Sunteți pe pagina 1din 19

INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE, PROIECTARE ŞI DIRECTIVARE ÎN 

CONSTRUCŢII 
Biroul executiv 

DECIZIA  Nr. 47 
din 10 decembrie 1986 

PENTRU    APROBAREA    „ÎNDRUMĂTORULUI     PRIVIND UTILIZAREA ÎN 
CONSTRUCŢII A PLĂCILOR DIN  AŞCHII DE LEMN ŞI A PLĂCILOR 
DIN FIBRE DE LEMN". 
INDICATIV C 36­86 

Biroul executiv al Consiliului ştiinţific al Institutului central  de cercetare,   proiectare şi 
directivare  în  construcţii; 
Având  în  vedere  prevederile  art.  5,  litera  „d"  din  Decretul  nr.  170/1976,  cât  şi  avizul 
CTE­ICCPDC nr. 544 din 23 octombrie 1986; 
În  temeiul  Decretului  nr.  170/1976,  modificat  prin  Decretul  nr.  31/1983,  privind 
organizarea  şi  funcţionarea  Institutului  central  de  cercetare,  proiectare  şi  directivare  în 
construcţii, cât şi Legea nr.   5/1978,   emite următoarea 

DECIZIE: 

1.  Se aprobă „Îndrumătorul, privind utilizarea în construcţii a plăcilor din aşchii de lemn 
şi a plăcilor din fibre de lemn" având  indicativul C 36­86. 
2.   Îndrumătorul de la pct. 1 intră în vigoare la data publicării în Buletinul construcţiilor. 
La aceeaşi dată încetează valabilitatea „Îndrumătorului privind utilizarea în construcţii a 
plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de lemn" indicativ C 36­79, aprobat de ICCPDC 
cu decizia nr.   169 din  10 septembrie  1979. 

PREŞEDINTELE BIROULUI EXECUTIV 
DIRECTOR GENERAL, 

Ing. VALERIU CRISTESCU
ÎNDRUMĂTOR PRIVIND UTILIZAREA 
ÎN CONSTRUCŢII A PLĂCILOR DIN AŞCHII 
DE LEMN ŞI A PLĂCILOR DIN FIBRE DE LEMN 
INDICATIV C 36—86 

Elaborat de: 

INSTITUTUL DE  CERCETARE  ŞI  PROIECTARE PENTRU 
INDUSTRIA LEMNULUI ­ ICPIL 

Director adj. ştiinţific:  dr.   ing.P.Drăgan 
Şef de laborator:  ing. C.Popa 
Responsabil lucrare:  ing. St.Iacob 
Responsabil din partea ICCPDC:  arh. C. Popeşteanu
ÎNDRUMĂTOR PRIVIND UTILIZAREA ÎN CONSTRUCŢII A  Indicativ: C 36­86 
PLĂCILOR DIN AŞCHII DE LEMN ŞI A PLĂCILOR DIN FIBRE 
DE LEMN  Înlocuieşte: C36­79 

1. OBIECT 

1.1. Prezentul îndrumător se referă la utilizarea în construcţii a plăcilor din aşchii de lemn 
şi a plăcilor din  fibre de lemn şi cuprinde caracteristicile, domeniile  şi condiţiile de  folosire în 
construcţii a acestor materiale. 
Îndrumătorul,  are  un  caracter  general,  utilizarea  în  construcţii  în  funcţie  de  domenii, 
urmând să se facă pe bază de normative, de proiecte, norme tehnice şi instrucţiuni de utilizare, în 
care datele privind caracteristicile, domeniile generale şi condiţiile tehnice ale materialelor se vor 
adopta din prezentul îndrumător. 

2. SORTIMENTE, DEFINIŢII, CARACTERISTICI, DIMENSIUNI DE FABRICAŢIE, 
CONDIŢII TEHNICE PENTRU PLĂCI DIN AŞCHII DE LEMN 
ŞI PLĂCI DIN FIBRE DE LEMN 

2.1. Plăci din aşchii de lemn. 
2.1.1. Sortimentele  de  plăci  din  aşchii  de  lemn  care  se produc industrial sunt cele 
indicate în tabelul 1. 

Nr.  Standarde şi norme în 
Sortimente  Simbolizare 
Crt.  vigoare 
0  1  2  3 
Plăci de interior presate 
1.  PAL  STAS 6438­83 
perpendicular pe feţe 
Plăci aglomerate din puzderii 
2.  de cânepă. Plăci de interior  PAP­Ct  STAS 12439­86 
presate perpendicular pe feţe 
Plăci antiseptizate şi 
3.  PAL – IFI  STAS 10164­80 
ignifugate 
Plăci de exterior presate 
4.  PAL – L100  STAS 10371­79 
perpendicular pe feţe 
Plăci melaminate din aşchii 
5.  PAL – M  STAS 10261­85 
de lemn 
Plăci innobilate prin 
6.  şpacluire, emailare şi  PALS(C)(T)  STAS 10805­80 
texturare 

2.1.2.  Plăcile  din  aşchii  de  lemn  presate  perpendicular  pe  feţe  sunt  plăci  încleiate  cu 
răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe, având densitatea de 550 kg/m 3 , pentru 
plăci  cu  grosimi  cuprinse  între  10  şi  22  mm,  destinate  pentru  utilizări  interioare  în  construcţii 
(simbolizate C,). 
Se produc următoarele tipuri de plăci: 

Elaborat de:  Aprobat de ICCPDC 
INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PROIECTARE PENTRU  cu decizia nr. 47 
INDUSTRIA LEMNULUI ­ ICPIL  din 10 decembrie 1986
a)    după      structură:      plăci    unistratificate      (nesimbolizate)      şi  plăci  tristratificate, 
simbolizate prin cifra 3. 
b)  după mărimea aşchiilor de feţe,  plăci cu feţe normale (simbolizate N), plăci cu feţe 
fine (simbolizate F). 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci (şlefuite) sunt arătate în tabelul 2. 
Pentru utilizări în construcţii, dimensiunile curente de plăci, ţinând seama de modularea 
panourilor cât şi de domeniile de   utilizare,   sunt: 
­  grosimi: 8; 12; 16; 18; 22 mm 
­  formate: 2500.x 1250 mm şi 2440x 1220 mm 
Tabelul 2 
Formatul  Grosimea plăcilor şlefuite (mm) 
(lungime x 
lăţime, mm)  4  6  8  10  12  14  15  16  18  19  2  25  30  40  50  60 

1  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 


4100 x 1830  ­  ­  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  ­  ­  ­  ­ 
3660 x 1830  ­  ­  ­  x  x  x  x  x  x  x  x  x  ­  ­  ­  ­ 
3600 x 1800  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­ 
3220 x 1830  ­  ­  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  ­  ­  ­  ­ 
2750 x 1830  ­  ­  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  ­  ­  ­  ­ 
2600 x 1220  ­  ­  ­  x  x  x  x  x  x  x  x  x  ­  ­  ­  ­ 
2500 x 1250  ­  ­  ­  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
2440 x 1220  ­  ­  ­  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 
1830 x 1830  ­  ­  ­  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  ­  ­  ­ 

Abateri   limită:    la   grosimi  ≤  19    mm = 0,40  mm;   la   grosimi  22   mm = 0,50 mm; la lungime = 5 mm; la lăţime = 3 mm. 

Caracteristicile  fizico­mecanice ale plăcilor din aşchii de lemn presate perpendicular pe 
feţe cu utilizări de interior, şlefuite,  condiţionate conform STAS   1810­76,  sunt următoarele: 
a)  umiditatea de livrare (9±3),%; 
b)  densitatea aparentă 550 kg/m3 (plăci cu grosimi cuprinse între 10 şi 19 mm); 
c)  umflarea maximă în grosime după 2 ore imersie în apă %...10. 
d)  rezistenţa de rupere la  încovoiere statică  (minimum  în daN/cm2). 
­  pentru grosimi până la  12 mm ... 150. 
­  pentru grosimi de la 14 mm până la 19 mm ... 130 
­  pentru grosimi de şi peste 20 mm ... 100 
2.1.3. Plăcile aglomerate din puzderii de cânepă sunt plăci presate perpendicular pe feţe, 
tristratificate, încleiate cu adeziv ureoformaidehidic. 
Pentru construcţii se folosesc placi de clasele B şi C, având simbolul Ct. 
Dimensiunile plăcilor sunt: 
­  format 3660x1830 mm; 
­  grosimi curente:   12;  16;   18 şi 25 mm. 
Abateri limită: la grosimi = 1,5 mm; la lungime = ±5mm;  la lăţime ± 4mm. 
La cererea beneficiarului se pot produce şi plăci cu grosimea de 8 şi 19 mm. 
Caracteristicile plăcilor aglomerate din puzderii de cânepă pentru construcţii se prezintă 
în tabelul 3.
Tabelul 3 
Plăci pentru 
Observaţii 
Denumirea caracteristicii  construcţii (Ct) 

Clasa B  Clasa C 
0  1  2  3 
Densitatea aparentă g/dm 3  300  400 
Umiditatea la livrare %  9±3  9±3 
Umflarea în grosime după 2 ore 
15  15 
imersie în apă, % max. 
Rezistenţa la încovoiere statică  ­  15,5  (grosimi de 8 şi 12mm) 
N/mm 2 , min.  ­  13,0  (grosimi de 16, 18 şi 19 
mm) 
9,0  9,5  (grosimi de 25mm) 
Rezistenţa la coeziune internă 
transversală, N/mm 2 , min. 
­  0,40 
­ pentru grosimi până la 12mm 
­  0,40 
­ pentru grosimi de la 12...19mm 
0,20  0,30 
­ pentru grosimi peste 19mm 

2.1.4.   Plăcile  din  aşchii  de  lemn  antiseptizate  şi  ignifugate  cu  utilizări  de  interior  sunt 
plăci din aşchii de lemn încleiate cu   răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe, 
având înglobate   (în  cursul  fabricaţiei)   substanţe  de  protecţie  contra ciupercilor, insectelor 
xilofage şi a focului. 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci sunt indicate în  tabelul 4. 

Tabelul 4 
Formatul plăcii 
Grosimea plăcii  în stare şlefuită  (mm) 
(mm) 

3660 x 1830  8  10  .    12  16  18  22 

Abateri  limită:  la  grosimi  ≤ 18  mm = 0,30  mm;   la  grosimea de  22  mm = 0,50  mm;  la  lungime = ± 5  mm;  la lăţime = ± 3  mm. 

Caracteristicile fizico­mecanice pentru plăcile şlefuite sunt indicate în tabelul 5, iar cele 
de protecţie insectofungicidă şi ignifugă în tabelul 6. 
Tabelul  5 
Valori limită 
Caracteristici  U/M 
Calitatea A  Calitatea B 
.    0  1  2  3 
Umflarea în grosime după 2 h imersie totală 
în apă, maxim.  %  14  16 
daN/cm 2 
Rezistenţa la încovoiere statică: ­ pentru 
plăci cu grosimea până la 12 mm, minim  220  220 
­ pentru plăci cu grosimea de  la 13 la  18 
200  180 
mm, minim 
­  pentru   plăci   cu   grosimea   de peste 19 
180  160 
mm minim 
Rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe 
feţe: 
daN/cm 2 
­  pentru  plăci   cu  grosimea  până la  12 
mm, minim  4  4 
­ pentru plăci cu grosimea de 13 la  18 mm, 
4  3,5 
minim 
­ pentru plăci cu grosimea peste 19 mm, 
3,5  3,0
minim 
Tabelul   6 
Valori limită 
Caracteristicile de protecţie insectofungicidă şi  ignifugă 
Calitatea A şi B 

Indicii de rezistenţă micologică,  %  85 

Rezistenţa la atacul insectelor xilofage prin metoda  ingerării 
bună 
forţate 

Pierderea de masă la încercarea eficacităţii ignifugării  %  30 

Propagarea flăcării la suprafaţa plăcii, min.  clasa P.V. 

2.1.5. Plăcile din aşchii de lemn presate perpendicular pe feţe, cu utilizări de exterior în 
construcţii, sunt plăci din aşchii de lemn încleiate cu răşini  fenolice şi presate perpendicular pe 
feţe, destinate pentru utilizări exterioare. Se notează cu simbolul I­100. 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci sunt trecute în tabelul 7. 
Tabelul 7 

Formatul  Starea 
Grosimea nominală (mm) 
(lungime X lăţime)  suprafeţei 

şlefuită  8  10  12  16  18  22 


2300 x 1250 
neşlefuită  9,5  11,5  13,5  17,5  19,5  23,5 

Abateri limită:  la   grosime ± 0,4  mm;   la   lungime ± 5  mm;   la   lăţime ± 3 mm. 

Ţinând seama de domeniile de utilizare în construcţii ale acestor plăci, grosimile care se 
recomandă sunt: 12, 16 şi 18 mm. 
Caracteristicile  fizico­mecanice ale plăcilor din aşchii de lemn presate perpendicular pe 
feţe cu utilizări de exterior în construcţii sunt următoarele: 
a)  umiditate la livrare (9 ± 3)%; 
b)  densitatea aparentă: 0,750 g/cm3; 
c)  umflarea maximă în grosime după 24 ore imersie în apă 
la 20°C :  12%; 
d)  rezistenţa la încovoiere statică, în daN/cm2; 
­  pentru plăci cu grosimea până la  12 mm ... 200. 
­  pentru plăci cu grosimea mai mare de   13 mm ... 180. 
e)  umflarea remanentă pentru plăci cu grosime   de 12 mm (%) 
­  după tratament de îmbătrânire V.313 (fără canturi protejate)                                        18 
­  după tratament de îmbătrânire V.313 (cu canturi protejate)                                            0 
Notă:   tratamentul  V.313   executat   conform  STAS   10165­75; 
­  imersie    în apă la 20°C                                        72 ore 
­  îngheţ în aer la ­25°C                                            24 ore 
­  expunere în aer la 70°C  72 ore 
f)    variaţiile  dimensionale în  lungime  şi  lăţime,  pentru plăci  cu  grosimea  de 12  mm,  în 
medii cu t = 20°C şi umiditatea relativă a aerului de 33­95% = 0,28%. 
g)  rezistenţa  la  atacul  rozătoarelor: , 
­  atacul cu 75% mai redus faţă de speciile lemnoase brad şi fag; 
h) rezistenţa la atacul insectelor xilofage 
­  faţă de atacul larvelor de Anobium sp. (ordinul Coleoptera) = moderată; 
­  faţă  de  atacul  termitelor   (ordinul  Isoptera)  moderată.
2.1.6. Plăcile din aşchii de lemn melaminate PAL­M se obţin din plăci de lemn acoperite 
pe  ambele  feţe,  prin presare  la cald,  cu unul  sau  mai  multe  filme  de  răşini  sintetice,  filmul  de 
suprafaţă fiind în toate cazurile din răşină melaminică.     , 
În funcţie de structura filmelor de acoperire, se deosebesc trei tipuri de plăci melaminate: 
PAL­M plăci melaminate simplu (FD + PAL + FD); PAL­MB plăci melaminate cu film bariera 
(FD + (FB + PAL + FB + FD); PAL­MS plăci melaminate speciale FD + FB + FF + PAL + FB + 
FF + FB + FD). Notaţii: FD ­ film decor; FB ­ film barieră; FF ­ film fenolic. 
Dimensiunile  de  fabricaţie  ale  plăcilor  melaminate  sunt  trecute  în  tabelul  8,  iar 
caracteristicile fizico­mecanice în tabelul 9. 
Tabelul 8 
Formatul 
Grosime, mm 
mm 

2440 x 1220 
2460 x 1720 
4,0  6,0  8,0  10,0  12,0  14,0  16,0  18,0  19,0  22,0  25,0 
2750 x 1830 
3660 x 1830 

Abateri limită: la grosime = 0,2 mm,   pentru PAL­M şi 0,5 mm pentru PAL­MB şi PAL­MP; 
la lăţime =  ± 3 mm; la lungime =  ± 5 mm. 

Tabelul 9 
Verificarea se 
Caracteristici  U/M  Valoarea 
efectuează conform: 

0  1  2  3 
Densitatea aparentă, min.  g/cm 3  0,700  STAS 2160­69 
Rezistenţa la încovoiere statică  daN/cm 2 

­ pentru grosimi până 12 mm  250  ­ 
inclusiv 
­ pentru plăci cu grosimea de  200  STAS 5855­69 
14, 16 şi 18 mm 
­ pentru grosimi mai mari de 19  180 
mm, inclusiv 
Stabilitatea dimensională şi a 
masei în funcţie de umiditatea 
relativă   a aerului, max. 
%  6  STAS 7854­67 
În afară de o uşoară 
Rezistenţa la: 
diminuare a luciului nu  STAS 7808­73 
­ vase fierbinţi 
­  se admite apariţia altor 
­ ţigară aprinsă 
defecte persistente ale 
­ vapori de apă (abur) 
peliculei 
nu se admit modificări 
Rezistenţa stratului decorativ la  ale peliculei după  STAS 7809­73 
­ 
pătare  contactul cu agenţii de 
pătare 
treapta de 
Rezistenţa la fisurare  0 
finisare  STAS  10299­75 
nu se admit de­colorări 
Rezistenţa la lumină  ­  sau modificări de  STAS  10299­75 
nuanţă ale peliculei 
nu se admit schimbări 
Inflamabilitate  ­  ale suprafeţei, fisuri  STAS  10299­83 
sau alte modificări 
Clasa de combustibilitate  ­  C3 – C4  STAS  11357­79
Tabelul  10 
Formatul  Grosimea mm 
(lungime x lăţime) 
mm  8  10  12  16  18  19 

2500 x 1250  ­  X  X  X  X  X 
2440 x 1200  X  X  X  X  X  X 

Abateri limită: la grosime = 0,40 mm; la lungime = 5 mm; la lăţime = 3 mm. 

2.1.7. Plăcile din aşchii de lemn înnobilate prin şpacluire, emailare şi texturate, denumite 
şi  plăci  înnobilate  sunt  plăci  finisate  pe  ambele  feţe  cu:  masă  de  şpaclu;  grund  de  texturare; 
cerneluri  de  imprimare  şi  lacuri  sau  combinaţii  ale  acestora. 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci sunt trecute în tabelul  10,  iar caracteristicile 
fizico­mecanice,  în tabelul  11. 
Tabelul  11 

CARACTERISTICILE  FIZICE,   MECANICE   ŞI CHIMICE  ALE     PELICULEI DE 
ÎNNOBILARE 

PAL emailat şi  texturat 
Caracteristica  Pal şpacluit 
faţa plăcii  dosul plăcii 
0  1  2  3 

Condiţii de admisibilitate 
Aspect:  pelicula trebuie sa fie neteda, cu acelaşi grad de luciu pe 
întreaga sa suprafaţă 
± 2 fata de gradul de luciu stabilit de prototip sau mostra 
Abateri  limită  la gradul de luciu,  grade  etalon 
Aderenţa peliculei,  grilă  G2  G3  G3 
Grosimea peliculei,   micrometri, min.  25 
Rezistenţa la     zgâriere  a  peliculei, 
masă/duritatea minei 
300/3H  300/3H  200/3H 
Rezistenţa    peliculei    la   imprimare  nici un marcaj vizibil 
Rezistenţa la impact, cm, min.  125  100  175 
Rezistenţa  la variaţia  de  temperatură 
(şoc  termic)   cicluri, min. 
12 
Rezistenţa la lumină, h, min.  2 
Rezistenţa la pătare cu : 
­  apă  nici o modificare 
­  alcool, 50%  nici o modificare 
­  amoniac,  10%, h,  min.  8  8  4 
­  cafea;  h,  min.  8  1  1 
­  acid acetic 10%, h, min.  8  8  4 

2.1.8.      Rezistenţele    admisibile,    modulele    de    elasticitate  de  calcul,  conductivitatea 


termică  de  calcul, coeficientul  de  permeabilitate  la  vapori de  calcul  şi  capacitatea  de    atenuare 
sonoră pentru sortimentele de plăci din aşchii de lemn din tabelul  1 sunt următoarele: 
a)  rezistenţele admisibile (daN/cm2) 
a 1.1.) plăci încleiate cu adezivi ureoformaldehidici de tipurile: PAL, PAP­Ct, PAL­IFI 
(notaţii conform tabelului 1)   .......................................................................................................30 
a 1.2.) plăci     încleiate     cu   adezivi     fenolici PAL­I100)...........................................35 
a 2) întindere paralelă    cu    feţele: 
a 2.1) PAL, PAP Ct,  PAL­IFI...........................................................................................20 
a 2.2.) PAL­I100................................................................................................................25
a 3) Compresiune paralelă cu fibrele: 
a 3.1) PAL, PAP Ct, PAL­IFI............................................................................................20 
a 3.2) PAL­I100.................................................................................................................25 
a 4) Forfecare  în planul plăcii (pentru toate sortimentele).................................................5 
b)  modulul  de  elasticitate   (daN/cm2): 
bl) PAL, PAP Ct, PAL­IFI.................................................................................. ........20000 
bl) PAL­I100................................................................................................................28000 
c)  conductivitatea termică (W/mk): (pentru toate sortimentele)....................................0,13 
d)  coeficientul de permeabilitate, la vapori: 
d1) PAL, PAP­Ct, PAL­IFI...............................................................................................50 
d2) PAL­I100...................................................................................................................100 
e)  capacitatea de atenuare sonoră (dB) pentru toate tipurile de plăci la frecvenţa de: 
150 ­ 550 Hz......................................................................................................................26 
550 ­ 3200 Hz....................................................................................................................43 
Valoare medie ...................................................................................................................35 
2.1.9.   Condiţiile tehnice, transportul şi depozitarea plăcilor din aşchii de lemn sunt  în 
conformitate cu standardele şi normele menţionate în tabelul 1. 
2.2. Sortimentele din plăci din fibre de lemn care se produc pe cale industrială sunt cele 
indicate în tabelul 12. 
Tabelul  12 

Nr.  Standarde   şi 
Sortimente  Codificare 
crt. norme în vigoare 

1  2  3 
Plăci noi: 
­ plăci standard  PFL­m­S 
1  ­ plăci bitumate  PFL­m­B  STAS  7848­78 
­ plăci bitumate şi antiseptizate  PFL­m­BA 

Plăci aglomerate din fibre de lemn pentru 
2  utilizări interioare  PAF  NTR 9754­80 
Plăci   aglomerate   din   fibre   de   lemn 
3  protejate cu răşină fenolică  PAF­RF 
NTR 9755­80 
Plăci dure: 
­ plăci standard  PFL­d­S 
4  ­ plăci pentru înnobilare  PFL­d­I  STAS 6986­80 
­ plăci impregnate  PFL­Imp. 

Plăci emailate: 
­ plăci netede monocrome  PFL­M 
5  ­ plăci netede imprimate cu desene  PFL­NI  STAS 7577­80 
­ plăci cu prelucrări speciale;   perforate  PFL­S 
Plăci melaminate  PFL­M 
6  STAS 7578­80 

7  Plăci fonoabsorbante  STAS 8616­80 

8  Panouri   stratificate din plăci din  fibre • de  STAS 8561­80 
lemn  PFL­ds 

2.2.1. Plăcile moi se obţin prin împâslirea fibrelor de lemn cu sau fără adăugare de lianţi, 
având  densitatea  cuprinsă  între  220  şi  350  kg/m3  şi  sunt  utilizate  ca  material  termic  şi 
fenoizolator. 
Plăcile moi se produc în următoarele tipuri: plăci standard (netratate),  plăci bituminate, 
plăci bitumate şi  antiseptizate. 
Dimensiunile de fabricaţie ale acestor plăci sunt trecute în tabelul  13.
Tabelul  13 
Format (mm) 
Tip  Grosime (m) 
lungime  lăţime 

Plăci standard  2750 

Plăci bitumate  2750  1220  12,0  16,0  20,0 


Plăci bitumate şi 
2440 
antiseptizate 
Abateri limită: la  grosime = ± 0,6;   ±0,8;  1 mm;   la   lungime = ± 5 mm; la lăţime = ± 3 mm. 

Caracteristicile fizico­mecanice ale plăcilor moi din fibre de lemn sunt trecute în tabelul 
14 pentru plăcile standard şi în tabelul 15 pentru plăcile bitumate şi antiseptizate. 
Tabelul  14 

Metoda de 
Caracteristici  Valori admise 
determinare conform 

0  1  2 

Densitatea aparentă, kg/m  220­350  STAS 2160­69 

Umiditatea,  %  8±2  STAS 9492­73 

Variaţiile dimensionale  în funcţie de 
umiditatea relativă  a aerului (30 ­ 90% la 
20°C);  STAS 7854­75 
­  pentru lungime şi lăţime,  %  max. 0,4 
­  pentru grosime,  %  max. 7 

Rezistenţa de rupere la încovoiere statică 
(da.N/cm 2 , min.): 

­  pentru plăcile cu grosimi de la  10 mm până 
18 
la  13 mm 

­  pentru   plăcile     cu   grosimi   de   la 13,1 
17  STAS 8762­70 
mm până la  16 mm 

­  pentru   plăcile   cu    grosimi   peste 16,1 
15 
mm 

Coeficientul de conductivitate termică W/mK  0.058  STAS 5912­71 

Coeficientul de    permeabilitate la vapori  5  ­ 

Compresibilitatea     pentru     sarcina 0,4 
1,00
N/mm 2 ,  %  maxim 
Tabelul   15 

Plăci 
Plăci  Metoda  de determinare 
Caracteristici  bituminate şi 
bitumate  conform: 
antiseptizate 

0  1  2  3 
1 raportat la 
Conţinut de antiseptic,   %  ­  masa de fibră  STAS 8023­77 
absolut uscată 
Conţinutul de bitum, % maxim  5 
Densitatea aparentă, g/cm 3  0,23...0,40  STAS 2160­69 
Umiditatea,  %  8±2  STAS 9492­73 
Absorbţia de apă după  2      ore imersie 
30  STAS 7156/2­71 
în apă, % maxim 
Umflarea în grosime după 2   ore imersie 
7  STAS 7156/2­71 
în apă, % maxim 
Rezistenţa   la      încovoiere    statică, 
daN/cm 2 , minim: 
­ pentru plăci cu grosimi   până la 
20 
10 mm 
­  pentru plăci cu grosimea   de la 
18 
10,1 mm până la 13 mm 
­  pentru plăci cu grosimi de  la 13,1 
17 
mm până la 16 mm 
­  pentru plăci cu grosimi   peste 
15 
16,1 mm 
Coeficientul de conductivitate 
0,065  STAS 5912­80 
termică (W/mk), maximum 
Calitatea 
Rezistenţa     la  atacul  ciupercii 
I;   10 
xilofage Merulius Lacrymanis %  STAS 9391­73 
Calitatea 
maxim 
II : 15 

2.2 2. Plăcile aglomerate din fibre de lemn pentru utilizări interioare (PAF) sunt plăci din 
fibre  de  lemn  cu  densitatea  cuprinsă  între  600  şi  850  kg/m3  fabricate  prin  procedeul  uscat. 
Plăcile prezintă o structură tristratificată. 
Plăcile se produc în dimensiunile arătate în tabelul 16. 
Tabelul   16 
Formatul  Grosimi nominale, în mm: 

(lungimea x lăţimea) 
4  5  6  8  10  12  16  18 
mm 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 
1500 x 1220  ­  ­  ­  ­  X  X  X  X 
1830 x 1220  X  X  X  X  X  X  X  X 
2000 x 1220  ­  ­  ­  ­  X  X  X  X 
2440 x 1220  X  X  X  X  X  X  X  X 
2750 x 1220  X  X  X  X  X  X  X  X 
3660 x 1220  X  X  X  X  X  X  X  X 

Observaţii: 
­  grosimile la plăcile de  4 la 8 mm se referă  la plăci neşlefuite, iar  plăcile de  10,   12,   16 şi  18 mm ­ la plăci 
şlefuite; 
­  plăcile cu grosimi peste  10 mm, livrate în stare neşlefuită, vor avea o supramăsură de 1,5 ­ 2,5 mm, în funcţie de 
grosimile nominale indicate în tabelul de mai sus.
Pentru utilizări în construcţii se recomandă formatul 2440 x 1220 mm şi grosimi de 12, 
16 şi 18 mm. 
Abateri limită: la grosimea de 4 mm = ±0,3 mm, la grosimi de 5...8 mm = ±0,4 mm; la 
grosimi de 10...18 mm = 0,60 mm; la lungime = ±5 mm; la lăţime = ±3 mm. 
Caracteristicile fizico­mecanice ale plăcilor aglomerate din fibre de lemn sunt trecute în 
tabelul 17. 
Tabelul  17 

Caracteristici  U/M  Plăci pentru construcţii 

0  1  2 
Densitatea plăcilor de grosimi 
≤8 mm  kg/m 3  min. 850 
≥10 mm  kg/m 3  min. 800 
Abateri faţă de densitatea medie în cadrul plăcii  %  ±15 
Umiditatea de livrare  %  6±3 
Umflarea  în grosime: 
­ la plăci cu grosimi ≤8 mm după 24 ore,  imersie  %  max. 25 
­ la plăci cu grosimi > 10 mm după două ore  %  max 10 
imersie 
Rezistenţa la încovoiere statică a plăcilor cu 
grosimi: 
≤ 8 mm  N/mm 2  min. 30 
10 ­ 12 mm  N/mm 2  min 15 
16 ­18 mm  N/mm 2  min 13 
Coeziunea internă  transversală la plăci cu 
grosimi ≥10 mm  N/mm 2  min. 0,15 

2.2.3. Plăcile aglomerate din fibre de lemn protejate cu răşină fenolică 
Aceste plăci se realizează din plăci aglomerate din fibre de lemn şlefuite, protejate pe feţe 
cu  răşină  fenolică,  cu  canturile  neprotejate  sau  protejate  cu  substanţe  hidrofuge,  destinate  lu­ 
crărilor de construcţii. 
Se produc în aceleaşi dimensiuni ca şi plăcile aglomerate din fibre, de lemn. 
Caracteristicile fizico­mecanice pentru plăcile aglomerate din fibre de lemn protejate cu 
răşină fenolică trebuie să corespundă condiţiilor din tabelul 18. 
Tabelul  18 
Calitatea: 
Caracteristici  U/M 
A  B 
0  1  2  3 
Densitatea minimă  kg/m 3  800  800 
Umiditatea la livrare  %  7±2  7±2 
Umflarea   în   grosime   după   24 ore 
imersie în apă  ­  12  12 
Rezistenţa la încovoiere statică: 
­ până la  12 mm inclusiv  N/mm 2  25 20
­ peste  12 mm  22  18 
Coeziune internă transversală: 
­ până la 12 mm inclusiv  N/mm 2  0,40  0,35 
­ peste  12 mm  0,35  0,30 

2.2.4. Plăcile din fibre de lemn dure se obţin prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn, 
cu sau fără adăugarea de lianţi, având densitatea mai mare de 850 kg/m3. Plăcile dure se produc 
cu o  faţă  netedă  (1  FN), prin  procedeul umed  şi  cu  ambele  feţe  netede  (2  FN), prin  procedeul 
uscat,  în  următoarele  tipuri:  plăci  standard  (PFL­dS),  plăci  pentru  înnobilare  (PFL­dI)  şi  plăci 
uleiate (PFL­dU).
Dimensiunile  nominale  de  fabricaţie  ale  plăcilor  din  fibre  de  lemn  dure  sunt  trecute  în 
tabelul 19. 
`  Tabelul   19 
Lăţimi 
Tip  Lungimi, în mm  Grosimi,  în mm 
în mm 
Plăci  1830; 2140; 
2440; 2750; 
1FN  1700  2,5  3,2  4,0  5,0  6,0 
3050;  3550; 
3660 
2140; 2440; 
2FN  2750; 3050;  1220  ­  ­  4,0  5,0  6,0 
3350 
Abateri limită  ±5,0  ±3,0  ±0,3  ±0,4 

Caracteristicile fizico­mecanice ale plăcilor din fibre de lemn dure sunt trecute în 
tabelul 20. 
Tabelul 20 
Plăci standard (S) 
Denumirea caracteristicii  1 FN calitatea:  2 FN Calitatea 
I  II  I  II 
Densitatea aparentă,  g/cm 3 , min.  1  1,0 
Abateri la densitatea aparentă, %  + 10  + 10 
­5  ­15 
Umiditatea la livrare,   %  6 ± 2 
Absorbţia de apă după 24 ore imersie  30  40  30  40 
Umflarea   în   grosime   după   24   h 
18  25  20  25 
imersie în apă  %  max. 
Rezistenţa    la     încovoiere    statică 
40  30  40  30 
N/mm 2 ,  min. 
Modulul  de elasticitate la   încovoiere 
2500  3000  3000 
statică N/mm 2 ,  min. 

În calcule, pentru plăcile din fibre de lemn dure, se vor considera rezistenţele admisibile 
din tabelul 21. 
Tabelul 21 
Valori 
Felul solicitării  U/M 

Încovoiere statică  daN/cm 2  80 
Întindere paralelă cu fibrele  daN/cm 2  90 
Compresiune paralelă cu suprafaţa plăcii  daN/cm 2  40 
Compresiune perpendiculară pe feţe  daN/cm 2  30 
Forfecare în planul plăcii  daN/cm 2  3 
Forfecare perpendiculară pe planul plăcii  daN/cm 2  15 
Modulul de elasticitate  daN/cm 2  20000 
Conductivitatea termică  W/mk  0.17 
Coeficientul de permeabilitate la vapori  70 

2.2.5. Plăcile  emailate  se  fabrică  din  plăci  dure pentru  înnobilare  (PFL­dI)  finisate  prin 
acoperirea feţei cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini  sintetice, cu uscare la cald. 
Plăcile emailate se produc în următoarele tipuri: plăci netede monocrome — notate cu M, 
plăci  netede  imprimate  cu  desene  ­  notate  cu  NI  şi  plăci  cu  prelucrări  speciale  (perforate  — 
canelate  etc.)  notate  cu  5".  Pelicula  de  email  trebuie  să  fie  aderentă  la  suport  şi  să  reziste  la 
îmbătrânire,  temperatură  (150°C),  abur,  variaţii  de  temperatură  (şoc  termic),  lovire  (impact), 
lumină (radiaţii ultraviolete), la zgâriere, pătare cu diferite substanţe, uzură.
Dimensiunile nominale ale plăcilor emailate şi abaterile limită admise la lungime, lăţime 
şi grosime sunt trecute în tabelul 22. 
Tabelul 22 
Lungime, mm  Lăţime,  mm  Grosime, mm 
2750 ± 5  1700±3  3,2 ± 0,3  4,0 ± 3,5; 

Abaterile limită: 
­  de la unghiul drept (rectangularitate) ... 2 mm/m; 
­  rectilinitatea marginilor: 
± 3 mm la laturile longitudinale; 
±  5  mm  la    laturile  transversale,    cu  condiţia  ca  placa  emailată      să      nu     aibă 
abateri  negative   la   lungimea   şi lăţimea nominală. 
Caracteristicile  fizice,  mecanice  şi  chimice  ale  stratului de  acoperire  a plăcilor  emailate 
trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 23. 
Tabelul 23 

Condiţii de admisibilitate pentru plăcile acoperite cu: 
Caracteristici 
2 straturi  3 straturi 
0  1  2 
Umiditatea la livrare a plăcii 
emailate %  6±2 
Rezistenţă la îmbătrânire  nu se admit fisuri sau băşici;  se admite numai o uşoară 
îngălbenire 
nu se admit schimbări de 
Rezistenţa la temperatură  se admite o uşoară îngălbenire  intensităţi şi nuanţei culorii, 
ridicată  crăpături sau desprinderi de 
peliculă, 
nu se admit fisuri, sau 
Rezistenţa la abur  se admite o uşoară decolorare  decolorarea suprafeţei; se 
şi băşici  admite o uşoară mătuire sau 
accentuare a gradului de mat. 
Rezistenţă la variaţii de 
temperatură (şoc termic)  până la  15 cicluri nu se admit fisuri 
Rezistenţa la lovire cu bila  nu se admit fisuri sau exfolieri perceptibile cu ochiul liber de la 
(impact)  o distanţă de 25 cm.  Urma bilei nu trebuie să fie mai mare de 8 
mm. 
Aderenţa peliculei la suport  nu   se    efectuează   încer­  după efectuarea    încercării cu 
carea  grila de  1 mm se admite    o 
suprafaţă exfoliată de max. 5%. 
Rezistenţa la lumină (radiaţii  nu se admite schimbarea intensităţii şi nuanţei culorii. 
UV) 
Rezistenţa la zgâriere  nu se admite urme pe suprafaţă 
Rezistenţa la pătare  se admite o uşoară pătare la  suprafaţa emailată nu trebuie să 
produsele: — acetonă, benzină,  se păteze 
acid clorhidric; pentru   restul 
produselor  nu  se admite păta­ 
rea suprafeţei; —  pentru 
plăcile mate se admite pătarea 
Observaţie: Determinarea la îmbătrânire, la variaţii de temperatură (şoc termic) şi la lumină (radiaţii UV), se face la 
cererea beneficiarului. 

2.2.6.  Plăcile  melaminate  se  fabrică  din  plăci  dure  pentru  înnobilare  (PFL­dl),  finisate 
prin presare la cald cu filme din hârtie impregnată cu răşină melaminică, aplicată pe una sau pe 
ambele feţe ale plăcii­suport. Filmele decorative din hârtie melaminată pot avea diferite desene, 
culori şi grad de luciu (mătăsos sau oglindă). 
Se produc următoarele tipuri de plăci melaminate, în funcţie de structura de acoperire: cu 
film decorativ (FD) şi cu film decor şi film barieră (FD + FB). 
Dimensiunile nominale ale plăcilor melaminate sunt trecute 
în tabelul 24.
Tabelul 24 
Lungime, mm  Lăţime,  mm  Grosime, mm 
3,2 
4,0 
2700  1700 
8,0 
12,0 
Abateri limită: la grosimi de 3,2 şi 4 mm =0,3 mm; la grosimea de 8 mm = = ±0,6 mm; la grosimea de 12 mm = ±0,8 mm; 
la lungime = ±35 mm; la lăţime = ±3 mm. 

Caracteristicile fizico­mecanice şi chimice ale plăcilor melaminate din fibre de lemn sunt 
trecute în tabelul 25. 

Tabelul 25 
Caracteristici  Condiţii de admisibilitate 
1  2 
a)   La placa, melaminată Umiditate  6 ± 2 
la livrare  % 
Raza   minimă  de   curbare   a 
plăcilor    melaminate    pe    o 
singură    faţă,    cu    grosimea max. 
de  4  mm,   transversal şi 
longitudinal; 
­ faţa plăcii, mm  350 
­ dosul plăcii,  mm  200 
Variaţia dimensională  % maximă: 
­  longitudinal  0,25 
­  transversal  0,28 
Rezistenţa la încovoiere statică 
daN/cm 2 , minimă  500 
b)  La stratul decorativ rezistenţa  la  Nu se admit fisuri sau exfolieri perceptibile cu 
lovire cu  bila  (impact)  ochiul liber de la distanţa de 25 cm, iar urma 
bilei nu trebuie să fie mai mare de 8  mm 

Rezistenţa  la  lumină  solară (radiaţii  Nu se admite schimbarea intensităţii şi a 
ultraviolete)  nuanţei culorii 
Rezistenţa la abur  Se admite o uşoară mătuire sau o uşoară 
accentuare a gradului de mat fără discolorarea 
sau fisurarea suprafeţei 
Rezistenţa la variaţii de temperatură  După 6 cicluri nu se admit umflături, 
(şoc termic)  crăpături, decolorări, desprinderi ale peliculei 

Rezistenţa   la   căldură   prelungită  Nu se admit fisuri perceptibile cu ochiul liber 
de la distanţa de 25 cm 
Rezistenţa   la   vase   fierbinţi  Nu se admit modificări remanente, se admite 
numai o uşoară mătuire 
Rezistenţa la ţigară aprinsă  Se admite o decolorare uşoară şi suprafaţa 
mată,  însă nu se admit alte defecte 
Rezistenţa la pătări  Faţa melaminată a plăcii nu trebuie să se 
păteze 
Rezistenţa la inflamabilitate  După 24 ore de la efectuarea încercării, nu 
trebuie să apară nici un fel de modificări ale 
stratului decorativ 

2.2.7. Plăcile  fonoabsorbante  se  obţin  prin  prelucrarea  suprafeţei  plăcilor moi  (poroase) 


din fibre de lemn ­ calitatea I­a prin perforaţii şi înţepături, în vederea folosirii lor pentru finisări 
interioare şi tratamente fonoabsorbante. 
Ele se livrează în culoarea naturală a lemnului sau cu pastă mecanică. 
Canturile plăcilor pot avea muchiile drepte sau teşite la 45°, cu sau fără uluc de îmbinare.
Plăcile fonoabsorbante se produc în formă pătrată, având latura de 500 mm şi în grosimi 
de 12 sau 16 mm. 
Abateri  limită:  la  grosimea  de  12  mm  0,6  mm,  la  grosimea  de  16  mm  ±  1,0  mm;  la 
lungime şi lăţime ±2 mm. 
Caracteristicile  fizice  ale  plăcilor  fonoabsorbante  din  fibră  de  lemn  sunt    trecute    în 
tabelul 26. 
Tabelul 26 
grosimi,  mm 
12  16 
Caracteristici fizico­chimice 
netratate  ignifugate  netratate  ignifugate 
Condiţii de admisibilitate: 
Masa, g/m 3  3 ± 0,25  4 ± 0,25 
Umiditatea,  %  max.  7 
Rezistenţa la încovoiere statică,  N/mm ,  1  0,75  0,6  0,45 
min 
Coeficientul de absorbţie la  500  0,18  0,17  0,23  0,20 
frecventa sunetului de                        1000  0,41  0,44  0,35  0,60 
(Hz)                                                    2000  0,86  0,90  0,91  0,88 
5000  0,70  0,70  0,70  0,65 
2.2.8. Panourile stratificate din plăci din fibre de lemn se execută din două sau mai multe 
foi de plăci din fibre de lemn dure, încleiate cu adezivi sintetici. 
Panourile  stratificate  se  produc  într­o  singură  clasă  de  calitate,    iar  în  funcţie  de 
destinaţie, se   deosebesc două categorii: 
­ categoria I, pentru utilizări interioare; 
­ categoria E, pentru utilizări exterioare. 

Dimensiunile nominale ale panourilor stratificate sunt indicate în tabelul 27. 
Tabelul 27 
Specificaţii  Dimensiuni nominale, în mm 
Grosime  12;   17 
Lungime  2350;  3000;  4000;  2750;  4500 
Lăţime  500              700 
Abateri limită: la grosime = ±0,5 mm; 
la lungime = ±5 mm; la lăţime = ±3 mm 

Caracteristicile fizico­mecanice ale plăcilor stratificate sunt indicate în tabelul 28: 
Tabelul 28 
Condiţii de admisibilitate 
Caracteristici 
Categoria I  Categoria E 
0  1  2 
±0 , 100 
Densitatea aparentă, g/cm 3  1 ± 0,050  1 - 0 , 050 
Umiditatea la livrare,   %  5 ± 2  5  ± 2 
Absorbţia de apă după 24 h imersie, % maxim  30  20 
Umflarea în grosime după 24 h imersie în apă,  %  18  12 
Rezistenţa la încovoiere, N/mm 2 , minim  35  40 
Rezistenţa încleierii la forfecare, N/mm 2 , minim: 
­  în stare uscată  1,0  1,2 
­  în stare umedă  0,5  0,7 

2.2.9.  Condiţiile  tehnice,  transportul  şi  depozitarea  plăcilor  din  fibre  de  lemn  sunt  în 
conformitate cu standardele şi normele menţionate în tabelul 12.
3. DOMENIILE DE FOLOSIRE IN CONSTRUCŢII 
A PLĂCILOR DIN AŞCHII DE LEMN ŞI A   PLĂCILOR 
DIN FIBRE DE LEMN 

3.1. Plăcile din aşchii de lemn şi plăcile din fibre de lemn pot fi folosite în construcţii la 
lucrările menţionate în tabelele 29 şi 30. 
Tabelul 29 
Nr. 
Sortimentul  Elemente şi categorii de construcţii 
crt. 

0  1  2 
1  Plăci de interior presate perpendicular  Clădiri de locuit, social­culturale şi industriale ­ 
pe fete (PAL),  STAS 6438­83  în încăperi cu umiditatea până la 65% ;  pereţi 
uşori despărţitori, foi de uşi, căptuşeli de uşi, 
placaje interioare,  măşti pentru radiatoare, 
parapete la scări, elemente pentru mobilă 
înzidită. 
2  Plăci aglomerate din puzderii de  Clădiri   de   locuit   şi   social­culturale, 
cânepă  (PAP­Ct),  STAS 12439­86  baracamente,  în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului până la 65%, ca izolări termice şi fonice 
la pereţii interiori şi exteriori de tip chesonat. 
3  Plăci de interior presate şi ignifugate.  Elemente  pentru   case  prefabricate  şi 
Plăci antiseptizate şi ignifugate  baracamente din materiale lemnoase, în   încăperi 
(PAL ­ IFI), STAS  10164­80  cu   umiditate   până   la 65% :  pereţi interiori şi 
faţa interioară  a   pereţilor   exteriori,   tavane, 
foi de uşi. 
4  Plăci de exterior presate perpendicular  Clădiri   de   locuit   şi   social   culturale, 
pe  fete  (PAL­I.100),  astereală,    suport   pentru   pardoseli (duşumele 
STAS  10371­79  oarbe), elemente de rezistenţă, pereţi interiori cu 
umiditatea relativă a aerului mai mare de 60%. 
Elemente  pentru  case  prefabricate  şi 
baracamente din materiale lemnoase : pereţi 
interiori în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului mai mare de 65%, pereţi exteriori (faţă 
exterioară),   astereală,   elemente  de rezistentă. 
Panouri sandviş pentru închideri perimetrale la 
clădiri industriale (cu excepţia mediilor puternic 
agresive) în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului de maxim 65%. 
5  Plăci melaminate din aşchii de lemn  ­ lambriuri decorative 
(PAL­M), STAS  10261­85  ­ măşti pentru radiatoare 
6  Plăci  înnobilate prin şpacluire,  idem
emailare   si   texturare, 
STAS   10805­80 
Tabelul 30 
Nr. 
Sortimentul  Elemente şi categorii de construcţii 
crt. 
0  1  2 
1  Plăci moi standard, (PFL­m­S), STAS  Clădiri   de   locuit   şi   social   culturale, 
7848­78  baracamente,   în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului până la 65%, ca izolări termice si fonice 
la pereţii interiori şi exteriori de tip chesonat. 
2  Plăci moi bitumate (PFL­m­B),  Case  prefabricate  şi  baracamente,   ca izolări 
STAS 7848­78  termice  şi  fonice  la panouri de pereţi,  tavan şi 
acoperiş şi strat suport  la  pardoseli,   în  încăperi 
cu umiditatea   relativă  a   aerului  până la 65%. 
3  Plăci moi bitumate şi antiseptizate  Clădiri de locuit şi social­culturale, ca izolări 
(PFL­m­BA),    STAS 7848­78  fonice  la pereţi despărţitori, strat suport şi 
fonoizolator la pardoseli, în încăperi cu 
umiditatea relativă a aerului până la 65%. 
Construcţii agrozootehnice : izolări termice la 
pereţi, tavan şi acoperiş, în încăperi   cu 
umiditatea   relativă   a aerului până la 65%. 
4  Plăci dure standard  (PFL­d­S) STAS  Construcţii sezoniere, lucrări de organizarea 
6986­80  şantierelor, baracamente, închideri provizorii, 
magazii, şoproane, construcţii agricole, cu umidi­ 
tatea relativă a aerului până la 65% : pereţi, 
tavane cu sau fără izolări termice, astereală sub 
învelitori de ţiglă şi azbociment (la clădiri cu 
poduri aerate). 
Clădiri de locuit (în interiorul apartamentelor), 
clădiri social­culturale, clădiri industriale cu 
umiditatea relativă a aerului până la 65%, case 
prefabricate din materiale lemnoase, construcţii 
sezoniere, baracamente, încăperi cu umiditatea 
relativă a aerului până la 65% : pereţi despărţitori 
şi placarea foilor de uşi. 
Clădiri de locuit, clădiri social­culturale, în 
încăperi cu umiditatea relativă a aerului până la 
65% : lambriuri. 
Panouri sandviş pentru închideri perimetrale la 
clădiri industriale în încăperi cu umiditatea 
relativă a aerului până la 65%. 
5  Plăci  dure  impregnate  (PFL­Imp.),  Clădiri de locuit, social­culturale, case 
STAS 6986­80  prefabricate şi baracamente: strat de uzură la 
pardoseli, în încăperi cu umiditatea relativă a 
aerului până la 65%. 
6  Plăci aglomerate din fibre de lemn  Clădiri de locuit şi social­culturale, construcţii 
pentru utilizări interi oare   (PAF),  sezoniere, lucrări de organizarea şantierelor, 
NTR   9754­80  baracamente, case din materiale lemnoase, maga­ 
zii, şoproane, construcţii agricole cu umiditatea 
relativă a aerului până la 65% : pereţi 
despărţitori, placări interioare la pereţi exteriori, 
tavane cu sau fără izolări termice (case pre­ 
fabricate, baracamente şi clădiri rurale). 
7  Plăci  aglomerate   din   fibre   de  Construcţii sezoniere,  lucrări de organizarea 
lemn  protejate   cu   răşină fenolică  şantierelor, baracamente, închideri    provizorii, 
(PAF­RF), NTR 9755­80  şoproane,    construcţii agricole: pereţi 
despărţitori, placări interioare la pereţi exteriori, 
tavane  cu  sau  fără  izolări  termice (case 
prefabricate   şi  baracamente, clădiri rurale); — 
Panouri sandviş pentru acoperişuri la clădiri 
industriale. 
8  Plăci emailate din fibre de lemn, STAS  Clădiri de locuit,  clădiri social­culturale, în 
7577­80  încăperi cu umiditatea relativă a aerului până la 
65%. Plăcile melaminate se pot folosi şi la băi şi 
bucătării 
9  Plăci melaminate, STAS 7578­80  Placări interioare 
10  Panouri stratificate din plăci din fibre 
de   lemn   (PFL­ds), STAS 8561­80: 
­ categoria I (pentru   utilizări  Panouri despărţitoare pentru case prefabricate 
interioare)  din   materiale    lemnoase, baracamente. 
­  categoria E (pentru utilizări  Panouri exterioare pentru case prefabricate din 
exterioare)  materiale lemnoase, baracamente
4. CONDIŢIILE DE FOLOSIRE ÎN CONSTRUCŢII A PLĂCILOR DIN 
AŞCHII DE LEMN ŞI A  PLĂCILOR  DIN FIBRE  DE  LEMN 

Condiţii generale 

4.1. Pentru utilizarea în bune condiţii a plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre 
de lemn, este necesar ca, în funcţie de sortimentele şi domeniile de utilizare menţionate la capito­ 
lul 3, să se ia următoarele măsuri: 
­  protecţia hidrofugă ; 
­  protecţia antiseptică ; 
­  măsuri pentru evitarea condensului; 
­  protecţia ignifugă; 
­  protecţia contra incendiilor. 
4.2.    Protecţia  hidrofugă  se  va  face  pe  şantier  cu  vopsele  emulsionate  acrilice  sau  cu 
vopsele pe bază de vinarom.  De asemenea, se vor lua măsuri de protecţie a canturilor, care se va 
face cu vopsele acrilice şi perclorvinilice. La folosirea acestor produse se va respecta tehnologia 
de aplicare specifică fiecărui produs. 
4.3.  Protecţia antiseptică.  În situaţia  în care plăcile nu sunt antiseptizate din fabricaţie şi 
condiţiile de exploatare impun acest lucru, se vor aplica măsurile de tratare antiseptică prevăzute 
în standardele şi normativele în vigoare. 
4.4.  Măsuri pentru evitarea  condensului.   Toate   elementele de construcţii în care este 
posibilă  apariţia      condensului    (pereţi  exteriori,  tavane  etc.)  se  vor  verifica  la  condens,  din 
conformitate cu normativele în vigoare şi se vor lua toate măsurile  necesare. 
4.5.  Condiţii de utilizare  din   punct    de   vedere    al   protecţiei contra incendiilor. Din 
punct  de  vedere  al  combustibilităţii,  plăcile  din  aşchii  de  lemn  şi  plăcile  din  fibre  de  lemn  se 
încadrează    în  grupa  materialelor  combustibile  şi  anume  cele  care  nu  sunt  ignifugate  din 
fabricaţie în clasa C. 3 (mediu inflamabile), iar cele   protejate   insectofungicid şi   ignifug în 
masă (STAS 10164­80), în clasa C.  2  (dificil inflamabile). 
4.6.  Protecţia ignifugă. Ignifugarea plăcilor din  aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de 
lemn în cazul când este' necesar acest lucru, se va face în conformitate cu „Normele tehnice pri­ 
vind ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile utilizate  în  construcţii"   indicativ 
C  58 ­ 86. 
4.7.  Folosirea în construcţii a plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de lemn se 
va face în funcţie de structura panourilor,   limita  de   rezistenţă  la   foc   (STAS   7771/1—77), 
precum şi prevederile  următoarelor normative: 
­  Norme  generale    de  protecţie      împotriva      incendiilor    la  1  proiectarea  şi  realizare 
construcţiilor şi instalaţiilor,   aprobatei cu Decretul nr. 290/1977. 
­  Norme tehnice de proiectare şi realizarea   construcţiilor privind protecţia la acţiunea 
focului,  indicativ P  118 ­ 83. 
Limita de rezistenţă la foc trebuie determinată pentru fie care tip de structură de panou în 
parte, în funcţie de care se vor stabili domeniile şi condiţiile de utilizare  în   construcţii.