Sunteți pe pagina 1din 2

ARENE 3

1. Se da schema de reactii:
+CH3Cl / AlCl3 +CH3Cl / AlCl3 + 6[O] ; KMnO4 / H3O+, t 0C t 0C
C6H6 A B C D
- HCl - HCl - 2H2O - H2O

A. compusul B este o-xilenul


B. compusul B este p-xilenul
C. compusul C este acidul o-ftalic
D. compusul C este acidul tereftalic
E. compusul D este anhidrida ftalica

2. Se considera schema de reactii:


Ni + 3H2; Ni
C10H8 + 2H2 X Y

Alegeti raspunsurile corecte:


A. compusul X este ciclohexanul
B. compusul X este tetralina
C. compusul X este tetrahidronaftalenul
D. compusul Y este decalina
E. compusul Y este decahidronaftalenul

3. Benzenul:
A. este foarte rezistent la actiunea agentilor oxidanti obisnuiti
B. se oxideaza numai la temperatura ridicata, în prezenta de catalizatori
C. în urma oxidarii se rupe ciclul aromatic
D. are stabilitate termica scazuta
E. nu poate fi oxidat indiferent de conditiile de lucru

4. Naftalina are aplicatii practice în:


A. industria colorantilor
B. prepararea insecticidelor
C. nu are aplicatii practice
D. medicina
E. fabricarea maselor plastice

5. În urma oxidarii antracenului cu K2Cr2O7 în prezenta de CH3-COOH are loc:

A. ruperea ciclului aromatic din mijloc


B. atasarea unei catene laterale
C. formarea antrachinonei
D. ruperea celor doua cicluri aromatice marginale
E. formarea unui compus folosit în industria colorantilor sintetici
6. Alegeti afirmatiile corecte:
A. vaporii de benzen sunt mult mai putin toxici decât cei de toluen
B. toluenul care a intrat în organism poate fi oxidat (în prezenta unei enzime din ficat) la acid benzoic
usor de eliminat prin urina
C. benzenul care a intrat în organism nu poate fi oxidat în prezenta unei enzime din ficat si este capabil
sa produca mutatii în ADN
D. vaporii de toluen sunt mult mai putin toxici decât cei de benzene
E. oxidarea catenei laterale a alchilbenzenilor este importanta în anumite procese metabolice

7. Aditia hidrogenului la benzen:


A. are loc în prezenta catalizatorilor de nichel la 200°C
B. duce la formarea hidrocarburii ciclice saturate, ciclohexan
C. se realizeaza mai greu decât aditia hidrogenului la naftalina pentru ca benzenul are caracter
aromatic mai puternic decât naftalina
D. se realizeaza mai usor decât aditia hidrogenului la naftalina pentru ca benzenul are caracter
aromatic mai slab decât naftalina
E. se realizeaza mai usor decât aditia hidrogenului la naftalina pentru ca benzenul are caracter
aromatic mai puternic decât naftalina

8. Tetralina:
A. se obtine în a doua etapa de hidrogenare a naftalinei în prezenta catalizatorilor de nichel
B. este o hidrocarbura saturata
C. se utilizeaza ca dizolvant si carburant
D. în conditii obisnuite de temperatura si presiune, este lichida
E. se obtine în prima etapa de hidrogenare a naftalinei în prezenta catalizatorilor de nichel

9. Care din urmatoarele reactii sunt reactii de alchilare Friedel-Crafts?


A. reactia benzenului cu metanolul în prezenta de acid sulfuric
B. nitrarea toluenului cu amestec sulfonitric
C. reactia benzenului cu propena în prezenta de AlCl3 umeda
D. reactia benzenului cu hidrogenul în prezenta catalizatorilor de nichel la 200°C
E. clorurarea nitrobenzenului în prezenta de FeCl3

10. Care din urmatoarele reactii sunt ireversibile?


A. nitrarea benzenului
B. nitrarea naftalinei
C. sulfonarea benzenului
D. sulfonarea naftalinei
E. halogenarea naftalinei