Sunteți pe pagina 1din 21

Aplicatie Econometrie utilizand Excel

Drinceanu Nicolae, februarie 2018

Cuprins aplicatie
Tabelul statistic: Tabelul_1
Gruparea datelor si prezentarea sub forma de tabeleȘ Tabelul_1a
Anexa_A: Indicatori folositi pentru calculul parametrilor_Tabelul 2
Anexa_B: Graficul statistic_Grafic 1
Anexa_C: Estimarea punctuală a parametrilorfolosind indicatorii din tabelul_2
Estimarea parametrilor prin intervale de încredere
Tabelul statistic

Populația și PIB-ul țărilor din Europa în anul 2009

Nr.crt. Populatia PIB (mld.


Tara
(mil. loc.) euro)
1 Belgia 10,75 339 Tabelul statistic este o formă de prezent
2 Bulgaria 7,6 35 elemente
3 Cehia 10,46 137
4 Danemarca 5,51 222 ● Titlul tabelului, trebuie să precizeze în
5 Germania 82 2397 spaţiu şi timp fenomenul/procesul anali
6 Estonia 1,34 13
7 Irlanda 4,45 159 ● Macheta tabelului este alcatuita din li
8 Grecia 11,26 233 celule si in care se vor prezenta datele a
9 Spania 45,82 1053
10 Franța 64,36 1907 ● Subiectul tabelului – este format din c
11 Italia 60,04 1520 rândurilor tabelului
12 Cipru 0,79 16
13 Letonia 2,26 18 ● Predicatul tabelului – este format din
14 Lituania 3,34 26 analizata si se regasesc in capetele coloa
15 Luxembourg 0,49 38
16 Ungaria 10,03 92 ● Sursa datelor se trece într-o formă exp
17 Malta 0,41 5
18 Olanda 16,48 571 ● Nota explicativă se trece fie imediat d
19 Austria 8,35 274
20 Polonia 38,13 310
21 Portugalia 10,62 168
22 Romania 21,49 115
23 Slovenia 2,03 35
24 Slovacia 5,41 63
25 Finlanda 5,32 171
26 Suedia 9,25 290
27 Marea Britanie 61,59 1563
28 Islanda 0,31 8
29 Norvegia 4,79 272
30 Elveția 7,7 354
31 Croația 4,43 45
32 Turcia 71,51 440

Sursa: Eurostat; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=


http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00001
Acest studiu își propune să găsească corelația dintre nivelul PIB-ului și numărul
locuitorilor (populația) statelor din Europa (cele 27 membre UE plus încă 5 state ”nemembre”
UE) pentru anul 2009. Se va urmări dacă populația influențează în vreun fel nivelul PIB-ului.

Produsul intern brut este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piața a
tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei
în interiorul unui stat în decurs de un an.

Deși numărul locuitorilor nu este folosit în calcularea PIB-ului, consumul privat, care este
una dintre componentele principale ale PIB-ului, depinde de populație.

Consumul privat - este în mod normal cea mai mare componentă a PIB, reprezentând
cheltuielile gospodariilor în economie. Aceste cheltuieli pot fi clasificate în: bunuri durabile,
bunuri perisabile și servicii. Exemple: hrană, chirie, bijuterii.

Au fost înregistrate 32 de unități, reprezentând valorile specifice perechii de caracteristici


X și Y, unde numărul locuitorilor reprezintă variabila independentă (X), iar nivelul PIB-ului,
variabila dependentă (Y).
atistic este o formă de prezentare ordonată şi completă a datelor, care trebuie sa includa urmatoarele

abelului, trebuie să precizeze în puţine cuvinte natura datelor cuprinse în tabel, fixând, totodată, în
timp fenomenul/procesul analizat.

ta tabelului este alcatuita din liniile orizontale şi verticale a căror intersecţie conduce la formarea de
in care se vor prezenta datele analizate.

ul tabelului – este format din componentele variabilei supuse analizei si se regasesc in capetele

tul tabelului – este format din aspectele cantitative/calitative ce caracterizeaza populatia statistica
si se regasesc in capetele coloanelor tabelului

atelor se trece într-o formă explicită imediat sub tabel.

xplicativă se trece fie imediat după sursa datelor, fie în subsolul paginii pe care se află tabelul

ugin=1&language=en&pcode=tec00001
nguage=en&pcode=tps00001
e ”nemembre”
velul PIB-ului.

i de piața a
murile economiei

t, care este

nuri durabile,

racteristici
elul PIB-ului,
Gruparea datelor si prezentarea datelor sub forma de tabele

1.Pentru variabile non-numerice:

Mediul Frecv. Frecv.


absoluta relativa (%)

Urban 94518 61%


Rural 59548 39%
Total 154066 100%

Frecventa simpla - este de doua feluri:


●frecventa absoluta sau frecventa observata (numarul de cazuri corespunzatoare fiecarei
variante a caracteristicii); notatie: ni
●frecventa relativa (proportia, cat reprezinta frecventa absoluta in total: n i / Σ ni ); se
poate calcula si prin raportare la unitate, dar forma cea mai uzuala este forma procentuala
(%); acest tip de frecventa este indicat cand vrem sa comparam esantioane de volum
diferit dupa aceeasi caracteristica

Frecventa cumulata
Ambele tipuri de frecvente simple se pot cumula, fie crescator, fie descrescator (vezi exemplul)

Tabele de frecventa pentru doua variabile analizate simultan


Tipuri de Genul
Total
infractiune Baieti Fete
Furt 54 4 58
Talharie 8 0 8
Vatamare
5 0 5
corporala
Rapiri 3 0 3
Omor 14 1 15
Lovituri
cauzatoare de 1 0 1
moarte
Total 85 5 90

Mai mult:
2. Pentru variabile numerice:

Varsta (ani) Frecv. Frecv. relativa Frecv. relativa


absoluta (%) cumulata crescator

18 5 50% 50%
19 3 30% 80%
20 2 20% 100%
Total 10 100

3. Gruparea pe intervale

Frecv.
Cazuri absoluta
0-9 7
19-20 18
or (vezi exemplul) 20-29 14
30-39 12
Total 51

Pentru a constitui intervalele, ne ghidam dupa cateva reguli generale:


- numarul de intervale: sa nu fie nici prea mare, nici prea mic; ex. 5-7
- marimea intervalelor: sa fie semnificativa (ex. multiplu de 5 - 5,10)
- de regula, folosim intervale egale

- in intervale sa fie cuprinse toate valorile inregistrate

- se recomanda ca limitele intervalelor sa se termine in 0 sau 5


- o valoare trebuie sa fie cuprinsa intr-un singur interval (intervalele sa nu se suprapuna)
- de obicei, intervalele sunt astfel construite incat limita superioara a unui interval se repeta ca limita inferioar
urmator; de aceea, trebuie sa precizam care limita este cuprinsa in interval (ex., „limita inferioara este cuprinsa
nu se suprapuna)
nui interval se repeta ca limita inferioara a intervalului
al (ex., „limita inferioara este cuprinsa in interval")
Anexa_A. Populația și Pib-ul țărilor din Europa în anul 2009 (indicatori)

Populația și PIB-ul țărilor din Europa în anul 2009


� �
_ �

Populatia (mil. PIB_ (mild. �_�∙𝑦_�
Nr.crt. Tara � 〖� _ �
loc.) euro) �
�〗 _
1 Belgia 10.75 339 ^2
115.56 3644.25 233.25

2 Bulgaria 7.60 35 57.76 266 163.30
3 Cehia 10.46 137 109.41 1433.02 226.81
4 Danemarca 5.51 222 30.36 1223.22 116.89
5 Germania 82.00 2397 6724.00 196554 1815.36
6 Estonia 1.34 13 1.80 17.42 24.30
7 Irlanda 4.45 159 19.80 707.55 93.36
8 Grecia 11.26 233 126.79 2623.58 244.57
9 Spania 45.82 1053 2099.47 48248.46 1011.98
10 Franța 64.36 1907 4142.21 122734.52 1423.66
11 Italia 60.04 1520 3604.80 91260.8 1327.73
12 Cipru 0.79 16 0.62 12.64 12.09
13 Letonia 2.26 18 5.11 40.68 44.73
14 Lituania 3.34 26 11.16 86.84 68.71
15 Luxembourg 0.49 38 0.24 18.62 5.43
16 Ungaria 10.03 92 100.60 922.76 217.26
17 Malta 0.41 5 0.17 2.05 3.65
18 Olanda 16.48 571 271.59 9410.08 360.48
19 Austria 8.35 274 69.72 2287.9 179.96
20 Polonia 38.13 310 1453.90 11820.3 841.22
21 Portugalia 10.62 168 112.78 1784.16 230.36
22 Romania 21.49 115 461.82 2471.35 471.73
23 Slovenia 2.03 35 4.12 71.05 39.62
24 Slovacia 5.41 63 29.27 340.83 114.67
25 Finlanda 5.32 171 28.30 909.72 112.68
26 Suedia 9.25 290 85.56 2682.5 199.94
27 Marea Britanie 61.59 1563 3793.33 96265.17 1362.15
28 Islanda 0.31 8 0.10 2.48 1.43
29 Norvegia 4.79 272 22.94 1302.88 100.91
30 Elveția 7.70 354 59.29 2725.8 165.52
31 Croația 4.43 45 19.62 199.35 92.91
32 Turcia 71.51 440 5113.68 31464.4 1582.42
Suma 588.32 12889.00 28675.89 633534.38 12889.10
Media 18.39 402.78

346120.4224 3000

2500

2000
3000
917628.5248
571508.1024 2500

2000

f(x) = 22.204835
7582856.48 1500 R² = 0.77377311
20273100.16
12690243.68 1000

b = 22.205 500

13063.54910887 0
-174.55 0.00 20.00 4
a= -5.4547
Tabelul_2

� 〖� _
_
� �〗
𝑦_�−𝑌_ ( ^2
〖𝑦 _�−𝑌_ �_�−�   〖 (�_�−�  ) �_( �_�−�_(�
� 〖〖 (� 〗 _�
�) 〗 ^2 〗 ^2 �− −1) −�_(�−1))
1)
105.75 11183.26 -7.64 58.29 105.75 〗 ^211183.26
-128.30 16461.74 -10.79 116.32 105.75 -234.05 54781.39
-89.81 8065.76 -7.93 62.81 -128.30 38.49 1481.76
105.11 11047.09 -12.88 165.77 -89.81 194.91 37991.76
581.64 338310.56 63.62 4046.87 105.11 476.54 227089.94
-11.30 127.69 -17.05 290.53 581.64 -592.94 351583.42
65.64 4308.93 -13.94 194.18 -11.30 76.94 5920.14
-11.57 133.95 -7.13 50.77 65.64 -77.22 5962.32
41.02 1682.77 27.44 752.68 -11.57 52.60 2766.26
483.34 233618.43 45.98 2113.70 41.02 442.32 195646.36
192.27 36966.41 41.66 1735.14 483.34 -291.07 84724.31
3.91 15.31 -17.60 309.58 192.27 -188.35 35477.14
-26.73 714.42 -16.13 260.02 3.91 -30.64 938.89
-42.71 1824.14 -15.05 226.35 -26.73 -15.98 255.41
32.57 1061.08 -17.90 320.23 -42.71 75.28 5667.72
-125.26 15690.43 -8.36 69.81 32.57 -157.84 24912.11
1.35 1.82 -17.98 323.10 -125.26 126.61 16030.62
210.52 44317.11 -1.91 3.63 1.35 209.17 43750.27
94.04 8844.08 -10.04 100.70 210.52 -116.47 13566.04
-531.22 282196.76 19.75 389.87 94.04 -625.26 390956.20
-62.36 3889.07 -7.77 60.30 -531.22 468.86 219829.28
-356.73 127256.83 3.11 9.64 -62.36 -294.37 86652.73
-4.62 21.36 -16.36 267.49 -356.73 352.11 123980.96
-51.67 2670.24 -12.98 168.35 -4.62 -47.05 2213.98
58.32 3401.70 -13.07 170.69 -51.67 110.00 12099.66
90.06 8110.52 -9.14 83.45 58.32 31.73 1007.07
200.85 40340.22 43.21 1866.67 90.06 110.79 12274.49
6.57 43.18 -18.08 326.71 200.85 -194.28 37743.79
171.09 29272.73 -13.60 184.82 6.57 164.52 27067.36
188.48 35523.28 -10.69 114.17 171.09 17.38 302.18
-47.91 2295.70 -13.96 194.74 188.48 -236.39 55880.07
-1142.42 1305134.54 53.13 2822.27 -47.91 -1094.51 1197955.20
-0.10 2574531.11 0.00 17859.63 1142.33 -1142.42 3287692.07

3000

2500

2000
3000

2500

2000

f(x) = 22.2048359887x - 5.4546596521


1500 R² = 0.7737731106 Column E
Linear (Column E)
1000

500

0
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Gafic 1. Populația și PIB-ul țărilor din Europa în anul 2009

Tabelul_1 - Populația și PIB-ul țărilor din Europa în anul 2009


Populatia PIB (mld.
Nr.crt. Tara (mil. loc.) euro)(yi)
(xi)
1 Belgia 10.75 339 Graficul statistic prezinta datel
2 Bulgaria 7.60 35 caracteristicile principale ale se
3 Cehia 10.46 137 Elementele unui grafic statistic
4 Danemarca 5.51 222 ● Titlul graficului are aceleaşi c
5 Germania 82.00 2397
6 Estonia 1.34 13 ● Axa sau axele de referinţă al
7 Irlanda 4.45 159
8 Grecia 11.26 233 ● Scara graficului se foloseşte
9 Spania 45.82 1053
10 Franța 64.36 1907 ● Legenda graficului explică sim
11 Italia 60.04 1520
12 Cipru 0.79 16 ● Graficul propriu-zis este repr
13 Letonia 2.26 18 construite la scară.
14 Lituania 3.34 26
15 Luxembourg 0.49 38 ● Sursa datelor se plasează im
16 Ungaria 10.03 92
17 Malta 0.41 5 ● Nota explicativă are aceleaşi
18 Olanda 16.48 571
19 Austria 8.35 274
20 Polonia 38.13 310
21 Portugalia 10.62 168
22 Romania 21.49 115
23 Slovenia 2.03 35
24 Slovacia 5.41 63
25 Finlanda 5.32 171 Populatia si
26 Suedia 9.25 290
3000
27 Marea Britanie 61.59 1563
28 Islanda 0.31 8 2500
29 Norvegia 4.79 272
30 Elveția 7.70 354 2000
PIB (mld. Euro)

31 Croația 4.43 45 f(x) = 22.204835


32 Turcia 71.51 440 1500 R² = 0.77377311

1000

500

0
0.00 20.00
0
0.00 20.00

Sursa: Tabelul_1 - Populația și


Graficul statistic prezinta datele sub formă de imagini spaţiale cu caracter convenţional, prezentand sintetic forma si
caracteristicile principale ale setului de date analizat.
Elementele unui grafic statistic sunt:
● Titlul graficului are aceleaşi caracteristici ca şi titlul tabelului statistic.

● Axa sau axele de referinţă ale graficului.

● Scara graficului se foloseşte pentru gradarea axei/axelor.

● Legenda graficului explică simbolurile, diferitele culori sau haşuri folosite în grafic.

● Graficul propriu-zis este reprezentat de puncte, linii, figuri geometrice în plan sau spaţiu, sau figuri naturalconvenţionale
construite la scară.

● Sursa datelor se plasează imediat sub grafic.

● Nota explicativă are aceleaşi caracteristici cu cele prezentate la tabelul statistic.

Populatia si PIB-ul tarilor din Europa in anul 2009


3000

2500

2000
PIB (mld. Euro)

f(x) = 22.2048359887x - 5.4546596521 Column E


1500 R² = 0.7737731106
Linear (Column E)
1000

500

0
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Populatia (mil.loc.)
0
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
Populatia (mil.loc.)

Sursa: Tabelul_1 - Populația și PIB-ul țărilor din Europa în anul 2009


etic forma si

uralconvenţionale
Estimarea punctuală a parametrilor folosind indicatorii din Tabelul_2
Problema prezentată poate fi formulată matematic drept determinarea
cantităţilor a şi b din ecuaţia Ye = a + b X, unde
• Ye este valoarea prezisă (estimată) a variabilei dependente;
• a este termenul liber al dreptei de regresie (valoarea pentru X=0);
• b este coeficientul de regresie (cantitatea cu care se modifică Y atunci când X
se modifică cu o unitate);
• X este valoarea variabilei independente.
Se demonstrează că, prin metoda celor mai mici pătrate, se obţine:

si

Valoarea estimată, totuşi, este numai o medie care se poate aştepta. Acurateţea
depinde de cât de bine se potriveşte dreapta de regresie cu datele reale. Această
potrivire este evaluată prin considerarea unei statistici: eroarea standard a estimaţiei,
definită ca abaterea standard a erorilor de estimare (a reziduurilor estimaţiei):

unde yei reprezintă valoarea estimată (prin ecuaţia de regresie) pentru xi.
O eroare standard mare arată că valorile observate sunt la distanţă de dreapta
de regresie şi deci aceasta este mai puţin reprezentativă pentru datele reale. În
consecinţă şi valorile prognozate sunt afectate de erori mai mari.

Mai mult:
ea punctuală a parametrilor folosind indicatorii din Tabelul_2
Problema prezentată poate fi formulată matematic drept determinarea
cantităţilor a şi b din ecuaţia Ye = a + b X, unde
• Ye este valoarea prezisă (estimată) a variabilei dependente;
• a este termenul liber al dreptei de regresie (valoarea pentru X=0);
• b este coeficientul de regresie (cantitatea cu care se modifică Y atunci când X
se modifică cu o unitate);
• X este valoarea variabilei independente.
Se demonstrează că, prin metoda celor mai mici pătrate, se obţine:

=n
∑▒𝑦_(� ) =
n∙𝑎+𝑏∙∑▒�_� 
=a+
∑▒ 〖� _� 𝑦_�  〗 =a∙∑▒�_� 
+𝑏∙∑▒ 〖� _� 〗 ^2 

12889 = 32*a + 588,32*b


633534,38 = 588,32*a + 28675,89*b

unde: ∑yi = 12889 mil. loc. ∑xi2 = 28675,89 mld. euro


∑xi = 588,32 mld. euro n = numărul de observații = 32
∑xiyi = 633534,38 (calcule cu ajutorul Excel)
Utilizând metoda substituției rezultă: a = – 5,454 și b = 22,205

Valoarea estimată, totuşi, este numai o medie care se poate aştepta. Acurateţea
depinde de cât de bine se potriveşte dreapta de regresie cu datele reale. Această
potrivire este evaluată prin considerarea unei statistici: eroarea standard a estimaţiei,
definită ca abaterea standard a erorilor de estimare (a reziduurilor estimaţiei):

unde yei reprezintă valoarea estimată (prin ecuaţia de regresie) pentru xi.
O eroare standard mare arată că valorile observate sunt la distanţă de dreapta
de regresie şi deci aceasta este mai puţin reprezentativă pentru datele reale. În
consecinţă şi valorile prognozate sunt afectate de erori mai mari.
Estimarea parametrilor prin intervale de încredere