Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

Clasa VI-a ____ Elev ___________________________________ ___________Data ____________________

Profesor: Corotinscaia Nina

Citești cu atenție textul propus și realizează sarcinile de mai jos:

De treci codri de aramã, de departe vezi albind Şi cu crengi îl apăr pagii de muscuţe şi zăduf...
S-auzi mândra glãsuite a pãdurii de argint. Acum iată că din codru şi Călin mirele iese,
Acolo, lângã isvoarã, iarba pare de omãt, Care ţine-n a lui mână mâna gingaşei mirese.
Flori albastre tremur ude în vãzduhul tãmâiet ; Îi foşnea uscat pe frunze poala lungă-a albei rochii,
Faţa-i roşie ca mărul, de noroc i-s umezi ochii;
Lângã lacul care-n tremur somnoros şi lin de bate, La pământ mai că ajunge al ei păr de aur moale,
Vezi o masã mare-ntinsã cu fãclii prea luminate, Care-i cade peste braţe, peste umerele goale.
Cãci din patru pãrti a lumii împãrati şi-mpãrãtese Astfel vine mlădioasă, trupul ei frumos îl poartă.
Au venit ca sã serbeze nunta ginfaşei mirese ; Flori albastre are-n păru-i şi o stea în frunte poartă.
Feţi-frumoşi cu pãr de aur, zmei cu solzii de oţele,
Cititorii cei de zodii şi sãgalnicul Pepele. Socrul roagă-n capul mesei să poftească să se pună
Nunul mare, mândrul soare, şi pe nună, mândra lună.
Iată craiul, socru-mare, rezemat în jilţ cu spată, Şi s-aşează toţi la masă, cum li-s anii, cum li-i rangul,
El pe capu-i poartă mitră şi-i cu barba pieptănată; Lin vioarele răsună, iară cobza ţine hangul.
Ţapăn, drept, cu schiptru-n mână, şede-n perine de puf
(Mihai Eminescu, Călin [File din poveste)

Mitră, mitre, s.f.- Coroană purtată de regi, de împărați

1. Scrie formule literare ale cuvintelor din text:

Izvoară_____________________________________________ Umerele ______________________________________________

(flori...) tremur ______________________________________ părți a lumii _____________________________ ______________

Musculiță __________________________________________ țapăn _________________________________________________

L 0 1 2 3
2. Propune sinonime pentru cuvintele din text:

văzduh________________________________________________ jilț____________________________________________________

zăduf_________________________________________________ gingaș_________________________________________________

L 0 1 2 3

3. Extrage din text trei cuvinte din câmpul lexical nuntă.

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

L 0 1 2 3
4. Identifică în text o comparație, explicându-i semnificația într-un enunț.

Comparație___________________________________________________________________________________________________________
Explicație____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

L 0 1 2 3
5. Rescrie din text câte două exemple pentru fiecare imagine artistică solicitată:

vizuale ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

auditive ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

L 0 1 2 3 4
6. Explică, în două enunțuri, de ce textul propus este o operă lirică.

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

L 0 1 2 3
7. Comentează, în spațiul rezervat, modul în care imaginile artistice contribuie la crearea lumii de basm.

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

L 0 1 2 3 4 5
8. Precizează genul, numărul, cazul, persoana următoarelor pronume personale din text:

el___________________________________________________________________________________________________________________

îl (poartă)____________________________________________________________________________________________________________

îi (foșnea)____________________________________________________________________________________________________________

L 0 1 2 3
9. Alcătuiește câte două enunțuri în care pronumele “vă” și “îmi” să aibă valoare personală și reflexivă.

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

L 0 1 2 3 4
10. Elaborează, în spațiul rezervat, un text argumentativ în care să-ți exprimi în favoarea sau în defavoarea afirmației: Copilăria este un
miracol al vieții, prezentând trei argumente.

Repere:  Formularea unei concluzii; 2p


 Respectarea limitei de spațiu; 1p
 Exprimarea punctului de vedere ; 1p  Aranjarea textului în pagină; 1p
 Prezentarea argumentelor; 3p
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pentru corectitudine 0 1 2 3 4 5

Punctaj acumulat ____________________ nota______________

Convertirea punctelor in note:


Notă 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Punctaj 45-44 43-40 39-33 32-27 26-21 20-15 14-11 10-6 5-2

S-ar putea să vă placă și