Sunteți pe pagina 1din 6

REABILITAREA SI INCHIDEREA DEPOZITELOR URBANE NECONFORME IN JUDETUL VRANCEA

8.1. EVALUARE RISCURI PROFESIONALE - METODA M.I.E.R.*

etapa / faza - FINISAJE


RISCURI Grad de risc Măsuri de prevenire

R
Sarcină fizică/ psihică
Basculare/răsturnare
Câmpuri de risc

Cădere de persoane

Afecţiuni medicale
Strivire/ zdrobire

Cădere de obiecte

Incendii, explozii
Tăiere, înţepare
Activitate Activitate

Fum, gaze, praf

Electrocutare
Şoc-ciocnire
Imobilizare
principală secundară

Îngropare
Asfixiere
Zgomote
Detaşare

Otrăvire
Ejectare

Radiaţii
Vibraţii
Orbire
Arsuri

Înec

E
P
-Purtarea echipamentului
individual de protecţie acordat
INCHIDE Compactare conform Listei interne si riscurilor
RE relocare OM X 2 6 3 36 specifice
GROAPA deseuri
DESEURI
- Limitatrea deplasarilor in zona
deseurilor
X 2 6 3 36
- Purtarea EIP adecvat terenului
denivelat
ECHIPAMENT - Purtarea vestelor reflectorizante
si instruirea corespunzatoare
X 7 6 6 252
astfel incat sa se evite lovirea de
catre utilajele de constructii
-Instruirea personalului.
X 15 6 3 270 -Folosirea echipamentelor
omologate şi certificate.
- Utilizarea măştii pentru praf /
MEDIU X 7 3 6 126
gaze la manipularea materialelor
X 15 6 3 270 -Lucrătorii vor fi dotaţi cu

P (probabilitate): .E (Durata de expunere): Consecinţe (vătămări) - Gravitate: R = P x E x C = rezultatul riscului şi


P=0,1 – aproape inconvenabilă E=0,5 foarte rar (1 x an) C=1 – rănire fără incapacitate de muncă; acţiune rezultantă
P=0,2 – practic imposibilă E=1 – rar (câteodată – 1/an) C=3 – rănire importantă şi cu incapacitate de muncă; R ≤ 20 -nu;
P=0,5 – convenabilă dar imposibilă E=2 – câteodată (lunar); C=7 – invaliditate gravă permanentă/afecţiune cronică cu incapacitate 20 ≤ R ≤ 70 -atenţie necesară;
P=1 – imposibilă / cazuri limitat E=3 ocazional (săptămânal); parţială de muncă; 70 ≤ R ≤ 200 -măsuri necesare;
P=3 – neobişnuit dar posibil E=6 frecvent (zilnic); C=15 – leziuni foarte grave; 200 ≤ R ≤ 400 -ameliorãri directe;
P=6 – foarte posibil E=10 permanent; C=40 - catastrofe, accidente colective cu morţi R ≥ 400 -oprirea lucrãrilor
P=10 – poate fi…
etapa / faza - FINISAJE
RISCURI Grad de risc Măsuri de prevenire

R
Sarcină fizică/ psihică
Basculare/răsturnare

Cădere de persoane
Câmpuri de risc

Afecţiuni medicale
Strivire/ zdrobire

Cădere de obiecte

Incendii, explozii
Tăiere, înţepare
Activitate Activitate

Fum, gaze, praf

Electrocutare
Şoc-ciocnire
Imobilizare
principală secundară

Îngropare
Asfixiere
Zgomote
Detaşare

Otrăvire
Ejectare

Radiaţii
Vibraţii
Orbire
Arsuri

Înec

E
P
echipament individual de
protecţie corespunzător.
-Masti de gaze
-Inainte de inceperea lucrului se
va face detectarea nivelului de
gaze.
- Lucratorii vor purta incaltaminte
X 3 6 6 54 de protectie cu lameta
antiintepare si bombeu metalic.
- Efectuarea instruirilor privind
licrul in zone cu emanatii de gaze
- Lucrul cu focul deschis, fumatul,
X 3 6 6 54 folosirea flacarei sau a
echipamentelor care scot scintei
electrice este stric interzisa in
zonele cu emisii de gaze
- Imbolnavire datorata lucrului cu
PRODUS
deseuri
- Obligatoriu se va face igiena
personala dupa lucru sau inainte
de servirea mesei
-Se vor asigura conditii specifice
lucrului in mediu nociv cu
X 3 6 6 54
deseuri: vestiare de schimb si
depozitare echipament, sala de
masa igienizata, toalete
ecologice, apa curenta pentru
spalat si apa plata/minerala
pentru baut, pastrata in conditii
de igiena
Terasamen -Purtarea echipamentului
te, sapaturi individual de protecţie acordat
OM X 3 6 6 216
si platforme conform Listei interne si riscurilor
specifice
X 3 6 6 216 - Limitatrea deplasarilor in zona
deseurilor
- Purtarea EIP adecvat terenului
2
etapa / faza - FINISAJE
RISCURI Grad de risc Măsuri de prevenire

R
Sarcină fizică/ psihică
Basculare/răsturnare

Cădere de persoane
Câmpuri de risc

Afecţiuni medicale
Strivire/ zdrobire

Cădere de obiecte

Incendii, explozii
Tăiere, înţepare
Activitate Activitate

Fum, gaze, praf

Electrocutare
Şoc-ciocnire
Imobilizare
principală secundară

Îngropare
Asfixiere
Zgomote
Detaşare

Otrăvire
Ejectare

Radiaţii
Vibraţii
Orbire
Arsuri

Înec

E
P
denivelat
- Purtarea vestelor reflectorizante
si instruirea corespunzatoare
X 7 6 6 252
astfel incat sa se evite lovirea de
catre utilajele de constructii
ECHIPAMENT
- Instruirea privind modul cum se
exploateaza in siguranta utilajele
X 3 6 6 108
de constructii in zonele cu
sapaturi
- Utilizarea măştii pentru praf /
MEDIU X 7 3 6 126
gaze la manipularea materialelor
- Utilizarea mastilor de praf
pentru evitarea intoxicatiilor
PRODUS X 7 3 6 126
rezultate in urma lucrarilor cu
pamant, nisip si pietris
Instalare -Purtarea echipamentului
individual de protecţie acordat
materiale OM X 1 6 6 36 conform Listei interne si riscurilor
geosinteti specifice
ce
- Limitatrea deplasarilor in zona
deseurilor
X 1 6 6 36
- Purtarea EIP adecvat terenului
denivelat
- Evitarea ridicarii unor greutati
mari (suluri materiale geotextile)
X 3 3 6 54
- Folosirea echipamentelor de
ridicat si transport pentru greutati
- Purtarea vestelor reflectorizante
si instruirea corespunzatoare
ECHIPAMENT X 3 6 6 108
astfel incat sa se evite lovirea de
catre utilajele de constructii
X X 7 6 6 252 - Instruirea privind modul cum se
exploateaza in siguranta utilajele
de constructii in zonele de
descarcare a materialelor

3
etapa / faza - FINISAJE
RISCURI Grad de risc Măsuri de prevenire

R
Sarcină fizică/ psihică
Basculare/răsturnare

Cădere de persoane
Câmpuri de risc

Afecţiuni medicale
Strivire/ zdrobire

Cădere de obiecte

Incendii, explozii
Tăiere, înţepare
Activitate Activitate

Fum, gaze, praf

Electrocutare
Şoc-ciocnire
Imobilizare
principală secundară

Îngropare
Asfixiere
Zgomote
Detaşare

Otrăvire
Ejectare

Radiaţii
Vibraţii
Orbire
Arsuri

Înec

E
P
geosintetice
- Folosirea sculelor şi echipa-
mentelor cu toate dispozitivele de
X 3 6 6 108 protecţie, purtarea manusilor de
protectie si atentie la atingerea
zonelor cu temperatura ridicata.
- Folosirea sculelor şi echipa-
mentelor cu toate dispozitivele de
de protectie, inclusiv
impamantarea
X 15 3 3 135
- Folosirea unor cabluri de
alimentare / prelungitoare fara
defecte si verificate inainte de
utilizare
- Asigurarea apei minerale pe
timpul temperaturilor ridicate
MEDIU X 3 3 3 27
- Asigurarea pauzelor pentru
refacerea termica a organismului
Lucrari de - Folosirea necorespunzatoare a
echipamentelor si sculelor de
captare a a OM X 3 6 3 54 mana
gazelor - Efectuarea instruirilor privind
folosirea acestor echipamente
- Folosirea sculelor şi echipa-
mentelor cu toate dispozitivele de
ECHIPAMENT X 3 3 6 54
protecţie si utilizarea lor numai
daca sunt omologate
- Utilizarea măştii pentru praf /
MEDIU X 7 3 6 126
gaze la manipularea materialelor
-Lucrătorii vor fi dotaţi cu
echipament individual de
protecţie corespunzător.
X 7 6 6 252 -Masti de gaze
-Inainte de inceperea lucrului se
va face detectarea nivelului de
gaze.

4
etapa / faza - FINISAJE
RISCURI Grad de risc Măsuri de prevenire

R
Sarcină fizică/ psihică
Basculare/răsturnare

Cădere de persoane
Câmpuri de risc

Afecţiuni medicale
Strivire/ zdrobire

Cădere de obiecte

Incendii, explozii
Tăiere, înţepare
Activitate Activitate

Fum, gaze, praf

Electrocutare
Şoc-ciocnire
Imobilizare
principală secundară

Îngropare
Asfixiere
Zgomote
Detaşare

Otrăvire
Ejectare

Radiaţii
Vibraţii
Orbire
Arsuri

Înec

E
P
- Efectuarea instruirilor privind
licrul in zone cu emanatii de gaze
- Lucrul cu focul deschis, fumatul,
folosirea flacarei sau a
PRODUS X 7 6 6 252
echipamentelor care scot scintei
electrice este stric interzisa in
zonele cu emisii de gaze

Instalatii - Folosirea necorespunzatoare a


electrice echipamentelor si sculelor de
mana cu actionare electrica
OM X 3 6 3 54
- Efectuarea instruirilor privind
folosirea acestor echipamente

- Este interzisă intervenţia la


instalaţia electrică sau
echipamentele electrice sub
tensiune
X 15 6 3 270 - Numai electricienii autorizati au
permis de a lucra in momtarea si
efectuarea de interventii la
instalatia electrica

- Verificarea permanenta a starii


de functionare a echipamentelor
electrice – cf planului de
ECHIPAMENT X 15 6 3 270 mentenanta/verificari
- Protecţie împotriva atingerilor
directe şi indirecte.

- Evitarea lucrului cand umezeala


este mare (ploi, lapovita,
ninsoare)
MEDIU X X 15 6 2 180 -Purtare EIP adecvat la lucrul in
atmosfera umeda si in zonele cu
instalatii electrice sub
tensiune/campuri electrice
5
Activitate
principală
Activitate
secundară
etapa / faza - FINISAJE

Câmpuri de risc

PRODUS

Tăiere, înţepare
Şoc-ciocnire
Imobilizare
Arsuri
Strivire/ zdrobire
Basculare/răsturnare
Detaşare
Ejectare
Cădere de obiecte
Cădere de persoane
Fum, gaze, praf
Incendii, explozii
RISCURI

Orbire
X

Electrocutare
Radiaţii
Vibraţii
Zgomote
Asfixiere
Otrăvire
Înec
Îngropare
Afecţiuni medicale
Sarcină fizică/ psihică
7

G
3

P
3

E
Grad de risc

63

R
-

acestora
Verificarea
Măsuri de prevenire

6
echipamentelor
inainte de montare si testarea