Sunteți pe pagina 1din 2

ALCANI 2

1. Despre alcani sunt adevarate afirmatiile:


A. n-alcanii si izoalcanii au aceeasi formula moleculara
B. izoalcanii au temperaturi de fierbere mai mici decât n-alcanii
C. n-alcanii sunt solubili în apa si în solventi organici
D. izoalcanii sunt insolubili în apa, dar solubili în solventi organici
E. alcanii gazosi au miros neplacut, de sulf
2. Izomerizarea alcanilor:
A. este catalizata de clorura de aluminiu anhidra
B. este catalizata de clorura de aluminiu umeda
C. are loc la temperaturi cuprinse între 50-1000C
D. este o reactie ireversibila
E. are loc cu scindarea legaturii C–C
3. Compusul cu structura:
CH3

H3C – C - CH3

CH3
se numeste:
A. izobutan
B. izopentan
C. neopentan
D. 2,2-dimetilbutan
E. 2,2-dimetilpropan

4. Pot avea loc reactiile:


oxizi de azot
A.CH4 CH2O + H2O
650-10000C
Pt
B. CH4+ NH4+ 3/2O2 HCN + 3H2O
10000C
15000C
C. 2CH4 C2H2 + 3H2O

Ni
D. CH4+ H2O CO + 3H2
8000C
E. CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O + Q

5. Referitor la alcani alegeti afirmatiile corecte:


A. alcanii superiori sunt inodori
B. compusii organici cu sulf adaugati pentru a depista scurgerile de gaz din butelii se numesc mercaptani
C. alcanii lichizi stau la suprafata apei deoarece au densitatea mai mica decât a apei
D. lungimea legaturii simple C–C este de 1,33Å
E. unghiul dintre doua valente ale atomilor de carbon este de 180
6. Se considera schema de reactii:
t0C
C3H8 A (alcan) + B (alchena)
+ 2Cl2/ hυ
C + 2HCl

A
+ O2
D+E+Q
Alegeti raspunsurile corecte:
A. compusul A este etan
B. compusul A este metan
C. compusul C este clorura de metil
D. compusul D poate fi monoxid de carbon
E. compusul E este apa
7. Urmatoarele afirmatii referitoare la seria omoloaga a alcanilor nu sunt formulate corect:
A. seria omoloaga a alcanilor se obtine pornind de la formula generala a acestora, C nH2n, în care i se
atribuie lui n valori întregi si succesive (n=1, 2, 3, ...)
B. primii patru termeni din seria omoloaga a alcanilor au denumiri specifice, uzuale care contin sufixul an
C. începând cu cel de-al doilea termen din seria omoloaga a alcanilor, denumirea se realizeaza prin
adaugarea sufixului an, la cuvântul grecesc care exprima numarul de atomi de carbon din molecula
D. fiecare substanta din seria omoloaga a alcanilor difera de cea precedenta sau de urmatoarea printr-o
grupare –CH2-, numita diferenta de omologie (ratie de omolog)
E. primii patru termeni din seria omoloaga a alcanilor sunt: alcan, metan, etan, propan
8. Urmatoarele afirmatii referitoare la legaturile s din structura alcanilor, sunt false:
A. toti alcanii contin numai legaturi simple s atât între doi atomi de carbon cât si între atomii de
carbon si hidrogen
B. toti alcanii contin legaturi simple s între doi atomi de carbon si legaturi duble s si p între atomii de
carbon si hidrogen
C. toti alcanii contin legaturi duble s si p între doi atomi de carbon si legaturi simple s între atomii de
carbon si hidrogen
D. lungimea legaturii simple C-C este de 1,54 Å
E. lungimea legaturii simple C-C nu poate fi masurata
9. Se dau reactiile:
(I) hυ
CH4 + Cl2 H3CCl + HCl
(II) hυ
CH4 + Br2 H3CBr + HBr
Sunt adevarate urmatoarele afirmatii:
A. reactiile (I) si (II) sunt reactii de substitutie
B. reactiile (I) si (II) sunt reactii de halogenare
C. reactia (I) are loc direct iar reactia (II) nu are loc direct
D. reactia (I) nu are loc direct iar reactia (II) are loc direct
E. nici una dintre reactii nu are loc direct indiferent de conditiile de reactie
10. Gradul de oxidare al compusilor organici scade în ordinea:
A. hidrocarburi, acizi carboxilici, compusi carbonilici
B. acizi carboxilici, compusi hidroxilici, compusi carbonilici
C. acizi carboxilici, compusi carbonilici, hidrocarburi
D. compusi carbonilici, compusi hidroxilici, hidrocarburi
E. compusi hidroxilici, compusi carbonilici, acizi carboxilici