Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Formular nr.17
Digitally signed
Oficiul by Oficiul
National al National al
Registrului Registrului
Comertului
Comertului Date: 2017.05.09 DOVADĂ
privind disponibilitatea şi rezervarea firmei
19:36:04 +03:00
Reason: Aprobat
Location:
În temeiul art.39 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a procedat la
Bucuresti
verificarea disponibilităţii firmei BVG LEMN SRL solicitată de petent BORDEANU VLAD-GABRIEL
pentru autorizare şi înmatriculare.
Verificarea şi rezervarea firmei s-au efectuat la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului. În urma
verificării s-a constatat că firma a cărei verificare s-a solicitat este disponibilă.
Rezervarea firmei are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a firmei urmând a se
pronunţa directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009 cu ocazia soluţionării cererii de
înregistrare în registrul comerţului.

Rezervarea firmei este valabilă până la data 09.08.2017.


Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998.

Data emiterii: 09.05.2017 : 19:35:45

Acest document poate fi verificat accesând funcționalitatea "Verificare dovadă" aferentă serviciului online de rezervare.
1/1

S-ar putea să vă placă și