Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele………………

FIŞĂ DE LUCRU

1. Subliniază verbele din textul următor:

“Un pescar prinse un peştişor. Acesta îl rugă să îl lase în baltă. Pescarul milos îl ascultă. Peştişorul îi mulţumi şi
se îndreptă spre adâncul pădurii.
(după Lev Tolstoi- Pescarul şi peştişorul)
2. Completează tabelul, după model:

Substantiv Adjectiv Verb


frumusețe frumos a înfrumuseța

mâncare

veselie

luminos

sărac

a îmbuna

înalt

desen

ploaie

3. Completează cu verbele potrivite:

Bine ..................., bine ................................... .

Paza bună ....................... primejdia rea.

Leneşul mai mult .................................., scumpul mai mult .................. .

4. Analizează verbele completând tabelul:

„Dacă vei merge cu mine, îi zise calul, nu-ți trebuie să alegi pe nimeni. Te voi sluji, cum am slujit şi pe
tatăl tău.” ( P. Ispirescu- „Ileana Cosânzeana”)

Verb Număr Persoana


5. Alcătuiește câte o propoziție cu verbul „a înţelege” la:

a) persoana I , nr. plural..........................................................................................................

b) persoana a III-a, nr. singular .......................................................................................

c) persoana a II-a, nr. singular ..........................................................................................

6. Precizează ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate.

S-aşază bruma peste vii(.......................)

De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? (................................)

(M. Eminescu- De ce nu-mi vii)

7. Alege florile potrivite pentru comunicarea de mai jos, colorându-le.

Primăvara, florile ......

8. Alcătuiește o compunere pe baza imaginii alăturate. Subliniază verbele folosite.

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și