Sunteți pe pagina 1din 3

Avizul Tehnic de Racordare

Avizul Tehnic de Racordare - ATR, constituie avizul scris, valabil numai pentru
un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea
unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua
electrica, în vederea satisfacerii cerințelor consumatorului, prevăzute la
solicitarea avizului.

Utilizatorii retelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare


sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalatiei
electrice de utilizare care urmează să fie racordată la reteaua electrica, respectiv
modificarea celei existente.

Pentru a obtine avizul tehnic de racordare la reteaua electrica vă puteţi adresa


Enel Distribuţie, direct sau prin împuternicit legal.

Cererea si documentatia anexată acesteia se depun direct sau se trimit prin


postă.

Documentele necesare pentu obtinerea Avizului Tehnic de Racordare


pentru un loc de consum nou - consumator casnic.

1. Cerere de racordare.
Cererea de racordare cuprinde următoarele informatii:
- Datele de identificare a locului de consum, a consumatorului si dacă este cazul,
a împuternicitului legal, a proiectantului de specialitate;
- Tip instalatie electrica pentru care se solicită racordarea;
- Data estimată pentru punerea sub tensiune a instalatiei, puterea prevăzută a fi
consumată;
- Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului referitor la autenticitatea
documentelor prezentate în copie, anexate cererii;

2. Lista documentelor care compun documentatia anexată cererii de racordare:


- Avizul de amplasament;
- Chestionar pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;
- Lista de receptoare electrice;
- Certificat de urbanism/autorizaţie de construire;
- Act care atestă dreptul de folosinţă asupra locului de consum (contract de
vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară);
- Pentru spaţiile închiriate, acordul proprietarului pentru executarea de lucrări în
instalaţiile electrice;
- Plan de situaţie la scară cu amplasarea în zonă a locului de consum;
- Copie după Avizul de racordare obţinut anterior (dacă este cazul);
- Copie xerox după actul de identitate.

Pe cererea tip trebuie trecut: tip de bransament trifazic sau monofazic, putere
instalata, putere absorbita si o lista cu consumatorii si puterea lor
Pentru instalatie electrica cu bransament monofazic puterea instalata in
mediul rural este de 6-7 kw si puterea absorbita de 5-6 kw.
Pentru instalatie electrica cu bransament trifazat puterea instalata in mediul
rural este de maxim 10 kw si puterea absorbita de 9-9,5 kw

Daca se cer puteri mai mari decat valorile uzuale de mai sus si reteaua electrica
nu poate asigura aceste puteri din punctele cele mai apropiate de amplasament,
atunci nu se va elibera avizul de racordare. ci se va face mai intai un studiu de
solutie, apoi un proiect si abia dupa aceea va fi eliberat avizul de racordare.

Este bine de evitat sa se ceara puteri mari in cererea pentru emiterea avizului de
racordare (peste 10 kw) pentru ca studiul de solutie si proiectul costa si dureaza
foarte mult pana se intocmesc si se finalizeaza. Solutia data prin studiul intocmit
consta in proiectarea unei retele noi, de la postul de transformare pana la punctul
de realizare a bransamentului, cu lungimi foarte mari, iar realizarea acestor retele
ajung sa coste foarte mult.

Lucrarile pentru executia instalatiiei electrice (bransamentului), vor fi executate


de catre o firma privata atestata si agreata de compania de electricitate. Odata
cu avizul de racordare veti primi si o lista cu firmele agreate din care trebuie sa
va alegeti o firma. Firma aleasa de dvs. va primi banii de la compania de
electricitate, dupa ce dvs. platiti taxa de racordare si se realizeaza montarea
blocului de masura si protectie (contorului) si punerea sub tensiune. Taxa de
racordare nu se plateste la firma agreata, ci la compania de electricitate cu care
incheiati contractul de furnizare.

Acte necesare pentru racordarea la reteaua electrica

Avizul de amplasament - AA
Avizul tehnic de racordare - ATR
Contractul de furnizare a energiei electrice

Etapele racordării la reţeaua electrică

După obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor, executati instalatia electrica cu


un electrician autorizat ANRE, sau o firma atestata ANRE.
Pentru executia bransamentului, alegeti din lista o firma atestata ANRE si
agreata ENEL. Incheiati cu firma aleasa o conventie (incredintare) care se
depune la compania de electricitate spre aprobarea şi incredintarii lucrarilor de
executie a bransamentului.
Se plateste taxa de racordare specificata in avizul tehnic de racordare (ATR)
la compania de electricitate.
Se executa lucrarile de realizare a branşamentului.
Se realizeaza verificarea lucrarilor executate de firma atestata si daca totul
este in regula, se pune sub tensiune instalatia.
Se incheie un contract de furnizare cu compania de electricitate, iar firma
agreata care a executat lucrarile, isi primeste banii (din taxa de racordare platita
de dvs. la compania de electricitate).