Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele Data

………………………………… ………………

FIŞĂ DE LUCRU

PEŞTIŞORUL AURIU
După Helene A. Guerber

Pe o insulă mică din mijlocul mării exista un bordei în care trăia un moşneag cu baba lui
cam rea de gură. Erau săraci şi se hrăneau numai cu peştii prinşi din mare, cu un năvod.
Odată, pescarul avu noroc şi prinse un peştişor de aur.
Peştişorul îi spuse pescarului:
- Pescarule, dă-mi drumul în mare şi îţi voi îndeplini orice dorinţă.
Moşneagului i se făcu milă de el şi îl azvârli în mare. Acasă îi povesti păţania nevestei
lui, care îl certă pentru că nu a cerut nimic în schimb.
Moşul fugi la ţărm.
- Peştişorule de aur, scoate-ţi capul din apă şi ţine-te de cuvânt.
- De ce mă cauţi, prietene?
- Mărite peştişor de aur! M-a ocărât baba că nu te-am prins. Iertare, dar n-avem nici
covată, nici pâine în covată.
- Am înţeles, bătrâne! Du-te acasă şi vei găsi covată nouă, plină cu pâine.
După un timp baba l-a ocărât pe moş şi l-a trimis să ceară o casă nouă, apoi un palat.
Ajunsă împărăteasă, ea a vrut să fie regina apelor, dar peştişorul îi spuse moşului:
- Asta nu se poate! E prea răutăcioasă şi hapsână!
Spunând acestea,peştişorul se afundă în mare şi toate darurile minunate dispărură.
Moşneagul şi baba au rămas din nou săraci.

Sarcini de lucru:

1. Citeşte textul cu mare atenţie!


2. Completează enunţurile, folosind informaţiile din textul citit:

a) În bordei trăia un moşneag cu baba lui cam………………………………………….


b) Se hrăneau numai cu ……………… pe care moşul îi prindea cu un ………………..
c) Odată, pescarul avu …………….. şi prinse un ………………………………………
d) Ajunsă împărăteasă, baba a vrut să fie ……………………………………………….
e) Baba fiind hapsână (lacomă), toate darurile minunate ……………………………., iar ei
au rămas din nou ………………………..

3. Caută cuvinte cu sens opus:


mică - …………….. prieten - ……………………………….
rea - ………………. covată nouă - ………………………….
săraci - ……………. noroc - ………………………………..

4. Caută cuvinte cu sens asemănător:


nevastă -……………… a azvârli - ……………………………….
năvod - ………………….. m-a ocărât - ……………………………….
moşneag - ……………….. hapsână - ………………………………….

5. Alintă cuvintele:
gură - ……………………. casă nouă - ………………………………..
peşti - ……………………. covată veche - …………………………….
bătrână - …………………. gură mică - ……………………………….

6. Scrie răspunsul potrivit pentru întrebarea dată:


a) Cum era insula?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) Ce făcu moşneagul cu peştişorul?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) Cum era baba?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Caută întrebarea potrivită:


Î ……………………………………………………………………………………………..
Cei doi bătrâni erau săraci.

î ……………………………………………………………………………………………..
Pescarul prinse un peştişor de aur.

Î …………………………………………………………………………………………….
Toate darurile minunate au dispărut.

8. Formează după model:


un peşte – doi peşti o nevastă – două neveste
un pescar - ………………………… o mare - …………………….
un moşneag - ……………………… o babă - ……………………..
un prieten - ……………………….. o dorinţă - …………………..

9 Aşează semnele de punctuaţie potrivite:


Un peştişor s-a prins în năvodul moşului…….
…… Dă-mi drumul….moşnege……
Moşul l-a aruncat în apă…….
……..Când te voi revedea……
……..Cât de curând……i-a spus peştişorul…….

Înv. Rus Marinela-Maria


Liceul Teoretic „Pavel Dan”
Câmpia Turzii Jud. Cluj