Sunteți pe pagina 1din 2

Raport de întrevedere nr.1 din data de 09.12.

2014
Locul întâlnirii: RTC, CAFENEAUA ALUMNI;
Durata întâlnirii: 2 ore

Număr persoane: 3 prezente (Dumitrică Daniela, Rusu Olga, Mihai Petronela)


Supervizori: Dumitrică Danieala Nicoleta, Rusu Olga.
Supervizat: Mihai Petronela
Tema: Intevizarea transdisciplinară
Scop: Sporirea gradului de coeziune a grupului prin împărtășirea unor experiențe trăite în
perioada stagiului de practică.
Obiectivele întâlnirii:
1. Interrelaționarea membrilor de grup
2. Cunoașterea experienței trăite de un membru al grupului
3. Stabilirea recomandărilor
4. Împărtășirea stărilor emoționale a membrului supervizat cât și a grupului de
intervizare.
Această întâlnire începe cu o glumă adusă de Olga pentru a crea o bună dispoziție în grup
: „ Un cuplu trece prin fața unei cofetării:
- Mmmmmm ce bine miroase, spune ea.
El: - dacă vrei mai trecem o dată!”
Putem spune că această glumă a avut efect pozitiv asupra stării emoționale a grupului
deoarece am avut o binevenită pauză de râs. După aceasta Petronela a hotărât să ne
împărtășească experiența trăită de aceasta la stagiul de practică prezentâmdu-o ca o
perioadă frumoasă în care a fost încadrată în activități diverse ce a ajutat-o să se cunoască
și să se dezvolte mai bine din punct de vedere profesional dar și personal. În respectiva
perioadă un impact emoțional puternic cât și o provocare profesională a fost cazul unui
beneficiar din cadrul comunei Stolniceni Prăjescu. Familia X este campusă din 11
membri dintre care 9 sunt copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani, dintre acești copii 6 se
află în plasament familial din 2009 iar 3 dintre ei cu vârsta intre 0-4 ani se află încă în
familie. Este necesară evidențierea faptului că mama nu si-a vizitat nici o dată copii aflați
în plasament familial. Pe perioada monitorizării acestei familii nu s-a observat nici o
schimbare în ceea ce privește condițiile de trai care sunt inadecvate normelor igienico-
sanitare minime de trai, implicarea părinților în educarea copiilor și îndeplinirea
abilităților parentale cât și încadrarea în câmpul muncii a tatălui. Un aspect care a dus la
înrăutățirea situației respective este consumul de alcool având drept consecință apariția
unui mediu violent în care trăiesc copii. Asistentul social comunitar a sesizat DGASPC cu
privire la situația familiei X iar ca răspuns a primit indicația de a monitoriza în cantinuare
familia X fără a interveni cu acțiuni directe. Cunoscând situația respectivă, Petronela, s-a
simțit neputincioasă cu toatre că avea o dorință și speranțe de ainterveni în cazul respectiv
pentru a schimba cât de puțin situația dar nu a simțit sprijin din partea asistentei sociale
care datorită suprasolicitării la locul de muncă nu este implicată mai activ în acest caz
lăsând chiar impresia de resemnare. În urma discuției, grupul de intervizare a perceput
starea emoțională a supervizatului, evidențiindu-se acest fapt prin modul în care a relatat
cazul și aspectele nonverbale ce a întărit starea emoțională. Dinscundu-se în amănunt
cazul respectiv membrii grupului au întrebat-o pe Petronela : ,, Cum vede ea schimbarea
situație în care se află copii din familia X?”. La rândul său răspunsul a fost următorul: ,,
Acel mediu nu este unul propice dezvoltării normale pentru acei copii, mai ales pentru cel
nou născut care nu are parte de îngrijire specifică vârstei sale, iar ca o soluție benefică ar
fi și plasarea acestora în plasament familial.” Luând în considerare interesul superior al
copilului, grupul de intervizare a sugerat ca recomandări de a se insista asupra procedurii
de decădere din drepturi părintești a celor doi copii din familie văzând situația ca una ce
pune în pericol viața acestora, sau insistarea asupra adopției acestor copii prin renunțarea
benevolă a părinților a acestora și punerea în plasament familial pentru a depăzi situația
critică în care se află acești copii. Prin urmare, am observat în urma discuție un zâmbet pe
fața colegii care a fost supervizată. Grupul de intervizare a simțit o stare de împlinire că a
fost util pentru a schimba în primul rând și starea emoțională a colegii cît și pentru că a
intervenit cu posibilei sugestii în schimbarea situație întărind-o și pe cea a colegei.