Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ:Grup Scolar Forestier Avizat,

Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Silvicultură/Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
Modulul: Dendrometrie şi sortarea lemnului
Clasa: a XI-a S
Profesor: Ing. Motora Vasile Adrian
An şcolar: 2017-2018
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 1847/2007 Avizat,
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 1847/2007 Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: Sortarea masei lemnoase NR. ORE ALOCATE: 8

Nr.
Conţinuturi Activităţi de
crt. Competenţe specifice vizate Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1  Defectele lemnului Să determine principalele - demonstraţia - manual şcolar Teste scrise,
- defecte de formă defecte ale lemnului. - problematizarea - planşe teste orale,
- exerciţiul - cărţi de specialitate probe practice.
- descoperirea - prezentări Power-
- observaţia Point
- aparatură audio-video
2  Defectele lemnului Să determine principalele - demonstraţia - manual şcolar Teste scrise,
- defecte de structură defecte ale lemnului. - problematizarea - planşe teste orale,
- exerciţiul - cărţi de specialitate probe practice.
- descoperirea - prezentări Power-
- observaţia Point
3  Defectele lemnului Să determine principalele - demonstraţia - manual şcolar Teste scrise,
- crăpături, găuri defecte ale lemnului. - problematizarea - planşe teste orale,

1
- exerciţiul - cărţi de specialitate probe practice.
- descoperirea - prezentări Power-
- observaţia Point
- aparatură audio-video
4  Defectele lemnului Să determine principalele - demonstraţia - manual şcolar Teste scrise,
- galerii, coloraţii, defecte ale lemnului. - problematizarea - planşe teste orale,
alteraţii - exerciţiul - cărţi de specialitate probe practice.
- descoperirea - prezentări Power-
- observaţia Point
- aparatură audio-video
5  Defectele lemnului Să determine principalele - demonstraţia - manual şcolar Teste scrise,
- defecte de rănire, de defecte ale lemnului. - problematizarea - planşe teste orale,
exploatare şi prelucrare - exerciţiul - cărţi de specialitate probe practice.
- descoperirea - prezentări Power-
- observaţia Point
- aparatură audio-video
6  Clasele de calitate ale Să stabilească clasele de calitate - demonstraţia - manual şcolar Teste scrise,
arborelui pe picior ale arborelui pe picior. - problematizarea - planşe teste orale,
- exerciţiul - cărţi de specialitate probe practice.
- descoperirea - prezentări Power-
- observaţia Point
- aparatură audio-video
7  Sortarea masei Verifică sortarea masei - demonstraţia - manual şcolar Teste scrise,
lemnoase lemnoase. - problematizarea - planşe teste orale,
- sortimente primare, - exerciţiul - prezentări Power- probe practice.
- descoperirea Point
- observaţia - aparatură audio-video
8  Sortarea masei Verifică sortarea masei - demonstraţia - manual şcolar Teste scrise,
lemnoase lemnoase. - problematizarea - planşe teste orale,
- sortimente dimensionale, - exerciţiul - cărţi de specialitate probe practice.
- sortimente industriale - descoperirea - prezentări Power-
- observaţia Point

S-ar putea să vă placă și