Sunteți pe pagina 1din 4

JOCUL ECOLOGIC MIJLOC VALOROS

ÎN
FORMAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC

Bociort ( Saman) Liana, institutor Grădiniţa P.P.Nr. 14 Arad


Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie, Educaţie Fizică şi Sport
Anul III PIPP

Jocul este actvitatea preferată şi dominantă a copilăriei. Valenţele educativ-formative


ale jocului sunt multiple. Prin joc copilul învaţă, cunoaşte, îşi dezvoltă capacităţile intelectuale, învaţă
să coopereze cu alţi copii. Jocul contribuie la exersarea voinţei, a încrederii în sine, prin joc copilul
socializează, transfigurând mental realitatea, asumându-şi statusuri şi roluri potrivit dorinţelor sale.
Formele de manifestare şi funcţiile jocului diferă de la o vârstă la alta.
Cunoscând acest lucru, este uşor de înţeles de ce jocurile didactice ocupă un loc aşa de
important în cadrul activităţilor din grădiniţă. Jocul didactic îmbină elementele de joc atât de dragi
copilului cu activitatea de învăţare, oferindu-i motivaţia pentru activitate.
Cunoscând toate acestea putem spune că în conceperea şi aplicarea la clasă a jocurilor
ecologice n-a fost decât un pas. Prin joc am căutat să apropiem, să acesibilizăm sarcinile educaţiei
ecologice ( conştiinţă ecologică, conduită ecologică, motivaţie corespunzătoare, cunoaşterea unor
tehnici şi procedee elementare specifice actvităţilor ecologice) de de universul copilăriei, de nivelul lor
de vârstă.
În continuare vă prezint câteva jocuri ecologice care se pot desfăşura cu copiii preşcolari.

ALEGE OBIECTELE DE CARE AI NEVOIE CA SĂ ÎNGRIJEŞTI O PLANTĂ!

Descrierea jocului
Copiilor li se prezintă mai multe obiecte (imagini), ei trebuind să le enumere. Apoi, copiii trebuie să
selecteze doar obiectele sau imaginile de care este nevoie pentru a îngriji o plantă. Copiii vor răspunde
câtorva întrebări: ce obiect au ales, ce fac cu el, de ce are nevoie planta de “operaţiunea” respectivă.
Ex. “Aceasta este o stropitoare, cu ea udăm florile, pomii sau alte plante. Plantele au nevoie de apă ca
să trăiască, fără apă ar muri.
Indicaţii metodice
• Jocul se poate desfăşura cu obiecte naturale sau cu imagini ale acestora
• Se va insista asupra importanţei acţiunilor de îngrijire a plantelor
• În funcţie de nivelul de vârstă diferă şi explicaţiile.EX. nivelul I (gr. mică- mijlocie)-plantele au
nevoie de apă ca să trăiască, nivelul II ( gr.mare pregătitoare) de unde iau plantele apa, cu ce o
extrag din pămînt, ce mai iau plantele din pămînt, odată cu apa, ce se poate întâmpla dacă apa
este poluată, etc.
• Resurse materiale
• Unelte specifice grădinăritului
• Alte obiecte
• Imagini dacă jocul se desfăşoară cu imagini

FIECARE DEŞEU LA LOCUL SĂU!

Descrierea jocului
Se aduce un coş de gunoi plin cu diferite deşeuri ( hârtie, resturi alimentare, plastic, etc,). Copiii
trebuie să sorteze deşeurile punând hârtia într-un sac menajer, plasticul în alt sac menajer,etc. După ce
deşeurile au fost sortate se vor purta discuţii despre importanţa colectării selective a deşeurilor. Dacă
grădiniţa face parte dintr-un program de colectare selectivă a deşeurilor li se prezintă copiilor acest
program insistând asupra rolului lor în această acţiune.
Indicaţii metodice
• “Deşeurile” folosite la joc sunt materiale demonstrative. (ex. Ca şi resturi alimentare se pot
pune o bucaţică de pâine, o coajă de măr şi nu alimente alterate sau gunoaie adevărate.
• Chiar dacă “deşeurile” folosite în joc sunt demonstrative copiii vor folosi mănuşi de plastic
pentru a învăţa că în acţiunile de ecologizare acestea vor fi purtate întotdeauna
• Jocul poate fi precedat de o vizită la un centru de colectare selectivă a deşeurilor.

GARDIENII VERZI AI ORAŞULUI

• Descrierea jocului

Copiii sunt împărţiţi în două grupe: grupa „locuitorilor” şi grupa „gardienilor verzi”. Pe rând câte un
copil din grupa „locuitorilor” va aşeza câte o imagine pe un panou. Se discută imaginea. Dacă imaginea
surprinde o faptă bună (oameni îngrijind flori, plantând pomi, oameni mergând cu bicicleta, aruncând
hârtiile la coşul de gunoi, etc), un copil din grupa „gardienilor verzi” pune în dreptul ei o faţă
zâmbitoare. Dacă imaginea redă o faptă rea (oameni aruncând ţigări pe jos, copii rupând cerngile unui
copac, oameni aruncând gunoaie în râuri,etc.), se pune o faţă supărată. După ce au fost puse pe panou
jumătate din imagini copiii schimbă rolurile.

• Indicaţii metodice

-imaginile alese trebuie să respecte nivelul de înţelegere al copiilor şi din discutatrea lor copiii să
înţeleagă că oamenii prin faptele lor pot să contribuie ca localitatea lor să fie mai curată şi mai
nepoluată.

-copiii trebuie să înţeleagă că fiecare om este răspunzător de mediul din jurul său: nu trebuie ca alţii să
facă curăţenie la tine în curte, tu trebuie să mături în faţa casei tale, de fiecare dintre noi depinde ca
grădiniţa sau şcoala să fie mereu curate, de noi depinde dacă trăim înconjuraţi de pomi şi flori sau
gunoaie

• Resurse materiale

-imagini
URĂRI PENTRU ORAŞUL MEU

• Descrierea jocului

Copiii vor fi împărţiţi în 5 grupe. Fiecare grupă va avea de realizat o „bandă desenată” care să redea o
mini poveste pe o temă dată. Aceste benzi desenate sunt de fapt urări pentru oraşul (localitatea ) în care
locuiesc.

- Grupa1. „Flori pentru oraşul meu”. Exemplu de secvenţe posibile: secvenţa 1-copii cumpărând
răsaduri de flori, secvenţa 2-copii plantând florile, secvenţa 3-copii îngrijind florile care deja au
crescut, secvenţa 4- florile zâmbind fericite

- Grupa 2. „În parc”

- Grupa 3. „Povestea unui pomişor”

- Grupa 4. „Grădiniţa cea mai frumoasă”

- Grupa 5. „Povestea unei străzi curate”

• Indicaţii metodice

- activitatea se poate desfăşura cu ocazia zilei de 8 Noiembrie- Ziua Internaţională a Zonelor


Urbane

- activitatea se desfăşoară prin metoda benzilor desenate (metode interactive de grup)

- se pot alege şi alte teme pentru benzile desenate, iar dacă copiii sunt mai mari pot să-şi aleagă
singuri povestea pe care o vor desena

• Resurse materiale

-foi de desen, carioci sau creioane colorate

FINAL PENTRU POVESTEA MEA

• Descrierea jocului

Copiilor li se prezintă o poveste ( creată de educatoare ) a cărei temă este : cândva în viitor oamenii nu
au grijă de apă, nu au grijă de stratul de ozon care duce la schimbări ale climei care fac ca apa din mări,
lacuri, râuri să sece. Pe Pămâmt apa este din ce în ce mai puţină......

Copiii trebuie să găsească un final acestei poveşti răspunzând câtorva întrebări:

- „Ce s-ar întâmpla cu plantele, animalele, oamenii dacă nu ar mai fi apă?”

- „Cine este răspunzător de terminarea apei?”


- „Credeţi că oamenii totuşi nu vor fi indiferenţi şi vor avea grijă de apă, de mediu şi nu se va
ajunge la terminarea apei?”

• Indicaţii metodice

- se va sublinia rolul apei în natură

- copiii vor fi stimulaţi să găsească un final fericit pentru poveste, transmiţând un mesaj optimist,
bazându-ne pe potenţialul pozitiv al oamenilor de ajuta la ocrotirea vieţii pe Pământ

- jocul se poate desfăşura de Ziua Apei şi este indicat să fie prezenţi părinţi, reprezentanţi ai
autorităţilor locale care pot fi rugaţi să găsească şi ei final la această poveste.

• Resurse materiale

-decorarea clasei cu fotografii sau planşe cu imagini acvatice

Bibliografie:
1. Breben,Silvia, Niţu Adina, Tuturugă Maria, Mascota Eco te învaţă, Editura Decesfera Media,
Bucureşti, 2007.
2. Geamănă,Nicoleta-Adriana ( coordonator), Educaţia ecologică la vârsta preşcolară, C.N.I.
„Coresi”, Bucureşti, 2008
3. Gyorgy Iudit, Contribuţia jocului didactic la dezvoltarea gândirii, în Educaţia în anul 2003-
Revista învăţământul preşcolar, Editura C.N.I.„Coresi”, Bucureşti,2003.
4. M.E.C., Programa activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii,Ediţia a II-revizuită şi
adăugită, Ed.V& I Integral- Bucureşti, 2005