Sunteți pe pagina 1din 6

Metoda cubului- Patrulatere

http://www.classtools.net/brainybox/79_H6V9YN

1. DESCRIE

Enumerati, definiti si desenati patrulaterele cunoscute. Enumerati elementele acestora.

2. COMPARĂ

Stabiliți asemănări și deosebiri între patrulaterele studiate.


3. ASOCIAZĂ

Asociați coloanele 1-2-3:

Coloana 1-patrulaterul

A. Dreptunghiul
B. Pătratul
C. Rombul
D. Trapezul
E. Paralelogramul

Coloana 2- definitie

a. Patrulaterul cu laturile opuse paralele două câte două.


b. Paralelogramul cu un unghi drept.
c. Paralelogramul cu două laturi alăturate congruente.
d. Patrulaterul cu două laturi paralele și două neparalele.
e. Rombul cu un unghi drept.
Coloana 3- aria patrulaterului
𝑑1 ∙𝑑2
1. 2
2. 𝑙 ∙ 𝐿
3. 𝑙 2
(𝑏+𝐵)∙ℎ
4. 2
5. 𝑙 ∙ ℎ

4. ANALIZEAZĂ

Analizați diferite descompuneri în triunghiuri ale patrulaterelor studiate.


5. ARGUMENTEAZĂ

Argumentați următoarele propoziții:

- Pătratul are diagonalele congruente și perpendiculare


- Diagonalele rombului sunt bisectoarele unghiurilor
- Unghiurile dreptunghiului sunt drepte
- Diagonalele paralelogramului se înjumătățesc
- Diagonalele unui trapez isoscel sunt congruente
6. APLICĂ

Completați spațiile libere:

- Aria rombului cu diagonalele de 4 cm și 5 cm este ....


- Perimetrul unui pătrat cu aria de 16 cm2 este ....
- Aria unui dreptunghi cu perimetrul de 16 cm și lungimea egală cu 5 cm este de ....
- Aria unui paralelogram cu latura de 4 cm și înălțimea corespunzătoare ei de 3 cm este de ....