Sunteți pe pagina 1din 6

Pentru cea mai

bună vizualizare
Schimbarea stării de agregare
a lecţiei, apăsaţi
tasta F5 Topirea si Solidificarea
După cum vedeţi în această imagine, apa(ca şi alte substanţe),se
poate găsi în trei stări de agregare:lichidă, solidă (gheaţa), şi gazoasă
(în stare de vapori, în nori)
Modificarea temperaturii poate conduce la schimbarea stării de agregare.
La 0°C apa se solidifică(îngheaţă), iar la 100°C fierbe si se vaporizează.
Temperatura de topire coincide cu temperatura de solidificare !
In zilele geroase de iarnă, gheaţa are temperatura sub 0°C. Dacă se
mai încălzeste până la fix 0°C , gheaţa începe să se topească !
In timpul topirii sau solidificării volumul substanţelor se modifică.
De obicei, volumul scade la solidificare şi creşte la topire. Excepţie
face apa care îşi măreşte volumul la îngheţare, de aceea, în zilele
geroase de iarnă nu trebuie lăsată apa în radiatorul maşinii, fiindcă
s-ar sparge radiatorul când apa îngheaţă. Ştiţi că şi o sticlă cu apă
uitată în congelator se sparge când apa îngheaţă !
2. Topirea este transformarea unei substanţe din stare
solidă în lichidă si se produce cu absorbţie de
căldura(când substanţa e încălzită)
Experiment-dacă punem un termometru într-un vas cu gheaţă
scoasă din congelatorul de –4°C , încălzim vasul şi
măsurăm temperatura din vas, observăm că gheaţa începe
să se topească la 0°C, si apoi , deşi flacăra încălzeste vasul,
temperatura din vas rămâne 0°C până la topirea ultimului
cub de gheaţă, şi abia apoi, va mai creşte !!
concluzii:1.În timpul topirii(şi solidificării)temperatura rămâne constantă
2.Pentru a se topi, substanţa primeşte căldură. Căldura latentă specifică
de topire( l ) este cantitatea de caldură necesară topirii unui kilogram de
substanţă. Căldura necesară topirii unui corp cu masa m este: Q  m  l

Fiecare substanţă are o anumita temperatura de topire/solidificare:


fierul se topeşte la 1535°C, mercurul la –39°C, gheaţa la 0°C
3. Solidificarea este transformarea unei substanţe din stare
solidă în lichidă(e fenomenul invers topirii) si se produce cu
cedare de căldură
Prin solidificare, un corp cedează căldura pe care a absorbit-o
la topire: Q  m  l
Topirea şi solidificarea metalelor e folosită în
metalurgie: metalul topit se toarnă în forme,
obţinând piese. Fonta topită,(ca şi apa) se dilată la
solidificare şi umple complet forma.
Întrebari , Exercitii
1. Temperatura de topire este : A) mai mare ; B) mai mică ; C) egală cu
temperatura de solidificare
2. Prin îngheţare, apa se dilată, 100cm³ de apă transformându-se în
109cm³ de gheaţă. Câtă gheaţă se obtine din 5 Litri de apă?
3. Conductele de apă rece sunt învelite în material izolator, şi îngropate
în pământ. De ce crezi că se procedează aşa, deşi e costisitor ?
4. Probleme rezolvate
• 1. O persoană uită o sticlă de coca-cola(“sticla” din plastic, cu capacitate
calorică neglijabilă) în congelator până îngheaţă
• I. Câtă căldură este necesară pentru topirea unei sticle cu coca-cola de
500g , îngheţată în congelator , la 0° C ? (ştim căldura latentă specifică de
topire l = 333KJ/Kg =333000J/Kg) ;
• II. Dar pentru a topi 500 g de coca-cola îngheţată si încălzi la
temperatura +10° C pentru a putea fi băută, dacă e scoasă din congelator
îngheţată la -4° C? (ştim si căldura specifică a coca-cola :c=4180 J/KgK )
Rezolvare: I. Transformăm masa în unitatea internaţională: m=250g =0,25Kg
Căldura de topire pentru coca-cola îngheţată la 0°C este: Q  m  l  166500 J
II. Pentru a topi coca-cola îngheţată la -4°C trebuie întâi încălzită gheaţa până la
0°C , prin căldura Q  m  c  T  0,5kg  4180J / KgK  4C  8360J
1

2 Topire  m  l  166500 J
Căldura de topire pentru coca- Q
cola îngheţată ajunsă la 0°C este:
Căldura necesară încălzirii coca-cola de la 0°C la +10°C este: Q3  m  c  T
J
Q3  0,5Kg  4180 10C  20900 J
Kg  K
In total, Căldura necesară topirii si încălzirii coca-cola de la -4°C la +10°C este:
Qtotal  Q1  Q2Topire  Q3  8360 J  166500 J  20900 J  195760 J
5. Probleme
4. De ce, în zilele geroase de iarnă nu trebuie lăsată apa în radiatorul masinii ? Ce
fenomen fizic se produce si cum se explica ?
5. Care e fenomenul invers solidificării?
• 6. Câtă căldură este necesară pentru topirea unui
cub de gheaţă de 500 g de 0°C ? (ştim căldura latenta
specifica de topire l = 333KJ/Kg) ;
•7. O “sticlă” din plastic, cu capacitate calorică neglijabilă, e umplută cu apă( 800g
apă) si lăsată în congelator până îngheaţă la temperatura -10°C
•I. Câtă căldură este necesară pentru a topi gheaţa ? (ştim căldura latentă
specifică de topire l = 333KJ/Kg si căldura specifică a apei :c=4180 J/KgK )
8. Vara , pentru a ne răcori, putem bea coca-cola cu gheaţă: într-un pahar de 100g
cocacola punem un cub de gheaţă de 10g cu temperatura –5°C(din congelator)
I. Câtă căldură este necesară pentru topirea cubului de gheaţă ? Ştiţi:
l = 333KJ/Kg , si căldura specifică a apei si cocacola c=4180 J/KgK
II. După topirea cubului de gheată, coca-cola s-a răcit, ajungând să aibă 10°C .
Ce temperatură a avut iniţial cocacola? Neglijaţi capacitatea calorică a paharulului
9.Câtă căldură e necesară pentru topirea unei piese din aluminiu cu masa de 1kg si
temperatura iniţială 20°C ? Pentru aluminiu:temperatura de topire este 660°C ,
căldura latentă specifică de topire l = 400KJ/Kg, căldura specifică c = 900J/KgK
Pentru a vedea
pagina
anterioară, faceţi
click pe săgeată

ATENŢIE:
Pentru cea
mai bună
Această lecţie face parte dintr-un set de lecţii pentru gimnaziu şi
vizualizare a
liceu destinat îmbunătăţirii predării fizicii cu ajutorul
lecţiei de tip calculatorului.
ppt, apăsaţi Lecţiile computerizate pot conţine simulări de procese fizice,
tasta F5 experimente virtuale, animaţii, imagini sugestive, şi sunt concepute
şi pentru a fi mai atractive pentru elevi.
Orice observaţie despre această lecţie puteţi trimite prin e-mail pe
adresa autorului :laurentziu_roshu@yahoo.com
Prin observaţiile dvs. puteţi contribui la perfecţionarea acestui set
de lecţii. Vă mulţumesc

Pentru a vedea
lectia de la
început, faceţi
click pe casă