Sunteți pe pagina 1din 1

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA a IV- a

FAZA LOCALĂ, 2009

SUBIECTE:
I. Citeşte cu atenţie următorul text:
,,Bătrâneii se opriră şi bărboşii lăsară pătuţul. Domniţa sări sprintenă de la locul
ei şi ieşi înainte. Apoi, fără nici un zgomot, cu toţii se aşezară pe iarbă, în faţa
scorburii. Domniţa sta între bătrânei şi cei patru bărboşi. Îşi ridicară odată
capetele şi priviră ţintă la fetiţă, cu ochii lucind ca nişte nestemate.
Întâi începu a vorbi Domniţa cu un glăscior de păsărică:
─ Duduie Lizuca, aşa- i că- ţi plac sfaturile şi poveştile?
─ A, da, răspunse copila. Spunea mama că fără poveşti viaţa omului ar fi tristă
şi searbădă.
( Mihail Sadoveanu, ,,Dumbrava minunată’’ )
Cerinţe:
1) Explicaţi folosirea cratimei în cuvintele aşa- i, că- ţi plac 6 puncte
2) Găsiţi trei cuvinte alintate (diminutive) în textul dat. 6 puncte
3) Găsiţi un alt sens al cuvântului cap (altul decât cel din text) şi alcătuiţi cu
acesta o propoziţie. 10 puncte
4) Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: o dată- odată, căi- că- i, neam- ne- am, al- a-l.
12 puncte
5) Găsiţi cuvinte cu acelaşi înţeles pentru: tristă-
povaţă-
a vorbi-
sprintenă- 4 puncte
6) Explicaţi înţelesul propoziţiei:
,,Spunea mama că fără poveşti viaţa omului ar fi tristă şi searbădă.’’
7 puncte

II. Imaginaţi- vă că vă aflaţi în mijlocul unei păduri, la început de primăvară.


Scrieţi o compunere de cel puţin 20 de rânduri în care să vă exprimaţi gândurile
şi impresiile voastre despre natura înconjurătoare 45 puncte

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu.
Tip de lucru 3 ore.

SUCCES!