Sunteți pe pagina 1din 15

8.4.

2.16 LUCRĂRI DE TERASAMENTE

4
PROCESUL DE MUNCĂ

LUCRĂRILE DE TERASAMENTE constau în executarea următoarelor activităţi principale:


excavare, nivelare cu buldozerul, transport pământ şi piatră, confecţionare epiuri, amplasare
gabioane şi umplere cu piatră, aşternere geocelule şi umplere cu piatră, aşternere balast, betonare,
etc.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE

- Autobasculante;
- Buldozer S 1500 sau S 650.
- Excavator cu lingură întoarsă (pe pneuri sau pe şenile) sau echipament de graifer;
- Buldoexcavator JCB 3 CX – cu echipamente: cupă pentru săpat, cupă pentru încărcat,
lamă pentru nivelat, picon pentru spart beton, lame pentru stivuitor;
- Cilindru compactor, mai compactor, placă vibratoare;
- Compresor de aer Atlas Copco, pickhammer;
- Vibratoare interne pentru beton;
- Bormaşină rotopercutoare,
- Ciocan, şpiţ, daltă, ruletă, prelungitor pentru energie electrică;
- Roabă, targă;
- Lopată, cazma, târnăcop, greblă, sapă, matură etc.;
- Cherestea pentru cofraje;
- Etc.

SARCINA DE MUNCĂ

ATRIBUŢII
- Organizează locul de muncă – execută împrejmuirea zonei de lucru cu panouri sau cu bandă,
montează semne de circulaţie etc.
- Dirijează circulaţia din apropierea zonei de lucru;
- Aprovizionează locurile de muncă cu materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii de
producţie (cherestea, piatră, beton, armaturi metalice etc.);
- Manipulează diverse materiale de construcţie şi echipamente de muncă;
- Execută lucrări de terasamente - săpătură, aşternere balast, nivelare, compactare etc.;
- Montează epiuri, gabioane, geocelule etc.;
- Execută lucrări de pavaj cu piatra de râu, granit sau cu dale din beton;
- Prepară şi transportă beton;
- Toarnă beton conform documentaţiei de execuţie şi îl vibrează;
- Leagă sarcină în cârligul macaralei;
- Participă la lucrări de demolare a construcţiilor şi instalaţiilor;
- Nu permite accesul persoanelor străine în zona de lucru;
- Controlează periodic şi utilizează corect echipamentele de muncă;
- Foloseşte optim timpul de lucru pentru încadrarea în termenele stabilite pentru execuţia
lucrării;
- Are obligaţia de a menţine sculele în stare bună de funcţionare şi anunţă superiorul pentru
eventualele deteriorări ale acestora.
5
- Participă la activităţile colective ale echipei;
- Aduce la cunoştinţa şefului de echipă sau şefului de punct de lucru orice neregulă întâlnită în
cadrul procesului de execuţie;
- Execută măsuri tehnico- organizatorice de preîntâmpinare a accidentelor tehnice şi de
optimizare a activităţii, conform dispoziţiilor primite.
- Intervine prompt pentru limitarea efectelor în cazul situaţiilor de urgenţă;
- Are obligaţia de a purta echipamentul individual de protecţie;

RESPONSABILITĂŢI
- Răspunde de calitatea lucrărilor executate;
- Respectă legislaţia şi instrucţiunile de securitate în muncă şi situaţii de urgenţă;
- Respectă prevederile Regulamentului Intern;
- Răspunde la toate solicitările şefului direct legate de activitatea postului.
- Se prezintă la serviciu odihnit şi fără să fi consumat băuturi alcoolice;
- Nu paraseşte locul de muncă fără acordul şefului direct.
- În timpul serviciului sunt interzise discuţiile care nu au legatură cu îndeplinirea obligaţiilor
şi atribuţiilor de serviciu;
- Participă la toate formele de instruire atât profesională cât şi privind securitatea în muncă şi
situaţiile de urgenţă (instruirea introductiv generală, la locul de muncă şi periodică).

MEDIUL DE MUNCĂ

Lucrările de terasamente se desfăşoară în aer liber.


Lucrul pe şantier este caracterizat prin:
 temperaturi scazute iarna şi ridicate vara;
 curenţi de aer;
 intemperii (ploaie, vânt, viscol, ger etc.);
 zgomot de fond generat de utilaje pentru construcţii;
 praf rezultat în urma preparării betoanelor, la acţiunea vântului.

6
FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

- Prindere, strivire membre superioare la manipularea materialelor de construcţii, sau la deservirea echipa-
mentelor de muncă (organe de maşini în mişcare, dispozit.);
- Lovire de către vehicule (auto sau utilaje pentru construcţii) care se deplasează sau execută manevre în
şantier;
- Cădere liberă de obiecte (scule, materiale, echipamente etc.) de la înalţime;
- Surparea pereţilor tranşeei, gropilor sau taluzului, alunecări de teren etc.;
- Pericol de lovire, tăiere, înţepare, membre superioare şi inferioare la contactul cu suprafeţe periculoase;
- Proiectare de particule în ochi – ex: la utilizarea flexului pentru tăiere sau polizare, la spargerea betonului
etc.;
- Vibraţii excesive la lucrul cu pickhammerul sau maiul compactor;
- Electrocutare prin atingere directă, indirectă - ex :lucrul cu echipamente electrice defecte;

FACTORI DE RISC TERMIC

- Temperatura coborâtă a obiectelor în special iarna;


- Arsură termică - ex: la manipularea bitumului fierbinte pentru lucrări de hidroizolaţii, lipirea
geomembranelor etc.;

FACTORI DE RISC ELECTRIC

- Electrocutare prin atingere directă, indirectă - ex :lucrul cu echipamente electrice defecte;

FACTORI DE RISC CHIMIC

- Lucrul cu substanţe iritante (ciment, beton.) care deshidratează pielea, o crapă şi poate provoca alergii;

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

- Temperatura ridicată sau coborâtă a aerului, în funcţie de anotimp la lucrări in aer liber;
- Zgomot datorat funcţionării utilajelor de construcţii;
- Intemperii (vânt, viscol, ploaie) la lucrul în aer liber;
- Existenţa pulberilor pneumoconiogene – ex: la prepararea betonului, la terasamente, la efectarea
curăţeniei etc.;
- Lucrul în condiţii de izolare (departe de surse de apă, asistenţă medicală, adăpost etc.)

FACTORI DE RISC BIOLOGIC

- Contaminarea cu ciuperci, bacterii sau viruşi datorită igienei insuficiente la locul de muncă;

FACTORI DE RISC PSIHOSOCIAL

- Relaţii de muncă necorespunzătoare (necooperare, antipatie, invidie);


7
SARCINA DE MUNCĂ

CONŢINUT NECORESPUNZATOR AL SARCINII DE MUNCĂ

- Succesiune greşită a operaţiilor – datorită în general a slabei pregătiri teoretice şi profesionale, precum şi
a fluctuaţiei mari de personal;

SUPRASOLICITARE FIZICĂ

- Efort fizic frecvent şi prelungit în timpul executării lucrărilor ex: transportul materialelor de construcţii,
prepararea betonului, executarea de lucrări de terasamente etc.;
- Poziţii de lucru forţate ex: aplecat, în genunchi, lucru la înălţime, în şanţuri etc.;

LUCRĂTOR

ACŢIUNI GREŞITE

- Organizarea necorespunzătoare a locului de muncă -ex: lipsa împrejmuirii zonei de lucru, indicatoare etc;
- Executarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a utilajului în timpul funcţionării;
- Nesincronizare de operaţii - ex: la manipularea materialelor lungi sau grele;
- Executarea de lucrări periculoase, din proprie iniţiativă care nu fac obiectul sarcinii de muncă -ex:
intervenţia la instalaţia electrică;
- Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în raza de acţiune a utilajelor de construcţii;
- Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare, alunecare;
- Cădere de la înălţime - prin păşire in gol (ex: - goluri neîmprejmuite);
- Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers;
- Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, lucrul sub influenţa
alcoolului);
- Comunicări şi glume accidentogene;

OMISIUNI

- Omiterea unor operaţii cu scopul de a uşura munca in detrimentul securităţii lucrătorului;


- Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă sau a echipamentelor de protecţie individuală.

8
UNITATEA:
_____________ GROUP NUMĂR DE PERSOANE EXPUSE: -
GONSTRUCŢII SRL
SECŢIA: ŞANTIERE FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 (10)

FIŞA NR. 16 ECHIPA DE EVALUARE:


LOCUL DE MUNCĂ: evaluator -ing. Traian Boia,
medic de med. muncii -dr. Iuliana Popescu,
director calitate – ing. Jenica Anghel,
LUCRĂRI DE TERASAMENE şef şantier – ing. Aurel Nedu,
şef atelier reparaţii – tehn. Petrică Drăgoi
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENŢA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC DE DE
SISTEMULUI A FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI- PROBA-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
1. Prindere, strivire membre superioare la manipularea Invaliditate. 5 1 3
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC materialelor de construcţii, sau la deservirea echipamen- grad II
PRODUCŢIE MECANIC telor de muncă (organe de maşini în mişcare, dispozit.);
2. Lovire de către vehicule (auto sau utilaje pentru construcţii) DECES 7 3 5
care se deplasează sau execută manevre în şantier;
3. Cădere liberă de obiecte (scule, materiale, echipamente etc.) DECES 7 1 3
de la înalţime;
4. Surparea pereţilor tranşeei, gropilor sau taluzului, alunecări DECES 7 1 3
de teren etc.;
5. Pericol de lovire, tăiere, înţepare, membre superioare şi Invaliditate 4 4 4
inferioare la contactul cu suprafeţe periculoase; grad III
6. Proiectare de particule în ochi – ex: la utilizarea flexului Invaliditate 4 1 2
pentru tăiere sau polizare, la spargerea betonului etc.; grad III
7. Vibraţii excesive la lucrul cu pickhammerul sau maiul Invaliditate 4 1 2
compactor; grad III

9
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 8. Temperatura coborâtă a obiectelor în special iarna; ITM
2 1 1
TERMIC 3-45 zile
9. Arsură termică - ex: la manipularea bitumului fierbinte Invaliditate 4 2 3
pentru lucrări de hidroizolaţii, lipirea geomembranelor etc.; grad III
FACTORI DE RISC 10. Electrocutare prin atingere directă sau indirectă - ex: lucrul DECES 7 1 3
ELECTRIC cu echipamente electrice defecte;
FACTORI DE RISC 11. Lucrul cu substanţe iritante (ciment, beton.) care ITM 2 4 3
CHIMIC deshidratează pielea, o crapă şi poate provoca alergii; 3-45 zile
MEDIUL FACTORI DE RISC 12. Temperatura ridicată sau coborâtă a aerului, în funcţie de ITM 2 6 3
DE MUNCĂ 18 FIZIC anotimp la lucrări in aer liber; 3-45 zile
24
13. Zgomot datorat funcţionării utilajelor de construcţii; ITM 2 4 2
3-45 zile
14. Intemperii (vânt, viscol, ploaie) la lucrul în aer liber; ITM 2 6 3
26

3-45 zile
15. Existenţa pulberilor pneumoconiogene – ex: la prepararea ITM 2 4 2
betonului, la terasamente, la efectarea curăţeniei etc.; 3-45 zile
16. Lucrul în condiţii de izolare (departe de surse de apă, ITM 2 6 3
asistenţă medicală, adăpost etc.) 3-45 zile
FACTORI DE RISC 17.Contaminarea cu ciuperci, bacterii sau viruşi datorită ITM
2 1 1
BIOLOGIC igienei insuficiente la locul de muncă; 3-45 zile
FACTORI DE RISC 18. Relaţii de muncă necorespunzătoare (necooperare,
DECES 7 1 3
PSIHOSOCIAL antipatie, invidie);
SARCINA CONŢINUT 19. Succesiune greşită a operaţiilor – datorită în general a
DE MUNCĂ NECORESPUNZĂ- slabei pregătiri teoretice şi profesionale, precum şi a DECES 7 3 5
TOR AL SARCINII fluctuaţiei mari de personal;
DE MUNCĂ
SUPRASOLICITARE 20. Efort fizic frecvent şi prelungit în timpul executării
FIZICĂ lucrărilor ex: transportul materialelor de construcţii, Invaliditate
4 5 5
prepararea betonului, executarea de lucrări de terasamente grad III
etc.;
21. Poziţii de lucru forţate ex: aplecat, în genunchi, lucrul la
înălţime, în şanţuri etc.; ITM
2 6 3
3-45 zile

10
0 1 2 3 4 5 6
LUCRĂTOR ACŢIUNI GREŞITE 22. Organizarea necorespunzătoare a locului de muncă -ex: DECES 7 1 3
lipsa împrejmuirii zonei de lucru, indicatoare etc;
23. Executarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a utilajului DECES 7 1 3
în timpul funcţionării;
24. Nesincronizare de operaţii - ex: la manipularea materialelor Invaliditate 4 1 2
lungi sau grele; grad. III
25. Executarea de lucrări periculoase, din proprie iniţiativă
care nu fac obiectul sarcinii de muncă - ex: intervenţia la DECES 7 1 3
instalaţia electrică;
26. Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în raza de DECES 7 2 4
acţiune a utilajelor de construcţii;
27. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare, ITM 2 4 2
alunecare; 3-45 zile
28. Cădere de la înălţime - prin păşire în gol (ex: - goluri
DECES 7 1 3
neîmprejmuite);
29. Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării DECES 7 1 3
normale de acasă la serviciu şi invers;
30. Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziologice DECES 7 1 3
necorespunzătoare (oboseală, boală, lucrul sub influenţa
alcoolului);
31. Comunicări şi glume accidentogene; DECES 7 1 3

OMISIUNI 32. Omiterea unor operaţii cu scopul de a uşura munca


DECES 7 1 3
în detrimentul securităţii lucrătorului;
33. Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă sau a DECES 7 1 3
echipamentelor de protecţie individuală.

11
Nivelul de risc global al locului de muncă nr. 16– LUCRĂRI DE TERASAMENTE

33

Riri
i=1 = 3(5x5)+ 2(4x4)+20(3x3)+6(2x2) +2(1x1) 313 3,23
Nrg 16 = = =
33 3x5+2x4+20x3+6x2+2x1 97

ri
i=1

12
Fig. 31 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 16 – LUCRĂRI DE TERASAMENTE
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,23

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33
FACTORI DE RISC

13
LEGENDA FIGURA Nr. 31

F1 Prindere, strivire membre superioare la manipularea materialelor de construcţii, sau la


deservirea echipa- mentelor de muncă (organe de maşini în mişcare, dispozit.);
F2 Lovire de către vehicule (auto sau utilaje pentru construcţii) care se deplasează sau execută
manevre în şantier;
F3 Cădere liberă de obiecte (scule, materiale, echipamente etc.) de la înalţime;

F4 Surparea pereţilor tranşeei, gropilor sau taluzului, alunecări de teren etc.;

F5 Pericol de lovire, tăiere, înţepare, membre superioare şi inferioare la contactul cu suprafeţe


periculoase;
F6 Proiectare de particule în ochi – ex: la utilizarea flexului pentru tăiere sau polizare, la spargerea
betonului etc.;
F7 Vibraţii excesive la lucrul cu pickhammerul sau maiul compactor;
F8 Temperatura coborâtă a obiectelor în special iarna;
F9 Arsură termică - ex: la manipularea bitumului fierbinte pentru lucrări de hidroizolaţii, lipirea
geomembranelor etc.;
F 10 Electrocutare prin atingere directă sau indirectă - ex: lucrul cu echipamente electrice defecte;
F 11 Lucrul cu substanţe iritante (ciment, beton.) care deshidratează pielea, o crapă şi poate provoca
alergii;
F 12 Temperatura ridicată sau coborâtă a aerului, în funcţie de anotimp la lucrări in aer liber;
F 13 Zgomot datorat funcţionării utilajelor de construcţii;
F 14 Intemperii (vânt, viscol, ploaie) la lucrul în aer liber ;
F 15 Existenţa pulberilor pneumoconiogene – ex: la prepararea betonului, la terasamente, la efectarea
curăţeniei etc.;
F 16 Lucrul în condiţii de izolare (departe de surse de apă, asistenţă medicală, adăpost etc.)
F 17 Contaminarea cu ciuperci, bacterii sau viruşi datorită igienei insuficiente la locul de muncă;
F 18 Relaţii de muncă necorespunzătoare (necooperare, antipatie, invidie);
F 19 Succesiune greşită a operaţiilor – datorată în general a slabei pregătiri teoretice şi profesionale,
precum şi a fluctuaţiei mari de personal;
F 20 Efort fizic frecvent şi prelungit în timpul executării lucrărilor ex: transportul materialelor de
construcţii, prepararea betonului, executarea de lucrări de terasamente etc.;
F 21 Poziţii de lucru forţate ex: aplecat, în genunchi, lucru la înălţime, în şanţuri etc.;
F 22 Organizarea necorespunzătoare a locului de muncă -ex: lipsa împrejmuirii zonei de lucru,
indicatoare etc;
F 23 Executarea operaţiilor de întreţinere şi curăţire a utilajului în timpul funcţionării;
F 24 Nesincronizare de operaţii - ex: la manipularea materialelor lungi sau grele;
F 25 Executarea de lucrări periculoase, din proprie iniţiativă care nu fac obiectul sarcinii de muncă
ex: intervenţia la instalaţia electrică;
F 26 Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în raza de acţiune a utilajelor de construcţii;

F 27 Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, dezechilibrare, alunecare;


F 28 Cădere de la înălţime - prin păşire in gol (ex: - goluri neîmprejmuite);
F 29 Accidente de traseu – pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi invers;
F 30 Prezentarea la lucru în condiţii psiho-fiziologice necorespunzătoare (oboseală, boală, lucrul sub
influenţa alcoolului);
F 31 Comunicări şi glume accidentogene;

F 32 Omiterea unor operaţii cu scopul de a uşura munca în detrimentul securităţii lucrătorului;

F 33 Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă sau a echipamentelor de protecţie individuală.

14
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ

Nr. 16 - LUCRĂRI DE TERASAMENTE

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


crt. de Nominalizarea măsurii TERMEN RĂSPUNDE
FACTOR DE RISC
risc
0 1 2 3
1. F 2. Lovire de către vehicule (auto sau utilaje 5 Măsuri organizatorice:
pentru construcţii) care se deplasează sau  Purtarea EIP – veste reflectorizante – Permanent -Lucrător
execută manevre în şantier; pentru a fi uşor reperaţi de către mecanicul
deservent de utilaj
2. F 19. Succesiune greşită a operaţiilor – 5 Măsuri tehnice:
datorită în general a slabei pregătiri teoretice  Utilizarea sprijinirilor pentru lucrări de canalizare Permanent -Conducătorul
şi profesionale, precum şi a fluctuaţiei mari de unde adăncimea tranşeei depăşeşte 1,5m. locului de muncă
personal; Măsuri organizatorice:
 Instruirea personalului muncitor în legătură cu Periodic -Conducătorul
obligativitatea utilizării sprijinirilor. locului de muncă
3. F 20. Efort fizic frecvent şi prelungit în 5 Măsuri tehnice:
timpul executării lucrărilor ex: transportul  Achiziţionarea unui încărcător BOBCAT care sa Cănd BVC-ul - Director de
materialelor de construcţii, prepararea execute lucrări mecanizate, care în mod normal se permite acest departament
betonului, executarea de lucrări de execută manual. lucru
terasamente etc.;

4. F 5. Pericol de lovire, tăiere, înţepare, 4 Măsuri organizatorice:


membre superioare şi inferioare la contactul  Purtarea echipamentului individual de protecţie – Permanent - Lucrător
cu suprafeţe periculoase; mănuşi de protecţie, încalţăminte de protecţie cu - Conducătorul
bumbeu metalic şi cu talpă antiperforaţie. locului de muncă
5. F 26. Deplasări sau staţionări în zone 4 Măsuri organizatorice:
periculoase – ex: în raza de acţiune a  Evitarea lucrului în raza de acţiune a utilajelor de Permanent - Lucrător
utilajelor de construcţii; construcţii – Pericol de lovire, strivite. - Conducătorul
 Purtarea EIP – veste reflectorizante – pentru a fi locului de muncă
uşor reperaţi de către mecanicul deservent de utilaj Permanent - Lucrător

15
0 1 2 3
sau de către conducători auto.

16
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 16

Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca Nr. 16 este egal cu 3,23 , valoare ce îl
încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fisa de evaluare Nr. 16”, din care se observă că din totalul de
33 factori de risc identificaţi (Fig. 31 ), 5 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3 astfel:
3 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, 2 încadrându-se în categoria factorilor
de risc mediu, iar ceilalţi 28 de factori de risc fiind de nivel mic, foarte mic şi minim.
Cei 5 factori de risc ce se situează in domeniul inacceptabil sunt:

F 2. Lovire de către vehicule (auto sau utilaje pentru construcţii) care se - N.V.P.R. 5
deplasează sau execută manevre în şantier;
F 19. Succesiune greşită a operaţiilor – datorită în general a slabei pregătiri - N.V.P.R. 5
teoretice şi profesionale, precum şi a fluctuaţiei mari de personal;
F 20. Efort fizic frecvent şi prelungit în timpul executării lucrărilor ex: - N.V.P.R. 5
transportul materialelor de construcţii, prepararea betonului, executarea de
lucrări de terasamente etc.;
F 5. Pericol de lovire, tăiere, înţepare, membre superioare şi inferioare la - N.V.P.R. 4
contactul cu suprafeţe periculoase;
F 26. Deplasări sau staţionări în zone periculoase – ex: în raza de acţiune a - N.V.P.R. 4
utilajelor de construcţii;

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc (care se situează în domeniul
inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru
locul de muncă Nr. 16.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează (vezi Fig. 32):
 33 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 21 %, factori proprii mediului de muncă;
 9 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 37 %, factori proprii lucrătorului.

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 70 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea
consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau INVALIDITATE)

17
Fig. 32 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă nr. 16 – LUCRĂRI DE TERASAMENTE
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,23

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII
MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
LUCRATORULUI
33 %
37 %

FACTORI DE RISC PROPRII


FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII
MEDIULUI DE MUNCA
DE MUNCA
21 %
9 %

18

S-ar putea să vă placă și