Sunteți pe pagina 1din 4

PREGATIRE CONCURS

,,15 PENTRU EMINESCU”

Incercuieste varianta corecta:

1) Luna şi anul naşterii lui Eminescu:

a) ianuarie 1889 b) ianuarie 1850 c) iunie 1850;

2) Câţi copii erau în familia Eminovici?


a) treisprezece b) unsprezece c) zece;

3) În anul 1870 apare basmul eminescian:

a) Făt-Frumos b) Făt-Frumos din Lacrimă c) Făt-Frumos și


Ileana Cosânzeana;

4) Mama poetului se numea:

a) Raluca Juraşcu b) Raluca Iuraşcu c) Rodica Juraşcu;

5) Câte surori a avut Mihai Eminescu?

a) şase b) cinci c) patru;

6) Prima poezie scrisă de Mihai Eminescu a fost:

a) “Mortua est!” b) “De ce să mori tu?” c) “La mormântul


lui Aron Pumnul”.

Completează spațiile libere cu răspunsurile corecte:


Eminescu s-a născut la data de 15 ianuarie 1850. Copilăria a petrecut-o la Botoșani și Ipotesti.
Între 1858 și 1866 a urmat școala primară și liceul la Cernauti. Aici îl are ca profesor de limba
română pe Aron Pumnul. În 1866 apare poezia „La mormântul lui Aron Pumnul”.

Completează spaţiile cu date din viaţa poetului Mihai Eminescu:

Anul 1866 a reprezentat debutul literar al poetului. Prima sa poezie a apărut în broşura intitulată
Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti şi a fost semnată cu numele M. Eminovici. O lună mai târziu a
publicat poezia De-as avea în revista „Familia”. Redactorul Iosif Vulcan l-a convins să-şi schimbe numele
în Eminescu.
Completaţi spaţiile cu răspunsurile corecte referitoare la viaţa şi opera poetului. Pe foaia de
concurs veţi scrie enunţul complet.

a) În anul 1869, pe întâi aprilie, Eminescu înfiinţează împreună cu alţi tineri cercul literar Orientul.
b) În anul 1864 intră ca practicant la Tribunalul Botoşani.
c) Basmul “Făt-Frumos din lacrimă” este publicat în revista Convorbiri literare în anul 1870 .

Răspundeţi scurt la următoarele întrebări referitoare la viaţa şi opera marelui poet din perioada
cuprinsă între anii 1850 – 1870:
1. Mihai Eminescu renunţă la cursurile de la Ober Gymnazium în aprilie, anul 1863.
2. Poezia “La mormântul lui Aron Pumnul” este inclusă în volumul/ broşura „Lăcrămioarele
învăţăceilor gimnazişti” din anul 1866.
3. În aprilie anul 1870, revista „Convorbiri literare” a societăţii Junimea din Iaşi îi publică
basmul „Făt-Frumos din lacrimă”
4. În anul 1867 intră în trupa lui Iorgu Caragiale, unde are rolul de sufleor şi de copist.
5. La 25 februarie/ 9 martie 1865, d-l Iosif Vulcan, directorul revistei Familia din Pesta îi publică
poezia De-aş avea...
6. Eminescu se înscrie în toamna anului 1860 a K.K. Ober Gymnasium din Cernauti.

Scrie pe foaia de examen titlurile poeziilor din care fac parte următoarele versuri:

a) Şi eu trec de-a lung de maluri,


Parc-ascult şi parc-aştept
Ea din trestii să răsară
Şi să-mi cadă lin pe piept; LACUL

b) Tu tremuri, tu cauţi, tu murmuri, tu râzi,


Cu glasul tău dulce tu raiu-mi deschizi,
Cu părul tău moale tu viaţa mi-o legi
O ştii şi te faci că nu o-nţelegi! FRUMOASA SI JUNA

c) Mai bine-aş smulge sufletul din mine,


Aş stoarce cu o mână crudă, rece
Tot focul sânt din el, ca în scânteie
Să se risipe, pân-se va-njosi
Să animeze pe deşerţi şi răi. ODIN SI POETUL
d) Cu-ale tale braţe albe, moi, rotunde, parfumate,
Tu grumazul mi-l înlănţui, pe-al meu piept capul ţi-l culci;
Ş-apoi ca din vis trezită, cu mâinuţe albe, dulci,
De pe fruntea mea cea tristă tu dai viţele-ntr-o parte. NOAPTEA

e) Te plânge Bucovina, te plânge-n voce tare,


Te plânge-n tânguire şi locul tău natal;
Căci umbra ta măreaţă în falnica-i zburare
O urmă-ncet cu ochiul în tristă lăcrimare
Ce-i simţ naţional! LA MORMANTUL LUI ARON PUMNUL

Completaţi cu două versuri următoarele fragmente din poeziile indicate în bibliografie:

a) Şireată şi dulce copil vinovat


De ce nu mă-mbii cu al tău sărutat,

.........................................................
.........................................................

b) ..........................................................
..........................................................
Vântu-n trestii lin foşnească,
Unduioasa apă sune!

Realizaţi, la alegere, una dintre probele de creaţie literară- calambur, poezie, minieseu- pornind
de la următoarele versuri din poezia O, rămâi, în care să vorbiţi despre fascinanta lume a copilăriei:
„O, rămâi, rămâi la mine, Astăzi chiar de m-aş întoarce
Te iubesc atât de mult! A-nţelege n-o mai pot…
Ale tale doruri toate Unde eşti, copilărie,
Numai eu ştiu să le-ascult; Cu pădurea ta cu tot?”
BAREM

1. b) 2. b)
3. b) 4. a)
5. c) 6. c)

1. 15 ianuarie 1850
2. Ipoteşti
3. Cernăuţi
4. Aron Pumnul
5. „La mormântul lui Aron Pumnul”

a. Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti


b. M. Eminovici/ Eminoviciu
c. De-aş avea
d. Iosif Vulcan

a) Orientul;
b)1864;
c) Convorbiri literare ; 1870

1. 1863
2. „Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti”
3. 1866
4. 1870
5. „Convorbiri literare”
6. „Făt-Frumos din lacrimă”
7. 1867, Iorgu Caragiale
8. De-aş avea..., Iosif Vulcan
9. 1860, Cernăuţi.

A - LACUL
B - FRUMOASA SI JUNA
C - ODIN SI POETUL
D - NOAPTEA
E – LA MORMANTUL LUI ARON PUMNUL