Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

INTRODUCEREA ………………………………………………………..
CAPITOLUL I. ASPECTE CONTEMPORANE DE DIAGNOSTIC ȘI
TRATAMENT A CARIEI DENTARE …………………………………..
1.1 Aspecte contemporane în etiologia carieri dentare ....................
1.2 Clasificarea cariei dentare ............................................................
1.3 Tabloul clinic și modificari structurale ........................................
1.4 Principii în diagnosticul prezumtiv si diferencial al cariei dentare
medii .....................................
1.5 Tendințe actuale în tratamentul cariei dentare …………….......
CAPITOLUL II. MATERIALE SI METODE DE CERCETARE ..........
2.1
2.2
CAPITOLUL III. REZULTATE OBȚINUTE .............................................
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI METODICE .................
BIBLIOGRAFIE ...............................................................................................
ANEXE ...............................................................................................................