Sunteți pe pagina 1din 192

Energia sexuală masculină

- Orgasmul multiplu la bărbaţi -


Mantak Chia & Douglas A. Arava

Avertisment Aceasta nu este o simplă carte care tratează despre sexualitate,


una printre- nenumărate
sexualitate altele.
domeniu în care În zilele
persistă noastre
cel mai se vorbeşte
adesea numeroase atâtneînţelegeri
de mult despre
- încât
este uneori dificil să discerni între ceea ce este cu adevărat valoros, ceea ce este util,
şi restul. Cei mai mulţi dintre cititori au văzut cu siguranţă cel puţin unul dintre
acele anunţuri publicitare ale aşa-zişilor experţi! care promit marea cu sarea,
încercând să îşi convingă potenţialele victime că vor deveni nişte amanţi perfecţi,
ale căror orgasme ar dura întreaga zi, iar aceasta fără nici cel mai mic efort. "r,
cartea de faţă se bazează pe o tradiţie vec#e de $.%%% de ani, născută dintr-o
experienţă reală, iar autorii sunt perfect conştienţi de efortul - oricât de agreabil ar fi
acesta - necesar pentru a-ţi transforma viaţa sexuală. Învăţarea câtorva secrete
referitoare la sexualitate este una, iar punerea lor în practică este cu totul altceva.
&e#nicile descrise în această carte sunt extrem de puternice. 'le vă pot
ameliora profund starea de sănătate şi viaţa dumneavoastră sexuală. &otuşi, noi nu
oferim aici nici un diagnostic, nici o sugestie sau vreun remediu. (ersoanele care
suferă de #ipertensiune arterială, de boli cardiace sau pur şi simplu de o stare de
slăbiciune generală au tot interesul să procedeze gradat )fără grabă*. +acă aveţi
probleme de sănătate, este preferabil să consultaţi înainte un medic. +acă aveţi
întrebări sau dificultăţi, contactaţi un instructor de &ao Curativ )vezi anexa Cărţi
şi instructori de &ao Curativ!*.

!ntro"ucere

+e peste trei mii de ani, c#inezii ştiu că bărbaţii pot avea orgasme multiple,
amânându-şi şi c#iar reţinându-şi eacularea. În "ccident s-a confundat multă vreme
orgasmul şi eacularea, care sunt în realitate două procese fizice distincte această
distincţie este c#iar secretul care îi dă posibilitate bărbatului să devină
multiorgasmic. C#inezii din antic#itate şi-au transcris descoperirile în detaliu cu
intenţia ca generaţiile de exploratori care le vor succeda să beneficieze în căutările
lor de ordin sexual şi spiritual.

În "ccident, descoperiri similare în acest domeniu au trebuit să aştepte până în
anii /0% din acest secol, când pionierul 1lfred 2inse3 a relansat interesul pentru
sexologie. &otuşi, c#iar şi câteva decenii mai târziu după ce afirmaţiile sale au fost
demonstrate în laborator în mod repetat, maoritatea bărbaţilor continuă să ignore
propriul lor potenţial multiorgasmic. 4ără această cunoaştere şi fără o serie de
te#nici clare, bărbaţii sunt incapabili să resimtă diferenţa între crescendo-ul
orgasmului şi naufragiul eaculării.
În abordarea occidentală asupra sexualităţii, bărbaţii comit adeseori aceeaşi
greşeală, de a continua să se axeze asupra unui obiectiv unic eacularea - sursă
inevitabilă de decepţie şi descuraare, în loc să savureze ansamblul actului sexual,
care este un proces orgasmic. 'nergia sexuală masculină urmăreşt e să demonstreze
bărbaţilor cum pot separa orgasmul de eaculare în propriile lor corpuri,
permiţându-le să transforme uşurarea provizorie generată de eaculare în
nenumărate culmi orgasmice ale corpului în ansamblul său. (entru a relua cuvintele
folosite de un adept al orgasmului multiplu (rin eacularea normală, curentă,
plăcerea mea se sfârşea rapid. +e când am descoperit orgasmele multiple, nu mai
este cazul. (lăcerea pe care mi-o procură acestea mă însoţeşte de-a lungul întregii
zile. 5u mai am astăzi impresia că trebuie să aştept o culme finală. 1ceastă practică
îmi oferă şi avantaul suplimentar al unei energizări mult mai mari, care mă aută să
nu mă mai simt niciodată obosit. 1stăzi pot face dragoste atâta timp cât doresc şi
îmi pot controla această energie, fără să mă las însă dominat de ea. Ce ar putea cere
mai mult un bărbat6!
Energia sexuală masculină îi învaţă de asemenea pe bărbaţi cum pot satisface
potenţialul multiorgasmic al partenerelor lor de cuplu. 7ată cum îşi descria
experienţa un adept al orgasmului multiplu care a practicat te#nicile descrise în
această carte Într-adevăr, de când am început să practic aceste te#nici m-am culcat
cu
buntrei femei
decât diferite,
mine, şi toate treiliteral,
declarându-mi mi-au încă
spusalungite
că nu aupe
avut
patniciodată un amant
/5-am trăit mai o
niciodată
plăcere atât de mare!.
4emeile care vor citi lucrarea Energia multiorgasmică vor învăţa la rândul lor
o serie de secrete ale sexualităţii masculine pe care puţine femei le cunosc.
Cuplurile care citesc împreună cartea vor putea descoperi nivele de extaz şi de
satisfacţie sexuală pe care nu şi le-ar fi imaginat niciodată. +upă cum povestea
partenera unui bărbat multiorgasmic 8elaţiile noastre sexuale au fost întotdeauna
bune, dar acum ele s-au îmbogăţit şi s-au ec#ilibrat nespus de mult, căci ne lăsăm

amândoi nu
multiple purtaţi de nenumărate
reprezintă valuri
decât punctul orgasmice
de plecare succesive. în
al transformării &otuşi, orgasmele
profunzime a
9
relaţiei noastre, transformare care a devenit posibilă numai ca urmare a acestei
practici. 7ubirea noastră reciprocă este astăzi mult mai intimă, mult mai profundă!.
(osibilitatea bărbaţilor de a avea orgasme multiple li se pare atât de
surprinzătoare maorităţii acestora, încât puţini o cred de la bun început. (oate că nu
este inutil să reamintim însă că fenomenul orgasmului multiplu la femei a fost
recunoscut şi acceptat drept normal! numai în cursul ultimilor patruzeci de ani.
Ceea ce este însă încă şi mai surprinzător este numărul femeilor care după ce au
aflat că acest lucru este posibil, au devenit ele însele multiorgasmice. În timpul
anilor /:%, în epoca în care 2inse3 studia sexualitatea feminină, numărul femeilor
care au făcut experienţa orgasmelor multiple s-a triplat, ridicându-se de la 0; la
peste :%;< În cursul anilor /=%, sexologii >illiam ?artman şi @aril3n 4it#ian au
descoperit că 9; dintre bărbaţii pe care îi studiau cunoscuseră dea orgasmul
multiplu. Cu cât bărbaţii vor recunoaşte într-o mai mare măsură că şi ei dispun de
acest potenţial, cu atât mai mare va fi şansa lor de a descoperi - în mod direct sau
învăţând câteva te#nici absolut naturale - că sunt şi ei capabi li să facă aceast ă
experienţă, să trăiască orgasmele multiple.

Aucrarea
cunoştinţele de faţă cele
ştiinţifice se bazează deopotrivă
mai recente, avândpescopul
străvec#ile practici taoiste
de a demonstra şi pefi
cum poate
separat orgasmul de eaculare, cum se poate aunge la trăirea orgasmului multiplu şi
la ameliorarea stării proprii de sănătate. &aoiştii erau la origine un grup de
cercetători ai adevărului din C#ina antică )circa :%% de ani înainte de C#ristos*,
pasionaţi de sănătate şi spiritualitate. +eşi o mare parte din te#nicile pe care ei le-au
pus la punct au o vec#ime mai mare de 9%%% de ani, ele sunt la fel de eficace în
zilele noastre ca şi altădată. +upă introducerea acestor te#nici în "ccident, acum
mai bine de cincisprezece ani, a avut loc o revoluţie sexuală discretă, lucru
demonstrat de testele efectuate asupra unor bărbaţi obişnuiţi care au demonstrat
eficacitatea
aceea pe careacestor te#nici.
v-o poate &otuşi,
aduce noi considerăm
propriul că unica
dumneavoastră corp. dovadă
Bperămautentică
astfel că este
veţi
accepta sau veţi respinge informaţiile oferite în această lucrare numai şi numai pe
baza propriei dumneavoastră experienţe.
"rgasmele multiple nu sunt rezervate numai tinerilor adolescenţi, ci şi
bărbaţilor mai vârstnici sau anumitor adepţi religioşi. n vânzător de circa treizeci
de ani care se autodescrie singur drept un neD-3orEez cinic şi stresat! s-a decis
într-o seară să practice exerciţiile din această carte şi a avut şase orgasme la rând
"rgasmele mele deveneau din ce în ce mai puternice, unul după altul. 'le nu

semănau lucrasem
uimitor cu nimic foarte
din totmult
ceea şitrăisem până atunci. +ar
mă îmbolnăvisem. există un lucru
În dimineaţa încă şim-am
următoare mai
$
trezit însă în cea mai bună formă, dispunând de o cantitate fabuloasă de energie, de
care nu îmi aminteam să mai fi dispus vreodată în trecut!. +acă ar fi să credem în
maeştrii taoişti, orgasmele multiple fără eaculare îi aută pe bărbaţi să atingă un
nivel de sănătate corporală optim şi să trăiască mai mult timp, c#iar dacă acest lucru
vi se pare încă dificil de crezut.
Bexualitatea taoistă, cunoscută şi sub denumirea de kung-fu sexual, a constituit
la început o ramură a medicinei c#ineze (kung-fu semnifică în mod literal
practică!, iar termenul de kung-fu sexual înseamnă pur şi simplu practică
sexuală!*. Fec#ii taoişti erau ei înşişi medici şi se preocupau deopotrivă de
bunăstarea şi starea de sănătate fizică, precum şi de satisfacţia sexuală. Kung-fu
sexual îi poate auta pe bărbaţi să dispună de mai multă vitalitate şi de o viaţă mai
lungă, permiţându-le să evite oboseala şi epuizarea care succed eaculării.
În capitolul unu vom descrie - dintr-o perspectivă occidentală şi orientală -
dovezile şi fundamentele orgasmului multiplu masculin. Fom prezenta de asemenea
cercetările ştiinţifice recente care confirmă ceea ce taoiştii din antic#itate par să fi
descoperit dintotdeauna, şi anume importanţa orgasmelor non-eaculatorii. În
prezentarea sa la aceste studii
4abricarea spermatozoizilor surprinzătoare,
este mai dificilă pentru5eD GorE decât
organism &imesau conc#idea
crezut la
început oamenii de ştiinţăH este un proces care presupune nenumărate resurse, care
dacă sunt economisite, pot servi pe termen lung stării de sănătate a bărbatului!.
&otuşi, orice teorie este lipsită de valoare dacă nu este însoţită şi de practică.
1stfel, capitolele doi şi trei vă vor indica secretele practicii în singurătate! care vă
pot auta să vă dezvoltaţi capacitatea multiorgasmică, indiferent dacă dispuneţi sau
nu de o parteneră de cuplu.
Capitolele patru şi cinci descriu practicile în cuplu!, care vă vor permite să

nenumăratekung-fu
practicaţi plăceri pesexual
care nuîmpreună cu niciodată
le-ar fi crezut o parteneră, procurându-i acesteia
posibile.
4emeile pot extrage şi ele nenumărate învăţăminte din citirea acestei lucrări,
dar capitolul şase este redactat în întregime numai pentru ele, explicând tot ceea ce
este necesar pentru ca ele să îşi poată auta partenerii şi pe ele însele să realizeze
întregul lor potenţial multiorgasmic.
Capitolul şapte este destinat #omosexualilor şi descrie practicile specifice pe
care aceştia le pot învăţa pentru a putea duce o viaţă multiorgasmică satisfăcătoare
şi sănătoasă.

Capitolul
tulburări opt răspunde
de sexualitate, precumpreocupărilor bărbaţilor
eacularea precoce, care sau
impotenţa suferă de anumite
infertilitatea.
0
Bexualitatea taoistă propune o abordare şi metode complet novatoare prin care acest
gen de probleme pot fi surmontate.
În sfârşit, capitolul nouă oferă o serie de sfaturi asupra modului în care
bărbaţii şi partenerele lor pot duce o viaţă întreagă de intimitate sexuală extatică.
Capitolul începe cu o secţiune adresată bărbaţilor în vârstă, care resimt adeseori o
scădere a apetitului sexual şi virilităţii lor. (rezentăm aici o serie de cercetări făcute
asupra bărbaţilor multiorgasmici care contrazic credinţa atât de răspândită potrivit
căreia sexualitatea masculină atinge apogeul în cursul adolescenţei, după care
urmează un lung declin. &aoiştii au ştiut dintotdeauna că atunci când un bărbat
înţelege natura veritabilă a sexualităţii sale, aceasta nu va putea decât să se
amelioreze cu vârsta. Capitolul final include de asemenea şi o secţiune adresată
părinţilor, cărora le explică cum îşi pot auta fii să abordeze subiectul unei
sexualităţi sănătoase şi satisfăcătoare. Iândiţi-vă ce ar fi însemnat dacă părinţii
noştri ar fi ştiut toate aceastea.
C#ina a produs primele manuale sexuale, cele mai complete şi mai detaliate
din lume. (rin lucrarea Energia sexuală masculină ne-am propus să perpetuăm
această
practic lungă tradiţie,
şi eficient, propunându-le
care bărbaţilor
le va permite şi partenerelor
să îşi transforme lorîndeacest
viaţa cupludomeniu
un g#id
esenţial. +eşi în abordarea taoistă sexualitatea şi spiritualitatea sunt indisociabile,
suntem perfect conştienţi că anumiţi cititori sunt mai interesaţi de sfaturile practice
pe care le putem oferi, în timp ce alţii vor dori să afle mai mult asupra dimensiunii
sacre a experienţei sexuale. (entru a răspunde tuturor necesităţilor, am început cu
te#nicile fundamentale de care toţi cititorii au nevoie pentru a deveni
multiorgasmici, adăugând progresiv metode mai subtile pentru cititorii care doresc
să se servească de sexualitate ca de un instrument, cu scopul de a-şi ameliora starea
de sănătate şi de a aprofunda experienţa spirituală.
(recizăm că aceasta nu este o lucrare de taoism, pe care unii o consideră o
filosofie, în timp ce alţii preferă să o numească o religie )unul din autorii acestei
lucrări, @antaE C#ia, a publicat dea mai mult de zece cărţi care explică amănunţit
învăţăturile practice ale acestei tradiţii străvec#i, pornind de la care a pus la punct
un sistem complet de sănătate numit &ao Curativ*. În lucrarea Energia sexuală
masculină propunem o serie de te#nici taoiste care au fost confirmate de studii
ştiinţifice, nu atât pentru a propaga un nou sistem religios, ci mai degrabă pentru a
răspunde cererii tuturor acelora care doresc să îşi aprofundeze propria experienţă a
sexualităţii. Bperăm de asemenea că această carte va declanşa noi cercetări

ştiinţifice, capabile
practicilor propuse.săÎnconfime, sau dimpotrivă,
opinia noastră, să antreneze
epoca secretelor şi ao revizuire a teoriei
şovinismului şi
cultural
:
este astăzi revolută. "rientul şi "ccidentul îşi pot împărtăşi cunoştinţele pentru
binele tuturor contemporanilor noştri care caută împlinirea în viaţa sexuală, în
această epocă de mare confuzie carnală.

CA#. $. %E! '()! DO%ADA *+ #A+,AO+!

În realitate, dumneavoastră aţi avut dea orgasme multiple. "ricât de


surprinzător ar putea părea, numeroşi bărbaţi sunt multiorgasmici înainte de
începutul adolescenţei şi de primele lor eaculări. Cercetările lui 2inse3 sugerează
că mai mult de umătate din băieţii pre-adolescenţi pot atinge un al doilea orgasm în
scurt timp şi că mai mult de o treime dintre ei pot avea cinci orgasme sau mai
multe, unul după altul. 1ceste concluzii l-au făcut pe 2inse3 să afirme că este clar
că uisarea fără eaculare este întru totul posibilă!.
+ar orgasmele multiple nu sunt rezervate numai băieţilor pre-puberi. 2inse3
continuă 'xistă şi numeroşi bărbaţi mai în vârstă, c#iar şi peste vârsta de treizeci
de ani, capabili
sexualităţii să dr.
umane, egaleze aceastăadaugă
2aceadurian performanţă!. Înbărbaţi
1numiţi lucrarea sa,în Fundamentele
sunt măsură să îşi
in#ibe emisia de sămânţă, având totuşi contracţii orgasmice. Cu alte cuvinte, ei
trăiesc orgasme non-eaculatorii. 1semenea orgasme nu par să fie urmate de o
perioadă refractară )de pierdere a erecţiei*, ceea ce le permite acestor bărbaţi să
trăiască orgasme consecutive sau multiple la fel ca femeile!.
+ar cum se face că bărbaţii îşi pierd capacitatea multiorgasmică6 'ste posibil
ca pentru mulţi dintre ei experienţa eaculării să fie atât de puternică încât să
eclipseze experienţa orgasmului propriu-zis, ceea ce îi face să piardă din vedere
capacitatea de a distinge între cele două. n adept al orgasmului multiplu descria
astfel primul moment în care a eaculat Îmi amintesc încă extrem de clar. 'ram pe
punctul de a atinge un orgasm ca de obicei, dar de data aceasta din penisul meu a
ţâşnit un lic#id alb. 1m crezut că voi muri. 1m urat în faţa lui +umnezeu
1totputernicul că nu mă voi mai masturba niciodată, ceea ce - evident - nu a durat
decât o zi!. Cum orgasmul şi eacularea se produc în general la un interval de numai
câteva secunde, este extrem de uşor ca ele să fie confundate. (entru a deveni
multiorgasmic va fi însă nevoie să învăţaţi, sau mai degrabă să reînvăţaţi cum pot fi
separate diferitele senzaţii ale excitaţiei, cum vă puteţi delecta în plenitudinea
orgasmului, fără a trece dincolo de punctul de non-retur care antrenează eacularea.
Înţelegerea diferenţei între orgasm şi eaculare vă va auta să distingeţi prin
experienţă directă cele două fenomene în propriul dumneavoastră corp.
J
n"e cerebrale /i re0lexe
"rgasmul se numără printre experienţele umane cele mai intense şi mai
satisfăcătoare, şi dacă vi s-a întâmplat să aveţi un asemenea orgasm până acum
)acesta este cazul maorităţii bărbaţilor*, nu veţi mai avea nevoie ca cineva să vi-l
definească. &otuşi, nu toate orgasmele sunt egale între ele. 'ste vorba de o
experienţă care diferă de la individ la individ, şi c#iar la aceeaşi persoană, de la un
moment la altul. &otuşi, orgasmele masculine au numeroase caracteristici în comun,
anumite mişcări corporale, un ritm cardiac accelerat, amplificarea tensiunii
musculare, toate urmate de o relaxare subită a tensiunii, însoţită de contracţiile
bazinului. (e de altă parte, este vorba întotdeauna de senzaţii extrem de agreabile.
+upă ce explică faptul că orgasmul este procesul sexual cel mai puţin înţeles!, cea
de-a treisprezecea ediţie a Urologiei generale a lui Bmit# precizează că orgasmul
include contracţii ritmice involuntare ale sfincterului anal, o #iperventilaţie )un
ritm respirator accelerat*, o ta#icardie )un ritm cardiac mai ridicat* şi o ridicare a
nivelului de tensiune arterială!.
1ceste definiţii descriu modificările ce afectează corpul în ansamblul său. Ki
totuşi, orgasmul
)numeroşi bărbaţi acontinuă
fost considerat multăîn vreme
să-l perceapă această drept un şifenomen
manieră astăzi*. Înpur"ccident,
genital
>il#elm 8eic# a fost primul care a afirmat în controversata sa lucrare, Funcţia
orgasmului, că orgasmul implică întregul corp şi nu doar organele genitale. În
"rient, taoiştii ştiau de multă vreme că orgasmul poate fi o experienţă corporală
globală, motiv pentru care au pus la punct numeroase te#nici care permit sporirea
plăcerii asociată acestuia.
5umeroşi cercetători în sexologie susţin astăzi că în realitate orgasmul este
mai degrabă legat de creier decât de musculatură. Cercetările asupra undelor
cerebrale încep să reveleze faptul că orgasemele se produc fără îndoială înainte de
toate în interiorul creierului. (osibilitatea trăirii orgasmului în timpul somnului, fără
nici un contact tactil al corpului, pare să confirme această teorie. În spriinul acestei
teze, neurologul 8obert L. ?eat#, de la niversitatea din &ulane, a descoperit că
stimularea anumitor părţi ale creierului cu autorul electrozilor provoacă o plăcere
sexuală identică celei care survine ca urmare a unei stimulări fizice. 5umeroşi
sexoterapeuţi au aderat astăzi la opinia potrivit căreia sexualitatea are loc la nivelul
creierului. 1firmaţia nu este lipsită de adevăr, îndeosebi în ceea ce priveşte
orgasmul.
Bpre deosebire de orgasm, care reprezintă o culme emoţională şi fizică,
eacularea este un simplu
are drept consecinţă reflex
eectarea care se produce
sămânţei. @ic#aella>inn,
baza instructor
coloanei vertebrale şi care
experimentat de
M
&ao Curativ, coautor al lucrării ecretele taoiste ale iu!irii" culti#area energiei
sexuale masculine, explică 5umeroşi bărbaţi sunt speriaţi de ideea de a avea
orgasme fără să eaculeze, întrucât viaţa lor sexuală a fost atât de multă vreme
exclusiv eaculatorie, uneori de-a lungul mai multor decenii. +e aceea, prima etapă
necesară constă în demistificarea eaculării, care nu reprezintă în realitate altceva
decât un spasm muscular involuntar!.
(rin antrenament veţi putea învăţa să resimţiţi această culme senzitivă fără ca
reflexul eaculării să se declanşeze în mod automat şi necesar. În cele două capitole
care urmează vom explica pas cu pas cum poate fi separat oragasmul de eaculare şi
cum puteţi extinde orgasmul dumneavoastră la nivelul întregului corp. 5e
propunem deocamdată să prezentăm o serie de dovezi care demonstrează că şi
bărbaţii, la fel ca femeile, pot avea orgasme multiple.
Dove1ile
7ndiscutabil, cercetările cele mai amănunţite legate de orgasmele multiple
masculine au fost conduse de cercetătorii în sexologie >illiam ?artman şi @aril3n
4it#ian. 1ceştia au testat $9 de bărbaţi care susţineau că sunt multiorgasmici, fiind
capabili să aibă două orgasme la rând fără să îşi piardă între timp erecţia.
?artman şi 4it#ian au măsurat ritmurile cardiace ale acestor bărbaţi în timp ce
făceau dragoste în laborator. 1cesta este de altfel parametrul cel mai evident pentru
a identifica orgasmul. În stare de repaus, ritmul cardiac mediu este de circa M% de
bătăi pe minutH în timpul orgasmului, acesta aproape că se dublează, ridicându-se la
circa 9% de bătăi pe minut. +upă orgasm, inima revine la ritmul său obişnuit )vezi
fig. *. Cei doi cercetători au măsurat de asemenea contracţiile bazinului )care devin
evidente prin contracţiile involuntare ale anusului*, care coincid în timpul
orgasmului cu culmile de viteză ale ritmului cardiac. +escoperirea a fost cel puţin
uimitoare graficele excitaţiei acestor bărbaţi sunt identice cu cele specifice femeilor
multiorgasmice.
Bexualitatea masculină şi cea feminină sunt mult mai apropiate decât s-ar
putea crede în general. (e planul dezvoltării, această similaritate este de înţeles, dat
fiind că organele genitale feminine şi masculine provin din acelaşi ţesut foetal. În
celebra lor lucrare $unctul % &i alte descoperiri recente asupra sexualităţii umane,
1lice Aadas, Neverl3 >ipple şi Lo#n (err3 au demonstrat că sexualitatea masculină
şi cea feminină sunt aproape identice. În afara descoperirii lor atât de cunoscută sub
numele de (unctul I feminin! )despre care vom vorbi amănunţit în capitolul
patru*, ei au sugerat de asemenea că şi bărbaţii pot trăi orgasme multiple la fel ca şi
femeile.
=
În timpul cercetărilor lui ?artman şi 4it#ian, numărul mediu de orgasme al
unui bărbat multiorgasmic era de patru. 1numiţi bărbaţi aveau mai puţine orgasme,
adică două, în timp ce unul dintre ei obişnuia să urce până la şaisprezece< Într-un
studiu efectuat de @arion +unn şi Lan &rost, maoritatea bărbaţilor au raportat între
două şi nouă orgasme într-o şedinţă.
'ste important să menţionăm aici că sexualitatea taoistă nu reprezintă o
c#estiune nici de cifre, nici de statistici, ci mai degrabă de satisfacţie şi cultură. Fă
puteţi simţi întru totul satisfăcut cu un singur, cu trei sau cu şaisprezece orgasme.
+acă vă cultivaţi propria sexualitate, aceasta poate conduce la aprofundarea
sensibilităţii, la conştinţa plăcerii corporale, învăţând astfel să creaţi o intimitate din
ce în ce mai mare cu partenera dumneavoastră de cuplu. 4iecare individ şi fiecare
experienţă sexuală sunt unice, iar numărul ust! de orgasme depinde numai de
dumneavoastră şi de partenera dumneavoastră, de dorinţele dumneavoastră la un
moment dat. +acă sunteţi multiorgasmic, nu va mai fi nevoie să vă îngrioraţi de
numărul de orgasme al partenerei dumneavoastră sau de ideea de a vă abţine
suficient de mult timp, pentru simplul motiv că veţi avea posibilitatea să uisaţi ori
de câte ori veţi dori.
Mica moarte
4iind simultan şi medici, maeştrii taoişti s-au interesat îndeaproape de
sexualitate ca de una din componentele stării globale de sănătate a corpului. 'i
practicau te#nicile kung-fu sexual pentru că descoperiseră faptul că eacularea îl
goleşte pe bărbat de energia sa. 1ţi remarcat probabil această pierdere a vigorii,
această senzaţie de oboseală după o eaculare. &ocmai atunci când aţi dori poate să
fiţi atent la nevoie emoţionale şi sexuale ale partenerei dumneavoastră, corpul
dumneavoastră nu vă cere decât un singur lucru să doarmă. +upă cum se exprima
un adept al orgasmului multiplu +upă eaculare, perna mi se pare mult mai
atrăgătoare decât iubita mea!.
7maginea femeii nesatisfăcute al cărei iubit sau amant eaculează, după care se
răstoarnă peste ea şi adoarme, este atât de răspândită încât a devenit o glumă de
salon, dar epuizarea resimţită de bărbaţi după eaculare este la fel de vec#e ca şi
prima uniune copulatorie. (eng-&ze, unul din consilierii amoroşi ai celebrului
Împărat Ialben, scria cu cinci mii de ani în urmă +upă eaculare, bărbatul este
obosit, urec#ile îi ţiuie, oc#ii îi sunt grei şi el nu doreşte altceva decât să doarmă.
Aui îi este sete, iar membrele sale sunt slabe şi amorţite. În timpul eaculării el
trăieşte o senzaţie puternică timp de o scurtă clipă, după care urmează suferinţa mai
multor ore lungi de epuizare!.
O
Înţelepciunea populară din "ccident este la unison cu taoiştii în ceea ce
priveşte importanţa conservării energiei sexuale. 1tleţii cunosc de multă vreme
slăbiciunea şi letargia care urmează eaculării, motiv pentru care ei se abţin de la
orice fel de raporturi sexuale în noaptea care precede unui meci mare!. 1rtiştii
cunosc şi ei foarte bine aceste efecte asupra muncii lor. @uzicianul de azz @iles
+avis a explicat odată într-un interviu acordat revistei (la3bo3
'a#is" Este imposi!il să uisezi iar apoi să te !aţi sau să c)nţi. Atunci c)nd
tre!uie să o fac, o fac, dar nu c)nt niciodată după aceea.
$la*!o*" Explică-ne mai pe +nţelesul tuturor.
'a#is" ntre!aţi-l pe uammad Ali (n.n. un !oxer/. 'acă a uisat, el nu se
mai poate !ate, căci nu ar rezista nici măcar două minute. ţi dai seama, nici ciar
pe mine nu m-ar putea do!or+0
$la*!o*" Ai accepta să !oxezi cu uammad Ali +n aceste condiţii, pentru a
do#edi această teză1
'a#is" $uteţi fi sigur că a& putea !oxa cu el fără pro!leme0 'ar numai dacă
promite
cu că +&ic)nd
el. Atunci dă drumul
uisezi +nainte
renunţide
la meci.
toată 'acă nuta.
energia &i-a2reau
dat drumul,
să spunnucă mă #oi lupta
te gole&ti de
tot0 3ar dacă te gole&ti de energie +naintea unui spectacol, ce forţă ai mai a#ea ca
să lo#e&ti1
5u se poate spune că @iles era foarte romantic, dar în orice caz nu se încurca
în cuvinte. 'l este unul dintre cei mai mari trompetişti ai lumii şi ştia foarte bine că
dacă eacula, vitalitatea sa se diminua, iar performanţele sale artistice nu aveau
decât de suferit. +in nefericire, la fel ca şi maoritatea bărbaţilor, el ignora faptul că
poţi face dragoste oricât de mult doreşti şi să trăieşti orgasme repetate, înaintea
oricărui spectacol, cu singura condiţie de a nu eacula. Cât de mult ar fi putut aceste
te#nici să îi amelioreze forţa loviturilor sale!<
+eşi efectele eaculării sunt mult mai evidente pentru muzicienii profesionişti
sau campionii de box, toţi bărbaţii fac mai devreme sau mai târziu experienţa
aceleiaşi epuizări. (otrivit unui adept al orgasmului multiplu +imineaţa simt cel
mai bine efectele eaculării. @ă trezesc târându-mi picioarele, iar la amiază mă simt
dea obosit. 1tunci când am orgasme multiple fără eaculare mă trezesc mult
revigorat şi am mai puţină nevoie de somn!. n alt bărbat care se afla într-un
tratament recuperatoriu îmi explica +orinţa mea sexuală a fost întotdeauna
puternică, ceea ce mă făcea să eaculez adeseori, o dată sau de două ori pe zi. Cu
fiecare
simplu eaculare
pentru că starea meadin
pierdeam de sănătate
ce în ce s-a
maideteriorat din ce în
multă energie!. ce mai mult,
5umeroşi pur şi
bărbaţi,
%
îndeosebi tinerii, nu remarcă de la bun început această senzaţie de epuizare, cu
excepţia cazurilor în care eaculează atunci când sunt bolnavi sau au foarte mult de
lucru. În "ccident, bărbaţii pornesc de la premiza că eacularea reprezintă culmea
inevitabilă a excitaţiei masculine şi ţelul suprem al demersului amoros. +octorii
c#inezi au înţeles însă din timpuri imemoriale că mica moarte a eaculării reprezintă
o veritabilă trădare a plăcerii masculine şi o slăbire periculoasă a vitalităţii virile
care poate fi evitată.
*ntre libertini2 monastici /i multiorgasmici
Într-un articol de primă pagină, numărul revistei 4e5 6ork 7imes din %$
decembrie OO9 prezintă o serie de cercetări ştiinţifice uimitoare care par să
confirme străvec#ea viziune taoistă tributul important pe care îl plăteşte organismul
uman pentru a produce spermă. 5u mă aşteptam deloc la asemenea rezultate atunci
când am început această experienţă!, declara >a3ne Fan Foor#ies de la
niversitatea din 1rizona. @i s-au părut atât de şocante încât am reluat de patru
ori munca de analiză pentru a mă asigura că rezultatele erau corecte. Concluzia a
fost că o mare parte din ideile noastre preconcepute )referitoare la sexualitatea
masculină* nu sunt deloc fondate!.
+r. Fan Foor#ies a studiat anumiţi viermi simpli dar revelatori, numiţi
nematode. Fă întrebaţi poate ce raport există între aceşti viermi şi sexualitatea
dumneavoastră6 'i bine, aceste nematode nu seamănă deloc cu viermii de pământ
pe care îi puteţi găsi în grădinile dumneavoastră. Ienele şi procesele bioc#imice
utilizate de nematode! - explică dr. (#ilip 1nderson de la niversitatea din
>isconsin - sunt aceleaşi ca şi cele utilizate de fiinţele umane şi de alte mamifere!.
În studiile ştiinţifice nematodele sunt utilizate frecvent în locul subiecţilor umani.
+r. Fan Foor#ies a testat trei specii de viermi masculi. (rima grupă a fost
lăsată
spermăsădin
se acupleze în mod În
partea acestora. liber, ceeaaceşti
medie, ce presupunea o producţie
viermi li!ertini de tipfrecventă
+on Luandenu
trăiau decât =, zile )în general, nematodele nu trăiesc mai mult*. Cea de-a doua
categorie de viermi nu a fost lăsată deloc să copuleze. 1ceşti viermi, pe care i-am
numit monastici, au trăit în medie , zile. +ar cea mai uimitoare grupă s-a
dovedit cea de-a treia, a viermilor multiorgasmici, care au fost lăsaţi să se acupleze
în mod liber, fără să fie obligaţi însă să producă în mod constant spermă, şi care au
trăit în medie circa 0 zile, o durată de viaţă cu :%; mai lungă decât viermii care
erau nevoiţi să producă în mod constant sperma<
&imes a tras următoarea concluzie 1ceastă lucrare sugerează că producerea
necontenită a spermei reprezintă un preţ greu pentru organismul uman, solicitând

probabil folosirea unor enzime complexe sau a unor procese bioc#imice care
generează subproduşi metabolici toxici!. &imes merge c#iar până acolo încât
sugerează că diferenţa dintre durata de viaţă dintre bărbaţi şi femei ar putea fi
legată de producţia de spermă. În medie, femeile trăiesc cu şase ani mai mult decât
bărbaţii!. 'xistă şi alte teorii care explică diferenţa dintre speranţa de viaţă a
bărbaţilor şi a femeilor, inclusiv diferenţele #ormonale sau ale modurilor de viaţă
între cele două sexe. +ar indiferent dacă producţia de spermă reduce sau nu
perioada
forţele. care vă mai rămâne de trăit, este indiscutabil faptul că ea vă subminează
1cum două mii de ani, cu mult înaintea experienţelor asupra nematodelor,
taoiştii au descris în ce măsură este important să nu eaculăm în lucrarea 'iscurs
asupra celui mai +nalt 7ao su! ceruri" +acă un bărbat face dragoste fără să îşi
expulzeze sămânţa, esenţa sa vitală va fi întărită. +acă el realizează acest proces de
două ori, vederea şi auzul său se vor clarifica. +acă îl realizează de trei ori, toate
bolile sale fizice vor dispărea. 1 patra oară, el va începe să resimtă o stare de pace
interioară. 1 cincea oară, sângele său va circula cu putere. 1 şasea oară, organul său
genital va fi capabil de noi acte de bravură. 1 şaptea oară, coapsele şi fesele sale
vor deveni ferme. 1 opta oară, întregul său corp va străluci de sănătate. 1 noua
oară, durata sa de viaţă va creşte!. &extele din vec#ime aveau tendinţa să exagereze,
şi este puţin probabil că binefacerile descrise mai sus se produc în momentele
exacte menţionate în text. &otuşi, este evident că taoiştii ştiau de mult timp cât de
importantă este conservarea sămânţei.
#rogenitură /i plăcere
n examen succint al producerii de spermă explică de ce eacularea poate fi
atât de vătămătoare pentru organism. " eaculare conţine în medie :%-9:% de
milioane de spermatozoizi )teoretic, dacă fiecare spermatozoid ar fertiliza un ovul,
-: eaculări ar fi suficiente pentru a repopula Btatele nite<*. 4iecare dintre aceste
celule conţinute în spermă este capabilă să creeze umătate dintr-o fiinţă umană.
"rice uzină care produce între :% şi 9:% de milioane de produse are nevoie de
materii prime, iar în cazul nostru această materie sunteţi c#iar dumneavoastră. C#iar
dacă organismul dumneavoastră produce o mare cantitate în fiecare zi, valoarea
acestei cantităţi nu trebuie deloc subestimată. 1tunci când corpul nu mai are nevoie
să folosească această energie pentru a-şi reînnoi rezervele de spermă, el o poate
folosi pentru a-şi spori rezervorul energetic, folosind-o pentru amplificarea
vitalităţii, a creativităţii, şi pentru favorizarea creşterii spirituale.

Aa numeroase
pierderea specii animalului
sămânţei, corpul de animale,începe
după să
eliberarea energieiBpre
se deterioreze. sexuale prin
exemplu,
9
somonii mor la scurt timp după depunerea ouălelor. "ricine cunoaşte puţin
grădinărit, ştie că plantele mor sau intră într-o stare de latenţă imediat după ce şi-au
eliminat semiţele. (lantele care sunt împiedicate să producă seminţe trăiesc mai
mult decât celelalte. +eşi, din fericire, deşi oamenii nu mor imediat după eaculare,
taoiştii ştiau că şi umanitatea face parte din natură, motiv pentru care este important
să ascultăm de legile acesteia.
(otrivit lucrării Comportamentul sexual la bărbaţi )mai cunoscut sub
denumirea de 8aportul 2inse3*, un bărbat eaculează în medie de cinci mii de ori în
timpul unei vieţiH există însă şi anumiţi bărbaţi care eaculează de mult mai multe
ori. În timpul unei vieţi sexuale medii )includem în această durată şi timpul petrecut
înc#is în baie<*, bărbatul eaculează aşadar circa %%% de miliarde de spermatozoizi.
+acă pornim de la premisa că o parte din această eaculare se face în compania unei
partenere feminine, putem spune că şansele ca bărbatul să îşi transmită codul
genetic sunt destul de mari. &otuşi, în maoritatea timpului în care facem dragoste
)nu pentru a procrea, ci numai pentru propria plăcere*, nu este necesar să ne
expulzăm sămânţa şi să ne epuizăm astfel organismul. +e aceea, dacă faceţi
dragoste numai atunci când doriţi să aveţi un copil, nu mai aveţi nevoie să practicaţi
kung-fu sexual. +impotrivă, dacă doriţi să duceţi o viaţă multiorgasmică sănătoasă,
aplicaţi te#nicile descrise în această carte.

Cap. 3. Cunoa/te-te pe tine 4nsuţi


(entru a cunoaşte orgasmul multiplu, este esenţial să vă exploraţi corpul şi să
înţelegeţi propriul dumneavoastră ritm de excitaţie. Cei mai buni amanţi sunt
conştienţi simultan de dorinţa partenerelor lor şi de propria dorinţă. În capitolul
patru vom învăţa
întâi trebuie cum pot
să începem prinfia satisfăcute
învăţa să nedorinţele sexuale
satisfacem ale dorinţe.
propriile partenerei, dar mai
În acest
capitol, vom începe cu o descriere succintă a principalelor atribute graţie cărora veţi
putea să vă cunoaşteţi mai bine anatomia sexuală, energia dumneavoastră, starea de
excitaţie, eacularea şi orgasmele. 5oi vă propunem în continuare câteva idei care
vă vor permite să exploraţi toate dimensiunile potenţialului dumneavoastră amoros.
CO5# +O),5
#enisul
1tunci când se gândesc la propria lor sexualitate, maoritatea bărbaţilor îşi
vizualizează înainte de toate penisul. 1cest lucru este de altfel firesc, penisul fiind
$
aspectul cel mai evident al anatomiei noastre sexuale. imitor este faptul că acest
organ cu o aparenţă atât de simplă este înconurat totuşi de o mare aură de mister şi
de nenumărate idei false. @ai întâi de toate merită să subliniem că falusul nu
conţine nici oase, nici muşc#i. În realitate, penisul este compus din ţesuturi
spongioase. +at fiind că el nu conţine nici un muşc#i, el nu poate fi făcut să crească
prin exerciţii fizice precum un biceps. &otuşi, circa :-M,: cm din penis sunt
înrădăcinaţi în interiorul corpului, la nivelul muşc#iului pubococcigian, numit
adeseori mai aşa
face posibil, simplu
cummuşc#iul (C )(!
vom explica pentru
în detaliu pubiscapitol
într-un şi C! următor,
pentru coccis*, ceeaacest
să întărim ce
muşc#i pentru a avea erecţii mai puternice, orgasme mai pronunţate şi un mai bun
control asupra eaculării.
1vând în vedere că sunt numeroşi bărbaţii care se preocupă foarte mult de
dimensiunea penisului lor - unii dintre ei acceptă c#iar şi în zilele noastre să se
supună unor operaţii c#irurgicale pentru mărirea acestuia - este bine să insistăm
puţin asupra acestui aspect. +e-a lungul întregii istorii cunoscute, bărbaţii au
încercat dintotdeauna să îşi sporească prin cele mai variate maniere aşa-zisa lor
virilitateH c#iar şi taoiştii aveau o metodă specială în acest sens, pe care o vom
descrie în capitolul opt. În realitate, dimensiunea erecţiei dumneavostră are o
importanţă mult mai mică decât forţa ei şi destinaţia pe care i-o daţi. +acă practicaţi
te#nicile de kung-fu sexual, veţi primi o confirmare deplină a faptului că aţi devenit
un bărbat la înălţime!, capabil să satisfacă orice femeie. În cazul în care continuaţi
totuşi să fiţi preocupaţi de dimensiunea penisului dumneavoastră, meditaţi câteva
clipe înainte de a da fuga la un c#irurg plastic şi citiţi secţiunea din capitolul opt
numită Fă rog, domnule, mai continuaţi un pic< 1lungirea penisului!.
,esticulele
@aoritatea bărbaţilor ştiu că sperma este produsă în testicule, iar unii dintre ei
mai ştiu şi faptul că temperatura corporală prea ridicată nu permite producerea
acestei secreţii )acesta este de altfel motivul pentru care slipurile prea strânse, care
menţin testiculele aproape de corp, pot reduce cantitatea de spermă de care
dispuneţi*. "ricum, testiculele dumneavoastră se apropie de corp în momentul în
care ele se pregătesc să eaculeze. +e aceea, îndepărtarea testiculelor de restul
corpului prin tracţiuni - te#nică pe care o vom descrie în continuare - este o metodă
la fel de vec#e ca şi lumea pentru amânarea eaculării.
Fasul deferens reprezintă un tub cu o consistenţă fermă care leagă testiculele
de prostată )vezi fig. 9*. Bpermatozoizii se deplasează de-a lungul acestui tub până
la extremitatea
seminale şi din superioară, unde de
prostată, înainte se amestecă
eaculare. cu secreţiile
1ceste ce provin
secreţii din veziculele
ale prostatei constituie
0
circa o treime din eaculare şi generează culoarea albă a spermei. Bpermatozoizii nu
reprezintă decât o proporţie mică din lic#idul eaculat, motiv pentru care un bărbat
care a fost supus unei vasectomii eaculează cam aceeaşi cantitate de lic#id ca şi
înainte de operaţie.
#rostata
(rostata reprezintă o glandă situată în centrul bazinului, c#iar în spatele osului
pubian şi deasupra perineului. @aoritatea bărbaţilor nu au auzit niciodată vorbindu-
se de această glandă decât în raport cu cancerul care îi este asociat, boală pe cât de
temută, pe atât de răspândită, care afectează de pildă un american din unsprezece. "
prostată într-o stare bună de sănătate reprezintă un atu important pentru protecţia
împotriva acestei afecţiuni, precum şi pentru propria noastră bunăstare sexuală pe
termen lung. (uteţi menţine starea de sănătate a prostatei dumneavoastră, reducând
simultan riscurile de îmbolnăvire de cancer, prin realizarea exerciţiilor de kung-fu
sexual sugerate în continuare, precum şi prin masaul ei regulat. +acă aveţi
probleme cu prostata sau dacă doriţi să preveniţi asemenea probleme în viitor,
consultaţi secţiunea numită (revenirea şi vindecarea problemelor legate de
prostată! din capitolul opt.
Aa fel ca şi (unctul I în cazul femeilor, prostata se dovedeşte adeseori extrem
de sensibilă atunci când este supusă stimulării sexuale. nii au numit-o c#iar
(unctul I masculin!. 1utorii lucrării 87e % pot9 ($unctul %/ au conc#is
Nărbaţii trăiesc un orgasm declanşat de penis şi un altul declanşat de prostată!.
Nărbaţii care discern între cele două tipuri de orgasm susţin că orgasmul generat de
prostată este extrem de diferit de orgasmul falic, deopotrivă pe plan emoţional şi
fizic. 1utorii lucrării 8$unctul %9 sugerează că este vorba de o diferenţă
ec#ivalentă cu aceea constatată la femei între orgasmul clitoridian şi cel vaginal.

Aa orgasm,
mult de fel ca şi cu
în cazul femeilor,
atât prostata sacu câtmai
este bărbatul este lamai
sensibilă excitat şi1cesta
simulare. se apropie
este mai
motivul pentru care palparea prostatei la o consultaţie medicală nu are nimic în
comun cu stimularea aceleiaşi glande de către propria parteneră de cuplu în timpul
raporturilor sexuale )este bine să vă reamintiţi că organismul se trezeşte şi devine
saturat de vibraţii orgasmice din faţă către spate, motiv pentru care este preferabil
să aşteptaţi ca bărbatul să devină extrem de excitat înainte de a-i stimula prostata*.
(rostata poate fi stimulată din exterior, de-a lungul perineului, prin punctul
supranumit 'e Un ilion 'e 'olari )informaţii despre acest punct vor fi oferite
mai târziu în acest capitol*, sau mai direct, de-a lungul anusului. &e#nica nu se
dovedeşte foarte uşoară dacă nu sunteţi suficient de suplu. În general, cea mai bună
:
poziţie este aceea alungit pe spate, fie îndoind genunc#ii şi păstrând tăpile lipite de
pat, fie aducând genunc#ii la piept. În această poziţie este uşor să inseraţi un deget
)bine lubrefiat*, curbându-l înainte şi atingând prostata. Feţi simţi astfel un organ de
mărimea unei nuci, cu o lungime de $-: cm, în interiorul peretelui anterior al
rectului. @asaţi cu blândeţe prostata din faţă către spate. Feţi putea introduce şi
scoate astfel alternativ degetul, ceea ce va stimula nervii extrem de sensibili ce
înconoară anusul. +acă partenera dumneavoastră este de acord, ea poate face
acelaşi lucru,
mâinii ei sunt dar dintr-un
suficient de ung#i
scurte*.mult
+acămainuaccesibil )asiguraţi-vă
doriţi totuşi totuşi căînung#iile
să vă aventuraţi interiorul
anusului, puteţi stimula totuşi sfincterul anal sau perineul, ceea ce va genera acelaşi
efect de excitaţie asupra prostatei. 1tunci când acest gen de stimulare conduce la
eaculare, lic#idul este într-o curgere lină, fără spasme. 5u uitaţi că acest gen de
stimulare este mai profund şi extrem de intensH în consecinţă, este încă şi mai dificil
să vă controlaţi starea de excitaţie atunci când aceasta se produce decât în cazul
unei stimulări pur genitale. +e aceea, acţionaţi cu toată blândeţea şi urmăriţi să nu
depăşiţi punctul de non-retur.
#erineul
(erineul este un punct sexual esenţialH taoiştii îl numesc (oarta Fieţii şi a
@orţii!. 8olul său de împiedicare a eaculării a fost multă vreme un secret păstrat
cu toată stricteţea. Aa nivelul perineului, c#iar înaintea anusului, se găseşte $unctul
'e Un ilion 'e 'olari, apelativ care îşi propune să sugereze valoarea acestuia
pentru te#nica de kung-fu sexual )vezi fig . 9*. 1cest punct se numea iniţial $unctul
'e Un ilion 'e 7aleri 'e Aur )dolarul era încă necunoscut în C#ina acelei epoci*,
aceasta fiind c#iar suma care trebuia plătită pentru a intra în graţia unui maestru
taoist pentru ca acesta să îşi înveţe discipolul locul său exact de amplasament
)maeştrii taoişti de altă dată erau oameni sfinţi, ceea ce nu-i împiedica însă să fie
nevoiţi să îşide
îndeaproape câştige la rândul lor
rolul $unctului 'eexistenţa*.
Un ilion În
'ecapitolul
'olari înurmător ne eaculării.
controlul vom ocupa
Mu/chii sexuali
@uşc#iul pubococcigian )sau muşc#iul (C* se referă de fapt la un grup de
muşc#i pelvieni importanţi care se întind de la osul pubian )pubo-* şi până la coccis
)-coccigian*. 1ceşti muşc#i constituie fundamentul stării de sănătate sexuală şi sunt
esenţiali pentru atingerea orgasmului multiplu. În capitolul următor vom indica o
serie de exerciţii ce permit întărirea lor.
+acă aţi fost vreodată forţat să rămâneţi la pat o perioadă mai îndelungată sau
să purtaţi un banda de g#ips, aţi observat probabil că muşc#ii dumneavoastră se
J
atrofiază în măsura în care ei nu sunt utilizaţi. 1celaşi lucru este valabil şi pentru
muşc#ii sexuali. (enisul se retrage literalmente către corp dacă nu vă serviţi de el
într-o manieră regulată, aşa cum se întâmplă la bărbaţii în vârstă, a căror activitate
sexuală este redusă sau inexistentă. &aoiştii ştiau că este la fel de important să
exersezi asupra organelor sexuale ca şi asupra oricărei alte părţi a corpului.
Anusul
(roximitatea acestuia cu prostata şi cu concentraţia de terminaţii nervoase
sensibile din zona acesteia fac ca anusul să fie o zonă extrem de erogenă, aşa cum
au descoperit de altfel numeroşi bărbaţi, #omosexuali sau nu. +acă nu faceţi parte
dintre aceia care consideră că anusul este murdar! şi că nu este natural! să îl
stimulezi din punct de vedere sexual, asiguraţi-vă că acesta este suficient de curat
înainte de a-l atinge şi spălaţi bine obiectul )de pildă degetul* pe care îl folosiţi
pentru stimularea anală, îndeosebi atunci când acesta este folosit ulterior pentru
stimulare vaginală, ceea ce poate conduce la o diseminare indezirabilă de bacterii.
+acă stimularea anusului ar fi în vreun fel împotriva naturii!, ar fi dificil de
explicat de ce acesta este atât de sensibil pe plan erotic. 5umeroşi bărbaţi
#eterosexuali sunt îngrioraţi
consideraţi #omo! sau de a nude deveni
acest gen de ca
astfel stimulare
urmare de teama de aplăcerii
a amplificării nu fi
generate de stimularea analăH nu există totuşi nici un fel de condiţie care să sugereze
c#iar şi cea mai mică corelaţie între sensibilitatea anală şi #omosexualitate. 1ceasta
din urmă reprezintă o orientare psi#osomatică, care nu se limitează la simpla
practică sexuală. 5umeroşi bărbaţi ga3 apreciază stimularea anusului lor, dar
acelaşi lucru se întâmplă şi cu numeroşi bărbaţi #etero!.
Mameloanele
5u de puţine ori bărbaţii rămân surprinşi atunci când îşi dau seama că şi
mameloanele lor sunt
stimulare regulată cât se poate
a acestor de sensibile.
zone înainte nii dintre
ca trezirea ei au să
senzorială c#iar nevoie de o
se producă.
Btimularea mameloanelor produce o plăcere senzuală masculină adeseori
subestimată şi prea puţin explorată.
Energia "umneavoastră
Înţelegerea naturii şi funcţionării energiei care circulă prin dumneavoastră vă
va permite să transformaţi orgasmele pur genitale în orgasme ale întregului corp şi
să vă utilizaţi energia sexuală pentru a vă ameliora creativitatea şi starea
dumneavoastră de sănătate. 1şa cum am menţionat dea în introducere, te#nica de
kung-fu sexual s-a dezvoltat ca ramură a medicinei c#ineze. 1ceasta reprezintă un
sistem de sănătate dintre cele mai vec#i şi mai eficace care au existat vreodată pe
M
planeta noastră, care a permis descoperirea unor terapii precum acupunctura sau
presopunctura, ale căror calităţi sunt recunoscute astăzi pe scară largă. (otrivit
acestui sistem de medicină, corpul nostru nu se limitează numai la structurile sale
fizice, dispunând şi de o energie subtilă, observabilă şi măsurabilă fizic, care circulă
prin toate celulele noastre.
Electricitatea corpului
În decursul evoluţiei sale, c#imia occidentală a demonstrat că organismul
uman dispune într-adevăr de o energie electrică. În numărul din februarie al revistei
'isco#er, 2.C. Cole afirma 'lectricitatea este cu siguranţă fenomenul cotidian cel
mai insesizabil ea persistă c#iar şi în pereţii caselor noastre şi regenerează viaţa
celulelor noastre... ea pune deopotrivă în mişcare trenurile şi creierul omului...
corpul nostru este în întregime o imensă maşină electrică c#imia corporală )la fel
ca şi orice altă ramură a c#imiei* este bazată pe conexiuni şi sarcini electrice!.
@edicina c#ineză este fondată pe capacitatea fiinţei umane de a menţine o
bună circulaţie a acestei energii bioelectrice de-a lungul organismului. +acă aţi fost
vreodată trataţi printr-o metodă de acupunctură, aţi făcut dea experienţa circulaţiei
acestei energii bioelectrice, pe care c#inezii o numesc ci, prin corpul
dumneavoastră. &otuşi, dacă nu aţi avut această ocazie, vă propunem o experienţă
cât se poate de simplă pentru a conştientiza ci-ul din corpul dumneavoastră.
4recaţi-vă palmele una de cealaltă timp de zece secunde, apoi apropiaţi-le )fără să le
lipiţi* la o distanţă de circa 9-$ centimetri. +acă vă concentraţi, veţi fi capabil să
simţiţi un flux de energie care trece de la o palmă la alta.
Conceptul de ci nu este propriu numai C#inei. +r. Lo#n @ann şi Aarr3 B#ort,
autori ai lucrării 7e :od* of ;igt (<orpul de lumină/, au identificat 0O de culturi
din întreaga lume care dispun de un termen ec#ivalent pentru a desemna energia
ci=
ca săastfel,
nu maisevorbim prana
vorbeştededenoum în sanscrită,
, care me*atone*a
semnificădepunct în limba
de fierbere! sioux-daEota,
în limba Eala#ari.
Aimbile occidentale sunt poate unice în felul lor prin absenţa unui termen
ec#ivalent. C#iar şi în "ccident se vorbeşte de a te simţi dinamizat9, sau
dimpotrivă, a simţi o lipsă de energie , dar cu rare excepţii, avem tendinţa să
ignorăm acest aspect esenţial al organismului uman.
Conceptul de ci este din ce în ce mai acceptat astăzi de lumea medicală. "
tranziţie maoră s-a produs în timpul preşedintelui 8ic#ard 5ixon, care a restabilit
relaţiile diplomatice dintre Btatele nite şi C#ina în anul OM9. Aa Neiing, medicii
c#inezi au practicat o intervenţie c#irurgicală de urgenţă asupra lui Lames 8eston,
corespondent al ziarului 4e5 6ork 7imes, recurgând la o singură formă de
=
anestezie acupunctura. +e atunci, numeroase delegaţii de medici occidentali au
plecat în C#ina pentru a cunoaşte mai îndeaproape acest gen de te#nici.
5u s-a reuşit până astăzi o explicare autentică a conceptului de ci în termeni
ştiinţifici occidentali. 5umeroşi medici studiază la ora actuală acest fenomen, spre
exemplu dr. 8obert NecEer, un ortoped de la niversitatea din Biracuza, autor al
lucrării 7e :od* Electric (Electricitatea corpului/, care încearcă să explice
conceptul de ci prin experienţele sale asupra bioelectricităţii şi aplicaţiile acesteia
în terapia medicală. 1ceste cercetări asupra electricităţii şi a rolului ei în
regenerarea oaselor au condus la o te#nică medicală modernă ce constă în folosirea
curenţilor electrici de slab volta pentru stimularea resorbţiei fracturilor osoase.
Orbita Microcosmică
'nergia bioelectrică există în fiecare celulă a corpului nostru. 1ceastă energie
călătoreşte de-a lungul unor circuite bine definite, pe care c#inezii le numesc
meridiane, şi care sunt utilizate în acupunctură pentru reglarea cantităţii de ci
prezentă într-o anumită parte a corpului. Circuitul principal se numeşte >r!ita
icrocosmică )vezi fig. $* şi este constituit din două canale Canalul +orsal şi
Canalul 4rontal )numiţi în medicina c#ineză Fasul Iuvernator şi Fasul 4uncţional*.
1cestea apar c#iar la începutul dezvoltării noastre fizice. În stare embrionară
corpul nostru seamănă cu un disc plat. (e măsură ce embrionul se dezvoltă, acesta
se repliază asupra lui însuşi, formând două cute!, una de-a lungul liniei mediane a
spatelui, şi cealaltă în partea din faţă. Cuta din spate se manifestă de-a lungul
coloanei vertebrale, în timp ce cea din partea din faţă a corpului este mai subtilă.
1ceastă linie nu poate fi remarcată decât rareori înainte ca ea să fie complet înc#isă
spre exemplu, acesta este cazul buzei de iepure! de care suferă anumiţi copii.
7ată cum explică un bărbat experimentat în orgasmul multiplu modul în care
înţelege
meridianelcare
această
a fostrealitate
descoperit(ercep
şi testat"rbita @icrocosmică
timp de mii de ani şi ca pe unfuncţie
a cărui canal este
sau de a
transmuta energia biologică brută utilizată la concepţia copiilor într-o energie mai
rafinată şi mai subtilă de care ne putem servi pentru a ne ameliora propria stare de
sănătate şi calitatea vieţii noastre sexuale!.
Canalul Dorsal
Canalul +orsal începe la nivelul perineului şi parcurge corpul prin partea din
spate, trecând prin extremitatea coccisului, prin coloana vertebrală şi ceafă, până în
creştetul capului, pentru a coborî apoi către frunte, unde se termină în mica
scobitură dintre baza nasului şi buza superioară.
O
Canalul 6rontal
Canalul 4rontal începe la extremitatea limbii, trece prin gât, apoi prin axul
median al corpului până la pubis, şi se termină la nivelul perineului. (lasarea limbii
la baza palatului înc#ide "rbita @icrocosmică. &ermenul de Canal 4rontal este
tradus uneori în limba c#ineză prin expresia Fas Conceptor, iar dacă priviţi de
aproape pântecul unei femei însărcinate, veţi putea vedea pe acesta o dungă înc#isă
la culoare )pe care medicii o numes linea negra * de-a lungul acestei părţi a
canalului.
C' B'5P1Q77 (8"F"1CR '5'8I71 1&5C7 CS5+ B' +'(A1B'1PR
Î5 75&'87"8A C"8(A76 În realitate, această energie în mişcare - sau ci -
există în întregul corp. 4ără ea noi nu ne-am afla pur şi simplu în viaţă. Aa modul
general noi nu suntem însă conştienţi de acest flux energetic care ne traversează
organismul. 1tunci când îl conştientizăm pentru prima oară pot apărea diferite
senzaţii. (rintre acestea, cele mai frecvent întâlnite sunt cele de căldură, furnicături,
senzaţia de gâdilare )asemănătoare cu senzaţia provocată de electricitatea statică*,
pulsaţii, efervescenţă, trosnituri şi vââitul urec#ilor. nele persoane conştientizează
deplasarea
simt cum cilentăsea deplasează
acesteia, înîntimp ce dreaptă
linie altele sesizează un flux
de-a lungul rapid@icrocosmiceH
"rbitei şi puternic. nii
maoritatea persoanelor o resmit mai degrabă în anumite puncte decât în altele.
C@ B' +'(A1B'1PR <?36 n vec#i proverb taoist afirmă Iândirea se
deplasează, iar ci o urmează!. <i are tendinţa de a se acumula c#iar în locul unde
se focalizează atenţia dumneav oastră. 1şa cum au confirmat-o dea experienţ ele de
biofeed-bacE!, concentrarea atenţiei asupra unei zone a corpului poate provoca o
intensificare a activităţii nervoase şi musculare a acestei zone. Cu cât concentraţia
este mai puternică, cu atât mişcarea energiei ci este mai importantă. 1tunci când
faceţi un asemenea experiment, nu este necesar vă focalizaţi atenţia asupra
extragerii şi acumulării energiei ci, ci asupra faptului că nu faceţi nimic altceva
decât să conştientizaţi un anumit punct din trupul dumneavoastră. Înţelegerea
acestui aspect este esenţială pentru o practică eficace. Conştientizaţi faptul că
atenţia dumneavoastră nu se concentrează numai la suprafaţa pielii dumneavoastră,
ci că simţiţi un curent de energie palpabilă, caldă şi vibrantă.
Energia sexuală
'nergia sexuală, numită în limba c#ineză cing-ci, este una din formele cele
mai evidente şi mai puternice ale energiei bioelectrice. Ceea ce noi numim în
"ccident trezirea dorinţei şi a excitaţiei este perceput de taoişti ca o manieră de
generare a energiei sexuale. +iferitele practici de kung-fu sexual sunt fondate pe
9%
cultura utilizării energiei cing-ci, cu scopul mai general de a dinamiza corpul şi
de a ameliora starea de sănătate. În această disciplină, adeptul trebuie să înveţe să
aspire energia sexuală pornind de la organele genitale, pentru a o face ulterior să
circule în întregul corp această activitate este indispensabilă pentru a aunge să
controlaţi te#nicile taoiste, pentru a aunge la orgasmele multiple ale întregului corp
şi la o stare de sănătate excelentă.
1şa cum am menţionat dea în capitolul unu, taoiştii considerau că toate
părţile corpului )inclusiv creierul, glandele, organele şi simţurile* aung la un optim
al energiei în timpul orgasmului pentru a crea o viaţă nouă. 'ste vorba de puterea
investită în crearea unui copil, ceea ce conduce la necesitatea ca atunci când
procreaţia nu reprezintă scopul actului amoros, această energie să fie conservată şi
canalizată în corp pentru plăcere şi sănătate. 1vând în vedere că noi suntem
concepuţi în timpul orgasmului şi că această energie orgasmică infuzează fiecare
celulă a corpului nostru, pentru a rămâne într-o stare de bună sănătate şi suficient de
activi, este necesar ca noi să conştientizăm această energie regeneratoare şi
orgasmică într-un mod regulat, dacă se poate, c#iar în fiecare zi.

+upă
declanşa ce v-aţiorgasmică
senzaţia dezvoltatoricând
capacitatea de a circula
şi oriunde. energiadisciplinei
7nstructorul sexuală, veţi
&ao putea
Curativ,
@ic#ael >inn explică 'nergia sexuală a bărbaţilor le stă la dispoziţie 90 de ore
din 90, dar maoritatea acestora se păcălesc singuri considerând că nu pot cunoaşte
satisfacţia sexuală decât timp de câteva minute, adică exclusiv în timpul unui raport
sexual. 5imic nu este mai eliberator pentru un bărbat decât să descopere că el are în
fiecare moment acces la energia sa sexuală, pe care o poate controla perfect!.
Fă întrebaţi poate dacă o cantitate atât de mare de energie nu poate conduce la
o excitaţie permanentă, la o dorinţă irezistibilă de a face dragoste. În realitate,
bărbaţii )la fel ca şi femeile* au impulsuri sexuale care impun împlinirea lor prin
actul sexual, dar care pot fi canalizate într-o manieră sau alta. În "ccident, noi am
încercat întotdeauna să suprimăm sau să sublimăm aceste dorinţe, în timp ce taoiştii
susţin că această operaţie antrenează o serie de dezec#ilibre fizice şi psi#ice.
1tunci când practicaţi autocultivarea erotică )masturbarea*, acest sentiment de
excitaţie nu are drept rezultat impulsurile sexuale necontrolate, ci mai degrabă un
sentiment de bunăstare, de calm, de preaplin energetic. 7ată cum explică diferenţa
un bărbat care a cunoscut orgasmul multiplu Înainte să încep să practic kung-fu
sexual, dacă nu eaculam un anumit timp, impulsurile mele sexuale începeau să
devină din ce în ce mai imperioase. "bişnuiam să privesc imagini pornografice,
căutam aventuri
impulsuri de opractic
dispăreau noapteinstantaneu
sau mă duceam la prostituate.
şi nu mai înţelegeam+upă eaculare,
cum de aceste
a fost necesar
9
să irosesc atâta timp şi atâţia bani pentru a mi le satisface. Îmi spuneam de fiecare
dată că aceasta va fi ultima oară, dar în acelaşi timp ştiam prea bine că presiunea
sexuală va reveni rapid şi că totul va reîncepe. +upă ce am început să practic kung-
fu sexual, energia mea sexuală era încă puternică, dar ec#ilibrată. (entru prima oară
în viaţă, mă simţeam fericit de a fi cu adevărat bărbat pe plan sexual, căci reuşise m
în sfârşit să îmi controlez această energie!.
Aa începutul practicii este posibil să dispuneţi de mai multă energie sexuală
decât de obicei, astfel încât aceasta va trebui canalizată. 1şa cum explica unul din
adepţii noştri 1tunci când am început practica mea de kung-fu sexual, toate
relaţiile mele s-au sexualizat subit. 1m fost nevoit să învăţ să pun în mişcare
această energie şi să o ec#ilibrez!. +acă vi se întâmplă un asemenea fenomen,
exerciţiul &racţiunii la 8ece descris în capitolul următor vă va auta să transformaţi
această energie sexuală într-o energie fizică de o natură mai neutră şi mai puţin
volatilă, pe care tocmai am descris-o şi pe care c#inez ii o numesc ci. (uteţi de
asemena să practicaţi 7ai <i <uan sau <i Kung, ori orice altă practică care vă va
auta să înrădăcinaţi şi să canalizaţi această energie suplimentară. &oate aceste tipuri
de exerciţii vă pot auta să controlaţi acest surplus energetic.
Excitaţia masculină
(otrivit taoiştilor, noi avem nevoie în fiecare zi de excitaţia sexuală pentru a
beneficia de această forţă care dăruieşte viaţa, căci corpurile noastre produc în
aceste momente o cantitate mai mare de #ormoni sexuali, consideraţi în taoism
drept un veritabil izvor de tinereţe )această nevoie de excitaţie explică de ce sexul
este atât de eficace în reclamele publicitare noi suntem atraşi de acele imagini care
stimulează această energie şi secreţia de #ormoni de reproducere*. +e îndată ce veţi
învăţa să puneţi în mişcare această energie, veţi putea simţi în orice moment puterea
ei generatoare.
Deveniţi con/tient "e starea "umneavoastră "e excitaţie
(entru a învăţa cum poate fi atins orgasmul multiplu, va trebui să deveniţi din
ce în ce mai conştient de viteza dumneavoastră de excitaţie. @aoritatea bărbaţilor
nu acordă acestui aspect nici cea mai mică atenţie. 1deseori, ei trec de la erecţie la
eaculare precum bolizii de curse, fără să urmărească nici o clipă să observe şi c#iar
să se bucure de peisaele sau de impresiile ce defilează pe marginea drumului.
1tunci când începe starea de excitaţie, penisul se măreşte deopotrivă în
lungime şi în grosime, pe măsură ce ţesuturile sale spongioase se umplu cu sânge.
+upă apariţia erecţiei, valvele venelor se înc#id, împiedicând sângele să mai revină

99
în corp. 'recţia se produce spontan la nou născuţii de sex masculin şi la maoritatea
bărbaţilor, cel puţin de mai multe ori pe noapte, în timp ce visează.
1proape toţi bărbaţii au făcut experienţa penibilă de a nu reuşi să aibă o
erecţie în compania partenerei lor. 1ceastă incapacitate temporară poate fi datorată
unui motiv pe care psi#ologul 'rnie Bilbergeld o numea înţelepciunea penisului!,
care vă semnalează faptul că în relaţia dumneavoastră sunt necesare anumite
rearmonizăriH în alte cazuri poate fi pur şi simplu vorba de un semnal care vă indică
faptul că sunteţi prea ocupat de munca dumneavoastră sau de alte subiecte
îngriorătoare.
+acă un bărbat nu reuşeşte să obţină o erecţie în mod repetat, este calificat
drept impotent, termen care conţine ideea inerentă de slăbiciune şi de incapacitate.
În te#nica de kung-fu sexual nu există conceptul de impotenţă!H graţie te#nicilor
sexuale făcute fără parteneră, al căror obiectiv este amplificarea stării de erecţie, şi a
te#nicilor de 7ntrare cu Nlândeţe - nu veţi mai avea vreodată motive să vă
îngrioraţi. +acă nu reuşiţi să obţineţi erecţia în momentul în care doriţi acest lucru
sau dacă doriţi să ştiţi ce aveţi de făcut atunci când se produce o asemenea situaţie,
consultaţi
impotenţei!.secţiunea din capitolul opt numită 4ermecarea şerpilor surmontarea
)ta"iile erecţiei
@aoritatea bărbaţilor cred că nu există decât două posibilităţi fie să fie
excitaţi, fie să nu fieH fie să aibă o erecţie, fie să nu o aibă. Nărbaţii încă tineri au
erecţii atât de frecvente şi atât de rapide încât le este dificil să stabilească vreo
distincţie oarecare între diferitel e nivele de excitaţie. &otuşi, taoiştii au remarcat că
există în realitate patru nivele ale erecţiei, sau, pentru a folosi propriul lor termen,
patru etape.
(rima etapă este +ntărirea )numită de asemenea şi alungire/.
1 doua etapă este +ngro&area.
Cea de-a treia etapă este duritatea.
Cea de-a patra etapă este căldura (fier!inţeala/.
'recţia dumneavoastră nu reprezintă aşadar un simplu proces static, ci unul
dinamic care reflectă nivelul dumneavoastră de excitaţie sexuală. @edicii
occidentali au confirmat recent existenţa acestor patru etape ale excitaţiei, pe care le
descriu în termeni ceva mai te#nici, care le sunt proprii.

7nstructorul
maniera următoaredeÎn
&aoprima
Curativ >alter
etapă, NecEle3
penisul începea să
descris aceste
se mi&te &i săpatru etape. Înîncea
se ridice
9$
de-a doua etapă el devine ferm, dar +ncă nu suficient de dur pentru penetraţie )cu
excepţia cazurilor în care s-a recurs la te#nica 7ntrării cu Nlândeţe*. În cea de-a treia
etapă el se află +n erecţie &i este suficient de dur. În cea de-a patra etapă el este rigid
&i cu ade#ărat foarte fier!inte. În această etapă, testiculele se apropie cel mai mult
de corp. 'acularea poate fi evitată mult mai uşor dacă reuşiţi să rămâneţi în cea de-
a treia etapă, aceea a erecţiei dure. (unerea în circulaţie a energiei sexuale
împiedică penisul să aungă în etapa finală de rigiditate şi de căldură. 8elaxarea este
un alt element
momentul important,
în care aungeţialături de păstrarea
în stadiul controlului
anxios, exploziv, în conştient, începând
care eacularea estedin
iminentă!.
)ecretul sexualităţii masculine
(e măsură ce veţi căpăta o experienţă amoroasă din ce în ce mai mare, va fi
posibil să dobândiţi un anumit control al propriului dumneavoastră nivel de
excitaţie, pentru a putea oferi o plăcere pe măsură partenerei dumneavoastră.
1ceastă capacitate, numită în general putere de menţinere, poate fi dobândită cu
uşurinţă dacă învăţaţi să vă detaşaţi din punct de vedere mental de senzaţia de
excitaţie )spre eaculării
control asupra exemplu, nu
gândindu-vă
este posibilladecât
ultimele statistici
atunci sportive*.
când aungeţi ncunoaşteţi
să vă adevărat
propriul grad individual de excitaţie, şi nicidecum atunci când îl ignoraţi. Cu cât
veţi aunge să simţiţi din ce în ce mai distinct în interiorul dumneavoastră
ascensiunea plăcerii, cu atât mai uşor vă va fi să abordaţi cărarea orgasmului
multiplu.
N75', +18 B'TA 5 8'(8'P75&R C'1 @17 N5R "C1P7'
('5&8 +'B&75+'8' K7 " 8'A1T18' C"@(A'&R6 (entru a dobândi
plăcerea sexuală, bărbaţii trebuie cu siguranţă să se relaxeze şi să se destindă, dar
dacă ei împing prea departe această relaxare, ei aung să eaculeze, şi cea mai mare
parte a plăcerii dispare. 1 şti să discerni între momentul relaxării sexualităţii şi
momentul controlării acesteia - aceasta este esenţa te#nicii de kung-fu sexual şi
secretul sexualităţii masculine.
E7acularea
'acularea sămânţei se produce în realitate în două faze. În timpul fazei
contractile )numită uneori şi de emisiune!*, prostata se contractă şi elimină sperma
în uretră. În faza de expulzare, sperma este expulzată de-a lungul uretrei, ieşind prin
penis. 1depţii care cunosc orgasmul multiplu resimt aceste contracţii pelviene
agreabile, numite şi orgasm +n faza contractilă, ca pe o senzaţie de palpitaţie sau de
gâdilare la nivelul prostatei, fără eaculare. În timp ce anumiţi bărbaţi au eaculări
90
multiple în decursul unei singure şedinţe amoroase )atinsă cu uşurinţă îndeosebi de
adolescenţi*, dorim să subliniem cu claritate că aceasta este o experienţă complet
diferită de aceea a orgasmelor multiple, non-eaculatorii.
În momentul în care sunteţi extrem de excitaţi, câteva picături de fluid
transparent pot apărea uneori la gura penisului. 1cest fluid preseminal provine din
prostată şi din alte glande, cum ar fi acelea ale lui CoDper, care produc un fluid
alcalin utilizat pentru lubrefierea uretrei şi desc#iderea căii în vederea trecerii
spermei. &aoiştii numesc acest lic#id apă, distingându-l de lapte, sau sămânţa.
1cest fluid este absolut natural şi semnalează apropierea unui orgasm în faza
contractilă. 'l poate totuşi să conţină un anumit număr de spermatozoizi. 'ste un
lic#id pre-eaculatoriu! despre care aţi auzit probabil numeroase atenţionări în
timpul cursurilor de educaţie sexuală, care vă indicau necesitatea de a continua să
utilizaţi metode contracepti ve, c#iar dacă nu eaculaţi. "ricum, dacă aveţi orgasme
non-eaculatorii, şansele ca partenera să aibă o sarcină neplanificată se reduc foarte
mult.
+18 5+' B' +C' BR@S5Q1 +1CR ' 5 'L1CA'P6 Bămânţa se
descompune
bărbaţii care şi
aueste reabsorbită
suferit în de
o operaţie corp, aşa cum sperma
vasectomie. &otuşi, este reabsorbită
efectele de către
te#nicilor taoiste
asupra corpului sunt extrem de diferite de cele ale unei vasectomii. În timpul celei
din urmă, vasul deferens este secţionat c#iar dedesubtul testiculelor, ceea ce face ca
sperma să nu mai aibă pe unde să treacă. 'a este reabsorbită în cele din urmă, dar
numeroşi bărbaţi se plâng de senzaţii de congestie la nivelul testiculelor şi al
bazinului. +acă aţi fost supus unei vasectomii, este cu atât mai important să începeţi
să practicaţi exerciţiul @asaului &esticulelor )vezi capitolul opt* şi să puneţi în
mişcare energia dumneavoastră sexuală. 1ceste două te#nici aută corpul să
absoarbă sperma şi elimină senzaţia de preaplin sau de congestie. Contracţiile
involuntare generate
fără a fi nevoiţi de orgasmele
să eaculaţi în în
masează fază contractilă
egală măsură pe care veţi ceea
şi prostata, învăţacesăaută
le trăiţi
la
eliminarea congestiei şi la menţinerea acesteia într-o stare bună de sănătate.
8'55Q18'1 A1 'L1CA18' 5 'B&' 5'(ARC&R6 &aoiştii practică
te#nicile descrise în această carte de mii de ani ei nu numai că nu au cunoscut
efecte secundare negative, dar au beneficiat enorm în ceea ce priveşte starea lor de
sănătate şi longevitate. În urma unui studiu referitor la bărbaţii occidentali care
aplică orgasmul multiplu, +unn şi &rost au auns la următoarea concluzie 5ici
unul dintre subiecţii noştrii nu a avut până acum dificultăţi erectile sau eaculatorii.

Nărbaţiiferme
erecţii mai în vârstă
c#iar careunul
şi după practică te#nica
sau mai orgasmului
multe orgasme. multiplu reuşesc
'xperienţa clinicăsăamenţină
arătat
9:
că nici unul dintre subiecţii noştrii nu a suferit vreodată de disfuncţionalităţi sexuale
după experienţa orgasmelor multiple!.
A '()! CAEA
Ce s-a 4nt8mplat9
+u am e7aculat2 "ar am pier"ut starea "e erecţie. Ce s-a 4nt8mplat9
)-ar putea ca săm8nţa "umneavoastră să 0ie parţial e7aculată sau parţial
reabsorbită 4n corp. Din c8n" 4n c8n"2 atunci c8n" practicaţi tehnicile taoiste2
este posibil să aveţi un orgasm 0ără e7aculare2 "ar să pier"eţi totu/i starea "e
erecţie. Dacă acest lucru nu se "atorea1ă pur /i simplu unei re"uceri a
gra"ului "e excitaţie2 este probabil că aţi avut o e7aculare retrogradă sau
inversată. Atunci c8n" se pro"uce aceasta2 sperma trece 4n ve1ică /i iese "in
corp 4ntr-o manieră ino0ensivă atunci c8n" urinaţi. Av8n" 4n ve"erea
pier"erea erecţiei /i a spermei :prin urinare;2 nu se poate vorbi "e o execuţie
corectă a tehnicii2 "ar este bine să subliniem că nu s-a 4nt8mplat nimic rău.
<artman /i 6ithian explică =Ceea ce este important "e cunoscut este 0aptul că
organismul nu este "eloc a0ectat atunci c8n" are loc o e7aculare retrogra"ă.
)ingura consecinţă este aceea că "acă e7acularea a 0ost completă2 penisul
"evine moale2 la 0el ca /i 4n ca1ul unei e7aculări obi/nuite>. Dacă vă pier"eţi
starea "e erecţie /i "eveniţi curio/i2 puteţi să urinaţi 4ntr-o cea/că. Dacă urina
este tulbure2 este sigur că aţi avut o e7aculare retrogra"ă. Este "esigur
pre0erabil să 0aceţi acest test al urinei 4n singurătate2 "at 0iin" că o asemenea
activitate ar putea părea cam bi1ară 4n toiul unei nopţi amoroase2 romantică2
la lumina lum8nărilor.
Orgasmul
"rgasmul masculin apare la limita eaculării. &otuşi, dacă vă precipitaţi pentru
a-l atinge mai rapid, riscaţi să cădeţi ulterior în penibila stare de stupoare post-
eaculatorie. +eşi există anumiţi bărbaţi care continuă să resimtă starea de plăcere
după eaculare, maoritatea dintre ei îşi pierd starea de excitaţie, fiind obligaţi să
reia ocul amoros în etape lente. Cele circa :-% contracţii eaculatorii puternice
sunt cât se poate de agreabileH dacă nu ar fi aşa, maoritatea bărbaţilor nu le-ar
considera drept ţelul suprem al dorinţei lor. "rgasmul eaculatoriu poate da aparenţa
unei aventuri ameţitoare, dar pentru cei care au gustat din acrobaţiile aeriene
sexuale extatice ale orgasmelor multiple, penibila stare post-eaculatorie pare
similară cu coborârea la sol a avionului. +upă un orgasm cu eaculare - povestea
un adept al orgasmului multiplu - am impresia că m-am urcat într-un motagne russe
timp de circa J secunde... după ce am stat la coadă timp de două ore!.
9J
C@ (&'@ 1F'1 "8I1B@' @A&7(A'6 Aa fel ca şi în cazul
celorlalte orgasme, începeţi prin a vă simţi excitaţi din punct de vedere sexual,
folosindu-vă fie de imaginaţie, fie de vocea partenerei dumneavoastră sau de
atingerea ei )în cazul băieţilor adolescenţi un simplu curent de aer poate fi
suficient*. 1ceastă excitaţie iniţială antrenează de regulă o erecţie, iar printr-o
stimulare accelerată, veţi deveni din ce în ce mai excitat, până în faza contractilă.
1ceasta reprezintă o intersecţie crucială pe drumul către orgasmul multiplu, una din
cele
0*. Îndouă direcţii
timpul fazeiconducând
contractilelaveţi
eaculare, iar de
simţi timp cealaltă la orgasmul
$-: secunde multiplu
o serie )vezi fig.
de contracţii ale
prostatei. 1ceste orgasme pelviene agreabile generează ceea ce se numeşte
orgasmele fazei contractile. +eşi intensitatea lor variază, putând-o egala uneori pe
aceea a orgasmelor eaculatorii obişnuite, la început este posibil ca ele să vi se pară
extrem de slabe. 1cesta este momentul adevărului. În loc să continuaţi să vă
îndreptaţi către punctul de non-retur, după care veţi fi obligat să eaculaţi, este
timpul să vă opriţi sau să reduceţi pentru câteva clipe activitatea de stimulare, un
timp suficient de îndelungat pentru a recâştiga controlul asupra gradului
dumneavoastră de excitaţie.
" posibilitate constă în comprimarea muşc#iului (C care înconoară prostata
dumneavoastră în plină stare de palpitaţie, ceea ce vă va auta să controlaţi mai bine
aceste spasme. 1spirarea energiei de-a lungul coloanei vertebrale pornind de la
organele genitale, pe care o vom descrie în capitolul următor, aută de asemenea la
reducerea presiunii şi la suprimarea dorinţei de eaculare. 5ivelul dumneavoastră de
excitaţie se reduce uşor, pregătindu-se pentru un nou orgasm genital. În cazul
orgasmelor multiple, excitaţia este precum un val care urcă până la o primă culme,
de care însă nu se sparge pentru a coborî în punctul iniţial, ci dimpotrivă, este
împins mai departe, către o culme şi mai înaltă.
n aspect
aveţi toate important
şansele dacăînîncercaţi
să vă risipiţi să forţaţi
eaculare. orgasmele
@aoritatea în faza
bărbaţilor îşi contractilă
dau seama că
trebuie să îşi stopeze excitaţia c#iar înainte de a aunge la orgasmul în fază
contractilă, pentru a se destinde. Cei mai mulţi dintre bărbaţii care practică
orgasmul multiplu se descriu pe ei înşişi ca având impresia de a cădea pe spate, în
vidul orgasmelor non-eaculatorii, în loc să basculeze +n faţă, în explozia
eaculatorie. (rincipala idee este de a vă apropia cât de mult este posibil de punctul
de inevitabilitate eaculatorie, delectându-vă cu orgasmul fazei contractile, fără a
aluneca dincolo de culme, în eaculare. Feţi simţi plăcerea şi eliberarea contracţiilor
prostatei, ale muşc#iului (C şi ale sfincterului anal.

9M
@ăsura în care aceste orgasme multiple ale fazei contractile se apropie unele
de celelalte depinde numai de dumneavoastră. Feţi simţi valuri de plăcere
satisfăcătoare, care, dacă şi partenera dumneavoastră practică orgasmul multiplu, vă
vor auta să vă armonizaţi dorinţa sexuală. 5u veţi mai fi nevoiţi să vă îngrioraţi la
ideea de a-i oferi şi partenerei orgasmele ei , aşteptând până îl puteţi avea pe al
dumneavoastră!. În locul acestei anxietăţi veţi beneficia amândoi de o serie
potenţială de culmi multiple de plăcere orgasmică.
A '()! CAEA
?oops@
Dacă separarea orgasmului "e e7aculare nu vi se pare un lucru tocmai
u/or2 puteţi 4ncepe prin a aspira energia sexuală "e-a lungul coloanei
vertebrale 4nainte "e orgasm. #otrivit taoi/tilor2 a"evărata cheie a plăcerii /i a
vin"ecării 4ntregului corp este circulaţia acestei energii sexuale prin Orbita
Microcosmică. De 4n"ată ce 4ncepeţi să aspiraţi energia către 4n sus este posibil
să percepeţi sen1aţiile orgasmice la nivelul creierului sau al altor părţi ale
corpului2 ori chiar la nivelul 4ntregului corp. Contractarea voluntară a
mu/chiului #C2 care 4ncon7oară prostata2 vă va a7uta să "e1voltaţi o
sensibilitate mult mai mare la nivelul ba1inului /i să controlaţi orgasmele 0a1ei
contractile2 care generea1ă contractarea prostatei "umneavoastră 4n spasmele
speci0ice "e plăcere involuntară.
Chiar "acă "epă/iţi punctul "e non-retur /i e7aculaţi2 lucru care vi se va
4nt8mpla 0recvent 4n 0a1a "e ucenicie2 iar "in c8n" 4n c8n" chiar /i ulterior2 nu
trebuie să vă simţiţi 0rustraţi sau "e1amăgiţi. ucuraţi-vă "e contracţile
agreabile ale penisului care 4nsoţesc e7acularea /i con/tienti1aţi că vor exista
4ntot"eauna alte oca1ii 4n care veţi putea atinge culmi superioare. +u uitaţi că
această
c8t /i cupractică
partenerapresupune timp /i intimitate2 at8t cu "umneavoastră 4n/ivă2
"umneavoastră
C' +74'8'5QR 'T7B&R Î5&8' "8I1B@'A' @A&7(A' K7
"8I1B@'A' @A&7(A' 1A' <>@$U;U3 47@E%6 "rice orgasm genital
conduce la relaxarea tensiunii generată de acumularea energiei sexuale şi de
intensificarea circulaţiei sanguine la nivelul bazinului. "rgasmele multiple şi non-
eaculatorii la nivelul bazinului sunt extrem de satisfăcătoare )şi dinamizante*, dar
pe măsură ce vă veţi dezvolta capacitatea orgasmică, veţi dori fără îndoială să
extindeţi aceste orgasme pelviene la nivelul întregului corp, ceea ce constituie
adevăratul secret al practicii de kung-fu sexual.

9=
"rgasmele multiple ale corpului +ntreg încep şi ele în faza orgasmelor
pelviene specifice fazei contractile, dar în loc să conserve energia sexuală )şi
plăcerea* la nivelul bazinului, aceasta este aspirată de-a lungul coloanei vertebrale
până în creier, fiind distribuită totodată în întregul organism, aşa cum o vom arăta
pas cu pas în capitolul următor. @aoritatea bărbaţilor nici măcar nu-şi dau seama
de existenţa acestor culmi sexuale. 'i nu cunosc decât experienţa orgasmului unic
)identic pentru ei cu eacularea* pe care îl resimt aproape exclusiv la nivelul
organelor, genitale.
+ntre!aţi/ dr. +avidÎn8euben
lucrarea 7ot ceundoriţi
descrie orgasmsă &tiţi
tipic,despre sexeste
aşa cum (de&iînţeles
nu +ndrăzniţi
acesta desă
sexologii occidentali (entru ca orgasmul să aibă loc, întreaga forţă a ansamblului
sistemului nervos trebuie să se concentreze la nivelul organelor sexuale. n orgasm
reuşit presupune ca fiecare microvolt de energie electrică să fie mobilizat şi diriat
către penis şi către vaginul clitoridian!. &otuşi, 8euben nu depăşeşte în descrierea
lui ceea ce taoiştii consideră numai primul nivel al orgasmului, orgasmul genital.
1şa cum o demonstrează ilustraţia alăturată referitoare la potenţialul orgasmic
)fig. 0*, puteţi învăţa nu doar să faceţi experienţa orgasmelor multiple, ci şi să le
extindeţi pe acestea dinspre zona organelor genita le până la nivelul creierului, de-a
lungul întregului corp. (entru a cita din nou cuvintele unui adept al orgasmului
multiplu n orgasm al întregului corp - incredibil< +e îndată ce ai făcut această
experienţă, nu mai poţi reveni niciodată la orgasmul genital!.
C18' 'B&' B'5P1Q71 'T1C&R 1 57 "8I1B@ 1A C"8(A7
Î5&8'I6 4iecare fiinţă percepe această beţie orgasmică într-o manieră mai mult
sau mai puţin diferită, ceea ce face ca descrierea în termeni universali să fie dificilă.
'xperienţa este adeseori atât de intensă, încât oamenii au recurs la un limba mistic
)folosind expresii precum sunt una cu universul!*, dificil de înţeles de către aceia
care nu au făcut ei înşişi experienţa descrisă. &otuşi, există şi o serie de senzaţii mai
concrete cum ar fi fierbinţeala,
întregul organism. Cea mai bunăfurnicăturile,
manieră de avibraţiile
vă face osau pulsaţiile
idee carecutraversează
în legătură această
stare este aceea de a asculta descrierile unor bărbaţi care au trăit ei înşişi asemenea
orgasme.
nul dintre ei descrie astfel prima sa experienţă a unui orgasm al întregului
corp 4ăceam dragoste şi m-am gândit că voi uisaH în timp ce am început să respir
mai profund, am simţit cum capul începe parcă să mă curenteze, fiind străbătut de
gâdilături asemănătoare unor curenţi electrici. 1veam impresia că mici erbe de
scântei izbucnesc în interiorul acestuiaH ele urcau parcă din spatele cefei şi urmau un

circuit de. Ki
agrea!il du-te vinogândit
m-am prin capul
/+acămeu. Credeam
această c#iar
senzaţie va că o să leşinîncă
continua - totul at)tcăde
era cred
puţin, o
9O
să-mi iau pur şi simplu zborul<U Ki a durat... este dificil de spus cât, dar cel puţin un
minut. 1 fost un orgasm lung, o furnicătură constantă, care se diminua numai
pentru a reveni din nou. Întregul meu corp rezona precum un clopot!.
n alt bărbat şi-a descris prima experienţă a unui orgasm multiplu în maniera
următoare &otul nu se mai limita acum numai la organele genitale. Întregul meu
corp a început să vibreze, iar eu m-am gândit /'i bine, #abar n-am ce mi se
întâmplăU. Aa început mi s-a făcut c#iar puţin frică, dar având în vedere că totul era
extrem de agreabil, m-am relaxat şi m-am lăsat purtat de val!.
n al treilea bărbat îşi descrie astfel experienţa În timp ce sporea, excitaţia
mea sexuală devenea mai puţin activă, mai puţin fierbinte, mai puţin sălbatică decât
pe vremea când aveam un orgasm cu eaculare. 1cum totul era mai ec#ilibrat, mai
bine controlat. (e măsură ce plăcerea şi presiunea sporeau şi se acumulau, energia
putea circula prin "rbita @icrocosmică de-a lungul întregului corp. Bcopul nu mai
consta în expulzarea brutală a spermei, ci în simţirea acestei energii care vibrează
pretutindeni, în trezirea iubirii şi a tandreţei, al căror efect imediat era o expansiune
a stării de conştiinţă. Întregul meu corp era cu mult mai relaxat, îndeosebi în
momentul orgasmului!.
În sfârşit, un alt adept la orgasmului multiplu şi-a comparat experienţa cu
orgasmul eaculatoriu în următoarea manieră Benzaţia unui orgasm al corpului
întreg este mult mai subtilă, mai completă, mai satisfăcătoare. În ansamblu,
procesul nu dă impresia unei explozii de scurtă durată, ci mai degrabă a unei
implozii mult mai lungă şi mult mai lentă. 'l nu generează senzaţia de vid ulterior,
lucru uşor de înţeles, căci în timpul unei explozii o anumită parte din tine părăseşte
corpul, în timp ce printr-o implozie, îţi poţi păstra energia în întregime. 5u mai
rămâne decât o satisfacţie profundă la nivelele fizic, emoţional şi spiritual, care
durează mai multe ore, uneori c#iar zile întregi!.
În "ccident, noi ne-am limitat definirea orgasmului la pulsaţiile bazinului )în
realitate ale prostatei* şi ale organelor genitale )penisul ui*, în timp ce vec#ii taoişti
au înţeles că un orgasm cuprinde toate tipurile de pulsaţii )contracţii şi expansiuni*,
putând avea loc la nivelul întregului corp. @ic#ael >inn explică " pulsaţie
orgasmică poate atinge întregul corp sau numai o parte oarecare a acestuia. 'ste
posibil ca un singur organ să cunoască orgasmul, spre exemplu creierul. +e altfel,
nici nu aţi putea şti că aveţi un orgasm al penisului sau al prostatei dacă la acestea
nu ar participa simultan şi creierul dumneavoastră!.
Orgasme multiple "iscontinue /i continue

$%
'ste important să subliniem că orgasmele corpului întreg sunt atât de intense
încât este uneori dificil să discerni când se termină unul şi când începe altul.
Falurile de plăcere care se succed într-un ritm ameţitor fac ca orice numerotare să
pară absurdă. Cercetările făcute în laboratorul lui ?artman şi 4it#ian )vezi capitolul
unu* sugerează că bărbaţii )şi femeile* pot avea deopotrivă orgasme multiple
discontinue şi continue.
În timpul orgasmelor discontinue, experienţa orgasmică este culminantă, după
care ea scade în intensitate, fiind însă urmată de o altă culme orgasmică. În timpul
orgasmelor multiple continue, experienţa orgasmică este de asemenea culminantă,
aplificându-se mai mult sau mai puţin, fără a părăsi însă niciodată starea orgasmică.
?artman şi 4it#ian au clasificat aceste două tipuri de orgasme, pornind de la ritmul
cardiac, care revine în timpul orgasmelor multiple discontinue la nivelul său iniţial
)de circa M% de bătăi pe minut* între orgasme. În timpul orgasmelor multiple
continue, ritmul cardiac traversează o serie de culmi fără a reveni între acestea la
nivelul iniţial )vezi fig. O*. În sfârşit, aceste orgasme discontinue şi continue se pot
combina în cele mai felurite combinaţii de culmi ale plăcerii. Combinaţiile sunt într-
adevăr nelimitate. 5e aflăm la o mie de ani-lumină de orgasmul care durează şase
secunde cu care se mulţumesc maoritatea bărbaţilor, considerându-l orgasmul
masculin normal!.
)ex /i spiritualitate
+acă practicaţi sexualitatea în cuplu )cu o parteneră*, este posibil să simţiţi
cum energia sexuală circulă nu numai prin organismul dumneavoastră, dar şi al
partenerei dumneavoastră. 'ste posibil să aungeţi să simţiţi cum frontierele fizice
care vă separau aung să se dizolve. 5umeroşi bărbaţi au simţit această uniune cu
partenera lor, sau c#iar un sentiment de fuziune cu întregul univers, făcând dragoste
într-o manieră uluitor de intimă. (rin practica kung-fu sexual veţi învăţa să atingeţi
în mod constant această stare de conştiinţă împreună cu partenera dumneavoastră, şi
c#iar în singurătate. 1cest tip de fuziune sexuală cu o altă persoană sau cu întregul
univers poate genera în mod real o transformare a conştiinţei. 1cesta este motivul
pentru care în "rient sexualitatea a fost adeseori percepută drept o cale spirituală, şi
nicidecum ca un obstacol în calea spiritualităţii )vom trata pe larg raportul dintre
sexualitate şi spiritualitate în capitolul cinci, în secţiunea numită Bexualizarea
spiritului!*.
CA#. B. DE%E+!! + (5A, M,!O5'A)M!C
+upă ce am insistat asupra unei mai bune înţelegeri a sexualităţii la bărbaţi şi
a potenţialului real al acestuia, a sosit momentul să explicăm ce înseamnă a deveni
$
multiorgasmic. 1ceastă capacitate presupune dezvoltarea simultană a forţei
dumneavoastră sexuale şi a sensibilităţii dumneavoastră. 1şa cum am menţionat
dea în introducere, maoritatea bărbaţilor care practică exerciţiile din acest capitol,
vor experimenta primele orgasme multiple după numai o săptămână sau două şi vor
controla perfect te#nica după circa $-J luni. For exista cu siguranţă şi anumite
persoane a căror energie şi sensibilitate sexuale sunt dea suficient de bine
dezvoltate pentru a putea trăi experienţa orgasmului multiplu încă de la prima
tentativă,
sensibile, în
vortimp ce altelesă- aaştepte
fi nevoite căror energie estemult
c#iar mai mai de
slabă,
şasesau
lunicare sunt mai
înainte de apuţin
experimenta în mod constant orgasmul multiplu. &otul depinde aşadar numai de
consecvenţa dumneavoastră şi de perseverenţa cu care veţi aplica practicile descrise
în continuare. 'stimările menţionate mai sus au un titlu pur informativ, dar în
realitate, ceea ce contează mai mult este să nu vă lăsaţi descuraaţi. (erseverenţa
este c#eia reuşitei dumneavoastră
5espiraţia principii "e ba1ă
"ricât de ciudat ar putea părea, controlul asupra eaculării şi capacitatea de a
multiplica
respiraţi. Aaorgasmele începe
fel ca şi în cazulprintr-o
artelor aprofundare
marţiale şi alşialtor
amplificare
practici ameditative,
manierei însuflul
care
este considerat instrumentul cu autorul căruia puteţi aunge să vă controlaţi corpul
fizic. 8espiraţia este deopotrivă voluntară şi involuntară, cu alte cuvinte noi
respirăm de regulă fără să ne gândim la acest proces, dar putem opta pentru
modificarea ritmului sau a profunzimii acestuia. 1ceastă utilizare a mentalului
nostru pentru a cultiva corpul reprezintă c#iar fundamentul te#nicii de kung-fu
sexual.
8espiraţia este de asemenea legată de ritmul cardiac. +acă respiraţi mai rapid
şi într-o manieră superficială, ca atunci când aţi alergat, ritmul cardiac creşte la
rândul lui. +acă respiraţi lent şi profund, ritmul cardiac încetineşte. 1şa cum am
învăţat mai devreme, un ritm cardiac sporit reprezintă una din componentele
orgasmului, iar o respiraţie accelerată semnalează o apropiere a acestuia. 1cesta
este motivul pentru care prima etapă prin care puteţi aunge să vă controlaţi gradul
de excitaţie - şi implicit eacularea - este respiraţia lentă şi profundă.
5espiraţia ab"ominală
@aoritatea oamenilor respiră extrem de superficial, inspirând intercostal şi
clavicular, şi nelăsând decât o cantitate mică de oxigen să fie absorbită de plămâni.
5oii născuţi au o respiraţie abdominală, ceea ce înseamnă că ei respiră profund,
până la fundul plămânilor. +acă observaţi un bebeluş care doarme, puteţi constata
$9
cu uşurinţă cum abdomenul său se ridică şi coboară odată cu fiecare suflu.
8espiraţia abdominală ne permite să înlocuim aerul care stagnează la fundul
plămânilor noştri cu un aer proaspăt, plin de oxigen. 1ceasta este maniera cea mai
sănătoasă de a respira, dar oamenii pierd această capacitate naturală atunci când
stresul şi anxietatea le amplifică frecvenţa şi le diminuează amplitudinea suflului.
1ceastă respiraţie grăbită şi anxioasă se limitează la partea superioară a pieptului.
1tunci când suntem fericiţi şi când râdem, noi regăsim această capacitate de a
respira
care aţi abdominal.
cunoscut-o În exerciţiul
în timpul care urmează
copilăriei veţi regăsi respiraţia abdominală pe
îndepărtate.
A '()! CAEA
!nspiraţi pe nas
Atunci c8n" practicaţi exerciţiile "in această carte2 inspiraţi 4ntot"eauna
pe nas2 care 0iltrea1ă /i 4ncăl1e/te aerul. Atunci c8n" inspiraţi pe gură2 aerul
absorbit este ne0iltrat /i ne4ncăl1it2 ceea ce 0ace ca trupul "umneavoastră să
aibă "i0icultăţi mai mari 4n a-l asimila.
C8teva minute "e respiraţie ab"ominală pe 1i vor "a corpului
"umneavoastră obi/nuinţa "e a respira pro0un" 4n mo" natural2 chiar /i atunci
c8n" "ormiţi. Atunci c8n" sunteţi cuprin/i "e 0ocul pasiunii2 această capacitate
"e control al su0lului va 0i esenţială pentru a 4mpie"ica e7acularea /i pentru a
"i0u1a sen1aţia orgasmică "e-a lungul corpului.
După ce veţi 0i 4nvăţat să evitaţi e7acularea2 va 0i extrem "e important să
expiraţi pro0un"2 la 0el ca 4n exerciţiul următor. Acest gen "e respiraţie a7ută
4ntr-a"evăr la mai buna circulaţie a energiei sexuale prin 4ntregul corp2
permiţ8n" organelor acestuia să o absoarbă. #e "e altă parte2 respiraţia
ab"ominală e0ectuea1ă un veritabil masa7 al organelor /i al prostatei /i vă
poate
bărbaţia7uta să eliminaţi sen1aţia
o experimentea1ă "e preaplin
atunci c8n" 4ncetea1ăenergetic - pe care numero/i
să mai e7acule1e.
De/i expiraţia pe nas nu este la 0el "e importantă ca /i inspiraţia pe nas2
ea este totu/i pre0erabilă. Anumite persoane pre0eră totu/i să expire pe gură
atunci c8n" practică respiraţia pro0un"ă. Optaţi pentru meto"a care vă
convine cel mai mult.
Exerciţiul $
5espiraţia ab"ominală
$. A/e1aţi-vă pe un scaun cu spatele "rept /i cu tălpile la sol2 "epărtate pe
lăţimea umerilor.
$$
3. #lasaţi m8inile pe ombilic /i relaxaţi umerii.
B. !nspiraţi pe nas /i con/tienti1aţi cum partea in0erioară a ab"omenului
se umple "e aer 4n regiunea ombilicului :4n 7urul acestuia;2 4naint8n" către
exterior. )imultan2 "ia0ragma "umneavoastră coboară :ve1i 0ig. ;.
. *n timp ce păstraţi mu/chii pieptului relaxaţi2 expiraţi cu o anumită
0orţă2 retrăg8n" ombilicul către spate. Con/tienti1aţi simultan cum penisul /i
testiculele se ri"ică.
. 5epetaţi etapele B /i  "e $-BF "e ori.
58sul ab"ominal
+acă întâmpinaţi dificultăţi în practicarea respiraţiei abdominale, aşa cum se
întâmplă cu numeroşi occidentali, vă recomandăm să practicaţi r)sul a!dominal .
1tunci când râdeţi în această manieră, întregul dumneavoastră abdomen se scutură.
1cesta nu este un râs artificial, ci râsul autentic care ţâşneşte atunci când vă aflaţi în
compania unor prieteni. 'ste acel tip de râs care vă poate da dureri de burtă, fapt
explicabil având în vedere că maoritatea dintre noi nu folosim aceşti muşc#i prea
frecvent.
tălpile la (entru a râde
sol, uşor cu abdomenul,
depărtate. aşezaţi-vă
(lasaţi mânile pe un scaun
pe abdomen cu spatele
şi începeţi să drept
râdeţişi
)pornind dinspre abdomen*. Bimţiţi cum vibrează stomacul. 1cest râs abdominal vă
va auta să relaxaţi diafragma şi să respiraţi cu abdomenul. 'l vă va auta de
asemenea să generaţi o mare cantitate de energie, pe care veţi învăţa mai târziu să o
puneţi în mişcare de-a lungul corpului, pentru a vă ameliora orgasmele şi starea de
sănătate.
Exerciţiul 3
+umărătoarea )ecolului
$. !nspiraţi
+umăraţi 0iecarelent
care:"ilat8n"
ciclu "e ab"omenul;
inspiraţie /i /i expiraţi a"ică
expiraţie2 :aplati18n"
0iecareab"omenul;.
respiraţie
completă.
3. Continuaţi să respiraţi ab"ominal număr8n" p8nă la o sută2 0ără să vă
g8n"iţi la nimic altceva "ec8t la respiraţia "umneavoastră
B. Dacă sesi1aţi că mintea "umneavoastră 4ncepe totu/i să rătăcească2
reluaţi exerciţiul "e la 4nceput.
. #racticaţi acest exerciţiu "e "ouă ori pe 1i p8nă c8n" reu/iţi să a7ungeţi
cu u/urinţă cu numărătoarea p8nă la o sută.
Ampli0icarea puterii "e concentrare
$0
1cest exerciţiu se bazează pe respiraţia abdominală pe care tocmai am învăţat-
o şi vă va auta să vă amelioraţi capacitatea de concentrare. În acest exerciţiu trebuie
să număraţi până la o sută de respiraţii fără să îi permiteţi minţii dumneavoastră să
rătăcească )o inspiraţie şi o expiraţie constituie o respiraţie*. 'xerciţiul pare cât se
poate de simplu, dar el nu este atât de uşor pe cât pare. @aoritatea oamenilor se
plicitisesc dea după zece respiraţii, iar mintea lor începe să vagabondeze. nul
dintre adepţii orgasmului multiplu îşi explica practica astfel @ă duc la sala de
gimnastică, mă aşez
timp ce număr, în saună,
mă trezesc unde încep
câteodată )pe lasănumărul
îmi număr
:% respiraţiile
sau J%* că măpânăgândesc
la o sută.
la În
acţiunile mele la bursă sau la alte lucruri lumeşti şi dintr-o dată nu-mi mai amintesc
de numărul la care am auns. 8eîncep atunci de la zero şi continui până când aung
la o sută!.
*ntărirea mu/chilor sexuali
1 sosit timpul să vă dezvoltaţi forţa sexuală. @uşc#iul pubo-coccigian sau
muşc#iul (C )pe care l-am menţionat dea în capitolul precedent*, reprezintă
centura musculară care leagă osul pubian în partea din faţă cu coccisul în partea din
spate )vezi
c#iar în fig. J*.
spatele @aoritatea
testiculelor bărbaţilor
şi c#iar în faţasimt muşc#iul
anusului. (Ceste
1cesta la nivelul perineului,
muşc#iul care vă
permite să blocaţi procesul de urinare atunci când nu aveţi la dispoziţie o toaletă. 'l
este responsabil de asemenea de contracţiile ritmice ale bazinului şi ale anusului în
momentul orgasmului. În lucrarea lor, $unctul %, Aadas >ipple şi (err3 descriu
importanţa acestui muşc#i astfel +acă bărbaţii îşi amplifică forţa muşc#iului lor
pubo-coccigian, ei pot învăţa cu uşurinţă să atingă orgasmul multiplu şi să separe
orgasmul de eaculare!. "rgasmul începe la nivelul prostatei şi deci este esenţial să
învăţăm să blocăm această glandă cu autorul muşc#ilor pelvieni. (e lângă faptul că
veţi obţine mai multe orgasme şi de mai bună calitate, veţi putea de asemenea -
graţie
glandăacestei presiuni
adeseori atât de-suferindă
să preîntâmpinaţi orice
la numeroşi întărire
bărbaţi. sau umflare
@uşc#iul a prostatei,
(C )care înconoară
prostata* serveşte drept valvă în urul părţilor genitaleH puteţi învăţa să înc#ideţi şi
să desc#ideţi succesiv această valvă. @uşc#iul poate fi conştientizat cu uşurinţă
atunci când încercaţi să eliminaţi ultimele picături de urină. În cazul femeilor, ele îl
simt încă şi mai bine în timpul unei naşteri. 4emeile care şi-au amplificat forţa
muşc#iului (C pot înlănţui bărbatul în interiorul vaginului lor cu o putere mult mai
mare, ceea ce amplifică senzaţiile deopotrivă pentru ea şi pentru el.
1cest muşc#i este cel care permite animalelor să dea din coadă. În mod

uimitor, cuvântul
exerciţiile descrise penis semnifică
în continuare în limba
vă vor latină
permite literalmente
să daţi coadă!.
din coadă! pentru a1stfel,

$:
întări erecţiile, pentru a vă intensifica orgasmele şi pentru a separa orgasmele de
eaculare.
Exerciţiul B
Oprirea 7etului
$. Atunci c8n" sunteţi pe punctul "e urina2 ri"icaţi-vă pe v8r0ul
picioarelor. Dacă este necesar2 puteţi să vă spri7iniţi "e un 1i".
3. !nspiraţi pro0un".
B. Expiraţi lent /i expul1aţi urina cu 0orţă2 trăg8n" perineul către 4n sus /i
str8ng8n" "in "inţi.
. !nspiraţi /i contractaţi mu/chiul #C pentru a bloca 0luxul "e urină.
. Expiraţi /i re4ncepeţi să urinaţi.
F. 5epetaţi etapele  /i  "e B p8nă la F ori sau p8nă terminaţi "e urinat.
locarea 7etului
@aniera cea mai uşoară de a identifica muşc#iul (C este blocarea fluxului de
urină prin contractarea muşc#ilor interni ai bazinului. Nlocarea etului de urină a
fost unul din primele acte de control corporal pe care le-aţi învăţat în copilăria
îndepărtată. 1ceastă capacitate de a controla fluxul urinei vă poate auta şi acum să
vă controlaţi eacularea, având în vedere că traseul urinar eaculatoriu şi seminal
trec deopotrivă prin vecinătatea prostatei )ceea ce explică de ce atunci când prostata
unui bărbat este #ipertrofiată, acesta are dificultăţi de urinare şi de eaculare*.
A '()! CAEA
'olirea ve1icii

Av8n"
cealaltă2 4n ve"ere
urinaţi 4naintecă"eve1ica
a 0ace/i"ragoste2
prostata sunt
"acă at8t
aveţi"eimpresia
apropiate
că una "e
ve1ica
"umneavoastră este plină. O ve1ică plină "ă 4ntot"eauna impresia necesităţii
"e a e7acula2 ceea ce nu vă u/urea1ă 4n nici un ca1 sarcina "e a vă controla
acest re0lex.
Dacă "ispuneţi "e un mu/chi #C viguros2 puteţi opri cu u/urinţă
procesul "e urinare. Dacă nu reu/iţi acest lucru2 aceasta se "atorea1ă 0aptului
că mu/chiul "umneavoastră #C este 4ncă prea slab. )en1aţiile "e pi/cături care
pot apărea la 4nceputul practicii sunt per0ect normale /i vor "ispărea "upă cel
mult c8teva săptăm8ni2 cu excepţia ca1urilor 4n care poate apărea o in0ecţie2
situaţie 4n care se recoman"ă să consultaţi un me"ic /i să vă vin"ecaţi 4nainte
$J
"e relua antrenamentul. Dacă resimţiţi o sen1aţie "e oboseală extremă2 aceasta
se "atorea1ă pur /i simplu 0aptului că aveţi nevoie "e exerciţiu. Aspirarea
perineului 4ntr-o mi/care ascen"entă 4n timp ce eliminaţi urina vă va a7uta să
urinţi cu mai multă 0orţă /i să vă 4ntăriţi nu "oar mu/chiul #C2 ci "eopotrivă
rinichii2 prostata /i ve1ica.
De/i anumite accesorii ale practicii2 precum ri"icarea 4n v8r0ul
picioarelor /i str8ngerea "inţilor2 sporesc intesitatea acesteia2 ceea ce contează
mai mult este pur şi simplu să vă opriţi şi să reîncepeţi să urinaţi cât de des
posibil. !ată cum 4/i "escrie practica un bărbat a"ept al orgasmului multiplu
=De 0iecare "ată c8n" merg la toaletă2 urmăresc să mă opresc /i să re4ncep să
urine1 "e cel puţin trei ori. Dacă sunt 4ntr-o "ispo1iţie mai 7ucău/ă2 /i nu sunt
su0icient "e grăbit2 alterne1 oprirea 7etului cu reluarea procesului "e urinare2
uneori "e 2 F sau chiar G ori la r8n">.
Mi/cările mu/chiului #C
7mportanţa muşc#iului (C a fost descoperită în "ccident în decursul anilor
patruzeci de către ginecologul 1rnold 2egel. 1cesta a pus la punct faimoasele
exerciţii 2egel - care asistă femeile însărcinate să îşi controleze vezica pentru a
uşura naşterea. (acientele doctorului 2egel şi-au dat seama că aceste exerciţii le
amplifică de asemenea şi dorinţa sexuală, le intensifică orgasmele şi le aută să
trăiască orgasme multiple. 1şa cum am menţionat dea, întărirea acestui muşc#i este
importantă deopotrivă pentru sănătatea pelviană şi pentru plăcerea sexuală a
bărbaţilor.
În "ccident există o mare varietate de exerciţii care îşi propun să întărească
muşc#iul (CH maoritatea dintre ele reprezintă de fapt adaptări ale te#nicilor 2egel.
+e fiecare dată este vorba de cotractarea şi destinderea succesivă a muşc#iului (C,
diferind
prezetămnumai numărulsedebazează
în continuare repetiţiipeşifaptul
durata
că contracţiilor. 'xerciţiul
toţi muşc#ii circulari ai pe care îlsunt
corpului
interconectaţi )inclusiv muşc#ii ce înconoară oc#ii, gura, perineul şi anusul* - aşa
cum au înţeles atât de bine la vremea lor taoiştii. Contractând muşc#ii ce înconoară
oc#ii şi gura puteţi amplifica simultan forţa muşc#iului (C. 'xerciţiul poate fi
practicat cu cea mai mare uşurinţă în poziţia şezând, dar pe măsură ce avansaţi veţi
putea să-l practicaţi de asemenea în picioare sau alungit.
+eşi contracţia oc#ilor şi buzelor vă permite să contractaţi mai uşor muşc#iul
(C, care înconoară prostata şi anusul, ceea ce contează mai mult +n practicarea
acestui exerciţiu este să contractaţi &i să relaxaţi mu&ciul $< c)t de des posi!il,
lucru pe care îl puteţi practica oriunde aşezaţi la volanul maşinii, atunci când priviţi
$M
la televizor, când trimiteţi un fax sau în timpul unei şedinţe plicticoase. Bpre
exemplu, puteţi urmări câte contracţii puteţi efectua atunci când aşteptaţi în faţa
unui semafor, sau cât timp puteţi menţine o singură contracţie până când culoarea
acestuia se transformă în verde.
rmăriţi să practicaţi acest exerciţiu de două sau trei ori pe zi )deşi îl puteţi
practica oricât de des doriţi*. Aa început el poate genera o anumită stare de
oboseală, de aceea nu trebuie să exageraţiH sporiţi progresiv numărul de contracţii şi
frecvenţa exerciţiului. Constanţa este mai importantă în cazul de faţă decât
cantitatea. (entru a o transforma într-o obişnuinţă zilnică, puteţi asocia spre
exemplu practica cu anumite evenimente de toate zilele, cum ar fi trezirea de
dimineaţă, duşul sau culcarea, c#iar înainte de a adormi.
(otrivit opiniei autorilor lucrării $unctul %, un bărbat al cărui muşc#i (C este
viguros poate ridica şi coborî o servietă spriinită de penisul său în erecţie în timp ce
îşi contractă acest muşc#i )în stadiile mai avansate ale practicilor taoiste, adepţii
folosesc c#iar greutăţi în întărirea muşc#ilor pelvien*. (entru moment vă
recomandăm să nu vă dedaţi unor asemenea excese, şi în orice caz nu într-o manieră
exi#ibiţionistă. 1şa cum reprezintă
anxietatea performanţei! precizeazăcelcumai
atâta usteţe
mare duşmanautorii lucrării
al erecţiei $unctul %,
masculine.
Exerciţiul 
Contracţiile mu/chiului #C
$. !nspiraţi /i concentraţi-vă asupra prostatei2 perinelui /i anusului.
3. *n timp ce expiraţi2 contractaţi-vă mu/chiul #C care 4ncon7oară
prostata /i anusul2 contract8n" simultan /i mu/chii ce 4ncon7oară ochii /i gura.
B. !nspiraţi /i relaxaţi-vă2 "estin18n" mu/chiul #C2 precum /i aceia ai
ochilor
. /i5epetaţi
ai gurii. etapele 3 /i B2 contract8n" "e 0iecare "ată mu/chii pe
expiraţie2 apoi relax8n"u-i pe inspiraţie2 "e H-BF "e ori.
Des0ătarea prin autocultivare
1 sosit momentul să vă cultivaţi sensibilitatea sexuală. 7nstrumentul cel mai la
îndemână în acest sens constă în desfătarea de unul singur. +in nefericire,
maoritatea oamenilor din "ccident nu au înţeles niciodată, din cauza educaţiei
primite, locul esenţial pe care îl ocupă sexualitatea şi energia sexuală ca factori de
sănătate. Încă din copilăria îndepărtată, când v-aţi atins pentru prima oară părţile
intime!,
mâna de părinţii
acolo!.v-au
+eşiatras probabil
aceasta atenţia,
nu v-a mai mult
împiedicat maisau maisă
târziu puţin discret, să
vă înc#ideţi în luaţi
$=
dormitor sau în baie, este probabil că resimţiţi încă un anumit sentiment de
culpabilitate şi de enă în ceea ce priveşte masturbarea. Ki nu sunteţi singurul.
1mbiguitatea atitudinii creştine faţă de sexualitate, îndeosebi când aceasta nu
este orientată către procreare, continuă să influenţeze societatea occidentală şi
obiceiurile acesteia. Bpre exemplu, +r. Lo3cel3n 'lders, C#irurg Ieneral al B1, a
fost forţat să îşi dea demisia în anul OO0 pentru culpa de a fi afirmat public că
masturbarea face parte din sexualitatea umană!. +e aceea, considerăm util să ştiţi
că atitudinea creştină asupra masturbării - numită mai de mult onanism - este
fondată pe o interpretare falsă a istoriei lui "nan din Niblie. "nan a fost pedepsit
pentru vina de a fi refuzat să se culce cu soţia fratelui său, potrivit obiceiului epocii.
(ăcatul! său nu avea aşadar nimic de-a face cu masturbarea.
Iocul cu sine 4nsu/i
Bexualitatea taoistă a apărut ca o ramură a medicinei, şi nu a moralităţii. 'a nu
interzice aşadar nici o formă de sexualitate umană, ci urmăreşte pur şi simplu să
ofere miloacele prin care vă puteţi păstra o stare bună de sănătate. @aeştrii taoişti
considerau masturbarea - pe care o numeau autoculti#area sau exerciţiul genital -
ca pe o manieră esenţială de a dobândi controlul eaculatoriu şi de a învăţa punerea
în mişcare a propriei energii sexuale în scopul revitalizării )vă reamintim că această
autoculti#are nu include în nici un caz eacularea*.
(otrivit taoismului, ocul este una din cele mai bune maniere de a învăţa, iar
ocul cu sine însuşi! reprezintă un miloc excelent de întărire a organelor genitale
şi de amplificare a energiei sexuale. @aoritatea oamenilor se tem de masturbarea
în exces!, dar taoiştii ştiau că acest lucru este imposibil atâta vreme cât fiinţa învaţă
să îşi controleze eacularea. 1devărata problemă constă în eacularea excesivă care
goleşte şi epuizează forţele virile, pierdere la fel de valabilă însă şi în cazul
sexualităţii în cuplu
(otrivit cu eaculare.
lui 2inse3 şi mai multor studii recente, aproape toţi băieţii şi
maoritatea bărbaţilor se masturbează. 7nterzicerea sau descuraarea acestui aspect
natural al sexualităţii în faza de pubertate îi transformă pe băieţi în nişte veritabili
#oţi sexuali, forţându-i să îşi camufleze plăcerea. 5u este exclus ca maoritatea
bărbaţilor să eaculeze atât de rapid deoarece au crescut învăţând să-şi dea drumul!
înainte de a fi prinşi!. +r. >ardell (omero3 consideră în lucrarea sa :ăieţii &i
sexul că având în vedere că toţi băieţi aflaţi la vârsta pubertăţii sau adolescenţei se
masturbează, aceştia au tot interesul să înveţe să facă acest lucru cât mai lent,
acordându-şi toată libertatea, cu scopul de a învăţa să facă dragoste o perioadă cât
mai îndelungată mai târziu, când vor deveni activi din punct de vedere sexual.
$O
&aoiştii ar adăuga că băieţii trebuie să înveţe să îşi ofere plăcerea sexuală fără
să eaculeze. Năieţii tineri sau adolescenţii care eaculează prea mult îşi vor da
seama că energia şi motivaţia lor pentru alte activităţi se diminuează semnificativ.
(e vremea când autorul acestei cărţi, @antaE C#ia, era copil în &#ailanda, el a
studiat la şcoală într-o clasă alături de un băiat care a rămas repetent de patru ori.
1cesta se masturba în fiecare zi în clasă de patru sau cinci ori şi eacula într-o sticlă.
1cest caz este desigur extrem, dar în viziunea taoistă, eşecul său şcolar era cât se
poate
'xpresiade a-şi
firesc. 'lcreierul!
clăti se goleareprezintă
literalmente de energie,
o descriere şi îndeosebi
adecvată a stării de creierul
obosealăsău.
după mai multe eaculări repetate.
n mare număr de bărbaţi )şi de femei* căsătoriţi sau care trăiesc în
concubina continuă să îşi ofere singuri plăcerea sexuală. În anul OM9 1sociaţia
@edicală 1mericană îi sfătuia pe medici în lucrarea intitulată exualitatea umană,
indicând @asturbarea este practicată de către bărbaţii şi de către femeile de toate
vârstele, adeseori ca un supliment la relaţiile sexuale conugale, iar femeile au
tendinţa să se masturbeze încă şi mai mult odată cu avansarea în vârstă! )anumite
statistici că circa M%; din bărbaţii şi din femeile căsătorite se masturbează*.
1utocultivarea plăcerii nu poate înlocui raporturile sexuale cu un partener sau o
parteneră, dar poate acţiona ca un aduvant de mare valoare. n studiu naţional
recent patronat de niversatea din C#icago a demonstrat că persoanele care fac
dragoste în mod regulat se masturbează în realitate ciar mai mult decât celelalte.
1utocultivarea plăcerii poate auta fiinţa să se debaraseze de tensiunile
acumulate, atunci când simte nevoia unei uşurări sexuale mai degrabă decât de un
moment de intimitate. 'a poate fi de asemenea utilă atunci când partenera
dumneavoastră este obosită, distrată sau atunci când nu împărtăşeşte acelaşi apetit
sexual ca şi dumneavoastră )dacă ea are un libido mai redus, recomandaţi-i să
citească
sexuale!,capitolul şase, nouă*.
din capitolul precum+acă,
şi toate pasaele
pentru numite
un motiv @otivaţiile
oarecare, vieţiiimposibil
vi se pare noastre
să vă oferiţi singuri plăcerea, puteţi învăţa să cunoaşteţi orgasmul multiplu
împreună cu partenera dumneavoastră. 'ste posibil ca aceasta să dureze ceva mai
mult timp, dar asta este tot. (uteţi să faceţi exerciţiile pe care le-aţi învăţat dea
8espiraţia 1bdominală, 5umărătoarea Becolului, "prirea Letului şi Contracţiile
@uşc#iului (C.
5imeni nu ne-a învăţat să ne oferim singuri plăcerea. +acă ne reamintim de
scandalul care a izbucnit atunci când C#irurgul Ieneral 'lder a declarat că

mastrubarea
să fie introdusearprea
trebui predată
curând şi învăţată!,deeste
în programele puţin
studii probabil
şcolare. ca asemenea
@aoritatea noţiuni
dintre noi
0%
învăţăm să ne masturbăm în viteză, singuri, sau în compania altor băieţi la fel de
puţin experimentaţi ca şi noi. Circumstanţele nu sunt prea favorabile pentru
dezvoltarea unei sensibilităţi autentice, şi încă şi mai puţin pentru amplificarea
competenţei, motiv pentru care ne permitem să vă propunem câteva indicaţii.
C"5K&7'5&7P1Q7-FR (ARC'8'1. +acă obişnuiţi să folosiţi materiale
pornografice sau alte elemente erotice pentru a trezi în dumneavoastră dorinţa,
urmăriţi - odată excitaţi - să vă focalizaţi atenţia asupra senzaţiilor prezente în
propriul dumneavoastră corp. +eşi amplifică energia sexuală, pornografia nu este
de natură să aute focalizarea minţii, a cărei atenţie este cu uşurinţă deturnată de
propriile senzaţii în momentul în care vă apropiaţi de orgasm. 5umeroşi bărbaţi
învaţă autocultivarea sexuală cu autorul pornografiei, şi deşi nu este aici locul cel
mai potrivit pentru a discuta pro şi contra (rimului 1mendament )5.5. al
Constituţiei americane, legat de libertatea de expresie şi de religie* sau de industria
sexului, trebuie totuşi să recunoaştem că pornografia vă poate îndepărta mult de
dumneavoastră înşivă. În practica pe care o propunem în continuare, este vorba de
adâncirea în interiorul fiinţei şi de conştientizarea propriei plăceri, şi nicidecum de
ideile pe care şi le pot face alte persoane.
B&7@A1Q7-FR ('57BA Î5 Î5&8'I7@'. Este important să urmăriţi să
stimulaţi ansam!ulul penisului dumnea#oastră @aoritatea bărbaţilor se
concentrează asupra extremităţilor penisului, care reprezintă partea cea mai
erogenă. &otuşi, potrivit medicinei c#ineze, diferitele părţi ale penisului corespund
diferitelor părţi ale corpului )vezi fig. M*. (entru a evita stimularea excesivă a unei
singure părţi din organsim, urmăriţi să frecaţi penisul în ansambulul său, pe întreaga
sa lungime şi nu exclusiv la extremitate.
1&75I'Q7-FR &'B&7CA'A'. +acă nu sunteţi obişnuiţi să vă atingeţi
scrotul, nu ar strica poate să urmăriţi să faceţi din aceasta un obicei. &esticu lele pot
fi extrem de sensibile c#iar şi la cel mai mic contact o adiere de vântH numeroşi
bărbaţi apreciază de altfel în egală măsură întinderea scrotului. 4recarea testiculelor
sporeşte producţia de testosteron, ceea ce amplifică la rândul ei virilitatea
dumneavoastră, crescând pe de-o parte numărul de spermatozoizi, şi ameliorând pe
de altă parte starea dumneavoas tră de sănătate în ansamblu )vezi exerciţiul intitulat
@asaul &esticulelor! din capitolul opt*. În secţiunea următoare vom descrie
Întinderea Bcrotului care poate auta la amânarea eaculării, dar deocamdată nu vom
insista decât asupra atingerii scrotului pentru propria plăcere.
'T(A"81Q7 (5C&A +' 5 @7A7"5 +' +"A187. 1tunci când vă
masturbaţi, exploraţi
înaintea anusului*. zona perineului
(resarea şi (unctul
acestui punct de nîn@ilion
în momentul de +olari
care sunteţi )c#iar
pe cale de a
0
eacula vă poate auta să blocaţi reflexul eaculării, dar deocamdată nu dorim să
insistăm decât asupra explorării acestui punct în scopul furnizării plăcerii. (resiunea
exercitată asupra acestui punct propulsează încă şi mai mult sânge în interiorul
penisului, făcându-l să palpite într-o manieră agreabilă. " presiune puternică şi
ritmică în acest loc imită contracţiile prostatei care însoţesc orgasmul în faza
contractilă.
(unctul de n @ilion de +olari răspunde cel mai agreabil la stimulare după
apariţia erecţiei şi îndeosebi atunci când sunteţi extrem de excitaţi, având în vedere
că penisul excitat se umflă din faţă către spate. +acă nu simţiţi nimic sau dacă
senzaţia este inconfortabilă, opriţi-vă aşteptând să atingeţi un nivel de excitaţie mai
pronunţat. +acă simularea sexuală a acestui punct nu vă impresionează deloc, puteţi
să reveniţi şi să vă concentraţi asupra penisului şi scrotului.
4u #ă gră!iţi. 'ste normal să vă acordaţi tot timpul necesar pentru a aprecia şi
pentru a învăţa să prelungiţi starea de stimulare sexuală fără eaculare. În studiile
noastre făcute pe mai mult de o mie de subiecţi, raportează ?artman şi 4it#ian - ne-
am dat seama că dacă un bărbat aunge să-şi prelungească masturbarea mai mult de
:-9%
1ceastădedurată
minute, el poate
):-9% face apoi
minute* pare dragoste cu o parteneră
să reprezinte oricât+e
un prag critic. de îndată
mult doreşte.
ce veţi
putea depăşi acest prag veţi putea atinge autocontrolul. 1sta e tot!.
(oate că vi se pare că durează prea mult. 'ste adevărat îndeosebi dacă sunteţi
obişnuit cu micile şedinţe rapide de două trei minute. 7ată cum explica diferenţa un
adept al orgasmului multiplu În timp ce mă ucam cu mine însumi, obişnuiam să
mă excit în $ până la : minute, numai pentru a scăpa de tensiuni şi pentru a mă
destinde, sau pur şi simplu pentru că mă plictiseam ori pentru vreun alt motiv.
1utocultivarea taoistă este însă ceva diferit. rmăresc să mă oc cu mine însumi cât
de mult timp posibil fără să uisez. +upă câtva timp, am auns să prelungesc acest
oc până la cel puţin douăzeci minute!. +upă ce veţi fi învăţat să trăiţi orgasmul
multiplu, veţi putea atinge nenumărate culmi de plăcere )fără eaculare* timp de cel
puţin 9% minute, şi veţi circula astfel o energie regeneratoare, curativă şi dătătoare
de longevitate în întregul dumneavoastră corp. 1şa cum explica un alt adept la
orgasmului multiplu, descriind autocultivarea 'ste vorba simultan de masturbare
şi de meditaţie!.
1tunci când vă oferiţi plăcerea sexuală, aceasta nu trebuie să devină o
activitate mecanică, o corvoadă sau o povară, şi la fel ca şi în cazul relaţiilor
sexuale, nu există o durată uniformă sau un anumit număr de orgasme corecte!.
Cei doi dumneavoastră
gradul parametri depinddede excitaţie.
conunctură, de timpul
+acă liber
începeţi să devăcare dispuneţipuneţi-vă
plictisiţi, şi de
09
întrebarea de ce. 5u cumva sunteţi pe punctul de a recădea într-una din vec#ile
sc#eme ale mentalului dumneavoastră6 5u cumva propriile dumneavoastră atingeri
sunt pe punctul de a deveni din nou mecanice6 5u cumva vă focalizaţi prea mult
asupra organelor dumneavoastră genitale6 Bau poate că mintea vă este distrată de o
altă problemă6 +acă nu reuşiţi să vă concentraţi, urmăriţi să practicaţi exerciţiul de
respiraţie descris în capitolul precedent, pentru a vă reconecta cu corpul
dumneavoastră
Bensibilizarea corpului şi automângâierea nu sunt considerate prea virile, dar
în realitate plăcerea este la fel de virilă ca şi durerea, şi în plus mult mai agreabilă.
Fă puteţi uşura mult practica )eventual cu puţin ulei de susan sau de măsline*
masându-vă corpul. Creaţi o atmosferă intimă şi discretă şi aprindeţi o lumânare
pentru a vă putea concentra mai uşor. (uteţi să vă aşezaţi în faţa unei oglinzi )cu sau
fără lumânare*, observând reflexele corpului dumneavoastră. rmăriţi să îi simţiţi
senzualitatea. 1tingeţi şi mângâiaţi succesiv mânile şi braţele, picioarele, pulpele şi
coapsele. 1tingeţi-vă pieptul şi c#iar mameloanele. În timpul masaului autoerotic,
masaţi-vă coapsele şi stomacul înainte de a trece la părţile genitale.

regulatCA&7F1Q7 7N78'1.
plăceri sexuale +eşi cei
)simţindu-se mai mulţi
vinovaţi dintre
sau nu*, bărbaţi
puţini suntîşi oferă
aceia în modsă
capabili
facă acest lucru cu iubire, să cultive iubirea, să îşi ofere iubire. Cultivarea iubirii de
sine reprezintă un element esenţial pentru a deveni un amant veritabil, capabil cu
adevărat să-şi iubească partenera. 'nergia sexuală nu face decât să amplifice
energia prezentă în corpul dumneavoastră, indiferent dacă aceasta este pozitivă sau
negativă. +acă simţiţi iubire, aceasta va fi amplificată de energia dumneavoastră
sexuală. +acă simţiţi ură, aceasta va fi la rândul ei amplificată. 'ste esenţial să
înţelegeţi că energia dumneavoastră sexuală vă amplifică toate emoţiile, indiferent
dacă practicaţi singur sau în cuplu. Cultivarea energiei sexuale cu o bunăvoinţă
blândă şi într-adevăr,
eaculareaH plină de tandreţe,
este mult uşurează
mai dificildesă-ţi
asemenea controlulînacesteia,
păstrezi controlul momente non-
de
mânie sau de nerăbdare.
(entru taoişti, organele genitale nu pot fi separate de inimă, căci energia
sexuală circulă de-a lungul întregului corp. +upă cum explica un adept al
orgasmului multiplu Înainte doream tot timpul să separ sexul de emoţii, dar
învăţând să practic sexualitatea taoistă, organele mele genitale şi inima s-au
apropiat, şi am descoperit în mine o iubire autentică şi profundă pentru partenera
mea şi pentru alte persoane!. &aoiştii au un exerciţiu extrem de simplu pentru a lega

inima de ori
exerciţiu organele
de câtegenitale )iubirea
ori vă simţiţi şi sexualitatea*.
iritat, rmăriţi
frustat sau distrat să practicaţi
la începutul acest
unei şedinţe
0$
sexuale în singurătate sau în cuplu aşezaţi mâna dreaptă pe sex şi mâna stângă pe
inimăH în acest fel energia sexuală şi iubirea devin interconectate. +acă simţiţi
adeseori mânie, ură sau alte emoţii negative, aceste sentimente trebuie sublimate
)transformate* înainte de a începe să vă cultivaţi energia sexuală. tile în acest sens
vă pot fi anumite te#nici taoiste, precum Burâsul 7nterior şi Cele Kase Bunete
Curative, te#nici descrise de @antaE C#ia în lucrarea sa 7ransformaţi stresul
dumnea#oastră +n #italitate= puteţi apela de asemenea la consultaţii psi#o-
terapeutice.
7ubirea de sine, care este complet diferită de narcisism sau de egocentrism,
reprezintă baza oricărei practici în singurătate sau în cuplu. În lucrarea $unctul %,
autorii îşi previn cititorii că nu au scris o carte despre iubire. 5ici lucrarea noastră
nu se referă în primul rând la iubireH ea vorbeşte înainte de toate de sexualitate. +ar
taoiştii ştiau că pentru a păstra o stare bună de sănătate, cele două nu trebuie
niciodată separate.
Fă recomandăm în continuare un exerciţiu de voluptate personală care vă va
auta să vă amplificaţi sensibilitatea senzuală şi să permiteţi fiecărei părţi din corpul
dumneavoastră să simtă mai
învăţa anumite exerciţii această plăcere.
dificile care Într-o
vă vorsecţiune
permite ulterioară a cărţii,
să controlaţi stareaveţi
de
excitaţie şi orgasmul multiplu. 1cestea nu pot fi însă cu adevărat eficace decât dacă
pornesc de la cunoaşterea aprofundată şi experimentală a modului în care
funcţionează propria dumneavoastră plăcereH iată de ce ne propunem să începem
aici descrierea artei desfătărilor.
+acă sunteţi dea capabil să faceţi experienţa contracţiilor involuntare (C care
se produc în timpul orgasmului în faza contractilă, vă aflaţi dea bine ancorat pe
calea orgasmului multiplu. +acă reuşiţi să aveţi două asemenea miniorgasme, aţi
avansat dea foarte mult. Într-o primă etapă, acestea nu vor fi desigur orgasme care
unesc cerul cu pământul!, dar puţin câte puţin ele se vor răspândi în întregul
dumneavoastră corp. (entru moment apreciaţi senzaţia vibrato rie pe care o procură
aceste miniorgasme. n adept al orgasmului multiplu îşi descria experienţa în
maniera următoare C#iar în momentul în care sunt pe punctul de a eacula mă
opresc, mă relaxez şi respir. 'ste ca şi cum aş pluti sau ca şi cum aş coborî într-o
vale a unui orgasm non-eaculatoriu. neori trăiesc senzaţia unor convulsii
voluptoase ale prostatei. În alte momente, resimt aceste senzaţii în întreg aparatul
genital, impresia fiind excepţional de intensă, de altfel c#iar mult mai intensă decât
în timpul unui orgasm cu eaculare. +e multe ori, soţia mea nici nu-şi mai dă seama

dacă am eaculat sau nuH este nevoie să îi spun eu pentru ca ea să afle acest lucru!.
00
+acă nu reuşiţi încă să simţiţi orgasmul în faza contractilă şi dacă presiunea
de la nivelul bazinului dumneavoastră este inconfortabilă, puteţi încerca @asaul
(elvian descris ulterior în acest capitol sau pur şi simplu să eaculaţi. 1spirarea
energiei sexuale din zona bazinului şi masarea acestuia din urmă aută la
diminuarea congestiei pe care toţi bărbaţii o resimt la începutul practicii. (e de altă
parte, dacă depăşiţi accidental pragul eaculării, nu trebuie să vă culpabilizaţi inutil.
În fond, vă aflaţi doar la începutul unei ucenicii care constă din a dobândi progresiv
un control din ce în ce mai mare asupra stării de excitaţie.
Exerciţiul 
Autocultivarea plăcerii
$. *ncepeţi prin a vă lubre0ia penisul. Această lubre0iere vă va ampli0ica
sen1aţiile. leiul este 4n general pre0erabil altor loţiuni2 care au ten"inţa să se
usuce mai rapi".
3. Cultivaţi plăcerea erotică 4n maniera pe care o pre0eraţi2 "ar nu uitaţi/i
să stimulaţi bine ansamblul penisului "umneavoastră2 scrotul /i perineul2
inclusiv #unctul "e n Milion "e Dolari.
B. rmăriţi să observaţi "i0eritele nivele "e excitaţie remarcaţi sen1aţiile
"e g8"ilare2 0urnicăturile "e la ră"ăcina penisului2 "iversele etape ale erecţiei2
ampli0icarea ritmului /i al intensităţii car"iace.
. După ce v-aţi apropiat su0icient "e mult "e punctul "e non-retur2
"incolo "e care nu veţi mai putea 4mpie"ica e7acularea2 opriţi 4ntregul exerciţiu
/i relaxaţi-vă c8teva minute. 6olosiţi această perioa"ă pentru a vă observa2
urmăriţi să recunoa/teţi contracţiile mu/chiului #C /i ale anusului -
caracteristice orgasmului 4n 0a1ă contractilă - "ar nu vă lăsaţi "e1amăgiţi "acă
este nevoie să treacă o anumită perioa"ă "e timp pentru a putea 0ace această
experienţă 0ără să e7aculaţi. #uteţi 4ncerca "e asemenea să contractaţi
mu/chiul #C 4n 7urul prostatei "acă aceasta "in urmă 4ncepe să se contracte /i
vă temeţi că =veţi sări "incolo "e bor"> :a"ică veţi e7acula;.
. După ce v-aţi rec8/tigat controlul2 puteţi să re4ncepeţi ori "e c8te ori
"oriţi /i să continuaţi at8t timp c8t vă 0ace plăcere.
*nvăţaţi să controlaţi e7acularea
+upă ce aţi învăţat cum să vă controlaţi respiraţia şi muşc#ii sexuali, sunteţi
pregătiţi să învăţaţi anumite te#nici specifice care urmăresc atingerea controlului
asupra eaculării în timp ce sunteţi extrem de excitaţi. Cu cât veţi practica mai mult
exerciţiile predate până în prezent, cu atât mai uşor vă va fi să le abordaţi pe cele
0:
care urmează până la sfârşitul acestui capitol, ceea ce va împiedica depăşirea
punctului de non-retur!.
Oprirea
Înainte de toate, trebuie să rămâneţi conştient de gradul dumneavoastră de
excitaţie şi să opriţi orice fel de fricţiune )inclusiv efortul de penetrare, dacă sunteţi
în milocul unui act sexual în cuplu* c#iar înainte de a simţi că veţi eacula.
5umeroşi sexologi numesc aceasta tenica de oprirepornire, care este mai degrabă
o c#estiune de bun simţ decât un termen ştiinţific complicat. 'ste preferabil să vă
opriţi prea devreme decât să aungeţi să fie prea târziu. Aa început va fi probabil
nevoie să opriţi stimulările la fiecare %-9% de secunde pentru a permite nevoii
presante de eaculare să se calmeze şi să se reducă în intensitate.
)u0lul
8espiraţia profundă pe care am descris-o mai înainte este extrem de
importantă pentru gradul de excitaţie şi pentru a amâna eacularea atunci când
aceasta începe să facă presiuni. " te#nică ce s-a dovedit extrem de eficace constă în
respiraţia profundă urmată de retenţia suflului timp de câteva clipe până când
dorinţa de a eacula se diminuează. 1numiţi adepţi ai orgasmului multiplu preferă
totuşi să respire rapid pentru a amâna eacularea )această formă rapidă şi
superficială de respiraţie se numeşte suflul de foc în tradiţia 3og#ină*. " respiraţie
lentă şi profundă aută la controlul energiei sexuale, în timp ce o respiraţie
superficială şi rapidă aută la dispersarea acesteia. (uteţi încerca ambele experienţe,
comparându-le şi văzând care vi se potriveşte cel mai bine.
Contractarea mu/chiului #C
1şa cum am menţionat dea, muşc#iul (C înconoară prostata prin care trebuie
să treacă sperma dumneavoastră în timpul fazei expulsive a orgasmului. +acă
învăţaţi să comprimaţi prostata în timpul orgasmului în fază contractilă )când
aceasta se contractă într-o manieră involuntară*, veţi putea să vă abţineţi mult mai
uşor şi să evitaţi să treceţi de la contracţie la expulzare )între contracţie şi expulzare
se situează infamul punct de non-retur!*. n adept al orgasmului multiplu îşi
descria experienţa în termenii următori Îmi reţin eacularea pur şi simplu prin
contractarea muşc#iului (C timp de câteva momente. @i-a luat ceva timp până am
reuşit să controlez acest proces, dar rezultatele au meritat din plin eforturile
anterioare!.
Comprimarea penisului

0J
5umeroşi sexologi recomandă comprimarea penisului, te#nică dezvoltată
iniţial pentru bărbaţii cu eaculare prematură!. 'a este cât se poate de simplă.
(lasaţi primele două degete ale unei mâini pe partea inferioară a penisului, degetul
mare pe partea superioară, şi strângeţi )vezi fig. =a*. 1numiţi bărbaţi consideră că
strângerea penisului în mână, ca şi cum ar fi vorba de un g#idon de bicicletă, şi
comprimarea lui cu degetul mare c#iar la capăt, îi aută să îşi reducă simultan şi
gradul de excitaţie )vezi fig. =b*. +eşi aceste te#nici sunt cât se poate de eficace
pentru practica
în cuplu, avândînînsingurătate, ele sunt prea
vedere că presupun puţin comode
retragerea sexuluiîndin
timp ce faceţi
vulva dragoste
partenerei.
(entru a vă pregăti în vederea acestei situaţii, puteţi încerca să vă folosiţi de mintea
dumneavoastră pentru a comprima capul penisului într-o manieră imaginativă. Cu
timpul veţi reuşi să îl strângeţi numai mental, ceea ce vă va permite să evitaţi
stângăcia metodei pur manuale. " altă te#nică eficace constă în strângerea bazei
penisului )fără să uitaţi să îi asociaţi şi o presiune mentală*. 1ceasta vă va auta să
vă controlaţi gradul de excitaţie, întinzând şi întărind simultan dimensiunea şi
intensitatea erecţiilor dumneavoastră )vezi fig. =c*.
Apăsarea #unctului "e n Milion "e Dolari
Cea mai vec#e te#nică taoistă constă în presarea (unctului de n @ilion de
+olari în timp ce contractaţi muşc#iul (C. 1ceastă te#nică vă aută să amânaţi
eacularea atât prin focalizarea atenţiei asupra punctului presat, cât şi prin
întreruperea propriu-zisă a reflexului eaculatoriu. 'ste o metodă pe cât de simplă,
pe atât de eficace. Aocalizaţi mai întâi (unctul de n @ilion de +olari care se
găseşte c#iar în faţa anusului )vezi fig . 9, pagina *. +acă aţi descop erit punctul
corect, veţi simţi acolo o adâncitură, un fel de gol interior în timp ce presaţi.
Împingeţi degetul până la prima articulaţie. n adept al orgasmului multiplu îşi
descrie astfel experienţa 1păsarea (unctului de n @ilion de +olari o anumită
perioadă
eaculări!.de(uteţi
timp îmi diminuează
utiliza uşoraceastă
de asemenea erecţia,te#nică
eliminând însă ce
în timp complet
faceţi pericolul
dragoste, unei
fără
a fi obligaţi să vă retrageţi.
*ntin"erea scrotului
+at fiind că testiculele sunt nevoite să se apropie de corp pentru a putea
propulsa sămânţa, mişcarea inversă de întindere către în os şi de îndepărtare de
către corp poate amâna eacularea. Încercuiţi baza scrotului cu autorul degetului
mare şi al arătătorului )vezi fig. O*. &rageţi cu fermitate de testicule către în os.
Extragerea energiei sexuale

0M
Într-o măsură mai mare decât orice altă te#nică mecanică, adevăratul secret al
prevenirii eaculării constă în a învăţa să pompaţi energia dumneavoastră sexuală în
afara organelor genitale, făcând-o să ascensioneze de-a lungul coloanei vertebrale în
restul organismului. +acă energia sexuală continuă să se acumuleze în zona
pubiană, ea va sfârşi prin a deveni prea importantă pentru dumneavoastră pentru a o
mai putea controla, explodând brutal pe calea cea mai directă pentru ea penisul.
&otuşi, dacă evacuaţi această energie, vă va fi mult mai uşor să împiedicaţi
eacularea. 1şa cum am explicat în capitolul precedent, este vorba aici de un secret
care permite experimentarea orgasmelor de către întregul corp. În secţiunea
următoare vom indica o serie de instrucţiuni metodice şi progresive pentru a învăţa
cum poate fi pusă în mişcare energia sexuală în ansamblul corpului fizic. Între timp,
imaginaţi-vă pur şi simplu că extrageţi energia în afara penisului, de-a lungul
perineului, făcând-o să ascensioneze de-a lungul coloanei vertebrale. Contractaţi
zona perineului pentru a uşura pomparea şi ascensiunea energiei, pregătindu-vă
astfel pentru exerciţiul @arii 1spiraţii pe care îl vom descrie mai târziu în acest
capitol.

În exerciţiul
atingeţi nivele de J, veţi utiliza
excitaţie aceste te#nici
excepţional pentruFa
de intense. a vă puteadin
trebui calma
nou atunci când
să simţiţi
palpitaţiile agreabile şi involuntare ale prostatei şi anusului )orgasmele în fază
contractilă* fără să eaculaţi. n adept al orgasmului multiplu îşi descrie astfel
experienţa prin care a auns la orgasmul fără eaculare Bunt mai multe te#nici pe
care le practic. Fariaţiile şi sc#imbările mi se par extrem de utile, căci evită
monotonia spre exemplu, prefer să variez profunzimea mişcărilor penetrante atunci
când fac dragoste, sau să îmi modific pur şi simplu gesturile atunci când experienţa
erotică se petrece doar între mâna mea şi mine. "ri de câte ori simt că mă apropii de
pragul de non-retur, încetinesc orice ritm. 'xerciţiile de respiraţie profundă mă aută
de asemenea
coloanei foarte şi
vertebrale mult.
prinKi"rbita ultimul rând, îmi deplasez energia ci de-a lungul
nu în @icrocosmică!.
"ricare ar fi te#nicile pe care le utilizaţi pentru a vă încălzi sau pentru a vă
răcori, aspectele esenţiale ale practicii sunt respiraţia, contracţiile muşc#iului (C şi
capacitatea de a vă relaxa pentru a aunge la orgasmul non-eaculatoriu.
Exerciţiul F
)epararea orgasmului "e e7aculare
$. *ncepeţi prin a vă lubre0ia penisul2 la 0el ca 4n exerciţiul prece"ent2

re0eritor la masa7ul autoerotic.


0=
3. *nainte să treceţi la organele genitale2 nu uitaţi să vă atingeţi /i să vă
masaţi restul corpului2 4n"eosebi ab"omenul2 coapsele /i mameloanele.
B. #racticaţi autocultivarea plăcerii prin meto"a care vă convine mai
mult /i nu uitaţi să stimulaţi 4ntreaga lungime a penisului2 scrotului /i
perineului.
. rmăriţi cu cea mai mare atenţie gra"ul "umneavoastră "e excitaţie.
Mai presus "e orice2 urmăriţi să observaţi nivele "e excitaţie 4n cre/tere
sen1aţia "e 0urnicături la ră"ăcina penisului2 "i0eritele etape ale erecţiei2
trans0ormările ritmului respiratoriu /i ale intensităţii ritmului car"iac. Atunci
c8n" simţiţi că vă apropiaţi "e punctul "e non-retur opriţi-vă2 respiraţi /i
contractaţi u/or mu/chiul #C2 care 4ncon7oară prostata. #e "e altă parte2 puteţi
4ncerca să opriţi e7acularea apăs8n" #unctul "e n Milion "e Dolari2 4ntin18n"
scrotul2 comprim8n" extremitatea penisului2 sau pur /i simplu prin 0olosirea
minţi "umneavoastră pentru a exersa mental această comprimare. #uteţi să
experimentaţi2 să comparaţi /i să constataţi care "intre aceste tehnici vi se
potrive/te cel mai bine. Ceea ce contea1ă mai mult este să urmăriţi gra"ele
"umneavoastră
"e non-retur. "e excitaţie /i să vă opriţi la timp2 cu puţin 4nainte "e punctul
F. Dacă simţiţi că energia "umneavoastră sexuală se "e1lănţuie cam prea
tare2 "evenin" "i0icil "e controlat2 urmăriţi să o aspiraţi /i să o 0aceţi să circule
"e-a lungul coloanei vertebrale2 prin vi1uali1are mentală2 continu8n" să
contractaţi /i să relaxaţi mu/chiul #C "e mai multe ori succesiv. Dacă vă
simţiţi 4ncă prea 4n0ierb8ntat iar controlul pare să vă scape printre "egete2
opriţi-vă timp "e $J-3J secun"e2 concentr8n"u-vă asupra unei respiraţii
pro0un"e.

G. contractilă.
4n 0a1ă Observaţi contracţia mu/chiului #C /i a anusului2 speci0ice orgasmului
. După ce aţi atins mai multe culmi orgasmice 0ără e7aculare2 opriţi-vă.
După acest exerciţiu vă veţi simţi 4mpăcat /i plin "e energie. rmăriţi să
con/tienti1aţi circulaţia energiei sexuale "e-a lungul 4ntregului corp veţi simţi
o serie "e sen1aţii asemănătoare unor g8"ilături sau 0urnicături.
A '()! CAEA
#resiunea pelviană
)en1aţia "e presiune la nivelul ba1inului repre1ină o consecinţă naturală
a cantităţilor suplimentare "e s8nge /i "e chi care s-au concentrat 4n această
0O
parte a corpului o"ată cu ampli0icarea energiei sexuale. Dacă această presiune
este "e1agreabilă2 puteţi să o eliminaţi prin e7aculare sau recurg8n" la o
respiraţie pro0un"ă2 la contracţiile #C /i la masa7ul perineului :veţi găsi o
"escriere a acestuia mai t8r1iu 4n acest capitol2 4n pasa7ul intitulat =loca7ul
"igital>;. Cu c8t veţi 0i mai atent la palpitaţiile prostatei "umneavoastră2 cu
at8t mai u/or vă va 0i să generaţi o mi/care ascen"entă a energiei
"umneavoastră sexuale /i cu at8t mai puţine vor 0i /ansele "e resimţi "in nou
această presiune
învineţirea la ;.nivelul
testiculelor organelor
!ată cum genitale
4/i "escrie :sen1aţie
experienţa numită
un a"ept a"eseori
al orgasmului
multiplu =Atunci c8n" mă opresc2 penisul meu 4/i păstrea1ă a"eseori "uritatea
timp "e mai multe minute2 0ără că aceasta să-mi con0ere nici cea mai mică
sen1aţie "e "iscon0ort. K,esticulele mele nu se 4nvineţescL "eoarece respir
pro0un" /i aspir energia 4n sus. Mă simt pur /i simpul relaxat>.
*nvăţaţi să vă controlaţi energia sexuală
În pasaul care urmează veţi învăţa 1spiraţia la 8ece - te#nică taoistă care
permite drenarea energiei sexuale din zona testiculelor şi circularea ei prin întregul
corp +nainte
secţiunea caredeurmează
a atinge veţi
o senzaţie
învăţa de fierbinţeală
@area şi de
1spiraţie, pe excitaţie prea
care o veţi intensă.
putea În
practica
dimpotrivă, în c#iar focul acţiunii!, dacă putem spune aşa. 'ste însă mult mai uşor
să lucraţi cu energia sexuală atunci când aceasta este încă rece!, iar noi vă
încuraăm cu tărie să învăţaţi acest exerciţiu înainte de a învăţa @area 1spiraţie. Cu
cât veţi deveni capabili mai curând să aspiraţi energia sexuală, astfel încât aceasta
să părăsească zona organelor genitale, cu atât mai uşor vă va fi să experimentaţi
orgasmele întregului corp şi să le multiplicaţi, utilizând astfel această energie pentru
sănătate şi vindecare.
În timpul activităţilor dumneavoastră sexuale, în singurătate sau în cuplu,
1spiraţia la 8ece vă va permite să reduceţi impulsul care provoacă eacularea. În
cazul în care manifestaţi dorinţa sexuală dar nu doriţi să o experimentaţi, 1spiraţia
la 8ece vă va permite să transformaţi această energie în creativitate şi într-o
vitalitate amplificată. @ic#ael >inn explică 1m predat această te#nică la mii de
bărbaţi occidentali şi mi-am dat seama că ea reprezintă milocul cel mai rapid şi mai
sigur pentru cei care manifestă sentimente de frustrare sau un apetit sexual prea
mare, amplificând simultan fluxul de energie creatoare către inimă şi creier. 1ceastă
te#nică le permite bărbaţilor să îşi cultive energia sexuală la nivelul oricărei zone
din corp, în orice moment, indiferent dacă stau la coadă la un g#işeu, se află aşezaţi

la biroul
de lor sau c#iar în miez de noapte, când se trezesc dintr-un vis sexual însoţit
erecţie!.
:%
Aspiraţia la 5ece
1spiraţia la 8ece mai este numită şi Aspiraţia 7esticulelor, datorită faptului că
ea constă în ridicarea şi coborârea testiculelor, mişcare care se aseamănă unei
respiraţii!. În realitate, te#nica nu presupune numai folosirea muşc#ilor, ci şi a
atenţiei, a concentrării, a vizualizării, pe scurt, a întregului dumneavoastră mental,
pentru a ridica şi a coborî testiculele, aspirând simultan energia sexuală către în sus,
dinspre zonele genitale spre creier. (entru taoişti, orgasmul non-eaculatoriu le
permite bărbaţilor să evite nu doar pierderea sămânţei )şi implicit a #ormonilor,
proteinelor, substanţelor minerale, vitaminelor şi aminoacizilor pe care le conţine
aceasta*, ci şi a energiei bioelectrice ) cing-ci/ generată de spermă. &esticulele
dumneavoastră reprezintă veritabile uzine producătoare de #ormoni şi de energie
sexuală, şi prin intermediul lor dumneavoastră aspiraţi energia care urcă prin
coloana vertebrală până la nivelul creierului )vezi fig. %*. 1ceastă te#nică vă
permite să diminuaţi cantitatea de energie sexuală prezentă în organele
dumneavoastră genitale şi să generaţi un val de energie revitalizantă şi
regeneratoare, aspirând-o de-a lungul coloanei vertebrale şi stimulând toţi nervii de
pe parcursul traseului ei. (uteţi resimţi acest val orgasmic de plăcere în orice
moment, fără să fie nevoie să fiţi excitat din punct de vedere sexual. Feţi putea
petrece astfel o zi excelentă, o săptămână excelentă, o lună extraordinară, şi aşa mai
departe până la sfârşitul zilelor dumneavoastră<
Exerciţiul G
Aspiraţia la 5ece
$. Atingeţi sau acoperiţi testiculele cu o m8nă pentru a le 4ncăl1i2 p8nă
c8n" simţiţi u/oare sen1aţii "e 0urnicături sau prima vibraţie a energiei sexuale
:"acă vă a0laţi 4ntr-un loc public2 puteţi să vă limitaţi la un g8n" sau la o
0ante1ie sexuală;./i 4ntin"eţi u/or către 4n sus mu/chii ce 4ncon7oară testiculele2
3. !nspiraţi
perineul /i anusul. *n timp ce inspiraţi /i ri"icaţi mu/chii2 imaginaţi-vă că
extrageţi această energiei "in 1ona testiculelor 4n 1ona perineului2 apoi către
anus /i coccis.
B. 5espiraţi /i relaxaţi-vă mu/chii2 "ar continuaţi să vă 0ocali1aţi atenţia
asupra energiei sexuale 4n cre/tere.
. Continuaţi să inspiraţi /i să contractaţi mu/chii către 4n sus2 pentru a
expira apoi2 relax8n"u-vă simultan2 "e mai multe ori la r8n"2 p8nă c8n" veţi
simţi o sen1aţie
4nvăţat "e căl"ură
să "eplasaţi sau "e
cu u/urinţă g8"ilare
această la nivelul
energiei perineului.
sexuală2 După
veţi putea ce aţi
4ncepe pur
:
/i simplu să utili1aţi coloana vertebrală ca /i cum ar 0i vorba "e un pai2
aspir8n" energia ching-chi2 pornin" "in 1ona testiculelor /i a perineului2 "e-a
lungul coloanei vertebrale p8nă la ba1a creierului :"acă lăsaţi u/or capul pe
spate2 aceasta va 0acilita trecerea energiei "in coloană 4n 1ona capului;.
Continuaţi timp "e -$J minute sau p8nă 4n momentul 4n care con/tienti1aţi o
u/oară sen1aţie vibratorie la nivelul capului. Continuaţi apoi să circulaţi
energia prin puterea imaginaţiei mentale 4n interiorul capului.
. a s08r/it2 plasaţi v8r0ul limbii 4n partea "e sus a palatului2 la mai mult
"e 3 cm 4n spatele "inţilor "e sus2 4n 1ona 4n care palatul se curbea1ă :ve1i 0ig.
$$;. imba "umneavoastră 0uncţionea1ă ca un 4ntrerupător care conectea1ă
canalele "in 0aţă /i "in spate2 permiţ8n" energiei să coboare prin partea "in
0aţă a corpului p8nă 4n 1ona ombilicului.
rcarea energiei
Învăţarea acestei te#nici de circulare a energiei poate dura un anumit timp, dar
nu vă descuraaţi, îndeosebi dacă nu aveţi o experienţă prea mare a meditaţiei şi a
celorlalte te#nici interioare. 'ste de asemenea posibil să nu simţiţi energia decât în
anumite puncte de-a lungul coloanei vertebrale. +acă simţiţi însă că aceasta a auns
la nivelul creierului, exerciţiul dumneavoastră a reuşit.
5u este exclus să aveţi surpriza de a vă da seama că faceţi parte dintre aceia
care reuşesc să-şi deplaseze această energie practic imediat. 1şa cum am menţionat
la începutul acestui capitol, totul depinde în mare parte de potenţa dumneavoastră şi
de sensibilitatea pe care o aveţi pe plan sexual. n adept al orgasmului multiplu îşi
explica astfel experienţa Încă din adolescenţă am beneficiat întotdea una de multă
energie sexuală, o energie cu adevărat intensă, ceea ce mi-a provocat adeseori
frustraţii de o intesitate similară, pe măsura libidoului meu. Îmi imaginam pe
vremea
pentru aaceea
reuşi că
să trebuie să fiaceastă
controlezi un fel de 3og#in retras
sexualitate. +upăîntr-o
ce ampeşteră,
învăţatdeparte de tot,
acest exerciţiu
am avut imediat surpriza ca după cel mult % minute să-mi dau seama că simţeam o
senzaţie de furnicături prin coloana vertebrală, până în zona capului. +upă numai
câteva luni am auns să îmi controlez dorinţele sexuale neîncetate şi să mă eliberez
de sentimentele de frustrare care m-au făcut să sufăr pe parcursul atâtor ani!.
A '()! CAEA
5elaxaţi-vă
Dacă spatele sau ba1inul "umneavoastră este rigi"2 veţi avea "i0icultăţi 4n
aspirarea
vă relaxaţienergiei sexuale "e-a
1ona ba1inului2 lungul
coloana coloanei /i
vertebrală vertebrale. Este important
cea0a. !maginaţi-vă că văsă
:9
a0laţi călare pe un cal 4n galop /i că e0ectuaţi o mi/care "e basculare a
ba1inului "in 0aţă către spate2 lăs8n" bărbia să coboare /i să urce la loc2 4ntr-o
mi/care alternativă. Dacă veţi practica corect2 coloana "umneavoastră se va
on"ula ca un val.
5ecobor8rea energiei "umneavoastră
+upă ce aţi aspirat energia sexuală din zona genitală până la nivelul creierului,
de-a lungul Canalului +orsal, este esenţial să o faceţi să coboare din nou de-a
lungul Canalului 4rontal până în zona abdomenului, unde poate fi înmagazinată în
cea mai mare siguranţă. Nărbaţii au dificultăţi mult mai mari de a coborî energia
până la nivelul ombilicului, prin comparaţie cu ascensionarea ei de-a lungul
coloanei vertebrale. @ic#ael >inn explică n mare număr de bărbaţi găsesc că
este mult mai uşor să îşi ridice energia de-a lungul coloanei vertebrale. 'xistă într-
adevăr o legătură între testicule şi creier. nii dintre ei descoperă c#iar în mod
natural acest traseu, dar în sc#imb, maoritatea bărbaţilor au dificultăţi în a coborî
energia prin partea din faţă acolo se află situate organele lor vitale şi de aceea ei
reţin în mod inconştient o mare parte din energia lor emoţională în aceste zone.
4emeile privesc
în timp ce problema
au dificultăţi cu invers ele pot coborî
ascensionarea ei. 1menergia
întâlnit cu multanumiţi
uneori mai multă uşurinţă,
bărbaţi care
considerau mai uşor să îşi ridice energia sexuală prin partea din faţă a corpului, prin
Canalul 4rontal în general, le recomand acestora să urmeze pur şi simplu acest
traseu inversat!.
+eşi fiecare etapă contribuie la ascensionarea energiei, contracţia anusului
reprezintă aspectul cel mai important al practicii, căci această acţiune de contracţie
este cea care pompează literalmente energia de-a lungul coloanei. (e măsură ce veţi
câştiga experienţă, focalizarea mentală şi contracţia rapidă a anusului vă vor
permite să ridicaţi energia până la nivelul capului.
Aa început va fi vorba de o aspirare ascendentă până la nivelul capului, ceea
ce vă va permite să trăiţi experienţa unui orgasm cerebral sau c#iar a unui orgasm al
corpului întreg, care vă va auta să vă simţiţi mult mai dinamizaţi. 'ste însă la fel de
important să coborâţi această energie până la nivelul ombilicului, pentru a păstra un
ec#ilibru interior şi a permite corpului dumneavoastră să înmagazineze această
energie în vederea unor destinaţii ulterioare )vezi fig. 9*. &aoiştii cunoşteau
adevărul proverbului englez ceea ce urcă trebuie să şi coboare!.
"ccidentalii îi ironizează adeseori pe 3og#inii care rămân aşezaţi şi se
mulţumesc să îşi contemple ombilicul. (entru maoritatea oamenilor, acesta nu
reprezintă nimic mai mult decât o cicatrice şi o rămăşiţă a cordonului ombilical, dar
:$
în realitate el reprezintă centrul nostru de gravitate fizică şi energetică. "mbilicul
este prima noastră legătură, cea mai vec#e, cu lumea exterioară întreaga cantitate
de oxigen, de sânge şi de substanţe nutritive a convers în corpul nostru foetal prin
poarta de acces abdominală. 'xistă de asemenea un rezervor energetic situat în zona
ombilicului, în care puteţi înmagazina în deplină siguranţă energia pe care aţi
generat-o prin practica dumneavoastră. Corpul poate astfel să digere! această
energie potrivit nevoilor sale. +e altfel, dacă nu reuşiţi să ascensionaţi energia până
la nivelul capului,
vertebrale cel puţinabdomenului,
până la nivelul la început, veţi putea să odirect
focalizând-o ridicaţi
în de-a
zonalungul coloanei
ombilicului, în
rezervorul energetic al acestuia. Cu puţin antrenament, veţi deveni însă cât de
curând capabil să aspiraţi energia în partea de sus a coloanei celeste! - creştetul
craniului.
A '()! CAEA
Ce vi se poate 4nt8mpla9
+ *M! CO+,!E+,!NEN E+E5'!A )EA(.
Atunci c8n" este tre1ită2 enegia sexuală poate 0i ascensionată cu u/urinţă
/i "igerată la 0el "e u/or "e către corpul "umneavoastră2 căci ea nu este 4ncă
prea =0ierbinte>. ,otu/i2 "acă nu reu/iţi să simţiţi 4n su0icientă măsură energia
sexuală prin simpla atingere a testiculelor sau cu a7utorul 0ante1iilor erotice2
puteţi să vă stimulaţi mai "irect /i mai viguros organele genitale.
+ 5EE)C )( *M! 5!D!C E+E5'!A DE-A +' COOA+E!
%E5,E5AE.
Dacă aveţi "i0icultăţi 4n practicarea aspiraţiei energiei "e-a lungul
coloanei vertebrale2 puteţi să 0acilitaţi această aspiraţie utili18n" anumite
pompe naturale care există "e7a "e-a lungul acestui ax vertebral. Creierul
"umneavoastră /i partea interioară a coloanei se scal"ă 4ntr-un 0lui" cerebro-
spinal. #ompele situate la nivelul sacrumului :partea "in spate a ba1inului; /i
la ba1a creierului a7ută acest 0lui" să circule /i vă pot asista 4n punerea 4n
circulaţie a energiei "e-a lungul coloanei :ve1i 0ig. $B;. Aceste pompe utili1ate
4n me"icina contemporană "e către me"icii osteopaţi2 erau bine cunoscute "e
către taoi/ti 4ncă "in antichitate2 cu mai multe mii "e ani 4n urmă. #uteţi 0ace
următorul exerciţiu 4n picioare sau a/e1aţi.
$. Activaţi pompa sacrală contract8n" anusul către coccis /i bascul8n"
simultan ba1inul "inspre 0aţă către spate2 "e mai multe ori la r8n".

:0
3. Activaţi pompa craniană :situată la ba1a craniului; cu a7utorul unei
mi/cări alternative "e retragere /i avansare succesivă a bărbiei2 care execută o
mică mi/care "e rotaţie 4n spaţiu. Mu/chii maxilarului /i cei ai ce0ei trebuie să
răm8nă relaxaţi.
B. După ce aţi activat cele "ouă pompe2 cea sacrală /i cea craniană2
relaxaţi-vă /i 4ncepeţi să con/tienti1aţi ri"icarea energiei "e-a lungul coloanei
vertebrale p8nă 4n 1ona creierului. #racticarea convergenţei oculare către
cre/tetul capului vă va a7uta "e asemenea să "iri7aţi energia către această 1onă.
Activaţi pompele 4n mo" repetat p8nă c8n" veţi simţi urcarea energiei.
+ 5EE)C )( *M! COO5 E+E5'!A.
A/a cum am menţionat mai "evreme2 numero/i bărbaţi /i numeroase
0emei 4nt8mpină greutăţi 4n cobor8rea energiei. #entru a pre4nt8mpina aceste
"i0icultăţi2 vă puteţi m8ng8ia Canalul 6rontal "e-a lungul liniei me"iane a
corpului "umneavoastră "e la 0runte2 "e-a lungul g8tului2 pieptului /i
ab"omenului. #uteţi 4ncerca "e asemenea să vă =4nghiţiţi> energia2 servin"u-vă
"e saliva "umneavoastră :"acă această meto"ă nu 0uncţionea1ă2 este posibil să
existe un bloca7 la nivelul Canalului 6rontal. %e1i 4n acest sens =A găsi calea
Eliminarea bloca7elor "e-a lungul Canului 6rontal>2 "escris mai t8r1iu 4n acest
capitol;.
$. *ntoarceţi limba 4n interiorul gurii "umneavoastră2 ceea ce va avea ca
e0ect activarea glan"elor salivare.
3. După ce veţi "ispune "e o masă importantă "e salivă2 con/tienti1aţi
4ncărcarea acesteia cu energia sexuală pre1entă 4n creier2 prin 0ocali1area
mentală asupra ei :vă reamintim că energia urmea1ă 4ntot"eauna mintea;.
B. *nghiţiţi această acumulare "e salivă "intr-o singură 4nghiţitură2 /i
urmăriţi-i mental traseul pe măsură ce ea se scurge prin eso0ag /i stomac.
*nghiţiţi "in nou /i imaginaţi-vă cum energia se acumulea1ă 4ntr-o masă lichi"ă
4n stomac.
. a s08r/it2 masaţi cu cele "ouă palme partea "in 0aţă a corpului2 "e la
g8t /i p8nă la ab"omen.
Ma7oritatea oamenilor "in lumea mo"ernă resimt tensiuni interioare
importante2 "eopotrivă 0i1ice /i emoţionale. *n timp ce e0ectuaţi tehnicile "e
circulare a energiei2 se poate 4nt8mpla să resimţiţi o anchilo1are ori o congestie
a spatelui ori a pieptului. *n particular2 bărbaţii au ten"inţa "e a-/i reţine
emoţiile2 ceea ce poate genera bloca7e energetice 4n Canalul 6rontal "e-a lungul
::
căruia sunt 4nmaga1inate emoţiile2 la nivelul plexului car"iac2 al plexului solar2
al stomacului /i intestinelor. Este esenţial să eliminaţi aceste bloca7e 4nainte "e
a 4ncerca Marea Aspiraţie :"acă aveţi "i0icultăţi 4n cobor8rea energiei chiar /i
"upă ce aţi eliminat orice bloca7 potenţial la nivelul Canalului 6rontal2
4ncercaţi puternicul exerciţiu al %entilaţiei "escris 4n secţiunea următoare;.
A '()! CAEA
Eliminarea bloca7elor "in Canalul 6rontal
Dacă 4nt8mpinaţi "i0icultăţi 4n cobor8rea energiei /i resimţiţi un bloca72
4ncercaţi exerciţiul următor
$. #lasaţi m8na st8ngă pe ab"omen /i m8na "reaptă la ba1a g8tului2 chiar
"easupra centrului car"iac.
3. !maginaţi-vă 4n timp ce inspiraţi că urcaţi energia "e-a lungul
Canalului 6rontal către m8na "umneavoastră "reaptă2 iar "e acolo2 "e-a
lungul g8tului p8nă la capătul limbii.
B. *n timp ce expiraţi2 imaginaţi-vă că schimbaţi cursul energiei2 care
coboară acum
vă va a7uta trec8n" prin
să eliminaţi oriceplexul
bloca7car"iac p8nă
energetic 4nlungul
"e-a 1ona ab"ominală. Aceasta
Canalului 6rontal.
Marea Contracţie
+upă ce aţi învăţat să vă puneţi în mişcare energia sexuală atâta vreme cât ea
nu este încă suficient de intensă, este necesar să urmăriţi, să controlaţi şi să puneţi în
mişcare energia atunci când aceasta este trezită . În acest caz, energia este mai
fierbinte, mai explozivă, şi este mai dificil să împiedicaţi ieşirea bruscă a acesteia
prin penis. &otuşi, înainte de a încerca @area Contracţie, este necesar să vă
asiguraţi că sunteţi capabil să puneţi în mişcare energia, aşa cum o indică exerciţiul
precedent.
unui grup de"prirea energiei
cai aflaţi sexuale
în galop caretrezite poate ficătre
se îndreaptă comparată întrucâtva
o prăpastie. cude
Înainte oprirea
a
încerca @area Contracţie, este necesar să ştiţi ce înseamnă să călăreşti un cal exact
acest lucru vă învaţă exerciţiul 1spiraţiei la 8ece.
+upă cum am menţionat în capitolul unu, eacularea este pur şi simplu un
spasm muscular involuntar, pe care puteţi învăţa să îl controlaţi voluntar, alegând
singur dacă şi când doriţi să eaculaţi. @ic#ael >inn explică funcţionarea @arii
Contracţii 'acularea nu se poate produce decât dacă există suficient de multă
energie la nivelul nervilor locali şi o cantitate suficientă de energie în muşc#ii
corespondenţi - pentru a declanşa un spasm muscular. 5u există nimic metafizic în
te#nica @arii Contracţii, care împiedică spasmul eaculatoriu. 5u aveţi altceva de
:J
făcut decât să contractaţi muşc#ii (C care înconoară canalele de trecere a spermei,
şi apoi să pompaţi progresiv marii muşc#i fesieri )dacă este necesar, inclusiv
muşc#ii picioarelor, ai pumnilor şi ai maxilarelor*. 1ceşti muşc#i mari antrenează
sângele în afara zonei genitale. În acelaşi timp, energia se îndepărtează de la nivelul
nervilor genitali, focalizându-vă atenţia asupra unui val de senzaţii nervoase ce urcă
de-a lungul coloanei vertebrale până la creier. Cum acestea sunt combinate,
deturnează pur şi simplu sensul circulaţiei sângelui şi a energiei - de care muşc#ii
genitali au nevoie +upă
naştere eaculării. pentrucum
a intra în spasme,
vedeţi, acele
nimic mai contracţii
simplu< &oateinvoluntare, care dau
aceste contracţii şi
tensiuni pot părea puţin primitive, dar ele au marele merit al eficacităţii. " practică
regulată şi corectă este întotdeauna încoronată de succes, după o şedinţă mai mult
sau mai puţin scurtă. (ersonal am sute de elevi care constituie cea mai bună dovadă
în acest sens!.
Aa începutul aplicării te#nicii numite @area 1spiraţie, veţi beneficia din plin
de diversele te#nici descrise în această secţiune. @ai devreme sau mai târziu, prin
forţa practicii, concentraţia dumneavoastră mentală însoţită eventual de o contracţie
rapidă a muşc#iului (C vă va fi suficientă pentru punerea în mişcare a energiei ci.
+upă cum relata un adept al orgasmului multiplu Aa început, eram nevoit să-mi
contract muşc#ii, îndeosebi cei ai perineului şi anusului, în timp ce mă concentram
mental pentru a genera ascensionarea energiei. 1cum, aceasta urcă însă practic
singură!.
A '()! CAEA
#recauţii
Marea Aspiraţie este o practică extrem "e puternică /i trebuie practicată
cu o anumită pru"enţă.
+ ()A!
C5E!E5! +!C!ODA,(
O #E5!OAD( #5EAE+E5'!A
MA5E DE)EA(
,!M#. A +!%E
#lasaţi limba la ba1a palatului2 4n interiorul gurii2 pentru a permite
acestei energii să coboare prin Canalul 6rontal p8nă 4n 1ona ombilicului2 un"e
poate 0i 4nmaga1inată 4n "eplină siguranţă. +umero/i sexologi obi/nuiau p8nă
nu "emult să-/i 4nveţe elevii cum poate 0i aspirată energia p8nă 4n 1ona
creierului2 0ără să le arate 4nsă cum poate 0i cobor8tă aceasta. Această tehnică
are "rept consecinţă ceea ce se nume/te sindromul lui Kundalini. ,aoi/tii /tiau
0oarte bine 4n ce măsură este importantă completarea acestui cerc. *n orice

moment 4n care aveţi impresia că "ispuneţi "e prea multă energie2 inspiraţi
:M
ab"ominal /i apoi2 4n timp ce expiraţi2 cobor8ţi energia p8nă la nivelul
"egetelor "e la picioare /i al tălpilor :ve1i 0ig. $;.
A)!'5A!-%( C( %( )!M!! #E56EC, EC<!!5A,.
+u uitaţi că energia sexuală pe care o puneţi 4n mi/care 4n corpul
"umneavoastră va ampli0ica toate emoţiile care vă sunt speci0ice. Michael
?inn explică =Ceea ce este mai important este să 4ncepeţi prin a elimina
stările "umneavoastră extreme /i prin a evita să practicaţi atunci căn" vă
simţiţi iritat sau m8nios2 sau c8n" vă a0laţi 4ntr-o stare emoţională excesivă2
oricare ar 0i aceasta. De asemenea2 evitaţi practica 4n ca1ul 4n care vă simţiţi
extrem "e obosiţi. Dacă su0eriţi "e o anumită problemă "e sănătate2 este
pre0erabil să vorbiţi cu un instructor "e ,ao Curativ :ve1i anexa; 4nainte "e a
abor"a această tehnică.
+ 6O5A!.
De/i s-ar putea ca la 4nceput să nu con/tienti1aţi 4ntreaga importanţă a
acestui aspect2 4n realitate atitu"inea "umneavoastră 0aţă "e tehnica "e kung-
fu sexual este esenţială. A/a cum scria instructorul "e ,ao Curativ ?alter
eckleP =A"eseori2 bărbaţii abor"ea1ă practica 4n 0orţă2 ceea ce este bine2 "ar
ei trebuie să 0ie 4n permanenţă atenţi să nu bloche1e energia "e-a lungul
coloanei vertebrale2 căci 4n ca1 contrar ar putea să 4/i 0acă un mare rău.
Atitu"inea "umneavoastră trebuie să 0ie veselă /i 7ucău/ă. Corpul
"umneavoastră are nevoie "e bl8n"eţe. Este pre0erabil să pier"eţi energia prin
e7aculare "ec8t să o constr8ngeţi cu orice preţ să urce prin coloana
vertebrală>.
#5E'(,!!-%(.
#racticaţi 4ntot"eauna cu stomacul gol2 "ar 0ără să simţiţi sen1aţia "e
0oame2 ori "e c8te ori este posibil. A/teptaţi 4ntot"eauna cel puţin o oră "upă ce
aţi m8ncat. Corpul are nevoie "e energie pentru a "igera alimentele pe care
tocmai le-aţi ingerat2 ceea ce re"uce 4n mo" proporţional cantitatea "e energie
care poate circula "e-a lungul corpului. #e "e altă parte2 vă recoman"ăm să
purtaţi haine c8t mai largi. De/i un curent u/or "e aer proaspăt /i curat este
recoman"abil2 evitaţi curenţii violenţi sau v8ntul. %ă mai reamintim "e
asemenea să nu uitaţi ca 4ntot"eauna să respiraţi pe nas.
#ON!!O+A5EA
a 4nceput nu vă alungiţi pe spate 4n timpul exerciţiilor2 căci energia
sexuală ascen"entă ar putea stagna la nivelul pieptului2 gener8n" "ureri 4n
:=
această 1onă. Este pre0erabil să staţi mai 4nt8i 4n picioare2 4n po1iţia a/e1at sau
alungit pe o parte. *n ca1ul "in urmă2 alungiţi-vă 4ntot"eauna pe partea
"reaptă :alungirea pe partea st8ngă este mult prea obositoare pentru inimă;.
După ce veţi atinge controlul asupra acestor exerciţii2 veţi putea să le 0aceţi 4n
orice po1iţie. +u vă spri7iniţi "e nici un obiect :cum ar 0i o pernă2 spre
exemplu; atunci c8n" vă a0laţi alungiţi pe partea "reaptă2 căci aceasta ar putea
curba canalul "e energie /i genera "ureri "e spate.
A%E5,!)ME+,
Dacă aveţi o rană generată "e un herpes activ2 a/teptaţi ca aceasta să se
vin"ece pentru a putea practica acest exerciţiu. Dacă aveţi 4nsă un herpes 4n
curs "e vin"ecare :0ără nici un 0el "e rană vi1ibilă; puteţi e0ectua această
practică.
a 4nceput veţi utili1a mu/chii mari pentru a asista procesul "e
ascensiune al energiei. *n cur8n" nu va mai 0i nevoie să recurgeţi 4ntr-o a/a "e
mare măsură la a7utorul lor /i veţi putea conta mult mai mult pe mu/chii #C.
%eţi putea să vă concentraţi acum asupra cre/tetului capului /i veţi cobor4
energia 0ără nici un e0ort. Este posibil să treacă o anumită perioa"ă "e timp
4nainte să a7ungeţi 4n acest sta"iu2 "ar veţi s08r/i cu siguranţă prin a "eveni
capabil să "iri7aţi 0luxul "e energie regeneratoare "e-a lungul coloanei
vertebrale printr-un singur g8n". După ce veţi atinge controlul asupra Marii
Aspiraţii2 veţi putea 0ace energia să urce 4n orice situaţie atunci c8n" vă a0laţi
4n timpul mersului2 la coa"ă2 a/e1aţi 4n 0aţa volanului sau alungiţi pe pat.
,otu/i2 la 4nceput este pre0erabil să alegeţi momente "e relaxare 4n timpul
cărora nu puteţi 0i 4ntrerupţi2 ast0el 4nc8t să puteţi să vă concentraţi asupra
orientării acestui 0lux at8t "e subtil "e energie vitală "e-a lungul corpului.

+u văe0ecte
nu simţiţi 4ngri7oraţi "acă 4n Orice
consi"erabile. timpul0iinţă
primelor 1ile sau
are nevoie "esăptăm8ni
o perioa"ă"e practică
"i0erită "e
acomo"are /i "e sensibili1are pentru a putea sesi1a circulaţia energiei prin
corp. Dacă aţi practicat alte exerciţii mentale2 cum ar 0i me"itaţia2 Poga sau
artele marţiale2 veţi "escoperi că aceste exerciţii sunt extrem "e u/oare. Dacă
4nsă este prima "umneavoastră abor"are a unor tehnici interioare2 nu vă
pier"eţi răb"area. Este uneori "e nevoie "e 0oarte mult timp pentru a 4nvăţa
arta concentrării. De/i aceasta vi se poate părea "i0icilă2 veţi 0i uimit cu c8tă
rapi"itate veţi 4ncepe să observaţi circulaţia energiei "e-a lungul corpului.
Atunci c8n" circulă "e-a lungul circuitelor naturale2 energia ghi"ea1ă mintea2
la
sus20elveţi
cum aceasta
putea uita"in urmă ghi"ea1ă
4n cur8n" energia.
cea mai mare i a/a
parte cum menţionam
a etapelor "e7a
exerciţiului mai
pentru
:O
a con"uce pur /i simplu energia către cre/tetul capului prin 0orţa g8n"ului.
Dar2 la 0el ca /i 4n ca1ul con"ucerii unui autoturism2 4nainte "e a putea 0ace
abstracţie "e etapele in"ivi"uale2 este totu/i in"ispensabil să urmaţi totu/i o
ucenicie2 pas cu pas.
Ascensiunea energiei "e-a lungul coloanei vertebrale prin Marea
Aspiraţie 0uncţionea1ă "upă acelea/i principii ca /i o pompă "e apă. Atunci
c8n" pompaţi energia prin interme"iul mu/chilor "umneavoastră2
"umneavoastră creaţi o presiune /i o vi"are ce generea1ă urcarea energiei2 "ar
"irecţionarea ei către 4n sus este atinsă cel mai u/or 4n timpul 0a1elor "e
relaxare. Atunci c8n" vă o"ihniţi2 0ocali1aţi-vă mintea asupra 0luxului "e
energie.
Este pre0erabil să practicaţi "imineaţa sau "upă amia1a2 căci 4n timpul
nopţii excesul "e energie pe care o a"uce Marea Aspiraţie vă poate 4mpie"ica
să a"ormiţi cu u/urinţă. Dacă acest lucru se pro"uce2 sau cu alte cuvinte "acă
aveţi prea multă energie =nervoasă>2 aplicaţi pur /i simplu limba 4n 1ona
palatului :ceea ce va conecta Canalul Ascen"ent Dorsal "e cel Descen"ent
Anterior; /i cobor8ţi energia
poate 0i 4nmaga1inată. #uteţi "in 1ona capului
"e asemenea 4n 1ona
genera ombilicului2
o mi/care un"e ea
circulatorie2 4n
spirală2 a energiei 4n 1ona capului2 sau puteţi aplica tehnicile pe care le-am
4nvăţat 4n secţiunea Aspiraţia la 5ece. Dacă această energie 4n exces persistă2
puteţi recurge la exerciţiul %entilaţiei "escris ulterior 4n acest capitol.
Exerciţiul 
Marea Contracţie
$. #ornin" "in po1iţia 4n picioare2 4ncepeţi cultivarea autoerotică p8nă
c8n" "ob8n"iţi o erecţie pronunţată2 "ar cu mult timp 4nainte "e punctul "e
non-retur
e7aculat 4n:BJ
mo""enormal;.
secun"e p8nă la $ minut p8nă la momentul 4n care aţi 0i
3. Opriţi stimularea /i o"ihniţi-vă o clipă pentru a vă rec8/tiga controlul.
Contractaţi apoi mu/chiul #C cu 0ermitate 4n 7urul prostatei /i apăsaţi "egetele
"e la picioare la sol.
B. !nspiraţi /i aspiraţi energia "umneavoastră sexuală pornin" "in 1ona
perineului către anus /i prin coloana vertebrală2 contract8n" cu 0ermitate
mu/chii 0esieri.
. a 0el ca 4n ca1ul 4n care apăsaţi 0r8na unui autoturism2 contractaţi 4n
valuri mu/chii2 pornin" "e la anus /i urc8n" "e-a lungul coloanei vertebrale2 /i
J%
inspiraţi scurt "e 0iecare "ată. #entru a 0acilita ascensiunea energiei2 balansaţi
coloana vertebrală "in 0aţă către spate2 ca /i cum aţi călări un cal.
. Atunci c8n" energia a7unge la ba1a craniului2 asiguraţi-vă că aveţi
bărbia u/or retrasă2 pentru a 0acilita trecerea energiei "in coloana vertebrală
4n 1ona capului.
F. 5i"icaţi ochii către tavan ca /i cum aţi "ori să priviţi cre/tetul capului
prin interior această mi/care 0acilitea1ă urcarea energiei.
G. După ce aţi reu/it să pompaţi energia p8nă 4n cre/tetul capului2 aţi
e0ectuat practic o Mare Aspiraţie. Dimensiunea erecţiei "umneavoastră 4n
acest sta"iu este cea mai bună manieră "e a măsura gra"ul reu/itei
"umneavoastră aspirarea energiei "in 1ona organelor genitale "e-a lungul
coloanei vertebrale2 trebuie să aibă ca e0ect "iminuarea "imensiunii erecţiei.
. 5epetaţi "e opt ori etapele B-F.
H. După ce aţi pompat energia p8nă 4n cre/tetul capului "e nouă ori2
utili1aţi mentalul2 ochii /i toate simţurile "umneavoastră pentru a imprima
acestei energii
creierului2 "e H2sexuale
$ sau creatoare
BF "e ori2 omai
mi/care "e circulaţie
4nt8i 4ntr-un 4n spirale
sens2 apoi 4n interiorul
4n celălalt. După
ce aţi 4ncheiat spiralele2 o"ihniţi-vă o clipă /i resimţiţi această sen1aţie "e
energi1are 0enomenală 4n 1ona creierului2 care generea1ă uneori sen1aţii "e
căl"ură /i 0urnicături2 ca /i 4n ca1ul unui mini-orgasm.
$J. Dacă aveţi impresia că 4n creierul "umneavoastră se a0lă su0icient "e
multă energie2 aplicaţi limba la ba1a palatului /i lăsaţi energia să coboare prin
Canalul Anterior2 trec8n" "in 1ona cre/tetului prin spaţiul a0lat 4ntre
spr8ncene2 prin nas2 g8t2 inimă2 plexul solar /i p8nă la ombilic2 un"e poate 0i
4nmaga1inată.
A '()! CAEA
Ce vi se poate 4nt8mpla să simţiţi
+ )!M, +!M!C.
%-am sugera să practicaţi Marea Aspiraţie atunci c8n" energia sexuală
nu este 0oarte in0lamată. Cu c8t aceasta este mai 0ierbinte2 cu at8t este mai
"i0icil "e controlat2 iar e7acularea "evine mai probabilă2 risc8n" să pier"eţi
energia pe care 4ncercaţi să o ascensionaţi. ,otu/i2 "acă nu simţiţi su0icientă
energie sexuală2 excitaţi-vă p8nă la H-HHQ "in "rumul care "uce la orgasm.
Atunci c8n" p8nă
putea excita veţi "eveni capabil
la orgasmul să aveţiascension8n"
complet2 un orgasm 0ără e7aculare2
simultan văp8nă
energia veţi 4n
J
1ona creierului. C8n" sunteţi pe punctul "e a 7uisa2 opriţi-vă /i practicaţi
Marea Contracţie "e B-H ori2 sau "e un număr su0icient "e mare "e ori pentru
a permite sen1aţiilor orgasmice să ascensione1e prin corp.
#5EA CAD
)e poate 4nt8mpla uneori să vă "aţi seama că energia "umneavoastră este
prea 0ierbinte2 prea explo1ivă2 ast0el 4nc8t 0ie e7aculaţi2 0ie 4nt8mpinaţi
"i0icultăţi 4n a ascensiona energia "e-a lungul coloanei vertebrale. *n acest ca12
excitaţi-vă ceva mai puţin. Este necesar să aveţi "estulă energie pentru ca
aceasta să poată urca2 "ar 4n nici un ca1 prea multă2 cel puţin nu la 4nceput.
M( DOA5E )#A,EE
neori se "ove"e/te "i0icil să 0orţaţi pătrun"erea energiei pe la ba1a
coloanei vertebrale2 iar anumiţi oameni resimt o mică sen1aţie "e "urere2 o
mică 0urnicătură sau o impresie ="e 4nţepături ca "e ace> atunci c8n" această
energie penetrea1ă pentru prima oară 4n 1ona sacrumului. Dacă vi se 4nt8mplă
a/a ceva2 nu intraţi 4n panică. %eţi putea a7uta energia să treacă mas8n" u/or
această 1onă cu a7utorul "egetelor.
M( DO5 OC<!!
Atunci c8n" pivotaţi ochii către 4n sus sau c8n" le imprimaţi o mi/care "e
rotaţie se poate 4nt8mpla ca mu/chii "umneavoastră oculari sau capul să vă
"oară. Acesta este un semnal tipic "e mu/chi congestionaţi /i nu aveţi nici un
motiv "e 4ngri7orare. Dacă problema persistă2 e0ectuaţi această parte a
exerciţiului cu mai multă bl8n"eţe sau contactaţi un instructor "e ,ao Curativ
:ve1i anexa;.
M( DOA5E CA#
Dacă4n
"i0icultăţi aveţi "ureri este
a a"ormi2 "e cap2 "acăsăvă0i simţiţi
posibil =supratensionat>
lăsat prea multă energie sau "acă aveţi
stagnantă 4n
1ona capului. Aceasta se poate supra4ncăl1i "acă răm8ne 4ntr-un singur loc2
problemă u/or "e re1olvat "acă reu/iţi să puneţi 4n mi/care energia. E0ectuaţi
mi/carea "e circulaţie 4n spirală 4n interiorul capului "e H2 $ sau BF "e ori
4ntr-un sens2 iar apoi 4n celălalt :la 0el ca /i 4n ca1ul artei culinare2 va trebui să
amestecaţi alimentele 4n castron2 ast0el 4nc8t nici o parte a bulionului să nu 0ie
prea 0iartă;. După ce aţi rotit energia 4n interiorul capului2 lăsaţi-o să coboare
prin partea "in 0aţă a corpului2 prin Canalul 6rontal. Dacă acest lucru se
"ove"e/te "i0icil2 lăsaţi energia să coboare prin coloana vertebrală.
M( )!M, !5!,A, ! MR+!O)
J9
#e l8ngă 0aptul că ampli0ică m8nia pe care o aveţi "e7a2 această energie
nouă vă poate supra4ncăl1i2 "e1volt8n" asemenea emoţii negative2 "acă nu
reu/iţi să circulaţi 4ntr-o măsură su0icientă energia. *n acest ca12 insistaţi mai
mult asupra trans0ormării m8niei /i altor emoţii negative 4n bunăvoinţă /i
iubire. Consultaţi "e asemenea secţiunea intitulată =C8n" să e7aculăm>
"escrisă ulterior 4n acest capitol.
A,E E6EC,E )EC+DA5E
Există un mic procent "e bărbaţi care 4ncearcă aceste tehnici /i resimt un
exces "e energie blocată 4n partea superioară a corpului. )imptomele acestei
tulburări varia1ă "e la o persoană la alta2 "ar pot antrena perioa"e "e
insomnie2 1um1ăit 4n urechi2 palpitaţii car"iace sau "ureri "e cap care persistă
timp "e mai multe 1ile. Dacă aveţi unul "intre aceste simptome2 opriţi ime"iat
practica /i reali1aţi exerciţiul "e ventilaţie "escris mai 7os. Dacă aceste
simptome persistă2 luaţi contact cu un instructor "e ,ao Curativ :ve1i anexa;
sau cu un acupunctor. Ma7oritatea me"icilor occi"entali ar 0i incapabili să
"iagnostiche1e sau să trate1e corect acest gen "e probleme2 ne0iin" 0ormaţi
pentru 4nţelegerea
ale acesteia. )ă mai"eplasărilor
preci1ăm"ecăenergie
aceste"e-a lungul corpului
probleme nu sunt /iprovocate
e0ectele 0i1ice
"e
circulaţia energiei sexuale 4n sine2 ci "e tensiunile emoţionale /i 0i1ice
acumulate 4n partea superioară a corpului - pre1ente "e7a 4nainte "e a 4ncepe
practica kung-fu sexual . Energia sexuală nu 0ace "ec8t să ampli0ice aceste
"i0icultăţi2 ceea ce explică "e ce este esenţial să re1olvaţi acest gen "e probleme
subiacente 4nainte "e a vă aventura mai "eparte 4n tehnicile care vi le
propunem aici.
După cum am menţionat "e7a2 "acă aveţi "i0icultăţi cu cobor8rea
energiei2 este posibil să existe un bloca7 la nivelul Canalului 6rontal. ,aoi/tii
utili1ea1ă a"eseori sunete pentru a "ega7a canalele energetice blocate /i pentru
a vin"eca organismul.
Această tehnică poartă numele "e Cele ase )unete Curative :o "escriere
"etaliată a acestei practici poate 0i găsită 4n lucrarea lui Mantak Chia2
ransformaţi stresul dumneavoastră în vitalitate ;. )unetul care va "eschi"e
Canalul "umneavoastră 6rontal /i care vă va a7uta să ventilaţi energia 4n exces
este cel al triplului încălzitor. După 0iecare /e"inţă "e practică a Marii
Contracţii2 masaţi bine părţile genitale. Aceasta vă permite să "ispersaţi
energia remanentă care nu a putut ascensiona /i să eliminaţi ast0el eventualele
sen1aţii
coccisul "e congestie prin
/i sacrumul sau "e preaplin energetic.
interme"iul exerciţiuluiMasaţi "eopotrivă
Masa7ului perineul2
#elvianS "escris
J$
ulterior 4n acest capitol. Dacă testiculele "umneavoastră vă "au sen1aţia "e
preaplin energetic2 puteţi să practicaţi "e asemenea Masa7ul ,esticulelor care
va 0i "escris 4n capitolul opt. Acest masa72 la 0el ca /i Masa7ul #elvian2 a7ută
corpul să absoarbă mai u/or sperma /i energia sexuală.
Exerciţiul H
%entilaţia

$. simţiţi
4n care Alungiţi-vă
"ureripelaspate.
ba1a 5i"icaţi genunchii
spatelui sau cu a7utorul
4n regiunea unei perne 4n ca1ul
lombară.
3. #lasaţi m8inile la 4nălţimea gurii2 ast0el 4nc8t buricele "egetelor să se
atingă iar palmele să 0ie orientate către picioare.
B. *nchi"eţi ochii /i respiraţi pro0un". )esi1aţi cum stomacul /i pieptul
"umneavoastră se ri"ică u/or.
. N8mbiţi /i expiraţi lent2 scoţ8n" sunetul =!iii>. *n timp ce expiraţi2
4mpingeţi m8inile către picioare2 imagin8n"u-vă că trupul "umneavoastră este
un tub gol pe care tocmai 4l goliţi cu a7utorul lor.
. 5epetaţi sunetul /i mi/carea "e B2 F sau H ori2 imagin8n"u-vă "e 0iecare
"ată că 4mpingeţi acest exces "e energie "in 1ona capului2 trec8n" prin inimă
către ab"omen2 picioare2 /i elimin8n"-o apoi prin interme"iul tălpilor. #uteţi
4ncerca acest exerciţiu /i 4n po1iţia a/e1at sau 4n picioare. Dacă aveţi 4ncă
"i0icultăţi 4n ventilarea energiei "umneavoastră2 consultaţi un instructor "e
,ao Curativ :ve1i anexa; sau un acupunctor.
loca7ul "igital
Fom descrie în continuare modul în care poate fi blocată sămânţa atunci când
aţi depăşit ceea ce @asters şi Lo#nson numesc ine#ita!ilitatea eaculatorie, sau cu
alte cuvinte punctul de non-retur. (ractica @arii 1spiraţii este de preferat ori de
câte ori este posibilăH este de preferat de asemenea să preveniţi eacularea mai
degrabă mental decât cu degetele, metoda manuală fiind oarecum neîndemânatică
)mai puţin eficientă*. 4olosiţi această te#nică numai atunci când aveţi nevoie să vă
conservaţi energia, spre exemplu dacă sunteţi bolnav sau dacă lucraţi prea mult, şi
totuşi nu aţi reuşit să împiedicaţi procesul de eaculare. 1tunci când folosiţi
Nlocaul +igital pentru a bloca sămânţa şi a împiedica expulzarea ei, odată punctul
de non-retur depăşit, vă veţi pierde erecţia. "ricum, vă veţi da seama curând că
aceasta revine mai rapid. n adept al orgasmului multiplu mărturisea +upă
aplicarea Nlocaului +igital, erecţia revine rapid şi puţin timp după aceea pot să
reîncep să fac dragoste!.
J0
În ultima secţiune, am descris (unctul de n @ilion de +olari ca pe un loc
asupra căruia puteţi presa pentru a împiedica eacularea. (unctul de n @ilion de
+olari este de asemenea şi punctul în care puteţi bloca sămânţa, împiedicând-o să
părăsească corpul dumneavoastră atunci când aţi depăşit punctul de non-retur. n
adept al orgasmului multiplu descrie astfel momentul în care a descoperit utilitatea
Nlocaului +igital Aa început, am utilizat Nlocaul +igital în timpul autocultivării
erotice. (uteam să mă antrenez astfel, apropiindu-mă din ce în ce mai mult de
punctul
depăşeamdeacest
non-retur, şi puteam
punct. 1ş să oricărui
recomanda mă folosesc de această
începător te#nică
să practice atunci
te#nica mai când
întâi
în momentul autocultivării erotice, pentru a evita gesturile neîndemânatice sau
penibile în timpul raporturilor sexuale în cuplu!.
Aa modul fundamental, Nlocaul +igital implică presiunea (unctului de n
@ilion de +olari, mica adâncitură situată în faţa anusului, cu cele trei degete ale
mânii drepte )vezi fig. :*. +acă sunteţi stângaci, serviţi-vă de mâna stângăH veţi
avea nevoie de întreaga forţă a mânii dominante pentru a reuşi perfect această
te#nică )pe de altă parte, asiguraţi-vă că ung#iile dumneavoastră sunt tăiate scurt
pentru a nu vă răni*. (unctul trebuie presat c#iar în momentul în care simţiţi că aţi
depăşit punctul de non-retur, dar +nainte de a începe să eaculaţi, continuând să
presaţi până când contracţiile eaculatorii încetează complet.
1păsaţi asupra punctului în care canalul eaculatoriu şi membrana uretrală se
întâlnesc. n adept al orgasmului multiplu sugera 'ste util să vă daţi seama că la
început, concentrarea şi presiunea necesară în timpul orgasmului vă vor reduce
plăcerea în timpul contracţiilor orgasmice. (ornind de la această premisă, veţi putea
continua să aplicaţi presiunea până la final!. 5u trebuie să vă îngrioraţi, căci acest
lucru va deveni din ce în ce mai uşor şi din ce în ce mai puţin enant odată cu
trecerea timpului şi câştigarea experienţei.
+acă presaţi locul corect, nici o picătură de sămânţă nu va fi expulzată. +acă
se întâmplă contrariul, rezultă că nu aţi descoperit corect (unctul de n @ilion de
+olari. +ata viitoare când aplicaţi te#nica, apropiaţi degetele ceva mai mult de anus
şi asiguraţi-vă că apăsaţi cu mai multă fermitate asupra micii adâncituri.
+acă sunteţi curioşi să aflaţi dacă aţi aplicat exerciţiul corect, puteţi urina într-
o ceaşcă. +acă urina este clară, rezultă că aţi aplicat te#nica corect. +acă ea este
lăptoasă, rezultă că sămânţa a trecut în vezică printr-o eaculare retrogradă. În acest
caz, urmăriţi ca la noua aplicare a te#nicii )aşa cum am menţionat mai sus* să
apropiaţi cele trei degete mai mult de anus.

J:
1tunci când blocaţi sămânţa cu autorul degetelor, cea mai mare parte a
fluidului se reîntoarce în epididim şi în veziculele seminale. Qesuturile din această
zonă sunt extrem de elastice şi nu sunt afectate de această te#nică, dar este extrem
de important ca după exerciţiu să masaţi zonele pelviene )vezi exerciţiul @asaul ui
(elvian de pe pagina următoare*, să efectuaţi contracţiile muşc#iului (C şi să
circulaţi energia dumneavoastră sexuală de-a lungul întregului corp )acesta este
cazul ideal*, aşa cum a fost descris în secţiunea precedentă. 'ste posibil să simţiţi o
anumită
Nlocaul presiune sau c#iar
+igital pentru o senzaţie
prima dureroasă
oară, ceea atunci
ce indică când
că este cuîncepeţi
atât maisăimportant
vă serviţisăde
vă autaţi organismul să reabsoarbă sămânţa. n adept al orgasmului multiplu îşi
explica astfel experienţa &rebuie să fi extrem de prudent atunci când aplici
Nlocaul +igital şi să nu apeşi prea puternic. Într-o seară, în timp ce pompele mele
intrau în acţiune, am apăsat prea puternic, după care am rămas cu dureri o anumită
perioadă!.
(uteţi elimina o mare parte din presiunea resimţită la nivelul bazinului după
folosirea Nlocaului +igital sau a @arii Contracţii prin masarea anumitor puncte
c#eie. Înainte de toate se recomandă masaul perineului )între rădăcina penisul ui şi
anus* şi al testiculelor )@asaul &esticulelor va fi descris în capitolul opt*. 1ceasta
va elimina o mare parte a presiunii şi va auta organismul să reabsoarbă sămânţa. Aa
fel de important este şi masaul coccisului, şi îndeosebi întăritura dintre anus şi
coccis )vezi fig. J*, precum şi cele trei adâncituri ale sacrumului )vezi fig. M*.
&oate acestea vă vor auta organismul să absoarbă energia sexuală pe care aţi
generat-o.
Exerciţiul $J
loca7ul Digital

$. Atunci
n Milion "e c8n"
Dolarisimţiţi că e7acularea
cu a7utorul celor este
treiinevitabilă2
"egete "inapăsaţi
mi7loc#unctul "e
ale m8nii
"ominante :cu alte cuvinte2 0ără "egetul mare /i "egetul mic;2 presiunea
trebuin" să 0ie su0icientă pentru a bloca 0luxul săm8nţei.
3. Degetele trebuie să 0ie u/or curbate2 iar "egetul "in mi7loc trebuie să
prese1e "irect asupra canalului uretral. Acesta se um0lă atunci c8n" e7acularea
"evine iminentă2 ceea ce 0acilitea1ă locali1area lui. Celelalte "ouă "egete
presea1ă "e 0iecare parte a canalului pentru a ampli0ica bloca7ul.
B. Contractaţi mu/chiul #C2 care 4ncon7oară prostata2 /i ri"icaţi perineul.

Aspiraţi energia sexuală "e-a lungul coloanei vertebrale2 p8nă la creier.


JJ
. *nainte2 4n timpul /i "upă contracţii2 menţineţi "egetele 4n po1iţia
"escrisă mai sus.
. După ce pulsaţiile s-au 4ncheiat complet2 "eblocaţi 1ona.
Exerciţiul $$
Masa7ul #elvian
$. Masaţi cu a7utorul "egetelor #unctul "e n Milion "e Dolari 4ntr-o
manieră circulară2 mai 4nt8i 4ntr-un sens2 apoi 4n celălalt.
3. 5epetaţi masa7ul circular 4ntre anus /i coccis.
B. 5epetaţi acest masa7 pe 0iecare "in cele opt ori0icii ale sacrumului.
Dacă nu reu/iţi să "escoperiţi a"8nciturile in"ivi"uale2 masaţi mai multe locuri
"in 1ona sacrală2 e0ectu8n" mi/cări circulare 4ntr-o "irecţie2 apoi 4n celalaltă.
A '()! CAEA
)en1aţia "e "urere
Dacă resimţiţi o "urere intensă2 este probabil că aţi presat un punct
incorect
seamănă:situat
cu un mai 4n 0aţă;
0urtun sau prea
"e stropit t8r1iu.
găurit2 *n timpul
se um0lă e7aculării20lui"ului
sub presiunea uretra - /i
care
poate genera "aune. 5obinetul trebuie 4nchis 4nainte "e ca apa :sau 4n ca1ul
nostru2 săm8nţa; să pătrun"ă 4n interiorul 0urtunului. rmătoarea "ată c8n"
aplicaţi tehnica2 aveţi gri7ă să apăsaţi un punct situat mai 4n spate2 /i să 0aceţi
acest lucru la timp. Aveţi gri7ă "e asemenea să nu apăsaţi prea puternic. )e
4nt8mplă a"eseori să resimţiţi un u/or "iscon0ort2 4n"eosebi 4n timpul primelor
săptăm8ni2 "atorită 0orţei cu care apăsaţi "egetele /i a presiunii 0lui"ului la
nivelul ba1inului "umneavoastră2 "ar aceasta nu va "ura 4n mo" normal prea
mult timp. Dacă resimţiţi sen1aţii "e "urere2 urmăriţi să ra0inaţi tehnica sau
am8naţi-o pentru mai t8r1iu2 practic8n" 4ntr-o mai mare măsură Marea
Contracţie2 care este oricum pre0erabilă.
O cantitate mică "e spermă se va mai scurge "e 4n"ată ce vă veţi pier"e
erecţia2 motiv pentru care meto"a nu este recoman"abilă pentru controlul
na/terilor sau pentru evitarea bolilor cu transmisie sexuală. Ea nu este lipsită
totu/i "e e0icacitate2 4n"eosebi "acă o 0olosiţi 4n combinaţie cu alte 0orme
contraceptive. Av8n" 4n ve"ere totu/i că tehnica generea1ă o anumită pier"ere
energetică2 aveţi tot interesul să 4nvăţaţi c8t mai cur8n" posibil practica Marii
Aspiraţii. De/i la 4nceput este posibil să vă simţiţi obosit2 energia
"umneavoastră va reveni mult mai rapi" "ec8t 4n ca1ul 4n care aţi 0i e7aculat.
JM
Această practică este extrem "e puternică2 /i nu ar trebui să recurgeţi la
ea mai "es "e o "ată la "ouă-trei 1ile2 4n"eosebi 4n perioa"a "e 4nceput. Dacă
sunteţi 4n v8rstă sau bolnav2 nu ar trebui să recurgeţi la ea mai mult "e "ouă
ori pe săptăm8nă la 4nceput. Energia sexuală reţinută vă poate genera o
sen1aţie "e sete sau "e căl"ură. *n acest ca12 vă recoman"ăm să beţi mai multă
apă. După practicarea acestei tehnici timp "e $-B luni2 a"eseori chiar mai
"evreme2 veţi remarca ampli0icarea libi"oului "umneavoastră /i a 0recvenţei
erecţiilor "umneavoastră.
4n cuplu; 4ntr-o !ntensi0icaţi-vă
manieră mo"erată2 activităţile
/i urmăriţi să nu văsexuale :4n singurătate /i
surmenaţi.
A '()! CAEA
)en1aţia "e presiune la nivelul capului
După o lună sau mai bine "e practică2 este posibil să resimţiţi o sen1aţie
"e presiune la nivelul capului2 consecinţă a ampli0icării energiei pre1ente 4n
corp. Acesta este un semn "e progres2 "ova"a cea mai bună că organismul
"umneavoastră pose"ă mai multă energie "ec8t 4nainte. Anumite persoane
resimt acest surplus energetic sub 0orma unor 0urnicături agreabile2
asemănătoare electricităţii statice :este vorba "e aceea/i energie pe care
instructorii tantrici "in Occi"ent o populari1ea1ă sub numele "e Tun"alini;.
Dacă această putere "evine totu/i incon0ortabilă2 puteţi să o circulaţi 4n restul
organismului apăs8n" limba 4n partea "e sus a gurii /i permiţ8n" energiei să
coboare.
Dacă su0eriţi "e hipertensiune arterială2 este pre0erabil să plasaţi limba
pe maxilarul in0erior :mai "egrabă "ec8t 4n 1ona palatală; /i să cobor8ţi
energia mai 7os2 p8nă la nivelul tălpilor picioarelor :ve1i 0ig. $;. Exerciţiile
0i1ice2 masa7ul picioarelor /i un regim ba1at mai mult pe cereale vă vor a7uta
"e asemenea
4nvăţaţi cum să 4nră"ăcinaţi
puteţi energia.sexuală2
circula energia Dacă nu vă simţiţi
puteţi pur /i4ncă pregătit
simplu să
să e7aculaţi
o"ată sau "e "ouă ori pentru a elibera surplusul energetic.
C8n" să ne oprim
@aoritatea bărbaţilor încetează să facă dragoste sau să se masturbeze imediat
după ce au eaculat, dar după ce aţi învăţat @area Contracţie şi aţi cunoscut
orgasmul multiplu, întrebarea de mai sus capătă un alt înţeles. &rebuie într-adevăr
să ştim când să ne oprim. For exista desigur zile în care veţi dori să vă oferiţi
plăceri erotice sau să faceţi dragoste o perioadă mai lungă de timp, şi alte zile în
care veţi prefera un episod multiorgasmic satisfăcător, dar rapid. "pţiunea vă

J=
aparţine întrutotul, în funcţie de viaţa dumneavoastră personală. +orinţele
dumneavoastră şi ale partenerei dumneavoastră sunt singurele principii directoare.
'ste important totuşi să nu exageraţi, îndeoseb i la început. +upă cum explica
instructorul de &ao Curativ @asa#iro "uc#i Nărbaţii se simt extrem de potenţi
atunci când încep să practice kung-fu sexual, şi deseori ei uită atunci când trebuie să
se oprească. 1vansaţi cu paşi mici şi acordaţi trupului dumneavoastră şi celui al
partenerei dumneavoastră timpul necesar pentru a se adapta!. 'ste necesar de
asemenea să vă asiguraţi că partenera dumneavoastră dispune la rândul ei de
suficientă forţă sexuală pentru a vă urma pe calea pe care aţi păşit, mult mai intensă
decât înainte. (uteţi în acest sens să o încuraaţi să citească capitolul şase, redactat
special pentru acest scop, dar urmăriţi să nu efectuaţi presiuni asupra ei, ci mai
degrabă să vă dovediţi sensibil la nevoile acesteia. 5u uitaţi că puteţi oricând să vă
continuaţi drumul şi singur.
'xistă numeroase persoane care se îngriorează, spunându-şi că se
masturbează prea mult sau că riscă să neglieze alte aspecte ale vieţii lor dacă îşi
permit o prea mare plăcere sexuală. (otrivit taoismului, dacă sunteţi capabil să vă
oferiţi
nevoia plăcerea erotică
de a căuta şi găsiţiexperienţe
cu aviditate în ea o satisfacţie autentică, nusauveţi
sexuale superficiale altemai resimţi la
stimulente
fel de nesatisfăcătoare.
A '()! CAEA
*ngă"uiţi erecţiei "umneavoastră să se "iminue1e la 0iecare "ouă1eci "e
minute.
Dacă practicaţi autocultivarea erotică cu regularitate sau "acă 0aceţi
"ragoste mai mult "e "ouă1eci "e minute2 lucru per0ect plau1ibil "e 4n"ată ce
aţi cunoscut orgasmul multiplu2 este important să lăsaţi erecţiile
"umneavoastră
pentru a permitesăs8ngelui
se "iminue1e la "in
să circule 0iecare
nou interval
4n restul "e "ouă1eci "e minute
organismului.
Este util să vă reamintiţi "in nou că tehnica "e kung-fu sexual nu impune
restricţii. O0eriţi-vă plăcerea erotică ori "e c8te ori aveţi timp /i "oriţi acest
lucru.
C8n" să e7aculăm
De 0iecare "ată c8n" aveţi un orgasm2 "umneavoastră a"uceţi 4n
organism un surplus "e energie sexualăS "e aceea2 chiar "acă sunteţi nevoit să
e7aculaţi2 veţi pier"e mai puţină energie "ec8t aţi 0i 0ăcut-o 4n ca1ul 4n care nu
aţi 0i avut 4n prealabil mai multe orgasme. )pre exemplu
JO
$. Dacă aveţi /ase orgasme :circul8n" "e 0iecare "ată energia p8nă la
nivelul creierului /i 4n restul organismului;2 "upă care e7aculaţi2 veţi pier"e
circa JQ "in energia "umneavoastră sexuală.
3. Dacă aveţi /ase orgasme /i utili1aţi apoi loca7ul Digital2 veţi pier"e
circa un s0ert "in energia sexuală.
B. Dacă aveţi /ase orgasme /i utili1aţi apoi Marea Aspiraţie :4n care nu
e7aculaţi; nu veţi pier"e nici un pic "e energie sexuală.
ltima opţiune este aceea care vă o0eră cel mai mare număr "e oca1ii "e a
vă cultiva aceste orgasme statice ale creierului /i ale ansambului organismului.
Ele vă permit "e asemenea să vă cultivaţi energia 4n scopul ameliorării stării
"umneavoastră generale "e sănătate. ,otu/i2 4n con"iţiile 4n care generaţi /i
stocaţi at8ta energie2 riscaţi o supra4ncăl1ire2 except8n" ca1ul 4n care sunteţi cu
a"evărat capabil să puneţi 4n mi/care energia "e-a lungul Orbitei
Microcosmice.
A '()! CAEA

*mpie"icarea supra4ncăl1irii
#otrivit taoismului2 energia erecţiei este o energie a lemnului :sau a
0icatului;. De aceea2 atunci c8n" nu e7aculaţi /i c8n" ascensionaţi energia
orgasmică2 "umneavoastră ampli0icaţi simultan cantitatea "e energie pre1entă
4n 0icat. Dacă această energie 4n cre/tere nu este trans0ormată ulterior 4n
iubire2 bunăvoinţă /i bl8n"eţe2 ea riscă să se trans0orme 4n m8nie /i 4n ură. De
aceea2 atunci c8n" aveţi prea multă energie2 urmăriţi să "eveniţi "in ce 4n ce
mai tan"ru /i mai binevoitor 0aţă "e partenera "umneavoastră2 sau "acă
sunteţi singur2 0aţă "e orice alte persoane "in antura7ul "umneavoastră

Alte"etehnici
cantităţi pentru
apă sau a evita
4nghiţirea supra4ncăl1irea
propriei inclu"
salive2 care au unconsumarea unor
e0ect răcoritor mari
asupra
organismului. )tarea "umneavoastră emoţională poate a0ecta "e asemenea
energia corporală. Atunci c8n" vă simţiţi calmi /i eu0orici2 corpul
"umneavoastră absoarbe mult mai u/or energia. Dacă sunteţi iritaţi2
mani0est8n" m8nie sau "ispreţ 0aţă "e partenera "umneavoastră sau chiar 0aţă
"e "umneavoastră 4n/ivă2 riscaţi mult mai mult să su0eriţi "atorită
supra4ncăl1irii. *n acest ca12 sau 4n ca1ul 4n care nu aţi reu/it să absorbiţi
4ntreaga energie pe care o pose"aţi2 este cu siguranţă pre0erabil să e7aculaţi.
Dacă problemă persistă2 urmăriţi să practicaţi )ur8sul !nterior sau Cele ase
)unete Curative "escrise 4n lucrarea ransformaţi stresul dumneavoastră în
M%
vitalitate! puteţi contacta "e asemenea un instructor "e ,ao Curativ :ve1i
anexa;.
!"ealul taoist constă 4n c8t mai puţine e7aculări posibile2 "ar 0iecare
bărbat poate /i trebuie să se abţină "e la e7aculare 4ntr-o perioa"ă "e timp
a"aptată propriului său ca1. *n vi1iunea lui )ou +u =Este pre0erabil să vă
măsuraţi propria 0orţă /i să e7aculaţi 4n mo" proporţional. ,ot restul nu
repre1intă "ec8t brutalitate /i temeritate>. 6orţa "umneavoastră "epin"e "e
v8rstă2 "e "ispo1iţia psiho-mentală /i puterea voinţei "umneavoastră
)un )su-Miao2 unul "intre cei mai mari me"ici ai Chinei antice2
recoman"a ca bărbaţii să atingă starea optimă de sănătate şi longevitate
e"aculând de două ori pe lună 2 graţie /i unei alimentaţii echilibrate la care se
a"augă practicarea anumitor exerciţii. El propunea "e asemenea următoarele
recoman"ări
=n bărbat 4n v8rstă "e douăzeci de ani poate e7acula o "ată la patru 1ile.
n bărbat 4n v8rstă "e treizeci de ani poate e7acula o "ată la opt 1ile.

n patruzeci de ani la zece 1ile.


n bărbat
bărbat 4n
4n v8rstă
v8rstă"e
"e cincizeci de anipoate
poatee7acula
e7aculaoo"ată
"ată la douăzeci
"e 1ile.
n bărbat 4n v8rstă "e şaizeci de ani nu ar trebui să e"aculeze deloc#.
)e 4nţelege "e la sine că această or"onanţă nu limita numărul "e
raporturi sexuale sau "e orgasme non-e7aculatorii pe care le poate avea un
bărbat2 in"i0erent "e v8rstă. Această restricţie asupra e7aculărilor poate părea
"e1amăgitoare2 "ar "upă ce veţi gusta personal "es0ătarea orgasmelor non-
e7aculatorii2 e7acularea nu vă va mai lipsi "eloc. După părerea unui a"ept al
orgasmului
nu mai poţi multiplu =O"ată
"ori să revii "escoperite
la orgasmele cu orgasmele
e7aculare. multiple non-e7aculatorii2
Acestea nu in0luenţea1ă
"ec8t organele genitaleS orgasmele multiple sunt orgasme ale 4ntregului corp>.
)un )su-Miao2 care a trăit p8nă la v8rsta "e o sută unu ani2 nu obi/nuia
să e7acule1e "ec8t "upă ce 0ăcea "ragoste "e o sută "e ori. Oricum2 "ec8t să
a"eraţi la o 0ormulă numerică rigi"ă2 este pre0erabil să 0iţi c8t mai atent la
propriul "umneavoastră corp. Dacă vă simţiţi epui1at sau obosit2 "acă aţi
m8ncat prea mult sau prea puţin2 este pre0erabil să evitaţi complet e7acularea.
Dacă munciţi prea mult2 veţi simţi instinctiv "orinţa "e vă conserva săm8nţa2
4n timp ce "acă vă relaxaţi 4ntr-o vacanţă2 se prea poate să "oriţi să e7aculaţi
mai "es. ,aoi/tii "in antichitate2 care "uceau o viaţă apropiată "e natură2
M
consi"erau că oamenii ar trebui să urme1e exemplul plantelor /i al animalelor2
conserv8n"u-/i energia la 0el ca /i acestea 4n timpul iernii. *n a0ara
anotimpurilor2 există /i alte cicluri care in0luenţea1ă numărul "e e7aculări.
Dacă "oriţi să concepeţi un copil2 veţi 0i nevoit să e7aculaţi la 0iecare ovulaţie a
soţiei "umneavoastră
*n general2 atunci c8n" e7aculaţi ar trebui să vă simţiţi 4mprospătaţi /i
plini "e energie. Dacă e7acularea vă gole/te2 lăs8n"u-vă "eprimat sau epui1at2
ar trebui să sporiţi "urata care separă "ouă e7aculări succesive2 sau să le
evitaţi 4n 4ntregime p8nă c8n" energia "umneavoastră sexuală a avut timpul să
se regenere1e. Atunci c8n" e7aculaţi2 vă puteţi conserva o parte "in săm8nţă /i
"in 0orţa sexuală2 apropiin"u-vă c8t mai lent "e punctul "e non-retur2 4n locul
grabei excesive "e a a7unge la culme. După e7aculare2 puteţi aplica "e
asemenea contracţiile #C pentru a 4ntări mu/chii pelvieni /i pentru a re"uce
cantitatea "e energie care se scurge "e regulă "upă o e7aculare obi/nuită.
Este important să nu trans0ormaţi non-e7acularea 4ntr-o obsesie /i să nu
vă autope"epsiţi "acă e7aculaţi "in gre/eală. După cum explica Michael ?inn
=Este important
re0eritoare să nu 0aceţi A"eseori2
la non-e7aculare. "ova"a unei atitu"ini
bărbaţii care intransigente /i 0anatice
"escoperă kung-fu sexual
g8n"esc ast0el KAh2 iată o "escoperire 0ormi"abilă. ,otul este logic /i coerent.
Doresc să mi-o 4nsu/escL. Dacă 4nsă ei 4nt8mpină "i0icultăţi 4n a-/i controla
e7acularea2 ei 4ncep să se autocon"amne2 să se simtă vinovaţi. *n cele "in urmă2
ei uită complet "e a"evăratul ţel care nu constă 4n a /ti "acă aţi e7aculat sau nu2
ci 4n a recicla o parte "in energia sexuală2 ascension8n"-o "e-a lungul corpului
4nainte "e e7aculare. ine4nţeles2 cu c8t veţi reu/i să am8naţi mai mult
e7acularea2 cu at8t mai mult timp veţi avea la "ispo1iţie pentru a cultiva
această energie 4n ve"erea ampli0icării creativităţii /i a unei avansări pe plan
spiritual.
impuls2 nuDacă simţiţi
e1itaţi să vănevoia "e a e7acula
"escărcaţi. /i nu4nreu/iţi
+u iniţiaţi nici unsă ca1
4mpie"icaţi acest
o crucia"ă
4mpotriva propriei "umneavoastră 0iinţe. Ceea ce contea1ă cu a"evărat nu este
numai energia pre1entă 4n interiorul spermei2 ci iubirea "intre "umneavoastră
/i soţia "umneavoastră>. 5eamintiţi-vă că energia nu poate 0i re"usă la c8teva
picături "e spermă "acă reu/iţi să compensaţi sperma pier"ută cu
nenumărate alte 0orme "e energie sunteţi "e7a mult mai avansat "ec8t 4nainte2
at8t 4n ceea ce prive/te propria plăcere c8t /i energia "isponibilă pe care o
puteţi circula prin corp pentru sănătatea "umneavoastră. A"evărata satis0acţie
pe plan sexual este /i o consecinţă a plăcerii2 "ar /i o con"iţie a unei stări "e

M9
sănătate echilibrată. *n capitolul următor vom "escrie amănunţit cum puteţi
4mpărtă/i ambele con"iţii cu partenera "umneavoastră "e cuplu.
#otenţă /i sexualitate
&e#nicile pe care le predă această carte sunt extrem de puternice, iar după ce
veţi începe să le practicaţi, vă veţi simţi în mod natural mândru de noile
dumneavoastră talente de amant şi de capacitatea dumneavoastră de a vă controla
energia sexuală. 'ste însă esenţial să evitaţi orice bravadă şi atitudine de maco
care însoţesc atât de adeseori )din păcate* sexualitatea masculină. +upă cum explica
instructorul principal de &ao Curativ @asa#iro "uc#i &e#nica de kung-fu sexual
este extrem de uşor de învăţat şi numeroşi bărbaţi încep cât de curând să aibă
impresia că dispun de o mare potenţă sexuală, dar ea nu ar trebui să se transforme
într-o căutare a puterii. (uterea implică cucerirea, ceea ce se opune iubirii şi oricărei
practici spirituale reale!. "uc#i, care deţine printre altele şi centura neagră la Earate,
compara te#nica de kung-fu sexual cu învăţătura pe care a primit-o în această artă
marţială @aoritatea persoanelor care au o centură neagră îşi folosesc în mod
greşit puterea. 'le devin mai rigide şi mai egocentrice şi îşi pierd sensibilitatea şi
gingăşia, care reprezintă de fapt adevăratele surse ale acestei puteri!.
(entru a practica corect te#nica de kung-fu sexual, va trebui să vă desc#ideţi
inima şi să practicaţi această te#nică într-un spirit de umilinţă şi de bunăvoinţă plină
de iubire, şi nicidecum de aroganţă şi de egocentrism. +e pildă, egocentrismul nu
reprezintă altceva decât o formă de insecuritate, iar atunci când învăţaţi să dobândiţi
o încredere autentică pe plan sexual, veţi putea renunţa la orice pretenţie exagerată
sau afectare. 8eamintiţi-vă că această practică şi noua energie sexuală care decurge
din ea vă vor amplifica emoţiile, motiv pentru care este esenţial să începeţi prin a le
purifica. +acă aveţi probleme cu aroganţa şi egocentrismul, urmăriţi să practicaţi
Cele Kase Bunete Curative )vezi lucrar ea 7ransformaţi stresul dumnea#oastră +n
#italitate/. +acă nu sunteţi suficient de atent cu aceste emoţii, ele vă vor limita
practica şi plăcerea rezultată din ea, şi vor otrăvi relaţia dumneavoastră de cuplu.
Arta "e a iubi
1tunci când încep să practice te#nicile de kung-fu sexual, bărbaţii se implică
adeseori atât de mult în munca lor interioară, încât uită de importanţa relaţiei cu
partenera lor de cuplu şi de procesul spontan şi extatic al actului sexual propriu-zis.
1tunci când sunteţi singur puteţi practica oricât de des doriţi, dar când vă aflaţi
alături de partenera dumneavoastră de cuplu şi de viaţă este esenţial să vă reamintiţi
că cel mai important lucru nu este exclusiv antrenamentul dumnea#oastră. Bcopul
raporturilor sexuale este de a face dragoste plăcerea şi sănătatea sunt consecinţe ale
M$
iubirii. &e#nicile nu trebuie practicate pentru a genera energie sexuală numai pentru
dumneavoastră înşivă sau pentru a demonstra şi a vă etala orgoliile. +upă cum
explica @asa#iro "uc#i " te#nică nu va fi niciodată mai mult decât o simplă
te#nică. 'a nu se va substitui niciodată artei. &e#nicile trebuie învăţate numai până
când le veţi cunoaşte suficient de bine pentru ca ele să devină naturale, după care
puteţi să le uitaţi. Aa fel ca şi în cazul în care cântaţi la un instrument muzical, mai
întâi de toate trebuie să învăţaţi gamele, dar într-o etapă ulterioară acestea trebuie
uitate, iar locul
vom trece de la minţii trebuie
exerciţiile sololuat
caredevăinimă!.
permitÎn
săcele douăun
deveniţi capitole
bărbat care urmează
multiorgasmic
la exerciţii în cuplu, care vă vor da ocazia dumneavoastră şi partenerei
dumneavoastră să deveniţi un cuplu multiorgasmic )#omosexualii, dacă doresc, vor
putea trece direct la capitolul şapte*.

CA#. . C+OA,E!-%( #A5,E+E5A

Între toate calităţile pe care le posedă un bărbat, există una mai


indispensabilă decât toate cunoaşterea femeilor!, explica <el mai nalt 'iscurs su!
<eruri al lui 7ao. 5umai soţul cel mai abil cu putinţă poate spera să fie la
înălţimea acestei sarcini!. 4uziunea dintre bărbat şi femeie a reprezentat întotdeauna
fundamentul artei numită kung-fu sexual , căci numai prin această fuziune devin
accesibile plăcerea infinită şi sănătatea fără cusur. 4iind motivaţi astfel, taoiştii au
rafinat practica amoroasă, transformând-o într-o artă a intimităţii şi a extazului cele
mai sublime.
" viaţă amoroasă armonioasă era considerată în acea vreme ca un factor
esenţial al fericirii conugale, iar tinerii căsătoriţi primeau manuale pentru culcare!
care descriau
ar gândi elocvent
să înveţe arta cum putea
culinară fi realizată
fără această
autorul unei stare
cărţi de fericire.
de bucateH 5imeni
în ceea nu s-
ce priveşte
viaţa amoroasă, care este cel puţin la fel de complexă ca şi arta culinară, bărbaţii şi
femeile se văd constrânşi, în ţările noastre occidentale, să abordeze singuri
descoperirea lumii misterioase a sexualităţii, fiind g#idaţi numai de imaginile
complet ireale şi romanţioase văzute la cinema sau la televizor.
Bexul #oll3Doodian nu este un sex corectH acolo este vorba numai de sexul
rapid. 'fuziunile frenetice şi pasionate ilustrate de maoritatea filmelor, în care
femeia atinge instantaneu starea de lubrefiere şi este satisfăcută pe loc în numai
câteva minute de #arababură coitală ar fi de-a dreptul rizibile, dacă nu ar influenţa
un număr atât de mare de spectatori în imitarea acestui mod ireal de practici
M0
amoroase. 'ste util să vă reamintim că exigenţele unui scenariu, ale unei acţiuni
aflată în permaneţă în mişcare şi ale intoleranţei marelui public nu suportă o
perioadă prea lungă de timp spectacolul plăcerilor corporale, ceea ce face
imposibilă explorarea pe ecran a nuanţelor subtile ale artei amoroase. În revista
EsBuire, Candice Nergen ne descrie reţeta orgasmului cinematografic Bă gâfâi cu
brutalitate timp de % secunde, să-ţi întorci capul când într-o parte, când în alta, să
simulezi un uşor atac de astmă şi să mori puţin!. Cam la asta se rezumă toate
preludiile amoroase cinematografice.
4ilmele pornografice în care intriga! nu reprezintă de regulă nimic mai mult
decât o legătură minimă între diversele scene sexuale, ar trebui să ofere ocazia
pentru a învăţa un repertoriu sexual mai bogat. +in nefericire, tamponările frenetice
din pornografie urmează mai degrabă ritmul mânii unui bărbat care se masturbează,
decât senzaţiile subtile şi profunde ale unei veritabile fuziuni amoroase în carne şi
oase.
5u este aşadar de mirare că bărbaţii occidentali, dependenţi de filme, de
televiziune şi pornografie, eaculează atât de rapid. 1proape =%; din bărbaţii
studiaţi de 2inse3
partenerelor eaculau
lor. Nărbaţii, la fellacamai puţin denu două
şi femeile, minute
au decât după de
de pierdut penetrarea
pe urma
acestui coit accelerat. ?artman şi 4it#ian afirmă că aceste raporturi rapide nu permit
suficient timp ca substanţele c#imice naturale care însoţesc mângâierile şi excitaţia
sexuală să poată fi eliberate în sânge, ceea ce scurtcircuitează senzaţia generală de
bunăstare pe care raporturile amoroase ar trebui să o procure în general. &aoiştii ar
spune că printr-o sexualitate atât de grăbită, bărbatul şi femeia nu au nici o
posibilitate să sc#imbe între ei energia lor sexuală, nici să se armonizeze între ei, şi
pot atinge c#iar rezultatul paradoxal de a se goli reciproc de energie. 1ceasta nu
vrea să spună că din când în când raporturile sexuale rapide nu pot face parte din
reţeta
aveţi lamedicului,
dispoziţieîndeosebi atunci
cunoaşterea când dumneavoastră
practică a iubirii extaticeşi care
partenera dumneavoastră
vă permite să vă
armonizaţi şi să vă satisfaceţi reciproc în mod rapid.
Aa un sfert de secol după publicarea raportului 2inse3, în vâltoarea revoluţiei
sexuale şi mişcarea de emancipare a femeilor, @orton ?unt a descoperit într-un
studiu experimental că bărbaţii aunseseră la raporturi sexuale care durau în medie
zece minute în locul celor două minute anterioare. +eşi ele sunt încă scurte potrivit
normelor taoiste, această sporire a duratei reprezintă totuşi o ameliorare de 0%%;.
+eşi bărbaţii sunt descrişi în general ca fiind nişte amanţi insensibili, care nu-şi

urmăresc decât
prelungească propriul
şedinţele interes,pentru
amoroase în decursul ultimilor
o motivaţie ani de
cât se poate ei clară
au învăţat săa
aceea de
M:
oferi plăcere şi partenerelor lor de sex feminin, care au început să îşi descopere
propria capacitate orgasmică şi c#iar multiorgasmică. În timpul unor şedinţe clinice
cu patru mii de pacienţi masculini, 1nt#on3 (ietropinto a auns la concluzia că un
procenta surprinzător dintre aceştia îşi măsoară propria satisfacţie sexuală pornind
de la capacitatea lor de a oferi partenerei de cuplu unul sau mai multe orgasme.
Capacitatea multiorgasmică vă permite să vă satisfaceţi partenera de cuplu fără nici
o dificultate, indiferent de durata care îi este necesară pentru a atinge orgasmul.
(entru a învăţa să o satisfaceţi, prima etapă constă în a vă reduce substanţial
egoul. &rebuie să înţelegeţi că nu dumneavoastră îi oferiţi! ei un orgasm. Bcopul
dumneavoastră nu trebuie să fie acela de a o copleşi cu dovezi care să vă claseze
printre cei mai buni amanţi ai tuturor timpurilor. (rea mulţi bărbaţi sunt obsedaţi de
perfomanţele lor sexuale. +acă veţi reuşi să înlocuiţi ideea performanţei cu aceea a
plăcerii împărtăşită reciproc, veţi reuşi deopotrivă să satisfaceţi şi femeile cele mai
avide şi mai voluptoase. 5u uitaţi că cei mai buni amanţi sunt bărbaţii complet
relaxaţi, care îşi conştientizează la modul prezent ceea ce se întâmplă în propriul lor
corp, precum şi în corpul partenerei lor. Iraţie elementelor prezentate în capitolul
doi, aţi început probabil să înţelegeţi ce se întâmplă în corpul dumneavoastră de sex
masculinH în capitolul de faţă ne propunem să descriem amănunţit ce se întâmplă în
corpul iubitei dumneavoastră
Ki mai există un punct pe care nu trebuie să-l uitaţi. 'ste mult mai uşor să
practicaţi kung-fu sexual cu o parteneră constantă, cu care să împărtăşiţi aceleaşi
legături emoţionale şi fizice profunde. În studiul lor asupra bărbaţilor
multiorgasmici, +unn şi &rost au auns la concluzia că este mult mai uşor pentru
bărbaţi să devină multiorgasmici împreună cu o parteneră care le este familiară, de
care se simt apropiaţi din punct de vedere emoţional şi cu care pot avea raporturi
sexuale calme şi destinse. &oţi bărbaţii pe care i-au interogat cei doi cercetători au
precizat că nuraporturile
pentru a avea urmăresc orgasmul multiplu
sexuale cele în sine,şicimai
mai agreabile maisatisfăcătoare
degrabă un cuinstrument
putinţă.
"rgasmele multiple nu sunt decât o comoară printre altele, pe care le veţi descoperi
de-a lungul drumului către relaţii amoroase din ce în ce mai intime şi mai extatice.
Corpul 0emeii
Bexualitatea femeilor a fost dintotdeauna sursa unor numeroase mistere şi a
unei mari mistificări de-a lungul istoriei occidentale. "rganele sexuale ale femeii, în
mare parte interne )spre deosebire de cele externe ale bărbaţilor*, au făcut din femei
obiectul unui mare număr de studii, dar şi al unei mari confuzii. "rice bărbat )ca de
altfel
corpulşifemeii,
orice femeie*
modul înarecare
interesul să cunoască
este construit şi în datele fundamentale
care funcţionează referitoare
acesta la
)vezi fig.
MJ
=*. 5u uitaţi că aceste descrieri sunt de ordin general şi că anatomia - în cazul
femeilor ca şi în cel al bărbaţilor - variază întotdeauna de la un individ la altul.
Mons %eneris
1tunci când coborâţi de-a lungul pântecelui unei femei, veţi întâlni mai întâi
mons #eneris care semnifică în latină @untele lui Fenus!. +upă cum se ştie,
Fenus era zeiţa iubirii. 'ste vorba de un strat de piele matlasată, acoperită în
general cu păr, şi care acoperă osul pubian. 1ţi descoperit probabil în adolescenţă
această zonă a corpului iubitei dumneavoastră, pe vremea când vă pipăiaţi şi vă
frecaţi unul de celălalt!. @untele lui Fenus se găseşte c#iar deasupra clitorisului. Aa
anumite femei, această regiune este sensibilă la mângâieri şi la presiune, în timp ce
altele preferă ca mângâierile dumneavoastră să coboare mai os.
u1ele exterioare
(e măsură ce coborâţi către coapsele unei femei, @untele lui Fenus se separă
în două mari buze exterioare. În pofida acestui calificativ de buze!, trebuie să
admitem că în absenţa excitaţiei sexuale ele sunt mai degrabă plate şi nu seamănă
cu adevărat cu buzele gurii.
u1ele interioare
Bpre deosebire de buzele exterioare, acestea nu au peri şi seamănă mai
degrabă cu alte membrane mucoase, precum buzele gurii. În stare de relaxare, ele
sunt când roze, când purpurii, şi c#iar de culoare mov. 1tunci când sunt excitate
sexual ele se îngroaşă, se întunecă la culoare şi se întăresc. neori ele se pot îngroşa
de două-trei ori în raport cu dimensiunea lor normală, în timp ce culoarea lor
virează către un roşu viu. 1ceste modificări reprezintă deopotrivă semnul unei mari
excitaţii şi al unui orgasm iminent.

Clitorisul
+acă urmaţi linia buzelor interioare până în locul în care acestea se întâlnesc
c#iar sub @untele lui Fenus, ele formează acolo un fel de glugă care proteeză
glanda sensibilă a clitorisului, asemănătoare extremităţii penisului prin abundenţa
de nervi sensibili care se concentrează în acest punct. În general, clitorisul se
ascunde sub glugă, dar dacă trageţi uşor de aceasta, el poate fi văzut apărând.
1ceastă glandă este atât de sensibilă încât la maoritatea femeilor, stimularea ei
directă poate fi aproape dureroasă. 'le preferă de regulă o stimulare a pereţilor
carnali ai clitorisului care urcă până la @untele lui Fenus şi care pot fi simţiţi ca un
fir mobil sub piele. &imp de câteva minunte după orgasm, maoritatea femeilor simt
că clitorisul lor a devenit atât de sensibil încât un contact direct în acest loc le este
MM
practic insuportabil. " #ipersensibilitate ec#ivalentă poate fi constatată şi la
maoritatea bărbaţilor imediat după eaculare.
Aa fel ca şi penisul, clitorisul este constituit din ţesuturi erectil e, iar glanda se
umple de sânge în momentul excitaţiei. Clitorisul este comparat adeseori cu capul
penisului, şi de altfel cele două s-au dezvoltat pornind de la acelaşi ţesut embrionar
de srcine. Clitorisul este totuşi unic în sensul că nu există nici un alt organ
ec#ivalent a cărui unică raţiune să fie plăcerea, ca în cazul lui. 7ată un argument care
spulberă toate credinţele conform cărora femeile ar avea mai puţină dorinţă decât
bărbaţii ele singure posedă o parte a corpului în întregime consacrată excitărilor şi
care le poate aduce la cer!.
retra
Coborând din regiunea clitorisului apare desc#izătura uretrei care conduce la
vezică. Bpre deosebire de bărbaţi, a căror uretră este relativ lungă )întinzându-se de-
a lungul penisului*, femeile dispun de un tub destul de scurt care face legătura cu
vezica, ceea ce constituie motivul principal pentru care ele au tendinţa de a avea
infecţii ale tractului urinar şi ale vezicii mult mai frecvent decât bărbaţii. @işcarea
de du-te vino specifică actului amoros poate amplifica numărul de bacterii în uretra
femeii. +acă partenera dumneavoastră face infecţii des, încuraaţi-o să urineze
imediat după ce a făcut dragoste. 1ceastă acţiune va elimina bacteriile.
%aginul
(ornind din regiunea clitorisului şi a uretrei apare desc#izătura vaginului.
(ereţii acestuia se spriină unul de celălalt, ceea ce crează un spaţiu potenţial. 1ceşti
pereţi prezintă nenumărate pliuri, ceea ce explică această capacitate a vaginului de a
se acomoda cu penisuri de diferite dimensiuni şi c#iar de a lăsa să treacă un nou-
născut în momentul naşterii. 1ceastă facilitate de a se dilata şi de a se contracta,
care
care poate mergedepână
diferenţele talielaîntre
a bloca fermpenisuri
diverse un degetnuînreprezintă
interiorul în
lui,general
este motivul pentru
o problemă
pentru femei.
În stare de repaos, peretele din spate al vaginului are o lungime de circa M-=
centimetri, iar peretele frontal de circa J centimetri. 1tunci când femeia devine
excitată, vaginul ei se lărgeşte şi alungeşte. Cele două treimi interioare ale vaginului
se dilată, ceea ce reduce adeseori stimularea de fond, dar treimea exterioară se
contractă pe măsură ce această înfundare se accentuează, motiv pentru care femeile
pot păstra în interiorul vaginului lui c#iar şi un penis de talie mică. 1şa cum am
menţionat dea în capitolul precedent, cu cât muşc#ii (C ai partenerei
dumneavoastră sunt mai puternici, cu atât ea îşi va putea contracta vaginul în urul
M=
penisului dumneavoastră, amplificând astfel stimularea de care beneficiaţi amândoi.
+acă partenerei dumneavoastră îi plac penetrările profunde şi dumneavoastră vă
displace stimularea către fundul vaginului său, îndeosebi după ce acesta şi-a mărit
dimensiunile, veţi fi încântat să aflaţi că există poziţii care generează scurtarea
vaginului şi facilitează penetrările mai profunde )vezi secţiunea numită (oziţii
pentru plăcere şi sănătate! din capitolul următor*.
5umeroase femei susţin că sensibilitatea lor atinge paroxismul în apropierea
desc#izăturii vaginului, în timp ce altele declară că plăcerea cea mai gingaşă le-o
procură alte părţi ale vaginului, inclusiv peretele din spate, şi c#iar colul uterin )vezi
secţiunea următoare (unctul I şi alte locuri sensibile!*. 5u există reguli universale
în materie de stimulare sexuală, în pofida eforturilor de a demonstra contrariul ale
unor cercetători precum @asters şi Lo#nson, care au încercat să formuleze asemenea
reguli. 'xploraţi aşadar personal, experimentaţi împreună cu partenera
dumneavoastră şi lăsaţi-o să vă spună ce este mai agreabil pentru ea, care sunt
preferinţele ei.
#unctul ' /i alte locuri sensibile
1ţi auzit probabil vorbindu-se de un loc aflat în interiorul vaginului unei
femei, care, atunci când este atins, o poate aduce în cele mai înalte stări de exaltare.
1cesta este numit adeseori (unctul I, pornind de la numele medicului 'rnest
Irafenberg, care l-a descris pentru prima oară în anul O:%. 7deea (unctului I este
departe de a reprezenta o noutate, şi totuşi c#estiunea continuă să suscite cele mai
diverse controverse anumite femei îl găsesc, în timp ce altele îl caută în zadar.
&eoria actuală susţine că (unctul I este un conglomerat de glande, de canale, de
vase sanguine şi de terminaţii nervoase care înconoară uretra unei femei.
5+' +' IRB'K&' 1C'B& (5C& C 'T1C&7&1&'6 @aoritatea
femeilor careanterior,
sub peretele care susţin
c#iarcăînl-au găsitosului
spatele îl situează la )totuşi
pubian 0-: cmanumite
în interiorul
femeivaginului,
preferă să-
l situeze mai departe în spate*.
1tunci când femeia nu este excitată, (unctul I este mai dificil de găsit, dar el
poate fi simţit totuşi sub forma unei bucăţele de piele mai îngroşate sau mai striate.
1tunci când femeia simte cum îi creşte dorinţa, el se poate umfla, atingând
dimensiunea unei monede de cincizeci de centime sau mai mult, ca o proeminenţă
pe peretele vaginal. 1lan şi +onna Nrauers sugerează că momentul optim pentru a-l
găsi este imediat după ce femeia a uisat 1tunci punctul este ceva mai umflat şi
mai sensibil decât de obicei!. Cei doi recomandă mângâierea acestui punct cu o
cadenţă de circa o dată pe secundă şi presarea lui cu apăsări mai uşoare şi mai
MO
pronunţate, în mod alternativ. n alt moment practic pentru stimularea (unctului I
este momentul în care femeia se apropie de orgasm. Într-o manieră sau alta, ea va
avea mai multe şanse să aprecieze mângâierile dumneavoastră dacă le veţi practica
atunci când ea este dea extrem de excitată. Încercaţi să-i mângâiaţi uşor clitorisul,
atingând în acelaşi timp (unctul I cu degetul, şi observaţi reacţiile sale<
&rebuie să ştiţi că anumite femei resimt la început o senzaţie neplăcută sau
dorinţa de a urina atunci când (unctul lor I este supus mângâierilor, motiv pentru
care este preferabil să discutaţi proiectele dumneavoastră exploratorii în avans,
explicându-i că această reacţie, dacă ea se produce, este perfect normală. Boţii
Nrauers sugerează de asemenea să acceleraţi mişcarea de presiune a mângâierilor
dumneavoastră. Be poate întâmpla uneori să treacă c#iar şi un minut înainte ca
starea de neplăcere sau nevoia aparentă de a urina să fie înlocuită cu senzaţiile
agreabile. +acă partenera dumneavoastră nu se simte bine sau este prea preocupată
de dorinţa de a urina pentru a fi satisfăcută de mângâierile dumneavoastră, îi puteţi
sugera să încerce să-şi găsească (unctul I ea singură într-o primă etapă. 1cest
lucru îi va fi mult mai uşor dacă îl va practica într-o poziţie aşezată sau g#emuită
)dacă ea continuă să fie îngriorată de nevoia de a urina, propuneţi-i să mergeţi la
toaletă înainte de a începe să faceţi dragoste, ceea ce o va asigura că vezica ei este
cât se poate de goală*.
8aporturile sexuale în poziţia curentă a misionarului! - adică faţă în faţă -
trec cel mai adesea complet pe lângă (unctul I. 1cest punct este mai uşor de
stimulat dacă partenera dumneavoastră este alungită pe burtă şi dacă o penetraţi pe
la spate sau dacă ea se află deasupra dumneavoastră, găsindu-şi singură poziţia care
o satisface cel mai mult. (enetrările superficiale sunt de asemenea optime pentru
stimularea (unctului I. &otuşi, degetele constituie în general instrumentele cele
mai directe şi mai eficace pentru o stimulare eficientă, mai ales la început.
1numite femei susţin că punctele lor cele mai sensibile se situează în poziţiile
celor patru ore şi celor opt ore )dacă luăm drept reper clitorisul la amiază pe un
cadran orologic imaginar*, cam la umătatea drumului către spatele pereţilor
vaginal. În aceste locuri există mai multe fascicule nervoase, ceea ce ar putea
explica sensibilitatea lor la presiuni. În timp ce-i mângâiaţi vaginul sau în timp ce
exersaţi penetrări în diferite direcţii, aţi reperat probabil dea că partenera
dumneavoastră posedă alte puncte care îi sunt proprii. &otuşi, amintiţi-vă că nu
toate femeile au un (unct I sau vreun alt punct particular! şi că dacă partenera
dumneavoastră nu dispune de un asemenea punct ar fi extrem de neîndemânatic să

faceţi presiuni
explorare asupraunic
are drept ei sau
ţel săplăcerea
îi daţi impresia
ei, şi nucăcăutarea
ea nu seanumitor
află la înălţime.
butoane1ceastă
sau
=%
întrerupătoare pentru a o inflama!. Btimularea (unctului I nu reprezintă nimic
altceva decât un element printre altele în gama de plăceri pe care i le propuneţi<
E7acularea
" 'L1CA18' 4'@7575R6 'xistă anumiţi sexologi care au descris într-
adevăr capacitatea (unctului I de a eacula! în timpul fazelor de excitaţie extremă.
1ceasta a convins o parte dintre aceştia că (unctul I este oarecum analog cu
prostata unui bărbat )aşa cum am menţionat mai devreme, organele sexuale ale
bărbaţilor şi ale femeilor se dezvoltă pornind de la aceleaşi ţesuturi ale
embrionului*. 1deseori, femeile care eaculează devin îngriorate, crezând că sunt
pe punctul de a urina, şi de altfel, aşa cum am menţionat mai sus, este posibil ca ele
să resimtă iniţial o nevoie de a urina în timp ce le este atins (unctul I. &otuşi,
lic#idul de care vorbim nu are nici o legătură cu urina, iar dorinţa de a urina dispare
în general rapid pe măsură ce excitaţia creşte.
'ste posibil ca la un moment dat să simţiţi că penisul dumneavoastră este
stropit! în timp ce faceţi dragoste. neori, această stropire este c#iar vizibilă. n
mic număr de femei eaculează ec#ivalentul unei linguriţe de lic#id din uretra lor în
timpul orgasmului )femeile care eaculează ar trebui să îşi ascensioneze la rândul
lor energia sexuală, căci în caz contrar ele îşi vor pierde energia prin eaculare, deşi
într-o proporţie mai mică decât un bărbat*. (otrivit cercetătorului Aonnie Narbac#
" analiză recentă a fluidului eaculatoriu )feminin* sugerează că acesta nu seamănă
cu urina sau cu lic#idul de lubrefiere vaginală, ci mai degrabă cu lic#idul
eaculatoriu masculin, prin nivelele ridicate de glucoză şi de acid fosfatat. Be crede
că sursa acestui fluid este un sistem de glande şi canale numite glandele
parauretrale. 1cestea înconoară uretra feminină şi se dezvoltă pornind de la
aceleaşi ţesuturi embrionare care se transformă la bărbaţi în prostată!. 'xplicabil
sau nu, această eaculare feminină poate fi extrem de surprinzătoare dacă nu sunteţi
obişnuit cu ea. n bărbat povestea cum a fost stropit pe faţă întâia oară când a făcut
amor bucal cu iubita lui. 1ceastă forţă propulsivă reprezintă fără îndoială un
eveniment rar, dar nu trebuie să fiţi şocat dacă veţi avea nevoie de oc#elari pentru a
practica sexualitatea bucală<
Anusul
Aa anumite femei, anusul reprezintă o zonă erogenă, în timp ce la altele el se
află în afara discuţiei. Întrebaţi-vă partenera care este punctul ei de vedere. +acă
sunteţi amândoi interesaţi de raporturile anale sau de ocurile erotice cu anusul
)atingerea şi penetrarea anusului cu degetul*, este oricum prefereabil să începeţi lent
şi cu o anumită gingăşie, asigurându-vă că folosiţi suficient lubrifi ant. +acă anusul
=
partenerei dumneavoastră se contractă în timpul stimulării, va trebui să reduceţi
această stimulare, în timp ce dacă anusul se relaxează, puteţi să o intensificaţi.
)8nii
(rin comparaţie cu restul anatomiei sexuale feminine, sânii sunt relativ simpli.
@ameloanele se află în centrul cercurilor mai înc#ise la culoare ale aureolelor şi se
întăresc prin excitare. În pofida semnificaţiei lor erotice, sânii sunt de fapt extrem
de asemănători cu glandele sudoripare, iar rolul primordial - după cum o poate
atesta orice mamă care alăptează - este acela de a fi o sursă de lapte cald pentru
bebeluş. Cercetătorii ar putea aunge la teorii cu adevărat interesante dacă şi-ar
propune să explice ce anume a făcut ca în cultura noastră, în care maternitatea nu
este preţuită în mod deosebit, sânii de dimensiuni mari să devină un simbol atât de
puternic al dorinţei sexuale. "ricare ar fi motivul, această avalanşă de imagini a
condus numeroşi bărbaţi )şi femei* să creadă - în mod greşit - că dimensiunea
sânilor este proporţională cu apetitul sexual al posesoarelor sânii de mari
dimensiuni reprezentând cu siguranţă! simbolul unei dorinţe excesive la femei. În
realitate, reactivitatea sânilor - şi de altfel întregul lor raport cu sexualitatea într-o
manieră mai generală
autopercepţia sexuală a- femeii
sunt generate
în cauză.mai degrabă de nu
+imensiunea sensibilitatea, experienţa
are nici o legătură şi
cu acest
rafinament obţinut prin educaţie.
Captivaţi de optica butoanelor şi întrerupătoarelor!, capabile să declanşeze
deopotrivă dorinţa şi plăcerea, numeroşi bărbaţi îşi focalizează întreaga atenţie
asupra mameloanelor partenerelor lor. +eşi anumite femei apreciază o stimulare
imediată a sfârcurilor, maoritatea preferă o atingere mai gingaşă, mai indirectă,
îndeosebi la început. În general, urmăriţi să stimulaţi sânii partenerei
dumneavoastră îndeosebi în urul mameloanelor, pentru a-i spori anticiparea şi
dorinţa, înainte de a aborda mameloanele propriu-zise. &otuşi, anumite femei nu
simt aproape nimic atunci când le mângâiaţi sânii sau mameloanele, astfel încât nu
fiţi prea dezamăgiţi. +acă vă veţi freca detele unele de alte pentru a le încălzi,
cantitatea de ci din palmele dumneavoastră )adică energia care le traversează* se
va ameliora odată cu calitatea stimulării tactile pe care o puteţi genera. +acă
atingeţi mameloanele cu gingăşie, veţi simţi un curent electric care trece între
degetele dumneavoastră şi sânii partenerei dumneavoastră. Aingerea mameloanelor
se dovedeşte adeseori extrem de eficace, căci limba este foarte bogată în ci.
neori, la fel ca şi în cazul a numeroşi bărbaţi, reţeaua nervoasă de la nivelul
mameloanelor trebuie mai întâi activată, lucru care poate fi făcut printr-o stimulare

blândă şi gradată, fără excese şi fără pripă. "ricum, partenera dumneavoastră


=9
trebuie să rămână la rândul ei desc#isă şi receptivă faţă de această trezire lentă a
sânilor.
6ertilitatea
Ciclurile de fertilitate şi menstruaţia unei femei sunt cât se poate de uimitoare
pentru maoritatea bărbaţilor, cărora le generează stupoare şi teamă. +eşi nu ne
propunem aici o lecţie de biologie, există totuşi anumite aspecte biologice
caracteristice corpului femeii care ar trebui cunoscute de orice bărbat. Bpre
exemplu, ştiaţi că deşi ovulul unei femei nu supravieţuieşte decât 9-90 de ore, ea
poate totuşi rămâne însărcinată c#iar şi după cinci zile după ce aţi făcut dragoste6
Cum este posibil6 Înainte ca ovarele unei femei să elibereze ovulul, glandele
sale cervicale secretă un mucus fertil!. 1cesta aută sperma să atingă ovulul, iar la
zece minute după eaculare, spermato zoizii sunt dea prezenţi în tuburile falopiene,
dând cu disperare! din coadă pentru a înota către ovul. &otuşi, există alţi
spermatozoizi care rămân pe pereţii cervicali, unde sunt #răniţi şi eliberaţi după o
perioadă de trei până la cinci zile. În acest fel, dacă faceţi dragoste sâmbătă seara,
iar soţia dumneavoastră are un mucus fertil fără să ovuleze până marţi, mai aveţi
şanse să deveniţi tată în ziua de miercuri )acesta este un anunţ de interes public
general prezentat de către centrele de planificare familială*.
5umeroase femei se plâng că partenerul lor nu oacă un rol suficient de activ
pentru a reflecta şi planifica, şi îndeosebi în ceea ce priveşte c#estiunea
contracepţiei. (rin folosirea cvasigeneralizată a prezervativelor, această situaţie este
pe punctul de se sc#imba, dar nu este încă suficient. 'ste bine să cunoaşteţi
diferenţa dintre un mucus fertil sau nefertil, dat fiind că prezervativele se mai şi rup
câteodată, şi nu există practic nici o formă de control al naşterilor absolut infailibilă.
@ucusul fertil este transparent, alunecos şi elastic. +acă luaţi puţin mucus între
degetul
le uneştearătător şi cel
printr-un mare,
fir fin acesta
şi clar de se întinde
mucus. la separarea
+acă mucusul celor două
nu este degete,
fertil, el va pe careo
avea
culoare albă, va fi mai puţin abundent şi mai curgător. Ki ceea ce poate fi observat
cu uşurinţă el nu va fi elastic şi deci nu se va întinde precum mucusul fertil.
+acă femeia nu rămâne însărcinată, sângele şi celulele pregătite pentru a #răni
ovulul fertilizat se scurg, declanşând ciclul. Ciclul menstrual variază enorm. 8are
sunt femeile care au un ciclu la exact 9= de zile. Ciclurile regulate pot dura de la trei
la şapte săptămâni, iar anumite femei nu au cicluri menstruale decât de 9-$ ori pe
an. +eşi această menstruaţie diferă de la femeie la femeie, în general menstruaţiile
încep printr-o uşoară scurgere de mucus de culoare rozalie, sau cu câteva picături de
sânge care sporesc în intensitate până când devin un flux important de sânge roşu,
=$
pentru a descreşte apoi în fluxuri punctuale de culoare maronie, până când încetează
cu desăvârşire. 1numite femei elimină o cantitate mare de sânge, altele o cantitate
mai mică, iar la maoritatea menstruaţia încetează la mai puţin de o săptămână.
În timpul ciclului, femeile prezintă adeseori simptome precum dureri la
nivelul sânilor, senzaţii de balonare, coşuri, dureri de cap, dureri la baza spatelui,
diareee şi constipaţie )femeile care au un #erpes cronic vor manifesta în această
perioadă erupţii ale acestuia*. 1şa cum vă puteţi imagina cu uşurinţă, din cauza
tuturor acestor neplăceri, fără a mai menţiona aura infamă care mai înconoară încă
menstruaţia, numeroase femei nu prea au cine ştie ce dorinţe sexuale în această
perioadă. &otuşi, pentru altele, această perioadă a ciclului le excită cel mai mult şi
trebuie să spunem că nu există nici o singură parte din ciclul menstrual care să nu
fie resimţită de către anumite femei drept momentul de vârf al dorinţei sexuale. n
anumit număr de femei consideră c#iar că raporturile sexuale în timpul menstruaţiei
le poate elimina crampele dureroas e. Cu cât veţi înţelege mai bine ciclul partenerei
dumneavoastră şi cu cât veţi fi mai înţelegător, cu atât mai bine vă veţi putea
armoniza cu ea, traversând mai armonios fluxul ritmic al vieţii şi al iubirii.

Orgasmul ei
+e secole, dacă nu c#iar de milenii, orgasmul feminin a fost o veritabilă sursă
de curiozitate şi de controversăH în mod bizar, lumea medicinei oficiale nu a
recunoscut existenţa acestuia decât de circa o sută de ani. În pofida acestei
recunoaşteri recente, orgasmul feminin a rămas încă extrem de neînţeles şi de
necunoscut, c#iar şi în cursul secolului douăzeci. +ezbaterea este axată în principal
asupra comparaţiei dintre orgasmele clitoridiene şi vaginale, a diferenţelor dintre
acestea şi a maturităţii! lor relative. Ktim astăzi că anumite femei trăiesc mai uşor
orgasmul prin stimularea clitorisului, în timp ce altele prin stimularea vaginală, care
reprezintă calea lor de acces privilegiat către acest extaz psi#o-corporal. 5u putem
aşadar vorbi de o superioritate a unuia în faţa celuilalt.
Orgasme clitori"iene /i vaginale
" teorie recentă sublinia ză că există în realitate doi nervi distincţi care stau la
baza celor două forme de orgasm nervul genital trece prin clitoris, în timp ce nervul
pelvian trece prin vagin şi uter, orgasmul vaginal implicând adeseori deopotrivă
contracţiile uterine )vezi fig. $%, de la pagina *. +intre cei doi nervi , cel genital
posedă cel mai mare număr de terminaţii, ceea ce explică de ce femeile sunt
adeseori mai mult clitoridiene decât vaginale. 4aptul că cei doi nervi se întâlnesc la
nivelul măduvei spinării explică de ce anumite femei vor experimenta ambele forme
de orgasm, atât pe cel clitoridian, cât şi pe cel specific părţilor mai profunde ale
=0
vaginului. +oi factori par să influenţeze în principal capacitatea femeilor de a avea
orgasme vaginale forţa muşc#ilor lor (C şi sensibilitatea (unctelor I şi a altor
puncte erogene intense.
4emeile care au acces la ambele forme de orgasm observă adeseori o diferenţă
între acestea. În faimosul său raport asupra sexualităţii feminine, B#ere ?ite citează
o femeie care îşi descrie astfel experienţa 1tunci când mă masturbez am orgasme
clitoridiene, care se apropie de ideea pe care mi-o fac eu în legătură cu orgasmul
unui bărbat o acumulare a tuturor senzaţiilor în zona clitorisului meu, însoţită de
spasme musculare. n orgasm vaginal îmi afectează întregul corp şi îmi oferă o
senzaţie mai globală, mai puţin concretă, mult mai greu de descris, valurile
senzoriale fiind mult mai ample!. 1şa cum am descris în capitolul doi, putem spune
că şi bărbaţii au două tipuri diferite de orgasme un orgasm genital )al penisului* şi
un altul pelvian )provenind de la prostată*. În sexologia taoistă există descrieri
asupra unei mari varietăţi de orgasme care se pot produce în diferitele părţi ale
corpuluiH diferitele organe, precum inima sau ficatul, spre exemplu, pot avea la
rândul lor orgasme, c#iar dacă această idee vi se poate părea surprinzătoare. +acă
reuşiţi să circulaţi energia dumneavoastră sexuală, ascensionând-o până la nivelul
creierului, nu este exclus ca şi acesta să înceapă să uiseze. Feţi trăi atunci
experienţa unui orgasm cerebral!. 5u uitaţi că orgasmul nu este decât o serie de
contracţii şi expansiuni ritmice, adică de pulsaţii!, iar acest fenomen se poate
produce în toate părţile organismului.
Atingerea clitorisului 4n timp ce 0aceţi "ragoste
B#ere ?ite susţine că circa M%; dintre femeile pe care le-a studiat aveau
nevoie de un minimum de stimulare clitoridiană pentru a aunge la orgasm. 1şa
cum am menţionat dea, clitorisul unei femei este asemănător extremităţii penisului.
(entru maoritatea bărbaţilor această glandă! este cea mai sensibilă parte a
anatomiei lor sexuale, la fel ca şi clitorisul în cazul maorităţii femeilor. 1 aştepta
de la o femeie să aibă un orgasm fără stimularea clitorisului ei este ca şi cum i-ai
cere unui bărbat să uiseze fără ca extremitatea penisului său să fie stimulată.
Barcina nu este cu totul imposibilă, dar ia cu siguranţă foarte mult timp.
5u este aşadar surprinzător că în poziţia misionarului femeile nu ating prea
des orgasmul într-adevăr, partea cea mai sensibilă a anatomiei lor sexuale
)clitorisul* nu primeşte decât o stimulare indirectă. Câteodată, osul pubian al
bărbatului se izbeşte de clitoris, sau se poate întâmpla ca gluga care îl înconoară să
apese asupra lui în timpul raporturilor sexuale, dar aceasta nu înlocuieşte deloc
stimularea
surprinzător,directă cu autorul
ştiind toate acestea, penisului, degetelor
că cercetători precumsau gurii.?unt
2inse3, 5u şieste
?iteaşadar
au
=:
auns cu toţii la aceeaşi concluzie, potrivit căreia aproape umătate dintre femeile
americane nu au avut niciodată sau avut foarte rar orgasme în decursul relaţiilor lor
sexuale.
1deseori femeile aung mult mai uşor la orgasm dacă ele sau partenerii lor
exersează o stimulare specifică a clitorisului în timpul raporturilor sexuale. Nărbaţii
aung în general la orgasm mult mai rapid decât femeile atunci când fac dragoste )în
două sau trei minute, în timp ce femeile au nevoie de circa douăzeci de minute*, dar
în sc#imb, ele par să îl atingă la fel de rapid ca şi bărbaţii atunci când se
masturbează, fără îndoială, deoarece ele exersează o stimulare directă asupra
propriului lor clitoris, şi deoarece ele ştiu exact gesturile pe care trebuie să le facă
pentru a-şi genera plăcere. n adept al orgasmului multiplu care obişnuieşte să
stimuleze clitorisul partenerei sale în timp ce face dragoste îşi relatează astfel
experienţa 1tunci când mă aflu în spatele ei sau ea se află deasupra mea, mânile
mele sunt libere şi pot să îi mângâi şi să îi gâdil clitorisul. 1ceasta o aduce în pragul
nebuniei. 'a începe să geamă atât de puternic, încât odată am fost c#iar nevoiţi să
ne oprim pentru a înc#ide ferestrele!.

pentru1numiţi bărbaţi
stimularea şi anumite
clitorisului în femei se vor
timp ce fac plânge
dragostepoate
nu că
esteutilizarea mânilornici
nici naturală,
normală, sau că este un gest prea mecanic. n adept al orgasmului multiplu îşi
amintea @ultă vreme credeam că ar fi un semn de slăbiciune pentru un bărbat să
fie obligat să-şi utilizeze degetele. @i-am dat însă seama că femeile trăiesc plăceri
frenetice, preferând uneori să simtă în interiorul lor degetele sau limba
dumneavoastră, senzaţie complet diferită pentru ele!. Cine ar putea pretinde că
acest gest de stimulare este împotriva naturii sau că este un semn de slăbiciune
masculină, ştiut fiind că aproape trei sferturi dintre toate femeile au nevoie de el
pentru a fi satisfăcute din punct de vedere sexual6
Nărbaţii care nu a obiceiul să-şi folosească mânile în timpul actului sexual vor
avea nevoie de ceva mai mult timp să îşi coordoneze corect mângâierile şi mişcările
penisului. &otuşi, odată cu timpul şi cu antrenamentul, vă veţi coordona din ce în ce
mai bine aceste două tipuri de mişcări, îndeosebi dacă încetiniţi ritmul penetrărilor,
permiţându-i astfel partenerei precum şi dumneavoastră înşivă să savuraţi plenar
senzaţiile generate de fiecare contracţie pelviană şi de fiecare mângâiere. rmăriţi
să nu vă centraţi exclusiv asupra clitorisului partenerei dumneavoastră, căci
esenţialul constă în relaţia reciprocă, în afecţiune, tandreţe, iubirea pe care le
împărtăşiţi unul cu celălalt. rmăriţi totuşi să atingeţi un ec#ilibru şi să nu vă

focalizaţi că
impresia atâtgesturile
de tare, dumneavoastră
căci în caz contrar
suntpartenera dumneavoastră
mecanice. ar putea
+acă puteţi să avea
mergeţi pe
=J
stradă mestecând gumă, veţi reuşi cu siguranţă şi să vă coordonaţi mişcările
penisului şi ale mânii.
+acă partenera dumneavoastră acceptă să se atingă ea însăşi, cu atât mai bine.
n bărbat i-a spus odată partenerei sale, care se concentra foarte tare pentru a
aunge la orgasm, că avea impresia că ea se serveşte de el pentru a se masturba!.
1ceastă reacţie este de înţeles în măsura în care bărbatul porneşte de la principiul că
este responsabilitatea )şi dreptul* lui de a oferi! orgasme partenerei sale. 1ceastă
stare de spirit stă fără nici o îndoială la srcinea acestui comportam ent feminin atât
de frecvent care constă din simularea orgasmului pentru a-i face plăcere bărbatului,
pentru ca acesta să creadă că ea a uisat. +at fiind că orgasmul se produce, după
cum explicam în capitolul doi, în principal la nivelul creierului, dumneavoastră nu
aveţi cum să îi oferiţi! partenerei dumneavoastră un orgasm. 'a este aceea care
trebuie să facă experienţa interioară a acestuia, în propriul său psi#ic )şi în
consecinţă, desigur, şi în propriul său corp*.
În epoca noastră, în care din ce în ce mai multe femei descoperă că sunt
capabile să aibă unul sau mai multe orgasme, bărbaţii resimt o presiune în creştere
pentru a satisface
tovarăşele de cupluacest potenţial
este cu adevăratorgasmic.
nobilă şi+orinţa
necesară,bărbaţilor de a-şi
dar presiunea satisface
care o
însoţeşte nu este pe măsură şi poate amplifica intensitatea unor sentimente de
anxietate, şi aşa suficient de frecvente, în faţa performanţei.
1bordarea dumneavoastră ar fi mai realistă, iar presiunea dumneavoastră ar fi
mult mai redusă, dacă aţi conştientiza că acest rol se limitează în realitate la a vă
auta partenera să realizeze propriul său potenţial orgasmic.
Amprente "igitale orgasmice
"rgasmele clitoridiene, vaginale şi mixte nu reprezintă decât trei categorii
printre altele
feminine. 1şape cum
care sexologii le utilizează
am menţionat pentru doi,
în capitolul a caracteriza
sexologiiorgasmele
stabilesc genitale
şi alte
distincţii între orgasmele scurte, calificate drept discontinue, şi altele mai lungi,
cunoscute drept continue )vezi fig. O*. 1numite femei au orgasme discontinue, în
timp ce altele au orgasme continue, unele dintre ele experimentând o combinaţie ale
celor două tipuri. ?artman, 4it#ian şi coautorul Nerr3 Campbell sugerau că
structura orgasmului fiecărei femei este atât de individuală încât ar putea fi
calificată de conceptul de amprentă digitală orgasmică!. +upă cum sublinia
Aonnie Narbac#, fiziologia, dar şi aşteptările fiecărei fiinţe, deopotrivă cele
personale şi cele culturale, influenţează în egală măsură maniera în care partenera
dumneavoastră )şi dumneavoastră înşivă* trăiţi orgasmul, ceea ce reprezintă
=M
probabil unul dintre motivele pentru care oamenii au tendinţa de a avea o structură
orgasmică standard!. 1numite femei trăiesc un singur orgasm puternic, altele au
un orgasm blând, şi în sfârşit altele au un orgasm continuu. 4emeile multiorgasmice
pot avea orice fel de combinaţie între aceste trei tipuri. Ceea ce trebuie să
conştientizaţi dumneavoastră este că fiecare dintre orgasmele parteneri
dumneavoastră )şi ale dumneavoastră înşivă* este unic.
(otrivit opticii artei kung-fu sexual , femeile sunt la fel de capabile să îşi
ascensioneze energia sexuală din zona pubiană în zona creierului şi să transmită
orgasmul întregului corp. 1ceastă circulaţie a energiei ci vă dinamizează
deopotrivă pe dumneavoastră şi pe partenera dumneavoastră )în capitolul şase vom
sugera o serie de exerciţii pe care le poate face partenera dumneavoastră pentru a îşi
amplifica orgasmele*. Ca regulă generală, femeile au o tendinţă mai mică de a se
focaliza asupra centrului genital decât bărbaţii, motiv pentru care ele au o mai mare
uşurinţă în a-şi difuza senzaţiile orgasmice, ceea ce explică de ce atâtea femei sunt
pre-orgasmice! din punct de vedere genital, adică de ce ele nu au cunoscut
niciodată orgasmul pur genital. În capitolul şase, vom propune o serie de te#nici
pentru a auta femeile preorgasmice să cunoască orgasmul, şi o serie de exerciţii
pentru a le permite să treacă din stadiul mono-orgasmic la dimensiunea
multiorgasmică.
Aa fel ca şi bărbatul, cu cât partenera sa va putea face dragoste o perioadă mai
lungă de timp, cu atât mai uşor îi va fi acestuia să devină multiorgasmic. În cuplu,
este mult mai frecvent ca bărbatul să obosească şi să nu prelungească actul sexual
suficient de mult timpH rareori se întâmplă acest lucru cu femeile. &otuşi, şi situaţia
inversă poate fi adevărată, îndeosebi dacă deveniţi multiorgasmic în timp ce
partenera dumneavoastră nu este. +eşi trebuie să evitaţi să faceţi presiuni asupra ei
)acest lucru este important* ar fi bine să o încuraaţi să îşi exploreze propriul
potenţial şi să o încuraaţi
scop. În capitolul să citească
nouă propunem capitolul
o serie pe care
de soluţii l-amcuplurile
pentru redactatlaspecial
nivelulîncărora
acest
există un dezec#ilibru important în ceea ce priveşte apetitul sexual. Buntem
convinşi că maoritatea femeilor vor dori să îşi aute partenerii să cunoască
orgasmul multiplu, iar pentru aceasta, cea mai bună cale este să îşi exploreze
propriul lor raport faţă de plăcere şi de căile de acces către satisfacţia sexuală.
Excitaţia 0emeii
În marea maoritate a cazurilor, femeile aung mai lent la starea de excitaţie
sexuală decât bărbaţii, dar odată atinsă această stare, dorinţa lor persistă în general
mult
fu mai mult
sexual veţi fitimp decât în de
o excepţie cazul bărbaţilor
la această )în calitate
regulă*. de practicieni
În termeni ai artei kung-
taoişti, sexualitatea
==
bărbaţilor este comparată cu focul, în timp ce sexualitatea femeilor este comparată
cu apa. 4ocul se aprinde repede, dar apa se poate răspândi cu uşurinţă. (entru a vă
satisface partenera de cuplu, va trebui să aduceţi dorinţa ei în stare de fierbere, ceea
ce presupune ca focul dumneavoastră să ardă suficient de mult timp. Becretul care
vă va permite să vă satisfaceţi partenera constă înainte de toate să înţelegeţi etapele
plăcerii ei, pe măsură ce aceasta sporeşte, iar apoi să învăţaţi să vă sincronizaţi
nivelul de excitaţie cu al ei, pentru a vă armoniza cu ea, de la începutul şi până la
sfârşitul raporturilor dumneavoatră sexuale.
C@ ("& K&77 Î5 C' @"@'5& 1 1L5B +"875Q1 5'7 4'@'7 A1
B&18'1 +' 47'8N'8'6 @edicii taoiştii au repertoriat etapele de trezire a
dorinţei la femei. @aoritatea teoriilor lor au fost confirmate de cercetările
occidentale ulterioare, îndeosebi de cele ale lui 2inse3, într-un capitol al lucrării
sale <omportamentul sexual la femei , numit (si#ologia reacţiilor sexuale şi
orgasmul!. +escriind în continuare aceste etape, nu ne propunem să şocăm sau să
generăm stări de disconfort femeilor care ne citesc, ci ne propunem doar să-i autăm
pe bărbaţi să înţeleagă mai bine dorinţele partenerelor lor. Îm timp ce citiţi aceste
etape generale, este important să meditaţi la concluzia lui 2inse3 referitoare la
caracterul unic al sexualităţii fiecăruia 5u există nimic care să caracterizeze mai
bine reacţia sexuală, decât viziunea potrivit căreia aceasta nu este niciodată identică
de la un individ la altul!.
+upă enunţarea acestor amendamente prealabile, ne vom folosi de g#idul
ideal pentru descrierea generală a ascensiunii plăcerii şi excitaţiei la femei, păstrat
până astăzi de la Bou 5u, una dintre consilierele cele mai respectate şi mai ascultate
ale Împăratului Ialben. 1cesta a întrebat-o într-o zi Cum aş putea şti dacă femeia
resimte plăcerea6! Bou 5u i-a răspuns că există Cinci Bemne, Cinci +orinţe şi Pece
@işcări care explică excitaţia în creştere a unei femei. Cele Cinci Bemne şi cele
Cinci
în timpdorinţe
ce celedescriu ce se întâmplă
Pece @işcări descriu cu corpul
modul în femeii în decursul
care aceste acţiuni acestui
exprimăcrescendo,
ceea ce
aşteaptă de la dumneavoastră, în mod succesiv.
Înainte de a descrie aceste secrete ale excitaţiei feminine, să nu pierdem din
vedere că în societatea modernă maniera noastră de a comunica este mai directă şi
mai desc#isă decât în C#ina epocii lui Bou 5u, astfel încât nu sunteţi obligaţi să
practicaţi divinaţia în frunze de ceai asupra corpului amantei dumneavoastră pentru
a o înţelege. 5imic nu vă interzice să o întrebaţi direct care sunt dorinţele ei, şi de
altfel se prea poate ca ea să vă spună la modul cel mai spontan, ceea ce ar fi încă şi

mai bine. &rebuie


întotdeauna să recunoaştem
compatibile totuşi
cu descrierea în că exaltările
cuvinte, extazului
cu atât amoros
mai puţin nu când
atunci sunt
=O
trebuie să oferi o descriere precisă a acestor dorinţe. (asiunea paralizează cuvântul,
or c#iar în aceste momente atât de sensibile se dovedeşte util să puteţi recunoaşte
diferitele etape ale ascensiunii plăcerii femeii. Înainte şi după relaţiile sexuale, veţi
putea sc#imba impresii cu partenera dumneavoastră, ceea ce vă va confirma dacă
Bou 5u a descris corect propriile ei dorinţe. Be înţelege de la sine că elementul
esenţial al oricărei şedinţe amoroase este consimţământul, iar simplul fapt că
remarcaţi că trupul femeii pe care o iubiţi face dovada indiciilor unei excitaţii în
creştere nu înseamnă
această dorinţă nimic
şi această dacă sufletul
intenţie. şi minteanu,
5u! înseamnă ei nu împărtăşesc
oricare deopotrivă
ar fi mesaele emise
de corpul ei.
&extele taoiste sunt uneori extrem de directe, iar alteori extrem de vagi.
1numite etape ale acestei ascensiuni a stării de excitaţie vă vor apărea clare,
evidente, în timp ce altele se vor dovedi mult mai subtile şi mai greu de sesizat.
Bemnele, +orinţele şi @işcările derivă unele din celelalte, motiv pentru care am
încercat să le simplificăm în continuare. 5u uitaţi că ele se referă la repere generale
şi nu la o #artă rutieră extrem de precisă. 5u vă aşteptaţi să observaţi fiecare dintre
aceste paliere de fiecare dată când faceţi dragoste, şi nu vă aşteptaţi să le reperaţi
înainte de a continua cu ocul desfătărilor. 1rta iubirii trebuie să rămână înainte de
toate fluidă şi spontană. 1ceste indicaţii vă vor auta doar să urmăriţi direcţia cea
bună.
)emnele Dorinţei
Aa fel cum controlul eaculatoriu depinde de respiraţie, pasiunea depinde în
egală măsură de suflul respiratoriu, iar primul semnal pe care îl veţi primi referitor
la dorinţa amantei dumneavoastră este modificarea ritmului ei respiratoriu, al cărui
suflu devine din ce în ce mai rapid şi mai scurt. Ca să o cităm de Bou 5u, dacă
nările femeii se lărgesc şi dacă gura ei se desc#ide, dacă ea vă strânge în braţe,
aceasta arată că ea doreşte ca părţile dumneavoastră genitale să intre în contact cu
ale ei. 1tunci când trupul său freamătă, ea doreşte să îi atingeţi sexul cu blândeţe.
+acă faţa ei se înroşeşte, ea aspiră ca dumneavoastră să vă ucaţi cu extremitatea
penisului în zona @untelui lui Fenus, iar atunci când îşi întinge picioarele, ea
doreşte să îi stimulaţi clitorisul şi poarta de intrare a vulvei.
Bou 5u continuă +acă mameloanele ei se întăresc, iar ea îşi împinge vintrea
în faţă, penetraţi-o lent şi superficial. +acă gâtul ei este uscat şi ea îşi îng#ite saliva,
începeţi să vă adânciţi în ea cu o mişcare lentă. +acă ea începe să îşi deplaseze
bazinul, acesta este un semn de mare plăcere. +acă vaginul ei este bine lubrefiat,
sau
ea vădacă ea îşiîntre
strânge ridică picioarele
coapsele pentru că
ei, rezultă a vă înlănţui,
plăcerea ei penetraţi-o maidin
devine gradat profund.
ce în ce+acă
mai
O%
irezistibilă. +acă ea oscilează dintr-o parte în alta, acest semn indică că ea doreşte
ca mişcările falice să fie penetrante, vii şi profunde, de la un capăt la altul. +acă ea
transpiră suficient de tare pentru a înmuia aşternuturile sau dacă se întinde pe pat
înc#izând oc#ii, aceasta înseamnă că ea doreşte să atingă orgasmul. +acă îşi
arcuieşte trupul lângă trupul dumneavoastră, plăcerea ei a atins o culme. +acă se
întinde şi se destinde, acest semn indică faptul că orgasmul ei se difuzează în
întregul corp. +acă secreţiile sale vaginale se scurg de-a lungul coapselor şi feselor,
ea este plenar satisfăcută şi este momentul să vă retrageţi încet!.
+upă ce am descris aceste câteva semne prin care puteţi recunoa&te
ascensiunea plăcerii la partenera dumneavoastră, ne propunem să discutăm în
continuare maniera în care puteţi satisface această dorinţă.

CA#. . DE%E+!! + C# M,!O5'A)M!C

Controlul eaculării şi autocultivarea erotică este un aspect, dar controlul


plăcerii
totul alt în timpul
aspect. extazurilor
Controlul amoroase
pe care şi al pasiunii
l-aţi dezvoltat dezlănţuite
până acum graţie în cuplu, este
exerciţiilor dincu
capitolul trei, al respiraţiei, al focalizării şi concentrării mentale, al muşc#ilor (C şi
îndeosebi al energiei sexuale - acest ultim aspect fiind primordial - constituie un
autor inestimabil pentru a atinge orgasmul multiplu în timpul actului sexual.
1cestea fiind spuse, a sosit momentul să aplicaţi practica artei kung-fu sexual în doi.
O0eriţi plăcere partenerei "umneavoastră
Bpre deosebire de excitaţia la bărbaţi, femeile nu suferă de o cădere brutală.
'ste adevărat că numeroase femei au orgasme care le aduc o satisfacţie atât de

plenară
altfel, aşa)şicum
culminantă* că anterior,
am explicat nu mai anumite
simt nevoia
femeisăeaculează.
continue să+arfacă dragoste.
întrucât ele nu+e
trebuie să se îngrioreze de pierderea unei erecţii sau a sămânţei, ele pot în general
să se abandoneze într-o manieră care nu este posibilă pentru bărbaţi. &otuşi, nici
femeile nu aung la beatitudine c#iar fără nici un efort. 1şteptarea orgasmului,
orgasmele multiple şi orgasmele prelungite presupun o cunoaştere, competenţe şi un
efort deopotrivă şi din partea femeilor. 7ată în continuare cum puteţi să le autaţi în
acest sens.
În optica artei kung-fu sexual, toate formele de atingere fac parte din fuziunea
dintre bărbat şi femeie. Qinutul de mână sau îmbrăţişările au o influenţă asupra
armoniei unui cuplu la fel de mare ca şi actul sexual propriu zis. Ca şi atunci când
O
cultivaţi plăcerea pe cont propriu, aveţi propriul dumneavoastră stil, propria
dumneavoastră manieră de a oferi plăcere partenerei, iar dacă este adevărat că
maoritatea femeilor au aceleaşi zone erogene, nu este mai puţin adevărat că fiecare
femeie are o sensibilitate a ei care variază în funcţie de circumstanţe. Încercaţi
te#nicile taoiste, dar lăsaţi-vă g#idaţi înainte de toate de preferinţele particulare ale
partenerei dumneavoastră
'senţa preludiilor este ritmul lent! - declară 'iscursul cel mai +nalt su!
ceruri al lui 7ao. +acă acţionaţi lent şi cu răbdare, femeia pe care o iubiţi va trăi o
bucurie imensă. 'a vă va adora ca pe un frate şi vă va iubi ca pe un soţ. Cel care a
atins controlul în această supremă formă de &ao merită calificati vul de gentlemen
celest!. Bentimentul de anticipare şi de intensitate în creştere este esenţial pentru
intensificarea dorinţei partenerei dumneavoastră până la stadiul de fierbere pentru a
declanşa această dorinţă, începeţi aşadar cu câteva săruturi pasionale. Începeţi cu
extremităţile ei, în loc să vă îndreptaţi direct către părţile ei genitale. @ângâiaţi-i,
masaţi-i şi îmbrăţişaţi-i mâinile, palmele, picioarele şi gleznele. rcaţi de-a lungul
braţelor şi picioarelor până la abdomen. Btimulaţi-i diferitele puncte de pe diversele
meridiane sau canale energetice, intensificând astfel gradat nivelul ei de excitaţie
sexuală există numeroase puncte de-a lungul coloanei vertebrale )Canalul +orsal*
sau în apropierea acesteia, spre exemplu la nivelul adânciturii rinic#ilor, al cefei şi
urec#ilor. (artea interioară a braţelor şi coapselor este extrem de sensibilă la
maoritatea femeilor. 1tunci când vorbim de m)ng)ieri, ne referim la o atingere a
pielii la fel de uşoară ca şi aceea generată de o pană, apăsând ceva mai mult asupra
zonelor mai musculoase, cum ar fi fesele, spre exemplu.
)8nii
1şa cum am menţionat dea înainte, pe măsură ce vă apropiaţi de sâni,
efectuaţi spirale în urul acestora, în cercuri din ce în ce mai apropiate, până când
atingeţi progresiv mameloanele. @aoritatea bărbaţilor se grăbesc mult prea tare,
focalizându-se direct asupra sfârcurilor )poate şi din cauza unor clişee subconştiente
păstrate din perioada alăptării*. 1tingerea circulară a acestor extremităţi atrage
energia sexuală a femeii către vârfurile sânilor. (e de altă parte, nu uitaţi să vă
frecaţi degetele şi palmele, pentru a genera mai multă energie ci. Aa sfârşit atingeţi
uşor mameloanele, rulându-le între cele două degete încălzite )puteţi să mângâiaţi
simultan cei doi sâni sau vă puteţi concentra asupra unuia singur*. 1numite femei
apreciază presiunile şi mângâierile mai ferme, dar lăsaţi-vă g#idaţi înainte de toate
de reacţiile specifice ale partenerei dumneavoastră 1şa cum am menţionat dea,

limbasfârcurilor
urul este extremşide încărcată
sugerea de ci,
acestora iaradeseori
este folosireaun
ei excelent
pentru trasarea
milocdedespirale în
excitaţie.
O9
+acă mameloanele se umflă şi intră într-un fel de erecţie, acesta este un semn sigur
că vă aflaţi pe calea cea bună.
#ărţile genitale
(entru a aborda părţile genitale ale partenerei dumneavoastră, este preferabil
să începeţi prin a-i stimula interiorul coapselor, @untele lui Fenus şi buzele
vaginale, înainte de a aborda direct clitorisul. 7maginaţi-vă că traversaţi cercuri
concentrice de plăcere şi intensitate în creştere. (e măsură ce vă apropiaţi de
clitorisul ei, energia şi excitaţia sa sexuală vor aunge dea aproape de paroxism.
4iecare femeie preferă o stimulare a clitorisului diferită, într-o manieră proprie
numai ei, şi va trebui să deveniţi un expert în furnizarea acestui tip particular de
plăcere. Ceea ce contează şi mai mult decât locul atins este maniera în care o faceţi.
1tunci când vă serviţi de degete, mângâiaţi-o şi trasaţi spiralele într-o manieră
egală nici prea repede, nici prea lent. 'vitaţi mişcările prea ample sensibilitatea
clitorisului este mai concentrată decât cea a penisului şi veţi avea mai mult succes
cu mişcări mai concentrate, mai subtile, decât cu genul de stimulare viguroasă pe
care îl apreciază maoritatea bărbaţilor. În ceea ce priveşte zona clitorisului pe care
trebuie să o atingeţi, aveţi tot interesul să începeţi cu zonele mai puţin sensibil e ale
acestui organ sexual #ipersensi bil. rmăriţi să mângâiaţi baza şi părţile laterale ale
clitorisului. &regeţi apoi la mâgâierea glugii şi la rularea clitorisului între degetul
mare şi index, dar cu gingăşie< 5u uitaţi să atingeţi mai întâi gluga, înainte de
glanda extrem de sensibilă. 'xperimentaţi diferite gesturi şi grade de presiune
variate. +acă partenera dumneavoastră apreciază ceea ce faceţi, ea îşi va împinge
uşor bazinul către dumneavoastră pentru a accentua stimularea. Iemetele,
suspinele, gâfâielile, tresăritul muşc#ilor, umezeala aşternuturilor datorită
transpiraţiei, ca să nu mai vorbim de zâmbete şi alte expresii ale feţei, reprezintă tot
atâtea indicaţii excelente. +acă atingerea dumneavoastră este prea greoaie sau
inconfortabilă, ea îşi va îndepărta uşor bazinul. şuraţi presiunea sau treceţi la un
alt gen de stimulare.
Arta kung-fu a limbii
+eşi eficace, degetele nu reprezintă instrumentul ideal, căci ele nu sunt la fel
de sensibile ca şi penisul dumneavoastră. +uritatea oaselor din interiorul degetelor
şi tăişul ung#iilor se pot dovedi c#iar dureroase )asiguraţi-vă înainte de toate că
ung#iile dumneavoastră sunt scurte şi bine rotunite*. 1cesta este motivul pentru
care limba este cu mult mai potrivită pentru acest scop.
Ilumele despre cunnilingus, despre mirosurile şi savorile care însoţesc
această practică sunt nenumărate. 1numiţi bărbaţi se strâmbă numai la gândul
O$
acesteia, în timp ce alţii dimpotrivă, zâmbesc, gândindu-se la nepreţuitele amintiri
care îi leagă de această practică. n adept al orgasmului multiplu îmi descria odată
o conversaţie cu un amator al felaţiei 1ltădată nu-mi plăcea deloc să mă servesc
de limbă, pur şi simplu deoarece mi se părea că ea nu-mi oferă nimic. În realitate,
eu eram de fapt puţn egoist, aveam o atitudine de profitor. 1stăzi, graţie gesturilor
pe care le fac cu limba mea, îi pot oferi iubitei mele orgasme incredibileH pentru
mine este un spectacol fascinant, care mă face să freamăt în profunzimi nebănuite
anterior,
că trebuielasănivelul întregului
fuzionezi unul cucorp. 'ste 1tunci
celălalt. adevăratcând
ce spune &aoprimesc.
ofer, eu atunci când susţine
Câţi bărbaţi
trec pe lângă acest cadou ignorându-l cu desăvârşire. 1cesta a fost c#iar cazul meu
o perioadă lungă de timp!. "ricare ar fi sentimentele dumneavoastră personale în
legătură cu te#nica de cunnilingus, este bine să ştiţi că acesta este instrumentul cel
mai rapid de declanşare a secreţiilor vaginale la o femeie, şi de pregătire a ei în
vederea actului sexual propriu-zis, trezind în ea o dorinţă voluptoasă şi imperioasă .
(entru femei acesta este instrumentul cel mai facil, uneori c#iar singurul, de a
atinge orgasmul.
+acă nu sunteţi deloc atras de cunnilingus, nimic nu vă obligă să-l practicaţi.
+acă vă utilizaţi limba asupra clitorisului partenerei dumneavoastră, nasul şi faţa
dumneavoastră vor fi mult mai apropiate de @untele lui Fenus şi de partea
inferioară a abdomenului ei. +acă mirosul vă deranează, puteţi face o baie
împreună cu ea, sau puteţi folosi uleiuri parfumate )merită totuşi să menţionăm că
un mare număr de bărbaţi apreciază - sau aung să aprecieze cu timpul - mirosul
vaginului partenerei lor*. +esigur, idealul constă în a nu vă centra exclusiv asupra
clitorisului femeii folosiţi-vă limba pentru a atinge buzele ei interioare, punctul
sensibil de la baza vaginului, precum şi perineul.
'ste la fel de important să nu faceţi o fixaţie asupra acestor părţi genitale,
excluzând
sexualităţiicomplet
bucale,restul corpului
iar acest ei. 1numite
sentiment poatefemei se simt deconectate
fi diminuat utilizându-văîn timpul
mâinile
pentru a continua să îi mângâiaţi coapsele, vintrea, sânii, mânile şi faţa. 5umeroase
femei consideră că stimularea mameloanelor în timpul cunnilingusului le poate
spori plăcerea. +impotrivă, altele consideră că aceasta le distrage de la intensitatea
stimulării clitoridiene. În ceea ce priveşte te#nicile pentru clitoris, puteţi încerca o
combinaţie de periere cu buzele, de mici mişcări de du-te vino cu limba şi de sugere
cu gura. 1cţiunea de lingere urmată de sugerea clitorisului, alternativ şi fără grabă,
poate fi sursa unei plăceri intense şi rare. Bubliniem din nou, evitaţi orice presiune
excesivă. " presiune uşoră, continuă şi ritmică, este în general mult mai
convenabilă.
O0
1deseori bărbaţii îşi imaginează în mod greşit că sexualitatea bucală implică
inserţia limbii în vaginul partenerei lor. +e regulă, lucrurile nu stau aşa, având în
vedere că limba este prea scurtă şi prea moale pentru a stimula cu succes vaginul
unei femei, deşi taoiştii recomandă o te#nică de stimulare a (unctului I cu autorul
limbii. (uteţi să încercaţi acest lucru, îndeosebi dacă aveţi o limbă viguroasă )dacă
doriţi să vă întăriţi muşc#ii limbii, puteţi practica un mic exerciţiu de scoatere a ei
în afara gurii, apoi de readucere în interior, cât de rapid posibil, timp de un minut
sau două. (racticaţi această te#nică cât mai des*.
#enetrarea
În general, degetele sunt mai eficace decât limba pentru stimularea interiorului
vaginului. (uteţi utiliza un deget sau, dacă femeia este prea excitată, două degete
)pentru a o penetra*. (ipăiţi peretele lateral al vaginului ei pentru a descoperi
punctele cele mai sensibile. 5u uitaţi să căutaţi (unctul I, situat la 9-$ cm în
spatele clitorisului. nii bărbaţi preferă să alterneze intrări şi ieşiri ale degetelor )la
început lente*, simulând astfel mişcările falusului. În această etapă, dorinţa
partenerei dumneavoastră este probabil foarte aproape de fierbere, şi ea îşi doreşte
frenetic
ca şi cumsăaţi
fiefipenetrată.
pe punctul5udetreceţi însă imediat
a-l introduce la acţiune.
în vaginul său şiQineţi-vă penisul
izbiţi uşor în mână
extremitatea
sa de clitoris. (asiunea femeii se intensifică, aungând la paroxism. (enetraţi-o
atunci gradat, la început până la circa 9-$ cm, apoi ceva mai profund, până la circa :
cm, şi retrageţi-vă puţin, până la intrarea în vagin. 1ceastă abordare lentă şi
languroasă vă permite să vă controlaţi propria dorinţă şi să reuşiţi o serie de
penetrări care vă vor conduce pe amândoi până pe culmile plăcerii, de mai multe ori
succesiv.
+acă femeia este multiorgasmică, puteţi să o conduceţi mai întâi până la
orgasm înainte de-a o penetra, sau dimpotrivă, puteţi să o penetraţi mai întâi pentru
a o conduce apoi pe culmile supreme ale desfătării. +acă ea a avut dea cel puţin un
orgasm, ea se va dovedi mult mai răbdătoare, c#iar dacă simţiţi nevoia să vă opriţi
puţin în cazul în care aţi depăşit punctul de non-retur. 1cesta este motivul pentru
care orgasmele ei vă vor auta să vă controlaţi din ce în ce mai bine eacularea în
timpul actului sexual. (otrivit taoiştilor, apa )fluidul vaginal* răcoreşte focul. 1tunci
când vă veţi controla perfect dorinţa de a eacula, toate acestea vă vor preocupa
mult mai puţin, folosindu-vă de suflu şi de mental pentru a vă controla, astfel încât
nu veţi mai fi nevoit să vă întrerupeţi atât de des penetrările amoroase.
Dinami1area circuitelor erotice ale 0emeii

O:
1tunci când îi oferiţi plăcere partenerei, este preferabil să evitaţi scenarile
sexuale sau sc#emele sistematice preconcepute, pentru a nu cădea în rutină.
Becvenţa stimulărilor pe care tocmai am descris-o nu este unica posibilă. 'a
respectă totuşi cu fidelitate parcursul dorinţei şi al excitaţiei, dar nu neapărat la
toate femeile, şi oricum nu într-o manieră uniformă de fiecare dată. Bpre exemplu,
cu ocazia unui raport sexual rapid, aţi putea dori să începeţi direct prin cunnilingus.
Combinaţi întotdeauna practicile. "bservaţi ce doreşte partenera dumneavoastră şi
inspiraţi-vă din ambianţa
satisfaceţi partenera, momentului.
dar este &e#nicile
bine să ţineţi seamavădepotsfatul
autalui
cu 2aceadurian
siguranţă să vă
în
lucrarea sa Fundamentele sexualităţii umane " căutare prea simplistă a unor
leviere şi întrerupătoare corporale duce la o sexualitate mecanică, căci dacă există o
energie care să încarce circuitele erotice, aceasta este cu siguranţă emoţia!. " bună
cunoaştere a corpului partenerei dumneavoastră reprezintă cu siguranţă un atu
esenţial, dar nimic nu va înlocui vreodată sentimentele sincere de iubire şi
afecţiune.
,ehnici "e penetrare

În de
mişcări maoritatea filmelor
du-te vino, pornografice,
o mişcare bărbaţiiperpetuă
de fierăstrău! efectuează fără încetare
ce continuă pânăaceleaşi
la
eaculare. 5u este deloc surprinzător că maoritatea bărbaţilor adoptă un
comportament identic, convinşi că acesta este singurul corect. În realitate, această
te#nică nu reprezintă decât o reţetă de eaculare rapidă, care oferă puţine satisfacţii,
deopotrivă pentru bărbat şi pentru femeie. &aoiştii recunosc că arta penetrărilor este
esenţială pentru plăcere, pentru controlul eaculărilor şi pentru sănătatea sexuală.
+ar ceea ce contează încă şi mai mult decât orice te#nică este să vă asiguraţi că
partenera dumneavoastră este dea foarte excitată. " penetrare precoce )înainte ca
femeia să fi avut şansa de a se fi lubrefiat în suficientă măsură* trebuie evitată cu
orice preţ.
repede, C#iar dacă
mişcările lente partenera dumneavoastră
în ea vor trezi doreşte
un sentiment să o penetraţi
de anticipaţie, cât maişi pe
autându-vă
dumneavoastră să vă controlaţi eacularea.
'ăsiţi-vă ritmul personal
&aoiştii au pus la punct o mare varietate de stiluri de penetrări, maoritatea
implicând alternanţa între penetrările superficiale şi cele profunde )vezi fig. 9%*.
&oate aceste stiluri încuraează bărbatul să înceapă printr-o serie de penetrări scurte,
înainte de a se înfunda mai profund, ritmul curent fiind de nouă penetrări scurte
urmată de una lungă )după ce veţi învăţa să vă controlaţi eacularea, veţi putea să
reduceţi proporţia la şase sau c#iar trei scurte pentru una lungă*.
OJ
1lternarea între penetrările scurte şi cele lungi vă va auta nu numai să
prelungiţi actul sexual, ci şi să vă aduceţi partenera pe o culme a plăcerii. (enetrarea
profundă expulzează orice cantitate de aer din vagin, creând un vid interior pe care
penetrările scurte îl intensifică. 'ste recomandabil să evitaţi o retragere completă,
care ar avea ca efect ruperea sigiliului şi încetarea acestei senzaţii de aspirare
internăH atunci când vă retrageţi, păstraţi totuşi o mară de circa 9-$ cm. n adept al
orgasmului multiplu îşi descria astfel experienţa 1tunci când am citit pentru prima
oară descrierea
atât de acestei
eficaceH în te#nici
realitate, taoistefemeile
ea aduce a penetrărilor,
în pragulnunebuniei,
credeamtrecând
că ea arprin
putea
toatefi
stadiile extaticeH ele adoră pur şi simplul scurtele şi lungile!. 1stfel, ele uisează
mult mai rapid şi au adeseori două sau trei orgasme c#iar înainte ca eu să trăiesc
primul orgasm. 1ltădată nu reuşeam să mă păstrez suficient de mult timp pentru a
conduce o femeie la acest stadiu!.
Ceea ce este încă şi mai important decât un anumit număr particular de
penetrări scurte şi lungi este ritmul de bază care vă permite să menţineţi erecţia şi pe
care îl puteţi aprecia amândoi o perioadă suficientă de timp. 5u permiteţi ca aceste
penetrări să devină mecanice, distrăgându-vă atenţia prin numărarea lor.
#enetrările pro0un"e
În timp ce maoritatea bărbaţilor efectuează penetrări profunde, ei împing
până la capăt, ceea ce le stimulează capul penisului - punctul lor cel mai sensibil -
pe întreaga lungime a vaginului partenerei lor. +acă aveţi dificultăţi în a obţine sau
a menţine o erecţie, această mişcare de du-te vino se dovedeşte deosebit de
preţioasă )vezi exerciţiul 7ntrării cu Nlândeţe, din capitolul opt*. &otuşi, după cum
vă puteţi imagina, această mişcare este extrem de excitantă şi poate conduce la o
eaculare rapidă.

+in de
profunde acest
sus motiv, maeştrii
în os. 'a taoişti
utilizează bazaaupenisului,
pus la punct o te#nică
punctul cel maia puţin
penetrării
sensibil al
acestuia, pentru a stimula clitorisul partenerei, punctul cel mai sensibil al acesteia
)vezi fig. 9*. Neneficiile acestei metode în a întârzia eacularea sunt evidente. În
loc să vă retrageţi, puteţi rămâne profund înfundaţi în interiorul partenerei
dumneavoastră, exersând mişcări repetate de sus în os. 1cestea se dovedesc
deosebit de utile atunci când femeia este pe punctul de a uisa şi doreşte să rămâneţi
profund în interiorul ei, în timp ce dumneavoastră înşivă sunteţi pe punctul de a
bascula!.
5u uitaţi că apropierea clitorisului de vagin diferă de la o femeie la altaH acesta
este poate unul din motivele pentru care anumite femei uisează mai uşor decât
OM
altele atunci când fac dragoste. Feţi putea stimula clitorisul anumitor femei numai
cu aceste mişcări de sus în os, în timp ce pentru altele vor fi necesare şi degetele
dumneavoastră. În ambele cazuri, această te#incă vă va auta imens în timpul
fazelor cele mai intense ale ocului dumneavoastră amoros.
Direcţii "i0erite
În afara profunzimii, puteţi varia de asemenea direcţia în care împingeţi.
(otrivit medicinei c#ineze, diferitele părţi ale vaginului, la fel ca şi cele ale
penisului, corespund unor organe şi glande ale corpului )vezi fig. 99*. (entru a vă
satisface şi pentru a vă dinamiza cu adevărat partenera, este necesar să stimulaţi
ansamblul vaginului său atunci când faceţi dragoste. Fă gândiţi poate că aceasta
reprezintă un mare efort din partea dumneavoastră şi este adevărat că nu veţi reuşi
întotdeauna, dar este cert că îi veţi face un mare bine dacă falusul dumneavo astră îi
va masa o parte cât mai importantă din vagin.
Începeţi prin a penetra scurt, la stânga, la dreapta, în sus şi în os. (enetraţi
apoi mai profund şi utilizaţi penisul dumneavoastră pentru a freca în sus şi în os
clitorisul partenerei dumneavoastră, în timp ce capul penisului dumneavoastră poate
izbi uşor colul său uterin. 1cum retrageţi-vă pe diagonală, ceea ce va stimula pereţii
vaginului ei )după ce veţi învăţa să diferenţiaţi penetrările superficiale de cele
profunde, veţi putea explora de asemenea profunzimea penetrării medii*. 5u uitaţi
că femeile au puncte de sensibilitate maximă diferite, astfel încât şansele
dumneavoastră de a vă satisface partenera vor fi cu atât mai mari cu cât o veţi
penetra în mai multe direcţii diferite.
(uteţi varia nu numai în ceea ce priveşte profunzimea şi direcţia, dar şi viteza
penetrărilor dumneavoastră. @edicul din secolul TF77, Ai &ung-?suan &zu a
descris în termeni poetici de mare rafinament cele nouă stiluri diferite de penetrare
care îi.oferă partenerei
Aoviţi deşicuplu
în dreapta un evantai
în stânga precumcomplet
un bravdegeneral
profunzimi,
care direcţii şi viteze
îşi croieşte drum
printre duşmani )imagistica bătăliei dintre sexe este întâlnită adeseori în sexualitatea
taoistă*.
9. 8idicaţi-vă şi plonaţi subit precum un cal sălbatic care îşi croieşte drum
printr-un torent rapid care curge la vale.
$. (ătrundeţi şi retrageţi-vă precum un cârd de pescăruşi care se oacă
deasupra valurilor.
0. tilizaţi penetrările profunde şi micile lovituri superficiale şi ucăuşe,
precum o vrabie care zburătăceşte deasupra unui lan de orez.
O=
:. (enetraţi superficial, apoi mai profund, într-o succesiune regulată )la
stânga, la dreapta*, precum un bolovan care se scufundă în mare.
J. 7ntraţi lent în vaginul ei, precum un şarpe în gaura lui.
M. 1cţionaţi rapid, precum un şoarece înspăimântat care se refugiază în
ascunzătoarea sa.
=. Burvolaţi, iar apoi loviţi, precum un uliu care îşi prinde prada în pica.
O. 7eşiţi, apoi adânciţi-vă în profunzime, precum un mare velier în bătaia unui
vânt puternic.
Aa sfârşit, veţi putea asocia diferitele mişcări pe care le-aţi învăţat în funcţie
de ritmul bazinului care vă este propriu, de oră şi de loc, precum şi de plăcerea
resimţită.
Arta superioară a spiralei
1tunci când maoritatea bărbaţilor fac dragoste, ei nu stimulează decât o mică
parte din vaginul partenerei lor. 7ată de ce, kung-fu sexual recomandă mişcările în
spirală mai degrabă decât penetrările rectilinii. +eşi cuvântul a înşuruba! ) to scre5
în limba engleză* a sfârşit prin a căpăta conotaţii vulgare în cultura occidentală, el
descrie foarte bine acţiunea în spirală sugerată de &ao care poate oferi o mare
satisfacţie, deopotrivă bărbatului şi femeii. În loc să efectuaţi mişcări alternative
rectilinii, idealul constă în a efectua mişcări de înşurubare! a şoldurilor şi a
sacrumului, mai întâi într-un sens, apoi în celălalt. n adept al orgasmului multiplu
îşi explica astfel te#nica (enetrez prin pivotare şi ies tot prin pivotare. @ă oc
când pe o parte, când pe cealaltă. 7ntru mai întâi superficial, apoi în profunzime,
stimulând ambele părţi, rând pe rând. 'fectuez un mare număr de cercuri de diferite
dimensiuni şi mi-am dat seama că maoritatea femeilor adoră aceste mişcări,

îndeosebi după ce au
(retutindeni trăit primul
în lume, orgasm!.
amanţii cei mai experimentaţi au descoperit eficacitatea
uluitoare a mişcării şoldurilor atunci când fac dragoste, iar numeroşi bărbaţi şi-au
dat seama că dacă îşi balansează umerii, ei pot pivota sacrumul şi şoldurile mult mai
uşor. &otuşi, mişcările din urmă sunt departe de a fi la fel de subtile şi de eficace ca
şi cele ale sacrumului, situat la milocul bazinului )vezi fig. 9$*. În opinia taoiştilor,
sacrumul este acela care diriează penisul.
A '()! CAEA
5otirea sacrumului

OO
a 4nceput2 rotaţiile "umneavoastră se vor "atora probabil /ol"urilor sau
părţilor "in 0aţă ale ba1inului2 0iin" puţin probabil că aveţi obiceiul să vă rotiţi
cu u/urinţă 1ona sacrală2 except8n"u-i pe aceia care "ansea1ă 0oarte mult
"ansuri latino-americane sau a0ricane. #entru a i1ola sacrumul2 plasaţi o m8nă
pe pubis /i cealaltă pe sacrum2 4ncerc8n" să trasaţi spirale 4nt8i către st8nga2
apoi către "reapta. *n continuare2 4ncercaţi să vă ri"icaţi penisul continu8n" să
4mpingeţi coccisul :ba1a sacrumului; 4nainte /i să curbaţi u/or spatele către
exterior2 apoiveţi
Atunci c8n" 4ncercaţi să vă
reu/i să cobor8ţi
i1olaţi spatele2
sacrumul2cambr8n" u/or
veţi putea coloana
reu/i vertebrală.
cu a"evărat să
practicaţi =arta 4n/urubării>.
#otrivit taoi/tilor2 un cui :care se 4n0un"ă "rept; este u/or "e scosS "ar un
/urub :care pivotea1ă; răm8ne multă vreme 0ixat. Atunci c8n" c8nta pe scenă2
Elvis #resleP utili1a aceste rotaţii ale ba1inului :"e 0apt ale sacrumului;2 care
aveau un e0ect uluitor asupra sălii2 contribuin" la sporirea popularităţii
c8ntăreţuluiS aţi putea /i "umneavoastră să primiţi aclamaţii la 0el "e
entu1iaste atunci c8n" vă a0laţi 4n intimitate2 "acă aţi stăp8ni această tehnică.

"ure2%eţi
careavea
pun chiar oca1ia
la grea să apreciaţi
4ncercare arcurilebinecunoscutele penetrări
patului2 4n"eosebi "acă /ipro0un"e /i
partenera
"umneavoastră iube/te acest gen "e pentrări /i "acă aţi "ob8n"it un control
per0ect al acestor mi/cări. n a"ept al orgasmului multiplu explica =*n
general2 0emeile gustă pentrările "ure mai t8r1iu2 "upă ce sunt su0icient "e
relaxate. Dacă vă grăbiţi cu acest gen "e mi/cări2 ele pot provoca chiar anumite
"ureri. Ast0el2 pe măsură ce trece timpul2 mi/cările mele "evin "in ce 4n ce mai
viguroase2 căci soţia mea "evine "in ce 4n ce mai "ispusă să le primească2
0urată "e 0ocul pasiunii. Dacă simt că risc să-mi pier" controlul2 4ncetinesc2 iar
"acă este cu a"evărat necesar2 mă retrag 4n acest ca12 pre0er să recurg la
limbă /i la "egete>.
vom vorbi pe larg 4nnul "in avanta7ele
secţiunea intitulată0olosirii
=C8n" pre1ervativelor2
să 4ncepi c8teva"espre care
cuvinte
"espre o sexualitate mai sigură>2 ulterior 4n acest capitol2 este acela că
"esen1itivea1ă penisul2 permiţ8n"u-vă să 0aceţi "ragoste mai multă vreme2
4n"eosebi "acă partenera "umneavoastră "ore/te să o penetraţi "ur /i pro0un".
+u uitaţi totu/i să vă con/tienti1aţi "eopotrivă /i sen1aţiile "umneavoastră2 să
ascultaţi "e glasul propriei excitaţii2 pe măsură ce aceasta spore/te /i se
accelerea1ă.
Cu c8t veţi practica mai mult2 cu at8t mai multă experienţă veţi avea2 cu

aat8t
vă mai maren
retrage. va 0ia"ept
controlul "umneavoastră
al orgasmului /i cu
multiplu neat8t mai mică
explică cum va 0i nevoia "e
proce"ea1ă
%%
atunci c8n" se apropie "e punctul "e non-retur =Atunci c8n" 0ac "ragoste /i
simt că sunt pe punctul "e a 7uisa2 urmăresc să 4mi ascult cu a"evărat corpul /i
4i comunic partenerei mele că am a7uns aproape "e s08r/it. Dacă am a7uns
0oarte2 0oarte aproape "e punctul "e non-retur2 mă opresc /i 0ac c8teva
respiraţii pro0un"e2 ceea ce 4i permite corpului meu să se "estin"ă>.
Aveţi tot interesul să 4ncepeţi cu penetrări lente sau 4n spirală :practica
taoistă repre1intă chiar opusul sentimentului "e urgenţă2 scurt /i egoist2 tipic
pentru o anumită sexualitate masculină2 a cărui "escriere succintă /i i"eală o
o0erea re0renul rock al anilor KJ $%ham-bam& thank 'ou ma(am# :=am-
bam2 mersi ma"am>;. a 0el ca /i alte arte 0i1ice /i spirituale2 arta amoroasă
apelea1ă "eopotrivă la auto"isciplină /i la spiritul "e inovaţie. !"eal este să
urmăriţi combinarea acestor "ouă aspecte o schemă generală "e
4mpingeriU4n/urubări2 pornin" "e la care veţi putea improvi1a o mare varietate
"e mi/cări spontane ale pro0un1imii2 vite1ei /i "irecţiei mi/cărilor
"umneavoastră
Marea Aspiraţie 4n Doi
1m prezentat dea te#nica @arii 1spiraţii în capitolul trei, dar ne propunem să
descriem în continuare cum poate fi practicată ea în compania partenerei
dumneavoastră. 1tunci când practicaţi @area 1spiraţie în timpul unui raport sexual,
veţi încerca amândoi să multiplicaţi şi să prelungiţi orgasmele dumneavoastră, în
interiorul fiinţei dumneavoastră. 'xerciţiul Bufletului-Boră, descris ulterior în acest
capitol, vă va învăţa de asemenea să faceţi sc#imb de energie sexuală unul cu
celălalt, dar într-o primă etapă este suficient să învăţaţi cum poate fi circulată
energia în propriile dumneavoastră corpuri.
1m împărţit această te#nică în mai multe etape progresive pentru a uşura
învăţarea ei, însă
componentele saleatunci când
trebuie o practicaţi
să fuzioneze împreună
într-un cu partenera
tot fluid şi graţios.dumneavoastră,
Aa început vi se va părea poate dificil să vă abţineţi de la eaculare, date fiind
toate senzaţiile agreabile şi dorinţa expansivă pe care o veţi resimţi făcând dragoste
cu iubita dumneavoastră. În acest caz, reamintiţi-vă că această practică este un fel
de antrenament fizic, şi că de fiecare dată când veţi reuşi, veţi dezvolta o forţă care
vă va permite să reuşiţi mult mai uşor următoarea dată când o veţi încerca.
'nergia trebuie aspirată în sus exact în intervalul de timp dintre primele
senzaţii de excitaţie şi momentul în care orgasmul este iminent. +acă aşteptaţi prea
mult, este posibil să nu mai reuşiţi să împiedicaţi expulzarea secreţiilor. +acă veţi
învăţa să separaţi orgasmul de eaculare, va fi posibil să aspiraţi energia în sus, c#iar
%
în momentul în care resimţiţi contracţiile genitale ale fazei contractile, propagând
orgasmul de-a lungul întregului corp.
+acă nu reuşiţi să atrageţi energia în zona capului, începeţi prin a o circula la
nivelul coccisului, simţiţi cum ea penetrează prin sacrum, apoi cum urcă de-a lungul
coloanei vertebrale până în punctul situat la nivelul ombilicului. (ornind din acest
loc, veţi putea revărsa energia direct către în faţă, prin ombilic. +upă ce ea se va fi
acumulat în această zonă, urmăriţi să o determinaţi să parcurgă restul drumului până
în zona capului.
Exerciţiul $3
Marea Aspiraţie 4n timpul raporturilor sexuale
*M5(!A!-%(. Atunci c8n" sunteţi am8n"oi extrem "e excitaţi2 opriţi-
vă /i 4mbrăţi/aţi-vă. #riviţi-vă ochi 4n ochi. #ercepeţi 4n mo" real bunătatea
interioară a partenerului :partenerei; "umneavoastră /i exprimaţi prin această
privire pro0un1imea iubirii pentru celălalt. #rivitul 4n ochi 0avori1ea1ă
ascensiunea energiei. ,ransmiteţi această energie "e la unul la celălalt prin
interme"iul privirii2 bu1elor2 palmelor /i 4ntregii supra0eţe a pielii.
*M#!+'E!U*+5A!. Atunci c8n" partenera "umneavoastră este
extrem "e excitată2 loviţi cu capul penisului "umneavoastră bu1ele vaginale
interne /i 4n"eosebi clitorisul ei. %eţi /ti c8n" ea este gata privin" 4n ce măsură
sunt in0lamate bu1ele /i clitorisul ei2 /i c8t "e abun"ente sunt 0lui"ele vaginale.
#enetraţi-o lent. #uteţi 4ncepe printr-un ritm "e nouă penetrări super0iciale2
urmate "e una pro0un"ă :reamintiţi-vă că acestea nu repre1intă "ec8t in"icaţii
generale /i nu reguli precise;.
CO+,5AC!A. *n timp ce vă a0laţi 4ncă 4n interiorul ei2 contractaţi u/or
ba1a /i extremitatea penisului /i al mu/chiului #C. #entru a contracta ace/ti
mu/chi =circulari>2 intenţia "umneavoastră mentală contea1ă la 0el "e mult ca
/i mu/chii ba1inului. Dacă este necesar2 contractaţi ba1a penisului cu "egetele.
#ANA. Atunci c8n" simţiţi că vă apropiaţi "e orgasm2 retrageţi-vă p8nă
c8n" numai "oi sau trei centrimetri "in penis răm8n 4n interiorul vaginului.
Asiguraţi-vă că partenera "umneavoastră /tie că vă a0laţi 4n pragul punctului
"e non-retur /i că "eci este important ca /i ea să vă a7ute să nu "epă/iţi acest
punct :nu vă retrageţi complet "ec8t "acă acest lucru se "ove"e/te absolut
necesar;.
A)#!5A!. Contractaţi anusul /i aspiraţi mental energia către 4n sus2
pornin" "e la extremitatea penisului2 "e-a lungul perineului2 coccisului /i
%9
coloanei vertebrale2 p8nă 4n 1ona capului :raportaţi-vă la Aspiraţia la 5ece /i
la Marea Aspiraţie "escrise 4n capitolul trei;. Această tehnică vă va a7uta să
răsp8n"iţi energia orgasmică2 pornin" "in 1ona organelor genitale /i
"iminu8n" ast0el "orinţa "e a e7acula2 4n timp ce ampli0icaţi simultan
amplitu"inea orgasmului "umneavoastră. %eţi trans0orma ast0el o 7uisare pur
genitală 4ntr-o "es0ătare generali1ată a 4ntregului corp.
5EAA!-%(. 'raţie acestei relaxări2 vasele sanguine "e la nivelul
penisului se vor putea "ilata2 permiţ8n"u-vă un schimb mai amplu "e energie
sexuală cu partenera "umneavoastră. Dimensiunea erecţiei "umneavoastră se
va "iminua poate un pic2 ceea ce va permite s8ngelui 4ncărcat "e hormoni să
revină /i să 0orti0ice restul organismului2 4n timp ce o nouă cantitate "e s8nge
proaspăt va inva"a penisul "umneavoastră2 re4ntărin"u-l cu această oca1ie.
Continuaţi să răm8neţi 4mbrăţi/aţi pentru ca energia să poată continua să
circule 4ntre trupurile "umneavoastră. Atunci c8n" vă simţiţi gata2 veţi putea
să 4mpingeţiU4n/urubaţi2 practic8n" Marea Aspiraţie p8nă 4n momentul 4n care
unul sau celălalt vă veţi simţi per0ect satis0ăcuţi.

Discutaţi cu partenera "umneavoastră


Aa început, practica kung-fu sexual vă va părea poate oarecum stângace, ca şi
cum v-ar obliga să vă întrerupeţi relaţiile sexuale. 4oarte rapid însă, toate aceste
mişcări vor deveni din ce în ce mai naturale, participând la un stil amoros mai puţin
frenetic, dar mult mai profund şi mai autentic, sursă a unei plăceri mult mai intense.
Între timp, în timpul fazei intermediare, această practică va impune însă ca
partenera dumneavoastră să îşi păstreze răbdarea, să vă aute, să vă susţină, motiv
pentru care este important să îi explicaţi care sunt intenţiile dumneavoastră. n
adept al orgasmului multiplu îşi amintea 7ubita mea a reacţionat extrem de pozitiv.
'a este o fată cu adevărat desc#isă. Constatarea că raporturile noastre sexuale au
devenit din ce în ce mai frumoase au încuraat-o cu siguranţă. +e altfel, era
important să practic cât de des în singurătate. Iraţie acestei practici nu eram
aproape niciodată obligat să întrerup relaţia mea sexuală pentru a îmi controla
eacularea. @i s-a părut însă indispensabil să îi explic partenerei mele ceea ce
făceam pentru ca ea să poată înţelege!.
(ropuneţi partenerei dumneavoastră să citească capitolul şase, dar dacă timpul
şi pasiunea nu vă permit acest moment de odi#nă, este preferabil să îi comunicaţi în
câteva cuvinte ceea ce intenţionaţi. n adept al orgasmului multiplu ne-a descris
modul în care le explică partenerelor sale practica lui Îi spun întotdeauna femeii
care mă însoţeşte
autorul. că aştept
În general, actualamomentul
mea filosofie sexuală
în care ne-ameste taoismul. unul
familiarizat Bimultan îi solicit
cu celălalt din
%$
punct de vedere sexual, după care îi spun următoarele /Fa veni un moment în care
voi avea nevoie să mă auţi să mă opresc. Ktii, este posibil să fiu nevoit să mă retrag,
să încetinesc puţin ritmulU. +upă care îi explic motivele pentru care acţionez astfelH
îi explic maniera mea de a gândi. @i-am dat seama că femeile îmi respectă în
general demersul, că adoră faptul că le vorbesc despre aceste aspecte intime şi că
găsesc această aventură ca fiind extrem de excitantă!.
'ste esenţial să oferiţi suficiente explicaţii partenerei dumneavoastră pentru ca
ea să vă poată susţine. +upă cum ne explica un adept al orgasmului multiplu
1tunci când simt că pompele mele sunt pe punctul de a îşi da drumul, încetinesc
puţin ritmul, respir profund şi practic kung-fu. În acest moment îi explic partenerei
ceea ce fac, cât de mult contează pentru mine acest lucru, dar şi pentru relaţia
noastră de cuplu. Înainte să fi început să le explic, numeroase femei îmi răspundeau
atunci când le spuneam că sunt pe punctul de a eacula /?aide, dă-ţi drumul. Îmi
place la nebunie acest lucru!. @-am obişnuit însă să le răspund /Bunt încântat să
constat că doreşti să-mi faci plăcere, dar nu acesta este lucrul pe care-l doresc eu,
căci în caz contrar voi adormi în câteva minute. (refer să pot continua să mă amuz.
+oresc să rămân treaz şi să-mi păstrez întreaga vitalitateU. Iraţie acestor explicaţii,
ele înţeleg de fiecare dată de ce am nevoie să mă retrag şi să respir profund timp de
câteva clipe, când şi când!.
#o1iţii pentru plăcere /i sănătate
&aoiştii erau extrem de creativi şi au inventat numeroase poziţii sexuale, una
mai interesantă decât alta. 1ceste poziţii nu aveau simpla semnificaţie de a
introduce ceva mai multă varietate în raporturile amoroaseH într-adevăr, fiecare
dintre ele are o funcţie energetică şi curativă care îi este proprie. &aoiştii credeau că
iubirea, atunci când este exprimată din punct de vedere sexual, constituie remediul
cel mai puternic din lume. Bpre exemplu, un medic taoist putea foarte bine să
prescrie pentru a vindeca o afecţiune particulară câteva săptămâni de raporturi
sexuale într-o poziţie specifică, executate cu conştiinciozitate. +acă doriţi să
exploraţi aceste poziţii diverse cu partenera dumneavoastră, pentru a le utiliza în
scopuri terapeutice, veţi găsi o descriere a lor în lucrarea 7ao al iu!irii regăsite"
Energia sexuală feminină )vezi anexa*. În continuare nu vom descrie decât poziţiile
fundamentale cele mai importante, precum şi câteva sfaturi de ordin general. 1ceste
poziţii pot fi extrem de utile pentru a auta persoanele al căror corp sau ale căror
organe genitale au dimensiuni diferite să se armonizeze, sau pentru a provoca
stimularea generată de diferite sensibilităţi sexuale. Cu cât înţelegerea

dumneavoastră asupra plăcerilor sexuale va fi mai rafinată, cu atât mai uşor vă va fi


%0
să alegeţi poziţiile care convin cel mai bine preferinţelor dumneavoastră
individuale.
A '()! CAEA
#rincipii 0un"amentale
*nainte "e a abor"a po1iţiile speci0ice2 este util să cunoa/teţi cele "ouă
principii "e ba1ă care vă vor a7uta să alegeţi po1iţia corectă 4n 0uncţie "e ora /i
umoarea momentului.
$. #entru a vă relaxa /i pentru a vă armoni1a cu partenera
"umneavoastră2 uniţi părţile asemănătoare ale corpurilor "umneavoastră
bu1ele cu bu1ele2 m8nile cu m8nile2 părţile genitale cu părţile genitale. #entru a
vă stimula /i pentru a vă excita reciproc2 uniţi părţile "i0erite ale trupurilor
"umneavoastră spre exemplu2 bu1ele cu urechile2 gura cu părţile genitale2
sexul cu anusul2 etc.
3. #ersoana care se a0lă 4n mi/care :4n general cea care se a0lă "easupra;
"ăruie/te mai multă energie celeilalte. #ersoana care se a0lă "e"esubt poate
contribui
persoanei laa0late
r8n"ul ei la aceste
"easupra. mi/căriarmoni1are
Această pentru a le0acilitea1ă
completa pe acelea ale /i
expansiunea
circulaţia mai rapi"ă a energiei chi. *n Occi"ent2 oamenii consi"eră că
persoana a0lată "easupra se a0lă 4ntr-o po1iţie "ominantă. ,aoi/tii
interpretea1ă acest lucru 4ntr-un mo" 0un"amental "i0erit pentru ei2 persoana
"e "easupra se a0lă 4n serviciul celei "e "e"esubt2 ea 0iin" cea care "ăruie/te
cea mai mare cantitate "e energie curativă. #rincipalele preocupări ale unui
taoist sunt pasiunea /i sănătatea2 nu puterea. 5elaţiile "umneavoastră
amoroase nu vor avea "ec8t "e c8/tigat prin respectarea acestor principii care
vi1ea1ă armoni1area "umneavoastră cu partenera "umneavoastră /i excitarea
reciprocă2 vin"ec8n" /i lăs8n"u-vă vin"ecat unul "e celălalt.
ărbatul se a0lă "easupra
Cu mult înainte de sosirea misionarilor în C#ina, taoiştii cunoşteau perfect
poziţia în care bărbatul este alungit deasupra femeii, susţinându-se de regulă în
mâni sau pe coate. nul din avantaele principale ale acestei poziţii este acela că
puteţi să vă priviţi oc#i în oc#i şi să vă îmbrăţişaţi pasional. (oziţia faţă în faţă este
extrem de satisfăcătoare pe plan emoţional şi senzorial, permiţându-vă să intraţi
direct în contact prin intermediul celor cinci organe senzoriale )oc#ii, gura, urec#ile,
nasul şi pielea*. 1ceste organe - îndeosebi limba şi oc#ii - reprezintă ve#icule
extrem
ulterior de importante
în acest ale forţei vitale )vezi Becţiunea Bexualizarea minţii! descrisă
capitol*.
%:
În această poziţie, partenera dumneavoastră poate auta la ascensionarea
energiei de-a lungul coloanei dumneavoastră vertebrale, până în zona capului, cu
autorul mânilor. (e de altă parte, în această poziţie, numeroasele părţi ale trupului
dumneavoastră, picioarele, abdomenul, pieptul, şi aşa mai departe, care se află în
contact unele cu altele, precum şi greutatea dumneavoastră care se spriină pe osul
ei pubian şi pe sâni, favorizează o amplificare rapidă a stării ei de excitaţie. 1ceastă
poziţie vă permite de asemenea să utilizaţi te#nicile împingerilor şi penetrărilor în
spirală, precum şi controlul asupra propriei excitaţii.
(rincipalul inconvenient al acestei poziţii provine din faptul că mânile
dumneavoastră rămân în permanenţă ocupate, fiind nevoite să spriine greutatea
corpului, astfel încât (unctul I al partenerei dumneavoastră rămâne aproape în
întregime negliat, dacă nu basculaţi în suficientă măsură bazinul pentru a mări
ung#iul de penetrare al penisului dumneavoastră. (uteţi rezolva această problemă
plasând o pernă sub fesele partenerei dumneavoastră, astfel încât aceasta să-şi poată
bascula bazinul. +e asemenea, ea vă poate înlănţui braţele sau umerii cu picioarele,
ceea ce generează efecte similare cu perna aşezată sub bazin şi vă poate auta să
penetraţi mai profund. Cu cât picioarele ei sunt mai ridicate, cu atât penetrarea va fi
mai profundă, lucru cu atât mai util în cazul în care vaginul ei este relativ mare iar
penisul dumneavoastră este relativ mic.
5u uitaţi că înţelepciunea taoistă compară bărbatul cu focul, iar femeia cu apa.
Ktiut fiind că este nevoie de timp ca apa să aungă la punctul de fierbere, este util ca
bărbatul să înceapă prin poziţia deasupra. (e măsură ce dorinţa femeii se amplifică
şi riscă să stingă focul bărbatului )făcându-l să eaculeze*, veţi putea inversa
poziţiile, femeia trecând deasupra, postură ce va facilita concentrarea bărbatului.
C#iar şi în această poziţie, femeia trebuie să accepte să se oprească atunci când
bărbatul se apropie de punctul de non-retur.
6emeia se a0lă "easupra
În această poziţie, bărbatul este alungit pe spate iar femeia îl călăreşte.
@aoritatea bărbaţilor susţin că această poziţie îi aută cel mai mult să reuşească să
îşi controleze eacularea, şi deci să cunoască orgasmul multiplu. Într-adevăr, această
poziţie îi permite bărbatului să îşi destindă muşc#ii bazinului şi să se focalizeze
asupra stării sale de excitaţie. 4orţa gravitaţiei facilitează de asemenea controlul
eaculării, iar bărbatul poate să îşi consacre atenţia aspra ascensiunii energiei de-a
lungul coloanei vertebrale. În această poziţie, partenera dumneavoastră poate diria
de asemenea penisul dumneavoastră către locurile cele mai sensibile ale vaginului
său,
femeiîndeosebi
considerăcătre (unctul
că este I care
poziţia acesta
le este unulcel
permite dinmai
motivele
uşor săpentru
atingăcare numeroase
orgasmul, şi
%J
c#iar orgasme multiple. (artenera dumneavoastră poate de asemenea să poziţioneze
capul penisului în primii cei trei centrimetri ai vaginului, cei mai sensibili.
Nărbatului îi este mult mai dificil să penetreze numai în aceşti primi trei centrimetri
atunci când se află deasupra, având tendinţa să pătrundă mult mai profund în zonele
mai strâmte ale vaginului, care îl încălzesc! mult mai rapid. În această poziţie,
partenera dumneavoastră poate trasa spirale cu sacrumul său, astfel încât penisul să
lovească pereţii vaginului ei, în profunzimi şi direcţii extrem de variate.
În această poziţie, vă puteţi utiliza de asemenea degetele pentru a-i stimula
clitorisul şi a o auta să uisezeH aveţi de asemenea posibilitatea să îi mângâiaţi şi să
îi stimulaţi sânii cu limba în timpul actului sexual. (otrivit opiniei vec#ilor taoişti,
puteţi bea energia sexuală a partenerei dumneavoastră cu autorul buzelor ei,
vaginului &i sânilor.
1ceastă poziţie este în mod deosebit indicată atunci când sexul bărbatului este
relativ mai mare decât la femeii, sau în cazul eaculărilor precoce, ori în ultimele
luni de sarcină )când abdomenul partenerei dumneavoastră este mult mai
voluminos*. Nărbaţii şi femeile mai în vârstă care au probleme cardiace apreciază
această poziţie în mod deosebit, căci ea nu solicită o cantitate excesivă de energie.
#e laterală
1ceastă poziţie solicită puţine eforturi din partea celor doi parteneri şi convine
de minune în cea de-a doua umătate a unei întâlniri amoroase. 'a presupune - e
adevărat - o anumită abilitate la început şi o anumită coordonare pentru a putea fi
menţinută de aceea, este preferabil să fie adoptată de doi amanţi care se cunosc
suficient de bine. 7dealul constă în a începe în poziţia în care bărbatul se află
deasupra, pentru a trece apoi pe laterală, pe partea stângă sau pe partea dreaptă. Q
inând cont şi de faptul că ea nu soli cită eforturi exagerate, ea reprezintă o poziţie
care prezintă
doi factori avantaul
care asistă ladeîmbunătăţirea
a sta faţă în faţă şi care permite
sc#imbului contactul
de energie. cu uneori
&otuşi, întreguleacorp,
se
dovedeşte întrucâtva inconfort abilă, îndeosebi dacă mişcările celor două trupuri nu
sunt suficient de bine sincronizate. Bă nu uităm că în această poziţie penetrarea
penisului este destul de puţin profundă.
ărbatul 4n spate
1ceasta este poziţia în care se acuplează animaleleH este o postură al cărei
scop principal este impregnarea, fiind extrem de eficace în acest sens. +upă cum v-
aţi dat dea probabil seama, vaginul vă dă senzaţia de a fi extrem de strâmt, ceea ce
îngreunează controlul asupra eaculării. +e aceea, această poziţie este preferabilă
dacă nu sunteţi suficient de excitat sau dacă aţi dobândit un control suficient de
%M
mare. Benzaţia pe care o lasă vaginul de a fi mai strâmt se datorează faptului că
postura vă permite să penetraţi mai profund, motiv pentru care femeile care
apreciază acest gen de stimulare au tendinţa să o prefere. (rofunzimea depinde de
poziţia partenerei cu cât ea se apleacă mai mult înainte, cu atât penetrarea este mai
profundă. 'ste o poziţie indicată cu deosebire bărbaţilor al căror penis este relativ
mic sau femeilor al căror vagin este relativ mare. 1ceastă postură permite de
asemenea stimularea directă a (unctului I, în timp ce clitorisul nu este stimulat
decât într-o manieră indirectă, lacună pe care o puteţi remedia cu autorul degetelor.
)exuali1area spiritului
5u este un secret pentru nimeni că maoritatea oamenilor cunosc experienţa
transcendenţei mult mai intens în dormitoarele lor decât în biserici, sinagogi, temple
sau mosc#ei. 1ctul amoros ne permite să ne transcendem limitele corporale, să
fuzionăm cu o altă fiinţă umană, şi din când în când, să aungem c#iar la un
sentiment de fuziune cu cosmosul în ansamblul său.
În viziunea taoistă, cerul şi pământul se află într-o permanentă fuziune
sexuală, cu scopul de a se ec#ilibra şi de a se armoniza reciproc. 1tunci când facem
dragoste, putem să ne conectăm la această energie universală. 7nstructorul de &ao
Curativ Btefan Biegrist explică Iraţie sexualităţii taoiste este posibil să regăsim
această experienţă a unei armonii pierdute )a fuziunii spirituale* cu natura şi cu
universul, subiect tratat atât de des de filosofie, precum şi de religii!. Bpre deosebire
de anumite religii, taoismul consideră că sexualitatea şi spiritualitatea sunt
inseparabile. Bpiritualitatea este încarnată! şi se consideră că spiritul penetrează
ansambulul lumii fizice, inclusiv propriile noastre corpuri.
(otrivit taoiştilor, fiecare dintre noi posedă trei tipuri de energii care se
suprapun. În această carte am lucrat până acum cu energia cea mai grosieră dintre
toate, aşa ea
cultivată, numita energie şicing-ci
se rafinează , sau energia
se transformă sexuală.
în ci, sau (e bioelectrică
energia măsură ce aceasta esteîn
)descrisă
capitolul doi*, care se răspândeşte apoi în întregul corp. 1ceasta din urmă se
rafinează la rândul ei şi se transformă în sen, sau energie spirituală. &oate trei
formele sunt legate între ele şi se află în raport cu corpul fizic. În aceată secţiune
vom descrie cum puteţi circula şi rafina energia dumneavoastră sexuală, împreună
cu partenera dumneavoastră. 1ceastă te#nică vă va auta să amplificaţi durata şi
intensitatea orgasmului dumneavoastră, trecând de la o experienţă pur fizică la o
experienţă pur spirituală aceasta este natura reală a te#nicii fuziunii sufletelor-
surori.
'xerciţiul $
%=
4uziunea sufletelor-surori
:Bc#imbul de energii sexuale*
E#A+)!+EA. ,oate tehnicile "escrise anterior 4n acest capitol
ampli0ică energia "umneavoastră sexuală :inclusiv a partenerei
"umneavoastră; p8nă 4n sta"iul 4n care aceasta poate circula cu u/urinţă. Cu
c8t o 0emeie este mai lubre0iată2 cu at8t ea pose"ă mai multă energie 'in. A/a
cum am sugerat anterior2 puteţi chiar bea această energie 'in2 graţie tehnicii "e
cunnilingus sau prin interme"iul mameloanelor. Aceasta vă va a7uta "acă aţi
reu/it "e7a să ascensionaţi energia /i să activaţi circuitul ei prin corpul
"umneavoastră :la mo"ul i"eal2 /i al partenerei "umneavoastră;2 a"ică Orbita
Microcosmică.
*+(+!5EA. *nlănţuiţi-vă partenera 4n po1iţia 0aţă 4n 0aţă2 păstr8n"
un contact c8t mai mare al trupurilor "umneavoastră. Dacă 0emeia este mult
mai u/oară sau mai slabă "ec8t amantul ei2 ea este cea care trebuie să se
plase1e "easupra. *n ca1 contrar2 nu contea1ă cine se a0lă "easupra. '8n"iţi-vă
că vă priviţi 4n pro0un1ime2 ochi 4n ochi contactul ocular - a/a cum s-a
menţionat "e7a mai sus - este extrem "e important. 6olosiţi-vă "e privire
pentru a vă transmite reciproc iubire /i energie.
5E)#!5A!A. Coor"onarea celor "ouă respiraţii este esenţială pentru
schimbul "e energie chi. După ce aţi oprit penetrările /i mi/cările 4n spirală2 4n
timp ce vă ţineţi partenera 4n braţe2 apropiaţi-vă nasul "e urechea ei /i urechea
"e nasul ei. Aceasta vă va permite să ascultaţi mai 4n"eaproape respiraţia sa.
%eţi putea ast0el să 4ncepeţi să vă sincroni1aţi2 inspir8n" /i expir8n" la unisonS
puteţi "e asemenea să inspiraţi 4n timp ce partenera expiră /i viceversa.
Continuaţi să vă 0ocali1aţi atenţia unul asupra altuia /i simţiţi cum piepturile
voastre se ri"ică /i coboară
C!5CA!A. #entru4naacela/i ritm.
vă armoni1a2 trebuie să "eveniţi capabil să
puneţi 4n mi/care energia "umneavoastră /i a partenerei "umneavoastră prin
Orbita Microcosmică 4ntr-o primă etapă2 pentru a echilibra Canalul Dorsal2
situat "e-a lungul coloanei vertebrale /i care este mai "egrabă 'ang& precum /i
Canalul 6rontal2 situat "e-a lungul părţii me"iane anterioare a corpului /i care
este mai "egrabă 'in. Con/tienti1aţi urcarea energiei prin contractarea
anusului sau pur /i simplu mental2 iar apoi ghi"aţi-o către partea "orsală a
corpului2 pornin" "in partea anterioară /i trec8n" prin limbă.
Bc#imbul

%O
$. După ce aţi respirat 4mpreună mai mult timp2 ri"icaţi energia "in 1ona
părţilor genitale p8nă 4n cre/tetul capului.
3. Apoi2 4n timp ce inspiraţi am8n"oi2 vi1uali1aţi aspirarea energiei 'in a
partenerei "umneavoastră2 o energie rece "in 1ona vaginului 4n penisul
"umneavoastră :4n acela/i timp 0emeia va vi1uali1a aspirarea energiei
"umneavoastră 'ang2 o energie cal"ă "in penisul "umneavoastră 4n vaginul ei;.
B. Continuaţi să vi1uali1aţi curgerea energiei către 1ona perineului2 apoi a
coccisului2 /i 4n s08r/it2 "e-a lungul coloanei vertebrale p8nă 4n cre/tetul
capului.
. *n continuare2 expiraţi /i lăsaţi energia să coboare "in 1ona capului
prin linia me"iană situată 4ntre spr8ncene2 "e-a lungul 0eţei /i trec8n" prin
limbă2 ceea ce vă va permite2 "acă limbile "umneavoastră se ating2 să 0aceţi un
schimb "e energie prin interme"iul gurii. #ornin" "e la limbă2 energia trebuie
a"usă 4n 1ona ombilicului2 "e-a lungul Canalului Anterior :puteţi 0ace "e
asemenea un schimb "e energie 4n 1ona inimii2 trec8n" "in pieptul
"umneavoastră către s8nii ei2 iar "e acolo prin Canalul ei Anterior. Acela/i
proce"eu poate 0i aplicat /i invers;.
. Continuaţi să respiraţi /i să 0aceţi schimb "e energie "e H-$ ori2 sau
at8t "e mult timp c8t "oriţi.
Vin /i Vang
@aoritatea oamenilor care cunosc într-o oarecare măsură doctrina taoistă au
auzit vorbindu-se despre *in şi *ang, şi de poziţiile ciclice şi complementare ale
acestora în simbolistica taoistă. @aoritatea oamenilor ştiu că *in reprezintă în
univers energia feminină, în timp ce *ang reprezintă contrapartea ei masculină.
1ceste două energii primordiale reprezintă electronul şi protonul care permit
existenţa creaţiei în ansambulul ei şi care vă pot permite dumneavoastră să vă
armonizaţi cu partenera dumneavoas tră şi să vă rafinaţi energia sexuală. +upă cum
se precizează în 6i King  7nteracţiunea dintre *in şi *ang se numeşte &ao, iar
procesul generator constant care rezultă din ea se numeşte /modificareU!.
În viziunea lui Bou 5u  6ang nu poate funcţiona decât în cooperare cu *in,
iar *in nu poate creşte decât în prezenţa lui *ang!. 1tât bărbaţii cât şi femeile conţin
deopotrivă energii masculine şi feminine, *in şi *ang fiind forţe care se pot
transforma una în cealaltă. 5umeroşi occidentali pretind astăzi că masculinul şi
femininul nu reprezintă decât genuri construite din punct de vedere social. &otuşi, în
viziunea taoistă,
au mai multă deşi există
energie numeroase variaţiuni
*ang )masculină*, în timp cedefemeile
la un individ
au mai la altul,energie
multă bărbaţii*in
%
)feminină*. &aoismul a recunoscut întotdeauna că bărbaţii au şi aspecte feminine în
timp ce femeile au la rândul lor aspecte masculine, orice opoziţie dualistă fiind în
mod evident iluzorie şi falsă. 1ceastă idee este reprezentată în simbolul taoist, care
constă dintr-un cerculeţ ce reprezintă elementul masculin prezent în inima
simbolului feminin, în timp ce un alt cerculeţ reprezintă un element feminin în
inima simbolului masculin. 4iecare din cele două elemente conţine o parte din
celălalt.
'vitarea oricărei opoziţii dualiste nu trebuie să ne împiedice să rămânem
conştienţi de nevoile noastre particulare, îndeosebi în ceea ce priveşte iubirea şi
sexualitatea, căci în caz contrar, riscăm să suportăm consecinţele orbirii noastre.
Bpre exemplu, excitaţia elementului *ang se amplifică mai rapid, dar se stinge la fel
de rapidH excitaţia elementului *in este mai lentă, dar dispare după un timp mai
îndelungat. 1vând în vedere că bărbaţii au tendinţa de a fi mai *ang iar femeile mai
*in, cele două sexe se pot auta reciproc să atingă un ec#ilibru mai bun prin
intermediul sc#imbului de energie în timp ce fac dragoste. 7dealul este atins atunci
când cei doi parteneri devin conştienţi de maniera în care se produce acest sc#imbH
în capitolul următor vom explica ce trebuie să ştie partenera dumneavoastră pentru
a-şi putea canaliza mai bine propria sa energie. 1cest sc#imb energetic poate fi
resimţit cu o parteneră plină de iubire faţă de dumneavoastră, c#iar dacă nu ştie
nimic despre sexualitatea taoistă, dar vă va fi totuşi dificil să practicaţi exerciţiul $
fără participarea ei activă şi informată. n bun dialog facilitează sc#imbul energetic
şi îi amplifică puterea.
+acă întâmpinaţi greutăţi în a ascensiona energia partenerei dumneavoastră,
contractaţi penisul, perineul şi anusul. (omparea uşoară şi de mai multe ori a
acestor muşc#i, facilitează aspiraţia energiei către în sus )o puteţi auta de asemenea
să îşi aspire energia, într-un mod ritmic, prin respiraţii scurte, aşa cum a fost descris
în exerciţiul
excelent 1spiraţiei
asupra energieila dumneavoastră
8eceH vezi capitolul trei*.aungând
sexuale, +upă ce astfel
aţi dobândit
să nu un
vă control
mai
temeţi de eaculare, veţi putea trimite direct energia dumneavoastră *ang prin
intermediul penisului către partenera dumneavoastră. Aa rândul ei, aceasta îşi poate
imagina că îşi trimite energia rece de tip *in dinspre vaginul ei către penisul
dumneavoastră.
5u veţi putea primi energia *in a femeii fără să îi dăruiţi în sc#imb energia
dumneavoastră *ang. +acă îi permiteţi să absoarbă excesul dumneavoastră de
energie *ang, aceasta vă va auta să evitaţi acumularea penibilă de energie în zona

genitală, care poate conduce oricând la eaculare. +acă eaculaţi, vă va fi dificil să



faceţi sc#imb de energie, căci vă veţi pierde cea mai mare parte din energia
dumneavoastră. 8eamintiţi-vă mereu sc#imbul este acela care contează.
+esigur, nu veţi reuşi să desc#ideţi de la bun început toate punctele situate de-
a lungul coloanei dumneavoastră vertebrale încă de la primul sc#imb de energie
sexuală. Fă vor fi probabil necesare numeroase tentative, poate c#iar câteva luni,
dar veţi sfârşi prin a simţi un curent cald care curge între gurile şi părţile
dumneavoastră genitale. +upă cum descria un adept la orgasmului multiplu
Câteodată, atunci când aungem amândoi la orgasm, ne îmbrăţişăm pasional şi
simţim cum energia traversează direct prin trupurile noastre. 'a trece de-a lungul
limbilor, coboară apoi prin corpul meu, trece prin penis, penetrează în vaginul ei,
apoi urcă de-a lungul corpului ei şi revine la nivelul limbii. 'ste incredibil!.
Aa început, energia vă poate părea atât de explozivă încât vă va fi greu să
distingeţi între propria dumneavoastră energie şi cea a partenerei dumneavoastră.
Feţi reuşi însă gradat să faceţi această distincţie între energia rece de tip *in a
partenerei dumneavoastră şi propria dumneavoastră energie caldă, de tip *ang. +acă
partenera dumneavoastră nu ştie cum să îşi pună în mişcare propria energie, puteţi
să o conduceţi,apoi
conştientizând g#idând energia
urcarea din lungul
ei de-a penisulcoloanei
dumneavoastră către
vertebrale vaginul
până ei şi
în creştetul
capului, urmată de coborârea până la nivelul limbii, iar apoi prin partea din faţă a
corpului ei până la nivelul vaginului.
1 IRB7 C1A'1
@işcările spontane ale energiei
+u trebuie să 0iţi surprin/i "acă la 4nceput energia se "eplasea1ă spontan
/i 4ntr-o manieră imprevi1ibilă. Este posibil să simţiţi ascensiunea energiei prin
inia Me"iană Anterioară a celor "ouă corpuri 4ntre "umneavoastră /i
partenera "umneavoastră.
p8nă 4n cre/tetul Anumite
capului2 "upă cupluri simt
care coboară la 0elcum energia
ca apa unui ascensionea1ă
"u/2 4n timp ce
alţii spun că se simt ca /i cum ar 0i 4ncon7uraţi "e un halou energetic. Dacă
apar asemenea sen1aţii2 nu vă 4ngri7oraţi. 5elaxaţi-vă /i apreciaţi mi/carea
acestor energii subtile care vă traversea1ă corpurile2 4n interior /i 4n exterior.
Cultivarea energiei
+upă mult antrenament, veţi putea să desc#ideţi centrii energetici cei mai
înalţi, numiţi tan-tien )rezervoare* de către c#inezi. În viziunea taoistă, unul din
aceste rezervoare se situează la nivelul ombilicului, un altul la nivelul inimii, iar al
treilea
corpul la
estenivelul capuluisău
în asamblul )vezi fig. $*.tan-tien
un mare @ic#ael >inn
, sau explică
un câmp +eşi în
energetic realitate
interconectat,
9
demersul cel mai uşor constă în a încerca să desc#ideţi fiecare centru în mod
succesiv. Feţi începe prin a desc#ide centrii inferiori, care constituie un fundament
solid pentru centrii superiori!.
1numiţi occidentali practicanţi ai sistemului 3oga confundă aceste rezervoare
cu cakra-ele #induse, care au devenit adevărate sinonime populare ale centrilor
energetici ai corpului. Cele şapte sau douăsprezece cakra-e sunt în general mai
focalizate decât tan-tien, care fac parte din marele nostru circuit energetic,
înglobând ansamblul corpului - şi numit "rbita @icrocosmică. +eşi filosofia
tantrică #indusă se apropie de taoism sub diferite aspecte, îndeosebi cele care
privesc accentul pus pe conservarea şi transformarea puterii spermei, metodele
specifice ştiinţei &antra-Goga sunt diferite de cele taoiste.
A "eveni una
1ceastă desc#idere reciprocă a "rbitelor @icrocosmice ale celor doi amanţi
reprezintă o fuziune energetică reală, sexuală şi spirituală. +upă purificarea şi
transformarea energiei dumneavoastră prin intermediul meditaţiilor şi al relaţiilor
sexuale de înalt nivel spiritual, această întâlnire poate conduce la un orgasm
prelungit şi la stări de conştiinţă modificate. În viziunea taoistă, această fuziune
organică a amanţilor se produce atunci când *in şi *ang se află într-o perfectă
armonie. Cu cât veţi reuşi să vă relaxaţi şi să vă abandonaţi mai plenar în braţele
partenerei dumneavoastră, cu atât veţi avea o şansă mai mare de a trăi experienţa
acestei senzaţii extraordinare de a fi conectaţi. +upă cum descria un adept la
orgasmului multiplu 8elaţiile sexuale cu iubita mea nu mai reprezintă de mult
acea bătălie mecanică a două trupuri care încearcă cu disperare să fure un moment
de plăcere temporară, aşa cum se întâmpla altă dată, ci cunosc astăzi un sc#imb real
şi o fuziune autentică, ca şi cum fiinţele noastre s-ar contopi una în cealaltă,
devenind una!.
1ceastă formă de armonizare este extrem de puternică. 1tunci când puteţi să
vă desc#ideţi şi să primiţi energia amoroasă a partenerei dumneavoastră, şi când
aceasta face acelaşi lucru la rândul ei, puteţi face amândoi experienţa unei fuziuni şi
a unei intimităţi incomparabile. Cele două energii *in şi *ang fac parte din aceeaşi
mare energie universalăH ele sunt pur şi simplu încărcate cu sarcini diferite. 7ată cum
puteţi deveni cu adevărat un singur trup cu partenera dumneavoastră. 1tunci când
acest flux de energie sexuală a atins intensitatea şi ec#ilibrul necesar, corpurile
dumneavoastră individuale vor părea că se dizolvă în vibraţia extatică a energiilor
dumneavoastră aflate în mişcare şi în pulsaţie. 1cesta este un orgasm autentic,
deopotrivă
împărtăşire alsunt
trupului şi alînsufletului.
desc#ise +acă şi celelalte
relaţia dumneavoastră canale acest
de cuplu, de comunicaţie şi de
sc#imb energetic
$
va amplifica la infinit iubirea dumneavoastră reciprocă, care îi va îmbogăţi apoi pe
toţi cei din anturaul dumneavoastră.
Bensul cel mai corect al fuziunii sexuale este redat de expresia populară a face
dragoste, căci într-adevăr, acesta este exact lucrul pe care îl faceţi. 'nergia sexuală
amplifică şi intensifică emoţiile şi atitudinile noastre. 7ată de ce, plăcerea sexuală
este considerată adeseori ca fiind cea mai înaltă fericire, şi iată de ce sentimentul de
a fi îndrăgostit este atât de intens şi de pătrunzător. +acă privim şi aspectul negativ,
acesta este şi motivul pentru care certurile din dragoste sunt mai intense decât toate
celelalte. +e aceea, este de o importanţă primordială să încercaţi să vă rezolvaţi
aceste conflicte afective +nainte de a activa circulaţia energiei dumneavoastră
sexuală. Ca să ne folosim de o metaforă, energia dumneavoastră sexuală este
asemănătoare cu focul ea poate găti alimentele noastre, dar le poate de asemenea
arde, distrugând întreaga casă. &otul depinde de destinaţia pe care i-o daţi. +acă
emoţiile dumneavoastră negative apar în timp ce faceţi dragoste, opriţi-vă sau
încercaţi să le transformaţi în emoţii pozitive zâmbind şi gândindu-vă la calităţile
partenerei dumneavoastră.

n zâmbet
a vindeca. autentic
1mintiţi-vă detransmite
un momentenergia iubirii,
în care eraţi care are puterea
supărat de aşiîncălzi
sau bolnav în careşi de
cineva v-a zâmbit cu căldură. 5orman Cousins, fost redactor la revista aturda*
@e#ie5, scria în lucrarea sa, Anatomia unei !oli, cum s-a vindecat de o bolă rară a
ţesuturilor conective privind filmele de altă dată ale fraţilor @arx. Pâmbetul şi râsul
pot transforma o energie negativă într-una una pozitivă şi pot vindeca cu adevărat,
deopotrivă din punct de vedere fizic şi psi#ologic. +acă aveţi o natură generală
negativă, urmăriţi să practicaţi cât de des Burâsul 7nterior şi Cele Kase Bunete
Curative descrise în lucrarea lui @antaE C#ia, 7ransformaţi stresul dumnea#oastră
+n #italitate )vezi anexa*.
C8n" să ne oprim
+upă cum am menţionat în capitolul trei, maoritatea cuplurilor încetează să
mai facă dragoste atunci când bărbatul eaculează. neori, câteva momente de
înlănţuire amoroasă sau o nouă serie de rapoarte sexuale pot urma după o anumită
perioadă de timp )necesară pentru a obţine o nouă erecţie după eaculare*.
@aoritatea oamenilor încetează însă complet relaţiile amoroase pentru restul nopţii
)sau al dimineţii, ori după amiezii* după ce bărbatul a eaculat. +upă cum probabil
aţi g#icit dea, printr-o sexualitate non-eaculatorie şi multiorgasmică, acest
indicator al sfârşitului nu mai există. (uteţi face dragoste atât timp cât doriţi.

0
+upă cum am menţionat mai devreme, c#iar dacă sexualitatea taoistă nu
reprezintă un test de anduranţă, puteţi totuşi opta oricând să petreceţi o oră, două
sau c#iar mai multe, uniţi într-o îmbrăţişare pasionantă şi armonizatoare )nu uitaţi
să îi permiteţi erecţiei dumneavoastră să se diminueze puţin la fiecare douăzeci de
minute, pentru ca sângele să poată recircula prin corp*. &extele taoiste tradiţionale
sugerează că este nevoie de o mie de penetrări amoroase pentru a satisface complet
o femeie. Fă gândiţi probabil că aceasta presupune un mare efort şi o forţă
considerabilă,
dacă o cursă dedar aşa cum de
o umătate indică Lolan C#ang
oră reprezintă celînpuţin
lucrarea
două sa 7ao
mii de al artei
paşi, de ce iu!irii
nu ar ,
presupune un act amoros prelungit o mie de penetrări sau mai mult6 +esigur, timpul
maorităţii oamenilor nu este compatibil cu raporturile sexuale atât de prelungite şi
de pasionale în fiecare noapte, şi de altfel nimeni nu şi-ar dori o intensitate atât de
mare într-o manieră constantă. &otuşi, pentru a putea cunoaşte culmile pe care le
pot atinge relaţiile amoroase orgasmice şi energizante, este important să afectaţi
acestui proces un timp suficient de îndelungat, în timpul căruia telefonul să rămână
înc#is, dându-vă astfel ocazia să descoperiţi împreună întinderea reală a
potenţialului de plăcere pe care vi-l poate oferi iubirea. " seară petrecută în acest
mod este cu siguranţă preferabilă - şi încă de departe - unei ieşiri la cinema<
+acă partenera dumneavoastră are în general o dorinţă mai mare decât a
dumneavoastră, te#nicile kung-fu sexual pot participa la dinamizarea vieţii
dumneavoastră amoroase. 'le vă vor amplifica energia sexuală într-un mod uimitor
şi vă vor permite să satisfaceţi cu uşurinţă dorinţele partenerei dumneavoastră. "
mie de penetrări amoroase vor da maorităţii femeilor impresia unui seur în paradis,
în timp ce această exuberanţă li se va părea altora un fel de trecere prin purgatoriu,
dacă dorinţa lor sexuală este mai puţin pronunţată. +acă partenera dumneavoastră
are o dorinţă mai mică decât a dumneavoastră, ea are tot interesul să citească
capitolul următor
din relaţiile şi să+esigur,
sexule. încerce dacă
să îşiexistă
amplifice pasiunea
motive şi plăcerea
psi#ologice pe care o care
mai profunde extrage

împiedică pe unul sau pe celălalt să vă exprimaţi plenar adevărata dumneavoastră
natură pe plan sexual, este preferabil să solicitaţi autorul unui terapeut profesionist.
Capacitatea celor doi parteneri de a avea orgasme multiple reprezintă un afrodisiac
puternic, dar o satisfacţie reală şi durabilă nu poate fi bazată decât pe o relaţie
fondată pe armonie sexuală şi afectivă.
"prirea relaţiei sexuale este la fel de importantă ca şi modul în care aţi
început-o. 1şa cum am explicat în capitolul unu, pierderea de energie resimţită de
maoritatea bărbaţilor prin eaculare îi distrage pe aceştia, fiindu-le ulterior dificil să
rămână atenţi şi afectuoşi faţă de partenerele lor. 1vând în vedere că sexualitatea
:
feminină este mai puţin abruptă, maoritatea femeilor doresc ca ieşirea de sub
impactul ei să se facă gradat, însoţită de cuvinte şi mângâieri pline de tandreţe.
+upă ce veţi aunge să controlaţi în suficientă măsură arta lui kung-fu sexual, nu
veţi mai cădea în prăpastia eaculatorie şi vă veţi putea înc#eia relaţiile amoroase
într-o manieră mai lentă.
n adept al orgasmului multiplu îşi explica astfel experienţa Înainte, după
raporturile sexuale, nu înţelegeam şi nu îmi doream mângâierile şi dialogul plin de
iubire pe care îl aştepta de la mine iubita mea. +upă eaculare, nu mai aveam nici o
dorinţă să o mângâi, să-i vorbesc sau c#iar să o sărut. 1cum, c#iar şi după ce am
făcut dragoste, dorinţa mea de a-i mângâia corpul şi de a rămâne tandru cu ea este la
fel de profundă. (ielea sa îmi dă senzaţii de furnicături ca şi cum ar fi încărcată de
electricitate, ceea ce o face la fel de catifelată ca şi mătasea!.
+acă partenera dumneavoastră este )sau îşi propune să devină*
multiorgasmică, vă veţi da seama curând că puteţi pluti împreună pe valurile
orgasmului oricât de mult timp doriţi, acordându-vă pe aceeaşi lungime de undă a
pasiunii şi plăcerii împărtăştie. +acă partenera dumneavoastră nu este
multiorgasmică sau nucare
reprezintă tratamentul cunoaşte deloccele
îi va oferi orgasmul,
mai mario şanse
mie dedepenetrări amoroase
transformare. +ar ceea
ce contează mai mult, sexualitatea taoistă vă permite să simţiţi o intimitate mai
profundă, dificil de descris în cuvinte şi imposibil de evaluat ca număr de orgasme.
C8n" să 4ncepem c8teva cuvinte "espre o sexualitate mai sigură
În sceneta sa referitoare la bolile transmisibile sexual, comicul 'dd3 @urp#3
s-a făcut ecoul anxietăţii culturale generale care înconoară sexualitatea în timpurile
noastre +e când a apărut B7+1 nimic nu mai este ca altădată, în epoca bolilor
venerice, când totul era cu mult mai simplu. 1ltădat ă, luai o blenoragie, păsărica te
durea, te duceai
#erpesul. să-ţiîl faci
(e acesta o inecţie,
păstrezi pentruşitotdeauna,
o puteai lua de la
la fel ca început. 1 ieşit
pe valize. apoi
1stăzi au
inventat B7+1 asta îi omoară pur şi simplul pe nătărăi )pop. testicule*. 'u unul mă
întreb /Ce va mai urma după asta6U Nănuiesc că după ce îţi vei scoate scula, aceasta
va exploda! )vulgaritatea acestei expresii nu reprezintă decât traducerea fidelă a
textului orginal, n.t.*.
'ste dificil să te focalizezi asupra sporirii plăcerii sau asupra unei intimităţi
mai mari, precum şi a unei dezvoltări spirituale bazată pe sexualitate, atunci când
eşti îngriorat de sănătatea fizică, a ta sau a partenerei tale amoroase. +in acest
motiv, este util să vorbim despre realităţile şi logistica ce permit o sexualitate
practic fără riscuri. Fă veţi simţi probabil uşurat că în viziunea taoistă, atunci când
J
practicaţi kung-fu sexual şi nu eaculaţi, sistemul dumneavoastră imunitar se
întăreşte enorm. (uteţi reduce astfel riscul luării unei boli transmisibile sexual prin
intermediul fluidelor corporale.
B7+1, sindromul imunităţii deficiente dobândite, este o boală cauzată de
infecţia cu Firusul 7munodeficienţei mane )F7?*. +eşi B7+1 nu este unica boală
transmisibilă sexual de care merită să vă păziţi, ea rămâne boala cea mai
periculoasă din această categorie. 1stăzi este universal admis că B7+1 este o boală
mortală, c#iar dacă nu se ştie dacă toate persoanele purtătoare de F7? vor sfârşi
prin a dezvolta sau nu B7+1. Cei care mor de această boală sfârşesc prin a avea un
sistem imunitar atât de compromis încât nu mai pot lupta împotriva infecţiilor
suplimentare care profită de breşa făcută de B7+1.
F7? se răspândeşte prin intermediul fluidelor corporale, îndeosebi prin sânge
şi spermă. 5u există până în prezent nici o dovadă că F7? se poate transmite prin
salivă. (racticile sexuale fără nici un risc sau cu un risc extrem de redus includ
înlănţuirile, masaul, sărutările seci )fără sc#imb de salivă* şi masturbarea reciprocă.
(racticile sexuale care presupun un pericol minim presupun sărutările umede,
felaţia )fără eaculare*,
anală proteate cunnilingus şi relaţiile sexuale cu penetrare vaginală sau
prin prezervativ.
+eşi grupările cele mai supuse riscului sunt bărbaţii #omosexuali sau
bisexuali şi utilizatorii de droguri prin inecţii intravenoase, bărbaţii şi femeile
#eterosexuali sunt deopotrivă vulnerabili în faţa acestei boli. 1cest adevăr a creat o
veritabilă teroare, care, deşi utilă pentru a mobiliza comunitatea medicală şi pentru
a trezi conştiinţele în favoarea unei mai bune educaţii sexuale, a provocat la
maoritatea oamenilor un adevărat trac în faţa dormitorului.
C#estionarea partenerului sexual pentru a şti dacă acesta a făcut un test B7+1
sau pentru
în egală a-i cunoaşte
măsură trecutulreferitoare
cu întrebările sexual face astăzi parte
la familie sau ladin regulile
slubă. ocului amoros,
5umeroase cupluri
fac împreună testul B7+1. +eşi acesta nu este considerat un rendez-vous amoros,
testul reprezintă o manieră pentru membrii unui cuplu de a-şi exprima iubirea şi
preocuparea lor pentru sănătatea şi bunăstarea reciprocă.
" sexualitate mai sigură este recomandată oricărui cuplu în care cel puţin unul
dintre parteneri a fost expus virsului F7?. Cuplurile care doresc să se implice
sexual au tot interesul de a începe prin a-şi face un test F7?, iar după şase luni de
raporturi proteate să-şi facă un nou test F7? care să confirme )o seropozitivitate
posibilă poate aştepta uneori şase luni până să devină manifestă*. +acă cele două

M
teste sunt negative, şansele sunt cu adevărat minime de a mai dobândi virusul, atâta
vreme cât cuplul rămâne monogam.
În cursul acestor şase luni, perioadă în care cuplurile aşteaptă înaintea celui
de-al doilea test B7+1, partenerii pot practica te#nici ale unei sexualităţi mai sigure
cum ar fi relaţiile sexuale cu prezervativ sau masturbările reciproce. @ai mult, ei
pot practica te#nici de autocultivare pentru a-şi dezvolta potenţialul sexual şi
spiritual individual. tilizarea mânilor pentru a vă satisface unul pe celălalt nu
numai că vă permite să reduceţi riscurile în timpul acestei perioade de aşteptare de
şase luni, dar vă poate da ocazia fiecăruia dintre dumneavoastră să învăţaţi nuanţele
subtile ale stării dumneavoastră de excitaţie şi de plăcere individuală, ceea ce vă va
auta să cunoaşteţi orgasmul multiplu. Întreruperea rutinei vă permite de asemenea
să exploraţi noi plăceri senzuale şi sexuale în timp ce evitaţi vec#ile scenarii coitale.
(otrivit învăţăturii taoiste, armonizarea cu partenera dumneavoastră se produce la
un nivel energetic, fără să fie absolut necesar să treceţi prin faza raporturilor
sexuale, iar această armonie este cea care contează cel mai mult. @ângâierile şi
c#iar o meditaţie reciprocă privindu-vă oc#i în oc#i pot constitui experienţe
profunde intime şi satisfăcătoare.
O sexualitate încă /i mai sigură
Când nu eaculează, bărbatul transferă mai puţine fluide corporale )şi mult mai
puţine bacterii şi viruşi* către iubita sa. În mod similar, atunci când evită eacularea,
el nu aspiră fluide corporale )şi în mod potenţial nici bacterii şi viruşi* de la aceasta.
+acă ne permiteţi această comparaţie, penisul dumneavoastră acţionează într-o
oarecare măsură ca o pompă de cauciuc. 1tunci când eaculaţi, expulzaţi sperma,
ceea ce creează un vid, o presiune care aspiră lic#idele ce provin de la partenera
dumneavoastră. +acă evitaţi să creaţi acest vid, veţi diminua astfel riscul de a
permite bacteriilor sau viruşilor din corpul partenerei dumneavoastră să treacă în
trupul dumneavoastră.
În timpul relaţiilor sexuale non-eaculatorii, fluidele corporale se pot totuşi
transfera de la unul la celălalt )motiv pentru care nici nu există o te#nică de control
al naşterilor fiabilă*. &otuşi, o sexualitate non-eaculatorie este cu mult mai sugură,
îndeosebi în cazul în care prezervativul s-a spart )ea asistă de asemenea metodele
contraceptive folosite, oricare ar fi acestea*.
A '()! CAEA
Arta /i /tiinţa 0olosirii pre1ervativelor
'xistă sensibilităţii
diminuarea un aspect resimţite
pozitiv în folosirea prezervativelor
de maoritatea bărbaţilor, care îiacesta
poate constă
auta să în
îşi
=
controleze eacularea. (artea proastă a prezervativelor constă de asemenea în
această tendinţă de diminuare a sensibilităţii bărbatului. 'xistă c#iar bărbaţi care au
dificultăţi în a-şi menţine erecţia atunci când poartă prezervativ. +acă acesta este şi
cazul dumneavoastră, continuaţi să vă mângâiaţi organele genitale în timp ce vă
puneţi prezervativul. " cantitate mică de lubrifiant pe penis înainte de punerea
prezervativului îi poate spori de asemenea sensibilitatea, având totuşi griă să nu
riscaţi ca prezervativul să alunece şi să iasă. 7ată câteva sfaturi de utilizare a
prezervativelor de care este bine să vă reamintiţi
. 4olosiţi întotdeauna un prezervativ înaintea oricărui raport vaginal sau anal.
Fă recomandăm prezervativele al căror spermicid conţine nonoxinol-O, eficace
pentru lupta împotriva unui mare număr de boli transmisibile sexual, printre care şi
F7? )dacă pe penisul sau pe vulva dumneavoastră apare o inflamaţie roşie ca
reacţie la nonoxinolul-O, renunţaţi la această marcă de prezervativ, dar amplificaţi-
vă simultan şi atenţia*.
9. 4olosiţi întotdeauna un prezervativ înainte ca partenera dumneavoastră să
abordeze o practică sexuală bucală. În acest caz, partenera dumneavoastră va
prefera
c#imic. un prezervativ nelubrefiat şi care să nu conţină nonoxinol-O, care are un gust
$. Aăsaţi un spaţiu de un centimetru în vârful prezervativului care nu conţine
un rezervor propriu. Cele care sunt prevăzute cu un asemenea rezervor conţin acest
spaţiu într-un mod intrinsec. 1siguraţi-vă că prezervativul acoperă în întregime
penisul şi întindeţi-l pentru a expulza eventualele bule de aer. +acă nu sunteţi
circumcis, rulaţi în sus prepuţul înainte de a vă pune prezervativul. +acă acesta din
urmă începe să alunece şi să cadă, puteţi să îl puneţi la loc cu autorul degetelor.
0. 1plicaţi din abundenţă lubrefiant pe suprafaţa exterioară a prezervativului
)o cantitate
ruperii insuficientă 5u
prezervativelor*. de lubrefiant reprezintăpeuna
folosiţi lubrefianţi dindecauzele
!ază principale
apă, precum gelulale2G
sau 1stroglide. Aubrefianţii de tip vaselină fac ca latexul să devină poros. +upă ce
aţi făcut dragoste, retrageţi-vă în timp ce sunteţi în erecţie şi apăsaţi prezervativul la
bază pentru a vă asigura că acesta nu alunecă. 1runcaţi-l, şi, îndeosebi dacă aţi
eaculat, spălaţi-vă bine penisul şi puneţi-vă un nou prezervativ înainte de a
continua să vă mângâiaţi unul pe celălalt.
J. În general, prezervativele alunecă sau se rup din cauza faptului că nu au fost
puse corect, că raporturile au fost prea! viguroase, sau pentru că prezervativul a
alunecat în timpul retragerii. +acă el se rupe sau cade atât timp cât nu aţi eaculat,
sau dacă ruptura se găseşte aproape de bază, nu aveţi nici un motiv de îngriorare.
O
Aimitaţi-vă să scoateţi prezervativul rupt şi să vă puneţi unul nou. +acă el se rupe
după eaculare, experţii într-o sexualitate mai sigură recomandă ca partenera
dumneavoastră să urineze şi să aplice în vagin o spumă sau un gel spermicid care să
distrugă sperma, viruşii şi bacteriile. Bpermicidul va trebui să rămână acolo cel
puţin o oră. +acă vă temeţi ca ea să nu rămână însărcinată, se recomandă ca femeia
să ia pilula de mâine! pe care i-a prescris-o medicul.
#uterea "e a crea /i "e a "istruge
şurinţa cu care se răspândesc B7+1 şi celelalte boli transmisibile sexual
reprezintă o aducere aminte patologică ca unei intuiţii taoiste esenţiale rapoturile
sexuale reprezintă un sc#imb fizic şi energetic ce poate influenţa sănătatea şi
bunăstarea celor doi parteneri. +atorită accentului pus în "ccident pe individualitate
şi independenţă, noi uităm adeseori de interdependenţa şi interpenetrarea de care
avem nevoie cu toţii. 8evoluţia sexuală nu a ţinut cont în suficientă măsură de
importanţa acestui sc#imb. +upă cum ne reamintesc fără încetare bolile
transmisibile sexual, printre care #erpesul şi B7+1, noi suntem cu toţii profund
afectaţi de experienţele noastre sexuale trecute. +eşi medicina occidentală
recunoaşte
ea mai are căîncăbacteriile
multe deşiînvăţat
viruşii în
se ceea
pot transmite în timpul
ce priveşte raporturilor
sc#imburile amoroase,
bioc#imice şi
energetice care se produc în egală măsură în timpul acestor relaţii. (otrivit
taoiştilor, de fiecare dată când facem dragoste, noi facem şi un sc#imb de #ormoni,
de enzime, de vitamine, şi aşa mai departe, prin intermediul secreţiilor sexuale.
1cesta este un adevăr destul de evident. (rin interpenetrarea trupurilor şi organelor
genitale umflate de sânge, taoiştii susţin că dumneavoastră faceţi simultan un
sc#imb fizic, emoţional şi spiritual. Fa mai trece probabil un anumit timp înainte ca
ştiinţa occidentală să poată distila şi cuantifica diferitele componente ale acestui
sc#imb, dar dacă veţi practica kung-fu sexual, veţi obţine cea mai bună dovadă în
propriul dumneavoastră corp.
(rudenţa reprezintă cu siguranţă un element de răspuns important în faţa
pericolului B7+1, dar teama care ne conferă tracul în faţa dormitorului depăşeşte cu
mult limitele obiectivităţii. Bexualitatea a fost întotdeauna o forţă puternicăH
raporturile sexuale stau deopotrivă la srcinea unei creaţii miraculoase şi a unei
distrugeri tragice. Bexul ne poate vindeca sau ne poate distruge. 8espectul - ca să nu
spunem o minunare aproape sacră - mai degrabă decât teama, reprezintă
componentele corecte ale unei atitudini sănătoase faţă de sexualitate, pe care taoiştii
au ştiut întotdeauna să o aprecieze ca pe o veritabilă alc#imie, sursa însăşi a vieţii şi

a morţii.
CA#. F. )A,!)6AC!E 'A5A+,A,(
9%
#entru 0emei
1cest capitol a fost redactat pentru partenerele feminine ale bărbaţilor care
practică kung-fu sexual )kung-fu semnifică literalmente practică!, iar kung-fu
sexual - practică sexuală!*. 1cest capitol vă va oferi câteva explicaţii scurte
referitoare la sexualitatea taoistă şi la maniera în care aceasta vă poate auta pe
dumneavoastră şi pe partenerul dumneavoastră să duceţi o viaţă amoroasă mai
plenară, mai sănătoasă, mai intimă, sursă a unor plăceri dintre cele mai mari. +eşi
acest capitol se doreşte a fi independent, putând fi citit fără a consulta restul cărţii,
există în lucrarea de faţă şi alte pasae care vă pot fi utile, îndeosebi în capitolele
patru, cinci şi nouă, redactate pentru cupluri )c#iar dacă anumite informaţii din
acest capitol vor repeta anumite lucruri dea spuse, cititorii de sex masculin ar avea
tot interesul să îl citească, cel puţin pentru a sintetiza ceea ce au învăţat dea şi
pentru a înţelege care sunt informţiile esenţiale pe care partenerele lor au tot
interesul să le cunoască*.
#ot avea /i bărbaţii orgasme multiple9
7deea că bărbaţii ar putea avea orgasme multiple este încă extrem de şocantă
pentru maoritatea oamenilor, fie ei bărbaţi sau femei. B-ar putea să aveţi şi
dumneavoastră unele îndoieli în acest sens. Bă nu uităm, aşa cum am menţionat dea
în introducere, că posibilitatea ca o femeie să aibă orgasme multiple a fost
recunoscută şi acceptată ca o facultate normală numai în ultimii patruzeci de ani.
Ceea ce este încă şi mai incredibil este numărul de femei care au cunoscut orgasmul
multiplu după ce şi-au dat seama că acest lucru este posibil. Începând din anii /:%,
epoca în care 1lfred 2inse3 şi-a efectuat faimoasele studii asupra sexualităţii
umane, procentul femeilor care cunosc orgasme multiple s-a triplat, de la 0; la
mai mult de :%;.

(rin anii
circa 9; din /=%, sexologii
bărbaţii studiaţi>illiam
cunosc ?artman
orgasme şi @aril3n
multi 4it#iancând
ple. 1tunci au demonstrat că
va începe să-
şi dea seama că şi el posedă acest potenţial şi îndeosebi dacă îl veţi auta să înveţe
câteva te#nici simple, partenerul dumneavoastră va aunge să cunoască el însuşi
această experienţă a orgasmelor multiple. " parteneră a unui adept al orgasmului
multiplu îşi amintea (rima oară când iubitul meu a avut un orgasm fără să
eaculeze nu-mi venea să cred. 'ra evident că resimte tot atâta plăcere ca de obicei
şi puteam să simt eu însumi cum penisul său pulsează, dar spre marea mea surpriză
nu exista nici un pic de spermă, şi câteva clipe mai târziu puteam continua să facem
dragoste. 'ste încă extrem de fascinant pentru mine faptul că el poate avea orgasme
atât
adicădedacă
intense fără să eaculeze.
ar eacula!. 1stăzi
" altă femeie nu măpartener
al cărei mai surprinde decât situaţiaîşiinversă
este multiorgasmic descrie
9
experienţa atunci când acesta din urmă atinge orgasmul fără să eaculeze 'l se
opreşte o clipă, geme şi tremură, pot simţi zbaterea puternică a penisului său
profund înfundat în mine. 1ltădată, totul se oprea aici, dar acum nu mai este cazul!.
Ki totuşi, aceste orgasme multiple nu reprezintă decât începutul procesului. În
"ccident, noi avem tendinţa să vedem marele "! drept scopul ultim al sexualităţii,
iar numeroase femei pierd o grămadă de timp pentru a afla dacă au cunoscut
orgasmul sau nu, în ce moment au devenit orgasmice sau cum. În sexualitatea
taoistă, experienţa unui orgasm, indiferent dacă acesta este unic sau multiplu, nu
reprezintă scopul ultim. 1ceste culmi ale plăcerii nu sunt decât una din
componentele procesului extatic al artei amoroase. +upă ce veţi fi învăţat împreună
cu partenerul dumneavoastră să circulaţi energia sexuală de-a lungul întregului
corp, veţi trăi experienţa valurilor orgasmice de plăcere oricât de des veţi dori. În
timp ce faceţi dragoste, relaţia dumneavoastră de cuplu va cunoaşte un sentiment de
intimitate de mare profunzime, fiind unit de o legătură fizică, emoţională şi c#iar
spirituală pe care poate că nu aţi experimentat-o niciodată.
De ce eu9 De ce el9 De ce aceasta9
"rice perfecţionare de sine, fie că este vorba de ordin sexual sau nu,
presupune un anumit efort, iar cartea de faţă a fost concepută pentru a vă învăţa pe
dumneavoastră şi pe partenerul dumneavoastră, în cuvinte clare şi simple, o manieră
de a vă îmbunătăţi viaţa sexuală şi relaţia de cuplu.
+acă partenerul dumneavoastră v-a dat să citiţi acest capitol )sau această
carte*, este probabil că sunteţi întrucâtva sceptică referitor la această practică
sexuală de tip nou şi că vă întrebaţi de ce aţi avea nevoie de ea )dumneavoastră sau
el*. 'ste important să ştiţi că &ao al sexualităţii nu este deloc nou. 'ste vorba de o
tradiţie mai vec#e de trei mii de ani de înţelepciune acumulată, care se ocupă de
modul în care
sănătoasă pot face
cu putinţă. dragoste
C#iar oamenii
şi amantul cel în maniera
mai cea maiarplăcută
experimentat avea deşiînvăţat
cea maidin
această comoară de experienţă insondabilă. Ceea ce este mai interesant este faptul
că în tradiţia taoistă maoritatea consilierilor în materie de sexualitate )inclusiv
consultanţii Împăratului* erau femei. Ce diferenţă faţă de "ccident, unde aproape
toate sfaturile legate de sexologie )de altfel, o ştiinţă cât se poate de recentă*, atât de
rare, vai<, au fost emise de către bărbaţi.
+acă relaţia dumneavoastră sexuală este dea suficient de satisfăcătoare, vă
întrebaţi probabil de ce aţi mai avea nevoie să citiţi o carte pentru a învăţa să faceţi
ceea ce este atât de natural!. +eşi fiecare cunoaşte o serie de dorinţe sexuale
instinctive, taoismul a studiat arta şi modul în care acestea pot fi menţinute şi
99
cultivate de-a lungul vieţii. În "ccident, se consideră ca fiind o certitudine ipoteza
potrivit căreia pasiunea într-un cuplu va dispărea mai devreme sau mai târziu, de-a
lungul anilorH taoismul nu consideră că aceasta ar fi o lege naturală. În realitate,
această atracţie nu este deloc condamnată la pieire )vom dezvolta acest ultim punct
în ultimul capitol, 4aceţi dragoste la orice vârstă!*. +acă aţi cumpărat această carte
pentru partenerul dumneavoastră sau pentru a învăţa mai multe despre sexualitatea
masculină, vă doriţi probabil să îl autaţi să cunoască orgasmul multiplu. 'ste însă
posibil să faceţi
facă plăcere parte lor.
iubitului dintre acele carte
1ceastă femeinu
care nu îşi însă
tratează doresc nimic
despre altceva
arta decâtdesăa îi
şi modul
răspunde celor mai mici dorinţe ale bărbatului. na din binefacerile sexualităţi
taoiste constă în faptul că ea îl învaţă pe bărbat cum poate cultiva el însuşi abilităţile
sale amoroase şi cum vă poate oferi o plăcere mai mare. &itlul acestei cărţi este
>rgasmul multiplu al !ăr!atului , dar ea ar putea la fel de bine să se numească
>rgasmul multiplu al cuplului . +upă cum povestea o femeie 1tunci când soţul
meu a început să practice kung-fu sexual, am avut din ce în ce mai multe orgasme
multiple, din ce în ce mai des. Cadoul pe care mi l-a făcut este cu adevărat unic!.
O plăcere "urabilă
În societatea noastră se crede că rolul femeilor este acela de a oferi plăceri
sexuale soţilor sau iubiţilor lor. Fiziunea taoistă reprezintă c#iar opusul acestor
păreri, ea punând la punct numeroase te#nici pentru a-i auta pe bărbaţi să îşi
sastifacă iubitele. "ricum, ceea ce contează cel mai mult este faptul că plăcerea unia
din cei doi membri ai cuplului este inseparabil legată de plăcerea partenerului
)partenerei*, potrivit înţelepciunii taoiste. Btereotipul relaţiilor conugale din
societatea noastră prezintă o femeie frigidă şi un soţ înnebunit de dorinţă, dar în
realitate există numeroase femei mult mai înclinate să facă dragoste decât partenerii
lor, îndeosebi dacă aceştia sunt epuizaţi de o sexualitate axată pe eaculare.
+upă cum am menţionat în capitolul unu, imaginea femeii nesatisfăcute al
cărei iubit eaculează, după care se rostogoleşte şi adoarme sforăind este extrem de
răspândit, încât a devenit o glumă proverbială. 5u este deloc surprinzător că
numeroase femei nu se mai interesează deloc de o sexualitate frenetică, şi că
legăturile reale, fizice şi emoţionale, sunt aproape cu desăvârşire absente în
cuplurile de astăzi. Bubliniem totuşi încă o dată că acesta nu reprezintă decât un
clişeu stereotip şi că toate studiile arată că în decursul ultimilor ani, bărbaţii fac
mult mai multe eforturi pentru a oferi plăcere partenerelor lor şi pentru a prelungi
mai mult ocurile lor amoroase. 'ste foarte puţin probabil ca iubitul dumneavoastră

să mai facă
adoarmă parte după
imediat dintreorgasm,
aceia care
dacăsăelseserostogolească peste dumneavoastră
va interesa suficient şi să sa
de mult de propria
9$
sexualitate şi de sexualitatea dumneavoastră pentru a citi această carteH maeştii
taoişti cunosc însă de multă vreme că este dificil pentru bărbat să se intereseze o
vreme mai îndelungată de satisfacerea partenerelor lor sau să rămână aproape de
ele, să întreţină raporturi intime cu ele, după ce au eaculat. n adept al orgasmului
multiplu îşi explica astfel experienţa +upă eaculare nu îmi mai doream şi nu
înţelegeam deloc nevoia de mângâiere şi de comunicare pe care iubita mea o simţea
după ce făceam dragoste. 1cum, când nu mai eaculez, ador să rămânem îmbrăţişaţi
după ce am făcut dragoste şi să ne mângâiem lent, ca într-un fel de meditaţie!.
Dincolo "e =marele ig ang>
+in fericire, taoiştii au descoperit acum trei mii de ani că orgasmul şi
eacularea nu sunt identice şi că bărbaţii pot avea orgasme )şi c#iar orgasme
multiple* fără să eaculeze. 1cest lucru se datorează probabil faptului că orgasmul şi
eacularea reprezintă două procese fizice distincte, aşa cum a confirmat recent c#iar
ştiinţa medicală occidentală )vezi capitolele unu şi doi*. 7ubita unui adept al
orgasmului multiplu îmi povestea odată cum s-a sc#imbat soţul ei după ce a învăţat
să trăiască orgasmul fără să eaculeze În general, soţul meu devenea foarte obosit
imediat după eaculare.
iritabil. 1cum este mult neori, el obişnuia
mai dinamic şi mai să bea şi a avea tendinţa să devină foarte
afectuos!.
În "ccident, sexualitatea masculină rămâne încă centrată pe ţelul atât de
înşelător al eaculării )uisării*, în loc să îşi focalizeze atenţia asupra procesului
orgasmic al actului amoros. Energia sexuală masculină vă învaţă partenerul să
separe orgasmul de eaculare, lucru pe care îl poate învăţa cu autorul propriului său
corp. 1ceasta îi va permite să depăşească această obsesie a eaculării, simplă
uşurare efemeră, şi să atingă împreună cu dumneavoastră nivele de plăcere sexuală
din ce în ce mai durabilă şi mai profundă. Bexualitatea taoistă va permite
partenerului dumneavoastră să fie mai sensibil cu corpul dumneavoastră pe măsură
ce el va deveni din ce în ce mai sensibil cu propriul său corp. +epăşind teoria
sexuală a marelui Nig Nang!, care a lăsat atâtea femei nesatisfăcute, veţi putea să
vă armonizaţi sexualitatea şi să atingeţi nivele din ce în ce mai înalte de extaz şi
intimitate.
,erapia sexuală
&otuşi, plăcerea sexuală nu reprezintă decât o manieră printre altele de a vă
simţi bine. Bexualitatea taoistă vă poate auta de asemenea pe dumneavoastră şi pe
partenerul dumneavoastră să atingeţi o stare excelentă de sănătate şi poate c#iar să
trăiţi mai mult timp, c#iar dacă aceasta vi se poate părea dificil de crezut la ora
actuală. Kung-fu sexual a fost la srcine o ramură a medicinei c#ineze, iar taoiştii
90
din antic#itate erau ei înşişi medici. În această calitate, ei erau preocupaţi de
bunăstarea fizică a corpului, în mai mare măsură decât de satisfacţia sexuală.
Bexualitatea era considerată remediul cel mai eficace care există, deopotrivă curativ
şi preventiv. +acă aţi fi fost bolnavă, un medic taoist v-ar fi prescris cu siguranţă pe
lângă plante medicinale şi şedinţe de acupunctură, un regim de două săptămâni de
raporturi sexuale într-o anumită poziţie particulară sau alta.
1ceastă abordare prezintă şi alte avantae, la fel de evidente. +upă o şedinţă
de dragoste non-eacul atorie, în care bărbatul cunoaşte orgasmul dar nu eaculează,
eficacitatea miloacelor contraceptive pe care le folosiţi va spori nelimtat, oricare ar
fi acestea. 7ar ceea ce este mai important în aceste timpuri în care bolile cu
transmisie sexuală şi preocuparea asupra sc#imbului de fluide corporale a crescut
atât de mult, este bine să ştiţi că sexualitatea non-eaculatorie este mult mai puţin
periculoasă. "ricare ar fi celelalte precauţii )folosirea unui prezervativ, pentru a ne
rezuma la un singur exemplu mai evident*, acestea vor fi cu atât mai sigure dacă
partenerul dumneavoastră nu eaculează.
Ki iată un alt avanta sexualitatea non-eaculatorie este mult mai curată. 5u
vor mai exista
acestora. pete umede
5umeroase femei sau certuridepentru
apreciază a stabili
asemenea cine vapartenerului
că sperma dormi deasupra
lor nu
mai rămâne în vagin după şedinţa de dragoste. +upă cum se exprima partenera unui
adept al orgasmului multiplu Faginul meu îmi dădea senzaţia de a fi plin de
secreţiile sale. 1m apreciat mult atunci când nu am mai simţit sperma lui
scurgându-se din sexul meu în cursul nopţii!.
1ceastă profundă intimitate sexuală pe care o permite sexualitatea taoistă nu
reprezintă totuşi un panaceu care va rezolva toate problemele dumneavoastră
relaţionaleH ea nu se poate substitui altor forme de comunicaţie, dar poate aprofunda
iubirea pe care o simţiţi unul faţă de celălalt. Comunicarea cinstită şi desc#isă este
însă esenţială pentru a reuşi în această practică nu veţi atinge niciodată succesul
dacă veţi lua totul asupra dumneavoastră!, făcând o grimasă şi nespunând nimic.
For exista momente, în perioada în care partenerul dumneavoastră va învăţa să îşi
controleze eacularea, în care el vă va cere să vă opriţi mişcările, sau să-l autaţi
într-o manieră sau alta, dar acest gen de sacrificii momentane va fi recompensat din
plin de numeroase alte momente, minute şi ore de plăcere. Bexualitatea nu trebuie
să se transforme niciodată într-un sacrificiu consimiţit de unul din cei doi parteneri
pentru a-i permite celuilalt să fie satisfăcut, şi de altfel, dacă este necesar, iubitul
dumneavoastră va putea practica oricând te#nicile din această carte în singurătate.

1ceastă autocultivare
condamnabilă reprezintă
în context o parte
taoist, aşa cum importantă
se întâmplăa cu
practicii, care nuîn este
masturbarea deloc
"ccident.
9:
Bpriinul pe care vi-l puteţi acorda reciproc şi dorinţa dumneavoastră sinceră sunt
cei doi factori #otărâtori ai capacităţii dumneavoastră de a deveni un cuplu
multiorgasmic.
A7utaţi-vă partenerul să "evină multiorgasmic
(rimul lucru pe care trebuie să-l faceţi pentru a vă putea auta partenerul
constă în înlănturarea oricărei rezistenţe la ideea că acesta va deveni multiorgasmic
sau că va practica kung-fu sexual.
F"8 +'F'57 81("8&87A' 5"1B&8' B'T1A' @'C157C'6 Aa
început, numeroase femei se îngriorează, crezând că relaţiile lor sexuale vor deveni
mecanice. +upă cum indica dr. Narbara 2eesling în recenta sa lucrare, <um să
facem dragoste de-a lungul +ntregii nopţi (&i cum poate fi adusă o femeie +n pragul
extazului/, numeroase femei se plâng că te#nicile învăţate de partenerii lor pentru a
deveni multiorgasmici ar putea să-i transforme pe aceştia în nişte veritabili tauri
mecanici!. În calitatea ei de sexoterapeut şi de amantă-înlocuitor care a autat mai
mult de o sută de bărbaţi să devină multiorgasmici, dr. 2eesling îşi descrie propria
sa experienţă, deopotrivă personală şi profesională.
Aa fe ca şi în cazul celor care învaţă să cânte la un instrument muzical,
învăţarea artei kung-fu sexual presupune timp şi efort, iar primele încercări pot
părea uneori stângace. Cea mai bună abordare constă în a vă relaxa şi a vă amuza,
făcând din ea un oc. n adept al orgasmului multiplu descrie cum poate debloca
sexualitatea taoistă tensiunile ce apar adeseori în acest domeniu 'ste amuzant să
vorbeşti despre acest lucruH este amuzant să poţi râde de ele. 1ceasta poate debloca
orice tensiuni care s-au instalat în dormitor. +acă eu vorbesc cu franc#eţe despre
propriul meu corp, femeile îmi vorbesc cu aceeaşi uşurinţă despre corpul lor. 'ram
odată împreună cu o femeie căreia îi vorbeam despre practica mea şi dintr-o dată ea
şi-a
acestscos aparatul
aparat cuiva,deeram
vibromasa
atât de şi mi-a spus
înc#istată de /1veam intenţia
sexualitatea mea<să+ar
nu arăt
acumniciodată
simt că
pot să îţi vorbesc fără rezerve, căci tu însuţi te-ai desc#is la fel de mult în prezenţa
meaU. 1sta mi s-a părut nemaipomenit!.
@aoritatea bărbaţilor îşi primesc educaţia sexuală prin intermediul
masturbării şi al pornografiei. "ricare ar fi motivele, culpabilitatea, lipsa de
experienţă, teama de a fi prins, maoritatea bărbaţilor învaţă să se masturbeze în
viteză. (e de altă parte, pornografia are efectul de a-i îndepărta pe bărbaţi de
propriul lor corp. 5u este aşadar deloc surprinzător că maoritatea bărbaţilor nu sunt
extrem de prezenţi în corpul lor sau de conştienţi de ritmul ori nivelul lor de
excitaţie. 1bordarea taoistă a sexualităţii preconizează ca bărbaţii să înveţe să-şi
9J
cunoască adevăratul potenţial corporal, capacitatea lor reală de a resimţi plăcerea şi
de a oferi plăcere partenerelor lor, oferindu-le simultan miloacele de a atinge acest
lucru. Aa începutul practicii, partenerul dumneavoastră va fi obligat să se
concentreze pentru a învăţa să îşi controleze ascensiunea stării de excitaţie şi să îşi
domine dorinţa de a eacula, dar după va fi atins acest control, el va fi mult mai
disponibil pentru a se consacra dumneavoastră şi procesului amoros atât de profund
în care veţi fi angaaţi amândoi.
5 18' 5'F"7' NR8N1&A BR 'L1CA'P' ('5&8 1 B' B7@Q7 C
1+'FR81& B1&7B4RC&6 1numite femei au impresia că pentru a-şi satisface
bărbatul, ele trebuie să îl aute să eaculeze. 1cest lucru nu este deloc surprinzător,
dat fiind că cei mai mulţi dintre bărbaţi eaculează pur şi simplu la sfârşitul oricărui
raport amoros şi că numeroase femei păstrează amintirea primelor lor flirturi
înfierbântate în decursul cărora ele şi-au auzit partenerii adolescenţi spunându-le, în
focul pasiunii, că dacă nu vor eacula, organele lor genitale vor deveni extrem de
dureroase )ceea ce se numeşte în engleză !lue !alls, testicule vinete! sau lo#erCs
nuts - testicule de îndrăgostit!*. 1cest lucru era probabil adevărat în epoca
fricţiunilor şi pipăielilor specifice adolescenţei, dar după ce partenerul
dumneavoastră va fi învăţat să practice kung-fu sexual, el nu va mai resimţi nevoia
de a eacula. n adept al orgasmului multiplu ne explică neori, atunci când
făceam dragoste, îndeosebi dacă acest lucru dura mai mult timp, iubita mea dorea ca
eu să eaculez. 'u refuzam de obicei acest lucru, iar mai târziu ea şi-a dat seama că
nu aveam cu adevărat nevoie de aceasta şi că puteam să o satisfac mult mai
profund, la fel ca şi pe mine însumi, dacă nu eaculam!.
+upă ani întregi petrecuţi în obişnuinţa cu raporturi sexuale cu eaculare, este
posibil să simţiţi o anumită îngriorare sau regrete la ideea că el nu va mai eacula
sistematic. Aa început, anumite femei îşi imaginează că au devenit mai puţin sex3
sau
dar mai puţin competente
reprezintă pe plan amoros.
o eroare respectivele femei"nuasemenea îngriorare
sunt în realitate nicieste
maidepuţin
înţeles,
seducătoare, nici vinovate, şi nu va trece mult timp până când veţi înţelege că
adevăratul succes în arta amoroasă nu depinde de culoarea testiculelor partenerului
masculin, ci numai de plăcerea lui şi a dumneavoastră.
Ampli0icarea libi"oului
Înainte să învăţaţi te#nicile specifice pentru a vă putea auta partenerul, există
anumite principii de bază ale sexualităţii masculine pe care este bine să le
cunoaşteţi, dacă nu le-aţi aflat dea până acum. 1ceastă secţiun e prezintă numai un
rezumat general.
în capitolul " discuţie
doi )veţi mai de
descoperi elaborată în legătură
asemenea că fig. 9cueste
acest
câtsubiect a fost
se poate descris
de utilă
9M
pentru a vă putea reprezenta fiecare element anatomic*. 1vem tendinţa să reducem
sexualitatea masculină la penis, şi ce ar putea fi considerat complex sau ascuns la
acest organ atât de evident6 În realitate, penisul nu reprezintă decât începutul,
partea din afară a unui ansamblu mai vast.
@aoritatea bărbaţilor pot învăţa să-şi trezească senzaţiile la nivelul întregului
corp graţie orgasmelor corporale pe care această carte le permite să le atingă, dar
cea mai mare parte a sensibilităţii unui bărbat este centrată, cel puţin la început, în
urul sexului său. +upă cum scria +r. 1lex Comfort în lucrarea lui, :ucuria sexului
redescoperit" +orinţa virilă este trezită prin genitalitate!. "ricât de mult v-ar
scandaliza sau v-ar amuza acest lucru, adevărul este că acesta este cazul celor mai
mulţi dintre bărbaţi. (ărţile genitale au o importanţă primordială în sexualitatea
masculinăH să nu uităm însă că organele lor genitale nu se limitează numai la penis.
În afară de penisul propriu-zis, şi îndeosebi de extremitatea acestuia, care
conţine cel mai mare număr de terminaţii nervoase, testiculele sunt de asemenea
extrem de sensibile la bărbat )de aceea ele trebuie tratate cu mult mai multă
gingăşie decât sexul*. 'ste bine să ştiţi de asemenea că dacă îi veţi stimula
testiculele, este posibil
aceasta să dispară. ca lucru
1cest partenerul dumneavoastră
nu vrea să nu
să spună totuşi că intre
el nuînpoate
erecţie sau cao
resimţi
plăcere intensă, dar absenţa sau pierderea erecţiei poate risca să vă îngrioreze pe
unul sau pe celălalt. &otuşi, văzând că înţelegeţi că este vorba de un fenomen
natural, el se va simţi mult mai linştit.
'ste bine să vă reamintiţi că atunci când un bărbat stă alungit pe spate,
gravitatea atrage sângele din penisul său. +acă partenerul dumneavoastră întâmpină
greutăţi în a obţine sau a menţine o erecţie, este preferabil ca el să nu rămână pe
spate. (uteţi de asemenea să îl autaţi încercuind baza penisului său cu autorul
degetului mare şi a arătătorului. Btrângând cele două degete precum un inel, veţi
împiedica sângele să iasă în afara penisului, stimulându-l simultan cu autorul
celeilalte mâni sau a gurii.
(erineul, acest spaţiu situat între testicule şi anus, este la fel de sensibil. 'ste
de asemenea şi cazul anusului propriu-zis, deşi pentru numeroşi bărbaţi şi
numeroase femei, acesta din urmă reprezintă un tabu. 1bordaţi-l aşadar cu gingăşie
şi nu uitaţi să îi cereţi mai întâi părerea persoanei în cauză. 7nteriorul coapselor
reprezintă de asemenea o zonă foarte senzuală. 1deseori, bărbaţii apreciază o
stimulare a mameloanelor lor, care se pot umfla şi întări la fel ca şi cele ale
femeilor. nii bărbaţi simt nevoia unei stimulări persistente şi regulate pentru a
trezi sensibilitatea
de stimulare, acestor
oricare nervi, în timp
ar fi tentativele ce alţii nu vor fi deloc sensibili la acest gen
dumneavoastră
9=
+e altfel, este util să vă reamintiţi că erecţia unui bărbat este strâns legată de
respectul de sine. 1cest faimos ego masculin, atât de fragil, devine încă şi mai fragil
în pat. @aoritatea bărbaţilor nu cunosc decât prea puţine lucruri asupra artei
amoroase, lucruri care îi îngriorează cu atât mai mult cu cât ei îşi imaginează
adeseori că trebuie să ştie totul. +e aceea, este preferabil să evitaţi o critică
excesivă. +acă partenerul dumneavoastră face anumite lucruri care nu vă plac,
spuneţi-i mai degrabă ce v-ar place decât să îl criticaţi pentru durerea care v-a
provocat-o
îi veţi putea)ulterior, după
spune ceea cece
nuvă
văveţi fi relaxat,
place, pentru aiarevita
pasiunea
acest frenetică a mai dispărut,
lucru pe viitor*. Crearea
un canal de comunicaţie desc#isă referitor la sexualitate în afara dormitorului,
reprezintă un factor important pentru o viaţă sexuală sănătoasă. În sfârşit, vocea
unei femei care resimte o plăcere autentică şi profundă este cel mai puternic dintre
afrodisiace. Cu cât vă veţi împărtăşi plăcerea într-o mai mare măsură împreună cu
el, cu atât el va înţelege mai bine ce anume vă face plăcere, iar starea lui de excitaţie
se va amplifica. (lăcerea dumneavoastră sexuală o amplifică pe a lui şi viceversa.
*n0r8narea excitaţiei lui

înalte+upă
ceruri,ceeste
am timpul
vorbit despre modul
să învăţaţi în care
modul de avăîl puteţi
calma,aduce
de apartenerul
îl răcori!. în celevorba
'ste mai
de o veritabilă provocare pentru maoritatea bărbaţilor şi tot ceea ce aţi putea face
pentru a vă putea auta partenerul în acest sens va fi mult apreciat. (uteţi recunoaşte
momentul în care el se apropie de punctul de non-retur )inevitabilitatea eaculării!*
simţind şi descifrând semnalele sale corporale. În momentul în care eacularea este
iminentă, scrotul se apropie foarte mult de restul corpului )acest reflex se
diminuează la bărbaţii mai în vârstă*. @uşc#ii coapselor şi stomacul se tensionează
de asemenea, iar corpul poate deveni rigidH în sfârşit, vocea sau respiraţia bărbatului
se pot transforma de asemenea în acest moment crucial.
"(878'1. Aucrul cel mai normal pe care îl puteţi face pentru a-l împiedica să
depăşească punctul de non-retur constă în a nu vă mai mişca deloc atunci când el
semnalează prin vocea sau prin corpul său că este periculos! de aproape. "rgasmul
masculin are loc c#iar înaintea expulzării eaculatorii. (entru ca partenerul
dumneavoastră să devină multiorgasmic, el trebuie să înveţe să facă experienţa
orgasmului fără să cadă în prăpastia eaculării.
7maginaţi-vă că partenerul dumneavoastră se află la bordul unui deltaplan . 'l
fuge pe o faleză şi trebuie să înveţe să decoleze şi să îşi ia zborul către înălţimile
orgasmului non-eaculatoriu c#iar înainte de a cădea în prăpastia abruptă a
eaculării. +acă să
prăpastiei, puteţi vă îlmişcaţi corpul
împingeţi atuncistuporii
în groapa când post-eaculatorii.
el este aproape +acă
de marginea
reuşiţi să
9O
vă opriţi câteva clipe până când el reuşeşte să îşi recâştige controlul asupra
excitaţiei, veţi putea apoi să îl înlănţuiţi şi să vă luaţi zborul împreună. +acă el va
depăşi faleza, el se va zdrobi de stâncile abrupte de dedesubt, c#iar atunci când
dumneavoastră vă aflaţi pe punctul de a decola.
Î5&8'N18'1. 1utaţi-vă partenerul să devină conştient de nivelul stării lui
de excitaţie şi de apropierea punctului de non-returH acest lucru este cu deosebire
util atunci când el se află la începutul practicii sale. 1ceasta nu înseamnă că trebuie
să fiţi detaşată sau că trebuie să vă limitaţi la unicul rol de observatoare, ci numai să
îi comunicaţi dacă remarcaţi că s-a apropiat prea mult de punctul de graniţă. n
adept al orgasmului multiplu îşi descria astfel maniera în care partenera lui l-a
autat 1tunci când ea observă că sunt pe punctul de a eacula, iubitea mea mă
întreabă dacă m-am apropiat prea mult. 1cest lucru mă aută enorm să îmi dau
seama în ce stare de excitaţie mă aflu. Fă veţi spune probabil că o atenţionare
asupra acestui aspect poate împiedica sau pune capăt într-o manieră brutală
relaţiilor sexuale, dar acesta nu a fost niciodată cazul meu. +impotrivă, ele au
devenit mai complete, mai bogate, pentru că împărtăşirea reciprocă s-a amplificat,
comunicarea dintre noi a devenit mai mare, iar aceasta este c#eia oricărei relaţii, în
pat sau în oricare altă parte!.
Î5C81L18'1. 'ste preferabil să vă focalizaţi atenţia asupra actului amoros
propriu-zis mai degrabă decât asupra necesităţii de a nu eacula. +upă cum explica
un adept al orgasmului multiplu Boţia mea îmi spunea /Încă nu-mi vineU. 'i bine,
c#iar acest lucru mă făcea să eaculez mai rapid, căci atenţia mea era concentrată
asupra eaculării. @i-am dat seama mai târziu că dacă ea îmi spunea /@ă simt atât
de bineU sau /'ste grozav<U această tămâiere a egoului meu masculin mă auta să mă
controlez şi să nu mai eaculez!. "rice antrenor sportiv competent explică
membrilor din ec#ipa sa ce trebuie să realizeze şi cum pot aunge acolo, şi
nicidecum
oricare ar ficeacestea.
trebuie să evite, căci corpul urmează în general gândurile de moment,
8'B(781Q71. (artenerul dumneavoastră îşi poate utiliza de asemenea
respiraţia pentru a controla mai bine amplificarea stării sale de excitaţie. 1tunci
când se află pe punctul de a eacula, el poate începe să respire lent şi profund, sau
rapid şi superficial. (rima metodă îl aută să îşi controleze energia sexuală, în timp
ce a doua îi permite să o disperseze. "ricare ar fi metoda care funcţionează cel mai
bine în cazul dumneavoastră, îi puteţi fi utilă reamintindu-i să respire sau respirând
şi dumneavoastră în acelaşi timp cu el. 1rmonizarea celor două respiraţii face parte

din practicile
amândoi de cuplu
să atingeţi pe care
o stare maile-am descris
profundă în capitolul cinci şi care vă pot auta pe
de intimitate.
$%
C78CA1Q71 '5'8I7'7. (rincipala te#nică pe care o utilizează partenerul
dumneavoastră pentru a-şi amâna eacularea constă în aspiraţia energiei sale sexuale
din zona organelor genitale către restul organismului, ascensionând-o de-a lungul
coloanei vertebrale. +acă energia lui sexuală continuă să se acumuleze la nivelul
pubisului, ea poate deveni prea mare şi prea dificil de controlat, evacuându-se pe
calea cea mai directă penisul. +acă însă el aspiră această energie în afara părţilor
genitale, îi va fi mult mai uşor să îşi controleze impulsul care îl antrenează către
eaculare.
Învăţarea circulării energiei de-a lungul organismului reprezintă secretul care
vă va da amândurora accesul la orgasmele întregului corp. Fă puteţi auta partenerul
să îşi pună în mişcare energia sexuală mângâindu-i în sus şi în os coloana
vertebrală, din zona coccisului şi până la cap, ceea ce îi permite să îşi ascensioneze
energia mult mai uşor. În general, după cum explică instructorul de &ao Curativ
@ic#ael >inn Cu cât o femeie atinge şi mângâie întregul corp al bărbatului,
autându-l astfel să se focalizeze într-o mai mică măsură exclusiv asupra penisului,
cu atât acesta îşi va putea deplasa mai uşor energia din zona genitală către celelalte
părţi ale corpului!. Circularea energiei dumneavoastră vă poate auta să vă
intensificaţi orgasmele şi să vă dinamizaţi. 1ceastă circulaţie este deopotrivă
favorabilă atingerii unei mai mari intimităţi între dumneavoastră, facilitându-vă
astfel accesul la un extaz reciproc împărtăşit.
&e#nicile pe care le-am descris sunt esenţiale în a vă auta partenerul să îşi
păstreze calmul atunci când sunteţi transportaţi în sfere amoroase extatice şi când
faceţi dragoste frenetic şi pasional. (uteţi utiliza de asemenea şi alte metode, de
ordin mai mecanic, care îl pot auta pe bărbat să evite eacularea.
1(RB18'1. &e#nica apăsării a fost iniţial pusă la punct cu intenţia de a-i
auta pe bărbaţii care suferă de eaculare precoce! )dacă partenerul dumneavoastră
eaculează rapid, citiţi amândoi secţiunea intitulată 1tâta vreme cât nu s-a sfârşit...
nu s-a sfârşit eliminarea eaculării precoce! din capitolul opt*. &e#nica contracţiei
este destul de simplă în momentul în care partenerul dumneavoastră se apropie de
eaculare, apăsaţi cu degetul baza inferioară a penisului său. " altă metodă constă în
a-i prinde penisul ca pe un g#idon de bicicletă, apăsând cu degetul mare
extremitatea acestuia )vezi fig. =b, de la pagina *. (uteţi de asemenea să îi strângeţi
baza penisului între degetul mare pe de o parte şi arătătorul şi degetul milociu pe de
altă parte. &oate aceste metode îl vor auta pe partenerul dumneavoastră să îşi
diminueze impulsul de eaculare, g#idându-i simultan energia sexuală în afara

penisului şi a ansamblului aparatului său genital.


$
(roblema acestei te#nici a contracţiei constă în faptul că ea întrerupe actul
sexual, obligându-l pe partenerul dumneavoastră să se retragă. 1ltădată, femeile
care practicau &ao ştiau să îşi utilizeze muşc#iul vaginal )numit astăzi muşc#iul (C*
pentru a contracta extremitatea penisului partenerului lor şi a-l auta astfel să evite
eacularea. +acă doriţi să le urmaţi exemplul şi să încercaţi această te#nică, citiţi
secţiunea intitulată Întărirea muşc#iului sexual!, descrisă ulterior în acest capitol.
1(RB18'1. Înţelepţii taoişti au descoperit un punct situat în zona perineului,
numit (unctul de n @ilion de +olari, pe care l-au considerat extrem de util pentru
a-i auta pe bărbaţi să îşi bloc#eze eacularea. 1cesta se numea la srcine (unctul de
n @ilion de &aleri de 1ur, deoarece acesta era preţul ce trebuia plătit unui maestru
taoist pentru ca acesta să accepte să îi dezvăluie locul de amplasament. (unctul de
n @ilion de +olari este situat cu puţin înaintea anusului )vezi fig. 9*. Feţi găsi de
regulă în acest loc o uşoară adâncitură. +acă partenerul dumneavoastră apasă cu
degetul acest punct contractându-şi simultant muşc#iul (C, el îşi poate bloca
procesul de eaculare, focalizându-şi simultan atenţia şi întrerupând reflexul
eaculatoriu. 'ste important să ştiţi ce face el în momentul în care începe să-şi apese
zona perineului în timp ce face dragoste. +acă vă cunoaşteţi bine corpul
dumneavoastră şi pe cel al partenerului dumneavoastră şi dacă aveţi dea o
experienţă amoroasă îndelungată împreună, puteţi să îl autaţi să îşi bloc#eze
eacularea, apăsând punctul respectiv dumneavoastră înşivă, c#iar în timpul
raporturilor sexuale. (entru aceasta, este necesar să apăsaţi cu degetul suficient de
mult pentru ca acesta să penetreze până la prima articulaţie. (resiunea trebuie să fie
fermă )dar nu excesivă* şi regulată, timp de o clipă sau două.
+acă a depăşit punctul de non-retur, partenerul dumneavoastră poate totuşi să
preseze asupra acestui punct, contractându-şi simultan muşc#iul (C pentru a
împiedica ieşirea spermei şi a evita astfel pierderea tuturor #ormonilor şi
substanţelor
este de dorit nutritive pe să
ca bărbatul care le conţine
evite pierdereaaceasta )am
spermei în descris
capitolulmotivele pentru
unu*. 'ste care
preferabil
ca această operaţie ceva mai complexă, pe care am numit-o Nlocaul +igital,
descrisă în capitolul trei, să fie făcută de bărbat, dar este bine să ştiţi şi
dumneavoastră ce anume se întâmplă. +acă bărbatul utilizează Nlocaul +igital
pentru a-şi conserva sperma, el îşi va pierde totuşi erecţia, dar oricum, aceasta va
reveni mult mai rapid decât de obicei. 'ste de reţinut că Nlocaul +igital nu trebuie
considerat o formă de contracepţie sau de evitare a răspândirii bolilor cu transmisie
sexuală, căci o anumită cantitate de spermă se poate scurge totuşi atunci când este
utilizată te#nica.

$9
(uteţi apăsa de asemenea cu degetul (unctul de n @ilion de +olari într-o
manieră ritmică, acţiuni care se aseamănă contracţiilor prostatei în timpul
orgasmului şi care poate fi extrem de agreabilă pentru partenerul dumneavoastră
&otuşi, această presiune ritmică nu tre!uie utilizată atunci când acesta se apropie de
punctul de non-retur, căci ea riscă să ducă inevitabil la eaculare.
Î5+'(R8&18'1. 1vând în vedere că testiculele partenerului dumneavoastră
trebuie să se apropie de corp pentru ca eacularea spermei să poată avea loc,
acţiunea opusă, de tragere şi îndepărtare a testiculelor de corp poate amâna
eacularea. (uteţi să îl autaţi pe bărbat trăgându uşor de testiculele sale şi
îndepărtându-le astfel de corp. 4ormaţi un fel de inel din degetul mare şi arătător,
aşa cum aţi făcut mai devreme, când l-aţi autat să îşi menţină erecţia. În loc să
strângeţi baza penisului, de data aceasta veţi prinde între degete testiculele sale
)vezi fig. O*. &rageţi apoi cu fermitate în os )nu uitaţi că testiculele unui bărbat sunt
extrem de sensibile şi trebuie manevrate cu cea mai mare prudenţă*.
Cu cât vă veţi susţine mai mult partenerul în practica sa, cu atât aceasta va
deveni mai uşoară, iar calitatea relaţiilor dumneavoastră de cuplu se va ameliora. Ca
femeie, capacitatea
partenerului dumneavoastră
dumneavoastră. sexuală
&aoiştii este în
compară mod natural
excitaţia maiamare
sexuală unuidecât ceacua
bărbat
focul, iar pe aceea a unei femei cu apa. 4ocul se aprinde uşor, dar poate fi stins la
fel de uşor. 1pa are nevoie de o perioadă de timp pentru a aunge la stadiul de
fierbere, dar rămâne caldă mult mai mult timp. 1pa este întotdeauna mai puternică
decât focul, căci ea poate să-l stingă cu uşurinţă. &aoiştii i-au învăţat pe bărbaţi cum
pot rezista suficient de mult timp pentru a trezi dorinţele partenerelor lor, aducându-
le la stadiul de fierbere. 1ceastă capacitate reprezintă fundamentul satisfacţiei
sexuale pentru amândoi partenerii. (uteţi nu numai să-l autaţi pe iubitul
dumneavoastră să îşi controleze focul, ci să învăţaţi deopotrivă să treziţi propria
dumneavoastră dorinţăpreorgasmic,
actuală într-un stadiu până la stadiul de fierbere.
orgasmic 7ndiferent dacălucrul
sau multiorgasmic, vă aflaţi
cel lamai
ora
important pe care îl puteţi face pentru dumneavoastră şi pentru partenerul
dumneavoastră constă în a vă cultiva propria sexualitate, descoperindu-i adevărata
amplitudine şi realizând potenţialul dumneavoastră plenar de savurare a plăcerii.
6aceţi totul pentru a "eveni multiorgasmică
Bpre deosebire de orgasmul masculin, care a fost puţin studiat, orgasmul
feminin a făcut subiectul a nenumărate lucrări în decursul ultimilor o sută de ani,
maoritatea redactate c#iar de bărbaţi )am descris aceste cercetări şi concluziile cele
mai importante
"ccident, alec#estiune
această lor în secţiunea intitulată
a generat o mare"rgasmul ei!referitoare
controversă din capitolul patru*. În
la natura
$$
exactă a orgasmului feminin vaginal, clitoridian sau o combinaţie a celor două. +in
nefericire, o mare parte din aceste investigaţii au constat doar într-o tentativă de
definire a orgasmului feminin ideal!. (ărerea noastră, similară cu cea a sexologilor
?artman, 4it#ian şi Campbell, este că fiecare femeie posedă o structură orgasmică
care îi este individuală şi pe care am putea-o califica drept amprenta digitală
orgasmică. @ai mult, c#iar şi în cazul aceleiaşi femei, fiecare orgasm are
caracteristici proprii, senzaţii şi nivele de satisfacţie specifice )cu cât bărbaţii vor
reuşi într-o cu
Nig Nang! maiatât
mare măsură
ei vor să îşi depăşească
descoperi orgasmul
că şi femeile eaculatoriu
pot avea de tip marele
o mare varietate de
orgasme diferite*.
În ceea ce priveşte orgasmele genitale ale femeilor, cercetările cele mai
recente sugerează că în realitate, ele sunt generate în principal de doi nervi diferiţi
nervul genital, care merge de-a lungul clitorisului, şi nervul pelvian, care parcurge
distanţa dintre vagin şi uter )vezi fig. $%*. 4aptul că există doi nervi distincţi explică
de ce numeroase femei resimt diferit orgasmele clitoridiene faţă de cele vaginale,
iar faptul că cei doi nervi se împletesc la nivelul coloanei vertebrale ar putea explica
de ce anumite femei au orgasme mixte!. (otrivit taoiştilor, orgasmele genitale,
indiferent dacă sunt clitoridiene, vaginale sau combinate, nu reprezintă decât
punctul de plecare. &aoiştii ştiau dintotdeauna că femeile pot simţi pulsaţii şi plăceri
orgasmice în orice parte a corpului clitorisul, vaginul, creierul şi c#iar organele
interne.
Clitorisul 0emeii
Circa M%; dintre femei au nevoie de un anumit grad de stimulare a clitorisului
înainte de a putea avea un orgasm, poate din cauza faptului că nervul genital care
străbate clitorisul posedă mai multe terminaţii nervoase decât nervul pelvian de la
nivelul vaginului. În maoritatea poziţiilor amoroase, bărbatul stimulează direct
partea ce mai sensibilă a penisului său, extremitatea, în timp ce femeia nu primeşte
decât o stimulare indirectă a părţii celei mai erogene a anatomiei sale sexuale,
clitorisul.
+acă vă veţi încuraa partenerul, aşa cum o facem noi în această carte, să vă
stimuleze clitorisul în timp ce faceţi dragoste, acest lucru vă va auta să deveniţi mai
orgasmică. 1ceastă practică vi se va părea poate uşor stângace la început, atâta
vreme cât iubitul dumneavoastră va mai avea încă dificultăţi în a coordona ritmul
degetelor cu cel al şoldurilor sale, dar ea se va integra curând într-o manieră
armonioasă şi satisfăcătoare în raporturile dumneavoastră amoroase. (uteţi de
asemenea
vă degetelesăpentru
îl autaţi
a leg#idându-i
presa pe alemâna
sale în loculclitorisului
asupra pe care îl doriţi, şi c#iar utilizându-
dumneavoastră, ceea ce îi
$0
va permite să cunoască precis locul şi intensitatea presiunii care vă dă cea mai mare
satisfacţie. +acă sunteţi o femeie vaginală, este posibil să nu doriţi sau să nu aveţi
nevoie de o stimulare clitoridiană constată în timp ce faceţi dragoste. @âna
dumneavoastră o poate g#ida pe cea a partenerului în funcţie de senzaţiile pe care le
procură cea mai mare plăcere la un moment dat.
1numite femei sunt prea pudice pentru a îndrăzni să solicite ceea ce doresc,
dar numeroase studii au demonstrat că femeile care îndrăznesc să ceară şi să le arate
partenerilor lor ceea ce doresc, obţin mult mai mult. (asivitatea şi reticenţa pe plan
sexual a femeilor nu reprezintă decât o moştenire anacronică a atitudinilor din
epoca victoriană. 5imic nu este mai excitant pentru un bărbat decât o parteneră
activă şi pasională. (otrivit taoiştilor, pasivitatea şi activitatea reprezintă aspecte
complementare ale oricărei sexualităţi, deopotrivă masculină şi feminină.
neori, milocul cel mai facil de a vă auta pe dumneavoastră înşivă să
atingeţi orgasmul constă în a strânge coapsele sau în a vă atinge direct clitorisul în
timp ce faceţi dragoste. Feţi fi surprinsă poate să aflaţi că în pofida ideii potrivit
căreia bărbaţii pot aunge la orgasm mult mai rapid decât femeile în timpul
raporturilor sexuale,
dacă îşi cultivă s-a demonstrat
singure că femeile
plăcerea erotică. pot avea
(otrivit un studiu
unui orgasmasupra
la fel defemeilor
rapid
multiorgasmice realizat de către cercetătorii în sexologie de la niversitatea din
>isconsin, femeile erau mult mai stimulate să amplifice stimularea clitoridiană în
timpul raporturilor sexuale printr-o presiune a coapselor sau masturbându-se!.
1ceste femei multiorgasmice aveau o tendinţă mai mare să aprecieze mângâierea
sânilor lor şi sărutarea sfârcurilor, precum şi stimulările sexuale bucale, fantasmele
sexuale, literatura şi filmele erotice, precum şi preferinţa pentru partenerii sensibili,
care să ştie să le asculte nevoile şi cu care să poată comunica cu uşurinţă. Btudiul a
conc#is că femeile nu devin multiorgasmice întâmplător. 'le aleg anumite te#nici
care le maximizează plăcerea şi despre care vorbesc cu partenerii lor.
5umeroase femei se ruşinează să îşi ofere plăcere în prezenţa iubiţilor lor, soţi
sau amanţi, şi c#iar atunci când sunt singure. 1ceastă anxietate este de înţeles, dată
fiind aura de oroare generală care învăluie masturbarea în societatea noastră. +acă
aveţi probleme de această natură, citiţi secţiunea intitulată "ferirea plăcerii sau
autocultivarea! din capitolul trei. 5e vom mulţumi să reamintim aici că aceasta este
o manieră sănătoasă şi importantă de cultivare a propriei dumneavoastră sexualităţi
care completează relaţiile sau le înlocuieşte. exualitatea umană o carte publicată
de 1sociaţia @edicală 1mericană )şi menţionată în capitolul trei*, afirmă că femeile

au mai
Cu desveţi
cât vă tendinţa
asumadeuna-şi
rol oferi singure
mai activ în aplăceri
vă oferierotice peplăceri,
singură măsură cuce atât
îmbătrânesc.
mai mari
$:
vor fi şansele dumneavoastră de a realiza un potenţial sexual complet. (entru a
relua cuvintele unei femei de afaceri în vârstă de peste cincizeci de ani, în viaţă,
fiecare este responsabil pentru propriul său orgasm!.
'xistă doi factori care influenţează în general capacitatea unei femei de a avea
orgasme vaginale, clitoridiene sau mixte sensibilitatea (unctului I sau a altor
puncte şi forţa muşc#iului (C.
#unctul ' /i alte puncte sensibile
1ţi auzit probabil vorbindu-se despre un loc situat undeva în interiorul
vaginului dumneavoastră şi care, atunci când este atins, poate înnebuni orice
femeie. 'ste cunoscut de regulă sub numele de $unctul %, numit astfel în onoarea
medicului 'rnest Irafenberg, care l-a descris pentru prima oară în O:%. @ai
recent, el a fost denumit $unctul de declan&are internă sau :uretele uretral. +eşi
ideea nu este nouă, ea rămâne încă destul de controversată, căci anumite femei îl
descoperă, în timp ce altele nu. " teorie actuală susţine că (unctul I este situat la
încrucişarea mai multor glande, canale, vase sanguine şi terminaţii nervoase care
înconoară uretra femeii.
5+' B' IRB'K&' 1C'B& (5C& C 'T1C&7&1&'6 @aoritatea
femeilor care l-au descoperit îl situează la circa 0-: cm în interiorul vaginului, pe
peretele superior anterior, c#iar în spatele osului pubian )vezi fig. =, de la
pagina *.
+acă nu sunteţi excitată, (unctul I este dificil de găsit. +acă este stimulat, el
se poate inflama atingând dimensiunea unei monezi de cincizeci de centime sau mai
mult, proeminentă pe peretele vaginal. 1lan şi +onna Nrauer consideră că
momentul care succede imediat după orgasm este cel mai potrivit pentru a-l
descoperi 'l este dea puţin umflat şi sensibil, dând senzaţia de a fi striat sau
alcătuit din umflături
punct )sau solicitareaminuscule!.
parteneruluiCei
dedoi cercetători
a face recomandă
acest lucru* mângâierea
într-un acestuio
ritm de circa
mângâiere pe secundă şi încercarea unor presiuni mai mari sau mai mici. @omentul
cel mai favorabil pentru a stimula (unctul I este cel care precede cu puţin
orgasmul într-adevăr în momentul în care sunteţi cel mai excitată aveţi şansa cea
mai mare de a aprecia această stimulare.
'ste bine de ştiut că anumite femei resimt la început o uşoară senzaţie
neplăcută sau o nevoie de a urina atunci când (unctul I le este stimulat. 1cest lucru
este perfect normal. +acă vi se întâmplă aşa ceva, soţii Nrauer sugerează să
diminuaţi presiunea sau să îi solicitaţi partenerului o mai mare delicateţe. (oate dura
circa un minut până când senzaţia de disconfort sau aparenta nevoie de urinare sunt
$J
înlocuite de senzaţii agreabile. +acă vă temeţi că veţi urina, este mai bine să o faceţi
înainte de a merge în dormitor, sau să încercaţi să găsiţi (unctul I în timp ce vă
aflaţi la toaletă, ceea ce vă va permite să vă asiguraţi că vezica dumneavoastră este
într-adevăr goală.
În poziţia cea mai obişnuită, faţă în faţă, numită şi a misionarului, penisul
partenerului dumneavoastră trece în întregime de-a lungul (unctului I. Aui îi va fi
mult mai uşor să îl stimuleze dacă vă alungiţi pe burtă şi dacă el vă penetrează pe la
spate, sau dacă dumneavoastră vă aflaţi deasupra, postură în care puteţi să vă
poziţionaţi pentru a obţine o cât mai mare plăcere sexuală. (enetrările superficiale
sunt de asemenea cele care convin cel mai bine acestui tip de stimulare. &otuşi,
miloacele cele mai directe sau mai eficace de a atinge la început (unctul I sunt
degetele )ale dumneavoastră sau ale lui*.
1numite femei susţin că punctele cele mai sensibile se situează la umătatea
drumului către spatele vaginului de-a lungul pereţilor acestuia. În aceste puncte
există interesecţii nervoase, ceea ce poate explica sensibilitatea lor la presiune. 1lte
femei susţin că cea mai sensibilă parte a lor este fundul vaginului. În timp ce
partenerul dumneavoastră
direcţii )ceea ce noi numim învaţă să penetreze
+n&uru!are/ profund
, el va putea şi aceste
stimula superficial
puncteîndiferite,
diferite
precum şi altele care vă aparţin numai dumneavoastră
1tunci când fac dragoste în poziţia superioară, maoritatea femeilor învaţă să
se orienteze şi să îşi pivoteze bazinul astfel încât să dirieze penisul partenerului lor
către zonele cele mai sensibile ale vaginului. +upă cum afirmam în capitolul cinci,
această poziţie presupune numeroase avantae, iar aceasta nu numai pentru femei,
căci atunci când se află dedesubt, bărbaţii pot atinge mult mai uşor orgasmele
multiple. (oziţia are deopotrivă şi o serie de dezavantae, îndeosebi a ung#iului de
penetrare care vă poate da impresia că penisul partenerului dumneavoastră s-a
scurtat cu doi sau trei centimetri. (e de altă parte, în această poziţie partenerul
dumneavoastră va avea dificultăţi mai mari să îşi menţină erecţia o vreme mai
îndelungată, datorită gravitaţiei care are tendinţa de a retrage sângele din penisul
său. 1tunci când femeile se află dedesubt, ele nu îşi dau de multe ori seama că îşi
pot pivota activ bazinul, şi îndeosebi sacrumul, pentru a g#ida astfel penisul
partenerului lor către punctele cele mai sensibile ale vaginului. +acă veţi învăţa să
practicaţi amândoi tDist cu bazinul, vă va fi uşor să dansaţi cele patru sute de
lovituri! )pentru o descriere mai detaliată a poziţiilor amoroase, citiţi secţiunea
numită (oziţii pentru plăcere şi sănătate! din capitolul cinci*.

Mu/chiul sexual al 0emeii


$M
@uşc#iul dumneavoastră sexual, numit şi pubo-coccigian )dar mai cunoscut
pur şi simplu sub numele de muşc#iul (C!*, este o fâşie musculară care leagă osul
pelvian în partea din faţă cu coccisul în partea din spate )vezi fig. $*, înconurând
uretra, vaginul şi anusul. 'l formează o centură care susţine nu numai uterul,
trompele fallopiene şi ovarele, ci şi toate organele dumneavoastră interne. +acă
muşc#iul dumneavoastră (C nu este suficient de puternic, organele dumneavoastră
nu vor avea o susţinere suficientă, ceea ce va genera lăsarea lor în os.
@uşc#iul (C serveşte de asemenea la retenţia urinei aceasta este de altfel
calea cea mai uşoară prin care femeile îl pot identifica. (e de altă parte, pentru a nu
se rupe în timpul naşterii, muşc#iul perineal trebuie să fie deopotrivă puternic şi
flexibil. Btresul naşterii îl poate totuşi slăbi. +upă cum explică dr. 1ngela B#en,
acupunctor şi instructor de &ao Curativ Îndeosebi după naştere, femeia are
tendinţa să obosească mai uşorH ea nu mai resimte aceeaşi plăcere atunci când face
dragoste. +eşi acest lucru nu este valabil pentru toate femeil e, el reprezintă totuşi o
constantă în maoritatea cazurilor!. Kung-fu sexual le poate permite femeilor să îşi
regăsească rapid energia şi vitalitatea sexuală după naştere.

7mportanţa
de către muşc#iului
1rnold 2egel, (C a fost 1cesta
un ginecolog. descoperită
a pusînla"cccident în timpulexerciţii
punct faimoasele anilor /0%
2egel, care au autat numeroase femei să îşi controleze vezicile şi să nască mai
uşor. lterior, femeile au început să utilizeze aceste exerciţii pentru a-şi amplifica
dorinţa sexuală, pentru a-şi intensifica orgasmele şi pentru a deveni multiorgasmice.
+r. B#en subliniază Iraţie practicării acestor exerciţii, toate femeile îşi pot
amplifica intensitatea orgasmelor, sporind simultan numărul şi frecvenţa acestora!.
Descoperiţi-vă mu/chiul #C
@aniera cea mai uşoară de a descoperi muşc#iul (C constă în a întrerupe
fluxul
toaletă.de1siguraţi-vă
urină contractând
atunci cămuşc#ii
stomaculbazinului următoarea
şi muşc#ii coapselordată cândrelaxate.
rămân mergeţi&ot
la ce
aveţi de făcut este să izolaţi muşc#iul (C. +acă acesta este puternic, ar trebui să
puteţi opri fluxul de urină care curge, lăsându-l apoi să pornească din nou. +acă
acest exerciţiu vi se pare dificil, iar în timpul contracţiei continuă să picure puţină
urină, rezultă că muşc#iul dumneavoastră (C este încă slab. 5u aveţi nici un motiv
să vă îngrioraţi el poate fi întărit rapid prin antrenament. +acă blocaţi şi relansaţi
cu uşurinţă etul de urină, rezultă că muşc#iul dumneavoastră (C este suficient de
puternic. &otuşi, plăcerea dumneavoastră sexuală şi starea dumneavoastră de
sănătate se vor amplifica considerabil dacă veţi practica exerciţiile (C.

$=
Întărirea acestui muşc#i nu permite numai să vă amelioraţi viaţa sexuală, ci şi
să evitaţi eventualele probleme ale vezicii )sau să le vindecaţi pe acelea de care
suferiţi dea*. 'ste posibil ca această întrerupere a etului de urină să provoace la
început o senzaţie de gâdilare. 'a reprezintă o reacţie perfect normală, care va
dispărea în decursul a câteva săptămâni, exceptând cazul în care aveţi o infecţie
dintr-un motiv oarecare în acest caz este recomandabil să consultaţi un medic şi să
rezolvaţi această problemă înainte de a relua practica. +acă simţiţi o stare de
oboseală
nevoie degenerală, aceasta se datorează faptului că muşc#iul dumneavoastră are
antrenament.
'xerciţiul  pentru parteneră
"prirea etului
$. Expiraţi lent /i cu 0orţă2 expul18n" urina.
3. !nspiraţi /i contractaţi mu/chiul #C pentru a 4ntrerupe 7etul "e urină
:asiguraţi-vă că stomacul /i mu/chii coapselor sunt relaxate;.
B. Expiraţi /i re4ncepeţi să urinaţi.
. 5epetaţi
terminat etapele 3 /i B "e patru sau cinci ori2 sau p8nă c8n" aţi
"e urinat.
'xerciţiul 9 pentru parteneră
@uşc#ii (C
$. !nspiraţi 4n timp ce vă concentraţi asupra ba1inului.
3. *n timp ce expiraţi2 contractaţi 4n acela/i timp mu/chiul #C /i mu/chii
circulari "in 7urul ochilor /i ai gurii.
B. !nspiraţi /i relaxaţi-vă2 "estin18n" toţi mu/chii.
. 5epetaţi contracţia mu/chilor pe inspiraţie /i relaxarea lor pe expiraţie2
"e H p8nă la BF "e ori.
*ntărirea mu/chiului sexual
În "ccident există o mare varietate de exerciţii pentru a întări muşc#iul (C.
@aoritatea dintre acestea nu reprezintă decât adaptări ale te#nicii srcinale a lui
2egel. &oate vă învaţă să contractaţi, iar apoi să destindeţi muşc#iul (C, singurele
care variază fiind frecvenţa şi numărul de repetiţii. 'xerciţiul muşc#iului (C se
inspiră dintr-o te#nică taoistă tradiţională. 'l are la bază faptul că muşc#ii circulari
ai corpului )cei ai oc#ilor, ai gurii, ai perineului şi ai anusului* sunt legaţi. 1tunci

$O
când contractaţi muşc#ii care înconoară oc#ii şi gura, pute ţi amplifica simultan
forţa muşc#ilor (C.
+eşi această contracţie a muşc#ilor feţei, oc#ilor şi buzelor vă aută să
contractaţi simultan muşc#iul (C din urul vaginului, ceea ce contează mai mult în
acest antrenament este să contractaţi şi să relaxaţi succesiv muşc#iu l (C cât de des
posibil, lucru pe care îl puteţi face practic oriunde, când conduceţi, când priviţi la
televizor, când trimiteţi un fax, în timpul unei şedinţe plicticoase. Bpre exemplu,
puteţi număra contracţiile în timp ce semaforul este roşu sau puteţi menţine o
singură contracţie până când acesta trece pe culoarea verde. +e asemenea, puteţi
efectua aceste contracţii ale muşc#iului (C oricând doriţi, fără să fiţi obligată să
contractaţi în acelaşi timp oc#ii şi buzele.
rmăriţi să faceţi acest exerciţiu de cel puţin două-trei ori pe zi, sau oricât de
des doriţi. Aa început el vă va genera o anumită stare de oboseală, la fel ca şi oricare
alt exerciţiu fizic. 5u forţaţiH mulţumiţi-vă să creşteţi numărul de repetiţii în mod
gradat. 8egularitatea contează mai mult decât cantitatea. n mod prin care
exerciţiul poate deveni o practică cotidiană constă în a-l lega de anumite
evenimente
alungirea în zilnice, spreînainte
pat, seara, exemplu,
de ade trezirea" de
adormi. dimineaţă,
manieră efectuarea
încă şi unuideduş
mai eficace sau
a vă
întări muşc#iul (C constă în a-l contracta în urul unui obiect rezistent degetul
dumneavoastră, cel al partenerului dumneavoastră, un aparat de vibromasa, sau
penisul iubitului dumneavoastră. 8ezistenţa vă va auta să strângeţi mai bine acest
muşc#i. Bpre exemplu, încercaţi să strângeţi mai întâi pumnul. Feţi observa că nu
puteţi să-l strângeţi decât până la un punct, dar dacă veţi încerca să-l strângeţi în
urul unui deget sau două de la cealaltă mână, contracţia va fi mult mai puternică.
1celaşi principiu este adevărat şi pentru muşc#iul (C.
+acă practicaţi împreună cu un partener, veţi putea să contractaţi muşc#iul (C
în urul degetului sau penisului acestuia şi el vă va putea spune dacă muşc#iul (C
este suficient de dezvoltat. +acă faceţi dragoste, fiecare dintre dumneavoastră puteţi
alterna rând pe rând contracţia muşc#iului (C. În timp ce dumneavoastră contractaţi
muşc#iul, strângeţi-i penisul, amplificând astfel senzaţiile dumneavoastră şi ale
sale. 1tunci când vine rândul lui, el îşi poate întări erecţia în interiorul vintrei
dumneavoastră, stimulând simultan şi (unctul I. " altă practică extrem de
agreabilă constă în a relaxa muşc#iul (C în timp ce vă apropiaţi unul de celălalt şi
în a-l contracta atunci când vă separaţi. 1ceasta amplifică senzaţia de sugere,
extrem de excitantă deopotrivă pentru el ca şi pentru dumneavoastră

*ntărirea ansamblului vaginal


0%
În C#ina, femeile utilizau un ou de piatră pentru a-şi întări muşc#iul (C şi
muşc#iul vaginal. +upă părearea noastră, o piatră de ad în formă de ou este ideală
pentru acest exerciţiu. (ompele (C vor întări cu siguranţă muşc#iul dumneavoastră
(C într-o manieră considerabilă, dar puteţi accelera încă şi mai mult acest proces
folosind un ou de piatră, pentru a crea o rezistenţă. În "ccident, medicii prescriu
astăzi exerciţii care folosesc greutăţi din oţel inoxidabil, numite tampoane-!alast,
pentru a întări muşc#ii pelvieni ai femeilor, îndeosebi pentru cele care au dificultăţi
în a-şi controla
sănătatea vezica,
bazinului maisingurele
nu sunt ales dupăindicaţi
naştere. "ricum,
i pentru naşterea
această unuiacopil
practică şi
exerciţiului
oului. 4emeile taoiste o folosesc de mii de ani pentru a-şi spori controlul muşc#iului
vaginal şi pentru a cunoaşte o mai mare plăcere atunci când fac dragoste, plăcere
împărtăşită şi de iubiţii lor.
(ractica oului de ad este destul de simplă. 7nseraţi un ou lubrefiat în interiorul
vaginului )în maniera unui tampon igienic*, şi făceţi-l să urce şi să coboare, punând
la lucru muşc#ii din această regiune. neori nu veţi mai simţi deloc oul atunci când
acesta este profund inserat, dar aceasta nu vă va împiedica să îl faceţi să urce şi să
coboare, strângând perineul şi vaginul pentru a-i imprima mişcarea de ridicare, apoi
împingând către în os )ca şi cum ar fi vorba de o mişcare intestinală* pentru a-l face
să coboare din nou )vezi fig. $9*. Feţi putea strânge apoi perineul şi vaginul o dată
în plus pentru a-l face să urce, expulzându-l apoi în afară. 'xerciţiul poate fi
practicat timp de două minute.
7nstructorul de &ao Curativ @arcia 2erDit explică cum poate fi preparat şi
întreţinut un ou de ad +upă ce aţi adus oul acasă, trebuie să începeţi prin a-l
steriliza, fie prin fierbere, fie lăsându-l timp de % minute într-o soluţie care conţine
o parte 1pă de Lavel, şi zece părţi de apă. Clătiţi-l apoi bine. 5u va fi nevoie să
sterilizaţi oul decât prima oară, înainte de a vă folosi de el. lterior, va fi suficient

cu îloţet!.
clătiţi cu săpun şi apă după fiecare folosire, sau să îl lăsaţi într-o soluţie de apă
(uteţi comanda un asemenea ou de la Centrul de &ao Curativ )vezi adresele de
la sfârşitul lucrării*H un asemenea ou conţine o găurică interioară prin care puteţi
trece un fir dentar, a cărui extremitate va rămâne în afara vaginului, astfel încât la
sfârşitul exerciţiului să îl puteţi scoate cu uşurinţă, ca şi cum ar fi vorba de un
tampon igienic. 'xistă şi un alt avanta în a vă servi de un ou găurit prin care aţi
trecut un fir dentar, şi anume, acela că atunci când simţiţi urcând şi coborând oul în
interiorul vaginului, veţi simţi simultan şi deplasarea firului, ceea ce va amplifica

senzaţia
este dumneavoastră
infiltrat oul )detalii şi vă va permite
suplimentare să ştiţi
asupra cât de profund
exerciţiului oului şisau de practici
altor superficial
de
0
kung-fu sexual pentru femei pot fi găsite în lucrarea 7ao al iu!irii regăsite" energia
sexuală feminină, vezi anexa*.
'xerciţiul $ pentru parteneră
Întărirea ansamblului vaginului
$. !nseraţi 4n vagin =un ou "e piatră>2 4n timp ce vă a0laţi culcată :"acă nu
vă simţiţi su0icient "e lubre0iată2 puteţi hi"rata =oul> cu apă2 salivă2 sau cu un
lubre0iant solubil 4n apă;.
3. Contractaţi mu/chiul #C2 0ăc8n" oul să intre 4n interiorul vaginului2
apoi 4mpingeţi u/or pentru a-l a"uce "in nou către "eschi1ătura acestuia.
B. 5epetaţi mi/carea "e "u-te-vino "e H2 $ sau BF "e ori.
. După ce aţi terminat2 4mpingeţi cu 0orţă pentru a expul1a oul.
1 IRB7 C1A'1
Ki dacă...
O ME A 5(MA) *+6+DA,. Dacă utili1aţi un ou fără fir& acesta vă
poate "a cel
contea1ă uneori
mai impresia
mult estecăsăs-a 4n0un"at.
evitaţi *ntr-o
panica. asemenea
+u uitaţi că oulsituaţie2
nu poateceea ce
merge
prea "eparte. Cu calm2 veri0icaţi "acă vaginul "umneavoastră vă "ă impresia
"e a 0i sec 4n interior. Dacă acesta este ca1ul2 puteţi să vă 0olosiţi "egetul pentru
a intro"uce puţin lubre0iant :pe ba1ă "e apă; 4n interiorul vaginului /i 4n 7urul
"eschi1ăturii sale. A"optaţi o po1iţie pe vine sau a/e1aţi-vă pe toaletă2
4mping8n" mu/chii interiori către 4n 7os pentru a expul1a oul. Dacă acesta
re0u1ă să iasă2 puteţi 4ncerca să săriţi "e sus 4n 7os /i să r8"eţi. 5eluaţi apoi
po1iţia pe vine /i 4mpingeţi 4n 7os. Dacă nici această tehnică nu merge2
continuaţi 4n mo" normal cu activităţile "umneavoastră "e peste 1i. Aceasta va
"a mu/chilor "umneavoastră timpul pentru a se "estine /i este 0oarte probabil
că oul va 4ncepe să coboare singur2 ceea ce va permite să-l expul1aţi mai u/or.
*n 0ine2 puteţi insera "egetul :4ncă /i mai bine ar 0i ca un prieten sau partenerul
"umneavoastră să 4/i insere1e "egetul lui; /i să scoateţi oul pe această cale.
Această meto"ă nu poate "a gre/2 "ar "acă continuaţi totu/i să aveţi probleme2
apelaţi la un instructor "e ,ao Curativ. Oricum2 "acă veţi utili1a un ou găurit
la care aţi ata/at un 0ir2 nu veţi avea nicio"ată acest tip "e probleme.
O ME A5E + M!5O) CAM C!DA, A,+C! CR+D * )CO,.
Dacă secreţiile "umneavoastră au un miros neobi/nuit2 este posibil să su0eriţi
"e o in0ecţie vaginală.
recoman"ăm Aceastaexerciţiul
să nu practicaţi nu se "atorea1ă
cu oul utili1ării
:"e alt0el oului2 "ar oricum
nici Marea vă
Aspiraţie;
09
4nainte ca in0ecţia să se 0i vin"ecat. Există numeroase reme"ii extrem "e
simple2 care pot 0i preparate acasă2 4mpotriva in0ecţiilor vaginale. Consultaţi 4n
acest sens o persoană care lucrea1ă la o clinică pentru 0emei sau la un me"ic.
A/a cum vă puteţi "a seama2 practica acestor exerciţii /i 4ntărirea
mu/chiului #C 4ntr-o manieră generală "eclan/ea1ă uneori o stare "e excitaţie
sexuală. De alt0el2 exerciţiile "e "e1voltare a mu/chiului #C au "rept scop
reali1area /i atingerea plenară a potenţialului "umneavoastră orgasmic2 iar
"acă partenerul "umneavoastră este la r8n"ul lui un bărbat multiorgasmic2 nu
ar trebui să aveţi "i0icultăţi 4n a vă satis0ace "orinţele2 chiar "acă acestea au
căpătat o amploare nouă. Dacă nu aveţi un iubit sau "acă partenerul
"umneavoastră nu este pre1ent2 aveţi opţiunea "e a vă o0eri singură plăcerea
erotică sau "e a recurge la exerciţiul Marii Aspiraţii2 "escris ulterior 4n acest
capitol2 pentru a "i0u1a energia sexuală "in 1ona organelor genitale către
restul organismului2 un"e va putea să vă "inami1e1e /i să vă 4ntinerească.
Orgasmele vaginale /i uterine pro0un"e
1şa cum am menţionat mai sus, femeile posedă doi nervi sexuali diferiţi cel
genital, legat de clitoris şi de pielea înconurătoare, şi cel pelvian, legat de vagin şi
de uter. Cu puţin antrenament, femeile îşi pot trezi senzaţiile interioare, simţind
profunde contracţii vaginale şi uterine. " femeie multiorgasmică îşi descria astfel
exeperienţa Aa început, practicam singură. Îmi contractam şi îmi relaxam succesiv
muşc#ii vaginali, deplasând apoi aceste contracţii din ce în ce mai sus către uter. În
curând, aceste contracţii au început să devină involuntare în timp ce făceam
dragoste. 'ra cu adevărat uluitor!.
1ceste orgasme extrem de plăcute şi de puternice le erau foarte familiare
femeilor c#ineze care practicau &ao şi care îşi putea controla muşc#ii vaginali şi
uterini
studiat graţie
aceste practicii
contracţiiexerciţiului cu oul
profunde de de piatră.
împingere În exterior!,
către anii /=%, soţii Nrauer
pe care le-auau
calificat drept reacţii sexuale extinse!. Nazându-se pe înregistrarea impulsurilor
electrice ale creierului )electroencefalograme*, cei doi au remarcat c#iar că undele
cerebrale ale unei femei în timpul unui orgasm uterin sunt asemănătoare cu cele ale
persoanelor aflate în stări profunde de meditaţie. &aoiştii au sfătuit întotdeauna
femeile să se aute singure în a experimenta aceste orgasme incredibil de intense,
dezvoltând o cunoaştere şi o sensibilitate mai mare a muşc#ilor lor vaginali şi
uterini profunzi.
Circularea energiei sexuale

0$
+acă veţi învăţa să puneţi în mişcare energia, veţi putea extinde şi difuza
orgasmele dumneavoastră de-a lungul întregului corp. +r. 1ngela B#en explică
+acă ascensionaţi energia înainte şi în timpul orgasmului, acesta va deveni mai
intens şi va dura mai mult timp. Feţi rămâne astfel mai puţin obosită după orgasm!.
Circularea energiei sexuale irigă ansamblul corpului cu o forţă curativă şi vă
permite să experimentaţi raporturi sexuale cu adevărat extatice împreună cu
partenerul dumneavoastră 1ceastă capacitate de a circula energia sexuală reprezintă
fundamentul
eaculaţi, este unei
încă şisexualităţi transcendente
mai important şi aînunei
să vă antrenaţi sănătăţi
a conserva vibrante
şi circula )dacă
această
energie, căci în caz contrar, veţi sfârşi prin a rămâne golită de energie*.
'xerciţiul @arii Contracţii pentru 4emei )exerciţiul : pentru parteneră* vă va
auta să circulaţi energia sexuală în restul corpului. 5umeroase femei aung să
aspire energia în sus fără prea mult antrenament. n adept al orgasmului multiplu
îşi amintea 4ără nici cel mai mic antrenament sau experienţă a meditaţiei, iubita
mea a reuşit să-şi ascensioneze instinctiv energia de-a lungul corpului, aşa cum
numai femeile pot să o facă!.

'xerciţiul 0 pentru parteneră


1profundarea orgasmelor
J$. *nchi"eţi ochii /i vi1uali1aţi-vă uterul :ve1i 0ig. BB;. Atunci c8n"
vi1uali1aţi o parte a corpului2 stabiliţi cu aceasta o legătură mai puternică
"atorită 0u1iunii "intre corp /i minte.
3. 'ăsiţi apoi locul un"e se găse/te uterul. 5ăm8neţi 4n picioare /i plasaţi
"egetele mari "easupra ombilicului2 ast0el 4nc8t acestea să 0orme1e 4mpreună
cu cele "ouă arătătoare un triunghi ascuţit cu v8r0ul 4n 7os :ve1i 0ig. B;.
#unctul 4n care arătătoarele se unesc repre1intă amplasamentul aproximativ al
uteruluiS acesta are
natural "easupra "imensiunea unui prune mici :inelarele se plasea1ă 4n mo"
ovarelor;.
B. !nspiraţi2 iar 4n timp ce expiraţi2 str8ngeţi u/or ochii /i gura2 /i simţiţi
cum se contractă partea "in spate a vaginului2 4n pro0un1imile 0iinţei
"umneavoastră :la 4nălţimea colului uterin;. Dacă practicaţi corect exerciţiul2
veţi resimţi o u/oară contracţie orgasmică 4n pro0un1ime.
Depă/irea "i0icultăţilor
+upă cum am menţionat în secţiunea intitulată nde cerebrale şi reflexe! din
capitolul unu, ştiinţa occidentală a confirmat recent că orgasmul este simultan o
stare de spirit şi un fenomen fizic. (e de altă parte, această stare de conştiinţă este
00
intim legată de tot ce aţi învăţat până acum. În anul O$O, antropologul @argaret
@ead a demonstrat în ce măsură depinde orgasmul de aşteptările culturale ale
societăţii. 'a a comparat două triburi învecinate care trăiesc pe o insulă din 5oua
Iuinee, în "ceanul (acific. &ribul @undugumor crede că femeile trăiesc orgasme,
în timp ce vecinii lor, 1rapas#, nu cred acest lucru. În consecinţă - iar acest lucru nu
este deloc surprinzător - maoritatea femeilor mundugumoriene sunt orgasmice, în
timp ce marea maoritate a arapas#ienelor nu sunt. Cum acceptarea culturală oacă
un rol întreagă
lumea determinant şi toate
şi din esenţial în totistoriei
epocile ceea ceaune face
fost plăcere,
nevoie să îşinumeroase femei din
limiteze potenţialul
orgasmic datorită preudecăţilor societăţii.
În general, femeile cunosc două tipuri de probleme orgasmice. +acă nu aţi
avut încă un orgasm, sunteţi preorgasmică. +acă aveţi uneori orgasme, dar nu
întotdeauna, spre exemplu, aveţi orgasme când sunteţi singură, dar nu şi în
compania unui partener, sunteţi circumstanţial orgasmică. 1proape toate femeile
preorgasmice pot învăţa destul de rapid să aibă orgasme. 4actorul de reuşită cel mai
important constă în a accepta autocultivarea erotică şi responsabilitatea propriei
desfătări în cursul relaţiilor sexuale. Înainte de toate, trebuie să acceptaţi să vă
stimulaţi singură )dacă acest lucru vi se pare dificil, raportaţi-vă la ce spuneam mai
devreme în acest capitol, în secţiunea "ferirea plăcerii sau autocultivarea! din
capitolul trei*.
1veţi nevoie înainte de toate să începeţi prin a vă familiariza cu corpul
dumneavoastră şi cu propria dumneavoastră sexualitate. Bentimentele negative în
legătură cu aparenţa dumneavoastră corporală vă pot distrage în timp ce faceţi
dragoste, scurtcircuitându-vă capacitatea de a trăi plăcerea şi de a atinge orgasmul.
Începeţi prin a vă privi în oglindă fără să vă criticaţi. 1preciaţi frumus eţea trupului
dumneavoastră şi capacitatea lui de a vă procura plăcere. Începeţi apoi să îl
exploraţi. @ângâiaţi-vă
folosi în acest scop ulei,întregul
care vă corp
poateînainte de a senzaţiile
amplifica vă abordaşipărţile genitale.
intensitatea (uteţi
stimulării.
Bexoterapeuţii reamintesc mereu că principalul organ sexual este creierul, astfel
încât este util să intraţi într-o anumită stare de spirit, într-o ambianţă mentală
erotică. Bpre exemplu, puteţi să rememoraţi o experienţă sexuală deosebit de
satisfăcătoare, să citiţi texte erotice sau să creaţi o fantasmă sexuală cu autorul
imaginaţiei.
(otrivit sexologilor 2inse3 şi ?ite, patru femei din cinci care îşi oferă plăcere
contează pe stimularea clitoridiană pentru a aunge la orgasm. Fă puteţi modula

mângâierile mai
marginilor, clitorisului
mult sauînmai
funcţie
puţindeferm,
preferinţe
de sus către
în os,extremitate sauînde-a
dintr-o parte alta,lungul
sau
0:
printr-o mângâiere circulară. 'xperimentaţi şi descoperiţi metoda care vă procură
cea mai mare plăcere. 5u este exclus ca un aparat de vibromasa să vă aute în acest
sens. 1legeţi-l pe cel care vă place cel mai mult. 1proape toate femeile pot învăţa
să trăiască orgasmul oferindu-şi singure plăcerea. 8eamintiţi-vă că nici un orgasm
nu este identic cu altul. 5umeroase femei orgasmice susţin că nu sunt astfel pentru
simplul motiv că şi-ar dori ca orgasmul lor să fie replica exactă a unuia trăit
anterior, sau să facă să se cutremure cerul şi pământul!. În viziunea lui Aonnie
Narbac#
aşteptările 'xperienţa iniţială
lor le fac să spere a maorităţii
veritabile femeilor
focuri de este moderată, în timp ce
artificii!.
Când vă simţiţi pregătită să ieşiţi în public!, lăsaţi-vă partenerul să vă
stimuleze în maniera pe care o apreciaţi. Bpuneţi-i ce anume aşteptaţi de la el sau
arătaţi-i personal. Când sunteţi gata, lăsaţi-vă penetrat ă. 8eamintiţi-vă că numai de
dumneavoastră depinde propria plăcere. 1doptaţi poziţia care vă stimulează în cea
mai mare măsură şi continuaţi să vă atingeţi sau să g#idaţi mâna partenerului către
clitorisul dumneavoastră. În timp ce faceţi dragoste, orientaţi penisul său cu autorul
bazinului pentru a obţine cea mai mare plăcere posibilă.

+acăacest
întâmplă aţi avut orgasme
lucru, este într-un
bine sămoment din ce
decantaţi viaţă, dar îns-aprezent
anume nu se Btarea
sc#imbat. mai
dumneavoastră de sănătate este la fel de bună6 Buferiţi de o infecţie sau luaţi
medicamente care ar putea să vă reducă dorinţa6 5umeroase femei se simt mai
puţin excitate în timpul sarcinii sau al alăptării, în timp ce altele nu. În cazul în care
consideraţi că problema este de natură fizică, consultaţi un medic. 1numite remedii
farmaceutice, anumite medicamente şi anumite afecţiuni cum ar fi diabetul pot
in#iba orgasmul. B-a sc#imbat cumva partenerul dumneavoastră6 Bau poate s-a
transformat relaţia dumneavoastră într-o manieră sau alta6 @anifestaţi cumva
sentimente de mânie ori resentimente pe care nu le exprimaţi desc#is6 Bunteţi
distrată de copiiînainte
aceste întrebări sau de de
muncă6 'ste important
căuta miloacele cele să
maiabordaţi şi pentru
potrivite să trataţi fiecare
a trăi din
o plăcere
mai intensă.
+acă sunteţi orgasmică atunci când vă oferiţi singură plăcere, dar nu şi atunci
când faceţi dragoste, este bine să stabiliţi ce anume vă lipseşte atunci când sunteţi
cu partenerul dumneavoastră. Bunteţi cumva prea axată pe propria lui plăcere în
detrimentul plăcerii dumneavoastră6 Fă simţiţi stânenită6 5u atingeţi o stare de
excitaţie sexuală suficientă6 rmăriţi să prelungiţi mai mult preludiile amoroase şi
să vă asiguraţi că dorinţa dumneavoastră a devenit imperioasă înainte de a începe să

faceţi dragoste,
preferând sau acesteia
în locul nu vă mai gândiţi lareciproce
stimulările penetrarecuo anumită perioadă
gura şi cu mânile.de1tingerea
timp,
0J
orgasmului înainte de a face dragoste vă va facilita calea către orgasm în timpul
relaţiilor sexuale.
+acă puteţi trăi un orgasm printr-o sexual itate manuală sau orală, dar nu şi ca
urmare a penetrărilor, întrebaţi-vă dacă acestea vă provoacă neplăceri. În acest caz,
sunteţi suficient de lubrefiată6 Bunteţi în măsură să alegeţi corect ung#iul şi
numărul de penetrări6 În caz contrar, încercaţi o altă poziţie. +acă durerea nu
reprezintă o problemă, dar totuşi nu trăiţi orgasme în timpul raporturilor sexuale,
solicitaţi-i partenerului dumneavoastră să îşi folosească mânile sau gura pentru a vă
aduce la orgasm înainte de a face dragoste. 'xploraţi şi lăsaţi-l pe partenerul
dumneavoastră să exploreze la rândul lui (unctul I sau alte puncte sensibile.
Încercaţi diferite poziţii, cu dumneavoastră deasupra sau aşezată pe coapsele lui, ori
printr-o penetrare pe la spate, posturi care au toate tendinţa de a stimula (unctul I
într-o mai mare măsură decât altele. 1mintiţi-vă de asemenea să utilizaţi propriile
degete, împreună cu ale sale sau nu, pentru a atinge orgasmul.
+acă cu toate acestea nu reuşiţi să atingeţi un orgasm, nu disperaţi. 'xistă
nenumărate resurse pentru femeile preorgasmice, inclusiv cărţile, grupele şi
specialiştii pe face
taoiste, puteţi care îiexperienţa
puteţi consulta. În plus,
unor nivele este bine
uluitor să ştiţi
de înalte de că graţieînsexualităţii
plăcere întregul
corp, cu sau fără orgasme. Învăţaţi să circulaţi energia şi plăcerea sexuală de-a
lungul întregului corp, ceea ce vă va permite să experimentaţi stări de fuziune cu
dumneavoastră înşivă şi cu partenerul dumneavoastră care vor face aproape
superfluă întrebarea 8Ai a#ut unul sau nu19 . Ceea ce este mai important decât un
orgasm sau c#iar decât orgasmul multiplu este să descoperiţi şi să exploraţi culmile
cele mai înalte ale plăcerii şi intimităţii care derivă dintr-o fuziune veritabilă între
corp, inimă şi minte.
'xerciţiul : pentru parteneră
@area 1spiraţie pentru 4emei
$. %i1uali1aţi-vă vaginul /i clitorisul. Dacă nu cunoa/teţi prea bine cum
arată aceastea2 observaţi-le cu a7utorul unei oglin1i.
3. Atingeţi u/or clitorisul /i bu1ele vaginului "umneavoastră p8nă 4n
momentul 4n care vă simţiţi excitată.
B. !nspiraţi2 iar apoi2 4n timpul expiraţiei2 contractaţi u/or vaginul2
str8ng8n" 1ona care 4ncon7oară clitorisul.
. !nspiraţi /i relaxaţi mu/chii2 imagin8n"u-vă că vaginul "umneavoastră
cre/te 4n "imensiune2 "eschi18n"u-se precum o 0loare.
0M
. 5epetaţi expiraţia /i contracţia2 apoi inspiraţia /i relaxarea "e H p8nă la
BF "e ori.
F. !maginaţi-vă că uterul /i ovarele "umneavoastră se "eschi" /i se 4nchi"
precum corolele unor 0lori.
G. Atunci c8n" simţiţi ampli0icarea intensităţii energiei "umneavoastră
sexuale2 relaxaţi-vă /i "iri7aţi-o către coccis /i sacrum2 apoi ascensionaţi-o "e-a
lungul coloanei vertebrale p8nă 4n 1ona creierului :ve1i 0ig. B;. Dacă aveţi
"i0icultăţi 4n a o 0ace să urce2 4ncercaţi să contractaţi vaginul /i anusul2
continu8n" să "iri7aţi sen1aţia orgasmică "e-a lungul coccisului /i sacrumului2
apoi al coloanei vertebrale2 p8nă la creier :"acă totu/i nu simţiţi urcarea
energiei2 puteţi 4ncercaţi să vă activaţi pompa sacrală /i cea craniană2 proces
pe care l-am "escris 4n capitolul trei;.
. ăsaţi energia orgasmică să coboare precum un 0lui" către restul
trupului "umneavoastră2 sau "iri7aţi-o către o parte a acestuia care are mai
multă nevoie "e energie /i "e 4ntărire.

CA#. G. VA+' ! VA+'


#entru homosexuali

C#ina, la fel ca şi celelalte civilizaţii, a recunoscut de multă vreme practica


#omosexualităţii. +in punct de vedere istoric, aceasta este desemnată de termenul
lung-*ang, după numele amantului unui prinţ din secolul patru, 7uan-?siu=
termenul poate fi tradus prin expresia mâneca tăiată!, în amintirea unui împărat
despre care se spune că şi-ar fi tăiat mâneca pentru a nu îşi trezi amantul adormit.
+eşi în dintre
sexuale anumite epoci,încurtea
bărbaţi, imperială
timp ce c#ineză ea
în alte perioade a înc#is oc#ii asupra
le-a descuraat, totulrelaţiilor
în funcţie
de sexul diferitelor persoane care împărtăşeau dormitorul împăratului aflat la putere,
taoismul nu a condamnat niciodată #omosexualitatea, fidel principiului său de a
evita dezaprobarea oricărui aspect al experienţei sexuale umane, care face parte în
ansamblul ei din &ao. &aoismul preferă mai degrabă să îi înveţe pe oameni cum să
rămână într-o stare bună de sănătate, oricare ar fi preferinţele sexuale ale acestora.
?omosexuali trebuie pur şi simpul să cunoască practicile care îi vor auta să
întreţină relaţii satisfăcătoare şi sănătoase.
At8t timp c8t nu m-am săturat2 nu mă pot opri

0=
n scriitor şi militant 8ga*9 a dat odată un interviu la radio pe tema cărţii sale
referitoare la băile publice de dinaintea epocii B7+1, în care #omosexualii aveau
adeseori relaţii sexuale multiple în decursul aceleiaşi nopţi. Întrebat dacă dorinţa
pentru experienţe sexuale multiple reprezintă o caracteristică a bărbaţilor ga* în
general, autorul a răspuns pe loc că aceasta este o caracteristică a oricărei sexualităţi
masculine, dar că #eterosexualii sunt în general mai limitaţi de către sexualitatea
feminină. +acă - a continuat el - doriţi să ştiţi cu adevărat ce înseamnă sexualitatea
bărbaţilor
#omosexuali. neinfluenţată de cea a femeilor, este suficient să îi observaţi pe
&aoiştii consideră că această caracteristică a sexualităţii masculine este o
proprietate a energiei *ang, sau energia masculină )vezi capitolul cinci pentru
explicarea principiilor *in şi *ang*. 'lementul *ang este activ, volatil şi expansiv. În
timpul raporturilor #eterosexuale, elementul *in al femeii se uneşte şi ec#ilibrează
elementul *ang al bărbatului )după cum am văzut în capitolul cinci, *in şi *ang
reprezintă calităţi variabile care există deopotrivă la bărbaţi şi la femeiH anumiţi
bărbaţi sunt mai *in şi anumite femei mai *ang*. (otrivit taoiştilor, universul întreg
caută un ec#ilibru în relaţiile sale, la fel cum este cazul şi în natură.
În general, în timp ce doi #omosexuali fac dragoste, elementul *ang al
fiecăruia îl dinamizează pe cel al celuilalt, sporind mai degrabă decât să diminueze
dorinţa sexuală. 7nstructorul de &ao Curativ #omosexual N.L. Banterre explică
valoarea orgasmelor multiple pentru bărbaţii ga* Nărbaţii ga* au într-adevăr
nevoie de orgasme multiple. @aoritatea #eterosexualilor fac dragoste o dată sau de
două ori într-o seară. În sc#imb, este ceva obişnuit ca #omosexualii să aibă nevoie
de un număr mult mai mare de raporturi în cursul unei aceleiaşi nopţi. Iraţie acestei
practici, puteţi fi capabili să vă satisfaceţi plenar această dorinţă, indiferent dacă vă
aflaţi în compania unui partener sau nu!.
1ceastă expansivitate a energiei *ang este dificil de controlat, şi ea va încerca
adeseori să scape pe calea cea mai directă penisul. 5u este aşadar surprinzător că
obiectivul unei mari părţi a sexualităţii masculine #omosexuale, după arată
educatorul şi terapeutul sexolog Losep# 2ramer, este de a fi excitat pentru a
eacula!. 1ccentul pus pe eaculare este de înţeles întrucât aceasta vă permite să vă
satifaceţi dorinţa sexuală H după ce bărbatul a eaculat, el devine mai *in, sau cu alte
cuvinte, stabil, intern şi contractiv.
(entru a evita căderea în acest cerc vicios interminabil al eaculării, care este
extrem de epuizant pentru corpul şi sistemul dumneavoastră imunitar, aveţi tot
interesul
întreguluisăcorp.
vă cultivaţi propria
Canalizarea energie *in
şi păstrarea şi săenergii
acestei răspândiţi
esteenergia *ang
simultan de-a lungul
şi maniera în
0O
care puteţi deveni multiorgasmic, experimentând orgasme ale corpului întreg, mult
mai satisfăcătoare decât explozia genitală! cu care sunt obişnuiţi maoritatea
bărbaţilor. +upă cum explică N.L. Banterre +acă vă conservaţi sămânţa, veţi
regăsi acea epocă senzaţională în care bărbaţii se duceau la baia publică şi petreceau
nopţi întregi multiplicându-şi orgasmele. Învăţând această practică, puteţi face
acelaşi lucru, dar fără să vă epuizaţi, şi c#iar fără să aveţi nevoie să plecaţi de
acasă!.
Cultivaţi-vă energia sexuală
?omosexualii, la fel ca şi ceilalţi bărbaţi, au nevoie de circularea energiei
sexuale în interiorul corpului, atât pentru a-şi amplifica orgasmele cât şi pentru a
beneficia de puterea şi potenţialul curativ al acestora. În timpul raporturilor sexuale
non-eaculatorii este încă şi mai important pentru bărbaţi să îşi ascensioneze această
energie cu scopul de a-şi satisface dorinţa şi de a-şi transforma energia lor sexuală
volatilă ) cing-ci* într-o energie ci mai rafinată şi mai stabilă. 1m descris dea
te#nicile de circulare a energiei sexuale şi de separare a orgasmelor de eaculare în
capitolele doi şi trei. În continuare ne vom limita să descriem importanţa acestor
practici pentru #omosexuali şi cuplurile #omosexuale.
n bărbat #omosexual multiorgasmic îşi descrie astfel experienţa 1veam un
amant la 5eD GorE şi eram dea atât de fascinat de taoism încât i-am spus /&rebuie
să te apuci şi tuU. 5u i-am lăsat nici o alternativă. 1tunci când aveam c#ef să ne
amuzăm, începeam prin a ne uca unul cu celălalt. Când ne simţeam gata amândoi,
practicam @area 1spiraţie, fiecare în propriul său ritm. 1tunci când făceam
practica împreună, c#iar dacă circularea energiei nu era simultană, terminam
întotdeauna prin a fi satisfăcuţi simultan şi după numai două minute eram adormiţi.
Bc#imbul de energie continua în timpul somnului, într-o asemenea măsură eram
încărcaţi amândoi de energie sexuală!.
+upă cum am afirmat în capitolul trei, aceste practici pot fi făcute în
singurătate sau c#iar în compania unui partener care nu este fascinat de taoism!.
+upă cum explica un #omosexual multiorgasmic +upă ce mi-am oferit plăcere
sau am făcut dragoste, aplicând apoi @area 1spiraţie de patru sau cinci ori, am
terminat. C#iar dacă în acel moment ar veni la mine tipul cel mai splendid şi mi-ar
spune /Aasă-mă să ţi-o sugU, i-aş răspunde /&e rog, lasă-mă în paceU. Bunt
satisfăcut şi totuşi nu am eaculat!.
+acă aveţi unele dificultăţi în a vă controla energia sexuală *ang, este posibil
să aveţi nevoie de energie *in ec#ilibrantă şi liniştitoare. +in fericire există
numeroase surse de energie *in, căci cele două principii sunt prezente în natură,
:%
deopotrivă la nivel macrocosmic )cerul şi pământul* sau la scară microcosmică
)organismul uman*. Cum fiecare dintre noi posedăm energia *in ca şi energia *ang,
puteţi să vă cultivaţi singur calităţile *in precum gingăşia, blândeţea şi respectul de
sine )pentru o discuţie mai completă asupra modului de cultivare a acestor calităţi şi
de calmare a dezec#ilibrelor emoţionale, consultaţi lucrarea lui @antaE C#ia,
7ransformaţi stresul dumnea#oastră +n #italitate *. +acă vă raportaţi la mediul
înconurător, vă puteţi ec#ilibra energia direct pornind de la pământ. (otrivit
taoiştilor )şi absorbi
Nărbaţii pot altor numeroase tradiţii*
energia *in de la pământul este
pământ pur şi de natură
simplu femininămai
petrecând )adică *in*.
mult timp
în natură sau făcând grădinărit, sau o pot absorbi într-o formă mai concentrată,
absorbind energia ce provine de la pământ în momentul 1spiraţiei la 8ece, descrisă
în capitolul trei.
#racticaţi schimbarea
@aoritatea #omosexualilor sunt conştienţi de plăcerea potenţială care îşi are
sălaşul în zona prostatei şi a anusului )dacă nu simţiţi o asemenea plăcere, citiţi
secţiunea (rostata! din capitolul doi*. 'xistă bărbaţi ga* care continuă să îi
denigreze pe aceia
surprinzătoare, supuşi!,
datorită aflaţi
oprobiului carededesubt.
mai apasă1ceastă atitudine
încă asupra nu aeste
ideii de deloc
te lăsa
sărutat! şi asupra raportului existent în societatea occidentală între putere şi poziţia
de deasupra în timpul actului sexual. +upă cum am afirmat în capitolul cinci în
legătură cu cuplurile #eterosexuale, taoiştii consideră că persoana aflată deasupra nu
este dominantă, ci mai degrabă într-o poziţie de dăruire, prin care îi face un bine
partenerului )partenerei*. (ersoana aflată deasupra )mai activă* dăruieşte mai multă
energie sexuală )şi terapeutică* persoanei aflate dedesubt )mai pasivă*.
(otrivit taoiştilor, tot ceea ce este activ trebuie să fie şi pasiv, motiv pentru
care este recomandabil ca #omosexualii să sc#imbe cât mai mult rolurile
deopotrivă în poziţia deasupra, cât şi în cea dedesubt. +upă cum explica un bărbat
multiorgasmic, avantaele sunt evidente n bărbat care s-a aflat atât în poziţia
situată deasupra cât şi în cea situată dedesubt este un amant fără perec#e, pentru că
el ştie cum îşi poate satisface partenerul şi cum poate fi satisfăcut de el. +acă vă
plasaţi întotdeauna deasupra, nu veţi cunoaşte decât o singură versiune. 1celaşi
lucru se întâmplă dacă vă plasaţi întotdeauna dedesubt!.
1tunci când vă aflaţi în poziţia dedesubt , aveţi de asemenea avantaul de a vă
lăsa prostata masată în timpul coitului anal. (otrivit opiniei lui Btep#en &. C#ang,
exprimată în lucrarea sa, 7ao al sexologiei , #omosexualii care preferă în general
poziţia dedesubt au mai puţine probleme cu prostata decât cei aflaţi deasupra şi
:
decât #eterosexualii. +in păcate, maoritatea bărbaţilor au o singură preferinţă şi
adeseori nu doresc să exploreze alte posibilităţi.
+acă obişnuiţi să practicaţi poziţia superio ară şi nu doriţi să sc#imbaţi, puteţi
beneficia de o stimulare anală prin practicarea exerciţiului sfincterului anal. N.L.
Banterre explică 1tunci când vizualizează o penetrare, bărbaţii îşi imaginează
întotdeauna un obiect cu o lungime de 9% cm, dar în realitate este suficient un deget
de dimensiuni mici. (entru a te lăsa penetrat este nevoie de un anumit antrenament,
la fel ca şi în toate celelalte cazuri. 1veţi nevoie de un partener care să ştie să
practice acest lucru cu o anumită gingăşie şi este nevoie să învăţaţi să vă destindeţi
muşc#ii. C#iar dacă nu vă place să vă lăsaţi penetraţi, puteţi totuşi să vă ucaţi cu
anusul. Bimpla stimulare a exteriorului anusului este extrem de importantă pentru
întărirea muşc#ilor fesieri, esenţiali pentru a pune în mişcare energia sexuală!.
neori poate fi extrem de util pentru specialiştii poziţiei dedesubt de a deveni
activi, în loc să rămână de-a pururi pasivi. Cu cât veţi exersa mai mult muşc#iul (C
)vezi capitolul trei* şi sfincterul anal, cu atât mai uşor vă va fi să masaţi penisul
partenerului dumneavoastră, ceea ce vă va procura o plăcere mai mare amândurora.
N.L. Banterre
deveni continuă
o partidă +acăpentru
pe cinste! anusulpartenerul
dumneavoastră este cu adevărat
dumneavoastră. viguros,
Feţi putea astfelveţi
să îi
masaţi penisul în timp ce el vă penetrează. În acest fel, nu veţi mai fi complet pasiv,
aşteptând mereu să se întâmple!. Fă veţi asuma astfel un anumit rol activ în timpul
relaţiilor sexuale, contractând şi relaxând partea inferioară sau partea superioară a
anusului. (uteţi contracta aceste părţi extrem de rapid de două sau trei ori succesiv,
sau puteţi să vă lăsaţi partenerul să pătrundă mai profund, surprinzându-l apoi cu o
contracţie subită!.
Nărbaţii, #omosexuali sau nu, care abia încep să experimenteze stimularea
anală, se tem uneori de riscul unei rupturi a pielii ansului sau a colonului. Boluţia
constă pur şi simplu în a utiliza suficient lubrefiant şi în a găsi un partener suficient
de atent. 1lţi #omosexuali se tem că o sexualitate anală repetată le slăbeşte
sfincterul. Be pare însă că lucrurile stau c#iar invers şi acest tip de raporturi întăreşte
mai degrabă muşc#ii anusului. +acă totuşi aceştia vi se par prea slăbiţi, puteţi
încerca să-i întăriţi cu autorul exerciţiului sfincterului, descris în capitolul nouă.
Monogamie /i parteneri multipli
'poca B7+1 a dat naştere unei noi etici a monogamiei pentru bărbaţii ga*, ca
şi pentru #eterosexuali. +acă recurgeţi totuşi la te#nici sexuale mai sigure, nu ar
trebui să aveţi temeri în legătură cu partenerii multipli. &extele taoiste merg până
acolo încât pun la mare cinste avantaele frecventării unui mare număr de parteneri
:9
diferiţi. 1ceastă situaţie comportă totuşi o anumită dificultate practicile descrise în
această carte presupun o relaţie profundă a corpului, inimii, minţii şi spiritului, lucru
dificil de realizat c#iar şi cu un singur partener, şi cu atât mai mult atunci când aveţi
de-a face cu mai mulţi parteneri. (otrivit taoiştilor, o fuziune sexuală profundă,
#omsexuală sau nu, este preferabilă mai multor legături ce se menţin la un nivel
superificial.
Bexualitatea anonimă, care a caracterizat atâtea raporturi în "ccident, este
diametral opusă legăturii fizice, emoţionale şi spirituale pe care o presupune şi o
facilitează practica kung-fu sexual. 7ndiferent dacă faceţi sc#imb sau nu de fluide
corporale, există întotdeauna un sc#imb de energie. Fă recomandăm de aceea să vă
alegeţi cu înţelepciune partenerul )sau partenerii*.
O sexualitate mai sigură
@aoritatea #omosexualilor sunt extrem de conştienţi de necesitatea unei
sexualităţi fără pericole, şi sunt în general bine informaţi asupra te#nicilor specifice,
astfel încât nu vom detalia subiectul în această secţiune )dacă doriţi mai multe
detalii asupra artei şi ştiinţei folosirii prezervativelor, precum şi alte sfaturi conexe,
citiţi secţiunea numită Când să începi câteva cuvinte asupra unei sexualităţi mai
sigure! din capitolul cinci*. 'ste suficient să spunem că recomandăm cu fermitate o
sexualitate non-eaculatorie, glorificată de &ao pentru avantaele sale evidente
datorate reducerii sc#imbului de fluide corporale.
(rin non-eaculare nu numai că reduceţi fluxul către exterior, dar reduceţi
simultan şi refluxul către interior. +upă cum am menţionat în capitolul cinci, atunci
când expulzaţi sămânţa, în zona bazinului se creează un vid de presiune, care aspiră
toate lic#idele sau orice substanţe aflate în mediul înconurător, inclusiv bacteriile şi
viruşii, precum o pompă de cauciuc golită de aer. 1tunci când nu eaculaţi, riscul de
aimagina,
aspira bacteriile
acest lucruşieste
viruşii se diminuează
deosebit la maximum
de important )după cum
pentru penetrarea vă dat
anală, puteţi
fiind că
colonul conţine în mod natural un mare număr de bacterii*.
'ste bine totuşi să reamintim că c#iar şi atunci când practicaţi kung-fu sexual,
o cantitate mică de spermă este adeseori eaculată, astfel încât este preferabil să
continuaţi să utilizaţi celelalte precauţii profilactice, oricare ar fi acestea.
,erapia sexuală
5umeroase persoane nu înţeleg potenţialul curativ al sexualităţii. &aoiştii au
recunoscut dintotdeauna că sexul poate vindeca la fel de bine cum poate distruge.
Bexualitatea genitală
corp. +upă cum careLosep#
sublinia culminează prinnoi
2ramer, eaculare este în
acumulăm epuizantă pentru întregul
zona bazinului o energie
:$
sexuală, sursă a vieţii, dar în loc să o ascensionăm către creier şi către inimă, unde
ea ar putea să ne aute într-o mai mare măsură, permiţându-ne între altele să ne
perfecţionăm, noi o blocăm contractând muşc#ii pieptului şi ţinându-ne suflul.
5eavând încontro să meargă în altă parte, energia este păstrată ca într-o capcană în
zona bazinului, unde devine la un moment dat sufocantă, căutându-şi o ieşire în
forţă prin intermediul penisului, prin eaculare.
În kung-fu sexual, puteţi rămâne oricât de aproape de punctul de non-retur,
puteţi simţi c#iar contracţiile orgasmice, dar fără să eaculaţi. Fă veţi familiariza
asfel cu amplificarea stării dumneavoastră de excitaţie, descrisă în capitolul trei, şi
ceea ce este mai important, aspirând energia din zona organelor genitale de-a lungul
coloanei vertebrale, către restul organismului.
+upă ce aţi acumulat această energie, puteţi începe să o sc#imbaţi cu
partenerul dumneavoastră. 1cest sc#imb energetic afectează profund sănătatea şi
bunăstarea celor doi parteneri şi transcende cu uşurinţă pereţii de latex pe care ne-
am obişnuit să îi plasăm între noi. 5umai mentalitatea occidentală orientată către
izolarea individuală ne-a făcut să credem că este posibil să întreţinem raporturi
sexuale
definiţiafără aceastăraport
expresiei intimitate
sexualşi)în
fărălimba
această interpenetrare.
engleză intercourse+acă privim însă *c#iar
- interpenetrare este
limpede că semnificaţia ei este extrem de apropiată de concepţia taoistă legatură!,
raport!, conexiune!, sc#imb!, comuniune!.
+in nefericire, în loc să folosim barometrul specific sexualităţii, şi anume
starea de sănătate, noi am preferat în "ccident să folosim o măsură de ordin moral.
1ceastă abordare ne-a condus să evaluăm sexul în raport de criterii precum
plăcereaVduritatea şi puritateaVperversitatea, în funcţie de preferinţele specifice ale
cenzorilor. În decursul secolelor, sexualitatea ga* precum şi numeroase alte forme
de sexualitate, inclusiv actul autocultivării erotice, au fost definite drept păcate
perverse, orientate împotriva naturii. Bf. 1ugustin şi &oma +U1Wuino au mers până
acolo în care au calificat orice activitate sexuală ca fiind împotriva naturii!.
Înţelegând că sexualitatea reprezintă o puternică sursă de energie care îi
permite corpului să se menţină în viaţă - este vorba de energia ci - taoiştii au ştiut
să îi recunoască importanţa pentru sănătatea generală a organismului fizic, pentru
viaţa emoţională, pentru intelect şi pentru suflet. În decursul anilor /=%, ni s-a
reamintit în mod tragic că sexualitatea are deopotrivă puterea de a antrena maladii
grave, dar în frenezia şi în teama care au urmat psi#ozei declanşate, oamenii au uitat
de puterea ei curativă.

:0
Cultivarea energiei sexuale este aşadar extrem de importantă în epoca
virusului F7? şi a B7+1-ei. 1deseori, persoanele care se confruntă cu boli care le
ameninţă propria supravieţuire îşi pierd orice apetit sexual. 1cesta este însă c#iar
momentul în care ei ar avea cea mai mare nevoie de energia lor sexuală. N.L.
Banterre, care este infestat cu virusul F7? de unsprezece ani, explică 'nergia
sexuală este atât de importantă pentru buna circulaţie a energiei în întregul corp,
încât nu vă puteţi permite să nu o utilizaţi. 'recţia la trezirea de dimineaţă
reprezintă
beneficiază.un'a
semn important
reprezintă de vitalitate,
simultan de caredebărbaţii
şi o indicaţie atinşi de
însănătoşire, un boală
semn nu
clarmai
care
arată că sănătatea câştigă teren în faţa bolii!.
Nărbaţii )şi femeile* bolnavi de B7+1 sau atinşi de alte boli cu transmisie
sexuală manifestă adeseori şi alte două forme de rezistenţă care frânează procesul
natural de abordare a puterii curative a sexualităţii culpabilitatea )m-am
îmbolnăvit în timp ce făceam dragoste!* şi frica )nu vreau să îmi transmit boala şi
altor persoane!*. Bentimentele de acest tip sunt de înţeles, dar reprezintă totuşi erori.
1stfel, faptul că v-aţi îmbolnăvit în timp ce întreţineaţi relaţii sexuale nu înseamnă
că nu mai aveţi deloc nevoie de puterea curativă a sexualităţii dumneavoastră.
"amenii care se îmbolnăvesc din cauza aerului poluat sau a alimentelor nu
încetează totuşi să respire sau să se #rănească. (e de altă parte, dacă vă este teamă
să nu îmbolnăviţi şi alte persoane, vă puteţi linişti ştiind că sexualitatea non-
eaculatorie reduce aproape toate riscurile. +acă acest lucru nu vă linişteşte, puteţi
practica totuşi kung-fu sexual în singurătate, practici descrise în capitolele doi şi
trei.
(otrivit taoismului, este cu atât mai important să vă conservaţi sămânţa atunci
când suferiţi de o boală care vă ameninţă însăşi viaţa sau de orice boală sexuală
gravă. +upă cum explica acelaşi N.L. Banterre 5u există încă un remediu pentru
B7+1, dar ştim cu
timp împreună că virusul.
anumiten persoane morsigur
lucru este imediat, în timp
atâta timp cât
ce altele
corpultrăiesc încă mult
dumneavoastră
este ocupat cu procesul de reînnoire a spermei eaculate, el nu poate fabrica
globulele albe care îi sunt atât de necesare!.
1tunci când utilizaţi te#nicile de kung-fu sexual în scopul combaterii unei boli
grave, este esenţial să îi acordaţi corpului dumneavoastră timpul de a digera această
energie în creştere. +upă cum explica un adept al orgasmului multiplu care a reuşit
să depăşească o problemă gravă de sănătate 'nergia sexuală dispune de mari
virtuţi curative, dar acest proces de vindecare reprezintă un efort serios pentru

organism.pot
dispărute 'l apărea!.
poate fi la
+eînceput c#iar inconfortabil.
aceea, practicaţi Fec#i simptome
te#nicile descrise de mult
într-o manieră gradată,
::
pe măsură ce învăţaţi să folosiţi corect această puternică forţă curativă în
organismul dumneavoastră. În afara te#nicilor de kung-fu sexual, puteţi obţine mari
beneficii şi prin practicarea altor arte curative taoiste )vezi anexa pentru o listă a
celorlalte lucrări de &ao Curativ*.

CA#. . *+A!+,E DE A C<EMA !+),AA,O5

Câţi dintre noi nu au fost victima unor probleme sexuale, la un moment sau
altul din viaţă6 nii oamenii eaculea ză mai rapid decât altădată atunci când trec la
o parteneră nouă, sau erecţia se lasă mai greu aşteptată în compania unei femei
cunoscute de puţin timp. 'ste important în asemenea cazuri să înţelegem că nu este
vorba decât de frustrări provizorii, reflexe ale diferitelor anotimpuri pe care le
traversăm, deopotrivă în relaţiile noastre ca şi în ansamblul vieţii.
În "ccident, oamenii au adeseori tendinţa să se focalizeze asupra unor etic#ete
contra-productive precum eaculare precoce sau impotenţă, care reduc respectul de
sine şi capacitatea
manieră unui bărbat
destinsă, desc#isă de acuface
şi c#iar faţă modificărilor
o anumită sexualităţii
încântare. Bimţul sale, într-o
umorului este
adeseori cel mai bun antidot la adresa manierei exagerat de serioase în care
abordăm ceea ce numim problemele sexuale!. (otrivit sexologilor @asters şi
Lo#nson, sau altor terapeuţi sexuali, cel mai mare pericol constă în a vă lăsa furaţi
de ciclul frică-eşec-ruşine-frică!, veritabil cerc vicios care permite insinuarea mult
prea frecventă a dificultăţilor în relaţiile noastre intime. +in acest motiv considerăm
că vă va fi util să citiţi această secţiune, c#iar dacă nu sunteţi preocupaţi de
problematica abordată, pentru a şti la ce să vă aşteptaţi şi cum puteţi face faţă
acestor #opuri nedorite, dacă într-o zi ar năvăli asupra dumneavoastră şi s-ar
impune cu forţa c#iar în intimitatea vieţii dumneavoastră conugale.
At8ta vreme c8t nu s-a s08r/it2 nu s-a s08r/it Eliminarea e7aculării
precoce
În sexualitatea taoistă, noţiunea de eaculare precoce! nu există. 5u afirmăm
aceasta pentru a-i aduce pe terapeuţii sexuali în pragul şomaului sau pentru a nega
faptul că numeroşi bărbaţi eaculează prea devreme fie pentru a-şi satisface
partenerele, fie pentru a se satisface pe ei înşişi. +in punctul de vedere al taoiştilor,
marea maoritate a bărbaţilor sunt oricum mai mult sau mai puţin nişte eaculatori
precoce!. (racticând kung-fu sexual, veţi putea să alegeţi în ce moment să eaculaţi
de altfel, în
prematură. În această optică,
plus, dacă orice nueaculare
eacularea nedorită caeste
este considerată un în
scopmod necesar
în sine, şi
şi dacă
:J
puteţi avea orgasme fără eaculare, atunci maoritatea eaculărilor devin prin
definiţie precoce, sau cel puţin superflue.
C#estiunea corectă nu se pune aşadar în termenii de a şti dacă vă puteţi abţine
un număr dat de minute, contra cronometru, ci dacă dumneavoastră şi partenera
dumneavoastră sunteţi satisfăcuţi de durata actuală a relaţiilor dumneavoastră
sexuale. +acă practicaţi exerciţiile descrise în capitolul trei, veţi învăţa să amânaţi
eacularea atât timp cât doriţi. +acă problema persistă sau dacă ea se dovedeşte în
mod particular enantă, aveţi oricând posibilitatea de a recurge la asistenţă
profesionistă. n terapeut sexolog vă poate auta să descoperiţi motivele
psi#ologice mai profunde care vă împing la eacularea rapidă )spre exemplu, teama
de a fi prins!, teama de a pierde erecţia, şi aşa mai departe*. n profesionist vă va
indica o serie de exerciţii pentru a vă spori şi amplifica încrederea pe plan sexual.
Fom oferi la rândul nostru câteva asemenea exerciţii care vă vor auta să vă sporiţi
controlul asupra eaculării. 1ceste exerciţii sunt bazate pe înţelegerea faptului că
este important să învăţaţi să detectaţi, şi în cele din urmă să controlaţi, ascensiunea
şi ritmul excitaţiei sexuale.

*nvăţaţi să controlaţi
@ai întâi de toate, solicitaţi-i partenerei dumneavoastră să vă stimuleze
manual în timp ce dumneavoastră vă focalizaţi asupra senzaţiilor din zona organelor
genitale, fără să pierdeţi din vedere necesitatea de a vă opri atunci când vă apropiaţi
prea mult de punctul de non-retur. Când veţi dobândi încredere în capacitatea
dumneavoastră de a detecta şi amâna eacularea, veţi putea încerca raporturi sexuale
cu iubita dumneavoastră aflată în poziţia deasupra, pentru a putea să vă concentraţi
asupra senzaţiilor dumneavoastră. Feţi trece în continuare la diverse poziţii diferite,
încetinind progresiv în loc să vă opriţi brusc. nii dintre dumneavoastră vor prefera
să evite poziţia deasupra, căci sângele este atras de forţa gravitaţiei în zona
penisului, iar controlul asupra eaculării devine mai dificil.
+e altfel, este preferabil să vă aflaţi în compania unei partenere pe care o
cunoaşteţi bine şi care nu va face presiuni asupra dumneavoastră pentru a deveni
mai performant. 1r fi ideal ca partenera dumneavoastră să vă încuraeze şi să vă
aute să rămâneţi conştient de gradul dumneavoastră de excitaţie şi de amplificarea
lui )'ste grozav!, @işcă-te mai blând, cu mai multă gingăşie!, 8elaxează-te!*.
(artenera dumneavoastră poate învăţa la rândul ei să îşi mişte şoldurile şi zona
sacrală pentru a freca penisul dumneavoastră în direcţii diferite în timp ce
dumneavoastră rămâneţi nemişcat. +acă ea reuşeşte acest lucru, veţi experimenta
amândoi nivele orgasmice înalte, fără eaculare.
:M
5u uitaţi că aproape toţi bărbaţii tineri eaculează mai rapid, în timp ce pe
măsură ce îmbătrânesc, ei întâmpină mai puţine dificultăţi în a prelungi! relaţiile
lor sexuale. (e de altă parte, după cum aţi remarcat poate c#iar dumneavoastră
înşivă, dacă nu aţi făcut dragoste mai multă vreme, pulsiunea care vă forţează să
eaculaţi este mai greu de controlat. 1şadar, cu cât veţi face mai des dragoste, cu
atât vă va fi mai uşor să vă controlaţi eacularea. +upă cum am menţionat în
secţiunea referitoare la o sexualitate mai sigură, prezervativul îi poate auta pe
bărbaţi în acest sens, diminuând intensitatea senzaţiilor lor.
De1voltaţi-vă sensibilitatea sexuală
Nărbaţii cred adeseori că dacă se servesc de câteva pa#are de alcool înainte de
actul sexual, aceasta îi poate auta să amâne eacularea. +upă cum îşi amintea un
adept al orgasmului multiplu Auasem acest obicei, şi bănuiesc că mulţi bărbaţi fac
la fel, de a bea un pa#ar sau două înainte să fac dragosteH mă simţeam astfel mai
puţin conectat cu organele mele genitale şi reuşeam să fac dragoste mai multă
vreme, căci nu mai eram încordat în aşteptarea orgasmului, nemaifiind însă nici
foarte conştient de actul sexual propriu-zis. 'ra oricum extrem de frustrant, căci
sfârşeam întotdeauna
este consecinţa prin a eacula!.
unei sensibilităţi B-arexcesive,
genitale putea crede
darcăînorealitate
eaculare prea rapidă
lucrurile stau
c#iar pe dos, ea fiind generată de o sensibilitate insuficientă. 1lcoolul este un
anestezic, care nu face altceva decât să diminueze senzaţiile. 'l sufocă într-o
oarecare măsură excitaţia, dar diminuează simultan şi capacitatea de control. C#eia
care permite dezvoltarea unui control real şi durabil este amplificarea şi nu
diminuarea propriei sensibilităţi. +in acest motiv, statisticile de baseball )de câte ori
aţi înscris* sunt atât de ineficace. În plus, este mult mai dificil să asculţi de nevoile
partenerei tale dacă eşti afumat şi nu îţi conştientizezi prea bine nici măcar propriile
tale nevoi.
1lcoolul poate sta la srcinea şi a unei alte probleme sexuale pentru bărbaţi,
impotenţa sau incapacitatea de a obţine o erecţie. @ariuana prezintă de asemenea
inconvenientele sale sexuale dacă este folosită regulat. B-a demonstrat că apelarea
zilnică la cannabis reduce androgenii, substanţe direct responsabile de dorinţa
sexuală. 1cest efect antrenează o scădere a interesului pentru sexualitate şi
dificultăţi în atingerea erecţiei. 1lte studii au demonstrat că un consum regulat de
mariuana poate antrena o reducere a cantităţii de spermă. B-a demonstat pe de altă
parte că raporturile sexuale prelungite şi orgasmele multiple amplifică nivelul de
endorfină prezentă în organism, aceasta fiind un drog natural fabricat c#iar de

organismul
preferaţi uman. 1veţi
lubrefianţii aşadar orice interes să evitaţi lubrefianţii sociali şi să le
sexuali.
:=
6ermecarea /erpilor Depă/irea impotenţei
Împăratul Ialben spune +oresc să fac dragoste, dar penisul meu refuză să se
ridice. @ă simt atât de enat atunci când transpiraţia îmi curge pe piele. În inima
mea aspir la iubire şi mi-ar plăcea să mă folosesc de mâini. Ce pot să fac6 Îl ascult
pe &ao!. Bou 5u îi răspunde (roblema @aiestăţii Foastre este problema tuturor
bărbaţilor!.
În diferite momente a vieţii lor sexuale, toţi bărbaţii au făcut experienţa
dureroasă de nu reuşi o erecţie sau de a pierde una dea existentă. 1cest mecanism
atât de complex nu poate merge întotdeauna ca unsH în general nu aveţi însă motive
să vă îngrioraţi peste măsură. Btresul fizic )epuizarea, o intoxicare, o uşoară stare
febrilă* sau stresul emoţional )adaptarea la o parteneră nouă, tracul generat de
dorinţa performanţei, tensiunile relaţionale* pot reduce erecţia în cele mai
inoportune momente. Cel mai important lucru în aceste momente dificile constă în
acceptarea situaţiei cu inima uşoară, cu umor, fără autoblamare şi fără blamarea
partenerei. 5u vă grăbiţi să trageţi concluzia că nu mai sunteţi un bărbat adevărat şi
nici că partenera dumneavoastră nu este o femeie demnă de acest nume. (rima
sugestie
urmăreascăpe care
să seBou 5u i-a făcut-o
armonizeze Împăratului
cu partenera sa. Ialben a fost să se destindă şi să
!ntraţi moale2 ie/iţi tare
1dmiţând că toţi bărbaţii cunosc conunctural experienţa impotenţei, taoiştii
au pus la punct o te#nică infailibilă pe care au numit-o 7ntrarea cu Nlândeţe. 'i şi-au
dat seama că bărbatul se poate auta de m)ni, aşa cum o dorea de altfel Împăratul
Ialben. Iraţie acestei te#nici şi cu cooperarea partenerei dumneavoastră, căldura şi
senzaţiile actului amoros vă vor permite să obţineţi o erecţie în scurt timp. &e#nica
7ntrării cu Nlândeţe spulberă credinţa străvec#e potrivit căreia un bărbat trebuie să
aibă
util îno repertoriul
erecţie durăoricărui
ca oţelul înainte
bărbat. de a putea
Bimplul fapt face
de a dragoste
şti că aţi şi constituie
controlat un element
o dată această
te#nică şi că puteţi recurge la ea ori de câte ori s-ar dovedi necesar, vă va da o
încredere mai mare în situaţia în care vă veţi confrunta cu cazul penibil, dar curent,
al unui penis care întârzie să se ridice.
Exerciţiul $
!ntrarea cu l8n"eţe
$. !ubita "umneavoastră trebuie să 0ie complet lubre0iată m8ng8iaţi-o /i
stimulaţi-o p8nă c8n" 0lui"ele sale "evin abun"ente. Dacă este necesar2 puteţi
utili1a un lubre0iant
ori asupra am8n"uroraasupra vaginului ei sau asupra penisului "umneavoastră2
simultan.
:O
3. %ă va 0i 4n general mult mai u/or "acă veţi a"opta po1iţia "easupra2
pentru că s8ngele poate cobor4 ast0el mai u/or către penis "atorită 0orţei
gravitaţiei /i veţi avea o mai mare libertate "e mi/care.
B. )tr8ngeţi ba1a penisului "umneavoastră cu a7utorul "egetului mare /i
al arătătorului2 care 0ormea1ă un inel "igital2 /i apăsaţi u/or pentru a stimula
inva"area s8ngelui "e-a lungul 4ntregului penis2 p8nă la extremitatea acestuia.
. !nseraţi penisul cu precauţie /i 4ncepeţi mi/cările "e "u-te-vino
păstr8n" inelul "igital str8ns la ba1a sexului "umneavoastră.
. Concentraţi-vă asupra sen1aţiilor "in regiunea penisului /i asupra
energiei sexuale care se ampli0ică. Contractaţi perineul /i mu/chii 0esieri
pentru a ampli0ica pomparea s8ngelui către organele genitale.
F. #artenera "umneavoastră vă poate stimula m8ng8in"u-vă /i 7uc8n"u-
se cu testiculele "umneavoastră2 cu perineul /i cu anusul.
G. A7ustaţi presiunea "egetelor pentru a menţine penisul su0icient "e
um0lat /i pentru a-i permite să e0ectue1e corect penetrări repetateS retrageţi-vă
"egetele atunci c8n"
singur mi/cările penisul este su0icient "e "ur pentru a-/i putea continua
"e "u-te-vino.
. 5eluaţi presiunea cu a7utorul inelului "igital "acă erecţia
"umneavoastră slăbe/te :"e regulă2 acest lucru nu va 0i necesar;.
n motiv "e 4ngri7orare
+acă aveţi tendinţa de a avea probleme cu erecţia ori de câte ori faceţi
dragoste, nu este exclus să faceţi parte dintre cei douăzeci şi două de milioane de
americani care au probleme mai serioase cu erecţia. În acest caz, asiguraţi-vă mai
întâi de toate dacă problema dumneavoastră nu se datorează unei cauze fiziologice.
+iabetul, operaţia
spinării sau la prostată,
alte probleme îngroşarea
ale spatelui pot arterelor, alcoolismul,
sta - printre afecţiunile
altele - la srcinea măduvei
impotenţei.
1numite medicamente, precum tranc#ilizantele, antidepresivele şi
anti#ipertensivele pot antrena de asemenea impotenţa sexuală. În anii /:%, cazurile
de impotenţă datorate unor cauze organice erau rare )circa %;*, dar maoritatea
urologilor de astăzi cred că umătate din aceste cazuri au un fundament biologic,
numărul lor fiind c#iar mai mare în cazul pacienţilor în vârstă )nu uitaţi însă că
urologii au tot interesul să descopere o srcine fizică a afecţiunii, căci aceasta este
singura pe care ştiu să o trateze şi pentru care sunt plătiţi*. (entru a afla dacă aceasta
este natura problemei dumneavoastră, puteţi apela la un autodiagnostic. În timp ce
dorm noaptea, maoritatea bărbaţilor au cel puţin una sau două erecţii, care durează
J%
circa o umătate de oră fiecare. Înainte de toate, încercaţi să vă reamintiţi dacă v-aţi
trezit vreodată în cursul ultimei săptămâni sau al ultimelor două săptămâni cu o
erecţie medie sau dură. În caz afirmativ, nu aveţi cu siguranţă nici un fel de
problemă fiziologică. +acă nu vă aduceţi aminte, iată un test simplu care vă poate
auta. Înainte să adormiţi, muiaţi câteva timbre poştale şi lipiţi-le la în şirag la baza
penisului moale. +acă atunci când vă treziţi inelul este rupt, rezultă că sunteţi
capabil să aveţi o erecţie. +acă dimpotrivă, inelul este intact şi dacă nu reuşiţi să
dobândiţi o erecţie nici prin autocultivare, vă recomandăm să consultaţi un medic.
C#iar dacă aveţi o afecţiune fizică, nu uitaţi că aceasta nu vă împiedică
neapărat să continuaţi practicarea te#nicii de kung-fu sexual. Aa fel ca şi în cazul
orgasmului şi eaculării, care sunt distincte, acelaşi principiu este adevărat şi în ceea
ce priveşte erecţia şi orgasmul. ?artman şi 4it#ian povestesc istoria unui cuplu în
vârstă care a avut o viaţă sexuală extrem de fericită în timpul întregii lor căsnicii
până când bărbatul a devenit complet impotent din cauza unei stări diabetice.
Continuând să recurgă împreună cu soţia sa la relaţii sexuale manuale şi orale, cei
doi aunseseră la orgasmele multiple. +upă ce veţi învăţa să extindeţi orgasmele
dumneavoastră la nivelul întregului corp, erecţiile dumneavoastră şi orgasmele
genitale nu vor mai constitui alfa şi omega vieţii dumneavoastră sexuale.
A avea o erecţie
1vând în vedere că modelul occidental al sexualităţii masculine este construit
pornind de la experienţele bărbaţilor de optsprezece ani, când sexul are tendinţa să
se întărească rapid şi frecvent, noi gândim în termeni de a avea sau a nu avea o
erecţie, uitând de diversele etape sau stadii ale procesului de erecţie, proces de-a
lungul căruia penisul nostru traversează un anumit număr de transformări. +upă
cum menţionam în capitolul doi, taoiştii au remarcat că există de fapt patru etape ale
erecţiei, sau patru cuceriri - potrivit termenului pe care îl utilizau ei fermitatea
)numită şi alungire/, umflarea, duritatea şi fierbinţeala.
n motiv frecvent al tulburărilor de erecţie este de ordin pur mecanic
stimularea insuficientă a părţilor genitale. @aoritatea bărbaţilor au nevoie ca
penisul lor să fie atins, frecat sau masat direct, pentru ca el să se întărească, iar
această nevoie sporeşte cu vârsta. Cum femeile preferă ca apropierea de vulva lor să
se facă lent, în cercuri din ce în ce mai apropiate, ele îşi imaginează că acelaşi lucru
este valabil şi pentru bărbaţi. @aoritatea acestora preferă însă o stimulare directă şi
rapidă )nu uitaţi, aceasta este maniera în care ei au învăţat să se masturbeze*.
(artenera dumneavoastră trebuie să îşi asume un rol extrem de activ pentru a
stimula direct organele dumneavoastră genitale cu autorul mânilor şi a gurii.
J
Bpuneţi-i de ce aveţi nevoie şi senzaţiile pe care vi le procură gesturile ei. Fa trebui
să acceptaţi de asemenea să vă folosiţi propriile mâni pentru a vă auta să obţineţi o
erecţie sau pentru a o conserva.
'xistă însă şi bărbaţi care resimt o atenţie excesivă asupra lor sau organelor
lor genitale ca pe formă de presiune. 5u ar fi deloc inutil dacă aţi recunoaşte, ca şi
partenera dumneavoastră, că un penis moale posedă tot atâtea terminaţii nervoase ca
şi un penis dur şi că el poate procura la rândul lui foarte multă plăcere. 1numite
forme de a-l atinge, îndeosebi în zona testiculelor, pot fi extrem de agreabile, fără să
antreneze neapărat o erecţie. Comunicaţi-i partenerei dumneavoastră că vă poate
auta să simţiţi o mare plăcere, c#iar dacă sexul dumneavoastră nu se întăreşte
imediat. +acă această concentrare asupra părţilor dumneavoastră genitale vă face să
deveniţi anxios, focalizaţi-vă atenţia asupra partenerei dumneavoastră. 1ceasta era
cea de-a doua sugestie a lui Bou 5u. 1pelaţi la acest mic subterfugiu şi nu vă mai
preocupaţi numai de erecţia masculină, căci oferirea plăcerilor erotice partenerei de
cuplu poate fi extrem de excitantă pentru un bărbat.
*nţelepciunea penisului
'recţia este un proces care nu depinde numai de factorii fizici, ci şi de stările
psi#ologice. (resupunând că instalaţia dumneavoastră funcţionează corect şi că
primiţi o cantitate suficientă de stimulare directă, nu mai rămâne decât posibilitatea
ca problema să fie legată de tracul performanţei, de o formă de culpabilitate, de
stres sau de alte cauze psi#ologice. 8epetăm încă o dată că ea se poate datora
înţelepciunii penisului! - după cum pe bună dreptate o numea Nernie Bilbergeld -
înţelepciune care reaminteşte creierului dumneavoastră că în această clipă nu aveţi
cu adevărat nevoie de o activitate sexuală. 5oi ne imaginăm adeseori că o erecţie
trebuie să fie un reflex la fel de automat ca şi salivarea, sau câ un bărbat adevărat!
trebuie să poată face dragoste în orice momentH acestea sunt însă imagini false în
ambele cazuri. Începeţi mai degrabă să purtaţi o conversaţie intimă cu
dumneavoastră înşivă, de la inimă la sex!, şi decideţi dacă ceea ce sunteţi pe cale
să faceţi corespunde cu adevărat dorinţei dumneavoastră. +acă răspunsul este
negativ, explicaţi partenerei dumneavoastră ce se întâmplă şi sugeraţi-i să reîncepeţi
mai târziu, într-un moment mai favorabil.
+acă răspunsul este afirmativ şi totuşi continuaţi să aveţi probleme cu erecţia,
este preferabil să recurgeţi la o terapie sexuală sau psi#ologică. +ată fiind întreaga
dezinformare şi bombardamentul mediatic care înconoară falusul şi sexualitatea
masculină în general, nu este deloc de mirare că maoritatea bărbaţilor îşi
imaginează
mare măsurăsexul
să nucamai
pe un
fiţifel
atâtdedeperformanţă
preocupaţi sportivă. Cu cât
de a şti dacă aţiveţi
fostreuşi într-o
bun!, dacămai
aţi
J9
făcut bine, cât v-a luat şi cât de mult v-aţi satisfăcut partenera, înlocuind toate
acestea cu plăcerea reală pe care aţi resimţit-o dumneavoastră şi partenera
dumneavoastră, cu atât mai bine vă veţi simţi dumneavoastră şi erecţia
dumneavoastră. +upă cum sublinia cu înţelepciune Nernie Bilbergeld Nărbaţii nu
au decât de câştigat datorită faptului că maoritatea femeilor sunt mai puţin
preocupate de performanţele amantului lor decât de modul în care reacţionează
acesta în raport cu ele şi cu experienţele lor. 4emeile se simt contrariate mai
degrabă de reacţia negativă
)mânie, culpabilitate, a unui bărbat
scuze constante, în faţa decât
retragere*, unei probleme de propriu-zisă.
de problema performanţă
Epui1area 0i1ică
(otrivit medicilor taoişti, problemele de erecţie nu sunt datorate numai
dificultăţilor fizice sau psi#ologice. 'le se pot datora de asemenea unei probleme
energetice, sau cu alte cuvinte, unei energii sexuale prea slabe. +ificultatea de a
obţine sau de a menţine o erecţie este percepută ca o consecinţă a epuizării fizice
sau sexuale. n mare număr de bărbaţi mai în vârstă care nu şi-au conservat
sămânţa de-a lungul vieţii lor sexuale suferă de această problemă. 8emediul constă
în
amcultivarea
menţionatpropriei energii
în capitolul sexuale,
cinci, bărbaţiievitând
sunt încugeneral
orice preţ eacularea.
mai mult +upă*in
*ang decât cum
. Cu
cât excitaţia masculină sporeşte, cu atât bărbatul devine mai *ang, dar după
eaculare el redevine *in. Nărbaţii care au probleme de erecţie au nevoie să devină
mai *ang, motiv pentru care trebuie să evite eacularea cu o vigilenţă încă şi mai
mare decât alţii.
Exerciţiul $
Masa7ul testiculelor
$. 6recaţi-vă palmele pentru a le 4ncăl1i.
3. #rin"eţi un testicul 4ntre "egetele mari /i celelalte "egete ale 0iecărei
m8ni :ve1i 0ig. BF;.
B. Masaţi 0erm "ar cu bl8n"eţe testiculele 4ntre "egetele mari /i celelalte
"egete timp "e un minut sau "ouă. Dacă sen1aţia este "ureroasă sau "acă
testiculele sunt prea sensibile2 "iminuaţi presiunea2 "ar 0recaţi-le o vreme mai
4n"elungată2 p8nă c8n" "urerea "ispare. Durerea este "atorată unui bloca72 iar
acest masa7 permite eliminarea acestuia2 a"uc8n" un aport "e s8nge /i "e
energie sexuală.

J$
. 5i"icaţi penisul pentru a expune testiculele /i bateţi-le u/or cu "egetul
mi7lociu timp "e un minut sau "ouă :ve1i 0ig. BG;. Aceasta re"ă vigoarea
testiculelor /i spore/te pro"ucţia "e spermă.
. *n s08r/it2 prin"eţi penisul /i scrotul cu "egetele :ve1i 0ig. B;2 apoi
trageţi u/or către 4nainte2 4n timp ce contractaţi mu/chii pelvieni. 5eluaţi apoi
aceea/i operaţie2 trăg8n" cu m8na 4n partea "reaptă 4n timp ce contractaţi
mu/chii pelvieni 4n partea st8ngă2 "upă care schimbaţi sensul2 trăg8n" cu
m8na 4n partea st8ngă /i contract8n" mu/chii pelvieni 4n partea "reaptă.
*ncheiaţi trăg8n" cu m8na către 4n 7os /i contract8n" mu/chii pelvieni către 4n
sus. 5epetaţi exerciţiul "e H2 $ sau BF "e ori. El menţine 4ntr-o stare "e bună
sănătate canalul prin care trece sperma.
Masa7ul testiculelor
&aoiştii au pus la punct o serie de exerciţii care vă permit să generaţi o
cantitate mai mare de energie sexuală. 'i obişnuiau să prescrie - ca metodă de
cultivare în doi - actul sexual )dacă era necesar, prin te#nica 7ntrării cu Nlândeţe*
practicând @area 1spiraţie. (e de altă parte, un anumit număr de exerciţii de
autocultivare erotică îi putea permite bărbatului să dobândească o mai mare energie
sexuală. (otrivit taoiştilor, aceasta depinde de trei factori abundenţa de #ormoni
sexuali, puterea rinic#ilor şi buna circulaţie a energiei bioelectrice sau ci. @edicina
occidentală a confirmat că #ormonul sexual numit testosteron este produs de
testiculeH taoiştii consideră că producţia de #ormoni sexuali poate fi sporită prin
@asaul &esticulelor. 1cest exerciţiu reprezintă un miloc de amplificare a energiei
sexuale în general şi de eliminare a eventualelor presiuni pe care le puteţi resimţi
după ce faceţi dragoste, în particular. @asând testiculele, favorizaţi o mai bună
circulaţie sanguină de-a lungul lor, ceea ce permite o stare de mai bună sănătate.

O abor"are
&aoiştii globală
percep boala a- corpului
şi îndeosebi impotenţa - ca pe o manifestare a stării de
sănătate a întregului corp. 'i sunt conştienţi că penisul nu reprezintă decât un
element printre altele al problemei. " circulaţie proastă, o respiraţie superficială şi
un regim alimentar dezec#ilibrat pot contribui în egală măsură la agravarea situaţiei.
&abagismul are efecte profund negative asupra circulaţiei, întrucât antrenează o
îngroşare a vaselor sanguine şi arterelorH în plus, el afectează procesul de respiraţie.
1lcoolul şi cafeina epuizează de asemenea organismul şi ar trebui evitate dacă
doriţi să vă amplificaţi energia sexuală. " problemă de erecţie este aşadar o stare
care trebuie tratată într-o manieră globală, considerând corpul dumneavoastră ca pe

J0
un întreg soluţia constă aşadar în amplificarea energiei sexuale pe de-o parte şi în
menţinerea unei stări de bună sănătate pe de altă parte.
%ă rog2 "omnule2 continuaţi 4ncă puţin@ Alungirea penisului
"rice bărbat care s-a dezbrăcat într-un vestiar ştie că nici un penis nu seamănă
cu altul, atât în ce priveşte dimensiunea cât şi forma. 1ceste diferenţe exterioare nu
au însă o legătură prea mare cu plăcerea pe care o poate resimţi o femeie atunci
când face dragos te, îndeosebi dacă iubitul ei practică kung-fu sexual . +upă cum
afirma Bou 5u 'xistă anumite variaţi i în ceea ce priveşte moştenirea fizică. @are
sau mic, lung sau scurt, toate aceste diferenţe fizice nu privesc decât aparenţa
exterioară. (lăcerea pe care o pot procura relaţiile sexuale este însă o c#estiune
afectivă, interioară. Ce importanţă ar putea avea dacă penisul este mare sau mic,
lung sau scurt, dacă îl conectaţi la iubire şi respect şi dacă îl impregnaţi cu
sentimente autentice6!
În pofida acestor afirmaţii liniştitoare )şi a altora*, bărbaţii sunt adeseori foarte
îngrioraţi de dimensiunea penisului lor, şi nu puţini dintre ei merg până la a se
supune unor operaţii de alungire penilă!. 1ceastă nouă procedură c#irurgicală
implică în general o alungire a penisului prin secţionarea ligamentului suspensor
care leagă baza penisului de osul pubian )vezi fig. $O*. (e lângă această te#nică de
alungire, bărbaţii pot de asemenea să îşi îngroaşe! penisul prin inectarea acestuia
cu grăsime liposucţionată provenită de pe propriile coapse, din zona bazinului sau a
şoldurilor.
Dacă nu e "e0ect2 nu 4l reparaţi
Ce bărbat nu ar aprecia câţiva centrimetri în plus6 Înainte însă să vă grăbiţi
către sala de operaţie, este bine să ştiţi că există o serie de riscuri serioase. (otrivit
unui articol din an Francisco <ronicle, procedura de alungire poate avea drept
consecinţă
erecţie mai afectarea nervilor ale
mic, protuberanţe şi diminuarea senzaţiilor,
pielii, cicatrice, infecţii impotenţa, un(rocedura
şi cangrenă. ung#i de de
îngroşare poate genera o embolie a creierului sau a inimii datorate grăsimii eliberate
în timpul liposucţiunii, moartea anumitor ţesuturi ale penisului datorită unei irigări
sanguine insuficiente, sau un penis asimetric şi disproporţionat. 1rticolul din
<ronicle relatează de asemenea experienţa unui mecanic de automobil în vârstă de
$: de ani care a suferit mai multe complicaţii datorită acestei operaţii, inclusiv o
protuberanţă grotescă! la baza penisului său. 1cesta din urmă a rămas negru-vânăt
timp de mai multe săptămâni. Credeam că o să cadă. 1m crezut că o să rămân
deformat pe viaţă!. 'l a sfârşit prin a-şi duce noul! penis la un urolog care a
practicat o c#irurgie reparatorie. +r. C. 'ugene Carlton, preşedinte al 1sociaţiei
J:
rologice 1mericane, afirmă la rândul lui că are cunoştinţă de zeci de cazuri
serioase de infecţii şi mai multe cazuri de impotenţă sexuală generate ca urmare a
operaţiei c#irurgicale mai sus amintite. 'l a fost nevoit să trateze un bărbat atins de
o infecţie atât de severă încât a fost nevoie de o grefă cutanată pentru a-i înlocui
umătate din pielea penisului.
C#iar şi dacă nu am ţine seama de aceste riscuri medicale şi de aceste poveşti
de groază, potrivit taoiştilor, alungirea penisului prin operaţie reprezintă o eroare în
sine. Forţa unei erecţii este cu mult mai importantă decât dimensiunea sa. +upă
secţionarea ligamentelor suspensoare, bărbaţii au adeseori un ung#i de penetrare
mai mic, iar grăsimea suplimentară nu amplifică decât dimensiunea organului, nu şi
vigoarea lui. (entru a reintra în erecţie, penisul dumneavo astră are nevoie de sânge
şi de energie sexuală. +acă el este prea mare, dar nu dispune de suficient sânge şi
energie, veţi avea dificultăţi în a intra în erecţie. +upă cum spunea Bou 5u Aung
şi mare, dar slab şi moale, nu se compară cu scurt şi mic, dar viguros şi tare!.
Exerciţiul $F
Alungirea penisului
$. !nspiraţi pe nas p8nă 4n 1ona g8tului2 apoi 4mpingeţi această bulă "e
aer către stomac :ea nu trebuie să răm8nă 4n interiorul pieptului;.
3. !maginaţi-vă că acest su0lu este o bulă "e energie2 "e chi2 pe care o
4mpingeţi "in stomac2 "e-a lungul ba1inului p8nă la penis2 care este ast0el
"inami1at.
B. După ce aţi con"us bula "e energie către penis2 utili1aţi cele trei "egete
"in mi7loc ale m8nii st8ngi pentru a apăsa #unctul "e n Milion "e Dolari2
situat 4ntre anus /i scrot. Acest gest are ca e0ect 0ixarea energiei 4n interiorul
penisului.
. 5espiraţi normal2 continu8n" să menţineţi "egetele apăsate pe #unctul
"e n Milion "e Dolari. )imultan2 4ncepeţi să practicaţi următoarele extensii.
. Cu m8na "reaptă prin"eţi penisul /i 4ncepeţi să trageţi "e el 4ntr-o
manieră ritmică. ,rageţi "e F-H ori. Continuaţi prin a extin"e penisul către
"reapta2 "e F-H ori2 apoi "e acela/i număr "e ori către st8nga.
F. 6olosiţi "egetul mare pentru a 0reca extremitatea penisului p8nă c8n"
acesta se ri"ică. Dacă nu apare o erecţie2 trageţi puţin mai mult2 continu8n" să
0recaţi p8nă c8n" obţineţi satis0acţie.

G. Continu8n"
cu "egetul să ţineţi penisul
mare /i arătătorul 4n sensul
/i trageţi lungimii
4nainte sale2centimetri2
circa trei 4ncercuiţi-lceea
la ba1ă
ce
JJ
0orţea1ă energia să a7ungă la extremitatea penisului. 5epetaţi această operaţie
"e H ori.
. ,rageţi penisul către "reapta cu a7utorul m8nii "repte /i rotiţi-l2
0ăc8n"u-l să parcurgă cercuri mici. ,rasaţi F-H cercuri 4ntr-un sens2 apoi
acela/i număr 4n celălalt sens2 menţin8n" presiunea către exterior. 5epetaţi2
trăg8n" "e "ata aceasta penisul către st8nga /i tras8n" F-H cerculeţe 4ntr-un
sens2 apoi 4n celălalt.
H. După extensia 0inală2 loviţi u/or penisul a0lat 4n erecţie "e interiorul
coapsei "repte2 0ără a uita să continuaţi să 4l extin"eţi către exterior. 5epetaţi
"e F-H ori2 apoi re4ncepeţi contra interiorului coapsei st8ngi.
$J. După ce aţi terminat aceste extensii2 clătiţi penisul 4n apă cal"ă timp
"e un minut. Aceasta 4i permite să absoarbă energia 'ang :cal"ă; /i să 4/i
sporească "imensiunea.
a vestiar
În realitate, maoritatea bărbaţilor devin îngrioraţi de dimensiunea penisului
lor maipenis
că un degrabă
flasclacunoaşte
vestiar decât
variaţiiînmult
dormitor. Considerăm
mai mari decât un de aceea
falus )un util
penissă în
reamintim
erecţie*.
n penis care pare mic la vestiar poate creşte mai mult decât un penis care pare
mare în poziţie de repaus. (e de altă parte, dat fiind ung#iul particular din care vă
priviţi penisul, acesta pare inevitabil mai mic decât un altul, ceea ce nu este decât o
glumă amuzantă dar crudă menită să vă creeze un complex de inferioritate. Încercaţi
să vă priviţi de sus în os, direct, apoi priviţi-vă într-o oglindă. Ce surpriză< Feţi
rămâne uimit să constataţi că dimensiunea penisului dumneavoastră a crescut cu $-J
centimetri. @aoritatea bărbaţilor îşi fac o impresie exagerată despre dimensiunea
organelor altor bărbaţi, în parte datorită ung#iului de observare, iar în parte
deoarece
unui număr nu de
cunosc realitatea.
:% de bărbaţi un(otrivit urologului
remediu Claudio
ce provoacă &eloEen,
erecţii, pentrucare a inectat
a măsura apoi
lungimea penisului lor de la bază şi până la extremitate, penisul mediu! aflat în
erecţie are o lungime de 0,0M cm. Contrar credinţei populare, nici rasa şi nici tipul
corporal nu generează diferenţe semnificative, iar mărimea penisului nu are nimic
de-a face cu sensibilitatea sexuală.
+acă rămâneţi totuşi îngrioraţi în legătură cu dimensiunea penisului
dumneavoastră, există un străvec#i exerciţiu taoist, destinat alungirii penisuluiH
merită osteneala să încercaţi acest exerciţiu înainte de a vă îndrepta către sala de
operaţii, cu toate costurile şi riscurile pe care le implică aceasta. În principal, este
vorba de o operaţie de extensie a penisului. 5u dispunem de prea multe confirmări
JM
ştiinţifice asupra succesului generat de acest exerciţiu de alungire a penisului, dar
dr. 1lan şi +onna Nrauer raportează că % bărbaţi care au întreprins un program de
alungire sexuală extensivă afirmă că au observat o creştere permanentă a penisului
lor de la J milimetri la 9,: centimetri. 'ste clar că folosirea insuficientă a penisului
poate genera reducerea dimensiunii sale, o retragere în interiorul corpului, şi pare
logic ca o folosire frecventă să îi permită să crească în dimensiune.
1ţi observat probabil o uşoară contractare a sexului dumneavoastră după ce v-
aţi scufundat în apă rece. 1ceastă contracţie este datorată faptului că penisul se
retrage literalmente în interiorul corpului cu circa :-% centimetri. 1cest lucru
explică de asemenea posibilitatea extensiei sale. 1ceşti centimetri suplimentari sunt
întreţinuţi de ligamentul suspensor, cel pe care îl secţionează c#irurgii în timpul
alungirii penile!. 'ste probabil că o erecţie şi o activitate sexuală frecvente să
poată auta acest ligament să se întindă şi să se alungească, permiţând părţii ascunse
a penisului să iasă la suprafaţă.
'xerciţiul alungirii penisului, care a făcut dovada calităţilor sale de-a lungul
secolelor, are reputaţia de a putea alungi penisul cu 9,: cm într-o lună sau două, dar
totul
vârstă.depinde de structura
'xistă mai dumneavoastră
multe şanse de reuşită lacorporală, de tineri,
bărbaţii mai starea aldecăror
sănătate
corpşia rămas
de
elastic. " circulaţie slabă face exerciţiul mai dificil. (uteţi stabili creşterea de
dimensiune măsurându-vă penisul în erecţie înainte şi după exerciţiu )asiguraţi-vă
că efectuaţi măsurătoarea din zona osului pubian şi până la extremitatea penisului,
şi că erecţia este perpendiculară pe corp*. "ricum, indiferent dacă reuşiţi sau nu să
vă alungiţi penisul, acest exerciţiu are un efect benefic el permite masarea şi
dinamizarea sistemului uro-genital în ansamblul său, inclusiv prostata.
*n "ormitor

+acădumneavoastră
partenera sunteţi mai îngriorat de dormitor
într-un mod care va decât
valorademult
vestiar, o puteţi
mai mult trata
decât pe
o operaţie
asupra penisului, şi c#iar decât exerciţiile care vizează alungirea acestuia excitaţi-o
plenar, amplificaţi-i dorinţa la maximum înainte de-a o penetra. +acă vaginul ei
este umflat, penisul dumneavoastră i se va părea mai gros. +upă cum am menţionat
mai înainte, femeile resimt în general cea mai mare parte a senzaţiilor în zona
clitorisului şi în primii :-M cm de la intrarea vaginului, de unde rezultă că c#iar şi un
bărbat al cărui penis este de talie mică poate aunge cu uşurinţă aceste puncte
sensibile. Bc#imbările de poziţie pe care le-am descris în capitolul cinci vor auta
cuplurile să se acomodeze la eventualele diferenţe de talie genitală.

J=
1numite cupluri se izbesc mai degrabă de problema opusă penisul bărbatului
este prea mare pentru partenera sa feminină. +eşi vaginul unei femei se poate
alungi enorm, acest dezec#ilibru poate fi cu adevărat dureros dacă partenerii nu sunt
bine potriviţi. " soluţie constă în a vă lega o batistă la baza penisului, într-un punct
care să permită profunzimea dorită a penetrării. 1ceastă procedură are şi avantaul
suplimentar de a spori dimensiunea extremităţii penisului, ceea ce poate oferi mai
multă plăcere celor doi parteneri. Aa fel cum penisul trebuie să iasă din erecţie la
fiecare
necesardouăzeci de din
să retrageţi minute
cândpentru
în cânda batista
permitesau
sângelui să miloc
orice alt recircule
de prin corp,
legare este
a penisului
pentru a evita stagnarea sângelui. (e de altă parte, dacă femeia se găseşte deasupra,
ea poate controla singură profunzimea penetrării astfel încât să rămână în limitele
pe care le poate suporta.
5u este inutil să reamintim că dacă practicaţi kung-fu sexual veţi aunge la o
satifacţie şi la o potrivire atât de mare încât orice preocupare legată de dimensiunea
penisului va dispărea problema va deveni doar o amintire vagă. Fă întrebaţi
probabil cum este posibil ca dimensiunea organului sexual să fi antrenat în timp o
cantitate atât de mare de energie mentală. +upă cum spunea Bou 5u - o adevărată
dovadă de înţelepciune şi de experienţă 1tunci când două inimi se află în armonie
şi când energia circulă liber de-a lungul întregului corp, penisul scurt şi mic devine
în mod natural mai lung şi mai gros, iar penisul moale şi slab mai ferm şi mai dur!.
De ce cantitate "e spermă trebuie să "ispună un bărbat9
Mi7loace pentru a spori această cantitate
(otrivit cercetărilor endocrinologului danez 5iels BEaEEebaeE, concentrarea
de spermă la bărbaţii americani şi la alte circa douăzeci de naţionalităţi a scăzut
dramatic în cursul ultimilor cincizeci de ani cu circa :%;. Cauza acestui declin
abrupt
intimă rămâne în continuare
prea strâmtă necunoscută
sau de poluarea ar putea
c#imică. fi vorbasăudeopotrivă
În raportul de leneria
asupra pericolelor
mediului înconurător care par să fie cel puţin parţial responsabile de această
problemă, cercetătorul de la niversitatea din 4lorida, Aouis Iuillette, a declarat
unui grup de senatori americani că 4iecare bărbat este astăzi numai umătatea
bărbatului care a fost bunicul său!.
" concentraţie slabă de spermă este una din cauzele maore ale dificultăţilor
pe care le poate întâlni un cuplu care doreşte să aibă un copil. +ată fiind scăderea
concentraţiei de spermă, nu este deloc surprinzător că lipsa de fertilitate a devenit o
problemă mondială a cărei importanţă este în continuă creştere. "rganizaţia
@ondială a Bănătăţii raportează că un cuplu din zece este nefertil )fără să o
JO
dorească*, de două ori mai mult decât acum zece ani. 'ste util să menţionăm că
infertilitatea nu reprezintă decât un diagnostic vag şi imprecis, care, la fel ca şi
impotenţa, are tendinţa de a fi neînţeles. Într-o viziune mai pertinentă, acest
diagnostic de infertilitate este pus întotdeauna atunci când s-a scurs o anumită
perioadă )în general un an de raporturi sexuale fără protecţie* fără ca sarcina dorită
să se fi produs. (otrivit unui manual medical Barcina este unica dovadă irefutabilă
a fertilităţii spermei!. Cu alte cuvinte, sunteţi diagnosticat nefertil până în momentul
în care aţi conceput
momentul în care un copil. găsiţi
suntem Buntemnevinovaţi<
supuşi aşadar
În prezumţiei de vinovăţie,
realitate, c#iar până oîn
dacă aveţi
concentraţie slabă de spermă, este totuşi posibil să concepeţi un copil. (roblemele
de ovulaţie sunt o altă cauză importantă a infertilităţii, căci dacă nu există un ovul
care să fie fertilizat, cantitatea de spermă de care dispune bărbatul nu are nici o
importanţă. &otuşi, dacă există un ovul, cu cât cantitatea de spermă a bărbatului va
fi mai mare, cu atât vor creşte şansele pentru ca partenera sa să rămână însărcinată.
+eşi în final un singur spermatozoid sfârşeşte prin a se uni cu ovulul, toţi
spermatozoizii acţionează concertat pentru a traversa uterul şi trompele fallopiene,
pentru a aunge la capăt. +acă aveţi o concentraţie slabă de spermă, vă veţi simţi
mai bine dacă veţi şti că există o serie de exerciţii de kung-fu sexual care permit
amplificarea acesteia. 8aporturile sexuale non-eaculatorii reprezintă acţiunea cea
mai importantă prin care puteţi amplifica volumul de spermă, concentraţia şi
numărul de spermatozoizi ai acesteia. (otrivit unor cercetări medicale occidentale,
de fiecare dată când nu eaculaţi, dumneavoastră sporiţi numărul de spermatozoizi
cu circa :%-O% de milioane.
(e lângă faptul că înmagazinaţi sperma, vă puteţi de asemenea auta testiculele
masându-le şi bătându-le uşor. (e vremea când testiculele se puteau balansa liber
)înainte de apariţia leneriei intime şi a pantalonilor strâmţi*, acestea se frecau unul
de celălaltmaoritatea
petrecem şi se izbeautimpului
de coapse într-o)fără
aşezaţi manieră naturală,
să mai alergămîngoi
timp ce unglă<*,
prin astăzi noimotiv
ne
pentru care trebuie să le autăm. Fă recomandăm în acest sens să purtaţi pantaloni
mai largi, care să nu vă stânenească, şi să vă scuturaţi testiculele de sus în os.
Nalansaţi apoi regiunea lombară şi sacrumul de la stânga la dreapta şi din faţă către
spate )ceea ce va face ca sângele să se scurgă către zona genitală*. 'xerciţiul
@asaului &esticulelor, descris anterior în acest capitol, este de asemenea extrem de
eficace, îndeosebi etapa patru, care constă în lovirea uşoară a acestora.
#revenirea /i vin"ecarea problemelor legate "e prostată

în care'xistă
li s-abărbaţi care nuo afecţiune
diagnosticat au auzit niciodată
a acesteivorbindu-se de prostată
glande, indiferent dacă până în ziuade
este vorba
M%
o infecţie, o #ipertrofie sau un cancer. Circa un bărbat din zece sfârşeşte mai
devreme sau mai târziu prin a suferi de un cancer la prostată, afecţiune devenită atât
de curentă încât profesia medicală a auns să presupună că dacă un bărbat trăieşte
suficient de mult timp, el o va dobândi cu siguranţă. (otrivit taoiştilor, această boală
nu este inevitabilă, iar kung-fu sexual poate auta la menţinerea prostatei într-o stare
de bună sănătate.
Cele două exerciţii descrise în capitolul trei - Nlocarea Letului şi Contracţiile
@uşc#iului (C - vă pot auta să întăriţi muşc#iul (C care înconoară prostata.
1tunci când contractaţi acest muşc#i, vă puteţi menţine prostata într-o stare de bună
sănătate. +upă cum menţionam în capitolul trei, muşc#iul pubo-coccigian leagă
osul pubian )pubo-!* de coccis )-coccigian!*. 1siguraţi-vă că nu contractaţi prea
tare acest muşc#i, căci în caz contrar puteţi deveni prea tensionat pentru a mai
respira corect. (uteţi face exerciţiul prostatei în fiecare zi, oricât de des doriţi. Aa fel
ca şi în cazul oricărui alt exerciţiu, vă reamintim că la început pot apărea stări de
oboseală excesivă dacă practicaţi prea mult. (otrivit taoismului, prostata
dumneavoastră este strâns legată de #ipotalamus, o glandă situată în interiorul
creierului, astfel încât dacă efectuaţi contracţiile corect veţi sfârşi prin a simţi o
serie de senzaţii în zona capului.
(e lângă acest exerciţiu, vă puteţi masa această glandă direct este exact ceea
ce fac medicii atunci când ea este infectată. 'i o masează în interiorul anusului,
lucru pe care îl puteţi face şi dumneavoastră, după cum am explicat în capitolul doi.
(uteţi de asemenea să masaţi prin presiune (unctul de n @ilion de +olari, trasând
mici cercuri într-un sens şi în celălalt )vezi exerciţiul @asaului (elvian din
capitolul trei*. (ractica @arii 1spiraţii în timpul autocultivării erotice sau în timp ce
faceţi dragoste vă va auta de asemenea să vă menţineţi prostata într-o stare de bună
sănătate. +acă aveţi probleme cu prostata, utilizaţi Nlocaul +igital în timp ce
eaculaţi.
n adept al orgasmului multiplu ne vorbeşte despre durerile pe care le-a simţit
în zona prostatei înainte şi după ce a început practica kung-fu sexual  Înainte
aveam dureri mari al prostată, dureri care au apărut în adolescenţă. +e mai multe ori
pe lună simţeam o durere ascuţită şi atroce în această zonă, care dura timp de mai
multe minute. "dată, durerea a fost atât de mare încât un prieten mi-a spus că faţa
mea a devenit literalmente verde. @edicii mi-au sugerat să eaculez cu regularitate
pentru a elimina presiunea în zona prostatei. 1ceasta m-a autat puţin, deşi ştiam că
orice pierdere de spermă reprezintă simultan o imensă pierdere de energie. Aa vârsta

de 9O de animuşc#iului
contracţiei (C, dekung-fu
am descoperit masae sexual . +upăşicâteva
ale prostatei săptămâni de practicare
ale testiculelor, practică a a
M
@arii 1spiraţii şi a Nlocaului +igital, problemele mele legate de prostată practic au
dispărut. Bunt dea câţiva ani de când nu am mai avut dureri de prostată, şi deşi ea s-
a inflamat uşor începând din momentul în care am încetat să mai eaculez, această
stare s-a ameliorat gradat. +at fiind numărul mare al bărbaţilor care suferă de
probleme la prostată, este bine de ştiut că aceste te#nici sunt pur şi simplu
miraculoase, şi sper ca şi alţii să profite de ele la fel de mult ca şi mine!.
Exerciţiul $G
A7utaţi-vă prostata
$. Expiraţi complet2 contract8n" u/or perineul /i anusul.
3. !nspiraţi2 apoi2 4n timp ce expiraţi2 vi1uali1aţi-vă prostata2 o glan"ă
situată chiar "easupra perineului /i contractaţi mu/chiul #C care o 4ncon7oară.
B. !nspiraţi /i relaxaţi-vă.
. 5epetaţi acest exerciţiu "e H-$ ori.
)exul nu este precum o pi11a vin"ecarea /ocurilor a0ective /i sexuale.

Bexul"este
glumă atribuită
precum antrenorului
o pizza. 3anEeilor
1tunci când Gog3cuNerra,
e bun, este spune
ade#ărat !un.următoarele
Ki c#iar atunci
când e rău, este +ncă destul de bun!. +in nefericire, în realitate sexul nu este c#iar
atât de asemănător cu o pizza, aşa cum o pot dovedi atâţia oameni care au avut
experienţe sexuale negative. 1cest gen de experienţe pot continua să subziste în
libidourile noastre, ieşind din nou la suprafaţă după mai mulţi ani. C#iar şi atunci
când există un sentiment reciproc, raporturile sexuale pot fi uneori traumatizante,
dar în cazurile în care se recurge la constrângere, ele generează întotdeauna efecte
negative. În decursul ultimilor ani a existat o creştere enormă a numărului de cazuri
raportate de violuri, #ărţuire şi agresiune sexuală. &otuşi, simplul fapt că acceptăm
astăzi să discutăm
important. 1şa cumaceste subiecte,
este de înţeles,cândva tabu, reprezintă
aceste statistici şocanteun
)iarprogres
uneorisocial foarte
contestate*,
care demonstrează caracterul generalizat al acestui flagel social, au avut drept
consecinţă o dorinţă mereu în creştere de a cunoaşte ce înseamnă cu exactitate că
raporturile sexuale sunt consensuale sau nu. +eşi atenţia mass-mediei s-a concentrat
îndeosebi asupra abuzurilor sexuale comise asupra femeilor, bărbaţii pot fi la rândul
lor victime ale acestora. Be poate de asemenea întâmpla ca şi bărbaţii să aibă
raporturi consensuale cu un deznodământ tragic. Consimţământul )sau absenţa sa*
este uneori evident, alte ori mai puţin, dat fiind că cei doi parteneri nu sunt practic
niciodată la egalitate din punctul de vedere al vârstei, al forţei, al experienţei, al
puterii şi aşa mai departe. +e aceea, este preferabil să fiţi cât de expliciţi posibil în a
M9
vă comunica interesul sexual, mai degrabă decât să contaţi pe semnalele tacite. +in
fericire, având în vedere că femeile au descoperit în ultimii ani că şi ele sunt fiinţe
sexuale, la fel ca bărbaţii, oamenii sunt pe punctul de a renunţa la mesaele
ambigue, deopotrivă confuze şi periculoase, specifice generaţiilor precedente. 5u!
poate însemna în sfârşit 4u0, iar +a! 'a0
+acă aţi făcut dea experienţa unor raporturi coercitive sau consensuale care s-
au terminat tragic, este probabil că aţi păstrat anumite cicatrice, surse potenţiale ale
unor probleme emoţionale sau sexuale. În acest caz, vă gândiţi probabil să
consultaţi un terapeut sau un sexolog. 'xistă însă anumite lucruri pe care le puteţi
practica singur şi care vă vor auta să rămâneţi centrat asupra plăcerii prezente, într-
o mai mare măsură decât asupra durerii trecute.
(rezenţa în propriul corp reprezintă o veritabilă sfidare pentru orice persoană
care a trăit un traumatism sexual. 'ste de preferat să vă focalizaţi atenţia asupra
senzaţiilor propriului corp, deopotrivă negative şi pozitive, decât să vă lăsaţi
gândurile să rătăcească sau să se ridice deasupra! corpului, devenind astfel mai
mult un observator decât un participant. 'xerciţiile 8espiraţiei 1bdominale şi
5umărătoarea
capacitatea de Becolului,
concentrare.descrise
Bunetulîn- capitolul
sub formătrei,
de vă vor auta
mantra -e sausădevăincantaţii
amelioraţi
-
poate de asemenea să vă elibereze de gândurile care vă distrag. 8eamintiţi-vă cât
mai des posibil de locul unde vă aflaţi, de persoana lângă care vă aflaţi şi de
plăcerea pe care o simţiţi. 1tunci când vec#ile emoţii ies la suprafaţă, este preferabil
să vă opriţi şi să împărtăşiţi cu partenera dumneavoastră sentimentele care sunt pe
punctul de a se manifesta.
+acă vă simţiţi stânenit să vorbiţi cu partenera dumneavoastră despre vec#ile
răni sexuale, îndeosebi dacă aceasta a apărut recent în viaţa dumneavoastră,
încercaţi să îi spuneţi ce doriţi acum. +acă ea comite acţiuni inconfortabile sau
dezagreabile pentru dumneavoastră, spuneţi-i acest lucru, precizând totuşi ce
aşteptaţi de la ea, fără să vă limitaţi la o simplă critică. +acă se întâmplă să nu
simţiţi dorinţa sexuală într-un moment sau altul, puteţi să îi sugeraţi un contact tactil
afectuos, un masa sau o meditaţie comună, realizate în timp ce vă priviţi oc#i în
oc#i. (uteţi de asemenea să îi sugeraţi exerciţiul @editaţiei &actile, deosebit de
eficace pentru restabilirea unei intimităţi stânenite anterior de un motiv sau altul.
Iraţie @editaţiei &actile, vă puteţi reconecta la propriul dumneavoastră corp,
împărtăşind cu partenera dumneavoastră anumite aspecte din fiinţa dumneavoastră.
Fă veţi da rapid seama că partenera dumneavoastră apreciază această manieră de a

proceda lent,
sexuale. de aîndezvolta
În cazul o mai
care corpul mare intimitate
şi mintea înainte nu
dumneavoastră de sunt
a trece la contacte
prezente, mai
nu veţi
M$
avea prea multă energie sexuală de împărtăşit cu partenera dumneavoastră. 5ici
dumneavoastră, nici ea nu veţi beneficia prea mult de pe urma relaţiilor sexuale, iar
plăcerea amândurora va fi minimă. 1tunci când procedaţi leer, avansând lent şi
mângâind ansamblul corpurilor dumneavoastră, veţi putea amplifica energia
sexuală, trăind o experienţă deopotrivă pasională şi semnificativă. +upă cum am
menţionat anterior, taoiştii au recunoscut de multă vreme că sexualitatea posedă o
mare putere, care poate fi folosită însă într-un sens sau în altul, pentru a vindeca sau
pentru a face rău,
de înţelepciune astfel încât este preferabil să folosiţi această putere cu maximum
şi iubire.
Exerciţiul $
Me"itaţia ,actilă
$. A/e1aţi-vă unul 4n 0aţa celuilalt cu picioarele 4ncruci/ate sau a/e1aţi pe
călc8ie. umina "in cameră trebuie să 0ie slabă /i intimă2 "e pre0erinţă lumina
unei lum8nări.
3. *ncepeţi prin a vă atinge corpurile cu m8nile2 pornin" "e la cap spre
picioare :evitaţi părţile pe care nu "oriţi ca partenera "umneavoastră să le
atingă2 /i evitaţi 4n general părţile genitale2 lăs8n"u-le pentru 0inal;.
B. M8nile partenerei "umneavoastră le vor urma pe ale "umneavoastră2
ating8n" 0iecare loc pe care tocmai l-aţi atins "umneavoastră.
. )chimbaţi apoi rolurile ea va 0i acum cea care 4/i va 0olosi m8inile2
urmată "e "umneavoastră.
. *mbrăţi/aţi-vă /i simţiţi 0iecare respiraţia celuilalt.

CA#. H. 6ACE! D5A'O),E A O5!CE %R5),(

În învăţătura taoistă, corpul este considerat un microcosmos, un reflex al lumii


naturale, ceea ce implică o transformare a acestuia în acord cu ciclul celor patru
anotimpuri primăvara, vara, toamna şi iarna. Bexualitatea noastră este în mod
natural afectată în aceeaşi manieră de aceste sc#imbări ciclice. @aeştrii taoişti au
dobândit totuşi cunoaşterea prin care acest ciclu al anotimpurilor poate fi reluat din
nou, trăind astfel o a doua primăvară în timpul celei de-a treia vârste. (asionaţi de
căutarea nemuririi, kung-fu sexual a constituit pentru aceştia o veritabilă fântână a
tinereţii. Într-adevăr, toate studiile moderne demonstrează că o viaţă sexuală activă
este esenţială pentru blocarea efectelor îmbătrânirii şi pentru a se menţine într-o
M0
stare de bună sănătate. Fom explora în continuare cum poate sexualitatea să vă
aute cu adevărat să trăiţi mai mult timp şi ce trebuie să ştiţi pe măsură ce
sexualitatea dumneavoastră se modifică odată cu trecerea timpului.
)exualitate /i 4mbătr8nire
5u sunteţi niciodată prea t)năr pentru a avea de învăţat în legătură cu
subiectul sexualităţii şi îmbătrânirii, astfel încât aveţi toate motivele să citiţi acest
capitol. În "ccident, oamenii au tendinţa să considere îmbătrânirea ca pe un
eveniment care nu se produce decât mai târziu, spre finalul vieţii, dar în realitate
este un proces care începe încă de la naştere, iar sexualitatea noastră se modifică
adeseori, o dată la numai câţiva ani. +upă cum afirma 2inse3 Bexagenarul sau
octogenarul care începe dintr-o dată să se intereseze de problemele bătrâneţii a
întârziat practic cu o viaţă faţă de momentul în care acest proces a început să îşi
facă simţită prezenţa în corpul său!. Credem aşadar că aveţi tot interesul să citiţi
acest capitol cât mai devreme posibil.
'ste bine să ştiţi că nici reversul nu este mai puţin adevărat nu sunteţi prea
!ătr)n pentru a citi acest capitol, căci dacă ar fi să îl credem pe &ao, sexualitatea
este o activitate care durează întreaga viaţă, fiind posibilă şi c#iar dezirabilă până în
ultima zi. În "ccident, bărbaţii mai în vârstă care se interesează încă de sex sunt
consideraţi adeseori nişte bătrâni obsedaţi! şi libidinoşi. &ao nu a suferit niciodată
de asemenea preudecăţiH dimpotrivă, sexul este considerat de taoişti ca fiind încă şi
mai important pentru bărbaţii şi femeile de vârsta a treia, aparţinând acelei categorii
pe care o numim astăzi )îndeosebi în B1* 8#)rsta adultă a#ansată9, ea
reprezentând un factor esenţial de sănătate şi longevitate. C#inezii nu sunt de altfel
singurii care au privit c#estiunea în această manieră. n studiu transcultural a
demonstrat că sexul are o importanţă vitală pentru M%; dintre bărbaţii în vârstă şi
pentru =%; dintre femeile de vârsta a treia în toate civilizaţiile.
@ai recent un studiu al <onsumer @eports (@e#ista consumatorilor/ a
demonstrat în ce măsură diferă realităţile sexualităţii printre persoanele în vârstă de
stereotipurile culturale în privinţa lor între persoanele interogate, mai mult de =%;
dintre bărbaţii căsătoriţi şi M%; dintre celibatarii în vârstă de peste şaptezeci de ani
au rămas activi din punct de vedere sexual. :=; dintre ei continuă să întreţină
raporturi sexuale cel puţin o dată pe săptămână, M:; susţin că trăiesc o mare
plăcere ca urmare a activităţii lor sexuale!, iar 0$; continuă să se masturbeze. 'ste
bine să ştiţi de asemenea că nici apetitul sexual al partenerei voastre nu se
diminuează după menopauză. 5umeroase femei constată că interesul lor pentru
sexualitate
#ormonal dinsporeşte
sânge. după menopauză, poate şi din cauza variaţiilor nivelului
M:
În "ccident, oamenii glorifică sexualitea adolescentă masculină, considerând
că potenţa sexuală a bărbatului aunge la apogeu la vârsta de optsprezece ani, după
care intră într-un declin permanent. n sexolog se exprima c#iar în următorii
termeni (enisul adolescent manifestă potenţa supremă. +upă adolescenţă şi până
la sfârşitul vieţii are lor o regresie gradată!. (roblema constă într-o lipsă de
înţelegere generală a semnificaţiei reale a potenţei sexuale. În ceea ce priveşte
virilitatea, este adevărat că aptitudinea bărbatului de a produce spermă se află la
apogeu în timpul
importanţă tinereţii,
decât dacă la începutul
ne ocupăm perioadei
exclusiv adulte, dar
de procreaţie. aceasta nu
4ertilitatea uneiarefemei
nici şi
o
capacitatea acesteia de a aduce pe lume un copil atinge nivelul maxim tot la
începutul vieţii sale de adult.
+acă ne gândim în termeni de plăcere şi nu doar de fertilitate, capacitatea unui
bărbat de a-şi satisface partenera şi de a se satisface pe el însuşi nu face decât să
sporească odată cu experienţa şi controlul. C#iar dacă sexul său nu se mai întăreşte
instantaneu sau c#iar dacă eacularea nu mai ţâşneşte la fel de puternic ca altă dată,
în timpul perioadei sale de adolescent, cunoaşterea şi abilităţile sale de amant nu
sunt afectate de aceste sc#imbări fiziologice. &aoiştii ştiau prea bine că cu cât un
bărbat se îndepărtează de febra adolescenţei şi a eaculării rapide care o
caracterizează, cu atât practica artei kung-fu sexual devine mai profundă, ceea ce nu
poate decât să amplifice plăcerea partenerei.
#e măsură ce corpul "umneavoastră se trans0ormă
1numite transformări biologice se produc odată cu îmbătrânirea. Bpre
exemplu, dacă aveţi mai mult de cincizeci de ani, aveţi probabil nevoie de o
stimulare directă a organelor genitale mai mare decât altădată aceasta nu pentru că
apetitul sexual sau atracţia faţă de parteneră a dispărut, ci pur şi simplu pentru faptul
că fiziologia dumneavoastră se modifică odată cu vârsta. (e de altă parte, erecţia
dumneavoastră devine probabil mai puţin fermă, iar ung#iul ei de atac mai os decât
în tinereţe. În plus, dacă eaculaţi, forţa etului este mai mică, iar durata de
recuperare mai lungă.
1ceste modificări datorate reducerii forţei şi rezistenţei fizice nu se disting de
acelea care vă afectează în general odată cu sporirea în vârstă. 5imeni nu se poate
aştepta să alerge la fel de repede şi la fel de departe la vârsta de şaizeci de ani ca şi
la vârsta de douăzeci de ani. 'xistă totuşi o diferenţă între sexualitate şi sport în
ceea ce priveşte îmbătrânirea într-adevăr, capacitatea dumneavoastră amoroasă se
poate c#iar ameliora. Nărbaţii mai în vârstă îşi pot menţine erecţia mai mult timp
decât în 1ceastă
dificil*. tinereţe capacitate
)deşi dacăvă
o pierd,
permitepentru
să vă un motiv sau
satisfaceţi maialtul,
uşorea revine ceva
partenera şi vămai
aută
MJ
să deveniţi multiorgasmic. Într-un studiu recent al lui +unn şi &rost, umătate din
bărbaţii studiaţi au devenit multiorgasmici după vârsta de $: de ani. n anumit
număr dintre aceştia au cunoscut orgasmul multiplu între 0: şi :% de ani.
8emarcabil este faptul că bărbaţii mai în vârstă care au cunoscut orgasmul multiplu
şi-au conservat această capacitate multiorgasmică, având o viaţă sexuală minunată.
Aiteratura occidentală sexuală în ansamblul său pare să sugereze că
intensitatea experienţei sexuale masculine se diminuează odată cu vârsta. 1cest
lucru este fals, susţin taoiştii. 1ceştia nu măsoară intensitatea în funcţie de numărul
de contracţii genitale, care - este adevărat - descresc odată cu vârsta. Ktiind că
energia sexuală priveşte nu doar părţile genitale, ci ansamblul corpului, ei udecă
intesitatea raporturilor sexuale după capacitatea bărbatulu i de a-şi cultiva şi circula
această energie, capacitate care se amplifică odată cu experienţa. Bexualitatea se
modifică în timp, acest lucru nu poate fi negat, iar mulţi bărbaţi regretă frenezia
neobosită din tinereţe, dar plăcerile mai rafinate ale vârstei a treia sunt cel puţin la
fel de delectabile, dacă nu c#iar mai mult.
Corpul /i sexualitatea
Bperăm că aţi înţeles acum că sexualitatea la bărbaţii în vârstă nu reprezintă
neapărat o pantă în descreştere către impotenţă. +e altfel, vă veţi da seama cu
uşurinţă că vă puteţi ridica mult mai uşor până pe culmile plăcerii dacă veţi observa
nevoile fundamentale ale corpului dumneavoastră, mai bătrân decât altă dată. @ai
înainte de toate, un corp sănătos şi exerciţiile regulate sunt esenţiale. nul din
motivele pentru care viaţa sexuală a atâtor persoane se reduce cu vârsta constă în
faptul că trupurile lor au devenit mai slabe şi mai bolnăvicioase. Înţelepciunea
"rientului şi numeroase studii psi#ologice occidentale au tras concluzia că
exerciţiile fizice nu numai că ameliorează capacitatea sexuală, ci amplifică de
asemenea dorinţele şi orgasmele corporale. 1bdomenul, şoldurile, fesele şi coapsele
sunt muşc#i de talie mare a căror importanţă este primordială, la fel ca şi aceea a
muşc#iului (C, despre care am vorbit anterior. Întreţinerea unor muşc#i viguroşi
este esenţială pentru menţinerea unei bune vitalităţi sexuale. +eşi nataţia, ogging-ul
şi alte sporturi occidentale reprezintă miloace excelente de întreţinere a stării de
sănătate )atâta timp cât nu se depăşeşte o anumită moderaţie*, raporturile sexuale
sunt cel puţin la fel de importante. (roverbul 8<eea ce nu ser#e&te se pierde9 s-ar
putea aplica foarte bine corpului masculin care îmbătrâneşte.
(otrivit taoiştilor, o mare cantitate de energie scapă prin anus şi muşc#ii
fesieri. rmăriţi să contractaţi fesele apropiindu-le şi veţi vedea în ce măsură aceşti
muşc#i
coloaneiputernici vă @edicii
vertebrale. permit să vă păstraţi
taoişti energia
consideră că unşi sfincter
să o ascensionaţi de-areprezintă
anal viguros lungul
MM
un semn de bună sănătate. (uteţi să vă întăriţi anusul şi muşc#ii fesieri prin
exerciţiul următor. 1cesta permite de asemenea eliberarea de stres, dinamizarea
fizică şi dobândirea unui mai mare control sexual. 1cest exerciţiu aduce un aport de
energie la nivelul prostatei şi glandelor lui CoDper, ameliorează circulaţia sanguină
şi amplifică erecţiile. Be consideră c#iar că el favorizează vindecarea #emoroizilor.
Exerciţiul $H
*ntărirea anusului
$. Expiraţi complet pe nas2 apoi pompaţi /i trageţi 4n sus mu/chii anusului
/i ai 0eselor c8teva secun"e :contractaţi /i relaxaţi mu/chii 4ntr-o manieră
repetată;.
3. !nspiraţi lent /i "estin"eţi-vă.
B. 5epetaţi etapele unu /i "oi "e H2 $ sau BF "e ori2 sau p8nă c8n"
organele genitale /i anusul 4ncep să se 4ncăl1ească. Această energie se poate
răsp8n"i gra"at p8nă 4n 1ona capului2 "upă care coboară la nivelul
ombilicului2 sau puteţi să o ascensionaţi con/tient "e-a lungul coccisului /i
sacrumului2 apoi "e-a lungul
Orbita Microcosmică. coloanei
O"ihniţi-vă /i vertebrale p8nă
rotiţi energia "e4nla1ona capului2
nivelul urm8n"
capului 4n
spirală "e $-BF "e ori. Dacă vă simţiţi prea energi1at2 plasaţi limba 4n 1ona
palatului2 4n partea "e sus a gurii2 pentru a permite energiei să coboare p8nă la
nivelul ombilicului :ve1i capitolul trei;.
E7acularea /i 4mbătr8nirea
În acest stadiu, credem că este evident că cea mai mare cantitate de energie se
pierde prin intermediul penisului, prin eaculare. +upă cum explicam în capitolul
trei, pentru bărbaţii care îmbătrânesc, raporturile sexuale fără eaculare sunt cu atât

mai importante
epuizându-le cu cât eacularea
resursele fizice. 1şadevine
cum ampentru aceştiaanterior,
menţionat din ce înmedicul
ce mai obositoare,
c#inez Bun
Bsu-@iao, care a trăit în urmă cu mult timp, recomanda cuadragenarilor să nu
eaculeze mai mult de o dată la zece zile, cincuagenarilor o dată la douăzeci de zile,
iar sexagenarilor să nu eaculeze deloc. 1cestea sunt cantităţi maximale, iar dacă vă
puteţi transforma energia sexuală prin ascensionare, cu cât veţi eacula mai rar, cu
atât mai bine vă veţi simţi. Aa început, acest lucru vi se va părea poate dificil, dacă
nu vă aflaţi decât la primele experienţe de kung-fu sexual, dar după ce veţi simţi
plăcerea orgasmelor non-eaculatorii şi după ce veţi înţelege toate beneficiile
acestora în ceea ce priveşte starea dumneavoastră de sănătate, veţi fi cu atât mai
motivat şi veţi învăţa rapid. +acă învăţaţi aceste te#nici din tinereţe, apetitul
M=
dumneavoastră pentru eaculare se va diminua rapid şi nu veţi mai fi interesat de
aceste c#estiuni în timp ce îmbătrâniţi.
Bun Bsu-@iao oferea recomandările de mai sus cu un titlu pur informativ,
fiind recomandabil să reduceţi gradat numărul de eaculări la intervale mult mai
mici decât deceniile. 1cest lucru vă va permite să menţineţi în mod natural o
frecvenţă proporţională a nevoii dumneavoastră în creştere de conservare a energiei.
'ste interesant de remarcat că până şi sexologii occidentali precum @asters şi
Lo#nson recunosc că bărbaţii nu au nevoie să eaculeze de fiecare dată când fac
dragoste, îndeosebi după vârsta de cincizeci de ani. 'i au tras c#iar concluzia că
dacă bărbatul recunoaşte acest adevăr important, el poate deveni un partener
sexual potenţial dintre cei mai eficace!. "dată în plus, vă recomandăm să nu
deveniţi un obsedat al non-eaculării şi să nu vă autopedepsiţi pentru singurul motiv
că aţi eaculat. +acă vi se întâmplă să eaculaţi, bucuraţi-vă de plăcerea specifică şi
apreciaţi experienţa directă<
#ăstraţi iubirea vie
În "ccident, oamenii au tendinţa să creadă că iubirea şi pasiunea ating
apogeul în noaptea nunţii, după care dispar la scurt timp. @otivele acestui declin nu
sunt niciodată explicate cu claritate, insistându-se asupra faptului că după fazele
pasionale specifice perioadei de seducţie, apare plictiseala. (entru taoişti, noaptea
nunţii nu reprezintă decât începutul unei vieţi de iubire şi de intimitate în continuă
creştere. Iraţie te#nicilor de kung-fu sexual, iubirea şi sexul sunt mult mai plenare
la vârsta de cincizeci de ani şi c#iar la şaizeci de ani, decât la douăzeci de ani. Ki
iată în continuare motivul.
Menţinerea polarităţii sexuale
(otrivit învăţăturii taoiste, atracţia pe care o simţim faţă de partenera noastră
depinde
atât mai de puterea
mare pasiunea*in-*ang
va fi sarcinii amoroasădintre
care noi. Cu câtunul
ne atrage aceasta
cătrevacelălalt.
fi mai mare,
Cu câtcu
sarcina este mai redusă, cu atât pasiunea slăbeşte. (ierderea acestei energii este în
realitate cea care face ca numeroase relaţii de cuplu să devină plate! sau
plicticoase )acelaşi motiv face ca numeroase cupluri să retrăiască din nou un avânt
pasional după o absenţă mai îndelungată a unuia dintre cei doi parteneri, având în
vedere că separarea provizorie are tendinţa să reîncarce polaritatea partenerilor*.
8elaţiile sexuale cu eaculare reprezintă una din cauzele principale ale
diminuării şi dispariţiei acestei polarităţi. 1tunci când bărbatul eaculează, el se
goleşte de energia sa *ang. @ai mult sau mai puţin conştient, el începe să îşi dea
seama că raporturile sexuale îl epuizează. 1cest lucru poate genera din partea sa un
MO
anumit resentiment şi c#iar o reacţie de retragere pe plan sexual. Clişeul cel mai
răspândit este acela al soţului plin de avânt care trebuie să facă faţă unei soţii
frigideH în realitate, bărbaţii influenţează în egală măsură cu femeile frecvenţa
relaţiilor sexuale în cuplu. +upă un timp, epuizarea energiei bărbatului, şi în mod
deosebit a încărcăturii de tip *ang, poate antrena o scădere a interesului şi c#iar un
sentiment de plictiseală între cei doi parteneri.
1numite cupluri se reîncarcă provizoriu dormind separat, sau petrecând un
anumit timp separaţi unul de celălalt. Cultivarea în doi )descrisă în capitolul cinci*,
permite cuplurilor să menţină această polaritate şi să păstreze o relaţie armonios
polarizată. 7ubirea nu are nici un motiv să slăbească, după cum nici plicitseala nu ar
trebui să se instaleze. 7nsatisfacţia sexuală şi plictiseala reprezintă principalii factori
care împing bărbaţii sau femeile către legături extraconugale, c#iar dacă motivaţiile
recunoscute sunt mult mai numeroase şi mai variate. @enţinerea puterii de atracţie
în relaţia dumneavoastră de cuplu va diminua dorinţa de a căuta în altă parte o
amantă sau o iubită care să vă polarizeze. (lăcerea pe care o poate descoperi un
cuplu armonios este o fântână inepuizabilă, dacă cei doi reuşesc să îşi conserve şi să
facă sc#imb de energie sexuală. n adept al orgasmului multiplu îşi descria astfel
experienţa sa şi a partenerei sale (ractica a aprofundat relaţia noastră, iubirea
dintre noi s-a amplificat, iar atracţia magnetică pe care o dovedim astăzi unul faţă
de celălalt pare să se intensifice cu fiecare minut!.
Contrar clişeului care afirmă că raporturile sexuale consacrate de taina
căsătoriei nu sunt satisfăcătoare, maoritatea studiilor demonstrea ză că dimpotrivă,
cuplurile căsătorite au relaţii sexuale mult mai !une între ele decât în exterior, în
relaţiile extraconugale. Nernie Bilbergeld sublinia că bărbaţii şi femeile au tendinţa
de a simţi o varietate mai mică şi senzaţii mai sla!e în legăturile exterioare decât în
interiorul cuplului lor, şi că femeile au tendinţa de a deveni mult mai orgasmice
când suntdeveni
care pot împreună
mai cu soţii lor decât
orgasmice cu amanţii.
când sunt împreună+e cu
altfel,
soţiifemeile nu sunt
lor. 2inse3 singurele
a descoperit
că adeseori, bărbaţii nu reuşesc să aibă un orgasm în timpul legăturilor
extraconugale, în timp ce ei aproape că nu cunosc asemenea eşecuri când sunt
împreună cu soţiile lor.
" sexualitate plenară şi satisfăcătoare nu reprezintă unicul avanta pe care îl
procură o relaţie pe termen lung. n studiu efectuat de niversitatea din NerEle3 a
auns la concluzia că perec#ile căsătorite de multă vreme sunt mai fericite şi
manifestă o afecţiune mai mare pe măsură ce îmbătrânesc. În societatea noastră, noi

ridicăm adeseori
cinema, osanale
dispreţuind iubirii
iubirea care care se naşte,
ar putea existaînlavarietăţi,
cuplurileliteratură sau filmele
mai în vârstă, de le
pe care
=%
considerăm golite de orice pasiune şi plicticoase. 5e aşteptam să întâlnim o
anumită oboseală în aceste relaţii - spune 8obert Aevenson, unul dintre cercetători -
dar am descoperit cu totul altceva. 1ceste relaţii sunt adeseori vibrante, vii, pline de
emoţii, amuzante, sex3, intensitatea lor nefiind deloc slăbită de trecerea timpului!.
Cercetări recente din biologie sugerează că iubirea pe termen lung sporeşte
producţia de endorfine, acei anestezianţi naturali ai organismului uman care procură
celor doi parteneri un sentiment de seninătate şi de securitate.
Cuplurile care preferă să se iubească fără să se căsătorească pot întreţine
relaţii sexuale la fel de intime şi de benefice ca şi acelea care au primit diploma
aprobării oficiale a statului, pornind din momentul în care practică uniunea dintre
*in şi *ang. 'ste util să ne reamintim mereu că este nevoie de ani şi ani de
experienţă pentru a atinge cele mai înalte culmi de intimitate fizică, emoţională şi
spirituală, şi pentru a controla perfect uniunea dintre *in şi *ang. &aoiştii susţineau
că este nevoie de şapte ani pentru a cunoaşte corpul unei femei, alţi şapte pentru a-i
cunoaşte mintea, şi încă şapte pentru a-i cunoaşte sufletul. (roverbul nu înseamnă
însă că după această perioadă nu mai aveţi nimic de descoperit şi că veţi începe să
vă plictisiţi, ci pur şi simplu că este nevoie de 9 de ani pentru a aunge să vă
cunoaşteţi cu adevărat.
Anotimpurile vieţii noastre sexuale
8elaţiile nu sunt liniare, iar taoiştii o ştiau prea bine. " relaţie de cuplu nu
poate atinge ca prin magie o culme absolută în c#iar noaptea nunţii )de altfel, nici
într-o altă noapte anumită*. 'a trece întotdeauna prin diferite faze de creştere şi
descreştere, precum lunaH aceste faze sunt legate de ciclurile familiei, de muncă,
sănătate şi natură. 'ste important să fiţi conştienţi de existenţa şi influenţa acestor
cicluri, indiferent dacă vă aflaţi în dormitor sau în altă parte.

'ste
subiect, să primordial să comunicaţi
deveniţi conştient cu partenera
de propriile dumneavoastră
sale faze crescătoare şi îndescrescătoare
legătură cu acest
ale
dorinţei şi să vorbiţi împreună, astfel încât nici unul nici celălalt să nu se simtă
udecat sau blamat. 5umeroase femei )şi un număr din ce în ce mai mare de bărbaţi*
constată că există o corelaţie directă între dorinţa parteneruluiVpartenerei lor şi
propriul grad de seducţie. 'ste important să nu cădeţi în această capcană, realizând
că sexualitatea este legată de mintea dumneavoastră, de inima şi de sufletul
dumneavoastră, în egală măsură cu corpul dumneavoastră.
@aterialismul occidental ne încuraează să ne considerăm corpul precum o
marfă sau un obiect. Buntem învăţaţi cu simboluri precum sânii bombaţi ai unei
femei sau vintrea plată şi dură a unui bărbat, cu fetişuri şi fantezii fără sfârşit
=
generate de mass-media şi de publicitate. 1stfel, în timp ce corpul nostru
îmbătrâneşte, noi ne gândim adesea că ar fi cazul să încetăm să mai facem dragoste,
sau că ar trebui să căutăm partenere noi şi de o calitate superioară!. &aoiştii
consideră că trupul fizic este dinamic şi că încărcătura amoroasă provine din
interacţiunea dintre energiile subtile între două fiinţe spirituale, ea neputând fi
redusă la simpla încleştare dintre două corpuri dure şi statice.
Losep# 2ramer explică în ce constă diferenţa dintre abordarea taoistă a
sexualităţii şi modelul nostru occidental În tradiţia orientală, contactul vizual
trebuie să aibă loc aproape tot timpul între bărbatul şi femeia care fac dragoste.
/Bunt pe punctul de a face dragoste cu tine, respir împreună cu tine, mă relaxez
împreună cu tine, inima mea este legată de inima ta, părţile mele genitale sunt unite
cu părţile tale genitaleU. În relaţia taoistă, sexualitatea este considerată mult mai
plenară la şaizeci de ani decât la douăzeci de ani!. (icioarele, stomacurile şi părţile
genitale îmbătrânesc cu siguranţă, dar oc#ii nu fac decât să crească în înţelepciune.
)exualitatea 4ncepe mult 4nainte să vă atingeţi
1vând în vedere că sexul este o forţă dinamică, trebuie să fiţi extrem de
conştient de energia pe care o investiţi în el. 8elaţiile sexuale încep cu circa 0= de
ore înainte să faceţi dragoste la modul concretH energia şi emoţiile pe care le-aţi
acumulat în timpul acestei perioade vă urmează apoi în pat. 1stfel, cu o zi sau două
înainte să faceţi dragoste, urmăriţi să transformaţi emoţiile dumneavoastră negative
sau să le depăşiţi, îndeosebi mânia, care bloc#ează sc#imbul de energie între două
fiinţe. Cu cât sunteţi mai calm şi mai relaxat atunci când începeţi, cu atât mai uşor
vă va fi să atingeţi niveluri mai înalte de extaz şi de intimitate. 'ste evident că nu
există nici un cuplu care să se pregătească cu două zile înainte de a face dragosteH
de aceea, vă recomandăm să fiţi conştient în permanenţă de emoţiile
dumneavoastră, urmărind să lucraţi continuu asupra lor.
(reludiile amoroase încep la rândul lor cu mult înainte să vă atingeţi. Cadrul
pe care îl creaţi, lumânările, muzica relaxantă şi cuvintele romantice şi pline de
iubire - vă vor auta să vă armonizaţi energiile. În timp ce faceţi dragoste şi după
aceea, asiguraţi-vă că sunteţi cu adevărat prezent alături de partenera
dumneavoastră gândiţi-vă la contactul vizual. rmăriţi să experimentaţi maniere
mai profunde de a simţi prezenţa celuilaltH actul amoros nu reprezintă un simplu
montagne-russe, o plăcere brutală şi efemeră.
+acă relaţiile dumneavoastră sexuale devin rutiniere sau mecanice, este mai
bine să vă opriţi o anumită perioadă de timp. 1cest lucru va permite reîncărcarea
tensiunii polare dintre dumneavoastră şi partenera dumneavoastră. 5u uitaţi însă
=9
importanţa atingerii şi a intimităţii. 8enunţarea la a mai face dragoste nu înseamnă
că nu vă mai puteţi îmbrăţişa, săruta, sau că este necesar să renunţaţi la intimitatea
afectivă. +impotrivă, respectarea postului sexual! vă poate permite să vă
îmbogăţiţi aceste aspecte ale relaţiei dumneavoastră de cuplu, care sunt la fel de
importante, şi c#iar esenţiale, pentru viaţa dumneavoastră. Centraţi-vă atenţia
asupra calităţii iubirii dumneavoastră, iar calitatea relaţiilor dumneavoastră sexuale
se va ameliora în mod natural.
Ciclurile "orinţei
Fă veţi da seama rapid că ciclurile dumneavoastră sexuale nu coincid
întotdeauna. În anumite momente, dorinţa dumneavoastră este mai puternică decât a
partenerei, în timp ce în alte momente, raportul se inversează. 5ici o fiinţă care se
află cu adevărat în contact cu trupul şi cu emoţiile sale nu ar putea dori să întreţină
raporturi sexuale tot timpul. +ar ce trebuie făcut atunci când unul dintre
dumneavoastră doreşte să facă dragoste, în timp ce celălalt nu6 'xistă mai multe
posibilităţi, care corespund diferitelor maniere de a face dragoste.
Bă presupunem că în această seară dumneavoastră sunteţi cel care manifestă
dorinţa sexuală, nu şi partenera dumneavoastră. +esigur, dacă partenera
dumneavoastră este interesată, ea vă poate oferi o plăcere orală sau manuală. +acă
ea nu are c#ef, ea va accepta poate să vă mângâie în timp ce vă oferiţi singur
plăcere. +acă nici lucrul acesta nu o atrage prea mult, ea v-ar putea mângâia într-o
manieră non-sexuală. Be poate sc#imba o mare cantitate de energie puternică şi
curativă prin simpla atingere )exerciţiul @editaţiei &actile, descris în capitolul opt,
este o asemenea posibilitate*.
+acă manifestaţi o dorinţă sexuală puternică, în timp ce partenera
dumneavoastră nu este deloc interesată, puteţi să faceţi dragoste cu dumneavoastră
înşivă )prin *in
de energii autocultivare erotică*.feminine
şi *ang, aspecte Fă reamintim că orice în
şi masculine, fiinţă dispuneei.deopotrivă
interiorul 8elaţiile
sexuale cu sine însuşi, sau uniunea celor două aspecte, reprezintă o parte extrem de
importantă a practicii taoiste. @ic#ael >inn explică 'ste posibil să utilizaţi
energia sexuală a organelor genitale şi a rinic#ilor, precum şi energia iubirii din
inimă, într-o meditaţie. 1ceastă practică meditativă, cunoscută sub numele de
@etoda 4ocului şi a 1pei, vă permite să faceţi literalmente dragoste cu
dumneavoastră înşivă şi să atingeţi un nivel de orgasm încă şi mai elevat, care
dizolvă frontierele dintre corp şi spirit. 1ceastă practică reprezintă de asemenea
sursa unui mare număr de beneficii pentru starea dumneavoastră de sănătate şi era
cunoscută în mod tradiţional ca o metodă de vindecare a corpului şi a sufletului!.
=$
+atorită ruşinii care înconoară masturbarea în societatea occidentală,
numeroase persoane se simt prea enate pentru a-şi oferi singure plăcere în faţa
altora, c#iar dacă este vorba de propria lor parteneră. +acă veţi reuşi totuşi să
abordaţi acest aspect natural al sexualităţii umane într-un dialog sexual desc#is, vă
veţi da seama că puteţi armoniza ciclurile dumneavoastră sexuale individuale cu
uşurinţă, oferindu-vă simultan o plăcere imensă.
!ntegrarea energiei sexuale 4n viaţa "e 1i cu 1i
1deseori, oamenii se îndreaptă către sexualitate atunci când nu au nevoie
decât de o simplă mângâiere plină de iubire. +upă cum expl ica un adept al
orgasmului multiplu (entru mine, cea mai mare descoperire a constat în faptul că
puteam avea relaţii sexuale rămânând îmbrăcat, stând pur şi simplu alături de fiinţa
iubită şi împărtăşindu-ne reciproc energia. Bimpla atingere este o senzaţie extrem de
sexuală, iar dacă ne ţinem de mâni, putem simţi circulaţia energiei sexuale prin
întregul nostru corp. 1ceasta este adevărata libertate sexuală sexualitatea nu mai
reprezintă o activitate pe care trebuie să o practicăm periodic. 'a se integrează în
toate aspectele vieţii de zi cu zi, pe care o colorează în mii de nuanţe, amplificându-
i intensitatea, interesul şi pasiunea, pretutindeni şi în orice moment!.
6ante1iile
5umeroşi sexologi recomandă o viaţă activă din punct de vedere al fanteziilor
sexuale, considerând că acestea vă pot auta cu adevărat să generaţi energie sexuală
atunci când vă oferiţi plăceri erotice. Când vă aflaţi în compania partenerei
dumneavoastră există însă riscul de a vă pierde în propriile fantezii sexuale.
Bc#imbul de energie *in şi *ang cu partenera dumneavoastră este real, şi nu
imaginar. +acă vă focalizaţi atenţia sexuală asupra unei iubite idealizate sau a unei
imagini pornografice, nu veţi mai putea simţi fluxul real şi profund de energie care
traversează
apreciaţi ceeacorpurile dumneavoastră.
ce există 4anteziile
cu adevărat fantastic vă împiedică
la partenera să fiţi prezent
dumneavoastră şi înşi să
propriul dumneavoastră potenţial de a face experienţa comună a culmilor extazului
amoros.
5itmurile naturale
În sfârşit, urmăriţi să observaţi ritmurile dumneavoastră şi cele ale naturii.
'vitaţi să faceţi dragoste imediat după o masă prea grea, când corpul
dumneavoastră trebuie să-şi consacre aproape tot sângele şi întreaga energie
activităţii de digestie )atunci când vă simţiţi g#iftuiţi*. +upă un act sexual este bine
să vă simţiţi satisfăcut, dar nu saturat, simţind încă un pic de dorinţă.

=0
+acă vă simţiţi bolnav, este preferabil ca partenera dumneavoastră să se afle
în poziţia deasupra atunci când faceţi dragoste, pentru ca dumneavoastră să puteţi
absorbi energia sa binefăcătoare şi curativă. rmăriţi de asemenea ciclurile
anotimpurilor. (lantele şi animalele se reproduc întotdeauna primăvara. "amenii
sunt unici prin capacitatea lor de a face dragoste pe durata întregului an, dar nu
trebuie să vă aşteptaţi să fiţi la fel de activ din punct de vedere sexual toamna sau
iarna faţă de primăvară sau vară.
Kung-fu sexual vă permite să găsiţi un potenţial de relaţii sexuale care
depăşesc de departe tot ce cunosc maoritatea fiinţelor umane pe plan amoros, dar
aceasta nu înseamnă că trebuie să atingeţi aceleaşi culmi de extaz de fiecare dată
când întreţineţi relaţii intime cu partenera dumneavoastră. 1scultaţi ritmurile
corpurilor dumneavoastră şi fluctuaţiile propriilor dorinţe.
Evitaţi supralicitările
+e fiecare dată când o nouă posibilitate sexuală este prezentată cititorilor
occidentali, aceştia au spontan tendinţa de a supralicita. +upă ce au fost
descoperite! orgasmele feminine, s-a aflat subit că diverse cupluri au început să
aibă orgasme simultane. +upă ce anumite femei s-au dovedit a fi multiorgasmice şi
au făcut mărturii despre (unctul I, mulţi s-au grăbit să susţină că toate femeile sunt
capabile de acelaşi lucru. "rice bărbat are potenţialul de a deveni multiorgasmic şi
de a cunoaşte orgasmul întregului corp, dar aceasta nu înseamnă că toţi bărbaţii vor
dori să facă sistematic această experienţă. rmăriţi să evitaţi aşteptările şi
anxietatea legate de performanţă. &e#nicile sexuale taoiste mai sunt numite uneori
şi 3u!irea care #indecă. (reocupaţi-vă de iubire şi de vindecare, a dumneavoastră şi
partenerei dumneavoastră, iar restul va veni de la sine şi vi se va da c#iar înzecit!.
6ără iubire liberă
În prezent,
elementară monogamia
de igienă. @onogamiarevinereprezintă
în forţă,mult
fiindmaiconsiderată
mult decâto o precauţie
exigenţă
penibilă, specifică epocii noastre. +acă dispuneţi de o parteneră cu care vă aflaţi în
armonie, ea poate constitui creuzetul unui proces alc#imic de plăcere fizică,
intimitate emoţională şi evoluţie spirituală.
+acă acumularea oarbă de energie sexuală ar fi fost ţelul te#nicilor de kung-fu
sexual, ar fi de dorit să vă culcaţi cu cât mai multe persoane posibile, sc#imbând
energie cu fiecare dintre ele. Ki nu este mai puţin adevărat că anumite texte din
antic#itate recomandă această practică. În realitate, ceea ce contează nu este numai
cantitatea de energie sexuală, ci şi calitatea ei. "biectivul real al practicilor de

=:
kung-fu sexual este transmutarea finală a energiei din forma sa pur sexuală în forme
mai rafinate şi mai subtile, legate de iubire, de suflet şi de spirit.
Energia sexuală /i emoţiile
+acă vă culcaţi cu fiinţe care manifestă adeseori emoţii negative )precum
mânia sau tristeţea*, puteţi recepta emoţiile lor. "ricare ar fi cantitatea de latex pe
care o puteţi plasa între dumneavoastră şi partenera dumneavoastră, veţi sc#imba
întotdeauna energie emoţională şi spirituală )precum şi sexuală*. +e aceea, vă
recomandăm să evitaţi violarea propriei integrităţi corporale, emoţionale şi
spirituale, făcând dragoste cu persoane pe care nu le respectaţi şi pe care nu le iubiţi
cu adevărat. 1tunci când vă alegeţi o parteneră, vă alegeţi simultan un destin
spiritual.
În realitate, bărbaţii )şi femeile* care nu au găsit încă o parteneră de cuplu
prezintă pulsiuni sexuale care reclamă o satisfacere imediată, precum o senzaţie de
mâncărime care impune să fie scărpinată pe loc. +acă vă aflaţi într-o asemenea
situaţie, aveţi tot interesul să practicaţi autocultivarea erotică, să învăţaţi să vă
puneţi în mişcare şi să vă transformaţi energia sexuală. 1ceastă perioadă de
antrenament vă va permite să vă rafinaţi nivelul energetic internH veţi sfârşi prin a
atrage o parteneră la fel de conştientă, de matură şi de evoluată ca şi
dumneavoastră. +acă vă culcaţi cu o fiinţă pe care nu o iubiţi, energia
dumneavoastră se va afla în dizarmonie, ceea ce va avea drept consecinţă o stare de
epuizare sau anumite dezec#ilibre. +in acest motiv este important să nu faceţi
dragoste cu partenera dumneavoastră decât în momentele în care simţiţi faţă de ea o
iubire veritabilă şi autentică. +acă vă simţiţi obligat să vă culcaţi cu femei pe care
nu le iubiţi, urmăriţi să le trataţi cu cea mai mare blândeţe şi afecţiune. În caz
contrar, nu veţi reuşi niciodată în practicile de kung-fu sexual.

5umeroşi
satisfăcuţi bărbaţifemeie.
de o singură se simt&otuşi,
cu adevărat atraşi
puţini sunt aceeadecare
relaţii multiple,
pot iubi nefiind
cu adevărat
mai multe femei simultan, continuând să rămână într-o stare de seninătate
interioară. În cazul în care consideraţi că acest lucru este posibil, pregătiţi-vă să
consacraţi eforturi imense pentru a urmări să transformaţi şi să ec#ilibraţi energiile
lor corespunzătoare.
Fă reamintim că energia sexuală amplifică emoţiile. Bexul este instrumentul
cel mai puternic care vă poate permite să cultivaţi o relaţie de cuplu şi să reuniţi
două vieţi, dar tot el poate deveni o armă redutabilă prin care aceste legături pot fi
desfăcute, lăsând în urma sa cicatrice durabile. 1şa cum au învăţat pe pielea lor un
mare număr de persoane care au făcut experienţa revoluţiei sexuale din anii /J%, în
=J
realitate nu există iubire liberă! cunoaşterea sexuală nu poate fi dobândită decât
plătind un preţ mare, motiv pentru care trebuie venerată.
E"ucaţia 0iilor no/tri
Buntem convinşi că nimeni nu v-a vorbit vreodată despre kung-fu sexual în
timpul copilăriei sau adolescenţei dumneavoastră, înainte de a descoperi
sexualitatea. (uţini sunt aceia care au avut o asemenea şansă. @aoritatea băieţilor
nu învaţă practic nimic în legătură cu acest subiect, sau cel puţin nimic care să le
folosească cât de cât. 'i sunt lăsaţi să tatoneze în obscuritate, în căutarea intimităţii
şi a plăcerii sexuale. +upă cum explică un adept al orgasmului multiplu (entru
mine, descoperirea sexualităţii taoiste a reprezentat o întâlnire cu o serie de
informaţii şi de te#nici care mi-aş fi dorit să-mi fie explicate încă de la început. @i-
am dat imediat seama că aceasta este maniera corectă de a face dragoste, iar vec#ea
mea abordare a sexualităţii mi s-a părut subit ridicolă, enantă şi c#iar egoistă!.
1veţi acum ocazia să vă autaţi fiii să nu mai cadă victimă unei situaţii
asemănătoare, autându-i să evite maoritatea temerilor şi frustrărilor despre care se
presupune în mod greşit că fac parte integrantă din procesul de creştere către starea
de adult.
#rimele explicaţii
Cei doi părinţi au un rol important în educaţia sexuală fiilor şi fiicelor lor, dar
cum această carte este înainte de toate adresată bărbaţilor, vom vorbi îndeosebi
despre taţi şi despre fii, deşi foarte multe lucruri le vor fi deopotrivă folositoare
mamelor şi fiicelor. 1tunci când maoritatea oamenilor se gândesc la acest gen de
discuţii asupra sexului între tată şi fiu, ei au în vedere în general celebrele explicaţii
aiuritoare referitoare la păsărele şi la albine specifice pubertăţii )şi culturii anglo-
saxone, n.t.*. În zilele noastre, copiii noştri cresc însă mult mai repede şi nu mai
suportă acest
c#estiunea şi gen
nu audenici
discuţii pitoreşti,
un fel dar desuete,
de utilitate reală. +ecare nu abordează
altfel, considerămcucăfranc#eţe
este o
eroare să aşteptaţi adolescenţa pentru a începe să stabiliţi cu fiul dumneavoastră un
dialog pe tema sexualităţii.
+acă reuşiţi să aveţi o relaţie desc#isă cu fiul dumneavoastră, o asemenea
discuţie nici nu va fi necesară. Curiozitatea copiilor pe tema sexualităţii începe
devreme, iar propria sexualitate se trezeşte încă şi mai precoce. "rice fiinţă care a
observat un băieţel care îşi atinge penisul şi scrotul, trăgând de ele )uneori cu foarte
multă forţă<* poate să-şi dea seama că aceasta nu este o explorare întâmplătoare.
Năiatul simte atunci o plăcere autentică, cu mult mai mare decât dacă s-ar trage,
spre exemplu, de urec#i.
=M
C#iar şi bebeluşii sunt fiinţe sexuale, sau cel puţin senzuale, având în vedere
că noi obişnuim să asociem sexualitatea cu stadiile de dezvoltare ulterioare. &otuşi,
plăcerea lor fizică şi genitală este indiscutabilă, în pofida oricăror eforturi de a o
nega. 4reud numea senzualitatea infantilă perversitate polimorfă!, dar în realitate
nu există nimic pervers la ea perversitatea rezidă mai degrabă în tentativele noastre
de a o reprima sau de a o refula. @aniera în care reacţionaţi la explorările şi la
întrebările fiului dumneavoastră asupra propriului său corp şi asupra corpului
dumneavoastră
de sexualitate. va fi plină de învăţăminte
'ez#oltarea pentru
unei atitudini el, forându-i
sănătoase plină odeprimă atitudine
dragoste faţăfaţă
de
propria dumnea#oastră sexualitate, &i +ncuraarea fiului dumnea#oastră să ai!ă o
atitudine similară, reprezintă primul ser#iciu care i-l puteţi face.
5elaţia cu partenera
7nstruirea copiilor asupra sexualităţii începe prin observarea părinţilor lor.
@aniera în care vă trataţi soţia sau iubita va fi un model pentru fiul dumneavoastră,
pentru modul în care va trata mai întâi fetiţele, iar mai târziu iubitele. 'ducaţia
sexuală este într-adevăr o c#estiune de ucenicie, de învăţare a unor roluri specifice
fiecărui
mult maisex,
marea comunicării
asupra fiuluişi dumneavoastră
iubirii. 'xemplul pe care
decât îl daţicare
cuvintele va avea un putea
i le-aţi impact
adresa, astfel încât nu uitaţi că educaţia pe care i-o daţi continuă în fiecare clipă,
atunci când ţipaţi în gura mare unul la altul, sau când vă ţineţi de mâni.
În cultura noastră, oamenii sunt îngrioraţi la gândul că copii lor îi pot vedea
manifestând o afecţiune fizică reciprocă, dar în realitate nu există nimic rău în
faptul că aceştia asistă la acest gen de exprimare a iubirii. (roblema reală este cea
opusă, care le interzice copiilor să fie martorii iubirii dintre părinţii lor. 1bsenţa
unor asemenea contacte nu face altceva decât să îi lase pe copii să se întrebe dacă
părinţii lor se iubesc cu adevărat, privându-i de un model asupra manierei în care ar
trebui să îşi manifeste afecţiunea faţă de o parteneră. Exemplul personal al unei
relaţii de cuplu sănătoase, plină de iu!ire, este cel de-al doilea ser#iciu pe care i-l
puteţi aduce fiului dumnea#oastră (&i deopotri#ă propriului dumnea#oastră cuplu/.
5aporturile personale cu 0iul "umneavoastră
Nărbaţii din generaţia noastră se implică mult mai mult în îngriirea fiilor lor
decât cei din generaţiile precedente, ceea ce conduce în mod natural la relaţii mai
afectuoase şi mai pline de iubire între taţi şi fii. &otuşi, un mare număr de părinţi se
simt încă stâneniţi să îşi exprime afecţiunea faţă de fiii lor, îndeosebi într-o manieră
fizică, care constă în a-i îmbrăţişa şi a-i săruta. +acă mai fac acest lucru atunci când
copiii lor sunt mici, ei încetează complet de îndată ce aceştia cresc puţin. +e multe
==
ori aceşti părinţi nu au trăit ei înşişi experienţa unei asemenea iubiri din partea
părinţilor lor, neavând astfel la dispoziţie un model comportamental care să îi aute
acum să îşi exprime afecţiunea.
1numiţi bărbaţi îşi imaginează că dacă ar manifesta o afecţiune prea mare faţă
de fiii lor, aceştia ar deveni prea blegi, efeminaţi sau c#iar #omosexuali. +eşi nimic
nu dovedeşte acest lucru, este clar că fobia anti-#omosexuală din societatea noastră
îi împiedică pe bărbaţi să îşi exprime afecţiunea unul faţă de celălalt, c#iar dacă este
vorba de proprii lor copii. În decursul ultimilor zece ani, au apărut şi alte temeri
care îi împiedică pe taţi să îşi manifeste fizic afecţiunea faţă de fiii sau fiicele lor.
(reocuparea legitimă faţă de protearea copiilor de incest sau de alte abuzuri
sexuale a dat naştere unei suspiciuni generale legate de orice gest de afecţiune fizică
din partea bărbaţilor.
1tingerea constituie una dintre nevoile umane cele mai fundamentale, şi
numeroase studii dovedesc că bebeluşii care nu sunt atinşi şi mângâiaţi în suficientă
măsură, mor. +ar noii-născuţi nu sunt singurii care au nevoie de contact fizic. 4iul
dumneavoastră va avea nevoie de atingerea dumneavoastră afectuoasă pe durata
întregii
traversa sale
fazevieţi. 5u trebuie
în decursul totuşi
cărora să fiţi afecţiunea
va refuza surprinşi dacă fiul dumneavoastră
dumneavoastră, îndeosebivaîn
adolescenţăH aceasta este perioada în care doreşte să devină mai independent şi în
care este mai preocupat de opinia tovarăşilor lui. &otuşi, dacă aţi ştiut să întreţineţi
raporturi desc#ise şi afectuoase cu el, această separare nu va dura prea mult timp.
1ctorul şi specialistul în arte marţiale C#ucE 5orris îşi amintea de una dintre cele
mai mari bucurii pe care le-a trăit în timp ce îşi creştea cei doi fii na dintre cele
mai mari bucurii pe care le am astăzi constă în a-mi vedea fiii adulţi care nu se simt
deloc stâneniţi să mă îmbrăţişeze atunci când ne reîntâlnim sau ne despărţim pentru
o anumită perioadă de timp, c#iar dacă se află în faţa altor persoane, precum şi
faptul
care aucăprobleme!.
vin adeseori la mine ca să îmi ceară sfatul sau c#iar autorul în cazul în
1fecţiunea fizică nu reprezintă decât una dintre componentele unei relaţii
pline de iubire. Bentimentul de intimitate afectivă şi de respect pentru fiul
dumneavoastră este esenţial pentru a menţine un dialog desc#is. C#ucE 5orris, al
cărui tată era alcoolic, explică în continuare cum a urmărit să ofere fiilor săi un
altfel de model 1m dorit tot timpul ca fiii mei să ştie că sunt prezent, că se pot
baza pe mine şi că voi fi întotdeauna alături de ei. 1m fost extrem de apropiat de fiii
mei. @-am ucat cu ei, le-am ascultat problemele sau i-am ţinut în braţe atunci când

asecrizelor
simţeausau
răniţi, şi am împărtăşit
succeselor din vieţileîmpreună cu veţi
lor!. +acă ei maoritatea evenimentelor
şti să vă ascultaţi maore,
fiul şi să îi
=O
ascultaţi sentimentele şi temerile, aceasta îi va permite să ştie că el se va putea baza
întotdeauna pe dumneavoastră. +acă acceptaţi să îi ascultaţi durerile, el va împărtăşi
cu dumneavoastră şi plăcerile sale. <onstruirea unei relaţii sănătoase &i plină de
iu!ire cu fiul dumnea#oastră este fără nici o +ndoială ser#iciul cel mai mare pe
care i-l #eţi face.
*mpărtă/iţi sexualitatea taoistă cu 0iul "umneavoastră
Aa fel cum nimeni nu este prea bătrân pentru a beneficia de taoism, este
preferabil ca o fiinţă să aibă acces la această cunoaştere plină de înţelepciune cât
mai devreme posibil, pentru a obţine cele mai mari beneficii. 1cest lucru este
valabil şi pentru fiii dumneavoastră. +acă veţi reuşi să împărtăşiţi împreună cu ei o
parte din înţelepciunea taoistă prezentă în această carte, îi veţi auta să evite
numeroase suferinţe şi o risipă inutilă de energie. 1vând în vedere că practicile
sexuale se fac în particular, fiul dumneavoastră nu le va putea învăţa observându-vă
direct. Kung-fu sexual este un domeniu pe care va trebui să i-l descoperiţi prin
cuvinte, ale dumneavoastră sau ale altor persoane. C#iar înainte de a deveni direct
interesaţi de sex, băieţii posedă în ei energia sexuală. Aa fel ca şi bărbaţii, băieţii au
erecţii
amintiţişide
se acele
simt excitaţi pentru
erecţii din diverse
timpul motive,
orelor spre exemplun
de matematică6*. dinadept
plictiseală )vă mai
al orgasmului
multiplu îşi amintea propria sa experienţă 4iul meu m-a strigat într-o dimineaţă
din toaletă /&ăticule, tăticule, nu reuşesc să fac pipi!. 1m intrat şi am remarcat că
se trezise cu o erecţie, ceea ce îl împiedica să urineze. A-am învăţat atunci 1spiraţia
la 8ece, pe care a început să o folosească începând din acea zi pentru a-şi controla
într-o oarecare măsură energia sexuală!. +e multe ori, băieţii sunt torturaţi de
incapacitatea lor de a înţelege şi de a-şi controla propria energie sexuală. +acă
puteţi să vă autaţi fiii să îşi canalizeze această energie, îi veţi auta astfel să evite o
imensă frustrare şi suferinţă în acest domeniu vital.
5u este mai puţin adevărat că tinerii nu reuşesc adeseori să înţeleagă taoismul.
+upă cum spunea dr. Bun Bsu-@iao în lucrarea sa $rescripţii nepreţuite 1tunci
când bărbatul este prea tânăr, el nu înţelege în general taoismul. C#iar dacă aude
vorbindu-se sau c#iar dacă citeşte despre ele, el are puţine şanse să practice aceste
principii. 1devărata conştientizare a profunzimii taoismului nu vine decât odată cu
vârsta, când bărbatul devine mai matur, dar şi mai vulnerabil. Be întâmplă uneori ca
în acest stadiu, înţelegerea dobândită să vină prea târziu, căci la această vârstă
bărbatul este prea bolnav pentru a mai putea să beneficieze plenar de ea!.
'ste recomandabil să profitaţi de ocaziile în care fiul dumneavoastră vine la
dumneavoastră
lucrări similare,pentru a vă solicita
explicându-i că v-aţisfatul, sausăîicunoaşteţi
fi dorit puteţi dărui această
aceste cartelasau
practici alte
vârsta
O%
lui. +acă veţi lăsa această carte la vedere, s-ar putea ca el să o remarce singur, dar
este important să îl faceţi să înţeleagă că nu este obligat să se încuie în cameră sau
în sala de baie pentru a o consulta. +acă sunteţi îngriorat că fiul dumneavoastră are
o vârstă prea fragedă pentru a citi acest gen de cărţi asupra sexualităţii, vă putem
spune că vârsta cea mai potrivită este pur şi simplu aceea în care curiozitatea se
trezeşte într-o măsură suficient de mare pentru ca el însuşi să dorească să aibă
asemenea lecturi. (uteţi să vă liniştiţi, căci oricum el nu le va citi înainte de a fi
pregătit, iar pe
dintr-o sursă saudealta
altă parte,
ceea atunci să
ce doreşte când
ştie.momentul este copt, el va învăţa oricum
)exualitate2 secret /i ,ao
+upă cum credem că am reuşit să clarificăm în această lucrare, spre deosebire
de alte tradiţii spirituale, taoismul ne încuraează să ţinem seama de faptul că
suntem fiinţe încarnate şi că orice evidenţă a sexualităţii este o componentă
esenţială a umanităţii noastre. (entru maoritatea occidentalilor cărora le este ruşine
de corpul lor într-o manieră sau alta, aceasta este o idee cu adevărat revoluţionară.
În mod ironic )alţii ar spune ipocrit*, cultura occidentală ne gâdilă în mod constant
libidoul, condamnându-l
sunt obişnuiţi să vadă sexulînsăutilizat
simultan. 1stfel, pentru
la vânzarea maoritatea
berii sau oamenilor
a automobilelor, estecare
cu
adevărat uluitor să afle că sexualitatea poate fi privită şi ca o practică sexuală.
1m încercat prin această lucrare să vă autăm să descoperiţi vec#ile intuiţii
taoiste asupra iubirii şi a relaţiilor amoroase, precum şi maniera în care le putem
utiliza astăzi. C#iar dacă nu practicaţi nici o altă cale sprituală, limitându-vă la
te#nicile descrise în această carte, viaţa voastră va fi enorm îmbogăţită. 1r fi însă o
eroare dacă nu am explica faptul că sexualitatea nu reprezintă decât un aspect
printre altele al practicii taoiste şi că există în această tradiţie idei şi exerciţii la fel
de puternice şi de eficiente pentru cultivarea corpului, emoţiilor, minţii şi sufletului,
c#iar şi în afara dormitorului.
&radiţiile medicale ale taoismului, cunoscute în "ccident sub numele de
medicină c#ineză sau acupunctură, au autat nenumărate persoane să îşi regăsească
starea de sănătateH exerciţiile de 8<i-Kung (Bi gong/9 şi cele de 87Cai <i <Cuan
(7ai Di uan/9 au constituit fundamentul artelor marţiale interne, răspândite astăzi
în întreaga lumeH iar textul filosofic central al taoismului, 7ao 7e <ing )pronunţat
'ao 'e 'ing*, este una din lucrările de literatură mondială cele mai traduse şi cele
mai citite. În plus, în decursul ultimilor douăzeci de ani, artele practicate în
dormitor au început să transforme vieţile sexuale ale foarte multor persoane din
întreaga lume.
înţelepciune care&aoismul posedă
poate auta o înţelepciune
persoane practicăsă aproape
de toate religiile nelimitată,
ducă o viaţă mai o
O
sănătoasă şi mai plină de sens. +upă cum menţionam în introducere, @antaE C#ia şi
soţia sa, @aneeDan, au pus la punct un curs de &ao Curativ şi au scris un mare
număr de lucrări în care explică componentele acestui sistem de sănătate. +acă
sunteţi interesaţi să exploraţi şi alte aspecte ale acestei practici, citiţi celelalte lucrări
de &ao CurativH dacă sunteţi interesat îndeosebi de continuarea lecturilor pe tema
plăcerilor sexuale, puteţi citi cele două lucrări mai avansate ale lui @antaE C#ia
ecretele taoiste ale iu!irii şi 7ao al iu!irii regăsite" culti#area energiei sexuale
feminine.
4ilosofia şi practicile prezentate în această carte au rămas de-a lungul
mileniilor secrete păstrate cu stricteţe, transmise numai de la maestru la discipol,
după ani lungi de antrenament. Ae-am prezentat totuşi în această carte pentru că
suntem convinşi că civilizaţia umană poate beneficia astăzi prin difuzarea lor.
Confuzia carnală este una din nenumăratele dileme cărora trebuie să le facem faţă în
zilele noastre, iar dacă vom reuşi să ne vindecăm pe noi înşine, armonizându-ne
relaţiile de cuplu, vom putea începe să vindecăm şi planeta-mamă, căci potrivit
taoismului, noi facem parte din natură în egală măsură în care aceasta face parte din
noi. Buntem convinşi că această vindecare trebuie să înceapă în dormitor, căci
acesta este locul în care este concepută generaţia următoare. (erpetuarea umanităţii
este posibilă prin iubire şi prin sexualitate, şi tot iubirea şi sexualitatea ne pot
permite să ne transformăm fiinţa până la apogeu.
"ricum, faptul că nu aţi fost nevoiţi să plătiţi un milion de taleri de aur sau să
petreceţi un deceniu în compania unui maestru pentru a învăţa acest gen de
învăţături nu înseamnă că acestea nu ar trebui luate în serios sau apreciate la usta
lor valoare. (reţuiţi-le, iar ele vă vor recompensa în nenumărate maniere. Citiţi-le,
recitiţi-le, practicaţi-le şi împărtăşiţi-le cu alţii. Cu cât veţi oferi mai multă plăcere
altora, cu atât mai multă plăcere veţi primi dumneavoastră înşivă. Cu cât veţi face
mai
este mult bine altora,
adevăratul secret cu atât mai mult
al sexualităţii veţi beneficia dumneavoastră înşivă. 1cesta
taoiste.

O9