Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

E. R. R.
Grădiniţa P.P./’’ Ion Creanga ’’ Moineşti-Bacău
Grupa: mare
Disciplina:Cunoaşterea mediului
Subiectul : Fenomene ale naturii
Tipul de activitate: Evaluare
Motivaţia: Această activitate este valoroasă prin faptul că îi ajută pe copii să
identifice fenomene ala naturii ,să înţeleagă şi să stabilească din ce cauze se produc, să
facă asocieri între factorii de mediu şi anotimpuri.
Obiectivul fundamental:Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a
fenomenelor naturii ;stimularea interesului pentru investigarea acestora în scopul
explicării schimbărilor şi transformărilor din mediul înconjurător.
Obiective operaţionale:-să recunoască şi să identifice fenomene ale naturii
(vânt,viscol,ploaie,ninsoare,îngheţ, grindină, fulger, tunet, trăsnet, furtună) în momentul
producerii lor;
-să cunoască modul de producere a fenomenelor şi efectele acestora asupra
mediului;
-să identifice caracteristicile anotimpurilor ;
să observe şi să enumere modificările apărute în natură ( cele care însoţesc
fenomenul)
să comunice impresii , idei având la bază percepţile anterioare.
Condiţii prealabile:
Copiii trebuie să :
-să dovedească interes pentru activitate;
-să dispună de cunoştinţe însuşite pe baza experienţelor personale;
-să dispună de reprezentări formate pe baza percepţiilor anterioare.
Managementul resurselor:
I Resurse procedurale :(metode,proceduri de lucru)
-activitatea individuală ,
-jocul de rol ,
- 2-
-lucrul în echipă ,
-ciorchinele,
-diagrama venn,
- Ce se vede? Ce se aude? Ce se simte?
-breistorming-ul
- exerciţiul,
-conversaţia ,
II Resurse materiale:
-imagini .fişe de lucru,texte suport ,hârtie de scris ,carioca.
III Resurse umane: 20 copii
IV Resurse temporale: 40 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ETAPA I - EVOCAREA – 10 min.
Breistorming : idei, păreri care sunt sugerate de imaginile prezentate(zi însorită,fulger,
ploaie) . În această etapă copiii vor fi stimulaţi să-şi folosească experienţa anterioară
combinată cu percepţia senzorială .Se anunţă tema şi obiectivele.
Grupa de copii va fi împărţită în trei subgrupe (echipe), fiecare echipă având
sarcină de lucru diferită: să clasifice fenomenele naturii în funcţie de analizatorul cu care
le percep
Copiii din echipă se consultă apoi rezolvă sarcina de lucru oral .Educatoarea
notează fiecare răspuns primit de la echipe.
CE SE VEDE ? CE SE AUDE ? CE SE SIMTE ?
Ploaia, picăturile de tunetul trăsnetul răceala zăpezii, şi a gheţii ,
apă, soarele, fulgerul, vâjâitul vântului , gerul , frigul ,picăturile de
fulgii de zăpadă,ceaţa, tornada,uraganul, ploaie,răcoarea nopţilor,căldura
ninsoarea,gheaţa,bruma, foşnetul frunzelor soarelui,canicula,furtuna,vântul
lapoviţa,roua,norul, mişcate de vânt, (te împinge face să-ţi lăcrimeze
grindina ,chiciura pro- scârţâitul zăpezii ochii, te împiedică la respirat)
moroaca, furtuna, îngheţate,vuietul furtunii,
ţurţurii de gheaţă,troiene căderea ţurţurilor de gheaţă,
de zăpadă norii duşi de ropotul ploii,grindina ,
vânt,freamătul frunzelor,
furtuna de nisip în deşert.
ETAPA II – REALIZAREA SENSULUI – 20 min.
Se folosesc drept texte suport poeziile;Furtuna şi Ceaţa-creaţii personale .Se
lucrează frontal utilizându-se procedeul CIORCHINELE .Se prezintă poeziile, după care
se pune întrebarea:Ce fenomene ale naturii sunt prezentate în texte? Se trasează sarcina
de lucru :NUMIŢI FACTORII NATURALI CARE AU LEGĂTURĂ CU STAREA
VREMII!

-3-
Vapori(nori) vântul(mişcarea aerului)
Picături de ploaie – APA vijelie căldură
tornadă Prezenţa lui
Gheaţa uragan caniculă
AERUL
Zăpada SOARELE
frig
STAREA VREMII
Bruma Absenţa lui ger

Ceaţa îngheţ

Roua Anotimpuri

Lapoviţa iarnă primăvară vară toamnă

Fenomene specifice fiecărui anotimp

Ninsoare Trăsnet
Ploaie Îngheţ Tunet
Grindină Curcubeu
Dezgheţ Fulger

Educatoarea notează răspunsurile copiilor şi trasează linii între toate ideile care
par a fi conectate.
DIAGRAMA VENN:
APLICAŢIE PRACTICĂ:se lucrează pe echipe ,fiecare echipă va avea un nume:
I-„Norii” ; II- „Fulgii de nea” ; III „Picăturile de ploaie” ; IV „Fulgerele” şi va
Cuprinde câte cinci copii .
COMUNICAREA SARCINII DE LUCRU:Priviţi cu atenţie fişele de lucru,identi-
ficaţi şi numiţi fenomenele naturii redate în imagini;desenează în diagrama albastră numai
fenomenele specifice anotimpului iarna;desenează în diagrama portocalie numai fe-
nomenele specifice verii;desenaţi în intersecţie numai elementele comune celor două
anotimpuri.
Pentru copiii mai mici de vârstă se diferenţiată sarcina de lucru (trasaţi o săgeată
de la fenomen la diagrama corespunzătoare.
Lucraţi în echipă,prezentaţi lucrarea ,apoi apreciaţi-vă singuri colorând semnul
adecvat.

-4-
ETAPA III. – REFLECŢIA – 10 min.
JOC DE ROL –JOC DE REPREZENTARE „LA OBSRVATORUL
METEOROLOGIC”
ROLURI:meteorolog,vizitatori,educator,observatori.. Se oferă copiilor un
scenariu şi sunt rugaţi să aplice situaţia. Observatorii sunt invitaţi să fie atenţi la modul
în care fiecare jucător s-a identificat cu personajul.
EDUCATORUL: - „La ce credeţi că ne folosesc informaţiile dobândite până în
prezent?” Răspuns:(Să recunoaştem fenomenele atunci când se produc,să ne ferim de
fenomenele care ne pot afecta sănătatea şi(sau) viaţa ,să ne îmbrăcăm adecvat vremii .
EDUCATORUL: -„Cum ne apărăm de fenomenele periculoase?” Răspuns:(Ne
adăpostim în locuri sigure,nu stăm sun copaci când plouă,tună,ne îmbrăcăm corespun-
zător anotimpului în care suntem,ne hidratăm pe vreme de caniculă.
DUPĂ ACTIVITATE:
EXTENSIE:- „Ce alte lucruri pot fi învăţate pornind de la această temă?”
Anunţarea temei pentru activitatea următoare:
„CATASTROFE PRODUSE DE FENOMENE ALE NATURII”-(inundaţii,
tornade,incendii,etc.).

NEVOI ŞI PLANURI INDIVIDUALE


Filip ,Elena ,Ana, Au nivel de vârstă mai mic decât restul copiilor.
Sebastian şi Crina. -În etapa„Evocare” vor forma echipa nr. I şi vor răspunde la
întrebarea „Ce văd?”
-În etapa „Realizarea sensului” vor avea sarcină diferenţiată la
procedeul „Diagrama Venn”, nu vor desena ci
vor trasa săgeţi spre diagrama corespunzătoare.
Teodora -dispune de abilităţi intelectuale deosebite.
Va deţine rolul de meteorolog în jocul de reprezentare,deoare-
ce poate dezvolta idei dincolo de nivelul de colectare a informa-
ţiilor, poate crea situaţii,poate povesti, explica.