Sunteți pe pagina 1din 1

La 2 oct 1997 cei 15 miniştri ai afacerilor externe din ţările membre ale Uniunii Europene au

semnat la Amsterdam tratatul redactat in iun 1997 cu prilejul incheierii Conferinţei


interguvernamentale care a avut loc la acea dată in capitala olandeză. Tratatul de la Amsterdam
reprezintă o etapă de mare importanţă in desfăşurarea procesului de reformă a instituţiilor
comunitare in sensul adancirii integrării prin creşterea calităţii democratice a Uniunii, a identităţii
ei in perspectiva lărgirii organizaţiei, toate acestea trebuind să determine o Europă mai apropiată
de cetăţeni. In acest fel, Tratatul de la Amsterdam nu constituie incheierea unei evoluţii
instituţionale ci o fază a unui proces cu o dezvoltare constantă.
Tratatul a lăsat intacte multe din prevederile Tratatului de la Maastricht cum sunt de pildă cele din
capitolul referitor la Uniunea Economică şi Monetară aşa cum au fost completate prin noul Pact
privitor la stabilitate şi folosirea forţei de muncă.
Tratatul de la Amsterdam a dat o mai bună definiţie cetăţeniei europene şi a legat-o mai strans de
respectarea drepturilor omului stabilind o regrupare a drepturilor referitoare la cetăţenia europeană
intr-un capitol unic. In acest fel s-a subliniat că definirea cetăţeniei europene precum şi o mai
inaltă respectare a drepturilor omului constituie un obiectiv prioritar de realizat in cadrul reformei
Uniunii.
Tratatul de la Amsterdam a incorporat (Capitolul 4) Acordul asupra politicii sociale clarificand
astfel obiectivele acestei politici: imbunătăţirea mediului de muncă, a condiţiilor de muncă,
informarea şi consultarea lucrătorilor, egalitatea de şanse pe piaţa muncii, de tratament intre
bărbaţi şi femei, integrarea persoanelor din afara pieţei de muncă, etc.
Elaborarea Tratatului a pretins o activitate indelungată şi dificilă. A fost rezultatul unei serii intregi
de analize desfăşurate in cadrul instituţiilor comunitare, cu deosebire in Parlamentul European,
analize care s-au incheiat cu rezoluţii adoptate in perspectiva Conferinţei interguvernamentale din
17 mai 1995, 13 mar şi dec 1996 (Torino şi Dublin), 16 ian, 13 mar, 11 iun şi 26 iun 1997.