Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Incheiat astazi ………………. intre:


1) …………………………………..
Si
2)………………………………….. casier al clasei pregatitoare A a Scolii Gimnaziale
,,Ion Campineanu’’.
Primul procedand la predarea si al doilea la primirea unui ,, Radio Casetofon Portabil E-
Boda BBX 300USB’’ in valoare de 179.90 Ron, cumparat din banii stransi de parintii clasei
pregatitoare A a Scolii Gimnaziale ,, Ion Campineanu’’
Prezentul proces verbal de predare- primire s-a incheiat aztazi ………………, in
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Am predat Am primit

………………………………… ………………………………………