Sunteți pe pagina 1din 3

Planificare calendaristică an şcolar 2017 - 2018

Școala Gimn.Nr.7,,Sfânta Maria”, Timișoara Director: prof. Gica Dumitru


Profesor: Brătan Laura
Disciplina: Limba engleză Responsabil comisie metodică: prof. Mihaela Aipu
Clasa I (1 ore/săpt)
Manual: Fairyland 1, Editura Express Publishing
Nr. înregistrare:

SEMESTRUL I

Unităţi de învăţare Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Adaptare Observaţii


Nr. ore curriculară
crt.
1. Module 1 1.1. A răspunde potrivit (În situaţii de 8 S1-S10:
comunicare de bază)la întrebări 11.09-
Hello! Formule de salut simple într-o manieră clară şi 27.10 și Vac.: 28.10
A te prezenta şi a saluta pe ceilalţi precisă 06.11- -05.11
Culori 1.2. Recunoaşterea locaţiilor de 17.11
bază(la stânga,dreapta,aici,acolo)a * „Săpt. altfel”:
lucruriilor din mediul 16-20.10
înconjurător.
1.3. Dezvoltarea interesului şi
înţelegerea filmelor şi a melodiilor în
limba engleză *
2.3. Participarea la jocuri de comuicare
şi reproducerea sau creearea rimelor
sau scurtelor mesaje
2.4.Exprimarea unei cereri simple cu
scopul de a obţine un obiect dintr-un
mediu apropiat
4.1. Participarea la proiectele clasei.

My schoolbag Obiecte din şcoală 2.1.Reproducerea unor melodii sau


Numere poezii simple şi scurte .
Numărarea 2.3. Participarea la jocuri de comuicare *
şi reproducerea sau creearea rimelor
sau scurtelor mesaje
2.4. Exprimarea unei cereri simple cu
scopul de a obţine un obiect dintr-un
mediu apropiat
3.1. Înţelegerea unor texte scurte şi
simple folosite în situaţii de zi cu zi.
2. Module 2 1.3. Dezvoltarea interesului şi 9 S11-
înţelegerea filmelor şi a melodiilor în S19: Winter holiday
My home Camere limba engleză 20.11- 23.12-
A vorbi despre locaţii 2.3. . Participarea la jocuri de 22.12 și 14.01.2018
Prepoziţii(pe,în,lângă,sub.în spate) comuicare şi reproducerea sau creearea 15.01- *
Mobilă rimelor sau scurtelor mesaje 2.02 Merry
2.4. Exprimarea unei cereri simple cu Christmas!-
scopul de a obţine un obiect dintr-un songs/ carols
mediu apropiat and games in
3.1 Înţelegerea unor texte scurte şi * sapt. 18 -22. 12
simple folosite în situaţii de zi cu zi

4.1. Participarea la proiectele clasei şi


My toys Jucării creearea textelor scurte.
Numere 6-10
A număra de la 6-10
Mărimea (mare,mic)
Proiectul meu de jucărie preferat

Season’s Greetings!

SEMESTRUL AL II-LEA

3 Module 3 1.1.A răspunde potrivit (În situaţii de 9/10 12.02 - *


Părţiile feţei comunicare de bază)la întrebări simple 04.05 / Vac. Intersem.
My face A păstra curat într-o manieră clară şi precisă 11.05 3.02-11.02
Cererii:atingeţi nasul/ochii/gura 1.2.Recunoaşterea locaţiilor de bază(la
dinţii/urechiile stânga,dreapta,aici,acolo)a lucruriilor
din mediul înconjurător. *
1.3. Dezvoltarea interesului şi
înţelegerea filmelor şi a melodiilor în
limba engleză
*unitatea
My food 2.2. Creearea de scurte texte pentru a Mother’s Day
Feluri de mâncare şi feluri de exprima informaţii personale(Hobby- va fi studiată
mâncare preferate uri, adresare) înaintea unit.
A pregătii cutiuţa cu masa de 2.4. Exprimarea unei cereri simple cu * My food
prânz scopul de a obţine un obiect dintr-un
Proiectul meu de mâncare mediu apropiat
3.1. Înţelegerea unor texte scurte şi
simple folosite în situaţii de zi cu zi
4.1. Participate in group/ class projects
and create and write short texts. * Spring holiday:
31.03 - 10.04
Mother’s Day *
4. Module 4 2.1. Reproduce short and simple songs/ 4 14.05-
poems 08.06
My animals Animale 2.3. Participate in communication
games and reproduce or create rhymes/
short messages.
4.1 Participarea la proiectele clasei şi
creearea textelor scurte.
1.2 Recunoaşterea locaţiilor de bază(la *
My senses Abilităţi stânga,dreapta,aici,acolo)a lucruriilor
Acţiuni: a sări,a te căţăra, a înota,a din mediul înconjurător..
zbura,a fugi 3.1. Înţelegerea unor texte scurte şi
Cele cinci simţuri simple folosite în situaţii de zi cu zi.
*

5. Final Revision and Culori, Numere, Cerei, Jucării, - toate de mai sus 1 11.06- Oral
assessment Formule de salut, 15.06 assessment,
Camere,Mobilă,Animale projects &
portfolio