Sunteți pe pagina 1din 1

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL

Dosar nr.

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul, _________ , în calitate de _________ (reclamant


sau, după caz, pârât, intervenient, apelant, recurent, contestator, revizuent,
intimat etc.) în dosarul nr. ____/_____ al acestei instanţe, cu termen de
judecată la data de _________, vă rog să-mi aprobaţi

ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE GREFĂ

din care să rezulte existenţa pe rolul instanţei a acestui dosar, părţile, obiectul
său şi termenul de judecată acordat.
Menţionez că certificatul solicitat îmi este necesar ___________
Temeiul de drept: Îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. C. proc. civ.
Anexez alăturat chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru de ______ lei
şi timbrul judiciar de ______ lei.

Semnătura,

____________

Domnului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului/Curţii de Apel /Înaltei Curţi de


Casaţie şi Justiţie _____________