Sunteți pe pagina 1din 2

TEST AMINE 1

1. Compusul cu structura:

CH3 - CH - CH3
NH2
Se numeste:
A. 2-aminopropan
B. 2-propilamina
C. izopropilamina
D. n-propilamina
E. dimetilaminoetan

2. Sunt amine primare:


A. n-propilamina
B. 2-propilamina
C. 1,2-etandiamina
D. dimetilamina
E. N-metilanilina

3. Referitor la compusul cu structura de mai jos alegeti afirmatiile adevarate


COOH

NH2

A. contine 24 legaturi simple, 


B. contine 13 legaturi simple, 
C. raportul dintre electroni p neparticipanti si electronii p este 5/6
D. raportul dintre electroni p neparticipanti si electronii p este 7/1
E. contine un atom de carbon primar

4. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la amine:


A. aminele inferioare sunt solubile în apa
B. aminele pot accepta protoni
C. Solutia apoasa a unei amine are caracter slab acid
D. aminele sunt baze slabe, ca si amoniacul
E. Solutia apoasa de dimetilamina se coloreaza în rosu în prezenta indicatorului fenolftaleina

5. Despre bazicitatea aminelor sunt adevarate afirmatiile:


A. reprezinta capacitatea aminelor de ceda protoni
B. reprezinta capacitatea aminelor de aaccepta protoni
C. aminele aromatice sunt baze slabe
D. aminele aromatice sunt baze tari
E. aminele alifatice sunt baze mai tari decât amoniacul
6. Se considera urmatoarele amine: I. n-propilamina; II. izopropilamina; III. dietilamina;
IV. anilina; V. difenilamina. Alegeti afirmatiile adevarate referitoare la variatia caracterului lor
bazic:
A. I <II < III
B. I > II > III
C. IV > V
D. IV < V
E. I > IV

7. Precizati care dintre aminele de maijos se pot acila:


A. anilina
B. N-metilanilina
C. N,N-dimetilanilina
D. trimetilamina
E. 1,4–fenilendiamina

8. Nu se pot diazota urmatoarele amine:


A. metilamina
B. anilina
C. p-metilanilina
D. N,N-dimetilanilina
E. acidulsulfanilic

9. Alegeti afirmatiile corecte:


A. acidul fenilsulfamic participa la reactia de transpozitie cu atomii de hidrogen din pozitia meta fata
de grupa amino substituita
B. prin transpozitia acidului sulfamic la 1800C se formeaza numai acid sulfanilic
C. acidul o-anilinsulfonic se mai numeste acid ortanilic
D. acidul p-anilinsulfonic se mai numeste acid sulfanilic
E. acidulsulfanilic este utilizat la fabricarea unor sulfamide

10. Se considera schema de reactii:

+C3H7Cl / AlCl3 KMnO4/ H2SO4; t0C + HNO3 / H2SO4; t0C Fe + HCl


C6H6 X Y Z W
-HCl -2CO2- 3H2O - H2O - 2 H2O

Alegeti raspunsurile corecte:


A. compusul Y este acid 2–fenilpropanoic
B. compusul Y este acid benzoic
C. compusul Z este 2-nitrobenzoic
D. compusul Z este acid 3-nitrobenzoic
E. compusul W este acid 3-aminobenzoic

SUCCES!