Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. ZET S.R.L.

PLAN AL CALITATII PENTRU LUCRAREA……


1. CUPRINS :
Capitolul Denumire capitol Pagina

0 Cuprinsul planului 1
1 Scop si domeniu de aplicare 2
2 Definitii si prescurtari
3 Documente de referinta
4 Planul calitatii
4.1 Conditii prealabile
4.2 Identificarea partilor contractante
4.3 Prezentarea lucrarii
4.4 Analiza contractului
4.5 Documente specifice lucrarii
4.6 Aprovizionarea
4.7 Colaborari, subfurnizori
4.8 Organizarea executarii lucrarilor
4.9 Controlul calitatii
4.10 Receptia si predarea lucrarii
4.11 Anexe (alte precizari)

1. SCOP SI DOMENIUL DE APLICARE

1.1 SCOP
Prezentul plan al calitatii in constructii asigura clientul….. ca S.C. ... S.R.L. isi desfasoara
activitatea in concordanta cu conditiile referitoare la SMC precizate in SR EN ISO 9001:2001, Manualul Calitatii al S.C.
...S.R.L. si Legea nr.10:1995.

2. DEFINITII SI PRESCURTARI

2.1 DEFINITII
Definitiile sunt precizate in MC-01 versiunea in vigoare
2.2 PRESCURTARI

Cod: FPG-..........
3. DOCUMENTE DE REFERINTA-DOCUMENTE DE INTRARE

3.1 DOCUMENTATIA TEHNICA DE REFERINTA A LUCRARII

Nr. Faza de lucru sau categoria ……………….. Versiunea in vigoare Verificator de proiecte
crt. de lucrari atestat
3.2 DOCUMENTELE SPECIFICE SMC AL S.C. ...S.R.L.
Nr. Denumirea documentului Cod Versiunea in vigoare
crt.

4. PLANUL CALITATII
4.1 CONDITII PREALABILE
4.1.1 ELABORAREA, VERIFICAREA, AVIZAREA SI APROBAREA PLANULUI CALITATII
4.1.1.1 Executant lucrare…………………… 4.1.1.5 Avizat Plan Calitate la data de……
…………………………………….. Numele si prenumele……………………..
Functia…………………………………….
Semnatura…………………………………
4.1.1.2 Santier…………………………….. 4.1.1.6 …………………
4.1.1.3 Intocmit Plan Calitate la data de……
Numele si prenumele……………………..
Functia…………………………………….
Semnatura…………………………………
4.1.1.4 Verificat Plan Calitate la data de…… 4.1.1.7 ……………………….
Numele si prenumele……………………..
Functia…………………………………….
Semnatura…………………………………
4.1.2 COMPLETARI SI MODIFICARI ALE PLANULUI CALITATII
Cod / Data .
nr.

4.1.3 LISTA DE DIFUZARE


Nr. Destinatar Exemplar Versiunea Data Semnatura
crt. Nume si prenume

Cod: FPG-..........
4.2 IDENTIFICAREA PARTILOR CONTRACTANTE

4.2.1 OBIECTUL CONTRACTULUI NR……………………………………


…………………………………………………………………………..

4.2.2 PARTILE CONTRACTANTE :

4.2.2.1 Beneficiar 4.2.2.3 Proiectant 4.2.2.5 ………..


Denumire :…………………. Denumire :………………….
Adresa :…………………….. Adresa :……………………..
Tel…………..Fax…………. Tel…………..Fax………….
Responsabil (nume, prenume, functie) Responsabil (nume, prenume, functie)
…………………….. ……………………..
4.2.2.2. Titular de contract 4.2.2.4 …………….. 4.2.2.6 ………..
Agent economic…………….
………………………………
Adresa reprezentantului…….
………………………………
Tel…………..Fax………….
Contract nr…………………
Data incheierii contractului…
………………………………

4.3 PREZENTAREA LUCRARII

4.3.1DESCRIEREA SUMARA A LUCRARII

4.3.2 REPARTIZAREA PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

Nr. Faze din lucrari Executant Observatii


crt.

4.3.3 PARTI SUBCONTRACTATE DIN LUCRARE

Cod: FPG-..........
4.3.3.1

4.3.3.2 …………….

4.3.4 DURATA ……………………

4.3.4.1 Graficul ……………

4.3.5 CLAUZE SI CONDITII PENTRU …………………..

4.3.5.1 Clauze contractuale…………….

4.3.5.2

Cod: FPG-..........
4.3.6 COMPLETARI SI MODIFICARI ALE ……………..

Responsabili………………………………..

4.4

Responsabil………………………………..

4.5

4.5.1

4.5.2

Nr.
crt.

4.5.3 DOCUMENTE ……….

Nr.
crt.

Cod: FPG-..........
4.8 ORGANIZAREA ………….

4.8.1

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.2 RESPONSABILITATI PRIVIND ……………

4.8.3 ORGANIGRAMA………….

4.8.4 RESURSE

4.8.4.1

4.8.4.2

4.8.4.3

Cod: FPG-..........
4.9 CONTROLUL CALITATII
4.9.1
4.9.2
Nr.
crt.

4.9.3 ANALIZA SISTEMATICA

……………………………….…………….
Responsabil………………………………..

4.9.4 MIJLOACE, METODE DE …………………


…………………………………………………………………………………………………………..
4.9.4.1
………………………..
Responsabil…………...
4.9.4.2
…………………………
Responsabil……………
4.9.4.3
…………………………
Responsabil……………

4.9.5 CONTROLUL ………….

4.9.5.1 Responsabilul cu ……………

4.9.5.2 Responsabilul

4.9.5.3 Responsabilul ……………

4.9.5.4 Manager ………….

4.10 RECEPTIA SI PREDAREA LUCRARII

4.10.1
..............................................
..............................................
......................................................

4.10.2
……………………………………………………………………………………….
4.10.3

4.10.3.1

:…..................................

Cod: FPG-..........
4.10.3.2
…………………………………..

4.10.3.3............................

4.10.4 ......................................................
:.....................................
4.10.5
:..................

Cod: FPG-..........