Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: Data:

FIŞĂ DE EVALUARE

Se acordă 2 puncte din oficiu

1. În urma vizionării fragmentelor propuse, scrieţi câteva observaţii despre genurile de mai jos: 2p

LIEDUL SONATA

1.

CONCERTUL SIMFONIA

2.

2. Încercuieşte răspunsul corect la următoarele enunţuri: 2p

 Sonata, concertul, simfonia sunt genuri muzicale:


a) culte
b) populare
 Liedul este:
a) O piesă vocală, cu text poetic şi acompaniament.
b) Un cântec popular;
c) Un dans de salon;
 Concertul, ca gen muzical, este o compoziţie scrisă pentru:
a) taraf;
b) fanfară;
c) unul sau mai multe instrumente soliste, cu acompaniament orchestral.
 Simfonia Destinului a fost compusă de:
a) George Enescu
b) Ludwig van Beethoven
c) Johannes Brahms

3. Scrieţi A pentru adevărat sau F pentru fals în dreptul urmatoarelor afirmaţii: 1p


a). Franz Schubert a compus peste 600 de lieduri.
b). Robert Schumann a desăvârşit genul şi forma sonatei.
c). Felix Mendelssohn - Bartholdy a compus 104 simfonii.
d).. W.A. Mozart este considerat creatorul concertului clasic.

4. Completaţi spaţiile punctate cu cuvinte potrivite: 1p

Cuvântul lied în limba germană înseamnă..........................................................................................................


Sonata precalsică se împarte în sonata da...................................şi sonata da.....................................................
Concertele Anotimpurile pentru vioară şi orchestră au fost compuse de ............................................................
Oda Bucuriei este finalul Simfoniei a.....................-a, compusă de Ludwig van Beethoven.

5. Schimbând ordinea literelor – în afara celor care formează pe verticală MUZICA CULTĂ – veţi
obţine pe orizontală numele unor compozitori care au compus lied, sonată, concert, simfonie. 2p

S C M H N A U N
E U S E N C
R O M T A
Z
P H N O C
I
H C B A
H A D N Y
C E K I O V K S A I
S U T C E B H R
V L I A I D V
B T E H N O E V E
R O A J

BAREM

1. Se acordă două puncte daca sunt cel puţin câte două observaţii la fiecare gen muzical.
2. Încercuieşte răspunsul corect la următoarele enunţuri: 2 puncte
 Sonata, concertul, simfonia sunt genuri muzicale:
a) culte
b) populare
 Liedul este:
a) O piesă vocală, cu text poetic şi acompaniament.
b) Un cântec popular;
c) Un dans de salon;
 Concertul, ca gen muzical, este o compoziţie scrisă pentru:
a) taraf;
b) fanfară;
c) unul sau mai multe instrumente soliste, cu acompaniament orchestral.
 Simfonia Destinului a fost compusă de:
a) George Enescu
b) Ludwig van Beethoven
c) Johannes Brahms

3. Scrieţi A pentru adevărat sau F pentru fals în dreptul urmatoarelor afirmaţii: 1 punct

a). Franz Schubert a compus peste 600 de lieduri. A


b). Robert Schumann a desăvârşit genul şi forma sonatei. F
c). Felix Mendelssohn - Bartholdy a compus 104 simfonii. F
d). W.A. Mozart este considerat creatorul concertului clasic. A

4. Completaţi spaţiile punctate cu cuvinte potrivite: 1 punct

Cuvântul lied în limba germană înseamnă...........................cântec...........................................................................


Sonata precalsică se împarte în sonata da.......chiesa.....................şi sonata da....camera........................................
Concertele Anotimpurile pentru vioară şi orchestră au fost compuse de ......Antonio Vivaldi..................................
Oda Bucuriei este finalul Simfoniei a.....IX-...............-a, compusă de Ludwig van Beethoven.

5. Schimbând ordinea literelor – în afara celor care formează pe verticală MUZICA CULTĂ –
veţi obţine pe orizontală numele unor compozitori care au compus lied, sonată, concert,
simfonie. 2 puncte

Compozitorii:
1. SCHUMANN
2. ENESCU
3. MOZART
4. CHOPIN
5. BACH
6. HAYDN
7. CEAIKOVSKI
8. SCHUBERT
9. VIVALDI
10. BEETHOVEN
11. JORA

Se acordă două puncte din oficiu