Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Transporturi

Proiect Tehnologia Informatiei

Indrumator: Student:
As.dr.ing. Iordache Valentin Voicu Cosmin Ionut
Cuprins:

1) Compania MagicBus

2) Produsul MugicBus

3) Tehnologia NoSQL

4)Opinii Personale

5) Bibliografie
1. Compania MagicBus

Magic Bus este o lansare nouă a lui Y Combinator, care speră să pună capăt numeroaselor motociclete
zilnice cu zgomot și sufocare în zgomot, în jos, pe 101 cu un sistem de autobuze programat, WiFi,
pentru a le transporta oriunde în San Francisco până la capăt la Sunnyvale.

Magic Bus este o companie care își are sediul în San Francisco.

Magic Bus are ca fondatori pe Ray Wu, Chris Rupjohn, Jason Craft. Aceasta companie este o companie
medie care are în componenta sa doar 10 angajați printre care experți pe vanzari, analisti, persoane care
se ocupa cu logistica, programatori.

Magic Bus are o cifra de afaceri de pana la 120k de dolari având pana la 4 finantatori.

Magic Bus este o companie care a fost infiintata în anul 2014.

Compania este un start up de acceea compania nu face încă profit de pe baza acestei soluții de
transport. O călătorie cu Magic Bus pleacă de la 8 dolari, prima călătorie fiind gratis.

Serviciul este disponibil în urmatoarele regiuni din SF: Pac Heights, Haight, Mission, SoMa,
Panhandle, Nob Hill, Marina, Russian Hill și South Bai: San Mateo, Foster City, Palo Alto, Montain
View.

Magic Bus opereaza servicii de transport doar pe decursul săptămânii adică în zilele lucratoare de luni
pana vineri.

Există o serie de companii care se concentrează pe carpooling-ul în zona Bay - Chariot, Shuddle și
chiar Uber și Lyft printre ei, dar co-fondatorul Chris Upjohn crede că Magic Bus oferă ceva unic
diferit. În loc să se concentreze pe transportul în interiorul unui oraș, pornirea lui susține călătoria între
orașe.

"Așa că luăm oameni pe distanțe lungi pe care ar fi condus-o", spune Upjohn într-un comunicat.

Un exemplu de acest lucru ar fi cineva care începe în Pacific Heights, dar trebuie să meargă într-un
birou din Redwood City în fiecare zi. Ar fi trebuit să-l ia pe Muni la Caltrain și apoi pe Caltrain la
Redwood City și apoi la MTA sau așa ceva. Așadar, au aceste transporturi cu adevărat dureroase pe
maca multe niveluri ", spune Upjohn.

Ar fi trebuit să-l ia pe Muni la Caltrain și apoi pe Caltrain la Redwood City și apoi la MTA sau așa
ceva. Așadar, au aceste transporturi cu adevărat dureroase pe mai multe niveluri ", spune Upjohn.

Lift Line și Uber sunt companii care ofera servicii pentru a evita trasnportul public și a transporta
persoane doar în jurul limitei orașului acestea ne oferind posibilitatea de a transporta persoane dintr-un
oraș în celălalt oraș apropriat acestuia.

Upjohn a făcut un sistem similar pentru colegii săi, dar a fost o comutare agravantă de la San Francisco
la Menlo Park într-un serviciu financiar care ia dat ideea de a crea Magic Bus.
Fig. 1.1 Vehiculele MagicBus

Upjohn spune ca aceasta platforma este foarte eficienta pentru orasele inteligente si pentru transportul
intre acestea. De asemenea Upjohn spune ca dorește sa contribuiasca la dezvoltarea oraselor inteligente
voind sa lupte cu reducerea congestiei.

2. Produsul MagicBus

Magic Bus este un produs care își propune sa folosească datele din domeniul transportului pentru a le
procesa cu ajutorul algoritmilor din domeniul machine learning. Aceștia transporta persoane dintr-un
oraș în altul facilitand transportul de persoane.

Datorită faptului ca rutele sunt planificate în timp real, fiecare călătorie pare a fi expres: puține opririi,
imbarcarea și debarcarea se fac relativ apropiate de locul de munca respectiv de casa pentru a scurta
drumul de mers pe jos.

Calatoriile efectuate cu Magic Bus ajung în medie sa economisească 2 ore acest timp putand fi folosit
pentru a face altfel de lucruri.

„100 de milioane de americani peierd în fiecare zi câte 50 de minute în mașinile lor personale în
drumul către munca” spune Ray Wu, care alături de doi specialisti în managementul datelor și
trasnprturi au infiintat produsul MagicBus cu scopul de a inbunatati modul de a călători de la locul de
munca acasă.
Serviciul on-demand îți permite sa îți planifici o călătorie cu autobuzul chiar și înainte cu 2 săptămâni
în avans, dar poți de asemenea sa îți planifici o călătorie de azi pe mâine. Pentru a planifica o călătorie
trebuie sa furnizezi adresa casei tale și adresa locului de munca și timpul în care vrei sa ajungi la munca
și Magic Bus îți va spune când și unde, care va fi o întâlnire undeva aproape de casa ta unde autobuzul
te va ridica. Ray Wu spune ca primi clienți ai Magic Bus credeau ca călătoresc cu Uber sau Lyft pentru
ca sistemele sunt asemanatorare.

În plus față de avantajele clare ale economisirii timpului și știind că veți ajunge să lucrați la timp,
serviciul MagicBus vă ajută să obțineți cele mai bune rezultate din călătoria dumneavoastră.
Autobuzele sale sunt dotate cu WiFi, astfel încât, dacă nu doriți să stați pur și simplu și relaxați-vă în
confort, puteți folosi timpul pentru a termina acea piesă de lucru. Startup nu se vede ca fiind în
concurență cu alte servicii de transfer, cum ar fi cele furnizate de companii precum Google și Yahoo !.
Cu toate acestea, Ray Wu subliniază faptul că unii angajați din aceste companii preferă să utilizeze
MagicBus deoarece autobuzele de transfer ale propriei companii nu servesc toate zonele.

De la lansarea din 2014 pana în 2016, MagicBus a rulat două autobuze și a transportat câteva sute de
clienți către destinațiile lor din zona San Francisco Bay. Compania intenționează acum să acumuleze
fonduri suplimentare pentru a putea echipa mai multe vehicule și pentru a extinde serviciul în alte orașe
importante, inclusiv Los Angeles, Seattle, Boston și Minneapolis. Momentan, MagicBus funcționează
printr-un site web, dar intenționează să lanseze în curând o aplicație smartphone.

MagicBus în przent nu mai deține și nu mai operează vehiculele. În schimb, oferă platforma software și
lucrează cu companii cu vehicule care au 12-20 de pasageri, cum ar fi Ford Transits care au la bord Wi-
Fi.

Pentru a te autentifica și a folosi serviciul oferit de Magic Bus trebuie sa te autentifici pe următorul site
web: https://www.magicbus.io . După ce pagina web a fost incarcata trebuie sa îți introduci date cum ar
fi punctul de plecare și punctul de sosire, acestea poarta numele de ‘adresa casa’ și ‘adresa loc de
munca’ deoarece proiectanti mizeaza pe faptul ca utilizatorii acestui serviciu sunt persoane care
lucrează într-un oraș și locuiește în orașul vecin acestuia.

Fig. 1.2 MagicBus Autentificare pentru a vedea prețurile


După ce aceste informații sunt furnizate de către călător o noua interfata este deschisă pentru a adauga
noi informații care sunt necesare călătoriei, cum ar fi ora la care sosesti la locul de munca, numele, e-
mail, telefon și un cod promo dacă ești în posesia unuia.

Fig. 1.3 MagicBus Introducere date personale

După ce se va apasaa butonul DONE va începe calcularea rutei, se va verifica dacă sunt vehicule
disponibile în apropiere și alte calcule necesare unei calatorii.

Tehnic vorbind MagicBus utilizeaza site-ul web pentru a programa o călătorie acesta comunica prin
intermediul protocoalelor de comunicatii web (HTML și TCP/IP) cu serverele de aplicație și bazele de
date pentru a planifica călătoria, o data ce ruta este stabilită calatorul este infromat cu privire la ora la
care acesta va fi preluat de către șoferul vehiculului. Șoferul de asemenea primește informații de la
serverul de aplicație cu privire la ruta pe care trebuie sa o urmeze pentru a ridica toți călători.
Sistemul ofera de asemenea o interfata grafica pentru operator acesta având posibilitatea de a rula teste
de performanța.

3. Tehnologia NoSQL

Limbajul SQL a fost inventat î n 1970 la IBM. Acest limbaj a fost dezvoltat pentru a lucra cu
date structurate conform modelului relaţ ional al lui Edgar F. Codd ş i reprezintă limbajul standard
pentru bazele de date relaţ ionale. SQL permite construirea de interogări pentru analiza unor cantităţ i
mari de date structurate ş i contibuie la buna desfăş urare a activităţ ilor economice ale unei companii. Un
exemplu concret este reprezentat de obţ inerea de indicatori de performanţ ă pentru fiecare departament
î n parte.
Deş i î n prezent nu există competitori reali pentru SQL, problema se schimbă î n cazul
aplicaţ iilor web. În acest caz, nu există o multitudine de asocieri inner ş i outer pentru calcule complexe
ci mai degrabă se foloseş te o gândire orientată obiect, î ndeosebi datorită MVC (Model– View–
Controller). Pentru a transforma aceste modele orientate obiect î n baze de date relaţ ionale au loc
diverse procese de normalizare ce rezultă î n ierarhii complexe de tabele ş i î ndepartează î ntregul model
de principiile modelării orientate obiect. Faptul că limbajul SQL permite interogări dinamice asupra
unor seturi de date complexe este nefolositor prin folosirea unei baze de date SQL doar pentru stocarea
persistentă a datelor orientate obiect.
Bazele de date relaţ ionale tradiţ ionale nu pot face î nsă faţ ă provocărilor actuale aduse de către
Big Data. În ultima vreme bazele de date de tipul NoSQL sunt din ce î n ce mai populare pentru
stocarea datelor de mari dimensiuni.
Conform definiţ iei date de Rick Cattell, bazele de date NoSQL prezintă ş ase trăsături de bază:
1. Abilitatea de a scala orizontal pe mai multe servere;
2. Abilitatea de a replica ş i distribui datele pe mai multe servere;
3. CLI (call level interface) caracterizat prin simplitate (î n contrast cu SQL binding);
4. Un model concurenţ ial mai slab decat modelul relaţ ional (ACID);
5. Utilizarea eficientă a indexării distribuite ş i a RAM pentru o stocare eficientă;
6. Abilitatea de a adăuga dinamic noi atribute la î nregistrările existente.
Bazele de date NoSQL au apărut din necesitatea unor companii precum Google, Facebook sau Twitter
de a manipula cantităţ i imense de date cărora bazele de date tradiţ ionale pur ş i simplu nu le pot face
faţ ă. Aş a că bazele de date NoSQL au fost proiectate pentru a stoca volume foarte mari de date î n
general fără o schemă fixă ş i partiţ ionate pe multiple servere. Bazele de date NoSQL oferă moduri
flexibile de lucru, suport pentru copierea datelor mult mai simplu ş i mai uş or, un API simplu, ş i
coerenţ a eventuală a datelor. Bazele de date NoSQL devin astfel NoSQL (Not Only SQL) sunt baze de
date non relaţ ionale . Principalul avantaj al utilizării bazelor de date NoSQL este acela că permit lucrul
eficient cu date structurate, precum e-mailul, multimedia, procesoare de text. Bazele de date NoSQL,
ca nouă generaţ ie de baze de date: nu sunt relaţ ionale, sunt distribuite, sunt Open Source ş i se
caracterizează prin scalabilitate orizontală. O altă caracteristică importantă a sistemelor NoSQL este
arhitectura “shared nothing” prin care fiecare nod-server este independent, nu partajează memorie sau
spaţ iu.
Bazele de date NoSQL au o structură mai simplă ş i o tehnologie diferită pentru stocarea ş i extragerea
datelor decât bazele de date relaţ ionale ş i oferă performanţ e mai bune pentru analize î n timp real sau pe
volume mari de date. Într-o bază de date NoSQL nu există o schemă propriu-zisă a datelor, ele fiind
stocate ca perechi cheie-valoare (foarte eficient ş i flexibil, dar datele nu sunt self-describing), sau de
coloane (folosit pentru date î mprăş tiate), sau document (folosit pentru depozite XML, dar ineficient ca
performanţ ă), sau graf (folosit pentru traversări relaţ ionate, dar ineficient la căutări) .
Astfel miş carea NoSQL reprezintă o î ncercare de a depăş i limitările modelului relaţ ional ş i un pas de
trecere către NewSQL ş i anume relaţ ional plus extra funcţ ionalităţ i NoSQL.
Cele mai populare baze de date NoSQL î n acest moment sunt: Cassandra, Mongodb, CouchDB, Redis,
Riak, Membase, Neo4j ş i HBase.
Pentru a putea exemplifica practic bazele de date NoSQL am ales să analizăm baza de date
NoSQL MongoDB. Acesată bază de date este uş or de folosit pentru utilizatorii de RDBMS-uri.
MongoDB lucrează cu date nestructurate ş i organizează aceste date î n format document. Implementarea
acestei baze de date este mai uş oară decat un RDBMS deoarece ea urmăreş te modelul cheie valoare ş i
nu are nevoie de o schemă predefinită a datelor. Conceptele acesteia pornesc de la concepte
tradiţ ionale, de aceea î ntelegerea filosofiei acestei baze de date este ceva uş or de realizat.
MongoDB este o bază de date open-source NoSQL scrisă î n C++. Aceasta poate conţ ine mai multe
baze de date, colecţ ii ş i indecş i. În unele cazuri (baze de date ş i colecţ ii ) aceste obiecte pot fi create
implicit. Odată create, ele se găsesc î n catalogul sistemului db.systems.collection, db.system.indexes.
Colecţ iile conţ in documente (BSON). Aceste documente conţ in la rândul lor mai multe câmpuri. În
MongoDB nu există câmpuri predefinite spre deosebire de bazele de date relaţ ionale, unde există
coloanele care sunt definite î n momentul î n care tabelele sunt create. Nu există schemă pentru
câmpurile dintr-un document, acestea precum ş i tipurile lor pot varia. Astfel nu există operaţ ia de „alter
table” pentru adăugare de coloane. În practică este obiş nuit ca o colecţ ie să aibă o structură omogenă,
deş i nu este o cerinţ ă, colecţ iile putând avea structuri diferite. Această flexibilitate presupune uş urinţ ă
î n migrarea ş i modificarea imaginii de ansamblu asupra datelor.
Instalarea MongoDB este extrem de simplă. Această bază de date poate fi intalată pe sisteme de operare
variate, incluzând Windows, Linux, Ubuntu, Debian ş i OS X. De menţ ionat este faptul că nu se permite
instalarea pe sistemele Windows XP. De asemenea distribuţ ia Mongo include fiş ierul bin/mongo ce
reprezintă un shell interactiv scris î n JavaScript ş i folosit î n aceeaş i manieră î n care este folosit SQL
Plus pentru baze de date Oracle pentru comenzi î n linie de comandă. Shell-ul este folositor pentru
verificări teste si pentru funcţ iile administrative.
4. Concluzii Personale
Consider ca MagicBus va fi un produs de suces datorită ca este o soluție de transport bazata pe
planificarea de călătorie on-demand ceea ce ii ofera calatorului o flexibilitate destul de mare în ceea ce
tine de planificarea unei călătorii.
De asemenea MagicBus câștiga teren în fata competitorilor datorită faptului ca utilizeaza transportul
intre doua orase invecinate, asfel călătorii situati în apropierea oraselor mari pot ajunge mult mai
repede la munca.
Tehnologiile bazate pe baze de data non relationale cum ar fi MongoDB câștiga teren datorită faptului
ca sunt open source acestea fiind disponibila oricarei persoane care dorește sa creeze o aplicație care
are în spate o baza de date pentru a stoca datele.
5) Bibliografie:

1) https://www.todaysoftmag.ro
2) https://www.digitaltrends.com/mobile/magic-bus-nairobi-hult-prize-startup/
3) https://techcrunch.com/2016/01/18/magic-bus-aims-to-magically-ease-silicon-valley-commuter-
woes-with-city-to-city-transportation/
4) http://www.crainsdetroit.com/article/20161020/NEWS/161029976/magicbus-commuter-shuttle-
service-en-route-to-metro-detroit
5) https://rria.ici.ro/wp-content/uploads/2017/02/06-art.-Ularu-si-Puican-revizuit.pdf
6) https://rria.ici.ro/wp-content/uploads/2017/03/04-ART2-RRIA-1-2017-Alexandru-Coardos-
big-data-2-1.pdf
7) https://www.magicbus.io/