Sunteți pe pagina 1din 1

ORDONANŢĂ

pentru dispunerea efectuării expertizei


dactiloscopică

mun. Chişinău 12.09.2017

Organul de urmărire penală reprezentat de către ofiţerul de urmărire penală a IP Centru al DP mun.
Chişinău, inspector Dodu Gheorghe, examinînd cauza penală nr. 2017010234,-

A CONSTATAT:

În baza celor expuse şi în conformitate cu prevederile articolelor 142, 143, 144 CPP, -

DISPUNE:

1. Efectuarea expertizei dactiloscopice CTC și EJ al Inspectoratului General al Poliției MAI RM .

2. Spre soluţionare experţilor a pune următoarele întrebări:

- Urmele prezentate sunt valabile pentru identificarea persoanei?


- Dacă da, atunci puteau fi create de cet.Moruz Ioan sau de alte persoane?

3. La dispoziţia experţilor a pune:


- Un plic cu pelicule adezive cu urme papilare ridicate din automobilul cet. Moruz Ion din str.Ismail
39 mun. Chişinău;
- Fişele dactiloscopice cet.Moruz Ioan;
- Copia ordonanţei în cauză.

Ofiţerul superior SUP a IP Centru al DP mun. Chişinău


Insepctor Dodu Gheorghe

mob: 069510140