Sunteți pe pagina 1din 2

CONSTRUCTII IPOTETICE

1. Verbul wish este urmat de:

a) Past Tense, pentru a exprima regretul faţă de o acţiune nerealizată în present sau pentru dorinte
care poate se vor realize in viitor:
I wish(ed) she were/was here with us. (Aş dori/Aş fi dorit/ca ea să fie aici cu noi.)
Don’t you wish you had a big car?
I wish she was/ were going out with me.

sau faţă de o situaţie de mai lungă durată:


He wishes/wished he lived in the country. (Ar dori/Ar fi dorit să locuiască la ţară.)

b) Past Perfect, pentru a exprima regretul faţă de o acţiune nerealizată în trecut:


We wish(ed) she had joined us. (Am fi dorit ca ea să fi venit cu noi.)

c) Would + infinitiv pentru a exprima o dorinţă pentru o acţiune viitoare (care nu are şanse de a
se realiza):
I wish he would come in time (but I don’t think he will). Aş dori ca el să vină la timp dar nu cred
că o va face.

sau o rugăminte politicoasă:


I wish you would speak louder. Aş dori/v-aş ruga să vorbiţi mai tare.

sau o iritare, un repros


I wish she wouldn’t speak so much.

Atenţie! Verbul wish este urmat de verbe la indicativ (prezent, viitor) când are sensul de a spera:
I wish he will come in time = I hope he will come in time. Sper că va veni la timp.

2. Regula se aplică şi la I’d rather, I’d sooner (mai degrabã):


I’d rather he worked harder. Aş prefera ca el să muncească mai mult.
I’d rather he had made more efforts to improve. Aş prefera ca el să fi făcut mai multe eforturi
pentru a se perfecţiona.
I’d rather he would come tomorrow. Aş prefera ca el să vină mâine.

I’d sooner he worked harder.


I’d sooner he had made more efforts to improve.
I’d sooner he would come tomorrow.

Atenţie! Wish urmat de o completivă directă se traduce în limba română prin condiţional +
subjonctiv:
I wish she were here = Aş dori ca ea să fie aici.
I wished she had been with us = Aş fi dorit ca ea să fi fost cu noi.
La fel: I’d rather he worked harder = Aş prefera ca el să muncească mai mult.

Observatii: Would rather urmat de


 Prezent: dacã SB preferintei coincide cu subiectul actiunii preferate
I would rather go skiing than skating. (present)
I would rather have gone to the cinema than to the museum last week. (trecut)
 Past Tense: dacã SB preferintei nu coincide cu subiectul actiunii preferate
I would rather you went to the meeting instead of me. (present)
I would rather he had told me the truth the last time we met. (past)
 Would + infinitive: actiuni preferate care se vor desfasura in viitor, SB preferintei nu
coincide cu subiectul actiunii preferate
I would rather you would come tomorrow.

3. If only (numai de, numai dacã) urmat de

 Past Tense – dorinţã prezentã sau viitoare


If only I could/ would win the first prize.
If only I had more free time.
 Past Perfect – regretul pentru o actiune care nu s-a intamplat
If only I had bought the newspaper.

4. It’s time /it’s high time/ it’s about time urmat de


 Infinitiv lung: dacã actiunea se savarseste la timp
It’s time for you to have dinner.
 Past Tense: dacã este prea târziu pentru savarsirea actiunii
It’s time you had dinner.
5. As if/ though (de parcã) urmat de
 Past Tense: este indoialã prezentã
He talks as if he is he were English.
 Past Perfect: incertitudine asupra unui eveniment trecut
He acts as if he has won had won the first prize.
 Present – daca este o certitudine
It looks as if it’s going to rain.