Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Studiu privind organizarea contabilității la o Societate comercială


2. Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor la o Societate comercială
3. Studiu privind organizarea contabilității stocurilor la o Societate comercială
4. Studiu privind organizarea contabilității creanțelor și datoriilor comerciale la o Societate
comercială
5. Studiu privind organizarea contabilității capitalurilor proprii la o Societate comercială
6. Studiu privind organizarea contabilității datoriilor la o Societate comercială
7. Studiu privind organizarea și conducerea contabilității mărfurilor la o Societate
comercială
8. Studiu privind contabilitatea decontărilor cu personalul la o Societate comercială
9. Contabilitatea decontărilor cu Bugetul statului. Studiu de caz
10. Studiu privind contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la o Societate
comercială
11. Evaluarea și gestiunea materiilor prime și a materialelor consumabile la o Societate
comercială
12. Evaluarea și gestiunea stocurilor de mărfuri la o Societate comercială
13. Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la o Societate comercială
14. Lucrările de închidere a exerciţiului financiar şi întocmirea situaţiilor financiare