Sunteți pe pagina 1din 1

III Terra – o planetă în transformare

Atmosfera. Caracteristici și importanță


Ce știu despre aer? Explorez
Amintește-ți de la orele de 1. În afară de Mercur, toate planetele Sistemului Solar sunt înconjurate de un înveliș de
Matematică și explorarea
gaze. De ce crezi tu că aceste gaze nu se împrăștie în spațiul interplanetar, ci formează
mediului și de la orele de
Științe și de Geografie ce
un înveliș care „îmbracă“ fiecare planetă?
știi despre aer. Ce conține 2. Învelișul de gaze al Terrei a favorizat apariția și evoluția vieții pe această planetă. Cum
un pahar din care ai băut și îți explici faptul că, deși majoritatea planetelor au un înveliș de gaze, viața este posibilă
ultima picătură de suc? doar pe Terra?
De ce a spune că „paharul
3. Învelișul de gaze al Terrei participă împreună cu planeta la mișcările acesteia în ca-
este gol“ înseamnă, de
drul Sistemului Solar. Ce formă consideri tu că are învelișul gazos care înconjoară pla-
fapt, o mică minciună?
Realizează experimentul și neta noastră?
argumentează-ți răspunsul.
Înțeleg și rețin

Învelișul de gaze care înconjoară planetele poartă numele de atmosferă. Acest înveliș se
menține lângă suprafața planetelor datorită atracției gravitaționale. Prin proprietățile sale
deosebite, atmosfera care înconjoară Terra favorizează circulația apei în natură și permi-
Termeni noi te existența vieții pe planeta noastră. Aerul pătrunde în scoarță, prin porii, fisurile și crăpă-
turile rocilor, până la adâncimi de câteva sute de metri și se extinde în jurul planetei până
radiație – flux de particule la înălțimi de 3 000 – 10 000 km, formând un înveliș cu o formă asemănătoare planetei.
care se propagă, sub forme
de raze, în toate direcțiile;
radiația ultravioletă face Explorez
parte din fluxul de particule
emise de Soare, jucând 1. Analizează graficul alăturat și apoi
un rol important în multe notează în caiet gazele care intră în
procese din biosferă. În cazul oxigen
alcătuirea atmosferei, în ordinea des-
omului, radiația ultravioletă 21%
crescătoare a cantității lor. argon
este răspunzătoare de… 1%
2. Identifică în imaginea de pe coloa- azot
„bronzarea“ pielii, dar poate 78%
avea și efecte negative, na din stânga straturile care compun
provocând arsuri. atmosfera și principalele lor caracteris-
tici. Numește straturile cele mai impor- dioxid de carbon
tante pentru viața și activitatea omului. alte gaze

Înțeleg și rețin
RA
EXOSFE
400 – 800 km
SFERA Atmosfera este un amestec de circa 20 de gaze, la care se adaugă vapori de
TERMO
apă, pulberi fine de praf și microorganisme. Cele mai importante gaze sunt
azotul și oxigenul, esențiale pentru întreținerea vieții. Dintre celelalte gaze, un rol
deosebit îl au dioxidul de carbon, fără de care procesul de fotosinteză al plantelor nu ar
avea loc, și ozonul, care protejează planeta de efectele dăunătoare ale radiațiilor ultravi-
olete emise de Soare. Cea mai mare parte din masa atmosferei este concentrată în primii
80 km
ERA 36 de kilometri de la suprafață.
MEZOSF
Structura atmosferei: Din punct de vedere al însușirilor sale, atmosfera nu este omogenă
pe toată întinderea sa. Ca urmare, în cadrul său se identifică cinci straturi cu proprietăți
50 km
OSFER
A și grosimi diferite:
STRAT
– troposfera (stratul care interacționează cu celelalte învelișuri ale Terrei, în care se des-
fășoară viața și se produc schimbările vremii);
10 – 12 km – stratosfera (cu pătura/stratul de ozon);
A
FER
POS – mezosfera;
TRO
– termosfera sau ionosfera (reflectă undele radio și permite comunicațiile);
– exosfera (stratul exterior de tranziție spre spațiul interplanetar).

60

S-ar putea să vă placă și