Sunteți pe pagina 1din 2

EDUCAŢIE PARENTALĂ

ANUL III
Teme portofoliu

1. Analiza definiţiile atribuite educaţiei parentale şi familiei


2. Definirea educaţiei parentale, după propria accepţiune
3. Analiză comparativă a tipurilor de familii
4. Ritmul propriu de dezvoltare al copilului şi consecinţele forţării acestuia, în evoluţia cognitivă
şi psiho-emoţională. Studiu de caz
5. Violenţa domestică – consecinţe imediate, efecte în timp asupra evoluţiei psiho-
comportamentale a copilului
6. Diminuarea incompatibilităţilor sau discontinuităţilor, între valorile şi normele promovate în
familie şi cele promovate de grădiniţă şi şcoală, în dezvoltarea copilului
7. Realizaţi un eseu cu tema „Criza familiei moderne în societatea contemporană”, pornind de la
următoarele afirmaţii:
-„...Familia este o realitate vie, care fără a-şi pierde sensul fundamental sacru, este supusă cu
violenţa dezordinii cotidiene a profanului, traversând o criză fără precedent...ÎNCOTRO?” (I.
Mitrofan, C. Ciupercă, „Psihologia vieţii de cuplu”, 2002).
- „...deşi cuplurile păstrează nostalgia unei solidarităţi afective şi sociale definitive,visează şi
acţionează în spiritul păstrării unei disponibilităţi permanente”(I. Mitrofan, „Elemente de
psihologia a cuplului”, 1994).
8. Realizaţi o tipologie parentală proprie
9. Proiectaţi un program parental de sprijinire a familiei contemporane
- emoţiile dificile ale copiilor: plânsul şi crizele de furie
- disciplina democratică fără pedepse şi recomandări
- jocul şi rolul lui în relaţia dintre părinţi şi copii
- cum să-ţi păstrezi vitalitatea şi pofta de viaţă ca părinte
- cunoaşterea corpului – CE şi CUM vorbim copilului despre sex şi sexualitate
- cum să creştem copii care vor spune nu drogurilor
10. Argumentaţi nevoia educaţiei parentale în România
11. Analizaţi definiţiile anterioare şi comparaţi caracteristicile evidenţiate ale familiei
12. Definiţi familia, după propria dumneavoastră accepţiune
13. Comparaţi tipuri de familii din literatura română din diferite perioade istorice, precum şi din
mediul urban şi rural
14. Analizaţi influenţa contextului economic şi social asupra familiei în diferite perioade istorice
15. Precizaţi care sunt factorii care ameninţă în prezent instituţia familiei. Argumentaţi
16. Contactaţi organizaţii neguvernamentale din localitatea dumneavoastră şi culegeţi date privind
problemele cu care se confruntă familiile şi riscurile la care sunt expuşi copiii
17. Daţi exemple de expresii negative, pe care le folosiţi în anumite situaţii în comunicare şi încercaţi
să le transformaţi în expresii pozitive
18. Cum aţi reacţionat în copilărie, atunci când aţi fost jigniţi?
19. Identificaţi posibile avantaje şi limte ale programelor de educaţie parentală, ce pot fi derulate la
nivel naţional
20. Elaboraţi un program de educaţie parentală pentru părinţii elevilor clasei la care vă derulaţi
practica pedagogică sau la propria clasă/grupă. Puteţi avea în vedere structura programului
prezentat în suportul de curs, sau alta, pe care o consideraţi relevantă pentru scopul proiectului
(„Un părinte bun asigură succesul copiilor”)
21. Conceperea unor activităţi cu copiii, ce presupun şi implicarea părinţilor în vederea eficientizării
interacţiunii părinte-copil

Notă: Portofoliu va cuprinde una dintre temele evidenţiate (4, 6, 7) şi încă două teme la alegere.

Bibliografie

 Alecu,G., Badea, D., Bunescu, Gh.,(1997) Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 Baran-Pescaru, A. (2004), Familia azi. O perspective sociopedagogică, Editura Aramis.
 Berge, A., (1966), Defectele părinţilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 Botiş, A., Tarău, A., (2004), Disciplinarea pozitivă, sau cum să disciplinezi fără să răneşti, Editura
ASCR, Bucureşti.
 Cojocaru, Şt., Cojocaru, D., (2011), Educaţia parentală în România, Studiu realizat în cadrul
proiectului „Centrul pentru Copilărie şi Parentalitate” implementat de Holt România – Filiala
Iaşi, cu sprijinul Reprezentanţei UNICEF în România.
 Ciohodaru, E., (2004), Succesul relaţiei între părinţi şi copii acasă şi la şcoală, Editura Humanitas
Educaţional, Bucureşti.
 Cury, A. (2005), Părinţi străluciţi. Profesori fascinanţi, Editura For You,
 Di Pietro, P., (2007), Copilul meu merge la şcoală, Editura All, Bucureşti.
 Drăgan, I., Petroman, P., Mărgineanţu, D., (1992), Educaţia noastră cea de toate zilele, Editura
Eurobit, Timişoara.
 Glăveanu, S. (2012), Competenţa parentală, Editura Universitară.
 Moisin, A. (2008), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi şcoală, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.
 Pânişoară, O., Pânişoară, G., (2012), Cele şapte medalii ale succesului, Editura Polirom, Iaşi.
 Siegel, D, Hasrtzell, M. (2014), Parentaj sensibil şi inteligent, Editura Herald, Bucureşti.
 Stănciulescu, E., (1998), Sociologia educaţiei familiale, Editura Polirom, Iaşi.
 Stahl.P.H. (2002), Familia şi şcoala, Editura Paideia, Bucureşti.
 Vincent, R., (1972), Cunoaşterea copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 Vrăşmaş, E., (2008). Intervenţia socio-educaţională ca sprijin pentru părinţi, Editura Aramis,
Bucureşti.

S-ar putea să vă placă și