Sunteți pe pagina 1din 34

PROCEDURĂ TEHNICĂ DE

EXECUȚIE PENTRU RELINING


Revizia :

Data :

Cod :

Elaborat :

Manager de calitate :

Reprezentant Antreprenor :

Page 0 of 34
CUPRINS
1. SCOPUL...............................................................................................................................................................2
2. DOMENIUL DE APLICARE..............................................................................................................................2
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ........................................................................................................................2
3.1. Standarde si reglementari in constructii............................................................................................................2
4. RESPONSABILITĂȚI.........................................................................................................................................2
5. PROCEDURA......................................................................................................................................................3
5.1. Documentații necesare executării lucrărilor......................................................................................................3
5.2. Lucrări pregătitoare...........................................................................................................................................3
5.3. Lucrări de execuție............................................................................................................................................5
Racordare tronson de GRP cu alt tronson de GRP................................................................................................13
Racordare tronson de GRP cu alt tronson de GRP prin laminare...........................................................................14
Racordare tronson de GRP cu alt tronson de GRP prin betonare...........................................................................17
Racordare tronson de GRP (A14) cu alt tronson de GRP (A132) prin laminare....................................................18
Racordare tronson de GRP cu tronson reabilitat prin torcretare (inclusiv cu camerele de intersectie reabilitate
prin torcretare/nereabilitate)...................................................................................................................................22
Racordare tronson de GRP cu tronson reabilitat prin etansarea rosturilor.............................................................22
Racordare tronson B03 (conducta de GRP 80/175 cm) cu tronson B03 (conducta de GRP 80,855/152 cm)
existent....................................................................................................................................................................22
Refacare acces tronson de GRP la caminele de vizitare existente..........................................................................23
Lucrari finale..............................................................................................................................................................24
Refacerea structurii (sectiunii) colectorului...........................................................................................................24
Refacerea structurii rutiere.....................................................................................................................................24
Verificarea calitatii lucrarilor..................................................................................................................................24
Materiale (caiet de sarcini).........................................................................................................................................24
Caracteristici materiale utilizate.............................................................................................................................25
Teste la darea in exploatare pentru tronsoanele reabilitate prin relining....................................................................27
6. ÎNREGISTRĂRI....................................................................................................................................................28
7. CRITERII DE ACCEPTARE.................................................................................................................................28
8. ANEXE...................................................................................................................................................................28
9. ASPECTE SPECIFICE..........................................................................................................................................29
9.1. Aspecte mediu.................................................................................................................................................29
9.2. Aspecte S.S.M.................................................................................................................................................30
Anexa 1 – Procedura de prim ajutor...........................................................................................................................32

Page 1 of 34
1. SCOPUL

Scopul acestei proceduri este de a stabili metodologia şi etapele privind activitatea tehnică de
executie pentru relining, pentru beneficiarii serviciilor Asocierii TAHAL CONSULTING
ENGINEERS LTD – TRIADA IMPEX SRL.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Această procedură se aplică la nivelul departamentului tehnic, în cadrul contractului


“Reabilitarea colectoarelor principale de canalizare A0 si B0”, înregistrat cu nr. 178/03.05.2016,
respectiv în reabilitarea tronsoanelor A06, A09, A11, A13, B01, B02, B03 si B04.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Standarde si reglementari in constructii


- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii.
- Hotararea de Guvern nr. 273/14 iunie 1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor
de constructie si instalatii aferente acestora
- Hotararea Guvernului nr. 272/14.06.1994.
- STAS-urilor si normativelor tehnice in vigoare

4. RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitatea aplicării conforme a prezentei proceduri tehnice de execuție aparține în


totalitate Antreprenorului. Orice neconformitate față de prezenta procedură tehnică de execuție
și orice nepotrivire față de situația considerată la elaborarea acestui document, constatate în
timpul execuției de către Antreprenor, va fi comunicată de urgență proiectantului general,
Inginerului și operatorului rețelei de canalizare.
În situația în care aceste neconformități nu sunt aduse la cunoștința proiectantului general,
Inginerului și operatorului rețelei de canalizare responsabilitatea aplicării de metode de lucru
alternative, diferite de cele descrise în prezentul document și consecințele ce rezultă din aceasta,
aparțin în totalitate Antreprenorului.
Autoritatea Contractantă este responsasbilă pentru furnizarea tuturor informațiilor care pot
impacta prezenta procedură tehnică de execuție, inclusiv predarea amplasamentelor și
construcțiilor existente în conformitate cu reglementările în vigoare.

Personalul implicat in reabilitarea colectoarelor principale de canalizare prin metoda


RELINING si responsabilitatile acestor sunt:
Sef de santier: Scurtu Ovidiu; Sedat Engin – responsabilitati coordonare activitati relining
Sefi de Punct de Lucru: Mustafa Mustafov; Necati Put; Deyan Boev Boychev;Eli Cohen; -
responsabilitati coordonare activitati relining

Page 2 of 34
5. PROCEDURA

5.1. Documentații necesare executării lucrărilor

Proiectul Tehnic – 20_10-MS-000-CS-000-02 (Metoda de lucru – Relining).

5.2. Lucrări pregătitoare


1. După executarea incintelor de acces, toate capacele căminelor de vizitare de pe tronsonul în
lucru vor fi deschise luându-se toate măsurile de siguranță.

2. Interiorul conductei va fi monitorizat pentru emisiile de gaze toxice.

3. Sistemul de ventilație va fi pregătit și capacitatea va fi verificată să corespundă cu numărul


de personal.

4. Generatorul de curent și carburantul pentru consumul zilnic vor fi pregătite.

5. Sistemul de iluminare anti-ex va fi verificat. Tensiunea de alimentare a sistemului de


iluminare anti-ex este 12-24V. Fiecare persoana care va lucra în colector va purta lămpi
anti-ex fie pe cască, fie pe umăr.
De asemenea, se va utiliza o lampă anti-ex alimentată prin baterie ce va fi montată pe
căruciorul cu care se vor deplasa conductele din GRP.

6. Procedura de prim ajutor se va exersa. (a se vedea Anexa 1)

7. Se va face o simulare a acțiunilor de întreprins în caz de ploi abundente si/sau inundații.


Daca prin monitorizarea condițiilor meteorologice se estimează că o ploaie de intensitate
redusă, ridicată sau maximă urmează să se producă, atât personalul muncitor cât și
echipamentele și materialele de reabilitare vor fi imediat evacuate din frontul de lucru.
Revenirea acestora în frontul de lucru se va face numai dacă prognoza meteorologică va
indica timp uscat, iar frontul de lucru a fost repus în uscat.
În panourile de control al sistemului de pompare se va instala o alarmă sonoră ce va fi
activată automat în funcție de nivelul apei în punctul de pompare, nivel măsurat prin
intermediul senzorilor cu ultrasunete.
Dupa ploaie va fi efectuata o inspectie a tronsonului iar daca va fi necesar se va efectua o
curatire a acestuia.

8. Lângă fiecare scară de acces se va monta un jurnal de intrare în colector (pe o tablă
magnetică) pentru a se putea monitoriza în orice moment care persoane se află în interiorul
colectorului.

9. Se va urma metoda de punere în uscat pentru fiecare tronson conform proiectului.

10. Se va proceda la curățarea colectorului de nămol și depuneri.

Page 3 of 34
11. Pregătirea secțiunii conductei existente:
In situatia in care, la inspectarea colectorului, se constata obstacole (radacini, protuberante,
beton, etc) ce vor impiedica pozarea tuburilor de GRP, se va proceda la eliminarea acestora prin
mijloace mecanice (freze) sau manuale. Suprafata se va considera corespunzatoare atunci cand
interiorul conductei de reabilitat va permite trecerea dispozitivului de verificare a gabaritelor
(sectiunilor) disponibile din interiorul conductei. Dispozitivul de verificare a gabaritelor se
constituie dintr-un sablon cu aceiasi sectiune si lungime cu a profilelor care urmeaza a se
instala. In acest mod se verfica daca cu lungimea standard a profilului se pot asigura razele de
curbura si daca sunt necesare ajustari ulterioare ale profilelor.
Verificarea gabaritelor prin aplicarea sablonului corespunzator tubului care urmeaza a fi realizat
se va face numai dupa decolmatarea si curatarea colectoarelor.
Fig.1 Fig.2 Fig.3

Sablon de verificare gabarit

Radierul colectorului existent, dupa caz, se va ajusta functie de viitoarea metoda de instalare a
profilelor. In situatia in care instalarea se va face cu carucior, pe radierul colectorului existent se
va turna un strat/fasie subtire de beton pentru o mai buna manipulare a acestuia. In situatia in
care instalarea se va face prin tragere cu troliu sau impingere cu bratul excavatorului, suprafata
radierului se va ajusta astfel incat deplasarea tubului de GRP sa se desfasoare fara blocare.
Alternativ, pe radierul colectorului existent se pot instala sine de ghidare, astfel incat tronsonul
sa poata fi deplasat prin deplasare pe acestea. Functie de conditiile disponibile ale colectorului
existent, sisteme alternative de ghidare a tubului de GRP in interiorul colectorului existent
pentru evitarea deteriorarii tubului de GRP se pot prevedea.

5.3. Lucrări de execuție

Țevile de PAFSIN vor fi transportate vertical și orizontal, fie cu ajutorul unei macarale, fie a
unui excavator, fie a unui stivuitor.
Page 4 of 34
 Macara cu capacitatea de a ridica 1 tonă cu brațul extins la 12 metri și/sau 12 tone cu
brațul extins la 5 metri.
 Motostivuitor cu capacitatea de a ridica 2,5 tone.
 Excavator cu capacitatea de 18 tone sau mai mult.
 Buldoexcavator cu capacitatea de 4 tone sau mai mult.
După ce conducta PAFSIN intră în colectorul vechi, aceasta va fi transportată orizontal fie
cu căruciorul, fie va fi trasă cu macara / cablu de oțel din partea opusă.
Lansarea și instalarea tuburilor de GRP cu cărucior de montare
Dupa punerea in uscat a tronsonului de reabilitat prin relining si realizarea incintei si a golurilor
de acces in colector, tronsoanele de GRP pot fi lansate in conducta existenta. Aceasta se
realizeaza prin utilizarea unei macarele (sau echivalent) pozitionata la marginea incintei de
acces. Capacitatea macaralei (sau echivalent) va fi de 12,0 to. Profilele de GRP sunt coborate
individual in colectorul descoperit (in care golul de acces a fost deja practicat) de unde sunt
preluate prin intermediul unui carucior de montare si deplasate la punctul de instalare. Dintr-o
incita de acces, tuburile de GRP se pot impinge pana la urmatoarea incinta de access sau la
orice alta distanta dintre acestea.
Se vor utiliza 2 cărucioare de transport ce vor fi construite în funcție de nevoile din teren,
respectiv 1 cărucior pentru tronsoanele A06, A09, A13 și B03 și 1 cărucior pentru tronsoanele
A11, B01, B02 și B04.
Detaliile de execuție pentru aceste cărucioare nu vor putea fi puse la dispoziție, deoarece au fost
întocmite intern și sunt confidențiale.
Cărucioarele nu necesită șine montate în interiorul colectorului.

Fig.4 Fig.5

Primul tronson de conducta, pozitionat pe caruciorul de montare este impins pe pozitia de


instalare din punctul cel mai indepartat al tronsonului, unde va fi fixat pe pozitia de injectare
prin intermediul unui sistem de sprijinire la exterior. Sistemul de sprijinre la exterior este
alcatuit din mai multi distantieri din lemn, metal amplasati atat la lobii inferiori/superiori cat
si de parte si de alta a lobului superior (conform plansei 10-DR-000-CS-ER-000-07).
Distantierii se vor prevedea la fiecare mufa/mufare a profilelor de GRP.

Page 5 of 34
Mai departe, următorul tronson de țeavă este introdus și împins în colector până la
tronsonul care a fost poziționat anterior. Îmbinarea se realizează de către personalul de
lucru ajustând poziția tronsonului nou introdus până când se realizează îmbinarea cu cep și
mufă. Tronsonul de țeavă instalat în prezent trebuie introdus cu capătul liber în mufa
tronsonului de țeavă instalat anterior. Conectarea celor două secțiuni se va realiza prin
centrarea și fixarea cu ajutorul unor distanțieri din metal / cărămidă / lemn / material
plastic. În funcție de greutatea, poziția și dimensiunea conductei, forța necesară pentru
conectare va fi asigurată fie cu un stivuitor, fie cu un troliu, fie cu echipamente manuale,
cum ar fi lanțul trifor.
Forța de aplicare necesară pentru conectarea conductelor nu trebuie sa depaseasca 90 MPa.

Conductele se vor cobori in colector numai dupa ce cepul si mufa conductei de GRP au
fost curatate iar garniturile elastomerice (EPDM) au fost instalate in canelura.
Inainte de realizarea jonctiunii conductelor de GRP, atat cepul cat si mufa se vor curata,
garnitura elastomerica (EPDM) se va lubrifia iar sistemul de injectare mortar de
monolitizare se va instala. Tipul de lubrifiant utilizate va fi aprobat de catre furnizorul
garniturilor elastomerice (EPDM) si va fi pe baza de sapun de potasiu, pasta. Nu se vor
utiliza lubrefianti pe baza de hidrocarburi sau de tip vaselina. Aplicarea lubrifiantului pe
garnituri se va face cu o bucata de material moale dupa eliminarea tuturor impuritatilor de
natura prafului, nisipului, etc.
Lubrifiantul va fi pus la dispoziție de către producătorul conductelor de GRP.

Lansarea si instalarea tuburilor de GRP cu troliu


Sistemul de instalare a tuburilor de GRP tip troliu include urmatoarele componente:
 Incinta de lansare (acces);
 Echipamentul de lansare a tubului in incinta de lansare;
 Camin de tragere existent;
 Troliu.

Fig.6 Instalare tub GRP cu sistem tip troliu (generic)

Page 6 of 34
Sistemul de instalare cu troliu include urmatoarele operatiuni:
a.1 Se lanseaza primul tub prin incinta de acces la nivelul conductei existente. Tubul se lanseza
in incinta de lansare directionat cu cepul catre caminul de tragere.
a.2 Se instaleaza sistemul de capat si fixare al cablului de troliu la capatul de tragere al
tronsonului de instalat. Sistemul de capat/tragere este alcatuit din grinzi/bare aranjate in forma
de cruce care se vor pozitiona in interiorul mufei, in contact cu grosimea peretelui. Elementele
sistemului de capat/tragere se pot prevedea din metal sau lemn. In situatia utilizarii unor bare
din metal, pe capetele acestora, la contactul cu grosimea peretelui tubului de GRP, se va lipi
cauciuc sau lemn pentru a se evita deteriorarea tubului prin aplicarea fortei de tragere. Grinzile
si barele se vor ajusta functie de sectiunea profilului pentru a facilita un contact corespunzator.
a.3 Se instaleaza troliul la suprafata, in organizarea de santier locala pentru caminul de tragere
(oricare camin de pe traseul colectorului supus procedurii de reabilitare prin relining) sau pentru
incinta de acces urmatoare; Distanta de tragere a troliului dintre incinta de lansare si capatul de
tragere este limitata de lungimea cablului troliului (conform instructiunilor producatorului
troliului).
a.4 Se cupleaza cablul troliului de sistemul de capat/tragere instalat la capatul tubului de GRP
prin interiorul caminului de tragere si tronsonului de conducta care se reabiliteaza;

Page 7 of 34
Fig.7 & Fig.8 Sistem de capat/tragere din grinzi/bare de lemn/metal (generic)

a.5 Se cupleaza cablul troliului de sistemul de capat/tragere instalat la capatul tubului de GRP;
a.6 Se aplica forta de tragere cu ajutorul troliului. Forta maxima de tragere (de compresiune)
nu va depasi valoarea de 90 MPa.
Pentru deplasarea tubului de GRP in interiorul conductei existente, inainte de lansarea tuburilor,
pe fiecare tronson, in spatele mufei se va instala un colier metalic din platbanda de minim 3 mm
grosime si de minim 200 mm latime cu suporti (distantieri) de PVC (sau similar) (Fig. 12). Intre
colier si tubul de GRP se va prevedea o banda de cauciuc cu grosime de cca 3 mm care are ca
scop uniformizarea presiunilor rezultate din strangerea colierului (acesta fiind executat din doua
parti simetrice care se strang cu suruburi si piulite) pe circumferinta tubului.
In acest mod tubul de GRP se va deplasa in interiorul colectorului existent, fara ca tubul din
GRP sa alunece direct pe conducta existenta, protejandu-l impotriva deteriorarii. Colierul si
distantierii, dupa fixarea tubului, vor ramane pe pozitie fiind ulterior inglobate in mortarul de
monolitizare care se va turna intre conducta nou instalala si conducta gazda. Pozitionarea
distantierilor de-a lungul circumferintei profilului se va face astfel incat acestia sa asigure
sprijinirea exterioara a profilului conform specificatiilor prezentei metode de lucru, inclusiv un
distantier la partea superioara pentru a impiedica flotatia conductei datorita fortei Arhimedice ce
apare in timpul injectarii mortarului de monolitizare.

Page 8 of 34
Fig.9 Coliere cu suporti (distantieri)

Alternativ, daca se opteaza pentru instalarea de sine de ghidare pe radierul colectorului existent,
acestea se vor prevedea de inaltimea corespunzatoare pozitiei de pozare a tubului de GRP. Dupa
pozitionarea tubului, la exterior se vor instala distantierii corespunzatori sprijinirii exterioare a
profilelor. Acestea, dupa fixarea tubului, vor ramane pe pozitie fiind ulterior inglobate in
mortarul de monolitizare care se va turna intre conducta nou instalala si conducta gazda.
Functie de conditiile disponibile ale colectorului existent, sisteme alternative de ghidare a
tubului de GRP in interiorul colectorului existent pentru evitarea deteriorarii se pot prevedea.
a.7 Dupa pozitionarea primului tronson, acesta se fixeaza prin intermediul unor pene de lemn
dispuse simetric pe circumferinta in spatiul dintre cele doua conducte. Primul profil instalat
trebuie foarte bine fixat astfel incat resul profilelor sa poata fi instalate fara ca acesta sa prezinte
nici o deplasare.
a.8 Dupa pozitionarea primului tronson, operatiunile de mai sus se vor repeta pentru urmatorul
tub de GRP.
La montarea conductelor din GRP vor participa 2 tehnicieni, 2 muncitori, 1 operator
macara, 1 șofer și 1 inginer.

Fig.10 Fig.11 Fig.12

Page 9 of 34
Daca conductele sunt livrate pe paletii de transport, acestia din urma sunt considerati
corespunzatori stocarii temporare pe amplasament. Modul de dispunere a profilelor de GRP pe
paleti, precum si numarul maxim de randuri de profile suprapuse se vor mentine conform
aranjamentului acestora pe paleti din timpul transportului (conform planselor 10-DR-A06-OT-
ER-000-01, 10-DR-A09-OT-ER-000-01, 10-DR-A11-OT-ER-000-01, 10-DR-A131-OT-ER-
000-01, 10-DR-A132-OT-ER-000-01, 10-DR-B01-OT-ER-000-01, 10-DR-B02-OT-ER-000-01,
10-DR-B03-OT-ER-000-01, 10-DR-B04-OT-ER-000-01).
Daca stocarea pe paleti nu este corespunzatoare, atunci conductele se vor instala pe suporti de
lemn amplasati sub partea inferioara a conductelor pentru a evita situatii de stocare a apei de
ploaie insotita de inghet (Fig. 2). Conductele nu se vor stoca in inaltimi mai mari decat cele
recomandate de producatorul conductelor in vederea evitarii accidentelor. Stocarea profilelor se
va face in totala conformitate cu specificatiile producatorului conductelor asa cum acestea sunt
specificate in fisa tehnica.
Manipularea paletilor in interiorul organizarii de santier locale (secundare) se va face fie cu
auto-macaraua fie cu transpalet sau stivuitor (forklift).

Atunci când există un colector lateral pentru următoarea țeavă, se va măsura locația acestuia, iar
următoarea țeavă PAFSIN va fi tăiată secțiunea circulară sau dreptunghiulară corespunzătoare.

Țeava corespunzătoare îmbinării laterale este marcată mai întâi după măsurarea exactă a
poziției golului în raport cu lungimea tubului, urmată de procedura de tăiere. Procedura de
tăiere este executată cu ajutorul unui polizor unghiular sau a oricărei alte unelte de mână.

Fig. 13
Alternativ, marcarea și tăierea conductei PAFSIN pot fi
efectuate și după instalarea tubului de PAFSIN în colectorul
existent.
Racordurile laterale și racordurile/gurile de scurgere stradale
vor fi legate întâi prin cimentare și ulterior prin laminare.
Se va asigura ventilație suplimentară în punctul de laminare.
Echipamentele care vor asigura ventilarea vor fi de tipul
ventilatoare / suflante / exhaustoare de aer alimentate de la
generatoare de electricitate de pe amplasament. Debitul de
aer necesar fiecarui tronson este calculat functie de numarul
de personal aflat simultan la lucru in colector conform
documentului Metoda de lucru – Punere in uscat colectoare.
Numarul echipamentelor de ventilatie se va asigura astfel
incat debitul de aer asigurat la frontul de lucru sa fie corespunzator calculului pe tronson.

Page 10 of 34
Sprijinirile interne vor fi pregătite și montate fie orizontal, fie vertical pentru a pregăti secțiunea
pentru monolitizare.
Sprijinirile vor fi metalice, iar piesele telescopice vor fi prevăzute cu orificii pentru a putea fi
ajustate/poziționate în interiorul conductei.
Pentru fiecare conductă se vor folosi 2 sprijiniri montate vertical. Sprijinirile orizontale se vor
folosi numai la umplerea interspațiului dintre conducta nouă și cea veche, dacă este necesar.

Fig.14 Fig.15

Ștuțul pentru injecția mortarului de monolitizare va fi montat pe conducta PAFSIN fie înainte,
fie după conectarea conductei. Ștuțul poate fi conectat fie prin înșurubare, fie prin fixare cu
clame. Punctele de injectare vor fi alese la o distanță medie între 10 și 15 metri între ele. Se vor
deschide și alte găuri de inspecție pe conductă pentru a monitoriza umplerea corespunzătoare și
ulterior se vor astupa. Diametru dispozitivului de injecție variază între 3/4 "și 2". Înainte de
începerea injectării se cofrează ambele capete ale secțiunii pe care se va injecta mortarul,
lăsând găuri de aerisire la partea superioară a cofrajelor de la ambele capete ale secțiunii.

Fig.16 Fig.17

Pentru a se evita deformarea conductei datorită presiunii hidrostatice a mortarului de


monolitizare injectarea acestuia se va face în etape și straturi succesive. Pomparea mortarului în
spațiul inelar dintre țevi se va face astfel încât conducta nouă să nu fie supusă presiunii.

Page 11 of 34
Fig.18
Injectarea mortarului de monolitizare in spațiul anular dintre cele doua conducte

Mortarul de monolitizare (de injecție) care se va utiliza va avea următoarele caracteristici:


- tip ciment: Portland;
- granulatie nisip: max 2,0 mm;
- alte componente: cenusa de termocentrala;
- raportul apa/solide: 35%;
 rezistenta la compresiune la 28 zile minim 8 N/mm2;
- densitate mortar turnat: > 1,80 kg/L;
Lucrabilitatea mortarului se testeaza pe amplasament cu conul Marsh (timp de curgere 8-25
secunde pentru 1,0 L de mortar prin conul Marsh cu un orificiu de 10 mm).

Modul de monolitizare a conductei din GRP:


 Cofrarea capetelor tronsonului ce urmeaza a fi injectat cu mortar de monolitizare, inclusiv
a racordurilor laterale si in dreptul caminelor de vizitare;
 Injectarea primului strat de beton in spatiul anular dintre cele doua conducte pe o inaltime
de H1 (maxim 40-50 cm);
Verificarea inaltimii betonului injectat se va face prin ciocanire in tubul de GRP;
alternativ/complementar, verificarea inaltimii betonului injectat in spatiul dintre
cele 2 conducte se poate face prin prevederea de orificii de control (orificii de mici
dimensiuni practicate in peretii profilelor de GRP) la partea superioara. Se va
prevedea cate un orificu de control la mijlocul distantei dintre doua porturi de
injectie mortar. Repararea orificiilor se va face prin laminare cu fibra de sticla si
rasina epoxidica.
 Injectarea celui de al 2-lea strat de beton in spatiul anular dintre cele doua conducte pe o
inaltime H2 (maxim 40-50 cm) numai dupa ce stratul anterior s-a intarit (minim 4,0 h
de la finalizarea injectarii stratului anterior de beton);

Page 12 of 34
Se contiuna in mod similar cu injectarea stratelor de mortar de monolitizare pana
la ultimul strat.
 Injectarea ultimului strat „n” de beton in spatiul anular dintre cele doua conducte pe o
inaltime Hn (maxim 40-50 cm) numai dupa ce stratul anterior s-a intarit (minim 4,0 h
de la finalizarea injectarii stratului anterior de beton);
 Dezinstalarea furtunului de alimentare cu beton si prevederea unui obturator (dop) in
vedere evitarii pierderilor de beton. Dupa intarirea ultimului strat de beton stutul de
injectie se dezinstaleaza, suruburile de fixare se scot prin desurubare (piulitele si
saibele de la exterior ramanand inglobate in mortarul de monolitizare) iar betonul
suplimentar este eliminat pana la fata exterioara a conductei de GRP. In final, golul
de injectare precum si orificiile de prindere a sistemului de injectare se mateaza cu
un mortar cu intarire rapida pe baza de ciment polimeric urmata de o laminare cu
fibra de sticla si rasina epoxidica. Inainte de aplicarea mortarului, suprafata suport
se va curata pentru inlaturarea oricaror reziduuri, praf, particule, uleiuri sau alte
materiale care pot impiedica aderenta.

Pompa folosită pentru injectarea mortarului va fi o pompă de remorcă cu piston dublu, o


presiune de 40 bari sau mai mult și capacitatea de 15-30 m3/h.

Inaltimea straturilor de mortar de monolitizare injectat odata va fi de maxim 40-50 cm.


Numarul straturilor de mortar de monolitizare va rezulta functie de inaltimea tronsonului de
colector existent fara ca inaltimea fiecarui strat sa depaseasca 40-50 cm. Numarul si inaltimea
straturilor de mortar de monolitizare injectate pentru fiecare tronson sunt reprezentate in
plansele: 10-DR-A06-CS-ER-000-01 (tronsonul A06), 10-DR-A09-CS-ER-000-01 (tronsonul
A09), 10-DR-A11-CS-ER-000-01 (tronsonul A11), 10-DR-A131-CS-ER-000-01 (tronsonul
A131), 10-DR-A132-CS-ER-000-01 (tronsonul A132), 10-DR-B01-CS-ER-000-01 (tronsonul
B01), 10-DR-B02-CS-ER-000-01 (tronsonul B02), 10-DR-B03-CS-ER-000-01 (tronsonul
B03), 10-DR-B04-CS-ER-000-01 (tronsonul B04).

Datorita faptului ca prin instalarea conductelor de GRP in conductele existente de beton,


sectiunea transversala a colectorului se reduce, la trecerea dintr-un tronson reabilitat prin
relining la un troson reabilitat prin etansare rosturi sau prin torcretare, va exista un “prag” de
trecere.
In aceste cazuri, racordarea tronsoanelor de GRP la tronsoanele de colector din cadrul
proiectului se poate gasi in una din urmatoarele situatii:

Racordare tronson de GRP cu alt tronson de GRP


In situatia in care lansarea tuburilor de GRP se face din aceiasi incinta in ambele directii, intre
tuburile de GRP finale pe ambele directii va ramane un spatiu in care se va instala un tronson
de racordare a celor doua conducte de GRP instalate. Racordarea celor doua conducte de
Page 13 of 34
GRP se va realiza prin oricare din urmatoarele doua metode: (a.1) prin laminare; (a.2) prin
betonare.

Racordare tronson de GRP cu alt tronson de GRP prin laminare


In situatia in care se opteaza pentru racordarea a doua tronsoane de GRP prin laminare,
procedura de realizare va include urmatoarele faze:

Faza 1: Cele doua tuburi finale de GRP de pe ambele directii, fie inainte de a fi instalate
fie dupa lansarea si instalarea in conducta existenta, se vor debita la capetele
care vor trebui racordate, prin eliminarea mufei/cepului. In acest mod, grosimile
peretilor capetelor tuburilor de GRP ce vor trebui racordate vor avea valoarea
grosimii totale a peretelui profilului (grosimea structurala + grosimea linerului)
egala.
Faza 2: Dupa debitarea celor 2 tuburi de GRP instalate pe cele 2 directii, se va masura
cu exactitate distanta dintre capete. Tubul de racordare care se va lamina, se va
debita la ambele capete, prin eliminarea mufei si cepului, astfel incat lungimea
rezultata sa fie: lugimea masurata intre tuburile instalate - 2 x toleranta rostului
(maxim 10 mm).
Debitarea tronsonului de racordare se va face la suprafata.
Faza 3: Pregatirea suprafetelor interioare ce se vor lamina:
- polizarea suprafetei interioare a tuburilor de GRP instalate pe o lungime de
cca 25 cm de la capatul (debitat) al tubului; operatiunea se va realiza prin
incinta de acces in care tubul de GRP de racordare se va instala;
- polizarea suprafetelor interioare ale tubului de GRP de racordare pe o lungime
de cca 25 cm de la fiecare capat debitat al tubului; operatiunea de polizare se
va realiza la suprafata inainte ca tubul de GRP de racordare sa fie lansat pe
pozitie;
- indepartarea prafului cu o carpa curata de material textil imbibata in solvent
(acetona);
Faza 4: Dupa pregatirea suprafetelor interioare de laminare, tubul de GRP de racordare
este lansat in conducta existenta si pozitionat pe distantieri (lemn, metal sau
echivalent) astfel incat partea interioara a tubului de racordare sa fie in
aliniament cu partea interioara a conductelor de racordat iar rostul dintre
capetele tronsoanelor sa nu depaseasca 10 mm.
Faza 5: In dreptul fiecarui rost, pe exterior, se va instala un colier metalic din platbanda
de minim 3 mm grosime si de minim 550 mm latime. Intre colier si tubul de GRP
se va prevedea o banda de cauciuc cu grosime de cca 3 mm care are ca scop
uniformizarea presiunilor rezultate din strangerea colierului (acesta fiind executat
din doua parti simetrice care se strang cu suruburi si piulite) pe circumferinta
tubului.
Page 14 of 34
Faza 6: Pregatirea materialului de fibra de sticla:
- materialul de fibra de sticla (~450 g/m 2) de tip stratimat (sau similar) este
alcatuit din fire de fibra de sticla aglomerata (sustinuta) prin intermediul unui
liant tip pulbere extrem de solubil in stiren; materialul de fibra de sticla este
compatibil pentru aplicatii cu rasini poliesterice nesaturate, venilesterice si
epoxidice;
- se decupeaza materialul de fibra de sticla sub forma unei benzi de latimea cu
50 cm si lungimea egala cu: (lungimea perimetrala interioara a tubului de GRP)
x 5 straturi (A06: 4,91 m x 5 = 24,55 m; A09: 4,91 m x 5 = 24,55 m; A11: 5,03
m x 5 = 25,15 m; A131: 5,67 m x 5 = 28,35 m; A132: 5,67 m x 5 = 28,35 m;
B01: 3,13 m x 5 = 15,65 m; B02: 3,57 m x 5 = 17,85 m; B03: 4,19 m x 5 =
20,95 m; B04: 3,97 m x 5 = 19,85 m);
Faza 7: Pregatirea imbinarii:
- pregatirea imbinarilor intre capetele tuburilor de GRP se va realiza prin
interiorul tuburilor;
- rostul dintre capetele tronsoanelor de GRP se sufla pentru eliminarea oricaror
particule de praf, nisip, etc dupa care se curata cu o carpa imbibata in solvent
(acetona);
- rostul dintre capetele tronsoanelor de GRP se umple cu un amestec realizat
dintr-un chit poliesteric cu fibra de sticla cu intaritor in raport masic de 2%.
Aplicarea amestecului se va face cu spaclu.
- dupa trecerea timpului de uscare conform recomandarilor producatorului
chitului, se va proceda la slefuirea imbinarii cu glaspapir P80-P150 in cazul
slefuirii uscate sau cu glaspapir P150-P240 in cazul slefuirii umede.
Faza 8: Prepararea rasinii poliesterice:
- se prepara un amestec de rasina poliesterica nesaturata in amestec cu un
accelerator pe baza de peroxid de MEC (metiletilcetona) 50% (sau echivalent)
in proportie de 1,50-3,50%. Procentul de accelerator se va stabili de catre
personalul lucrator functie de durata unei aplicari optime. Tipul de accelerator
trebuie sa fie compatibil cu rasina poliesterica nesaturata.
Timpul de intarire a rasinii este estimat la cca 15-25 min pentru o temperatura
de aplicare de 25oC (a se verifica cu specificatiile producatorului). Timpul de
intarire devine mai mare daca temperatura de aplicare este mai scazuta (a se
verifica cu producatorul rasinii pentru timpii de intarire la temperaturi scazute).
Rasina trebuie amestecata timp de 1 min inainte de aplicare.

Faza 9: Laminarea:

Page 15 of 34
- laminarea se va realiza prin interiorul tuburilor de GRP;
- pe suprafetele de laminare ale conductelor se aplica manual un prim strat de
rasina poliesterica prin roluire pe latimea de 25 cm de la capatul fiecarui tub;
- se procedeaza la aplicarea primului strat de material de fibra de sticla peste
stratul de rasina poliesterica aplicat anterior pe intreg perimetrul interior al
profilului;
- peste primul strat de material din fibra de sticla se va aplica un nou strat de
rasina poliesterica dupa un timp nu mai mare decat timpul de aplicare
recomandat de producatorul rasinii poliesterice;
- procesul de aplicare a materialului de fibra de sticla urmat de un strat de
rasina poliesterica se repeta similar pana la realizarea a 5 straturi complete de
material de fibra de sticla pe intreg perimetrul interior al profilului;
- procesul de laminare se termina cu un strat de rasina epoxidica aplicat pe
ultimul strat de material de fibra de sticla;
Faza 10: Turnarea mortarului de monolitizare se va realiza in urmatoarele etape:
- pentru fixarea conductei si a racordului de GRP instalate in incinta de acces se
va proceda la betonarea zonei acesteia pana la cota extradosului conductei
existente. Pentru aceasta se va utiliza un beton de clasa C25/30, cu clasa de
expunere XC4, ciment CEM II/A-S 32,5 N-LH, continut minim ciment 300
kg/m3, raport Apa/Ciment = 0,50, diametru maxim agregat 16 mm, clasa de
consistenta S3 (tasare 100-150 mm).
- datorita faptului ca racordul de GRP pentru conectarea tronsoanelor de GRP
este amplasat in sectorul de conducta existent in care s-a practicat golul
tehnologic pentru introducerea tuburilor de GRP, la umplerea interspatiului
dintre conducta de GRP si cea existenta se va genera un efect de flotabilitate
a conductei datorita fortei arhimedice (in special la turnarea primelor straturi).
Pentru evitarea flotarii conductei, respectiv deplasarii pe verticala a conductei,
se vor lua urmatoarele masuri:
 instalarea temporara a unui profil cu sectiune patrata din otel 7x7 cm
(alcatuit din 2 segmente egale conectate rigid cu suruburi) pe exteriorul
conductei, in lungul acesteia, la lobul superior, fixat la capete intre
conducta existenta si cea din GRP; in acest mod, deplasarea pe
verticala a conductei este impiedicata (solutii alterantive/complementare
de limitare a deplasarii pe verticala a conductei se pot utiliza);
 sprijinirea la interior a conductei de GRP prin instalarea de spraituri in
interiorul conductei intre lobul inferior si cel superior, in dreptul celor 2
zone de laminare:
- pentru preluarea uniforma a fortei de flotare a lobului inferior si
distribuirea fortei de impingere de-a lungul lobului superior;

Page 16 of 34
- evitarea deformarii sectiunii la turnarea betonului de acoperire;
Pentru protejarea conductei de GRP la contactul cu spraiturile, intre
capetele acestora si lobul inferior si respectiv superior se va prevedea
cate o grinda de lemn (8x12 cm sau similar);
 turnarea mortarului de monolitizare in straturi succesive, cu primele 4
straturi avand inaltimi de maxim 15 cm fiecare. Turnarea stratului
urmator se va face numai dupa ce stratul anterior s-a intarit complet.
- dupa turnarea primelor 4 straturi si intarirea completa a betonului, se va
proceda la turnarea betonului in staturi succesive de maxim 30 cm pana la
atingerea cotei sectiunii debitate a colectorului vechi;
- dupa intarirea betonului ultimului strat de beton turnat (la atingerea cotei
sectiunii debitate a colectorului vechi), se va scoate profilul de limitare a
deplasarii conductei de la exterior;
- in continuare se va turna betonul in straturi de 30 cm pana la atingerea cotei
extradosului conductei existente;
- dupa intarirea betonului, sistemul de sprijinire din interiorul conductei
(spraiturile si grinzile de lemn) se vor scoate.

Nota importanta:
- Datorita dezvoltarii potentiale de vapori secundari toxici prin utilizarea materialelor de
laminare la interiorul tuburilor de GRP, pe durata intregului proces de laminare se va asigura
ventilarea fortata de la suprafata conform specificatiilor de ventilatie incluse in Metoda de
lucru – Punere in uscat colectoare.

Racordare tronson de GRP cu alt tronson de GRP prin betonare


In situatia in care lansarea tuburilor de GRP se face din aceiasi incinta in ambele directii,
spatiul intre cele doua tuburi de GRP se va racorda dupa cum urmeaza:
- tuburile de GRP se vor taia la capete la cca 25-30 cm de capatul golului practicat in
conducta existenta cu ajutorul unui polizor unghiular cu disc diamantat;
- spatiul dintre cele doua tronsoane se va arma cu armatura tip STPB cu ochiuri
patrate de 10 cm si bare cu diametrul de 6 mm. Plasa de armatura se va instala in
spatiul dintre cele doua tronsoane care se racordeaza si se extinde, pentru fiecare
din cele doua tronsoane, in spatiul dintre peretele conductei de GRP si peretele
conductei existente pentru o lungime de minim 2 ochiuri (20 cm).
- zona dintre cele doua tronsoane se cofreaza dupa conturul sectiunii conductei de
GRP;
- se betoneaza pana la extradosul colectorului existent; betonul armat utilizat va fi de
clasa C35/45, cu clasa de expunere XA2, acoperirea cu beton a armaturii 3,5 cm,
ciment CEM II/A-S 42,5 N-LH cu rezistenta la sulfati, continut minim ciment 320

Page 17 of 34
kg/m3, raport Apa/Ciment = 0,50, diametru maxim agregat 16 mm, clasa de
consistenta S3 (tasare 100-150 mm) si permeabilitate P4/10.
- dupa intarirea betonului cofragul de la interior se va dezinstala si se va scoate prin
primul camin de vizitare disponbil.

Racordare tronson de GRP (A14) cu alt tronson de GRP (A132) prin


laminare.
Conectarea tronsonului A14 (beton, Dn100 cm) construit prin microtunelare cu tronsonul A132
(GRP, ovoid 140/220 cm), reabilitat prin relining, (la intersectia dintre str. Cuza Voda si b-dul
Marasesti), se va realiza prin intermediul unui sector de tronson circular din GRP Dn100 cm
care va conecta caminul A14-C01 cu tronsonul A132 (intre caminul A131-C14 si camera de

Fig. 20 – Conectare tronson A132 (GRP, ovoid 140/220 cm) cu tronson A14 (GRP, circular Dn100 cm)

intersectie dintre tronsonul A132 si colectorul lateral A132-CL01). Tronsonul de racordare


circular din GRP (cu clasa de rigiditate SN10000), Dn100 cm are un diametru exterior De102,6
cm cu grosimea peretelui e=23 mm.

Procedura de realizare a conectarii celor doua tronsoane va include urmatoarele faze:


Faza 1: Sectiunea incipienta amonte a tronsonului A132 (cuprinsa intre caminul A131-
C14 si camera de intersectie dintre tronsonul A12 si colectorul lateral A132-
CL01) este pusa la uscat, iar tronsonul A14, construit prin microtunelare este
complet finalizat. Incinta de acces (de primire) A14-L01 este inca instalata.
Faza 2: Se va demola local peretele conductei de beton existente ovoid 160/240 cm
pentru realizarea unei deschideri circulare cu un diametru de aproximativ 110
cm, cu cota inferioara la aproximativ 40 mm deasupra radierului conductei
existente.
Tuburile de GRP ovoid 140/220 cm si circular Dn100 cm se vor masura, marca si
debita la suprafata, urmate de testarea conectarii pentru coresponenta
geometrica. Capatul tronsonului tronsonului de racordare corespunzator
caminului A14-C01 va fi debitat drept (fara mufa sau cep);
Page 18 of 34
Debitarea tronsonului de racordare se va face dupa decuparea tronsonului GRP
ovoid 140/220 cm, prin introducerea acestuia in tubul ovoid si debitarea sa la
fata interioara a tubului ovoid.
Debitarea efectiva a tronsonului de racordare si a tronsonului A132 se vor
determina si confirma prin masuratori pe amplasament inaintea operatiunii de
debitare.
Faza 3: Conducta de GRP ovoid 140/220 cm se va lansa si instala pe pozitie (inclusiv
sprijinita la exterior cu distantieri) prin incinta de acces A132-L01 pe sectorul
incipient amonte al tronsonului A132 (cuprins intre caminul A131-C14 si camera
de intersectie dintre tronsonul A132 si colectorul lateral A132-CL01). Primul profil
al conductei de GRP ovoid 140/220 cm din tronsonul A132 se va masura si
debita astfel incat mijlocul profilului de GRP ovoid 140/220 cm corespunzator
intersectiei cu tronsonul de racordare GRP circular Dn100 cm sa corespunda cu
axul acestuia.
Faza 4: Pregatirea suprafetelor interioare ce se vor lamina:
- polizarea suprafetei interioare a tubului de GRP de racordare pe o lungime de
cca 25 cm de la capatul (debitat) al tubului corespunzator tronsonului A132;
operatiunea se va realiza la suprafata;
- polizarea suprafetelor interioare ale tubului de GRP instalat in tronsonul A132
pe o lungime de cca 25 cm de la marginea deschiderii de contact cu tubul de
racordare; operatiunea se va realiza prin interiorul tubului de GRP, ovoid
140/220 cm deja instalat in colectorul A132;
- indepartarea prafului cu o carpa curata de material textil imbibata in solvent
(acetona);
Faza 5: Dupa pregatirea suprafetelor interioare de laminare, inainte de lansarea
tronsonului de racordare, atat spatiul dintre radierul tronsonului GRP, ovoid
140/220 cm si radierul conductei existente din beton cat si sectorul orizontal al
zonei demolate se vor trata cu un mortar cu intarire rapida pe baza de ciment
polimeric de finisare aplicat manual. Inainte ca mortarul sa se fi facut intarit,
tronsonul de racordare GRP Dn100 cm este lansat prin incinta de acces A14-
L01, dupa care este impins pe orizontala pana cand conectarea dintre cele 2
tronosane este realizata corespunzator (marginile debitate in contact). Tronsonul
de racordare este instalat pe pozitie si fixat prin asezarea pe mortarul de finisare
(inainte de intarire), astfel incat radierul tubului de racordare GRP Dn100 cm
(partea interioara inferioara) sa fie aliniata cu radierul tubului GRP ovoid 140/220
cm (partea interioara inferioara) a tronsonului A132. In interiorul incintei de
acces, tronsonul de racordare se va sprijini pe radierul incintei prin intremediul
unor distantieri, dar numai dupa intarirea mortarului support.
Faza 6: Pregatirea materialului de fibra de sticla:

Page 19 of 34
- materialul de fibra de sticla (~450 g/m 2) de tip stratimat (sau similar) este
alcatuit din fire de fibra de sticla aglomerata (sustinuta) prin intermediul unui
liant tip pulbere extrem de solubil in stiren; materialul de fibra de sticla este
compatibil pentru aplicatii cu rasini poliesterice nesaturate, venilesterice si
epoxidice;
- se decupeaza materialul de fibra de sticla sub forma unei benzi cu latimea de
50 cm si lungimea egala cu lungimea conturului de contact dintre cele 2 tuburi
de GRP;
Faza 7: Prepararea rasina poliesterica:
- se prepara un amestec de rasina poliesterica nesaturata in amestec cu un
accelerator pe baza de peroxid de MEC (metiletilcetona) 50% (sau echivalent)
in proportie de 1,50-3,50%. Procentul de accelerator se va stabili de catre
personalul lucrator functie de durata unei aplicari optime. Tipul de accelerator
trebuie sa fie compatibil cu rasina poliesterica nesaturata.
Alternativ, rasina poliesterica nesaturata poate fi de tip preaccelarata.
Timpul de intarire a rasinii este estimat la cca 15-25 min pentru o temperatura
de aplicare de 25oC (a se verifica cu specificatiile producatorului). Timpul de
intarire devine mai mare daca temperatura de aplicare este mai scazuta (a se
verifica cu producatorul rasinii pentru timpii de intarire la temperaturi scazute).
Rasina trebuie amestecata timp de 1 min inainte de aplicare.
Faza 8: Laminarea:
- laminarea se va realiza prin interiorul tubului de GRP, ovoid 140/220 cm al
tronsonului A132;
- pe suprafetele de laminare ale conductelor se aplica manual un prim strat de
rasina poliesterica prin roluire pe latimea de 25 cm de la capatul fiecarui tub;
- se procedeaza la aplicarea primului strat de material de fibra de sticla peste
stratul de rasina poliesterica aplicat anterior pe intreg perimetrul interior al
profilului;
- peste primul strat de material din fibra de sticla se va aplica un nou strat de
rasina poliesterica;
- procesul de aplicare a materialului de fibra de sticla urmat de un strat de
rasina poliesterica se repeta similar pana la realizarea a 5 straturi complete de
material de fibra de sticla pe intreg perimetrul interior al profilului;
- procesul de laminare se termina cu un strat de rasina epoxidica aplicat pe
ultimul strat de material de fibra de sticla;
- instalare sistem de sprijinire interioara (spraituri @ 2,35 m) in tubul de GRP,
ovoid 140/220 cm al tronsonului A132;
- cofrare la capete tronson A132;

Page 20 of 34
Faza 9: Turnarea mortarului de monolitizare pentru tubul de GRP, ovoid 140/220 cm, se
va realiza in urmatoarele etape:
- pentru fixarea tubului de GRP, ovoid 140/220 cm in tronsonul existent de beton
A132, ovoid 160/240 cm, se va proceda la injectarea mortarului de
monolitizare conform procedurii de ’Injectare mortar de monolitizare’ descrisa
mai sus;
- injectarea mortarului de monolitizare se va face numai dupa cofrarea
tronsonului la capete si instalarea sistemului de sprijinire la interior conform
procedurii de ’Lansarea si instalarea tuburilor de GRP’ descrisa mai sus;
mentinerea sistemului de sprijinire se face pe toata durata turnarii si intaririi
mortarului de monolitizare;
Faza 10: Construirea caminului A14-C01:
- dupa finalizarea laminarii si injectarii mortarului de monolitizare (inclusiv
intarirea acestuia conform specificatiilor atingerii clasei de rezistenta), pe tubul
de GRP de racordare Dn1000 mm se va introduce un obturator pneumatic,
care va permite construirea caminului A14-C01 in uscat, fara mentinerea la
uscat a sectorului incipent al tronsonului A132 (acesta din urma functionand
fara restrictii ca in operarea curenta).
- la capatul opus al tubului de racordare, in vederea asigurarii etansarii, in
dreptul trecerii conductei prin peretele caminului, se va prevedea o piesa de
trecere din GRP;
- capatul conductei de beton Dn1000 mm (De1280 mm) se va prevedea cu o
etansare de tip banda expandabila de tip hidrofil;
- se va proceda la construirea caminului prin inglobarea celor doua conducte de
GRP si de beton, respectiv a celor doua sisteme de etansare;
Faza 11: Turnarea betonului pentru tubul de racordare GRP, circular Dn1000 mm se va
realiza in urmatoarele etape:
- pentru fixarea tubului de GRP de racordare instalat intre caminul A14-C01 si
tronsonul A132 se va proceda la betonarea zonei. Pentru aceasta se va utiliza
un beton de clasa C25/30, cu clasa de expunere XC4, ciment CEM II/A-S
32,5 N-LH, continut minim ciment 300 kg/m3, raport Apa/Ciment = 0,50,
diametru maxim agregat 16 mm, clasa de consistenta S3 (tasare 100-150
mm).
- zona dintre camin si sprijinirile longitudinale se va cofra pana la cota de
turnare conform plansei 10-DR-000-CS-ER-000-06 (Fila 4/4). Cofrajele vor fi
conventionale din material lemnos.
- tronsonul de GRP se va sprijini la interior atat pe directia diametrului vertical
cat si pe directia diametrului orizontal (la 25% si 75% din lungimea de tronson

Page 21 of 34
supusa turnarii); turnarea betonului va incepe numai dupa instalarea
sistemului de sprijinire interior.
- turnarea betonului se va face in straturi de maxim 25 cm pentru a se evita
flotarea tubului de racordare datorita fortei Arhimedice, in special la tunarea
primelor 2 straturi.
- tunarea betonului se continua pana la o inaltime de cca 50 cm deasupra
extradosului tubului de GRP de racordare;

Nota importanta:
- Datorita dezvoltarii potentiale de vapori secundari toxici prin utilizarea materialelor de
laminare la interiorul tuburilor de GRP, pe durata intregului proces de laminare se va asigura
ventilarea fortata de la suprafata conform specificatiilor de ventilatie incluse in Metoda de
lucru – Punere in uscat colectoare.

Racordare tronson de GRP cu tronson reabilitat prin torcretare


(inclusiv cu camerele de intersectie reabilitate prin
torcretare/nereabilitate)
In situatia in care un tronson de GRP trebuie racordat cu un tronson reabilitat anterior prin
torcretare, acesta din urma, la capatul catre tronsonul de GRP, se va freza astfel incat pe
grosimea stratului de torcret sa existe un unghi drept cu betonul conductei existente.
La instalarea tronsonului de GRP, acesta se impinge pana la contactul cu suprafata frezata a
torcretului. Dupa finalizarea instalarii conductei de GRP, pragul existent dintre cele doua
tronsoane se va racorda (profila) hidraulic manual prin utilizarea unui mortar cu intarire rapida
pe baza de ciment polimeric pe o lungime de ≥ 30 cm.
Racordul intre un tronson din GRP cu un tronson reabilitat prin torcretare(inclusiv cu camerele
de intersectie reabilitate prin torcretare/nereabilitate) se va face conform planurilor 10-DR-000-
CS-ER-000-02 Relining. Detalii de racordare conducta GRP& Torcretare/Etansare
rosturi/Camera de intersectie.

Racordare tronson de GRP cu tronson reabilitat prin etansarea


rosturilor
In situatia in care un tronson de GRP trebuie racordat cu un tronson reabilitat prin etansarea
de rosturi, la care practic sectiunea existenta nu se modifica, racordarea se va realiza manual
si local prin racordarea (profilarea) hidraulica prin intermediul unui mortar cu intarire rapida pe
baza de ciment polimeric pe o lungime de ≥ 30 cm. Inainte de aplicarea mortarului, suprafata
suport se va curata pentru inlaturarea oricaror reziduuri, praf, particule, uleiuri sau alte
materiale care pot impiedica aderenta.
Racordul intre un tronson din GRP cu un tronson reabilitat prin etansarea rosturilor se va face
conform planurilor 10-DR-000-CS-ER-000-02 Relining. Detalii de racordare conducta GRP&
Torcretare/Etansare rosturi/Camera de intersectie.

Page 22 of 34
Racordare tronson B03 (conducta de GRP 80/175 cm) cu tronson B03
(conducta de GRP 80,855/152 cm) existent
Portiunea aval a tronsonului B03, pe Calea Plevnei intre Piata Mihail Kogalniceanu si
intersectia cu Splaiul Unirii, in lungime de 127,0 m a fost reabilitata anterior de catre firma
Dimar prin instalarea in conducta existenta din beton (ovoid 100/195 cm) a unei conducte de
GRP ovoid 80,855/152 cm. Lungimea de tronson ramasa de reabilitat in lungime de 338,0 m
se va reabilita prin instalarea unei conducte noi de GRP ovoid 80/175 cm. Datorita diferentelor
de sectiune intre tronsonul anterior reabilitat si cel ce urmeaza a se reabilita, urmatoarea
procedura se va aplica la racordarea celor 2 sectiuni:
a) Racordarea hidraulica existenta intre conducta de beton si cea existenta de GRP se
elimina prin utilizarea unei freze de beton (sau echivalent) pana cand capatul conductei
de GRP devine perpendicular pe peretele interior al conductei de beton existente, pe
toata circumferinta sa.
b) Primul tronson al conductei de GRP ce urmeaza a se instala amonte de conducta de
GRP existenta, respectiv sectiunea de cep a conductei, se va taia cu ajutorul unui
polizor unghiular cu disc diamantat electric. Operatiunea se va efectua la suprafata,
inainte ca tronsonul sa fie lansat in colector.
c) Tronsonul de conducta pregatit se lanseaza in colector si se impinge pana la
conducta de GRP existenta dupa care se fixeaza cu pene de lemn astfel incat
racordarea celor 2 conducte de GRP sa se realizeze la radier. In acest mod, portiunea
de beton injectat intre conducta de GRP existenta si peretele conductei din beton va
servi drept cofraj aval de capat pentru primul tronson al conductei de GRP ce se
instaleaza.
d) Tronsoanele de conducta de GRP noi se instaleaza succesiv pana la atingerea unei
lungimi de 10-15 m dupa care se cofreaza si la capatul amonte.
e) Se injecteaza mortarul de monolitizare conform fazelor 1 - 8 descrise la pct. 4.5.2.
f) In final, rostul fin de la imbinarea dintre cele 2 conducte de GRP se va finisa prin
aplicarea unui mortar cu priza rapida pe baza de ciment polimeric. Inainte de aplicarea
mortarului, suprafata suport se va curata pentru inlaturarea oricaror reziduuri, praf,
particule, uleiuri sau alte materiale care pot impiedica aderenta.

Refacare acces tronson de GRP la caminele de vizitare existente


In procesul de instalare a tronsoanelor de GRP, in dreptul caminelor de vizitare, este
necesara refacerea accesului in colectorul nou reabilitat. Pentru aceasta, se vor parcurge
urmatoarele faze:
Faza 1: Colectorul existent din beton este pregatit pentru instalarea conductei de GRP
(pus la uscat, spalat, curatat, etc);

Page 23 of 34
Faza 2: Tuburile de GRP se instaleaza in conducta existenta, in dreptul caminului de
vizitare existent, inclusiv cu instalarea sistemelor de sprijinire exterior si interior
conform cerintelor producatorului conductelor de GRP.
Faza 3: Se masoara si se marcheaza prin interior tubul de GRP unde deschiderea
tubului trebuie practicata cu un diametru mai mic cu cca 20 cm decat diametrul
cosului caminului;
Faza 4: In locul marcat, prin interiorul tubului de GRP se debiteaza (decupeaza) o zona
circulara de acces prin utilizarea unui polizor unghiular cu disc diamantat electric;
Faza 5: Spatiul dintre tubul de GRP si cosul caminului se va cofra prin aplicarea unui
mortar cu intarire rapida pe baza de ciment polimeric; aplicarea mortarului se va
realiza din interiorul conductei de GRP prin zona circulara deja debitata;
Faza 6: Dupa intarirea mortarului de cofrare de la contactul dintre cosul caminului si
conducta de GRP (dar si dupa cofrarea la capete a tronsonului de injectat si a
racordurilor laterale), se va proceda la injectarea finala a mortarului de
monolitizare intre tubul de GRP si conducta existenta;
Faza 7: Dupa intarirea betonului de monolitizare, se va proceda la debitarea (decuparea)
finala a accesului prin largirea acestuia si aducerea dimensiunii (marginii)
acestuia acestuia la fata interioara a cosului caminului.
Faza 8: Refacere acces tronson de GRP la caminele de vizitare existente se va face
folosind aceeasi metoda de laminare utilizata pentru laminarea conexiunilor
colectoarelor laterale la conducta de GRP.

Lucrari finale
Refacerea structurii (sectiunii) colectorului
Lucrarile de refacere a structurii (sectiunii) pentru fiecare tronson de colector reabilitat prin
relining se vor executa conform documentului 10-MS-000-CS-000-11 (Metoda de lucru –
Elemente de inchidere tronsoane).

Refacerea structurii rutiere


Lucrarile de refacere a structurii rutiere pentru fiecare tronson de colector reabilitat prin relining
se vor executa conform documentului 10-MS-000-CS-000-10 (Metoda de lucru – Refacere
structura rutiera).

Verificarea calitatii lucrarilor


Verificarea calitatii executiei lucrarilor de relining se va realiza conform documentului 10-MS-
000-CS-000-12 (Metoda de lucru – Testare colectoare).

Page 24 of 34
Materiale (caiet de sarcini)
Toate materialele utilizate se vor substantia prin documente de calitate corespunzatoare
(certificate de conformitate, agremente tehnice, certificate de calitate).

Caracteristici materiale utilizate


Materialele utilizate vor avea minim urmatoarele caracteristici:
a) Conducta GRP (glass-reinforced polyester):
- tip profil: prefabricat;
- tip material: poliester armat cu fibra de sticla;
- modul de incovoiere pe termen scurt: 9.500,0 MPa;
- modul de incovoiere pe termen lung: 6.000,0 MPa;
- rezistenta la incovoiere pe termen scurt: 200,0 MPa;
- rezistenta la incovoiere pe termen lung: 80,0 MPa;
- rigididate nominala: SN10000;
- presiune nominala de lucru: 1,0 bar;
- domeniu pH: 1-10;
- fluid transportat: apa uzata oraseneasca;

b) Garnitura etansare tuburi de GRP:


- tip garnitura: eastomerica (EPDM, monomer diene de etilen-propilena) pentru uz
canalizare;
- rezistenta la intindere: > 9 N/mm2;
- Elongatia la rupere: 300%.

c) Lubrifiant pentru garnitura elastomerica (EPDM):


- tip lubrifiant: pe baza de sapun de potasiu (nu va fi pe baza de hidrocarburi);
- tip componente: sintetice;
- forma aplicare: pasta.

d) Mortar de ciment cu intarire rapida:


- tip mortar: pe baza de ciment polimeric, fara cloruri;
- rezistenta la intindere la 28 de zile: 5 MPa;

Page 25 of 34
- rezistenta la compresiune la 28 de zile: 30 MPa;
- timp maxim de priza: 4,0 min;
- timp de incarcare totala dupa aproximativ: 15 min;
- aderenta prin tractiune la beton: 1,50 MPa.

e) Adeziv bi-component:
- tip adeziv: pe baza de rasini epoxidice, tixotropic;
- forta de aderenta la 1 zi, la 10oC: > 4 N/mm2;
- rezistenta la compresiune la 7 zile, la 23oC: 60-70 N/mm2;
- rezistenta la compresiune la 7 zile, la 23oC: 18-24 N/mm2;
- alungire la rupere la 7 zile, la 23oC: ~ 0,40%.

f) Rasina poliesterica nesaturata:


- tip rasina: cu emisie redusa de stiren, tixotropia preaccelerata;
- tip accelerator: compatibil cu rasina poliesterica nesatura (in cazul in care aceasta nu
este preaccelerata);
- vascozitate Brookfield, la 23oC: 450-600 cP;
- index de tixotropie, la 23oC: 1,5-2,5;

g) Chit poliesteric cu fibra de sticla:


- raport amestec intaritor: 2%;
- continut compusi organici volatili: 4,0 g/L;
- timp slefuire: 20 min. dupa aplicare;
- compatibilitate: materiale armete cu fibra de sticla.

h) Material fibra de sticla stratimat:


- agregare de fire de fibra de sticla;
- denistate: ~450 g/m2;
- compatibilitate: rasini poliesterice nesaturate, venilesterice si epoxidice;
- timp slefuire: 20 min dupa aplicare.

i) Membrana etansare conducta:


- tip membrana: expandabila, hidrofila;
- rezistenta la intindere cauciuc hidrofil: min. 2,90 N/mm2;
- duritate cauciuc hidrofil: 50 JIS-A;
- elongatie cauciuc hidrofil: min. 600%;
- rezistenta la intindere cauciuc cloroprenic: min. 8,80 N/mm2;
- duritate cauciuc cloroprenic: 50 JIS-A;
- elongatie cauciuc cloroprenic: min. 400%.

Page 26 of 34
j) Mortar de monolitizare (de injectie):
- tip ciment: Portland;
- granulatie nisip: max 2,0 mm;
- alte componente: cenusa de termocentrala;
- raportul apa/solide: 35%;
 rezistenta la compresiune la 28 zile (raport cenusa de termocentrala/ciment
max.4:1):
minim 8 N/mm2;
- densitate mortar turnat: > 1,80 kg/L;

Nota: 1) Reteta mortarlui de monolitizare (de injectie) se va realiza in conformitate cu


stadardele aplicabile in vigoare;
2) Alte retete de mortar de monolitizare (de injectie) pot fi utilizate cu conditia ca acestea
sa respecte standardele aplicabile in vigoare.

După terminarea lucrărilor de reabilitare, va fi urmată procedura de testare și, în final se vor
executa lucrările de aducere a mediului la starea inițială.

Teste la darea in exploatare pentru tronsoanele


reabilitate prin relining
Metoda de testare propusa in continuare se aplica tuturor tronsoanelor reabilitate prin relining.

Testele la darea in exploatare a tronsoanelor reabilitate prin relining implica realizarea


urmatoarelor testari specifice:
 Inspectie vizuala pentru tronsoanele vizitabile ale colectorului sau video pentru celelalte
tronsoane (prin colector vizitabil se inteleg colectoarele circulare care au diametrul
superior Dn180 cm, sau colectoarele non-circulare care au dimensiunea pe ambele
directii superioara valorii de 180 cm).
 Etanseitate. Testul de etanseitate cu apa se va realiza prin parcurgerea urmatoarelor
etape:
a) Pe tronsonul reabilitat, in uscat, se va izola intrega lungime pentru tronsoane sub
200 m, sau pe o lungime de 200 m pentru tronsoanele mai lungi, prin utilizarea a cel
putin unui blindaj (din amonte sau aval) folosit la punerea in uscat si a unui al doilea
blindaj instalat in dreptul unei incinte de acces sau al unui camin de vizitare. Pentru
blindajele executate doar pentru testare acestea vor avea o inaltime de egala cu
inaltimea de testare + 0,20 m;

Page 27 of 34
b) Sectorul de testare se va umple cu apa pe o inaltimea de testare conform. Nivelul de
apa rezultat se marcheaza, el constituind nivel de proba;
c) Durata probei pentru tronsonul umplut cu apa, este de (30 ± 1) min;
d) Se masoara volumul de apa adaugat pe durata probei pentru restabilirea nivelului de
proba. Se vor determina pierderile de apa ca raportul intre volumul de apa adaugat
si suprafata udata a sectorului de testare;
e) Tronsonul testat este conform daca pierderea specifica de apa este inferioara valorii
de 0,15 L/m2, pentru retele;

Nota: - [L/m2] – pierderea de apa se calculeaza ca raportul dintre volumul de apa


adaugat la suprafata udata a rostului reabilitat.

Tronsoanele de colector se vor considera conforme, prin indeplinirea cerintelor de dare in


exploatare, daca in urma inspectiei vizuale si/sau video si testarii de etanseitate se constata
indeplinirea urmatoarelor:
 Lipsa oricarei infiltratii in interiorul colectorului prin zonele de rosturi reabilitate.
 Lipsa oricarui defect de executie/structural al colectorului;
 Testul de etanseitate este conform.

In situatia in care se identifica defecte de executie/structural si/sau infiltratii, se va proceda la


reabilitarea locala a acestora conform specificatiilor producatorului conductei de GRP.

Atât la lucrările pregătitoare cât și pe parcursul execuției lucrărilor de reabilitare, vor fi


respectate prevederile normativelor privind:
- SSM
- PSI
- Protecția mediului înconjurător
- Controlul poluanților
- Zgomotul și vibrațiile
- Managementul deșeurilor
- Reabilitarea ecologică.

6. ÎNREGISTRĂRI
 Conform Program de Control al Calității pentru fiecare tronson.
 Cerere de inspecție

7. CRITERII DE ACCEPTARE

Page 28 of 34
Conform 10-MS-000-CS-000-21 (Metoda de lucru-Testare colectoare. Relining).

8. ANEXE
 Anexa 1 – Procedura de prim ajutor;
 A se vedea Planul de Control al Calității aprobat de Inginer în 27.09.2017.

9. ASPECTE SPECIFICE

9.1. Aspecte mediu

Prin instalarea conductelor de GRP, calitatea apelor de suprafață și subterane (față de momentul
prezent) nu se va deteriora, lucrări de protecția apelor nefiind necesare.
În timpul lucrărilor de reabilitare prin relining aerul înconjurator nu se va deteriora și în
consecință, măsuri de protecția aerului nu sunt necesare.
Sursele de producere a zgomotului in timpul procedurii de instalare a conductelor de GRP
constau in echipamentele deplasate pe amplasament: pompe de injectare beton, generatoare
electrice, macaraua de descarcare si lansare a tuburilor de GRP in conductele existente, etc.
Pentru mentinerea zgomotului in limita admisibila de 85 dB(a), echipamentele de suprafata vor
fi de tip silentios, iar in cazurile in care este necesar (zgomot superior limitei admisibile),
acestea se vor prevedea cu panouri fonoabsorbate (de ex. generatorul de energie electrica).
Tehnologia de reabilitare prin relining nu introduce vibratii la colectorul existent sau la terenul
si constructiile din vecinatate.
Gospodarirea deseurilor
Deseurile produse pe timpul reabilitarii cu conducte de GRP prin relining, pot fi:
- pamant rezultat in urma sapaturilor;
- materiale de constructie: moloz, resturi de beton, deseuri de lemn (inclusiv ambalaje);
- uleiuri uzate de tip lubrifianti;
- bucati de conducta GRP rezultate in urma executarii lucrarilor de prevedere a golurilor
de conectare cu racordurile si colectoarele laterale;
Modul de gestionare al deseurilor produse la amplasamentele organizarilor de santier este:
• materiale de constructie, vor fi colectate local in containere dedicate si evacuate la un
depozit de deseuri specializat prin intermediul unui transportator licientiat;
• uleiurile uzate rezultate in urma operarii echipamentelor deplasate pentru lucrarile de
relining se vor colecta in recipienti speciali si vor fi valorificate la puncte de colectare
specializate;

Reabilitarea ecologica
Datorita faptului ca majoritatea organizarilor de santier corespunzatoare incintelor de acces sunt
amplasate pe spatiul public (carosabil), nu va fi necesara o reabilitare ecologica a acestora. Cu
toate acestea, in situatia in care incintele de acces sunt situate in parcuri, sau pe propietati
private, acestea se vor reabilita ecologic la conditia lor de dinaintea inceperii lucrarilor de
reabilitare prin relining.
Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare, structura rutiera locala va fi refacuta conform
structurii initiale, conform documentului 10-MS-000-CS-000-10 (Metoda de lucru - Refacere
structura rutiera).

Page 29 of 34
9.2. Aspecte S.S.M.
In cadrul lucrarilor de instalare a conductelor de GRP prin relining se vor respecta urmatoarele
standarde/norme de sanatate si securitate in munca:
 H.G. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;
 Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 2006;
 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319/2006;
 H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 H.G. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;
 H.G. 1091/2006 privind cerintele minime de SSM pentru locul de munca;
 H.G. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la
agenti biologici in munca;
 H.G. 971/2006 privind cerintele minime de semnalizare de securitate si/sau de
sanatate la locul de munca;
 H.G. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

Page 30 of 34
 H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special in afectiunile
dorsolombare;
 H.G. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor (munca la inaltime, etc);
 O.G. 99/2000 privind masurile aplicate in perioadele cu temperaturi extreme;
 H.G. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru
protectia persoanelor incadrate in munca;
 H.G. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
 Ordinul nr. 225/95 Normativul cadru de acordare a echipamentului individual de
protectie;
 Regulament privind protetia si igiena muncii in constructii – Buletinul Constructiilor nr.
5-6-7/1993 – Regulament privind protectia si igiena muncii aprobat MLPAT cu Ordinul
9/N/15.03.1993 (cap. 19 si Cap. 28);
 Directiva - cadru 89/391/CEE care este aplicabila tuturor lucratorilor din Comunitatea
Europeana, din sectorul privat sau public, avand ca obiectiv o reducere continua,
durabila si omogena a accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 Norme de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la populatie si din
procese tehnologice;
 Alte acte normative care reglementeaza problemele de securitate a muncii si PSI in
activitatea de constructii - montaj.
 Masurile de SSM specifice lucrului in colectoarele de canalizare conform documentului
10-MS-000-CS-000-08 (Metoda de lucru – Punerea in uscat colectoare).

Page 31 of 34
Anexa 1 – Procedura de prim ajutor
Intr-o situatie de accident, salvatorul trebuie sa fie capabil sa efectueze interventia (succesiunea
manevrelor) corespunzatoare starii victimei (victimelor).

Pentru aceasta, salvatorul:


- Va hotarî interventia pe care trebuie s-o efectueze pentru a obtine rezultatul asteptat si pe
care a decis-o din examinarea prealabila a victimei.
- Va efectua interventia hotarata, folosind tehnicile cunoscute de el si exersate.
- Va verifica, supraveghind victima, daca rezultatul asteptat s-a produs si daca el se
mentine pana la preluarea victimei de catre personalul specializat.

Actiunile salvatorului depind de starea victimei, astfel:

a) Daca victima nu vorbeste (este inconstienta), dar respira si ii bate inima (are
puls) sunt necesare:
 asezarea in pozitia de siguranta;
 acoperirea victimei, alarma;
 supravegherea circulatiei, a starii de constienta, a respiratiei, pana la sosirea ajutoarelor
medicale.

b) Daca victima nu raspunde, nu respira, dar ii bate inima sunt necesare:


 degajarea (eliberarea) cailor respiratorii;
 manevra Heimlich;
 respiratie “gura la gura” sau “gura la nas”.

c) Daca victima nu raspunde, nu respira, nu ii bate inima este necesara:


 reanimarea cardio-respiratorie (masaj cardiac extern asociat cu respiratie “gura la gura”
sau “gura la nas”).

d) Daca victima sangereaza abundent se aplica:


 compresie manuala locala;
 pansament compresiv;
 compresie manuala la distanta (in zona subclsviculara sau inghinala).

e) Daca victima prezinta arsuri provocate de:


 foc sau caldura, se face spalare pentru a evita ca arsura sa progreseze si pentru racorire;
 substante chimice, se face spalare abundenta cu apa ( nu se incearca neutralizarea
acidului cu baza si invers!).

f)Daca victima vorbeste, dar nu poate efectua anumite miscari:

Page 32 of 34
 oricare ar fi semnalele, va actiona ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o
deplaseze si respectand toate eventualele deformari la nivelul: membrului superior,
membrului inferior, coloanei vertebrale.

g) Victima poate sa prezinte:


 plagi grave: asezarea victimei intr-o pozitie adecvata, ingrijirea segmentului amputat,
compresie pentru oprirea sangerarii etc.;
 plagi simple: curatirea si pansarea plagii.

Page 33 of 34