Sunteți pe pagina 1din 6

TEST PREGĂTIRE BACALAUREAT 2017

Subpunctul E-exemple de raspunsuri

HARTA POLITICĂ

1. Prezentați două cauze care au condus la apariția, dispariția sau modificarea teritoriului unor
state europene.
- Confilctele interetince- exemplu:-destrămarea Iugoslaviei
- Unificarea unor state- exemplu:Germania-RFG și RDG
- Anexarea unor teritorii- exemplu:Rusia –Crimeea

SPATIULEUROPEAN

1. Prezentaţi două argumente care să evidenţieze importanţa economică a axei de navigaţie


fluvială Rin - Main - Dunăre la nivelul continentului European
- Canalul face parte din traseul maritim între Rotterdam și Constanța, care este legătura navigabilă
cea mai scurtă între Marea Nordului și Marea Neagră
- face tranzitul de marfuri mult mai usor intre Europa Centrala si Europa Vestica

RELIEFUL EUROPEI

1. Explicați prezența reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei:


- altitudinile reliefului;
- existența unui climat mai rece –subpolar;
2. Precizați un argument care să explice prezenţa circurilor şi a lacurilor glaciare în Munţii
Alpi.
- datorită prezenței ghețarilor și zăpezilor permanente;
- datorită altitudinilor mari de peste 4 000 m (se completează mai apoi cu explicația de
mai sus);
- datorită exarației (eroziunea efectuată de ghețari-se completează mai apoi cu explicația
de mai sus);
3. Menţionaţi numele a patru grupe montane din Munţii Alpi.
- Alpii Bavariei, Alpii Dolomitici, Aplii Ligurici, Alpii Lepontini
4. Precizați doi factori care au condus la creșterea suprafețelor afectate de degradarea
accentuată a terenurilor în Europa Centrală:
- defrișarea tot mai intensă a terenurilor;
- utilizarea îndelungată a terenurilor agricole;
- practici agricole inadecvate;
5. Prezentați două argumente prin care să demonstrați diversitatea tipurilor de relief din
Ucraina:
- prezența reliefului fluvial pe Nipru;
- prezența reliefului litoral pe țărmul Mării Negre-limane și lagune;
- prezența reliefului caracteristic zonelor montane în Munșii Carpați (Carpații Păduroși,
Beskizii Orientali;
6. Explicați existența țărmurilor cu fiorduri în Norvegia:
- în trecut datorită unui climat mai rece, ghețarii au acoperit Pen. Scandinavică, și au
creeat o seie de văi glaciare, care pe fondul încălzirii climatice au fost invadate de
apele mărilor mărginașe, după topirea ghețarilor și creșterii nivelului mărilor ;
- existența unui climat mai rece –subpolar;
7. Explicați pezenţa vulcanismului activ în sudul Europei;
- existența unei zone de subducție, la contactul dintre placa africană și placa euroasiatică
8. Precizați doi factori care au dus la formarea estuarelor, la gura de vărsare a râurilor care
se varsă în Oc. Atlantic și a deltelor, la gura de vărsare a râurilor care se varsă în M.
Mediterană. Dați cîte un ezemplu.
- estuarele se formează datorită existenței unor maree puternice: Tamisa, Sena, Garrone,
Loire;
- deltele se formează datorită lipsei mareelor: Ron, Pad;
9. Prezentaţi o cauză care determină formarea estuarelor la fluviile care se varsă în
OceanulAtlantic.Precizaţi o importanţă economică a acestora.
- Estuarele fluviilor la vãrsarea in Oceanul Atlantic s-au format datorita mareelor (flux si
reflux) cu amplitudine mare, care au favorizat formarea acestora. Estuarele sunt favorabile
pentru amenajarea porturilor si dezvoltarea navigatiei fluvio-maritime.
10. Explicati de ce Europa poate fi considerata o prelungire a Asiei?
- Nu există o separare fizică logică între Asia şi Europa ,de altfel, Europa este de multe ori
privită ca o peninsulă a Asiei, formând împreună Eurasia) ;
- Limita dintre aceste două continente, convenită de cei mai mulţi geografi, este o linie care
porneşte de la Oceanul Arctic şi continuă cu Munţii Ural, fluviul Ural, Marea Caspică,
Munţii Caucaz, Marea Neagră, Strâmtoarea Bosfor, Marea Marmara, Strâmtoarea
Dardanele şi Marea Egee.

11. Explicaţi prezenţa vulcanismului în spaţiul Mǎrii Mediterane.


- Prezenta vulcanilor In sudul Europei este datorata subductiei(alunecarii) placii tectonice
africane, sub placa tectonicã europeana.
12. Precizaţi două cauze ale prezenţei reliefului glaciar în Munţii Alpi:
- Relieful glaciar se formeazã in zona temperata la altitudini ce depasesc 2000 m, datorita
actiunii exercitate de ghetarii montani, instalati in perioada de rãcire cuaternara;
- Muntii Alpi au altitudini ce depasesc frecvent 2000 m, de aceea relieful glaciar are o mare
extindere.
13. Precizaţi doi factori care au determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi:
- avand o altitudine de peste 1800 m care reprezenta limita zãpezilor permanente din
perioada glaciara, iar Alpii avãnd 4807 m in Mont Blanc, pe ei s-au instalat ghetarii
cuaternari.
- în urma eroziunii glaciare au rezultat circuri glaciare,vãi glaciare, praguri, morene, custuri;
- in Alpi existã ghetari si in prezent, datoritã altitudinii de peste 3000 rn, aceasta
reprezentând limita zapezilor permanente in prezent in zona temperatä.
14. Prezentaţi două cauze care au determinat degradarea terenurilor în mediul temperat -
continental.
- defrisãrile putemice pnin interventia omului;
- alunecãrile de teren; inundatii periodice si intâmplatoare.
15. „Relieful Europei s-a format în perioade diferite”. Precizaţi două argumente care să susţină
această afirmaţie:
- in primul rand o parte din lanutile montane s-au format in orogeneza caledoniana(Muntii
Scandinavici si Scotiei), o parte in orogeneza hercinica(M.Jura,Vosgi,Macin), iar o parte
in timpul orogenezei alpine(m-tii Alpi.Carpati).
- majoritatea campiilor s-au format si definitivat in perioada cuaternară;
16. Explicaţi formarea fiordurilor în Peninsula Scandinavă:
- sunt foste vai glaciare create in urma retragerii ghetarilor de calota,apoi a avut loc
inundarea vàilor ca urmare a topirii ghetarilor, prin ridicarea nivelului marilor;
- au aspect de golfuri inguste si adanci careintra in uscat si sunt dezvoltate la marginea
Muntilor Scandinavici.
17. Prezentaţi doi factori care au determinat formarea deltei fluviului Dunărea:
- depunerea aluviunilor aduse de fluviul Dunãrea la gura de vãrsare; - curentii circulari
din Marea Neagrã care au adus si nisipuri , formand grinduri maritime si cordoane de
nisip
- mareele reduse din Marea Neagra.
18. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Precizaţi un factor
care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm:
- curentii circulari ai marilor care aduc nisipuri si ceeaza cordoane de nisip, separand
laguna de mare.
- Marea Neagra, Marea Baltica.
19. Ţărmul cu lagune este caracteristic pentru o serie de mări ale Europei. Precizaţi un factor
care contribuie la geneza lagunelor precum şi o mare unde este prezent acest tip de ţărm.
- prezenta curentilor circulari care inchid laguna cu cordoane de nisip
- Exemple mari:Marea Neagra (lagunele Razim-Sinoe), Marea Baltica
20. Prezentaţi două caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est.
- Cámpia Europei de Est: este o cãmpie joasã, de regula sub 200 m, cu altitudini de la —28
m, in Cãmpia Precaspica, la 463 m In Colinele Timan; relieful este vãlurit, cu morene,
deoarece a fost modelata de calota glaciara pleistocena; peste fundamentul vechi,
precambrian, s-au acumulat sedimente; existã relief secundar dezvoltat pe depozite
loessoide.
21. Prezentaţi două elemente care definesc peisajul montan.
a. altitudini de peste 1000 m;
b. vegetatia o formeaza padurile de foioase si conifere;
c. conditii climatice aspre.

CLIMA EUROPEI

1. Precizați două argumente care să explice de ce Norvegia, situată la aceeași latitudine cu


Groenlanda, are un climat mai blând și o vegetație mai bogată:
- datorită influenței Curentului Atlanticului de Nord (Gulf Stream-curent cald) climatul este mai
blând;
- climatul mai blând favorizează dezvoltarea unei vegetații mai bogate;
2. Pecizați o cauză care să explice diferența dintre cantitatea de precipitații înregistrată în
București față de cea înregistrată la Beregen (Norvegia):
- climatul- Bergen beneficiază de un climat tempertat oceanic cu precipitații mai bogate, pe
când l Bucureștiul beneficiază de un climat temperta continental moderat ( de tranziție) cu
precipitații mai reduse;
- la București se fac resimțite inflențele climatice de ariditate (continentale excesive)
caracterizate de precipitații reduse;
- la Bergen influența vânturilor de vest (care aduc cantități mari de precipitații dinspre ocean)
este mai mare decât la București;
3. Prezentati o cauză a scăderii cantităţii de precipitaţii din vestul spre estul Europei
- cauza este departarea progresiva de Oc Atlantic, influentele climatului temperat-oceanic
scazand odata cu inaintarea pe continent spre E.
4. Precizati o cauză care justifică prezenţa, la aceeaşi latitudine, a pădurilor în Norvegia, şi a
gheţarilor în Groenlanda.
- cauzä care explica prezenta padurilor in Norvegia este clima temperat oceanicã, influentatã de
Curentul cald al Atlanticului de Nord , spre deosebire de Groenlanda, unde este clima
subpolara, cu vãnturi puternice unde se dezvoltã tundra.
5. Precizaţi două cauze ale diferenţelor de temperatură, dintre sudul şi nordul Europei
Temperatura aerului scade din sudul spre nordul Europei datoritã:
- scãderii valorilor radiatiei solare cu cresterea latitudinii, datoritã unghiului diferit sub care cad
razele solare;
- circulatia maselor de aer polar au ca efect scãderea temperaturii aerului in nordul continentului
iar circulatia tropicala dinspre Africa, determina temperaturi mai ridicate in sudul Europei;
- relieful Muntilor Alpi constituie o bariera climaticã pentru masele de aer rece polar care vin
dinspre nordul continentului si are rol de protectie pentru regiunile din sudul Europei, unde
temperatura aerului este mai ridicatã, datorita apropierii de Ecuator.
6. Precizaţi două cauze ale diferenţei de precipitaţii dintre vestul şi estul Europei.
PrecipitatiiIe atmosferice scad din vestul (1000-2000 mm/an) spre estul Europei sub 500 mm/an)
datoritã faptului ca:
- vestul Europei se aflã aproape de Oceanul Atlantic unde umezeala aerului este mai mare, pe
cánd estul Europei este sub influenta intinselor mase continentale care determina secete
frecvente, precipitatii reduse;
- Vãnturile de Vest aduc precipitatii mai abundente pe tarmul de vest al Europei, iar cantitatea
de precipitatii scade spre est datoritä departarii de ocean;
- relieful prin altitudine si orientare, influenteazã reparitiia si distributia spatiala a
precipitatiilor.
7. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi repartiţia neuniformă a precipitaţiilor pe
teritoriul Europei
- cantitätile de precipitatii scad de Ia vest Ia est datoritã prezentei barierelor montane si
scăderii influentelor oceanice spre est.
- cantitãtile de precipitatii cresc o data cu altitudinea.
8. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „În determinarea climei Europei
intervin mai mulţi factori genetici":
- factorii fizico-geografici: relieful determinând etajarea pe verticalä a elementelor
climatice;
- factorii dinamici: circulatia generala la nivelul Europei este predominanta de la vest la
est;
- factorii antropici.
9. Precizaţi două cauze care să explice diferenţele mari de temperatură, care se înregistrează în
cadrul climatului temperat – continental al Europei.
- In cadrul climatului temperat-continental, diferentele mari de temperatura dintre varã si
iarnã se explica prin incãlzirea si räcirea mai rapida a uscatului. Astfel verile sunt
caniculare (fierbinți), în timp ce iarna circulatia dinspre nord-est (crivățul) determină
producea unor temperaturi foarte scãzute.
- In cadrul climatului temperat-oceanic, diferentele mici de temperatura dintre varã si iarnã
se explica prin incãlzirea si räcirea mai rapida a uscatului, în comparatie cu apa oceanului
astfel verile sunt lipsite de caniculã din cauza vãnturilor de vest dinspre ocean, In timp ce
iarna circulatia dinspre vest irnpiedica producea unor temperaturi scãzute

HIDROGRAFIAEUROPEI

1. Prezentați două argumente care să contrazică afirmația: "Norvegia are un potențial


hidroenergetic redus".
- Norvegia are numeroase râuri de debit bogat tot timpul anului (debit constant);
- râurile sunt scurte, cu viteze și pante mari, ceea ce le face să aibă un potențial
hodroenegetic mare;
2. Precizați doi factori care influențează regimul hidrologic al fluviilor din Europa:
- clima, mai ales prin regimul pluviometric (cantitatea de precipitații);
- relieful, prin altitudine, pantă și tipul de rocă (permeabilă, impermeabiă);
- solul
3. Se face următoarea afirmație:"Lungimea fluviilor europene crește dinspre vest către est".
Aduceți două argumente în sprijinul acestei afirmații:
- crește suprafața uscatului;
- râurile au o scurgere generală longitudinală fie spre nord fie spre sud;
4. Precizați o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă:
- latitudinea mare Ia care este situatã Pen. Scandinavä, care a facut posibilã prezenta
ghetariIor;
5. Precizaţi o cauză a prezenţei lacurilor glaciare în Peninsula Scandinavă
- datorita latitudinii mari la care este situatã Pen. Scandinavä, a fost acoperita de ghetarii de
calota in era glaciara cuaternara , apoi dupa retragerea si topirea acestora a fost posibilã
prezenta lacurilor glaciare.
6. Prezentaţi o cauză a prezenţei gheţarilor în Munţii Pirinei
- O cauza a prezentei ghetarilor in Pirinei este ca acestia au inaltimi mari de peste 3400 m si
se gasesc in apropierea limitelor zapezilor permanente pt. zona temperata ;
7. Prezentaţi doi factori care determină regimul diferit de scurgere al fluviilor europene.
- de scurgere al fluviilor europene variazã In funcie de clima (tipul si regimul precipitatiilor,
influente climatice) si relief (forme si tipuri de relief, inclinarea versantilor, tipul de roci
etc.);
- existä fluvii cu regim de scurgere complex si fluvii cu regim de scurgere simplu.
8. Explicați prezența lacurilor glaciare în Finlanda:
- ghețarii de calotă au acoperit în trecut nordul Europei inclusiv teritoriul Finlandei, prin
eroziune aceștia au creeat excavațiuni, în care, ulterior după topirea ghețarilor, datorită
încălzirii climatului s-a acumulat apa formând lacurile actuale;
9. Precizați doi factori care au dus la formarea estuarelor, la gura de vărsare a râurilor care se
varsă în Oc. Atlantic și a deltelor, la gra de vărsare a râurilor care se varsă în M. Mediterană.
Dați cîte un ezemplu.
- estuarele se formează datorită existenței unor maree puternice: Tamisa, Sena, Garrone,
Loire;
- deltele se formează datorită lipsei mareelor: Ron, Pad;
10. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari
înstatul Marea Britanie".
- Râurile sunt scurte deoarece suprafata arhipelagului britanic este redusã, iar distanta de la
izvoare pâna la värsare este mica.
- Râurile au debite mari tot anul, deoarece este clima temperat-oceanicà, cu precipitatii
abundente pe tot parcursul anului (1000-2000mm/an).
11. Prezentaţi doi factori care determină distribuţia spaţială a râurilor şi orientarea acestora
peteritoriul Europei.
- relieful Europei, prin varietate, altitudine si orientare influenteazã repartitia, dimensiunile
si regimul hidrologic al rãurilor;
- cele mai multe räuri izvorásc din partea centralä, din zona alpina, cu munti tineri, inalti si
se îndreaptã spre N, M. Baltica, spre V, Oc. Atlantic si M. Nordului, spre S. Marea
Mediteranä; Contrastele
- climatului temperat — oceanic, temperat — continenta si mediteranean se resimt si in
distributia si alimentarea râurilor Europei.
12. Precizaţi două cauze care determină regimul hidrologic diferit al râurilor din Europa
Sudică şi Europa Estică:
- tipul de climat: care influenteaza si cantitatea de precipitatii
- raurie din sudul Europei au debite mici vara, deoarece vara esecetoasa si multe rauri
ajung sa sece sau sa-si scada debitul, iar iarna au debite bogate,pt.ca iarna aici este
ploioasa.; acest lucru este specific climatului subtropical.
- raurile din estul Europei sunt supuse climatului de ariditate , ce se caracterizeaza prin vri
secetoase si prin urmare si debitul raurilor este mic, iar iarna la fel intalnim tot debite
mici din cauza inghetului si precipitatiilor solide.
13. Prezentaţi două cauze care explică lipsa fluviilor lungi în Peninsula Scandinavică.
- relieful variat
- distanta dintre izvoarele raurilor din Muntii Scandinavici si gurile de varsare a acestora
este mica, deoarece acesti munti sunt orientate pe directia NE –SV, iar raurile pe directia
E-V sau invers, iar distanta pe latitudine a muntilor este mai mică decat pe longitudine.
14. Prezentaţi două argumente pentru a justifica importanţa geopolitică a Dunării în
prezent.
- prin intermediul Dunarii, Romania a stabilit legaturi geografice in moda natural cu tari
din Europa Centrala, folosind transportul fluvial si stimuland dezvoltarea oraselor porturi;
- prin construirea canalelor Rhin-Main-Dunare si Dunare-Marea Neagra a aparut cea mai
importanta axa de transport fluvial la nivelul continentului, care asgura apropierea
Europei Centrale si Vestice de zona ponto-caspica si de Orientul Apropiat.
15. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi următoarea afirmaţie: „Strâmtoarea
Bosfor are un rol important în dinamica şi calitatea apelor Mării Negre”.
- prin strâmtoarea Bosfor se realizează schimbul de ape între Marea Neagră şi Marea
Mediterană
- la suprafaţă sunt curenţi de descărcare a apelor mai puţin sărate din Marea Neagră în
Marea Mediterană
- la adâncime, sunt curenţi de compensare cu ape mai sărate dinspre Marea Mediterană,
spre Marea Neagră
- aceşti curenţi menţin calitatea apelor Mării Negre a cărei salinitate ar scădea din cauza
aportului de apă dulce al fluviilor care se varsă în ea
16. Prezentaţi două argumente care să demonstreze potenţialul hidroenergetic ridicat al
Munţilor Alpi.
- prezenta vãilor inguste (chei, defilee) permit realizarea lucrãrilor hidrotehnice; debitele
mari ale raurilor de munte cu alimentare pluviala. nivalã si din ghetari.
ELEMENTE BIOPEDOGEOGRAFICE ALEEUROPEI

1. Precizați două cauze care să vină în sprijinul afirmației: "Europa Sudică are suprafețe forestiere
reduse":
- defrișările intense și îndelungate;
- numeroasele incendii din timpul verilor secetoase;
2. Precizați două argumente care să vină în sprijinul afirmației: "Vegetația predominantă în
Franța este cea de păduri de foioase ":
- defrișările nu au fost atât de intense ca în alte state;
- Franța beneficiază și de un climat temperat-oceanic (în V și NV) propice dezvoltării
pădurilor de fag;
- în V și NV Franței relieful este în general jos
3. Precizaţi doi factori care explică diversitatea învelişului biopedogeografic din Europa.
- tipul de climat; cantitatea de radiatie solara primita; cantitatea de precipitatii
4. Explicaţi prezenţa zonei de stepă şi silvostepă din Europa de Est.
- Stepa şi silvostepa ocupă suprafeţe întinsedeoarece în aceste regiuni predomină un climat
secetos de ariditate, cu valori scăzute ale precipitaţiilor şi temperaturi ridicate vara;
asociaţiile vegetale de stepă şi silvostepa sunt favorizate şi de existenţa solurilor fertile, din
clasa molisoluri, care sunt bogate în humus, de aceea suprafeţe întinse au fost incluse
circuitului agricol.
5. Precizați două argumente care să explice de ce Norvegia, situată la aceeași latitudine cu
Groenlanda, are un climat mai blând și o vegetație mai bogată:
- datorită influenței Curentului Atlanticului de Nord (Gulf Stream-curent cald) climatul este
mai blând;
- climatul mai blând favorizează dezvoltarea unei vegetații mai bogate;

S-ar putea să vă placă și