Sunteți pe pagina 1din 13

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

”I. D. SÎRBU” PETRILA


Nr.______/___________

PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL

Ediţia a VII – a, Petrila / 26 – 30 martie 2018

AVIZAT, AVIZAT,

INSPECTORATUL ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.D.SÎRBU’’PETRILA


ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA
DIRECTOR, Prof. Zorilă Coculeana
Inspector Școlar Educație Permanentă,
Prof. Carmen Buzatu

Inspector Școlar Învățământ preșcolar


Prof. Gabriela Berbeceanu

INIȚIATORII PROIECTULUI:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I. D. SÎRBU” PETRILA – HUNEDOARA
STRUCTURA GRĂDINIȚA PN. ȘI PP. NR.1 PETRILA
Director Prof. Zorilă Coculeana
Director Adj. Prof. Ștefan Natalia
Prof. Meraru Maria-Marcela
Prof. Olah Ionela Cosmina
Prof. Bălășoiu Catinca
Prof. Preda Maria
Prof. Gheban Liliana
Prof. Bolog Rodica
Prof. Dobre Marinela

COPARTENERI ÎN PROIECT
__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.D.SÎRBU” PETRILA GRĂDINIŢA CU P.P. NR. 3 PETROŞANI

Director, Prof. Zorilă Coculeana Director, Prof. Muntean Lucica Dina

LICEUL TEORETIC“TEGLAS GABOR” DEVA GRĂDINIŢA CU P.P.“FLOARE DE COLŢ”BRAD

Director, Prof. Kocsis Attila Levente Director, Prof. Ana Aurelia

CLUBUL COPIILOR ȘI ELEVILOR PETRILA GRĂDINIȚA CU P.P. NR.7 DEVA

Director, Prof. Chința Radu Dacian Director, Prof. Lazăr Elena Lucia

COLEGIUL TEHNIC ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.G.DUCA”


“CONSTANTIN BRÂNCUŞI” PETRILA PETROȘANI

Director, Prof. Dr. Ing. Mitran Cecilia Livia Director, Prof. Demeter Mohora Ștefan

CASA DE CULTURĂ ,,Ladislau Schmidt’’PETRILA BIBLIOTECA PETRILA,

Adm. Ing. Drăghici Cristian Bibliotecar, Bălănescu Oana

ONG ,,SALVAŢI COPIII” FILIALA HUNEDOARA

Președinte , Prof. Popescu Valeria

PRIMĂRIA ORAŞULUI PETRILA ASOCIAŢIA CULTURALĂ


,,Les Amis de la France’’Petrila

Primar, Jurca Vasile Preşedinte, Prof. Manoliu Anca Simona

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
PROIECT EDUCAŢIONAL NAȚIONAL
Festival ,,Interculturalitate şi Spiritualitate’’
Ediţia a VII-a Petrila, 26 martie – 30 martie 2018
MOTTO:
„Cine spune intercultural, …spune interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate obiectivă. Spune,
de asemenea, dând deplinul sens termenului cultură: recunoaşterea valorilor, a modului de viaţă, a
reprezentărilor simbolice la care se raportează fiinţele umane( …), în interacţiunea lor’’.
Micheline Rey
ARGUMENT:
În contextul educaţiei interculturale, componentă a noilor educații, respectarea valorilor, a tradițiilor
popoarelor are o valoare deosebită în relațiile interumane. Unul dintre obiectivele școlii de azi este acela de a
forma o conștiință europeană încă din clasele primare, de a cultiva respectul și solidaritatea față de cultura altor
popoare, aspiratia catre democrație, respectul drepturilor omului, al drepturilor copiilor, justiția socială,
echilibrul ecologic, toleranța și pacea, tradițiile culturale, etc.
Proiectul educațional Festival „Interculturalitate şi Spiritualitate” s-a născut din dorinţa de a evidenţia
capacităţile intelectuale, creatoare ale preșcolarilor, elevilor şi dascălilor lor în realizarea unor lucrări artistico-
plastice și practice şi ale unor momente cultural-artistice care să redea multă culoare locală, să creeze o
atmosferă de amuzament, sărbătoare, de festival. Proiectul a pornit în urmă cu șase ani de la convingerea că în
fiecare copil există valori şi talente înăscute, ori dobândite prin studiu, muncă şi exerciţiu, talente ce trebuiesc
respectate şi întreţinute de către cei din jur, valorificate prin forme de manifestare artistice deosebite, care pot fi
scoase la lumină şi apreciate just. Pentru că educaţia interculturală se adresează tuturor elevilor şi se înscrie
într-un demers care poate să acopere toate ciclurile de învăţământ, noi, aplicanții proiectului cât și partenerii
noștri, considerăm că putem păstra şi apăra diversitatea culturală ca obiectiv major al educaţiei interculturale şi
înţelegem pe deplin că numai adaptându-ne serviciile educaţionale la exigenţele lumii contemporane vom oferi
societăţii copii mai bine pregătiţi pentru viaţă. Tematica atractivă şi caracterul festivalului, exersate în anii
şcolari precedenți pe plan național, presupun stimularea pozitivă a spiritului de competiţie şi muncă în echipă,
valorificarea cunoștinţelor copiilor în ceea ce priveşte elementele de folclor românesc prin diversitatea
costumelor populare româneşti şi ale naţionalităţilor/etniilor conlocuitoare, şi a unor tradiţii şi obiceiuri ale
popoarelor lumii. Festivalul răspunde motivaţiei copiilor şi elevilor de a-şi manifesta întregul potenţial artistic,
estetic-creativ şi psihomotric într-un cadru deschis şi tolerant, în care deviza este ,,Să ne simţim bine
împreună!’’

TIPUL PROIECTULUI: Festival cultural-artistic, domeniul cultural-artistic, arte vizuale – folclor,


tradiţii, obiceiuri, având două secţiuni:
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Casa de Cultură ,,Ladislau Schmidt’’Petrila
SECŢIUNI ÎN FESTIVAL:
I . Concurs de creaţie plastică (A) şi practică (B) cu tema ,,Costumul meu popular’’ 26-30 martie 2018
II. Spectacol cultural-artistic „Interculturalitate şi Spiritualitate” Ediţia VII-a, Petrila, 28 martie 2018
NIVELUL: se adresează preşcolarilor, şcolarilor din clasele 0 / I- IV, elevilor de gimnaziu.
DOMENII ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:
 ARTISTIC: integrează conţinuturi din domeniul om şi societate, estetic şi creativ, psihomotric

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
TERMEN DE DERULARE: 26 martie 2018 – 30 martie 2018
COORDONATORI:
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara
 Inspector școlar general, prof.dr. Maria Ștefănie
 Inspector școlar general adjunct, prof. Marta Mate
 Inspectori școlar general adjunct, prof.dr.ing. Lavinia Ilina
 Inspector școlar educatie permanentă, prof. Carmen Buzatu
 Inspector de specialitate învăţământ preprimar,prof. Gabriela Berbeceanu
 Inspector de specialitate învăţământ primar, prof. Alina Tărchilă
 Inspector şcolar pentru minorități, prof. Agnes Vlaic
 Şcoala Gimnazială ,,I.D.Sîrbu’’Petrila
 Dir. prof. Zorilă Coculeana
 Dir. adj. prof. Ștefan Natalia
 Prof. Olah Ionela Cosmina
 Prof. Meraru Maria-Marcela
 Prof. Bălășoiu Catinca
 Prof. Preda Maria
 Prof. Marcuș Anca Simona
 Prof. Herţeg Liliana
 Prof. Bîrluţ Elena
 Prof. Costache Cristina
 Prof. Dan Ionela
 Prof. Gheban Liliana
 Prof. Bolog Rodica
 Prof. Tirea Daniela
 Prof. Dobre Marinela
 Prof. Stoica Dija
 Prof. Marchidan Minodora Victoria
 Prof. Mititelu Ana-Maria
 Prof. Andrei Beatrice
 Prof. Biro Ana-Maria
 Prof. Barbu Elena
 Prof. Ambruș Georgiana
 Prof. Manoliu Anca Simona
 Prof. Buică Nadia
 Echipa de proiect, profesori: Chinţa Cipriana, Avram Fermina, Scafariu Corina, Dogaru Veta, Popescu
Bianca, Zmău Maria, Colojvari Timea, Tinca Mihaela, Bumbac Teodora, Miu Carmen,
Herbei Corina, Clemente Monica, Mihăilă Daniela, Mazilu Violeta, Neag Simona,Cocolan Raluca
 Clubul Copiilor Și Elevilor Petrila
 Dir.prof. Chinţa Radu Dacian
 Prof. Matei Liliana
 Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuşi”Petrila
 Director Prof. Dr.Ing. Mitran Cecilia Livia
 Dir.adj. Prof. Doda Ana
 Prof. Doda Iulian
__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
 Prof. Roșca Aida
 Prof. Juganariu Rebendics Raluca
 Prof. Maszni Grațiela
 Educ. Buicar Maria
 Prof. Toterman Cristina
 Școala Gimnazială ,,I.G.Duca” Petroșani
 Dir. Prof. Demeter Mohora Ștefan
 Dir. Adj.Prof. Lăcătușu Cristina Mihaela
 Prof. Demeter Mohora Nicoleta
 Prof. Ititesc Oana Loredana
 Prof. Bitca Claudia
 Prof. Bodoni Manuela
 Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Petroşani
 Dir. prof. Muntean Lucica Dina
 Prof. Epure Maria
 Prof. Rebegea Renata
 Prof. Bakoș Carmen
 Prof. Gîț Elena
 Prof. Durlă Mirela
 Prof. Varga Otilia
 Prof. Tatra Alina
 Grădiniţa Cu Program Prelungit “Floare De Colţ” Brad
 Dir. prof. Ana Aurelia
 Prof. Cioflica Maria Smaranda
 Prof. Faur Mihaela
 Prof. Dezso Alina
Echipa de proiect, profesori: Popovici Alina, Goia Mărioara, Leach Ramona, Mîţiu Carmen, Pleşa
Claudia, Micu Luminița, Meltiş Cristina, Mihuţ Gianina, Cuc Ramona, Ionescu Raluca, Tălmaciu
Mirela, Tat Ramona, Simedea Cristina, Ancaş Liliana, Popovici Alina
 Grădiniţa Cu Program Prelungit Nr. 7 Deva

 Dir. Prof. Lazăr Elena Lucia


 Prof. Sandu Viorela
 Prof. Ilie Elena
 Prof. Barcan Valentina
 Prof. Mihuț Ana Maria
 Prof. Ilie Marinela – Colegiul Tehnic ,,Transilvania” Deva
Echipa de proiect, profesori: Rădos Delia, Dărăştean Ionela, Florea Diana, Ştefănescu Alina, Draşovean
Silvana, Costoiu Diana, Ciobanu Daniela, Iosif Daniela,Crişan Titiana, Crişan Elena Laura, David
Cristina
 Liceul Teoretic “Teglas Gabor” Deva cu Grădiniţa PP. “Teglas Gabor”
 Dir. Prof. Kocsis Attila Levente
 Ir. Adj. Prof. Balogh-Botar Karoly-Csaba
 Prof. Mazillu Ghizella
 Prof. Oprișa Melinda
 Prof. Mora Kinga
__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
 Casa de Cultură ,,Ladislau Schmidt’’și Biblioteca Petrila
 Adm. ing. Drăghici Cristian
 Bibliotecar, Bălănescu Oana
 Asociaţia Culturală ,,Les Amis de la France’’Petrila
 Preşedinte, Prof. Manoliu Simona
 ONG ,,Salvaţi Copiii” filiala Hunedoara
 Prof. Popescu Valeria și Popescu Florin
 Primăria orașului Petrila
 Primar Jurca Vasile
 Viceprimar Curtean Dorin
Colaboratori direcţi, organizatori/coordonatori zonali:
o Liceul Teoretic ,,Sabin Drăgoi’’ Deva – Grupa Step by Step,
Director Prof. Hurgoiu Luminița, Prof. Estrella Carmen, prof. Ilie Marinela
o Colegiul Tehnic T.F. “Anghel Saligny” Simeria cu grădinițele din structuri,
Director Prof. Pascu Liviu Viorel, Prof. Voica Paula Camelia, Prof. Voica Tiberiu, Prof. Hărțăgan Marioara,
Prof. Oprinesc Ana
o Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă ,,Rudolf Steiner”,
Director Prof.Ormenişan Ilisie Marin, Prof. Sîrbu Minodora, Prof. Chiuda Maria, Prof. Nimițan Mihaela
o Școala Gimnazială nr.27 - Structura Grădinița PP Nr.3 Timișoara
Director:prof. Stana Ioan, Prof. Filip Alina, Prof. Pljoskar Manuela, Prof. Lazăr Daniela
o Grădinița PP Nr.5 Bârlad / Vaslui,
Director Prof. Chirilă Oana Denisa, Prof. Marin Roxana Iulia, inst.Patrichi Ana Maria, prof. Dulgheru Alina
Simona, ed. Purcel Cecilia, prof. Pleşu Mihaela, prof. Bejenaru Ana Maria
o Parteneri organizatori zonali în institutii de invatamant din 31 de judeţe ale ţării noastre: Timiş,
Ialomiţa, Suceava, Arad, Craiova, ,Teleorman, Tulcea, Alba, Dolj, Bucureşti, Satu-Mare, Sălaj, Iaşi, Olt,
Caraş Severin, Bistriţa Năsăud, Dâmboviţa, Constanţa, Giurgiu, Brăila, Sibiu, Mehedinţi, Buzău,
Bârlad,Vaslui, Braşov,Vrancea,Vâlcea, Sibiu, Bihor.
ECHIPA DE EVALUATORI: Conform metodologiilor în vigoare
SCOP: Promovarea bunelor practici educaţionale în beneficiul copiilor prin schimbul de experienţă
interculturală între instituţiile de învăţământ în vederea stimulării atitudinilor de respect, empatie şi admiraţie
faţă de muncă, tradiţii şi obiceiuri specifice mai multor zone geografice, creării de oportunităţi şi motivaţii
pentru copiii şi cadrele didactice din unităţile şcolare implicate de a se afirma pe plan naţional, prin abordarea
creatoare a tehnicilor de lucru însușite în procesul instructiv-educativ.
OBIECTIVE SPECIFICE: * Să se promovze între copii diversitatea culturală şi atitudinea tolerantă,
deschisă, de acceptare şi înţelegere firească a diferenţelor culturale între oameni
* Participantii să popularizeze obiceiuri și tradiții specifice românilor, popoarelor lumii, grupurilor etnice,
practicate în diferite perioade ale anului, sau prilejuite de evenimente sociale, prin dans şi muzică, prin lucrări
expuse la expoziţia permanentă în oraş
* Copii să-şi exprime prin desen, interpretare vocala si dans sensinsbilitatea faţă de frumuseţea costumelor
populare tradiţionale, mândria pentru bogăţia patrimoniului cultural românesc şi impresiile faţă de momentele
artistice vizionate, faţă de bucuriile generate de expoziţie şi spectacolul din festival
* Elevii să se realizeze schimburi de experienţă intre parteneri în scopul păstrării şi apărării diversităţii
culturale, al dezvoltării competenţelor interculturale ale cadrelor didactice
* Să elaboreze (prin tehnici artistico-plastice noi) lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie din
partea educabililor şi a cadrelor didactice.
__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
* Să îşi dezvolte expresivitatea corporală prin dans, competenţe şi abilităţi practice – aplicative - în
procesul creaţiei
* Organizatorii sa asiguare un climat de bună dispoziţie, un cadru propice comunicării intre parteneri copii-
copii, copii-cadre dicactice si invers, pentru afirmarea copiilor din şcoli şi grădiniţe, si a valorizarii talentelor
artistice ale acestora
GRUP ŢINTĂ:
- 500 preșcolari
- 500 elevi din clasele primare și gimnaziu
- 300 cadre didactice
BENEFICIARI:
 preşcolari, şcolari şi cadre didactice din instituţiile partenere şi colaboratori în proiect, din judeţ şi din
ţară, care se vor înscrie ulterior postării informaţiei pe site-uri de specialitate, participanţi la secţiunile :
concurs de creaţie plastică şi spectacol cultural-artistic cu participare direct pe scenă sau indirect (CD)
 părinţi / familiile preşcolarilor şi elevilor
 personalități cultural-artistice, reprezentanţi ai comunităţii locale

MODALITĂŢI DE EVALUARE / MONITORIZARE


 Monitorizarea participării preșcolarilor/elevilor și cadrelor didactice la concurs.
 Expoziţii cu lucrările preşcolarilor şi elevilor, în incinta Casei de Cultură ,,Ladislau Schmit’’ în şcolile şi
grădiniţele structuri.
 Mediatizarea proiectului în mass-media locală ,,Ziarul Văii Jiului’’,,Hunedoreanul’’, posturile TVParâng,
Kapital TV, publicarea de articole în reviste de specialitate, în Revista şcolii.
 Diplome pentru participanţi (preşcolari, elevi, cadre didactice) .
 Filmări din timpul jurizării şi premierii lucrărilor/soliştilor/formaţiilor artistice.
 Album în format electronic ( Power Point) cu aspecte din timpul derulării proiectului.
 Analiza chestionarelor pentru cadrele didactice participante, aplicate la încheierea proiectului.
 Realizarea unui DVD cu lucrările intrate în concurs şi cu aspecte din derularea programului. Acest DVD va
fi trimis partenerilor, cadrelor participante la solicitarea acestora şi va fi popularizat prin intermediul
cercurilor pegagogice, a sesiunilor de comunicări ştiinţifice.
 Jurnalul festivalului realizat prin notarea impresiilor de către copii şi cadre didactice participante .
 E-mail – uri/ Opinii on – line/ pe site-ul www.didactic.ro, www.educatoarea.ro.
 Raport final privind rezultatele proiectului.

CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITĂȚILOR PARTICIPANȚILOR


Creaţii artistico-plastice: se vor urmări gradul de originalitate, expresivitatea, creativitatea, acurateţea pe care
copiii și elevii le dovedesc prin lucrarea realizată. Lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu
respectă tematica concursului vor fi descalificate. Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.
Evoluții în momentele artistice: se vor urmări elementele de tematică şi conţinut, calitatea exprimării,
claritatea transpunerii mesajului prin modalitățile de exprimare scenică (dans, interpretare vocală sau
instrumentală), creativitatea sau originalitatea, dificultatea, complexitatea, respectarea particularităților de
vârstă, impresia artistică.
Lucrările care nu respectă regulamentul, sau care dovedesc intervenția adultului/cadrului didactic/ copierea/
xeroxarea și colorarea unei copii vor fi descalificate

REGULAMENT DE PARTICIPARE
__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
Festival Național „Interculturalitate şi Spiritualitate” Editia a VII-a 26 martie – 30 martie 2018
Concurs de creaţie plastică ,, Costumul meu popular’’

 Înscrierea participanţilor se realizează pe baza Fişei de înscriere (Anexa 1), în perioada:


15 ianuarie – 15 martie 2018, care se va efectua on line pe adresa de e-mail a festivalului:
educatoreducatie@yahoo.com
Lucrările (maxim 3/cadru didactic), fișa de înscriere, acordul de parteneriat ( în dublu exemplar) înregistrat,
completat şi avizat de conducerea instituţiei, plicul autoadresat şi timbrat (timbru de 3 lei, precizând pe plic
Concurs ,,Costumul meu popular” NIVEL PREȘCOLAR sau PRIMAR sau GIMNAZIAL) pentru
trimiterea diplomelor participanţilor vor fi expediate prin poștă pe adresele:
NIVEL PREȘCOLAR si PRIMAR – prof. OLAH COSMINA Şcoala Gimnazială.,,I.D.Sîrbu’’Petrila/
Petrila, jud.Hunedoara, Cod. 335800, Str.T. Vladimirescu nr.5 , Petrila , tel. 0760300972; fax: 0254 550614
Data limită de primire a lucrărilor este 15 martie 2018,
NIVEL GIMNAZIAL – prof. DOBRE MARINELA Şcoala Gimnazială.,,I.D.Sîrbu’’Petrila/ Petrila,
jud.Hunedoara, Cod. 335800, Str.T. Vladimirescu nr.5, Petrila, tel. 0727754315; fax: 0254 550614
Evaluarea va urmări: gradul de originalitate, expresivitatea, creativitatea, acurateţea pe care copiii și elevii le
dovedesc prin lucrarea realizată; lucrările care nu respectă tematica, cele în care se observă intervenția
adultului/cadrului didactic/ copierea/ xeroxarea și colorarea unei copii vor fi descalificate.
Etichetarea lucrărilor: pentru a preveni anonimatul lucrărilor în expoziţie vă rugăm să completaţi modelul de
etichetă oferit şi să îl ataşaţi în colţul din dreapta, jos, faţă:
Numele şi prenumele preşcolarului / elevului..................................................
..........................................................................................................................
Grupa / clasa.....................................................................................................
Titlul lucrării: ...................................................................................................
Cadru didactic îndrumător …………………………………………..............
Unitatea de învățământ:
………………………………………………………….................
.E-mail................................................................................................................
Adresa de e-mail:
 Înscrierea electronică în festival este obligatorie.
 Lucrările copiilor/elevilor vor respecta tema dată, mărimea A4.
 Se va aprecia originalitatea costumelor, creativitatea copiilor, estetica lucrărilor.
 Numărul de lucrări: max. 3 lucrări/ 3 elevi / un cadru didactic.
 Termen limită de primire a lucrărilor: 15 martie 2018.
 Jurizarea lucrărilor se va face de către cadre didactice cu competenţe în acest sens.
 Lucrările expediate nu sunt returnabile.
 Nu se percepe taxă de participare.
 Diplomele și un exemplar din acordul de parteneriat vor fi expediate participanţilor în plicul
autoadresat, sau la adresa instituţiei şcolare de provenienţă..
 Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare nivel şi alte premii speciale, în
funcţie de opţiunile juriului, presei, sponsorilor etc., și trofeul festivalului pentru 3 nivele.
 Mediatizarea va fi pe site-uri: www.isj.hd; edu.ro , www.didactic.ro, www.educatoarea.ro

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
REGULAMENT DE PARTICIPARE

Festival Național „Interculturalitate şi Spiritualitate” Editia a VII-a 26 martie – 30 martie 2018


Spectacol Concurs ,,Interculturalitate și Spiritualitate”

 Înscrierea participanţilor se realizează pe baza Fişei de înscriere on line și listată (Anexa 2):
* direct pe scenă în festival ( spectacol live) 15 ianuarie – 15 martie 2018,
* indirect ( prin momente artistice înregistrate pe suport electronic) 15 ianuarie - 21 martie 2018
Fişa de înscriere se va expedia pe adresele de e-mail: educatoreducatie@yahoo.com
NIVEL PREȘCOLAR sau PRIMAR – prof. OLAH COSMINA
Şcoala Gimnazială.,,I.D.Sîrbu’’Petrila/ Petrila, jud.Hunedoara, Cod. 335800, Str.T. Vladimirescu nr.5 , Petrila ,
tel. 0760300972; fax: 0254 550614
NIVEL GIMNAZIAL – prof. DOBRE MARINELA
Şcoala Gimnazială.,,I.D.Sîrbu’’Petrila/ Petrila, jud.Hunedoara, Cod. 335800, Str.T. Vladimirescu nr.5, Petrila,
tel. 0727754315; fax: 0254 550614
Acordul de parteneriat înregistrat, completat şi ştampilat în original de către conducerea instituţiei, precum și
Fișa de înscriere listată vor fi expediate prin poștă pe adresa școlii, mai sus menționată.
Toți participanții vor trimite și un plic timbrat şi autoadresat, pentru a primi ulterior contractele și diplomele.
Grup ţintă: preşcolari şi şcolari din grădiniţe, şcoli gimnaziale (primar și gimnaziu), ONG-uri
 Locul desfăşurării: Casa de Cultură ,,Ladislau Schmit’’Petrila,
 Categorii cultural-artistice din cadrul spectacolului:
A- dansuri populare/ moderne pe echipe, formaţii, ansambluri...
B- solişti (interpretare vocală/ instrumentală) individual
C- grup vocal, ansamblu (interpretare vocală/ instrumentală)
 Probleme organizatorice:
1.Timpul alocat prezentării fiecărui moment artistic înscris în spectacol este de 5 – 8 minute maxim.
2. Participarea directă implică existenţa negativului pe DVD sau CD (nu stik) pentru a fi predate
sunetistului, ideal ar fi cu cel puţin o zi înainte de spectacol.
3. Evaluarea se va face de către un juriu cu competenţe de specialitate; se vor acorda premii I, II, III, menţiuni,
premii speciale și trofeul festivalului pe nivele ( preșcolar și școlar)
4. Copiii prezenţi în spectacol vor fi recompensaţi şi cu sprijinul sponsorilor.
5. Pentru această secţiune NU se percepe taxă de participare.
Evaluarea momentelor artistice va urmări: elementele de tematică şi conţinut, calitatea exprimării, claritatea
transpunerii mesajului prin modalitățile de exprimare scenică (dans, interpretare vocală sau instrumentală),
creativitatea sau originalitatea, dificultatea, complexitatea, respectarea particularităților de vârstă, impresia
artistică.
 Mediatizarea va fi pe site-ul www.isj.hd.edu.ro , www.didactic.ro, www.educatoarea.ro

DIRECTOR, PROF. ZORILĂ COCULEANA

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE Anexa 1

Festival Național „Interculturalitate şi Spiritualitate” Editia a VII-a 26 martie – 30 martie 2018


Concurs de creaţie plastică ,, Costumul meu popular’’
Petrila, Jud. Hunedoara

Unitatea de ȋnvăţământ: ……………………………………………… ............


Numele şi prenumele îndrumătorului: …………………………………...........
Specialitatea: ……………………………………………………………...........
Adresa:.................................................................................................................
Adresa de e-mail a ȋndrumătorului: ……………………………………
Tel......................... .............................

Numele şi prenumele Clasa/ Titlul lucrării Categoria Cadru didactic îndrumător Obs.
preşcolarului/ grupa A-desen,
elevului Tema pictură
(Costum popular) B- colaj,
îmbinare

5. Adresa unde vor fi trimise diplomele (daca s-a trimis plicul autoadresat şi timbrat):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................

NOTĂ* Se va trimite această fișă în plic, cu celelalte materiale

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
FIŞA DE ÎNSCRIERE Anexa 2

Festival Național „Interculturalitate şi Spiritualitate” Editia a VII-a 26 martie – 30 martie 2018


Spectacol Concurs ,,Interculturalitate și Spiritualitate”
Petrila, Jud. Hunedoara

Unitatea de ȋnvăţământ: ……………………………………………… ............


Numele şi prenumele îndrumătorului: …………………………………...........
Specialitatea: ……………………………………………………………...........
Adresa:................................................................................................................
Adresa de e-mail a ȋndrumătorului: …………………………………….........
Tel.....................................................................................................................

Denumirea momentului Grupa/ Secţiuni Nume /Prenume Îndrumător Durata


artistic Clasa (A,B,C) Maxim
5 / 8 min

Total elevi participanti :_______

Va rugăm bifaţi :
Participare directă

Participare indirectă , cu CD, DVD înregistrat

Adresa unde vor fi trimise diplomele ( daca s-a trimis plicul autoadresat şi
timbrat):. ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

NOTĂ* Se va trimite această fișă în plic, cu celelalte materiale

__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.D.SÎRBU’’PETRILA INSTITUŢIA.............................................................
Judeţ Hunedoara ....................................................................................
Str. T.Vladimirescu nr.5, cod 335800 Adresa.......................................................................
e-mail: scidsirbu@yahoo.com Jud. .............................. Tel/fax......................................
tel/fax : 0254 550614 Nr:....................../
Nr:

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

PARTENERI:
1.ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.D.SÎRBU’’PETRILA, judeţul Hunedoara, tel/fax 0254 550614, în calitate de
aplicant, reprezentată prin director prof. ZORILĂ COCULEANA, dir.adj. ȘTEFAN NATALIA și :

2.INSTITUȚIA…………………………………………………............................,în clitate de partener,


strada ............ ..... …………… ...nr…….cod postal.........................judeţul …………………… tel/fax
………………., reprezentată prin director prof…………………………......................................și,
respectiv: ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............. .....................................................................................................................................................................
.......... în calitate de parteneri/ participanţi la activităţile Festivalului Național
,,Interculturalitate şi Spiritualitate’’ ediția a VII-a, Petrila , 26 – 30 martie 2018 şi posibil ediţia a VIII-a, 2019.
Prezentul contract s-a convenit a fi încheiat în conformitate cu recomandările MEN (art.57/4/ din Legea
Educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare privind Metodologia–cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare OM 3035/2012), având ca obiectiv desfăşurarea activităţilor din
cadrul festivalului în conformitate cu reglementările Legii Învăţământului, Statutului personalului didactic şi
R.O.F al instituţiilor şcolare, cu recomandăriee M.E.N. privind aplicarea programului de parteneriat
educaţional. Urmăreşte menţinera şi creşterea prestigiului instituţiilor implicate,ţine seama de potenţialul
educativ al învăţământului extraşcolar şi de nevoile de a întări schimburile de experiență între instituții în
scopul modelării personalităţii elevilor şi eficientizării procesului instructiv-educaţional.
Aplicantul se obligă:
- să mediatizeze regulamentele, să monitorizeze și să coordoneze activitățile din proiect;
- să mediatizeze prin diverse mijloace festivalul (TV, presă, forum ISJ HD, site-uri didactic.ro etc...) și, ulterior,
rezultatele concursurilor din festival;
- să desfăşoare activităţile propuse în proiect conform regulamentelor elaborate;
- să implice comunitatea locală şi pe toţi cei interesaţi în realizarea cu succes a proiectului;
- să expedieze participanților adeverințele și diplomele de participare, conform rezultatelor evaluărilor.
Participanţii se obligă:
- să desfășoare activități conform temei proiectului ;
- să respecte termenele din grafic: fișele de înscriere, contractele, să le expedieze însoțite de plicuri autoadresate
- să colaboreze pe toată durata proiectului, să informeze participanții asupra rezultatelor.
Parteneriatul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar 2017-2018 şi 2018-2919. Modificările condiţiilor prezentului contract pot avea loc numai cu acordul
ambelor părţi implicate, printr-un act adițional. Încheiat în 2 ( două) exemplare.

Şcoala Gimnazială ,,I.D.Sîrbu’’ Petrila Instituția_____________________________________


DIRECTOR, Prof. Zorilă Coculeana DIRECTOR,_________________________
__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614
__________________________________________________________________
Str. T. Vladimirescu, nr. 5, 335800, jud. Hunedoara
Tel: +4 0254550614 Fax: +4 (0) 254550614