Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Silvic Avizat,

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului Director


Domeniul de pregătire de bază:Silvicultură
Modulul: Dendrologie,pedologie și climatologie forestieră
Nr de ore/an: 180
Nr. ore /săptămână: din care: T:3 LT:1 IP: 1
Clasa: a IX-a S
Profesor: ing. Motora Vasile
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:4457/05.07. 2016 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS:4457 /05.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2017-2018

Unitatea de rezultate ale O


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării b
crt.
s.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(
(10 1
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
) 1
)
1.1.1. Plante 1.2.1 1.3.1 PLANTE LEMNOASE FORESTIERE
lemnoase de 1.2.2. 1.3.2.
Clasificarea plantelor lemnoase
interes 1.2.3. 1.3.3.
forestier 1.2.4. 1.3.4. forestiere
1.2.5. 1.3.5.
- Morfologia plantelor lemnoase:
1.2.6.
1.2.21. organe vegetative, organe de 3 1 1 1 1 1
1.2.22
reproducere
1.2.23
Specii lemnoase de interes forestier

1
(caracteristici ale arborilor şi arbuştilor
forestieri):
- Subâncrengătura Gimnosperamae:
fam. Taxaceae: genul Taxus 2 2
fam. Pinaceae : genul Pinus, genul
Larix, genulPicea, genul Abies, genul 3 1 1 2,3 2 2
Pseudotzuga
fam. Taxodiaceae: genul Taxodium 2 3
fam.Cupresaceae:genul Thuja, 1 1 3 3
genul Chamaecyparis, genul Juniperus 2 4
- Subâncrengătura Angiospermae:
fam. Salicaceae : genul Salix, genul 2 4,5
Populus 1 1 4 4
fam. Juglandaceae: genul Juglans 2 5
fam. Betulaceae: genul Betula,
genul Alnus, genul Corylus, genul 2 1 1 6 5 5
Carpinus
fam. Fagaceae: genul Fagus genul
Castanea, genul Quercus 3 1 1 6,7 6 6
fam. Ulmaceae: genul Ulmus 2 7,8
fam. Moraceae: genul Morus, genul 2 8,9
Maclura 1 1 7 7

2
fam. Buxaceae 2 9
fam. Berberidaceae 2 1 1 10 8 8
fam. Rosaceae: genul
Crataegus, genul Sorbus, genul 3 10,11
Pyrus, genul Malus, genul Rubus, 1 1 9 9
genul Prunus
fam. Leguminosaae: genul
Gleditzia, genul Sophora, genul 2 1 1 11 10 10
Laburnun, genul Robinia
fam. Aceraceae: genul Acer 1 12
fam. Platanaceae: genul Platanus 2 12
fam. Tiliaceae: genul Tilia 2 1 1 13 11 11
fam. Tamaricaceae 1 13
fam. Eleagnaceae 2 14
fam. Cornaceae: genul Cornus 1 14
fam. Ericaceae: genul Vaccinium 1 1 1 15 12 12
fam. Oleaceae: genul Fraxinus,
genul Lygustrum 2 15
fam. Caprifoliaceae: genul
Sambucus, genulViburnum, genul 1 1 1 16 13 13
Lonicera

3
1.1.2. Soluri 1.2.7. 1.3.1. PEDOLOGIE FORESTIERĂ
forestiere 1.2.8. 1.3.2. Factorii de solificare: roca, relieful,
2 1 1 16 14 14
1.2.9. 1.3.3.
clima, vegetaţia şi fauna, activitatea
1.2.10. 1.3.4.
1.2.11. 1.3.5. omului
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14 Partea minerală şi organică a solului: 3 1 1 17 15 15
1.2.15.
1.2.21. praful , nisipul,
1.2.22. argila, scheletul solului, humusul de pădure
1.2.23.

Însuşirile fizice ale solului: culoarea


solului, temperatura solului, aerul din 4 1 2 18,19 16 16,
sol, textura solului, structura solului, 17
apa din sol, porozitatea şi consistenţa
solului

Însuşiri chimice ale solului: soluţia 3 1 2 19,20 17 18,


solului, coloizii solului, capacitatea de 19
adsorbţie, reacţia solului, pH-ul

Proceduri standard de recoltare a 2 1 1 20 18 20


probelor de sol

4
Determinarea însişirilor fizice şi
chimice ale solului
2 1 1 21 19 21
Profilul de sol 2 1 1 21,22 20 22

Orizonturi de sol : separare după


culoare, măsurare, identificare 3 1 1 22,23 21 23

Clase de sol/Tipuri de sol (răspândire,


fertilitate, proprietăţi fizice şi chimice, flora 9 1 3 24,25, 22 24-
indicatoare, tipuri de litieră) 26 26
1.1.3. 1.2.16. 1.3.1. CLIMATOLOGIE FORESTIERĂ
Climatologie 1.2.17. 1.3.2. Compoziţia chimică a atmosferei
3 1 1 27 23 27
forestieră 1.2.18. 1.3.3.
1.2.19. 1.3.4.
1.2.20. 1.3.5. Straturile atmosferei 3 1 1 28 24 28
1.2.21.
1.2.22.
1.2.23. Elemente meteorologice:
- temperatura aerului, solului, apei 4 1 1 29,30 25 29
- apa în atmosferă şi în sol 4 1 1 31 26 30

- aerul atmosferic (mişcare şi compoziţie) 4 1 1 32,33 27 31


4 2 1 34 28,29 32
- nebulozitatea atmosferică
4 2 1 35 30,31 33
- radiaţia solară
Instrumente folosite pentru determinarea
34-
elementelor
6 5 3 36 32-36 36
meteorologice

5
6

S-ar putea să vă placă și