Sunteți pe pagina 1din 8

PROCEDURĂ TEHNICĂ DE EXECUTIE

DEZAFECTARE RACORDURI

Revizia :

Data :

Cod :

Elaborat:

Manager de calitate :

Reprezentant Antreprenor :
CUPRINS
1. SCOPUL ............................................................................................................................................................. 2
2. DOMENIUL DE APLICARE ............................................................................................................................ 2
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ...................................................................................................................... 2
4. RESPONSABILITĂȚI ....................................................................................................................................... 2
5. PROCEDURA .................................................................................................................................................... 3
6. ÎNREGISTRĂRI .................................................................................................................................................... 4
7. CRITERII DE ACCEPTARE ................................................................................................................................. 4
8. ANEXE................................................................................................................................................................... 4
9. ASPECTE SPECIFICE .......................................................................................................................................... 5
9.1. Aspecte mediu ................................................................................................................................................. 5
9.2. Aspecte S.S.M. ................................................................................................................................................ 5
Anexa 1 – Procedura de prim ajutor ........................................................................................................................... 7

Page 1 of 7
1. SCOPUL

Scopul acestei proceduri este de a stabili metodologia şi etapele privind activitatea tehnică de
executie pentru dezafectarea racordurilor laterale la colectoarele de canalizare, pentru
beneficiarii serviciilor Asocierii TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD – TRIADA
IMPEX SRL.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Această procedură se aplică la nivelul departamentului tehnic, în cadrul contractului


“Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare A0 si B0”, înregistrat cu nr.
178/03.05.2016.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
3.1. Standarde
• SR EN 1504 Produse și sisteme pentru protecția și repararea structurilor de beton
3.2. Normative
• NE012/2010:Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat.
• C149/1987 Normativ pentru remedierea elementelor din beton si beton-armat.
3.3. Documentaţie tehnică
Proiect de execuție la faza PT+DE, Lucrări permanente
Caiet de sarcini.

4. RESPONSABILITĂȚI

4.1. Seful de santier


- coordoneaza activitatea de reparare a zonelor cu defecte la elementele din beton si beton
armat.
- analizeaza documentatia de executie, dispozitiile de santier, procedura si PCCVI-urile
aferente;
- raspunde de indeplinirea conditiilor de executie stabilite in documentatia tehnica si in
procedura;
- raspunde de calitatea lucrarilor executate;
- urmareste emiterea inregistrarilor de calitate si instruirea personalului ce urmeaza a executa
lucrarile;
- realizeaza interfata cu beneficiarul.
4.2. Coordonator lucrare

Page 2 of 7
- raspunde de asigurarea punctului de lucru cu materialele, sculele si echipamentele necesare
executiei lucrarii;
- raspunde de executarea lucrarilor conform documentatiei tehnice si calitatea acestora;
- raspunde de emiterea inregistrarilor de calitate pentru lucrarile executate;
- raspunde de instruirea personalului ce urmeaza a executa lucrarea.
4.3. CQ
- verifică daca sunt îndeplinite toate condițiile solicitate pentru execuția lucrărilor;
- își desfășoară activitatea planificat conform PCCVI pe lucrare;
- răspunde de verificarea înregistrărilor de calitate;
- procesează neconformitățile depistate si gestionează Rapoartele de neconformitate emise.

5. PROCEDURA

Etapele reparației:

 Determinarea stării betonului din jurul țevii


Aceasta operatiune se face prin inspectie vizuala si ciocanirea peretilor cu ciocan de zidar
pentru a identifica betonul „nesanatos”. Dupa identificare, zonele se marcheza clar.

 Delimitarea zonelor deteriorate


Pentru a opri propagarea fisurilor si microfisurilor din zona tevilor spre zonele cu beton
„sanatos” – in timpul demontarii tevii – se taie cu flexul de jur imprejurul zonei pe o adancime
de 5-10 mm

 Curatarea betonului in jurul tevii


Aceasta operatiune se face folosind ciocan, dalta si/sau masina rotopercutoare de putere mica.
Se curata betonul imprejurul tevii pe o latime de 40 mm si o adancime de 40 mm.

 Demontarea tevii
Se taie teava cu ajutorul flexului cat mai mult posibil in adancime (in perete).

 Astuparea tevii
 Teava uscata - nu curge lichid prin ea sau pe langa peretii tevii
- Se astupa teava cu hartie craft
- Se tencuieste teava si golul ramas in urma spargerii peretelui folosind mortar de
inalta rezistenta pentru reparatii structurale pe baza de ciment modificat cu

Page 3 of 7
polimeri. Materialul va trebui sa fie pe baza de ciment cu rezistenta la sulfati,
agregate selectionate, fileri speciali, aditivi chimici
 Teava umeda – curge lichid prin ea sau pe langa peretii tevii
- Se obtureaza teava cu cep/dop de lemn. Se injecteaza in teava spuma rapida
pentru lucrari de etansare.
- In cazul in care lichidul se scurge intre peretii tevii si perete, se injecteaza de jur
imprejurul tevii spuma rapida pentru lucrari de etansare.

 Reparatia/reprofilarea peretelui din beton


Pentru repararea locala a betonului deteriorat se va folosi mortar de inalta rezistenta pentru
reparatii structurale pe baza de ciment modificat cu polimeri.
Materialul va trebui sa fie pe baza de ciment cu rezistenta la sulfati, agregate selectionate, fileri
speciali, aditivi chimici.
Aplicarea mortarului se poate face manual cu gletiera.
Grosimea de aplicare este de min. 10 mm pana la maxim 40 mm grosime pe suprafete mari sau
de max. 80 – 100 mm pe suprafete mici.

6. ÎNREGISTRĂRI

 Conform Program de Control al Calității pentru fiecare tronson.


 Cerere de inspecție

7. CRITERII DE ACCEPTARE
- 10-MS-000-CS-000-04 (Metoda de lucru reparatii structura beton, decolmatare si curatare
colectoare).
- Prezenta procedură.

8. ANEXE

 Anexa 1 – Procedura de prim ajutor;

Page 4 of 7
9. ASPECTE SPECIFICE

9.1. Aspecte mediu

Prin dezafectarea racordurilor nefuncționale, calitatea apelor de suprafață și subterane (față de


momentul prezent) nu se va deteriora, lucrări de protecția apelor nefiind necesare.
În timpul lucrărilor de reabilitare a colectoarelor aerul înconjurator nu se va deteriora și în
consecință, măsuri de protecția aerului nu sunt necesare.

Sursele de producere a zgomotului in timpul procedurii de dezafectare a racordurilor constau in


echipamentele folosite la interiorul colectoarelor – acestea nu produc zgomot la suprafață. În
cazul generatoarelor electrice (dacă este cazul), pentru mentinerea zgomotului in limita
admisibila de 85 dB(a), echipamentele de suprafata vor fi de tip silentios, iar dacă este necesar
acestea se vor prevedea cu panouri fonoabsorbate.

Gospodarirea deseurilor
Eventualele deseuri produse pe timpul executiei dezafectării racordurilor vor fi colectate local
in containere dedicate si evacuate la un depozit de deseuri specializat prin intermediul unui
transportator licientiat.

9.2. Aspecte S.S.M.

Se vor respecta urmatoarele standarde/norme de sanatate si securitate in munca:

 H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele


temporare sau mobile;
 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006;
 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006;
 H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;
 H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de SSM pentru locul de munca;
 H.G. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la
agenti biologici in munca;
 H.G. 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;
 H.G. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
 H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special in afectiunile
dorsolombare;
 H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor (munca la inaltime, etc);
 O.G. 99/2000 privind masurile aplicate in perioadele cu temperaturi extreme;
 H.G. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca;
Page 5 of 7
 H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
 Ordinul nr. 225/95 Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de
protectie;
 Regulament privind protetia si igiena muncii in constructii – Buletinul Constructiilor nr.
5-6-7/1993 – Regulament privind protectia si igiena muncii aprobat MLPAT cu Ordinul
9/N/15.03.1993 (cap. 19 si Cap. 28);
 Directiva - cadru 89/391/CEE care este aplicabila tuturor lucratorilor din Comunitatea
Europeana, din sectorul privat sau public, avand ca obiectiv o reducere continua,
durabila si omogena a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 Norme de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populatie si din
procese tehnologice;
 Alte acte normative care reglementeaza problemele de securitate a muncii si PSI in
activitatea de constructii - montaj.
 Masurile de SSM specifice lucrului in colectoarele de canalizare conform documentului
10-MS-000-CS-000-08 (Metoda de lucru – Punerea in uscat colectoare).

Page 6 of 7
Anexa 1 – Procedura de prim ajutor
Intr-o situatie de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia (succesiunea
manevrelor) corespunzatoare starii victimei (victimelor).

Pentru aceasta, salvatorul:


- Va hotarî interventia pe care trebuie s-o efectueze pentru a obtine rezultatul asteptat si
pe care a decis-o din examinarea prealabila a victimei.
- Va efectua interventia hotarata, folosind tehnicile cunoscute de el si exersate.
- Va verifica, supraveghind victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca el se
mentine pana la preluarea victimei de catre personalul specializat.

Actiunile salvatorului depind de starea victimei, astfel:

a) Daca victima nu vorbeste (este inconstienta), dar respira si ii bate inima (are
puls) sunt necesare:
 asezarea in pozitia de siguranta;
 acoperirea victimei, alarma;
 supravegherea circulatiei, a starii de constienta, a respiratiei, pana la sosirea ajutoarelor
medicale.

b) Daca victima nu raspunde, nu respira, dar ii bate inima sunt necesare:


 degajarea (eliberarea) cailor respiratorii;
 manevra Heimlich;
 respiratie “gura la gura” sau “gura la nas”.

c) Daca victima nu raspunde, nu respira, nu ii bate inima este necesara:


 reanimarea cardio-respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie “gura la gura”
sau “gura la nas”).

d) Daca victima sangereaza abundent se aplica:


 compresie manuala locala;
 pansament compresiv;
 compresie manuala la distanta (in zona subclsviculara sau inghinala).

e) Daca victima prezinta arsuri provocate de:


 foc sau caldura, se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru racorire;
 substante chimice, se face spalare abundenta cu apa ( nu se incearca neutralizarea
acidului cu baza si invers!).

f) Daca victima vorbeste, dar nu poate efectua anumite miscari:


 oricare ar fi semnalele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o
deplaseze si respectand toate eventualele deformari la nivelul: membrului superior,
membrului inferior, coloanei vertebrale.

g) Victima poate sa prezinte:


 plagi grave: asezarea victimei intr-o pozitie adecvata, ingrijirea segmentului amputat,
compresie pentru oprirea sangerarii etc.;
 plagi simple: curatirea si pansarea plagii.

Page 7 of 7