Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAȚIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA: CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

Caracteristica Chimico-farmaceutică

Preparatul: Captopril
CH3

HS
O

N COOH

A efectuat: Țurcanu Alina

Specialitatea: TPCM

A verificat: Culea Maria

Lector superior

Chișinău, 2016
CUPRINS

1. Introducere.............................................................................................3
2. Definiția și clasificarea substanțelor din clasa respectivă......................4
3. Denumirea latină și română....................................................................5
4. Descriere și solubilitate...........................................................................5
5. Sinteză ...................................................................................................5
6. Analiza calitativă....................................................................................6
7. Analiza cantitativă..................................................................................7
8. Forme farmaceutice................................................................................7
9. Acțiune farmacologică și indicații..........................................................8
10. Rezultate și discuții.................................................................................9
11. Concluzii................................................................................................10
12. Bibliografie.............................................................................................11

2
INTRODUCERE

Hipertensiunea arterială (HTA) reprezintă o importantă problemă de sănătate publică fiind cea
mai frecventă boală cardiovasculară. Prevalența HTA variază între 5 și 10% în țările
subdezvoltate și 10-20% în țările industriale. Răspândirea bolii pe glob este inegală, ea fiind
infulențată de condițiile socio-economice, mediul geografic, compoziția solului și a apei
potabile. În Moldova, hipertensiunea arterială suferă de 30% din populația adultă. Consecința
care este cererea tot mai mare de agenți anti-hipertensivi. Principalul simptom al hipertensiunii
arteriale, este o creștere persistentă a tensiunii arteriale (TA) . Cele mai frecvent medicamente
prescrise antihipertensive includ enzime de conversie a angiotensinei și blocante ale canalelor de
calciu(II). Un bun reprezentant al inhibitorilor al enzimei de conversie a angiotensinei este
captopril. Prevalența acestui medicament este asociat cu un spectru larg de acțiune și manifestări
secundare minime pe fondul eficacității terapeutice ridicate.

3
Definiția și clasificarea substanțelor din clasa respectivă

Agenții antihipertensivi sunt substanțe pentru scăderea tensiunii arteriale. Aceștia se clasifică în
funcție de efectul lor asupra diverșilor factori:

1. Antihipertensive neurotrope simpatoplegice:


1.1. Inhibatoare ale sistemului simpatic prin mecanism central: (clonidina, moxonidina,
guanfacina, gunabenz);
2. Antihipertensive cu acțiune vasodilatoare directă: (papaverina, minoxidil, diazoxid,
nitroprusiat de sodiu);
3. Inhibitorii sistemului renină-angiotensină: (captopril, fentiapril, pivalopril, zefenopril);
4. Diuretice: (spironolactona, canrenona, acidul canrenoic)

Denumirea latină și română

Denumirea latină: Captoprilum.

Denumirea romană: Captopril.

Denumirea YUPAC: 1-[(2S)-3-mercapto-2-metil-1-propionil]-L-prolină; (2S)-1-[(2S)-2-metil-


3sulfanilpropanoil]pirolidin-2-carboxilic acid.Sinonime:Alcadil, Capoten, Farcopril, Hypotensor,
Kapril, Lopirin, Miniten, Novo-Captopril, Ricalpton
Formula moleculara: C9H15NO3S

M.m =217,29 mol/l

Descrierea și solubilitatea

Pudră cristalină, albă sau aproape albă, cu miros specific de acid sulfuric. Punctul de topire:
103-104 C.

Este solubil în apă, liber solubil în metanol și în clorură de metilen. Se dizolvă în soluții diluate
de hidroxi alcalini.

4
Sinteza

Captoprilul se realizează pornind de la L-prolină prin acilare, cu clorura acidului 3-acetiltio-2-


metil-propionic, care se obține prin reacția dintre acid metacrilic și acid tioacetic. Compusul 1-
(3-acetiltio-2-D-metil-propanoil)-L-prolina se obține prin reacția dintre L-prolină cu clorura
acidului 3-acetiltio-2-metil-propionic și supusă amonolizei cu amoniac, în final rezultând
captopril, conform reacțiilor ce urmează.

CH3 O CH3
H2C C COOH CH3 C SH CH3 CO S H2C CH COOH
acid metacrilic acid tioacetic clorura acidului 3-acetiltio-2-metilpropionic

SOCl2 CH3 O
NH COOH
CH3 CO S H2C CH C Cl
clorura acidului 3-acetiltio-2-metilpropionic L-prolina

COOH
NH3/ CH3OH
CH3 CO S H2C CH CO
1-(3-acetiltio-2-D-metilpropanoil)-L-prolina

N
COOH
HS H2C CH CO
CH3
1-[(2S)-3-mercapto-2-metilpropionil)]-
-L-prolina (Captopril)

O altă metodă de sinteză, diferă de prima, prin aceea că, în prealabil, esterul terț-butil al L-
prolinei este acilat folosind clorura acidului 3-acetiltio-2-metilpropionic. Acesta din urma este
obținut după următoarea schemă: L-prolina este acilată cu clorura acidului fenilacetic, rezultând
N-benziloxi-carbonil-L-prolină, care reacșionează cu isobutilenă pentru a obține esterul terț-
butilic al N-benziloxicarbonil-L-prolinei. Compusul acesta este supus unei reacții de reducere, în
prezență de catalizator, paladiu pe carbune, rezultând esterul terț-butil L-prolinei. După acilarea
acestui ester cu acid 3-acetiltio-2-metil-propionic, rezultă esterul terț-butilic al 1-(3-acetiltio-2-
metilpropanoil)-L-prolinei, după aceea, este îndepărtat. Esterul care a fost înlăturat este
hidrolizat folosind acid trifluoroacetic, rezultând 1-(3-acetiltio-2-metil-propanoil)-L-prolina, care

5
este izolată, și care după separarea diasteroizomerilor este supusă amonolizei, ca și la prima
metodă, formând produsul final, captopril.

H2C C(CH3) 2
C6H5 CH2 CO Cl
NH N
COOH COOH
H5C 6 CH2 CO
L-prolina N-benziloxicarbonili-L-prolina

CH3

N NH CH3 CO S H2C CH COOH


H2/ Pd-c
COO(CH3)3 COO(CH3)3
H5C 6 CH2 CO H2O
Esterul tert-butilic al N-benzil Esterul tert-butil al
oxicarbonil-L-prolina L-prolinei

CF3 -COOH
N N
COO(CH3)3 HC (CH3)3 COOH
CH3 CO S H2C CH CO CH3 CO S H2C CH CO

CH3 CH3
Esterul tert-butilic al 1-(3-acetiltio-2- 1-(3-acetiltio-2-metilpropanoil)-L-prolina
-metilpropanoil)-L-prolinei

NH
NH3 /CH3OH COOH
HS H2C CH CO

CH3

1-[(2S)-3-mercapto-2-etilpropionil)-L-prolin
(Captopril)

6
Analiza calitativă

Farmacopeia SUA recomandă pentru testarea substanței ,spectroscopia IR, care trebuie să
coincidă cu spectrul substanței martor.

Captopril se identifica prin metoda CLIP ( Cromatografie lichidă de înaltă performanță). De


asemenea, este identificat prin metoda CSS ( Cromatografie în strat subțire) pe o placă de
Sorbifil sau Silufol UV-254 în paralel cu sistemul martor de acid acetic glacial-toluen (3:1)

Analiza cantitativ

Se aplică metoda iodometrică de analiză. Într-un balon cotat de 100 ml se trece (circa 0,3 g) de
substanță și se aduce până la cotă cu apă distilată 100 ml. O parte alicotă se trece într-un vas
Erlenmeyer cu dop de sticlă rotat, se adaugă 10ml de H2SO4 cu concentrația de (3,6 M); 1,0g de
KI și 2 ml soluție de amidon. Se titrează cu soluție de KI de (0,1 M), până când culoarea albastră
nu dispare timp de 30 sec. Determinarea se bazează pe oxidarea grupărilor sulfhidril de iod:

KIO3 + 5KI + 3H2SO4 3I2 + 3K2SO4 + 3H2O

N HOOC N N
COOH I2 COOH
HS H2C CH CO S H2C CH CO
CO CH CH2 S
2HI
CH3 CH3 CH3

Determinarea cantitativă a pastilelor de captopril este efectuată prin spectrofotometrie


ultravioletă la lungimea de undă de 212 nm.(solvent: soluție de 0,1 M de acid clorhidric).

Formele farmaceutice

Comprimate a câte 25mg, 50mg, 12,5mg și 6,25mg, (cutii cu 55 sau 90 bucăți). Ferit de lumina
și umeditate, Lista B.

Particularități farmacologice

Antihipertensive prin inhibiția enzimei de conversie a angiotensinei I în angiotensină II. Aceasta


din urmă are efecte vasoconstructoare puternice și, în afară de asta, stimulează sinteza
aldosteronului în corticosuprarenale. Aldosteronul, la rândul lui, reține sodiul și apa în organism.

7
Preparatul scade rezistența vasculară periferică, nu modifică sau chiar crește circulația renală și
rata filtrației glomerulare. Efectul antihipertensiv se manifestă în ortostatism și în poziția
orizontală, la pacienții cu hiperreninemie înaltă sau moderată nu provoacă tahicardie
compensatorie. Întreruperea bruscă a tratamentului nu conduce la creșterea rapidă a tensiunii
arteriale. Inhibiția enzimei de conversie în miocard are efecte cardioprotectoare datorită
acumulării de bradikinină.

Indicații: Hipertensiune arterială: terapie iniţială în forme uşoare şi moderate de hipertensiune


arterială, la pacienţi cu funcţie renală normală; recomandat la hipertensivi cu astm, bronhopatii
obstructive, diabet insulinodependent, boli vasculare periferice, la care beta-adrenoliticele sunt
contraindicate; recomandat în hipertensiune malignă, renovasculară, stadiul final al insuficienţei
renale. Insuficienţă cardiacă: tratamentul insuficienţei cardiace congestive la cazurile care nu
răspund corespunzător tratamentului cu diuretice şi digitalice, asociindu-se acestora.

Rezultate și discuții:

Captopril - primul reprezentant al unuia dintre cele mai importante clase de medicamente
antihipertensive - enzimei de conversie a angiotensinei (ECA). El se referă la mijloacele,
eficacitatea și siguranța, a fost dovedită în numeroase studii clinice controlate. Avantajul de
captopril și alți inhibitori ai ECA față de alte medicamente antihipertensive este influențat mai
eficient asupra severității afectării organelor țintă. Sa constatat că captoprilul scade nu numai
tensiuni arteriale (TA), dar, de asemenea, previne miocardia și remodelarea vasculară la pacienții
cu hipertensiune arterială, infarct miocardic, insuficiență cardiacă . Principalul mecanism
patogenetic care stă la baza efectelor benefice ale captoprilului - suprimarea EAC și reducerea
angiotensinei II (A II) în circulația sistemică.

Deoarece acțiunea antihipertensivă a captoprilului nu este inferioră fată de alte medicamente din
prima linie. Ca monoterapie, în funcție de diferiți autori, este eficient în 42-70% dintre pacienți.

Scopul acestui studiu a fost acela de a determina eficacitatea clinica si tolerabilitatea


captoprilului medicamentului la pacienții hipertensivi.

Materiale și metode:

Studiul a fost realizat pe un program limitat ca un control deschis, grup paralel. Ca o comparație,
Capoten fabricat de «Bristol-Myers Squibb» preparat. Înainte și după tratament a fost
determinata de activitatea enzimei de conversie a angiotensinei.

Evaluarea Analizei eficacității captoprilului sa bazat pe efectele substanței asupra gradului de


scădere a tensiunii arteriale sistolice (TAS) și tensiunea arterială diastolică (TAD). Tratamentul a
8
fost considerat eficace în reducerea tensiunii arteriale la 140/90 mmHg. Art. și inferior (efectul
complet) sau scăderea tensiunii arteriale diastolice nu este mai mică de 10% din (răspuns parțial)
inițial, ineficientă - o scădere a TAD mai puțin de 10% din valoarea inițială.

rezultate obținute:

Studiul a inclus 41 de pacienți hipertensivi cu vârsta cuprinsă între 27 și 64 de ani. Pacienții au


fost împărțiți în două grupuri - primar (n = 23) și de control (n = 18). principalul grup de pacienți
desemnați în producția captoprilul de "Kyivmedpreparat" de 25 mg de 3 ori pe zi, pacienții din
grupul de control - comparații de substanță CAPOTEN de 25 mg de 3 ori pe zi.

Conform valorilor inițiale ale tensiunii arteriale, natura plângerilor, compoziția de vârstă
principale și grupurile de control au fost comparabile între ele.

Ca rezultat al tratamentului pacienților ca fiind principalele si grupurile de control au raportat o


îmbunătățire a bunăstării, manifestată în reducerea durerilor de cap și senzații neplăcute în inimă,
dificultăți de respirație la efort.

Până la sfârșitul perioadei de 2 săptămâni de tratament în grupul principal, tensiunii arteriale


sistolice și diastolice a scăzut de la 169 ± 2/105 ± 2 mm Hg. Art. la 158 ± 3/97 ± 3 mm Hg. Art.,
P <0,05. In grupul de control - de la 168 ± 2/104 ± 2 mm Hg. Art. 157 ± 2/97 ± 3 mm Hg. Art., P
<0,05. Ritmul cardiac nu sa modificat semnificativ la sfârșitul tratamentului, fie în principal sau
în grupurile de control, care este un factor favorabil, indicând absența stimulării reflex al
sistemului simpatic-suprarenal, ca răspuns la vasodilatația cu utilizarea inhibitorilor ECA.

În general, efectul grupului captopril a fost aproape același efect pe capota gradului de reducere a
tensiunii arteriale sistolice și diastolice. De exemplu, captopril a redus tensiunea arterială
sistolică și diastolică cu 11 ± 2 și 8 ± 1 mm Hg. Arta si hota -. 11 ± 2 și 7 ± 2 mm Hg. Art.

Tratamentul captopril a fost eficace în 56% dintre pacienți, dintre care 36% au atins o
normalizare completă a tensiunii arteriale. Tratamentul Kapotenom a fost eficace în 58% dintre
pacienți, efectul global a fost observat la 37% dintre pacienți. Aceste rezultate sunt în
concordanță cu datele din literatură.

Aceste date caracterizează captopril ca un medicament antihipertensiv eficient, în condiții de


siguranță, care poate fi recomandat pentru utilizare generală

9
Concluzie

Astfel, ajungem la concluzia că Captopril este un inhibitor al enzimei de conversie a


angiotensinei , este un progres în tratamentul hipertensiunii arteriale. Acesta este un preparat
foarte eficient, da un numar scazut a efectelor secundare, asigură o înaltă calitate a vieții, cel mai
important, reduce incidența complicațiilor cardiovasculare și crește speranța de viață a
pacienților cu utilizarea pe termen lung.

10
Bibliografie

1. HEȚIEGANU, E., STECOZA, C. E. Chimia farmaceutică. Vol. II, Editura medicală,


București, 2013. ISBN 978-973-39-0683-4, 978-973-39-0748-0
2. MATCOVSCHI, C., PROCOPIȘIN, V., PARII, B. Ghid farmacoterapeutic =
фармакотерапевтический справочник. Chișinău, 2006
3. MATCOVSCHI, C., SAFTA,V. Ghid farmacoterapeutic. Chișinău, 2010
4. https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-
aldrich/docs/Sigma/Product_Information_Sheet/c4042pis.pdf (09.11.16)
5. http://www.inffo.ro/Agenda_medicala/Captopril_Tensiomin.html (09.11.16)
6. http://farmamir.ru/2015/12/kaptopril-instrukciya-primenenie-otzyvy/ (04.12.16)
7. http://www.kurgansintez.ru/catalog/medicine/kaptopril_akos/ (04.12.16)
8. https://www.provisor.com.ua (04.12.16)

11