Sunteți pe pagina 1din 2

TEST ALCANI 1

1. Despre alcani sunt adevarate urmatoarele afirmatii:


A. n-alcanii si izoalcanii sunt izomeri de catena
B. izomerii de catena au structure chimice identice
C. alcanii si izoalcanii cu acelasi numar de atomi de carbon au aceleasi temperaturi de fierbere
D. la temperature si presiune normale, termenii medii din seria alcanilor sunt lichizi
E. ramificarea catenei alcanilor determina cresterea punctelor de fierbere

2. La descompunerea termica a propanului poate rezulta:


A. metan
B. etena
C. propena
D. izopropan
E. hidrogen

3. Referitor la amonoxidarea metanului, sunt adevarate afirmatiile:


A. are loc la 8000C, pecatalizator de Ni
B. are loc la 10000C, pecatalizator de Pt
C. areloc la 4000C si 60 atm
D. conduce la formarea acidului cianhidric
E. se realizeaza cu ammoniac si oxygen în raport molar 1:1,5

4. Alegeti seriile în care fiecare alcan precede omologul sau superior:


A. metan, etan, propan, pentan
B. propan, n-butan, i-butan, pentan
C. octan, nonan, decan, undecan
D. butan, pentan, hexan, heptan
E. heptan, octan, nonan, decan

5. Arderea:
A. este o oxidare completa
B. are ca produsi de reactive CO2 si H2O, indiferent de natura compusilor organici
C. produce degajarea unei mari cantitati de energie, sub forma de caldura si lumina
D. poate fi blânda sau energica
E. se mai numeste oxidare incomplete sau partiala

6. Izooctanul:
A. este 2,2,4-trimetilpentan
B. are ciftaoctanica C.O.= 100
C. este deosebit de rezistent la detonare
D. are o rezistenta scazuta la detonare
E. are cifta octanica C.O.= 0
7. Se dauurmatoarelereactii:
(I) CH4 + H2O CO + 3H2

(II) CH4 + 1/2O2 CH3OH

(III) CH4 + O2 CH2O + H2O

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?


A. reactia (I) are loc în prezenta unui catalizator de nichel la circa 800°C
B. reactia (II) are loc în prezenta unui catalizator de nichel la circa 800°C
C. reactia (II) are loc la 400°C si 60 atm
D. reactia (III) are loc în presenta unuic atalizator de platina la 1000°C
E. reactia (III) are loc în prezenta oxizilor de azot la 400-600°C

8. Acidul cianhidric:
A. se obtine prin încalzire la 400°C sub o presiune de 60 atm a amestecului de metan si oxigen
B. se obtine prin încalzire la 400-600°C în prezenta oxizilor de azot
C. se obtine prin reactia de amonoxidare a metanului (la 1000°C în prezenta de platina drept
catalizator)
D. este folosit în industria polimerilor (pentru obtinereaf ibrelor sintetice)
E. nu prezinta toxicitate

9. Care din urmatoareleafirmatiisunt false?


A. metanolul nu se poate obtine prin încalzirea amestecului de metan si oxigen la 400°C sub o
presiune de 60 atm
B. aldehida formica nu se poate obtine prin încalzirea amestecului de metan si oxigen la 400°C sub o
presiune de 60 atm
C. acidul cianhidric nu se poate obtine prin reactia de oxidare a metanului în prezenta de amoniac la
temperature ridicate, 1000°C, în prezenta de catalizator platina, Pt
D. gazul de apa nu se obtine prin arderea incompleta a metanului asa cum se obtine gazul de sinteza
E. negrul de fum nu se obtine din metan prin încalzire la 400-600°C, în prezenta oxizilor de azot

10. Alcanii superiori:


A. sunt, de exemplu, vaselina sau parafina
B. nu intra în compozitia vaselinei
C. nu intra în compozitia parafinei
D. nu pot suferi reactii de oxidare
E. se folosesc ca substante auxiliare la fabricarea unor produse farmaceutice sau cosmetic daca au un
grad mare de puritate