Sunteți pe pagina 1din 33

Lenovo ideapad

MIIX 300-10IBY
Ghid de utilizare

Înainte de a utiliza computerul citiţi notificările


despre siguranţă şi sfaturile importante din
manualele incluse.
Note
• Înainte de a utiliza produsul, citiţi manualul Lenovo Ghid de măsuri de siguranţă şi informaţii generale.
• Pentru unele instrucţiuni incluse în acest ghid se poate presupune că utilizaţi Windows® 8.1. Dacă
utilizaţi un alt sistem de operare Windows, este posibil ca anumite operaţii să difere puţin. Dacă
utilizaţi un alt sistem de operare, anumite operaţiuni pot să nu fie disponibile.
• Funcţiile descrise în acest ghid sunt comune majorităţii modelelor. Este posibil ca anumite
caracteristici să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră sau acesta să conţină caracteris-
tici ce nu au fost descrise în acest ghid de utilizare.
• Ilustraţiile din acest manual ar putea fi diferite de produsul în sine. Capturile de ecran ale
sistemului de operare sunt doar de referinţă. Vă rugăm să faceţi referire la produsul în sine.

Notă de reglementare
• Pentru detalii, consultaţi Guides & Manuals la http://support.lenovo.com.

Prima ediţie (Mai 2015)


© Copyright Lenovo 2015.
Cuprins

Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră........................................................... 1


Vedere de sus ................................................................................................................................................... 1
Vedere din stânga............................................................................................................................................. 3
Vedere dedesubt............................................................................................................................................... 5
Vedere din spate............................................................................................................................................... 6
Staţia de andocare cu tastatură, vedere de sus ................................................................................................. 7
Staţia de andocare cu tastatură, vedere din stânga........................................................................................... 9
Staţia de andocare cu tastatură, vedere din dreapta ......................................................................................... 9
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1 ................................................................................ 12
Configurarea sistemului de operare pentru prima dată .................................................................................. 12
Interfeţele sistemului de operare.................................................................................................................... 12
Butoanele ....................................................................................................................................................... 13
Trecerea computerului în modul de repaus sau oprirea acestuia ................................................................... 15
Utilizarea ecranului tactil............................................................................................................................... 16
Conectarea la o reţea wireless........................................................................................................................ 20
Ajutor şi asistenţă........................................................................................................................................... 21
Capitolul 3. Sistemul de recuperare .............................................................................................. 22
Capitolul 4. Depanarea.................................................................................................................... 24
Întrebări frecvente.......................................................................................................................................... 24
Depanarea ...................................................................................................................................................... 25
Mărci comerciale ............................................................................................................................. 28

i
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

Vedere de sus -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a Cameră video frontală Utilizaţi camera pentru comunicare video sau pentru a face fotografii.

b Antenă LAN wireless Se conectează la un adaptor LAN wireless, pentru a transmite şi recepţiona
semnale radio wireless.

c Ecranul multitactil Funcţionează ca ecran, dar şi ca touchpad.

Notă: Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea ecranului tactil” de la pagina 16.

1
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

 Orientarea ecranului
Puteţi roti panoul de afişare în funcţie de preferinţele dumneavoastră.
Orientarea afişajului se modifică automat (alternând între modul portret şi vedere), în funcţie de poziţia în
care îl ţineţi.

2
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

Vedere din stânga ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

a Mufă audio combo Se conectează la căşti.

Note:
• Mufa audio combinată nu acceptă microfoane convenţionale.
• Este posibil ca funcţia de înregistrare să nu fie acceptată dacă se conectează căşti de la producători terţi, din cauza
diferenţelor în standardele din domeniu.

b Microfon încorporat Captează sunetul care poate fi utilizat pentru conferinţe video, povestiri orale
sau înregistrări audio.

c Mufă a adaptorului pentru Se conectează la adaptorul pentru alimentare de la c.a.


alimentare de la c.a.

d Port micro USB Conectează dispozitive USB.

e Port micro HDMI Conectează dispozitivele cu intrare micro HDMI precum un televizor sau un
ecran extern.

f Indicator alimentare
Starea
Simbol Indicator Semnificaţie
indicatorului
Pornit
Tableta se încarcă.
(roşu continuu)
Pornit Tableta este conectată la adaptorul pentru alimentare la c.a.
Alimentare
(galben continuu) şi este în totalitate încărcată.
Tableta este deconectată de la adaptorul pentru alimentare la
Oprit
c.a.

g Slot card micro SD Acceptă un card micro SD (nu este furnizat).

Notă: Pentru detalii, consultaţi „Utilizarea cardului micro SD (nu este furnizat)” de la pagina 4.

3
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

 Utilizarea cardului micro SD (nu este furnizat)


Computerul suportă carduri micro Secure Digital (SD).

Note:
• Introduceţi doar un singur card în fantă.
• Acest cititor de carduri nu este compatibil cu dispozitivele SDIO (de ex. SDIO Bluetooth etc.).

Introducerea unui card


Glisaţi cardul până când se fixează în poziţie.

Scoaterea unui card


1 Apăsaţi cardul înăuntru până auziţi clic.
2 Scoateţi cu atenţie cardul din fantă.
Notă: Înainte de a scoate cardul de memorie, dezactivaţi-l folosind utilitarul Windows de Eliminare în siguranţă a
hardware-ului şi scoatere suport pentru a preveni coruperea datelor.

4
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

Vedere dedesubt -------------------------------------------------------------------------------------------------------

a Tabletă-zăvorul staţiei de Ataşează tableta la staţia de andocare, menţinând tableta în siguranţă.


andocare a tastaturii
Notă: Pentru detalii, consultaţi „Combinaţie de tabletă şi staţie de andocare cu tastatură” de la pagina 10.

b Conector de staţie de Conectează tableta la staţia de andocare cu tastatură.


andocare cu tastatură

5
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

Vedere din spate -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4

5 5

a Cameră video spate Utilizaţi camera pentru comunicare video sau pentru a face fotografii.

b Buton de scădere a Reduce nivelul volumului.


volumului

c Buton de creștere a Creşte nivelul volumului.


volumului

d Buton de alimentare Atunci când computerul este oprit, apăsaţi continuu acest buton pentru a porni
computerul.

e Difuzoare Asigură ieşirea audio.

6
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

Staţia de andocare cu tastatură, vedere de sus ---------------------------

1 2 1

3 4

a Tabletă-zăvorul staţiei de Ataşează tableta la staţia de andocare, menţinând tableta în siguranţă.


andocare a tastaturii
Notă: Pentru detalii, consultaţi „Combinaţie de tabletă şi staţie de andocare cu tastatură” de la pagina 10.

b Conector de staţie de Conectează tableta la staţia de andocare cu tastatură.


andocare cu tastatură

c Indicatoare stare sistem


Starea
Simbol Indicator Semnificaţie
indicatorului
Pornit
Computerul este pornit.
(alb continuu)

Alimentare • Computerul este în modul repaus, sau monitorul este


închis.
Oprit
• Computerul este oprit.
• Tableta este detaşată de staţia de andocare a tastaturii.
Pornit Modul Majuscule este activat. (Toate literele tastate sunt
Caps lock (alb continuu) majuscule, mod implicit.)
Oprit Modul Majuscule este dezactivat.

7
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

d Butonul de eliberare a Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru a elibera tableta, detaşand-o de la
tabletei staţia de andocare a tastaturii.

Notă: Pentru detalii, consultaţi „Combinaţie de tabletă şi staţie de andocare cu tastatură” de la pagina 10.

e Tastatură
f Touchpad

 Combinaţii de taste funcţionale


Utilizând tastele funcţionale puteţi modifica imediat funcţiile operaţionale. Pentru a utiliza această funcţie,
apăsaţi continuu tasta Fn a; apoi apăsaţi una dintre tastele funcţionale b.

2 2

1 2

Mai jos sunt descrise funcţiile fiecărei taste funcţionale.

Fn + Esc: Activează/dezactivează sunetul.

Fn + : Închide fereastra activă în prezent.

Fn + Delete: Activează/dezactivează touchpadul.


Fn + : Activează/dezactivează modul avion.
Fn + PgUp: Activează funcţia tastei pagină de pornire.
Fn + PgDn: Activează funcţia tastei pagină de sfârşit.
Fn + : Creşte luminozitatea ecranului.
Fn + : Reduce luminozitatea ecranului.
Fn + : Reduce nivelul volumului.
Fn + : Creşte nivelul volumului.

8
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

Staţia de andocare cu tastatură, vedere din stânga -----------------

a Port USB Conectează dispozitive USB.

Staţia de andocare cu tastatură, vedere din dreapta ---------------

a Port USB Conectează dispozitive USB.

9
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

 Combinaţie de tabletă și staţie de andocare cu tastatură


Lenovo ideapad MIIX 300-10IBY nu este doar o simplă tabletă. Staţia de andocare cu tastatură permite
utilizarea tabletei ca un computer notebook.

Atașarea tabletei
Conectaţi cablul la staţia de andocare cu tastatură, iar apoi ataşaţi tableta în direcţia indicată de săgeată.

10
Capitolul 1. Familiarizarea cu computerul dumneavoastră

Deconectarea tabletei

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru eliberare a, în timp ce cu grijă detaşaţi tableta în direcţia
arătată de săgeată b.

Note:
• Aveţi grijă să nu deterioraţi cablul atunci când conectaţi sau deconectaţi tableta.
• Ilustraţiile de mai sus sunt doar de referinţă. Vă rugăm să faceţi referire la produsul în sine.

11
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

Configurarea sistemului de operare pentru prima dată ---------


Este posibil ca la prima utilizare să fie necesar să configuraţi sistemul de operare.
Procesul de configurare poate include procedurile de mai jos:
• Acceptarea licenţei de utilizare pentru utilizatorul final
• Configurarea conexiunii la Internet
• Înregistrarea sistemului de operare
• Crearea unui cont de utilizator

Interfeţele sistemului de operare ---------------------------------------------------------------


Windows 8.1 vine cu două interfeţe principale pentru utilizator: ecranul Start şi desktopul.
Pentru a comuta de la ecranul Start la desktop, apelaţi la una dintre următoarele metode:
• Selectaţi dala desktop de pe ecranul Start.

• Apăsaţi tasta Windows + D (de pe tastatură).


Pentru a comuta de la desktop la ecranul Start, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Selectaţi Start din Butoane.
• Mutaţi cursorul în colţul din stânga jos al ecranului, apoi selectaţi butonul Start.

Ecranul Start Desktop

12
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

Butoanele -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunt butoane de navigare care vă permit să vă gestionaţi experienţa dumneavoastră Windows® 8.1.
Butoanele includ: Căutare, Partajare, Start, Dispozitive şi Setări. Bara de butoane este meniul care
conţine butoanele.
Cele cinci butoane oferă metode noi şi mai rapide de a efectua numeroase sarcini elementare, fiind
întotdeauna disponibile, indiferent de aplicaţia în care vă aflaţi.
Pentru afişarea butoanelor, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Deplasaţi indicatorul în colţul dreapta sus sau dreapta jos până când se afişează bara Butoane.
• Folosiţi un deget pentru a trece către interior dinspre marginea dreaptă a ecranului până se afişează bara
cu butoane.

• Apăsaţi tasta Windows + C (de pe tastatură).

Butonul Căutare
Butonul Căutare este o nouă metodă eficace de a căuta tot ceea ce doriţi, inclusiv setări, fişiere, imagini şi
videoclipuri pe internet etc.

13
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

Butonul Partajare
Butonul Partajare vă permite să trimiteţi linkuri, fotografii şi multe altele prietenilor şi pe reţelele
dumneavoastră de socializare, fără a părăsi aplicaţia în care vă aflaţi.

Butonul Start
Butonul Start este o metodă rapidă pentru a ajunge la ecranul Start.

Butonul Dispozitive
Butonul Dispozitive vă permite să vă conectaţi sau să trimiteţi fişiere la dispozitive externe conectate,
inclusiv dispozitive pentru redare, imprimare şi proiectare.

Butonul Setări
Butonul Setări vă permite să efectuaţi sarcini de bază, precum reglarea volumului sau oprirea
computerului. De asemenea, puteţi accesa Panoul de control prin intermediul butonului Setări când
utilizaţi ecranul de desktop.

14
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

Trecerea computerului în modul de repaus sau oprirea acestuia --------


Când aţi terminat operaţiunile la computer, îl puteţi trece în modul de repaus sau îl puteţi opri.

 Trecerea computerului în starea repaus


Dacă plecaţi de la computer pentru puţin timp, treceţi computerul în modul de repaus.
Când computerul este în modul repaus, îl puteţi reactiva rapid, trecând peste procesul de pornire.
Pentru a trece computerul în starea repaus efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Apăsaţi butonul de alimentare.
• Deschideţi butoanele şi apoi selectaţi Setări Alimentare Repaus.
Pentru a reactiva computerul, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Apăsaţi orice tastă de pe tastatură.
• Apăsaţi butonul de alimentare.

 Închiderea computerului
Dacă nu veţi utiliza computerul o perioadă lungă de timp, închideţi-l.
Pentru a opri computerul, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
• Deschideţi butoanele şi apoi selectaţi Setări Alimentare Închidere.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat sau faceţi clic-dreapta pe butonul Start din colţul din stânga jos şi selectaţi
Închideţi sau deconectaţi-vă Închidere.

15
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

Utilizarea ecranului tactil ---------------------------------------------------------------------------------


Ecranul LCD poate accepta introducerea datelor ca pe o tabletă, cu ajutorul ecranul multitactil, sau ca un
computer notebook obişnuit, cu ajutorul tastaturii sau al touchpadului.

 Gesturi multitactile
Puteţi atinge ecranul cu vârful unuia sau a mai multor degete pentru a efectua o varietate de sarcini.

Gesturi utilizate frecvent Sarcini efectuate


Atingere
Atingeţi o dată pe un element.

Se efectuează o acţiune, cum ar fi lansarea unei


aplicaţii, accesarea unui link sau efectuarea unei
comenzi. Similar cu clic stânga la un mouse.

Apăsare continuă
Apăsaţi cu degetul şi menţineţi apăsat un timp.

Vă permite să vedeţi informaţii detaliate înainte


de a selecta o acţiune. De asemenea, puteţi
deschide un meniu cu mai multe opţiuni. Similar
cu clic dreapta la un mouse.

16
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

(continuare)

Gesturi utilizate frecvent Sarcini efectuate


Zoom
Apropiaţi sau depărtaţi două degete în timp ce
atingeţi ecranul.
Măreşte şi micşorează imaginea în aplicaţii
vizuale, cum ar fi imagini şi hărţi. Permite şi
saltul la începutul sau capătul unei liste.

Rotire
Aşezaţi două sau mai multe degete pe un element şi
apoi rotiţi mâna.
Roteşte un obiect. (Notă: Nu se pot roti toate
elementele, aceasta depinde de aplicaţia
respectivă.)

Glisare
Glisaţi degetele pe suprafaţa ecranului.
Panoramează sau derulează listele şi paginile.
Permite şi deplasarea unui obiect sau scrierea
sau desenarea, în funcţie de aplicaţie. Similar cu
apăsarea şi menţinerea pentru panoramare şi
derulare cu un mouse.

17
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

(continuare)

Gesturi utilizate frecvent Sarcini efectuate


Trecerea degetului
Începeţi de la orice margine a ecranului, apoi treceţi
degetul spre interior, către centru.
Dacă treceţi degetul de la marginea superioară
sau în sus de la cea inferioară, se afişează o bară
de activităţi în josul ecranului, cu comenzi
pentru aplicaţii, inclusiv salvare, editare şi
ştergere.

Dacă aveţi o aplicaţie deschisă la momentul


respectiv, puteţi şi să:
• Treceţi degetul de la marginea superioară
până la jumătatea ecranului fără a vă ridica
degetul pentru a andoca aplicaţia respectivă
la stânga sau dreapta ecranului. Această
operaţie vă permite să ţineţi două aplicaţii
deschise simultan, divizând ecranul.
• Treceţi şi fără a vă ridica degetul de la
marginea superioară în jos, până la marginea
inferioară a ecranului, pentru a închide
aplicaţia deschisă la momentul respectiv.

18
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

(continuare)

Gesturi utilizate frecvent Sarcini efectuate

Prin trecerea degetului de la marginea din


stânga, puteţi:
• Aduce în prim plan şi deschide o aplicaţie
care rulează la momentul respectiv în fundal.

Dacă există mai multe aplicaţii deschise la


momentul respectiv, puteţi:
• Trece degetul spre interior de la stânga pentru
a aduce în prim plan o aplicaţie şi, fără a vă
ridica degetul, puteţi împinge rapid aplicaţia
peste marginea din stânga a ecranului. Astfel,
se va afişa o listă de aplicaţii care rulează la
momentul respectiv în fundal.

Prin glisarea spre interior de la marginea dreaptă


a ecranului se afişează butoanele.

19
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

Conectarea la o reţea wireless --------------------------------------------------------------------


Activarea conexiunii wireless
Pentru a confirma dezactivarea modului avion, accesaţi desktopul şi verificaţi zona de notificări.
Dacă vedeţi pictograma afişată în dreapta jos, atunci modul avion este activat. În caz contrar, funcţia
wireless este activată.
Notă: În mod implicit, modul avion ar trebui să fie dezactivat.

Dacă modul avion este activat, apelaţi la una dintre următoarele metode pentru a activa funcţia wireless:
• Apăsaţi Fn + pentru a dezactiva modul Avion (de pe tastatură).
• Deschideţi Butoane şi selectaţi Setări pentru a accesa pagina de configurare a reţelei şi apoi
treceţi butonul modului avion pe Oprit.

Conectarea la o reţea wireless


După activarea reţelei wireless, computerul va scana reţelele wireless disponibile şi le va afişa în lista de
reţele wireless. Pentru conectarea la o reţea wireless, faceţi clic pe numele reţelei în listă şi apoi faceţi clic
pe Conectare.
Notă: Unele reţele necesită o cheie de securitate sau o parolă pentru conectare. Pentru a vă conecta la una dintre acele
reţele, solicitaţi-i administratorului de reţea sau furnizorului de servicii de Internet (ISP) cheia de securitate sau
parola.

20
Capitolul 2. Începerea utilizării Windows 8.1

Ajutor și asistenţă --------------------------------------------------------------------------------------------------


Dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea sistemului de operare, consultaţi fişierul Ajutor şi asistenţă
Windows. Pentru a deschide fişierul de ajutor şi asistenţă Windows, efectuaţi următoarele acţiuni:
• Selectaţi butonul Setări. Selectaţi Ajutor.
Puteţi citi fişierul de ajutor şi asistenţă Windows pe computerul dumneavoastră. Puteţi beneficia şi de
ajutor şi asistenţă online făcând clic pe linkul de sub More to explore (Explorare).
Notă: De asemenea, Windows 8.1 oferă aplicaţia Ajutor+Sfaturi. O puteţi găsi pe ecranul Start şi vă ajută să aflaţi mai
multe informaţii privind noile caracteristici ale Windows 8.1.

21
Capitolul 3. Sistemul de recuperare

 Introducere
Push-button reset (Resetarea prin apăsarea unui buton) reprezintă un instrument de recuperare încorporat
care permite utilizatorilor să restaureze sistemul de operare la starea sa iniţială. Aceasta păstrează datele şi
particularizările importante, fără a mai fi necesară crearea prealabilă a unei copii de rezervă a datelor.
Următoarele funcţii de Push-button reset (Resetare prin apăsarea unui buton) sunt disponibile pentru
utilizatori, din mai multe locaţii ale Windows:

Reîmprospătarea computerului
Remediază problemele de software prin reinstalarea configuraţiei implicite din fabrică. Aceasta păstrează
datele utilizatorului, setările importante şi orice aplicaţii achiziţionate anterior din magazinul Windows.

Resetarea computerului
Pregăteşte computerul pentru reciclare sau transfer de proprietate. Aceasta reinstalează configuraţia
implicită din fabrică şi readuce toate datele utilizatorului şi aplicaţiile la starea lor iniţială Out-of-Box
Experience (OOBE).

 Utilizarea Resetare prin apăsarea unui buton


Push-button reset (Resetarea prin apăsarea unui buton) poate fi lansată folosind una dintre următoarele
metode:
• Buton de alimentare + buton creştere volum:
- Opriţi computerul şi aşteptaţi cel puţin cinci secunde.
- Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de creştere volum, apoi apăsaţi butonul de alimentare, până când
meniul Novo apare pe ecran.
• Setări PC Windows:
- Setări PC Windows Actualizare şi recuperare Recuperare Pornire complexă selectaţi
Reporniţi acum.
Pentru informaţii suplimentare, citiţi fişierul Ajutor şi asistenţă Windows de pe computerul
dumneavoastră.

La achiziţionarea computerului meu, acesta includea o copie de Windows. Cum pot afla ce versiune de
Windows este preinstalată de Lenovo?
Pe partea exterioară a pachetului de comercializare a computerului dumneavoastră puteţi găsi o etichetă
care conţine informaţiile de configurare a computerului dumneavoastră. Consultaţi textul imprimat în
dreptul OS. Dacă acesta conţine Windows sau WIN, Windows a fost preinstalat de Lenovo.
Ce este Partiţia de recuperare?
În cazul în care computerul dumneavoastră este preinstalat cu orice versiune de Windows 8 (8.1),
dispozitivul de stocare al computerului dumneavoastră conţine o Partiţie de recuperare. Această partiţie
conţine fişierul cu imaginea sistemului de operare Windows preinstalat. În caz de defecţiuni ale sistemului,
puteţi utiliza sistemul Lenovo OneKey Recovery sau funcţia de Resetare Windows pentru a reiniţializa
sistemul de operare la starea din fabricaţie.
Notă: Partiţia de recuperare nu are atribuită o literă de unitate şi nu poate fi accesată prin Windows File Explorer.

22
Capitolul 3. Sistemul de recuperare

Am dezinstalat un software preinstalat dar nu se vede nicio diferenţă notabilă în spaţiul liber de pe
unitate.
Este posibil ca versiunea de Windows care rulează pe computerul dumneavoastră să fie controlată prin
WIMBoot. Pentru computerele care rulează versiuni de Windows controlate prin WIMBoot, majoritatea
fişierelor necesare software-lor preinstalate sunt instalate pe Partiţia de recuperare şi nu pot fi şterse prin
dezinstalare normală.
Ce se întâmplă dacă încerc să şterg sau să modific Partiţia de recuperare?
Atenţie:
• Nu ştergeţi sau nu modificaţi Partiţia de recuperare de pe un computer controlat prin WIMBoot.
Dacă o Partiţie de recuperare este ştearsă sau modificată, este posibil să nu puteţi reiniţializa Windows la
starea din fabricaţie. Pentru modelele de computer pe care este activat WIMBoot, ştergerea Partiţiei de
recuperare poate face ca Windows să nu mai pornească.
Cum pot afla dacă versiunea de Windows care rulează pe computerul meu este controlată prin
WIMBoot?
Tehnologia WIMBoot este activată în mod normal doar pe modelele de computere cu copii de
Windows 8.1 Update care rulează pe SSD (sau eMMC). Pentru a consulta computerul dumneavoastră,
1 Din bara de butoane, faceţi clic pe butonul Căutare.
2 Asiguraţi-vă că este selectat Setări sau Oriunde în aria de căutare şi tastaţi Gestionare disc în caseta
de căutare.
3 Faceţi clic pe rezultatul căutării şi programul de Gestionare a discului porneşte.
Dacă Wim Boot apare pe partiţia de Windows (ca în imagine), WIMBoot este activat pe copia
dumneavoastră de Windows.

23
Capitolul 4. Depanarea

Întrebări frecvente --------------------------------------------------------------------------------------------------


Această secţiune prezintă întrebările frecvente, ordonate pe categorii.

 Reperarea informaţiilor

Ce măsuri de precauţie trebuie să iau când utilizez computerul?


Lenovo Ghid de măsuri de siguranţă şi informaţii generale, care însoţeşte computerul, conţine măsuri de
precauţie destinate utilizării computerului. Citiţi şi aplicaţi toate măsurile de precauţie în timpul utilizării.
Unde pot să găsesc specificaţiile de hardware pentru computerul meu?
Puteţi găsi specificaţiile hardware ale computerului dumneavoastră în pliantele tipărite care însoţesc
computerul.
Unde pot găsi informaţiile privind garanţia?
Pentru informaţii detaliate privind garanţia acestui aparat, vizitaţi site-ul web de mai:
support.lenovo.com/warrantystatus.

 Drivere

Unde pot să găsesc drivere pentru diversele dispozitive hardware ale computerului meu?
Puteţi descărca cele mai recente drivere de dispozitive de pe site-ul Lenovo de asistenţă pentru clienţi.

 Obţinerea asistenţei

Cum pot lua legătura cu centrul de asistenţă pentru clienţi?


Consultaţi „Capitolul 3. Asistenţă şi service” din Lenovo Ghid de măsuri de siguranţă şi informaţii
generale.

24
Capitolul 4. Depanarea

Depanarea ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dacă nu găsiţi problema dvs. aici, consultaţi Capitolul 1. Următoarea secţiune prezintă numai problemele
care ar putea elimina necesitatea de a consulta informaţiile mai cuprinzătoare din Capitolul 1.

Probleme de afișare

Atunci când pornesc • Dacă ecranul este gol, verificaţi dacă:


computerul, nu apare - Adaptorul pentru alimentare de la c.a. este conectat la computer şi
nimic pe ecran. cablul de alimentare este cuplat la o priză electrică funcţională.
- Alimentarea computerului este pornită. Apăsaţi lung butonul de
alimentare timp de trei secunde pentru confirmare.
- Apăsaţi lung butonul de alimentare timp de zece secunde pentru a
opri computerul forţat. Apoi apăsaţi lung butonul de alimentare
timp de trei secunde pentru a reporni.
• Dacă aţi abordat corect aceste aspecte, iar ecranul rămâne în
continuare gol, duceţi computerul la un centru de service.

Ecranul se stinge când • Este activată gestionarea alimentării. Aplicaţi una dintre
computerul este pornit. următoarele măsuri pentru a ieşi din modul de repaus:
- Apăsaţi orice tastă de pe tastatură.
- Apăsaţi butonul de alimentare.

Probleme legate de modul repaus

Apare mesajul de • Acumulatorul se descarcă. Conectaţi adaptorul pentru alimentare de


avertizare baterie la c.a. la computer.
descărcată, iar computerul
se oprește imediat.

Computerul intră în modul • Verificaţi dacă:


de repaus imediat după - Acumulatorul este încărcat.
pornire. - Temperatura de funcţionare se încadrează în intervalul acceptabil.
Consultaţi „Capitolul 2. Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere” din
Lenovo Ghid de măsuri de siguranţă şi informaţii generale.

Notă: Dacă acumulatorul este încărcat şi temperatura se încadrează în interval, procedaţi astfel:
a Apăsaţi butonul de alimentare timp de trei secunde pentru a porni computerul.
b Apăsaţi lung butonul de alimentare timp de zece secunde pentru a opri computerul forţat.
c Din nou, apăsaţi lung butonul de alimentare timp de trei secunde pentru a reporni. Apoi resetaţi computerul
cu ajutorul sistemului de restaurare Push-button reset (Resetarea prin apăsarea unui buton).
Dacă problema persistă, duceţi computerul la un centru de service.

25
Capitolul 4. Depanarea

Computerul nu revine din • În cazul în care computerul nu revine din modul de repaus, este
modul de repaus și posibil ca acumulatorul să se fi descărcat.
computerul nu • În cazul în care computerul se află în modul de repaus, conectaţi
funcţionează. adaptorul pentru alimentare de la c.a. la computer. Apoi apăsaţi
butonul de alimentare.
• În cazul în care computerul este oprit, conectaţi adaptorul pentru
alimentare de la c.a. la computer. Apoi apăsaţi orice buton de
alimentare pentru a relua utilizarea.

Notă: Dacă sistemul refuză în continuare să revină din modul de repaus, sistemul nu mai răspunde şi nu puteţi opri
computerul; opriţi forţat computerul (datele nesalvate se pot pierde). Pentru a opri forţat computerul, apăsaţi lung
butonul de alimentare timp de cel puţin zece secunde. În cazul în care computerul continuă să nu se oprească,
scoateţi adaptorul pentru alimentarea de la c.a.

Probleme cu panoul de afișare

Ecranul este gol. • Luaţi următoarele măsuri:


- Dacă utilizaţi adaptorul pentru alimentare de la c.a. sau utilizaţi
acumulatorul, apăsaţi Fn + (de pe tastatură) pentru a creşte
luminozitatea ecranului.
- Apăsaţi butonul de alimentare pentru a confirma starea
computerului în modul repaos.
- Dacă problema persistă, aplicaţi soluţia de la următoarea
problemă „Ecranul nu poate fi citit sau imaginea este
distorsionată.”

Ecranul nu poate fi citit sau • Verificaţi dacă rezoluţia ecranului şi calitatea culorii sunt setate
imaginea este corect.
distorsionată.

Apar caractere incorecte • Sistemul de operare sau programele sunt instalate corect?
pe ecran. Dacă sunt instalate şi configurate corect, procedaţi astfel:
a Apăsaţi butonul de alimentare timp de trei secunde pentru a
porni computerul.
b Apăsaţi lung butonul de alimentare timp de zece secunde pentru
a opri computerul forţat.
c Din nou, apăsaţi lung butonul de alimentare timp de trei
secunde pentru a reporni. Apoi resetaţi computerul cu ajutorul
sistemului de restaurare Push-button reset (Resetarea prin
apăsarea unui buton).
Dacă problema persistă, duceţi computerul la un centru de service.

26
Capitolul 4. Depanarea

Probleme cu sunetul

Nu se aude sunet în • Verificaţi dacă:


difuzoare, nici atunci când - Funcţia de Anulare sunet este dezactivată.
volumul difuzoarelor este - Mufa jack audio combinată nu este utilizată.
la maximum. - Difuzoarele sunt selectate ca dispozitiv de redare.

Probleme cu acumulatorul

Computerul se închide • Reîncărcaţi acumulatorul.


înainte ca pictograma de
stare a acumulatorului să
indice descărcarea
completă.
-sau-
Computerul funcţionează
și după ce pictograma de
stare a acumulatorului
indică descărcarea
completă.

O problemă la pornire

Sistemul de operare • Pentru detalii, consultaţi „Sistemul de recuperare” de la pagina 22.


Microsoft® Windows nu
pornește.

Probleme la sistemul de recuperare

Restaurarea partiţiei • Partiţia de sistem (de ex., mărimea partiţiei sau capacitatea unităţii
sistemului la starea iniţială de disc C) a fost modificată.
din fabrică a eșuat.

Alte probleme

Computerul • Pentru a opri computerul, apăsaţi lung butonul de alimentare timp


dumneavoastră nu de cel puţin zece secunde. În cazul în care computerul continuă să
răspunde. nu răspundă, scoateţi adaptorul pentru alimentarea de la c.a.

27
Mărci comerciale

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Lenovo în România, alte ţări sau
ambele.

Lenovo
ideapad

Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite, alte ţări sau
ambele.

28
©Lenovo China 2015

Rev. RT01
ro-RO