Sunteți pe pagina 1din 1

Examen STATISTICĂ

Anul III Contabilitate

1. Despre evoluția numărului de tranzacții lunare ale unei case de schimb valutar se cunosc datele:
Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai
Număr de tranzacții 100 120 115 140 160
a)Să se identifice tipul seriei şi să se reprezinte grafic ; b)Să se calculeze indicatorii absoluți cu bază în lanț și indicatorii
relativi cu bază fixă.
2. Pentru 10 magazine s-au înregistrat suprafaţa comercială şi valoarea vânzărilor:
Supr. com. (mp) 820 750 1000 625 995 820 813 765 780 990
Val. vânz. (mil. RON) 23 25 33 15 37 29 18 16 20 33
Sa se calculeze si interpreteze coeficientul de corelaţie a rangurilor Spearman.
3. La nivelul a două puncte de desfacere se cunosc datele:
Punct de desfacere Valoarea desfacerilor (mil.lei) Indicele cantităţilor (%)
0 1
A 600 900 110
B 1000 1200 120
a)să se calculeze indicii individuali ai valorii, preţurilor şi volumului fizic; b)să se calculeze modificarea absolută
totală a valorii, volumului fizic şi preţurilor;
4. Dați un exemplu de serie cronologică de momente cu intervale egale între momente și reprezentați-o grafic.
5. Ce semnificație are coeficientul de regresie din modelul de regresie liniară?