Sunteți pe pagina 1din 15

2.

19 INSTALARE MATERIALE GEOSINTETICE

PROCESUL DE MUNCĂ

1
LUCRĂRILE DE INSTALARE MATERIALE GEOSINTETICE constau în manipularea,
ancorarea sau lestarea acestora, aşezarea pe poziţie precum şi lipirea, capsarea sau coaserea, de
către persoane special pregătite.
Materialele geosintetice utilizate sunt: geomembrane, geotextile, geogrile şi geocelule.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE

- Autoutilitară pentru transportat echipamente şi lucrători;


- Generator de curent;
- Extruder tip WELDMAX marca LEISTER, cu adaos de material, t = 250 0 C;
- Extruder tip DOLE marca BAK, cu adaos de material, t = 250 0 C;
- Aparat de sudură prin contact termic - 3 buc, tip ASTRO marca LEISTER; viteza = 5m/min;
- Aparat de sudură prin contact termic, tip KOMON, marca BAK, viteza = 5m/min, 4200 C;
- Pompă cu manometru pentru testarea etanşeităţii;
- Tensiometru pentru verificarea distructivă a sudurii tip EXAMO TENSIOMETER marca
LEISTER;
- Suflantă cu aer cald Tip TRIAC PID – 500 0 C;
- Flex (polizor unghiular);
- Vacuum tester;
- Lopată, cazma, târnăcop, ciocan;
- Saci cu nisip pentru lestat geomembrana;
- Etc.

SARCINA DE MUNCĂ

- Pregăteşte locul de muncă în vederea desfăşurării activităţii;


- Aprovizionează locul de muncă cu materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii;
- Aşează pe poziţie materialele geosintetice, le ancorează sau le lestează cu saci de nisip.
- Ia masuri de protecţie pentru evitarea căderii pe plan înclinat (utilizănd echipament pentru lucrul
la înălţime) în cazul instalării geocelulelor.
- Asigură extinderea geocelulelor executând prinderi prin capse şi prin ancore metalice conform
proiectului de execuţie;
- Aduce la parametri optimi de lucru aparatele de sudură prin contact termic şi extruderele, ţinând
cont de temperatura exterioară.
- Curăţa de praf suprafaţa de geomembrană care trebuie sudată şi o usucă;
- Sudează prin contact termic geomembranele şi testează rezistenţa şi continuitatea sudurii;
- Aplică petice acolo unde sudura geomembranei nu este de calitate;
- Pune în opera numai materiale corespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- Foloseşte optim timpul de lucru pentru încadrarea în termenele stabilite pentru execuţia lucrării;
- Răspunde de calitatea lucrărilor executate;
- Are obligaţia de a menţine sculele în stare bună de funcţionare şi anunţă superiorul pentru
eventualele deteriorări ale acestora.
- Participă la activităţile colective ale echipei;
- Aduce la cunoştinţă şefului de echipă sau şefului de punct de lucru orice neregulă întâlnită în
cadrul procesului de execuţie;
- Are obligaţia de a purta echipamentul individual de protecţie;

2
- Respectă normele de securitate în muncă şi PSI;
- Respectă prevederile Regulamentului Intern al societăţii;
- Răspunde la toate solicitările şefului direct legate de activitatea postului.

MEDIUL DE MUNCĂ

Activitatea instalatorului de materiale geosintetice se desfăşoară în aer liber, rareori în încăperi


acoperite.
Mediul de muncă se caracterizează prin prezenţa:
 Compuşilor Organici Volatili (COV) în procesul de lipire a geomembranei
 Condiţiilor atmosferice defavorabile – ploaie, vânt, ninsoare, viscol, ger, căldură excesivă
etc.

3
FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

o FACTORI DE RISC MECANIC


- Prindere, strivire membre superioare la manipularea materialelor de construcţii, sau la deservirea
echipamentelor de muncă (organe de maşini în mişcare, dispozitive);
- Lovire de către autovehicul sau utilaje în timpul deplasării sau efectuării de manevre în şantier;
- Autodeclanşări sau autoblocări ale echipamentelor de muncă - ex: extruder, flex etc.;
- Deplasări sub efectul gravitaţiei – ex: rostogolire materiale, pietre sau scule;.
- Deplasări sub efectul propulsiei – ex: proiectare de corpuri sau particule la utilizarea flexului
pentru tăiere sau polizare;
- Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare la contactul cu suprafeţe periculoase - ex:
cutter;

o FACTORI DE RISC TERMIC


- Arsuri termice - ex: la lipirea geomembranelor etc.;

o FACTORI DE RISC ELECTRIC


- Electrocutare prin atingere directă sau indirectă, la utilizarea echipamentelor electrice defecte,
umiditate excesivă, lipsa împământării etc.,

MEDIUL DE MUNCĂ

o FACTORI DE RISC FIZIC


- Temperatura ridicată vara şi scazută iarna îndeosebi la lucrul în aer liber.
- Intemperii – ploaie, vânt, viscol, ninsoare, ger, căldură excesivă;
- Zgomot sub limita maximă admisă, datorat funcţionării utilajelor de construcţii;
- Calamităţi naturale (trăsnet, căderi de copaci, căderi de pietre etc.);
- Existenţa pulberilor pneumoconiogene – ex: la execuţia terasamentelor;
- Contaminarea cu ciuperci, bacterii sau viruşi datorită igienei insuficiente la locul de muncă;
- Lucrul în condiţii de izolare ex: departe de surse de apă, asistenţă medicală, adăpost etc.;

o FACTORI DE RISC CHIMIC


- Prezenţa noxelor la lipirea geomembranelor; .

SARCINA DE MUNCĂ

o SUPRASOLICITARE FIZICĂ

- Succesiune greşită a operaţiilor – datorată în general fluctuaţiei de personal;


- Efort fizic frecvent şi prelungit în timpul executării lucrărilor ex: întinderea geomembranei,
lestarea, executarea de lucrări de terasamente etc.;
- Poziţii de lucru forţate ex: aplecat, în genunchi, lucru pe plan înclinat, etc.;

4
LUCRĂTOR

o ACŢIUNI GREŞITE
- Poziţionare greşită -ex: la derularea geomembranei;
- Organizarea necorespunzătoare a locului de muncă - ex: lipsa împrejmuirii zonei de lucru,
indicatoare etc.
- Executarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a utilajului în timpul funcţionării;
- Nesincronizare de operaţii la manipularea materia-lelor lungi sau grele - ex: role de materiale;
- Executarea de lucrări periculoase, din proprie iniţiativă care nu fac obiectul sarcinii de muncă - ex:
intervenţia la instalaţia electrică;
- Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în raza de acţiune a utilajelor de construcţii;
- Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare sau împiedicare;
- Cădere prin rostogolire pe taluz;
- Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers;
- Comunicări şi glume accidentogene;
- Prezentarea la lucru în condiţii psiho- fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, sub
influenţa alcoolului) .

o OMISIUNI
- Omiterea unor operaţii cu scopul de a uşura munca în detrimentul securităţii lucrătorului;
- Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală .

5
UNITATEA: _____________X
GROUP NUMAR PERSOANE EXPUSE: -
CONSTRUCŢII SRL
SECŢIA: FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 (10) ore
ŞANTIERE
FIŞA NR. 19 ECHIPA DE EVALUARE: :
LOCUL DE MUNCĂ: evaluator -ing. Traian Boia,
medic de med. muncii -dr. Iuliana Popescu,
INSTALARE director calitate – ing. Jenica Anghel,
MATERIALE GEOSINTETICE şef şantier – ing. Aurel Nedu,
şef atelier reparaţii – tehn. Petrică Drăgoi
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC DE DE
SISTEMULUI A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI- PROBA-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Prindere, strivire membre superioare la manipularea
PRODUCŢIE MECANIC materialelor de construcţii, sau la deservirea ITM
2 1 1
echipamentelor de muncă (organe de maşini în 3 - 45 zile
mişcare, dispozitive);
1. Lovire de către autovehicul sau utilaje în timpul
DECES 7 1 3*
deplasării sau efectuării de manevre în şantier;
2. Autodeclanşări sau autoblocări ale echipamentelor ITM
2 1 1
de muncă - ex: extruder, flex etc.; 3 - 45 zile
3. Deplasări sub efectul gravitaţiei – ex: rostogolire
DECES 7 1 3
materiale, pietre sau scule;.
4. Deplasări sub efectul propulsiei – ex: proiectare de Invaliditate 4 1 2
corpuri sau particule la utilizarea flexului pentru grad III
tăiere sau polizare;

6
0 1 2 3 4 5 6
5. Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare ITM
2 1 1
la contactul cu suprafeţe periculoase - ex: cutter; 3 - 45 zile
FACTORI DE RISC 1. Arsuri termice - ex: la lipirea geomembranelor etc.; ITM
2 1 1
TERMIC 3 - 45 zile
FACTORI DE RISC 2. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă, la
ELECTRIC utilizarea echipamentelor electrice defecte, umiditate DECES 7 1 3*
excesivă, lipsa împământării etc.,
MEDIUL FACTORI DE RISC 9. Temperatura ridicată vara şi scazută iarna îndeosebi ITM
2 6 3
DE MUNCĂ FIZIC la lucrul în aer liber; 3 - 45 zile
10. Intemperii – ploaie, vânt, viscol, ninsoare, ger, ITM
2 6 3
căldură excesivă; 3 - 45 zile
11. Zgomot sub limita maximă admisă, datorat Invaliditate
4 1 2
funcţionării utilajelor de construcţii; grad III
12. Calamităţi naturale (trăsnet, căderi de copaci, căderi
DECES 7 1 3
de pietre etc.);
13. Existenţa pulberilor pneumoconiogene – ex: la Invaliditate
4 1 2
execuţia terasamentelor; grad III
14. Contaminarea cu ciuperci, bacterii sau viruşi Invaliditate
4 4 4
datorită igienei insuficiente la locul de muncă; grad III
15. Lucrul în condiţii de izolare ex: departe de surse de Invaliditate
4 1 2*
apă, asistenţă medicală, adăpost etc.; grad III
FACTORI DE RISC 16. Prezenţa noxelor la lipirea geomembranelor; . ITM
2 5 3
CHIMIC 3 - 45 zile
SARCINA SOLICITARE 17. Succesiune greşită a operaţiilor – datorată în general
DECES 7 1 3
DE MUNCĂ FIZICĂ fluctuaţiei de personal;
18. Efort fizic frecvent şi prelungit în timpul executării
Invaliditate
lucrărilor ex: întinderea geomembranei, lestarea, 4 1 2*
grad III
executarea de lucrări de terasamente etc.;
19. Poziţii de lucru forţate ex: aplecat, în genunchi, Invaliditate
4 4 4
lucru pe plan înclinat, etc.; grad III
LUCRĂTOR ACŢIUNI GREŞITE 20. Poziţionare greşită -ex: la derularea geomembranei; DECES 7 1 3

7
0 1 2 3 4 5 6
21. Organizarea necorespunzătoare a locului de muncă
DECES 7 1 3
- ex: lipsa împrejmuirii zonei de lucru, indicatoare etc.
22. Executarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a Invaliditate
4 1 2
utilajului în timpul funcţionării; grad III
23. Nesincronizare de operaţii la manipularea materia- Invaliditate
4 1 2
lelor lungi sau grele - ex: role de materiale; grad III
24. Executarea de lucrări periculoase, din proprie
iniţiativă care nu fac obiectul sarcinii de muncă - ex: DECES 7 1 3
intervenţia la instalaţia electrică;
25. Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în
DECES 7 1 3
raza de acţiune a utilajelor de construcţii;
26. Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare ITM
2 1 1
sau împiedicare; 3-45 zile
27. Cădere prin rostogolire pe taluz;
DECES 7 2 4
28. Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării
DECES 7 1 3
normale de acasă la serviciu şi invers;
29. Comunicări şi glume accidentogene;
DECES 7 1 3
30. Prezentarea la lucru în condiţii psiho- fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, sub influenţa DECES 7 1 3
alcoolului);
OMISIUNI 31. Omiterea unor operaţii cu scopul de a uşura munca
DECES 7 1 3
în detrimentul securităţii lucrătorului;
32. Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă
DECES 7 1 3*
şi individuală;

8
Nivelul de risc global al locului de muncă nr. 19 – INSTALARE MATERIALE GEOSINTETICE

32
Riri
i=1 = 3(4x4)+17(3x3) + 7(2x2)+5(1x1) 234 2,85
Nrg 19 = 32 3x4+17x3 + 7x2 +5x1 = 82 =

ri
i=1

9
Fig. 37 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 19 – INSTALARE MATERIALE GEOSINTETICE
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,85

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33

FACTORI DE RISC

10
LEGENDĂ FIGURA Nr. 37

F1 Prindere, strivire membre superioare la manipularea materialelor de construcţii, sau la


deservirea echipamentelor de muncă (organe de maşini în mişcare, dispozitive);
F2 Lovire de către autovehicul sau utilaje în timpul deplasării sau efectuării de manevre în
şantier;
F3 Autodeclanşări sau autoblocări ale echipamentelor de muncă - ex: extruder, flex etc.;
F4 Deplasări sub efectul gravitaţiei – ex: rostogolire materiale, pietre sau scule;.
F5 Deplasări sub efectul propulsiei – ex: proiectare de corpuri sau particule la utilizarea
flexului pentru tăiere sau polizare;
F6 Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare la contactul cu suprafeţe periculoase
- ex: cutter;
F7 Arsuri termice - ex: la lipirea geomembranelor etc.;
F8 Electrocutare prin atingere directă sau indirectă, la utilizarea echipamentelor electrice
defecte, umiditate excesivă, lipsa împământării etc.,
F9 Temperatura ridicată vara şi scazută iarna îndeosebi la lucrul în aer liber;
F 10 Intemperii – ploaie, vânt, viscol, ninsoare, ger, căldură excesivă;
F 11 Zgomot sub limita maximă admisă, datorat funcţionării utilajelor de construcţii;
F 12 Calamităţi naturale (trăsnet, căderi de copaci, căderi de pietre etc.);
F 13 Existenţa pulberilor pneumoconiogene – ex: la execuţia terasamentelor;
F 14 Contaminarea cu ciuperci, bacterii sau viruşi datorită igienei insuficiente la locul de
muncă;
F 15 Lucrul în condiţii de izolare ex: departe de surse de apă, asistenţă medicală, adăpost etc.;
F 16 Prezenţa noxelor la lipirea geomembranelor; .
F 17 Succesiune greşită a operaţiilor – datorată în general fluctuaţiei de personal;
F 18 Efort fizic frecvent şi prelungit în timpul executării lucrărilor ex: întinderea
geomembranei, lestarea, executarea de lucrări de terasamente etc.;
F 19 Poziţii de lucru forţate ex: aplecat, în genunchi, lucru pe plan înclinat, etc.;
F 20 Poziţionare greşită -ex: la derularea geomembranei;
F 21 Organizarea necorespunzătoare a locului de muncă - ex: lipsa împrejmuirii zonei de
lucru, indicatoare etc.
F 22 Executarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a utilajului în timpul funcţionării;
F 23 Nesincronizare de operaţii la manipularea materia-lelor lungi sau grele - ex: role de
materiale;
F 24 Executarea de lucrări periculoase, din proprie iniţiativă care nu fac obiectul sarcinii de
muncă - ex: intervenţia la instalaţia electrică;
F 25 Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în raza de acţiune a utilajelor de
construcţii;
F 26 Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare sau împiedicare;
F 27 Cădere prin rostogolire pe taluz;
F 28 Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers;
F 29 Comunicări şi glume accidentogene;
F 30 Prezentarea la lucru în condiţii psiho- fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, sub
influenţa alcoolului);
F 31 Omiterea unor operaţii cu scopul de a uşura munca în detrimentul securităţii lucrătorului;

F 32 Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

11
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ

Nr. 19 - INSTALARE MATERIALE GEOSINTETICE

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


crt. de risc Nominalizarea măsurii TERMEN RĂSPUNDE
FACTOR DE RISC
0 1 2 3
1. F 14. Contaminarea cu ciuperci, bacterii Măsuri organizatorice :
sau viruşi datorită igienei insuficiente la 4  Asigurarea unei igiene corespunzătoare (spălarea Permanent Lucrătorul
locul de muncă; mânilor cu apă şi săpun înainte de servirea mesei).
2. F 19. Poziţii de lucru forţate ex: aplecat, Măsuri organizatorice :
în genunchi, lucru pe plan înclinat, etc.;  Alternarea poziţiei forţate de lucru cu Permanent Lucrătorul
4 alte poziţii mai relaxante.
3. F 27. Cădere prin rostogolire pe taluz; Măsuri organizatorice :
 Purtarea încălţămintei antiderapante şi asigurarea Permanent Lucrătorul
4 cu centură de siguranţă şi frînghie pentru pante mari.

4. F 9. Lovire de către autovehicul sau Măsuri organizatorice :


utilaje în timpul deplasării sau efectuării 3  Purtarea vestelor reflectorizante Permanent Lucrătorul
de manevre în şantier;  Conducerea preventivă a autovehiculelor Permanent Cond auto
5. F 10. Electrocutare prin atingere directă Măsuri organizatorice
sau indirectă, la utilizarea echipamentelor  Înterzicerea lucrului pe timp ploios; Permanent Şef echipă
3 Permanent Lucrătorul
electrice defecte, umiditate excesivă, lipsa  Executarea împământării la generatorul electric şi
împământării etc., aşezarea lui pe pământ.
6. F 32. Neutilizarea echipamentelor de Măsuri organizatorice:
3  Purtarea EIP din dotare Permanent Lucrătorul
protecţie colectivă şi individuală;
7. F. 15. Lucrul în condiţii de izolare ex: Măsuri organizatorice:
departe de surse de apă, asistenţă 2  Dotarea şantierului cu baracă vestiar, apă potabilă, La Cond. locului de
medicală, adăpost etc.; trusă de prim ajutor, telefon, mijloc de transport în caz deschiderea muncă
de urgenţă. şantierului
8. F 18. Efort fizic frecvent şi prelungit în 2 Măsuri organizatorice:
timpul executării lucrărilor ex: întinderea  Utilizarea pe cât posibil a utilajelor pentru Permanent Cond. locului de
geomembranei, lestarea, executarea de transportul şi derularea rolelor de geosintetice; muncă

12
Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE
crt. lucrări de terasamente etc.; de risc
FACTOR DE RISC

13
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUARII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 19

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 19 este egal cu 2,85, valoare
care îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fisa de evaluare Nr. 19”, din care se observă că din totalul
de 32 factori de risc identificaţi (Fig. 37 ), numai 3 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea 3 astfel: 3 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu, iar ceilalţi 29 factori
de risc fiind de nivel mic, foarte mic şi minim.
Cei 3 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
F 14. Contaminarea cu ciuperci, bacterii sau viruşi datorită igienei - N.V.P.R. 4
insuficiente la locul de muncă;
F 19. Poziţii de lucru forţate ex: aplecat, în genunchi, lucru pe plan - N.V.P.R. 4
înclinat, etc.;
F 27. Cădere prin rostogolire pe taluz; - N.V.P.R. 4

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 3 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de masuri propuse” pentru
locul de muncă Nr. 19.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă
după cum urmează (vezi Fig. 38):

 25 %, factori proprii mijloacelor de producţie;


 25 %, factori proprii mediului de muncă;
 9 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 41 %, factori proprii lucrătorului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 75 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)

15
Fig. 38 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICATI DUPA ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA
Locul de munca nr. 19 – INSTALARE MATERIALE GEOSINTETICE
NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,85

FACTORI DE RISC PROPRII FACTORI DE RISC PROPRII


LUCRĂTORULUI MIJLOACELOR DE
41 % PRODUCTIE
25 %

FACTORI DE RISC PROPRII FACTORI DE RISC PROPRII


SARCINII DE MUNCA MEDIULUI DE MUNCA
9% 25 %

16