Sunteți pe pagina 1din 1

Maketingul și piarul sunt noțiuni aproape străine antreprenorilor moldoveni.

Cei care nu adaptează la


noi reguli de piață sunt întreprinderile: mici și mijlocii.

Producatorii autohtoni, ca săși vîndă mai bine produsele trebuie să țină cont de:

 Ambalare cât frumoasă


 Etichetare

Adică ceea ce la piața agricolă mai puțin se întîlnește

Antreprenorii moldoveni pot accesa și granturi din partea Agenției Statelor Unite pentru dezvoltare,
oferite pentru o mai bună promovare a afacerilor.

Antreprenorii moldoveni nu înțeleg ce presupune marketinul caatare , pentru că toți putem să


categorisim MK ca : Preț-Plasare-Promovare-Produs acestea fiint peurile de bază a MK și din această
perspectivă fiecare companie trebuie să le aplice pentru a exista, pentru a prospera

Antreprenorii moldoveni trebuie să țină cont de : noțiuni de MK strategic, de planificare de MK, de o


abordare mai largă, mai științifică a acestui termen.

Marketingul-este o activitate de bussines care într-un mediu concurențial sănătos el ar putea să aducă o
cifră de afacere foarte mare. Este mult mai mult decît o distribuție fizică a produselor are mai multe
platforme care activează precum ( -domeniu offline, online)

Marketingul este mai mult de cît vînzare

Bussinsul mic și mijlociu-este acel segment de business care întîlnește cele mai mari probleme, la
capitolul de MK pentru că orice acțiune de MK presupune un suport financiar, o investiție, respectiv în
dependență de cantitatea investițională pe care o fac întreprinderile depinde și procesul de Mk și
rezultatul obținut