Sunteți pe pagina 1din 2

COMPUSI CARBOXILICI 1

1. Compusul cu structura:
CH3

CH3 – C – COOH

CH3
se numeste:

A. acid izovalerianic
B. acid 2,2-dimetilpropanoic
C. acid trimetilacetic
D. acid tertbutilic
E. acid izobutanoic

2. Referitor la reactia de esterificare dintre un acid si un alcool, sunt adevarate afirmatiile:

A. este ireversibila
B. are loc în mediu bazic
C. are loc în prezenta unui acid tare (HCl, H2SO4)
D. pentru a realiza desfasurarea reactiei în sensul formarii esterului, se foloseste unul din reactanti în
exces
E. pentru a realiza desfasurarea reactiei în sensul formarii esterului, se îndeparteaza din vasul de
reactie produsul cel mai volatil

3. Acidul acetic reactioneaza cu:


A. Fe
B. CaO
C. KOH
D. CaCO3
E. HCOOH

4. Precizeaza care dintre reactiile chimice de mai jos sunt posibile:

A. 2CH3–COOH + CuO → (CH3–COO)2Cu + H2O


B. CH3–COOH + Ag → CH3–COOAg + 1/2H 2↑
C. CH3–COOH + KOH → CH3–COOK + H 2O
D. CH3–COOH + Na → CH3–COONa + 1/2H2↑
E. 2CH3–COOH + CaCO3 → (CH3–COO)2Ca + H2O + CO2

5. Compusul cu formula moleculara C5H10O2 prezinta ca izomeri (fara stereoizomeri):

A. trei acizi monocarboxilici


B. patru acizi monocarboxilici
C. opt esteri
D. noua esteri
E. zece esteri
6. Se obtin acizi carboxilici prin oxidarea energica a urmatoarelor alchene:
A. 2-butena
B. 2,3-dimetil-2-butena
C. 1-butena
D. 1,2-difeniletena
E. 2-metil-1-butena

7. Formulei moleculare C5H8O2 îi corespund:


A. 8 acizi carboxilici izomeri (fara stereoizomeri)
B. 12 acizi carboxilici izomeri (fara stereoizomeri)
C. 3 perechi de acizi carboxilici izomeri geometrici
D. 3 acizi carboxilici izomeri geometrici
E. 2 perechi de acizi carboxilici izomeri geometrici

8. Se considera schema de reactii:

+ H2O / H+ KMnO4 / H2SO4 +X


C2H4 X Y Z
-H2O -H2 O

Alegeti raspunsurile corecte:


A. compusul X este 1,2–etandiol
B. compusul X este etanol
C. compusul Y este acetaldehida
D. compusul Y este acid acetic
E. compusul Z este acetat de etil

9. Alegeti afirmatiile adevarate:


A. reactia dintre acid acetic si hidroxid de potasiu este o reactie de neutralizare
B. prin reactia dintre acidul acetic si hidroxizi alcalini (NaOH, KOH) se formeaza acetati alcalini
C. reactiile de neutralizare ale acizilor stau la baza metodelor de determinre cantitativa prin titrimetrie
D. acidul acetic poate fi determinat cantitativ prin titrare cu o solutie diluata de amoniac
E. metodele de determinare cantitativa prin volumetrie se bazeaza pe reactii acido-bazice

10. Alegeti afirmatiile corecte:


A. salicilatii de sodiu si potasiu sunt substante ionice
B. acidul salicilic este folosit drept conservant în industria alimentara
C. aspirina se obtine industrial pornind de la benzen
D. acidul salicilic este folosit ca medicament sub denumirea de aspirina
E. aspirina se obtine industrial în doua etape principale