Sunteți pe pagina 1din 12

METODOLOGIA

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Curs 1
OBIECTIVELE CURSULUI
căutare în literatura de specialitate
lectura critică a articolelor cu teme specifice
studiului
sintetizarea rezultatele studiilor
planificare și conducerea unei cercetări știinţifice
proprii
întocmirea unei lucrări știinţifice, respectiv
structurarea unei lucrări ştiinţifice
prezentarea unei lucrări știinţifice
respectarea condiţiilor de publicare ale unui
articol ştiinţific.
Justificarea unui studiu
• Justificarea studiului pleacă de la
informaţiile existente legate de subiectul
abordat, informaţii existente în literatura de
specialitate.

• Cercetarea bibliografică permite


identificarea unor lipsuri în legătură cu
problema luată în studiu.
Calităţile
studiului
de cercetare

să respecte
pertinent nou fezabil etica
în cercetare
Etapele unui studiu de cercetare

1. Pregătirea studiului

2. Elaborarea protocolului
3. Culegerea informaţiilor
(datelor)

4. Prelucrarea datelor

5. Analiza şi interpretarea
rezultatelor

6. Prezentarea rezultatelor

7. Redactarea studiului
Etapele unui studiu de cercetare

• 1. Pregătirea studiului de cercetare

• A. Documentarea bibliografică
• B. Definirea fenomenului
• C. Formularea temei de cercetare
• D. Aspecte manageriale
A. Documentarea bibliografică
• a) Prima etapă este cercetarea bibliografică
propriu zisă

• b) A doua etapă este lectura critică

• c) A treia etapă constă în combinarea datelor


din mai multe studii care se realizează prin
meta-analiză
a. Etapele documentării/cercetării
bibliografice
• Definirea şi delimitarea precisă a subiectului de cercetat
• Stabilirea unei liste de „cuvinte cheie” prin lectura
referinţelor bibliografice
• Traducerea în limbi de circulaţie internaţională
• Stabilirea unei liste cu documentele de cercetat
• Consultarea unor tratate sau cărţi de referinţă
• Consultarea publicaţiilor primare
• Redactarea fişelor bibliografice şi aranjarea lor în ordine
alfabetică
• Introducerea referinţelor bibliografice în textul propriu-
zis
Organizarea informaţiilor
colectate

• Organizarea referinţelor bibliografice se


poate face în 3 moduri :
• Caiet de bibliografie
• Fişe bibliografice
• Fişe bibliografice în format electronic
b. Lectura critică- judecarea
valorii publicaţiilor
• Lectura critică a literaturii specifice se bazează pe o grilă
de lectură, care are 8 criterii de evaluare:
1. Obiectivul urmarit
2. Tipul de studiu
3. Factorii studiaţi
4. Criteriul de raţionament
5. Populaţia studiată (eşantionul)
6. Analiza datelor (examinarea erorilor)
7. Rezultatele
8. Sinteza lecturii critice
• B. Definirea fenomenului
• Cunoaşterea prealabilă a problemei, prin documentare
• Formularea unei ipoteze ştiinţifice
• Motivarea organizării studiului

• C. Formularea temei de studiu


Pentru formularea temei de studiu trebuiesc menţionate:
- obiectivul sau obiectivele
- tipul de studiu ales pentru cercetare