Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. AQUACON PROIECT S.R.L. Proiect nr.

102/2001
Sibiu Faza:C.S.
__________________________________________________________________________________

CAIET DE SARCINI
pentru executarea lucrărilor de saltele de fascine
Valea Faget, comuna Farcasa

CAP.I. TRASAREA LUCRĂRILOR


Art.1. Trasarea lucrărilor se va executa de către constructor cu asistenţa
proiectantului după planurile de execuţie şi a elementelor de trasare.
Art.2. În cazul în care se constată neconcordanţe de cote între palurile de situaţie
din proiect şi situaţia din teren, aceste ase vor aduce la cunoştinţa
priectantului pentru verificarea şi soluţionarea problemelor apărute.

CAP. II. SURSE DE MATERIAL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A


MATERIALULUI LEMNOS
Art.1. Materialul lemnos va fi confecţionat în şantier şi depozit în apropiere de
locul de punere în operă (stivuit cu grijă).
Art.2. Nuielele se vor recolta de pe maluri sau insule, de la distanţa de max.
1 km, vor avea diametrul 2-5 cm şi lungimea de 4-12 m. Nuiaua nu trebuie
sa aibe mai multe ramificatii laterale, sa fie reistenta , dreapta si flexibila.
Se vor intrebuinta nuiele de salcie, rachita rosie care se prind usor, dar se
pot utiliza si specii de foioase: plop, anin, alun sau mesteacan.
Cilindrii de fascine se confectioneaza din nuiele subtiri si au diametrul de
15 cm si de 20 cm. Legarea nuielelor in suluri se face din 30 in 30 cm, iar
extremitatile la 15 cm de capete. In mod curent, sulurile de fascine vor
avea lungimea de 4-5m. Tarusii pentru fixarea sulurilor de fascine vor
avea grosimea de 4-6 cm si lungimea de 1 m. Ei trebuie sa fie din salcie,
rachita sau arin verde pentru a nu vegeta.
Art.3. Ţăruşii se vor recolta de pe maluri sau insule de la distanţa max. de 1km şi
vor avea diametrul de 4-6 cm şi lungimea de 0.4-1 m.
Art.4. Parii (piloţii) din lemn se vor recolta din pădure – distanţe max. 3 km , vor
avea diametrul de 12 cm şi lungimea de 2 m.
Art.5. Recoltarea materialului lemnos se va face în perioada repaosului vegetativ,
după căderea frunzelor până la prima zăpadă sau la primăvară foarte
devreme,înainte de intrarea în vegetaţie sau cu 24ore înainte de punerea în
operă.
S.C. AQUACON PROIECT S.R.L. Proiect nr. 102/2001
Sibiu Faza:C.S.
__________________________________________________________________________________
Art. 6. Lansarea saltelelor se va face de pe mal si se vor lesta cu bolovani.
Lestarea fiecarei saltele se executa dinspre amonte spre aval, unde capatul
este ancorat in mal.
Art.7. La executia aparatorilor de mal se va avea grija ca la asezarea saltelelor,
distanta pana la mal sa nu depaseasca 50 cm, iar dupa lestare, in zona
malului, sa se execute umlutura cu material pamantos, local.
Art.8. Se va respecta obligatoriu cota de fundare a salteleleor de nuiele.

CAP.III. ORGANIZAREA CONTROLULUI, EXECUŢIEI ŞI RECEPŢIEI


Art.9. Verifcări în teren:
- amplasamentul lucrărilor în teren după proiect
- profilele transversale
- cotele profilelor longitudinale
- calitatea materialului lemnos şi a puterii sale vegetative şi a elasticitătii.
Art.10. Se admit toleranţe la cota de pozare şi fundare:
5.0cm la cote fundaţii,
10.0 cm la grosimea de lestare,
10% la lungimea liberă.
Art.11. Se va verifica dacă sunt realizate următoarele: diametrul, grosimea,
lăţimea, lungimi de lucrări.
Art.12. În cazul în care se constată neconcordanţe faţă de proiect sau că nu sunt
respectate condiţiile de calitate, lucrările se refac urmând a fi supuse unei
noi recepţii.
Art.13. Recepţia definitivă se va face la un an, de al punerea în funcţiune a
obiectivului.

CAP.IV. DISPOZIŢII FINALE


Art.14. Executantul va asigura, în cazul lucrului de noapte, o iluminare suficientă
a locului de lucru, a căilor de acces şi a depozitelor.
Art.15. Racordurile la reţelele de lumină, fortă, la punctele de lucru vor fi
controlate permanent, asigurându0se funcţionarea lor în bune condiţii.
Art.16. Pe parcursul lucrărilor se va ţine sub observaţie, de către şeful punctului
de lucru, nivelul apei şi se va respecta avertizările date de formaţiile sau
secţiile de gospodărire a apelor referitoare la posibile creşteri de nivel sau
viituri, în vederea scoaterii utilajelor şi a personalului din perimetrul
albiei.
Art.17. Proiectantul va da până la sfârşitul lucrării (recepţia definitivă) indicaţii
scrise pentru:
- completarea prezentului caiet de sarcini
S.C. AQUACON PROIECT S.R.L. Proiect nr. 102/2001
Sibiu Faza:C.S.
__________________________________________________________________________________
- urmărirea comportării în timp a lucrărilor
- buna exploatare şi întreţinere a lucrărilor.
Art.18. Prezentul caiet de sarcini face parte din documentaţia tehnico-economică
ce se va prezenta obligatoriu comisiei de recepţie provizorie şi definitivă.

CAP.V. INDICAŢII PRIVIND PROTECŢIA MUNCII


Art.19. La executarea lucrărilor se vor respecta normativele de protecţia muncii în
vigoare şi norme de protecţia muncii interne.
Art.20. Deservirea utilajelor se face numai de personal calificat, asigurându-se o
bună se,mnalizare la punctele de lucru şi la căile de acces.
Art.21. Se va asigura respectarea prevederilor legale la trecerile la nivel cu calea
ferată.
Art.22. Se va asigura un sistem de avertizare în legătură cu creşterile de nivel a
apei în albia râului pentru a nu surprinde personalul şi utilajele în
perimetrul inundabil.
Art.23. Se interzice spălarea utilajelor şi mijloacelor de transport în albia râului.
Art.24. Se va efectua instructaj zilnic şi periodic de protecţia muncii cu întregul
personal, verisficându-se cunoaşterea normelor de tehnica securităţii
muncii.
Art.25. Instalarea utilajelor prevăzute în execuţia lucrărilor (buldozer, tractor,
excavator) se va face astfel încât să nu se permită deplasări necpmandate
ale utilajelor în timpul funcţionării. Amplasarea utilajului trebuie realizată
astfel încât să se asigure o stabilitate cât mai bună.
Art.26. Deplasarea utilajelor se va face numai pe terenuri stabile pentru a evita
răsturnări sau afundări.
Art.27. Se interzice orice fel de reparaţii, curăţiri sau ungeri manuale ale
elementelor în timpul funcţionării lor.
Art.28. Privitor la securitatea circulaţiei : sectorul de lucru va fi semanlizat la
intrarea în şantier cu un indicator triunghiular pentru indicarea şantierului
şi un semal de restricţie a vitezei.

CAP.VI. MĂSURI DE PAZĂ CONTRA INCENDIILOR


Art.29. Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereţi sprijiniţi, fie pentru
dezgheţarea pâmântului, fie pentru încălzirea personalului.
Art.30. Se vor respecta normativele în vigoare pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor.

Întocmit, Verificat,
sing. Gloria SIMIREA ing. Adrian GIURGIU