Sunteți pe pagina 1din 16

3.13.

2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

Sistem Referenţial pentru


Utilizare Referenţial aplicabil de metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale obligatorii Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs atestare a a caracteristicii
conformităţii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
produse profile/secţiuni SR EN 10025-6 2+ Toleranţe la dimensiuni şi la formă Valoare de proiectare SR EN 10025-6 admis/respins
plate din metalice Alungire după rupere pentru: L0=5.65√S0 Pentru table,
oţel cu pentru [%] 17 benzi şi benzi
limită de construcţii late cu
curgere Limită de curgere pentru grosimea [mm] [N/mm2]
lungimea
ridicată în ≥3... ≤50 460 ≥600mm se
stare calită >50... ≤100 440
aplică sensul
şi revenită >100... ≤150 400
transversal faţă
Rezistenţă la tracţiune pentru grosimea [N/mm2] SR EN 10002-1 de direcţia de
oţel [mm] laminare.
S460Q ≥3... ≤50 550...720 Pentru celelalte
S460QL >50... ≤100 550...720 produse se
S460QL1 >100... ≤150 500...670 aplică sensul
paralel (long)
faţă de direcţia
de laminare.
Rezistenţă la încovoiere prin şoc [J]
<longitudinal/transversal> la temp [oC]
S...Q
0 40/30
-20 30/27
S...QL
0 40/35
SR EN 10045-1
-20 40/30
-40 30/27
S...QL1
0 60/40
-20 50/35
-40 40/30
-60 30/27

78
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sudabilitate (compoziţie chimică) maximă: Conţinutul este
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22 ≤ P=0.025% şi
Si % 0.86 S=0.012%
Mn % 1.80 pentru oţeluri cu
P% 0.30 terminaţia L şi
S% 0.017 L1.
N% 0.016 Pentru mărimea
B% 0.0060 grăuntelui
Cr % 1.60 conţinutul ≥
Cu % 0.055 Al=0.012%
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.47
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.48
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm 0.50
Durabilitate (compoziţie chimică)
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22
Si % 0.86
Mn % 1.80
P% 0.30
S% 0.017
N% 0.016
B% 0.0060
Cr % 1.60
Cu % 0.055
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.47
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.48
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm 0.50

79
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

Sistem Referenţial pentru


Utilizare Referenţial aplicabil de metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale obligatorii Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs atestare a a caracteristicii
conformităţii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
produse profile/secţiuni SR EN 10025-6 2+ Toleranţe la dimensiuni şi la formă Valoare de proiectare SR EN 10025-6 admis/respins
plate din metalice alungire dupa rupere pentru: L0=5.65√S0 Pentru table,
oţel cu pentru [%] 17 benzi şi benzi
limită de construcţii late cu lungimea
curgere Limită de curgere pentru grosimea [mm] [N/mm2]
≥600mm se
ridicată în ≥3... ≤50 500 aplică sensul
stare călită >50... ≤100 480
transversal faţă
şi revenită. >100... ≤150 440
de direcţia de
SR EN 10002-1
laminare. Pentru
oţel celelalte
Rezistenţă la tracţiune pentru grosimea [N/mm2]
S500Q produse se
[mm]
S500QL aplică sensul
≥3... ≤50 590...770
S500QL1 paralel (long)
>50... ≤100 590...770
faţă de direcţia
>100... ≤150 540...720
de laminare.
Rezistenţă la încovoiere prin şoc [J]
o
<longitudinal/transversal> la temp [ C]
S...Q
0 40/30
-20 30/27
S...QL
0 40/35
SR EN 10045-1
-20 40/30
-40 30/27
S...QL1
0 60/40
-20 50/35
-40 40/30
-60 30/27

80
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sudabilitate (compoziţie chimică) maximă: Conţinutul este
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22 ≤ P=0.025% şi
Si % 0.86 S=0.012%
Mn % 1.80 pentru oţeluri
P% 0.30 cu terminaţia L
S% 0.017 şi L1.
N% 0.016 Pentru mărimea
B% 0.0060 grăuntelui
Cr % 1.60 conţinutul ≥
Cu % 0.055 Al=0.012%
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.47
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.70
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm 0.70
Durabilitate (compoziţie chimică) 0.22
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.86
Si % 1.80
Mn % 0.30
P% 0.017
S% 0.016
N% 0.0060
B% 1.60
Cr % 0.055
Cu % 0.74
Mo % 0.007
Nb % 2.1
Ni % 0.07
Ti % 0.14
V% 0.17
Zr % 0.47
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.70
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.70
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm

81
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

Sistem Referenţial pentru


Utilizare Referenţial aplicabil de metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale obligatorii Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs atestare a a caracteristicii
conformităţii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
produse profile/secţiuni SR EN 10025-6 2+ Toleranţe la dimensiuni şi la formă Valoare de proiectare SR EN 10025-6 admis/respins
plate din metalice 2005 Alungire după rupere pentru: L0=5.65√S0 Pentru table,
oţel cu pentru [%] 16 benzi şi benzi
limită de construcţii Limită de curgere pentru grosimea [mm] [N/mm2] late cu
curgere ≥3... ≤50 550 lungimea
ridicată în >50... ≤100 530 ≥600mm se
stare călită >100... ≤150 490 aplică sensul
şi revenită Rezistenţă la tracţiune pentru grosimea [N/mm2] transversal faţă
[mm] SR EN 10002-1 de direcţia de
oţel ≥3... ≤50 640...820 laminare.
S550Q >50... ≤100 640...820 Pentru celelalte
S550QL >100... ≤150 590...770 produse se
S550QL1 aplică sensul
paralel (long)
faţă de direcţia
de laminare.
Rezistenţă la încovoiere prin şoc [J]
<longitudinal/transversal> la temp [oC]
S...Q
0 40/30
-20 30/27
S...QL
0 40/35
SR EN 10045-1
-20 40/30
-40 30/27
S...QL1
0 60/40
-20 50/35
-40 40/30
-60 30/27

82
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sudabilitate (compoziţie chimică) maximă: Conţinutul este
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22 ≤ P=0.025% şi
Si % 0.86 S=0.012%
Mn % 1.80 pentru oţeluri
P% 0.30 cu terminaţia L
S% 0.017 şi L1.
N% 0.016 Pentru
B% 0.0060 mărimea
Cr % 1.60 grăuntelui
Cu % 0.055 conţinutul ≥
Mo % 0.74 Al=0.012%
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.65
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.77
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm 0.83
Durabilitate (compoziţie chimică)
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22
Si % 0.86
Mn % 1.80
P% 0.30
S% 0.017
N% 0.016
B% 0.0060
Cr % 1.60
Cu % 0.055
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.65
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.77
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm 0.83

83
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

Sistem Referenţial pentru


Utilizare Referenţial aplicabil de metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale obligatorii Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs atestare a a caracteristicii
conformităţii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
produse profile/secţiuni SR EN 10025-6 2+ Toleranţe la dimensiuni şi la formă Valoare de proiectare SR EN 10025-6 admis/respins
plate din metalice 2005 Alungire după rupere pentru: L0=5.65√S0 Pentru table,
oţel cu pentru [%] 16 benzi şi benzi
limită de construcţii Limită de curgere pentru grosimea [mm] [N/mm2] late cu
curgere ≥3... ≤50 550 lungimea
ridicată în >50... ≤100 530 ≥600mm se
stare călită >100... ≤150 490 aplică sensul
şi revenită. transversal faţă
SR EN 10002-1 de direcţia de
oţel Rezistenţă la tracţiune pentru grosimea [N/mm2] laminare.
S550Q [mm] Pentru celelalte
S550QL ≥3... ≤50 640...820 produse se
S550QL1 >50... ≤100 640...820 aplică sensul
>100... ≤150 590...770 paralel (long)
faţă de direcţia
de laminare.
Rezistenţă la încovoiere prin şoc [J]
<longitudinal/transversal> la temp [oC]
S...Q
0 40/30
-20 30/27
S...QL
0 40/35
SR EN 10045-1
-20 40/30
-40 30/27
S...QL1
0 60/40
-20 50/35
-40 40/30
-60 30/27

84
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sudabilitate (compoziţie chimică) maximă: Conţinutul este
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22 ≤ P=0.025% şi
Si % 0.86 S=0.012%
Mn % 1.80 pentru oţeluri cu
P% 0.30 terminaţia L şi
S% 0.017 L1.
N% 0.016 Pentru mărimea
B% 0.0060 grăuntelui
Cr % 1.60 conţinutul ≥
Cu % 0.055 Al=0.012%
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.65
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.77
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm 0.83
Durabilitate (compoziţie chimică) 0.22
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.86
Si % 1.80
Mn % 0.30
P% 0.017
S% 0.016
N% 0.0060
B% 1.60
Cr % 0.055
Cu % 0.74
Mo % 0.007
Nb % 2.1
Ni % 0.07
Ti % 0.14
V% 0.17
Zr % 0.65
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.77
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.83
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm

85
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

Sistem Referenţial pentru


Utilizare Referenţial aplicabil de metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale obligatorii Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs atestare a a caracteristicii
conformităţii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
produse profile/secţiuni SR EN 10025-6 2+ Toleranţe la dimensiuni şi la formă Valoare de proiectare SR EN 10025-6 admis/respins
plate din metalice Alungire după rupere pentru: L0=5.65√S0 Pentru table,
otel cu pentru [%] 15 benzi şi benzi
limită de construcţii late cu
curgere Limită de curgere pentru grosimea [mm] [N/mm2] lungimea
ridicată în ≥3... ≤50 620 ≥600mm se
stare călită >50... ≤100 580 aplică sensul
şi revenită. >100... ≤150 560 transversal faţă
SR EN 10002-1 de direcţia de
oţel 2 laminare.
Rezistenţă la tracţiune pentru grosimea [N/mm ]
S620Q Pentru celelalte
[mm]
S620QL produse se
≥3... ≤50 700...890
S620QL1 aplică sensul
>50... ≤100 700...890
paralel (long)
>100... ≤150 650...830
faţă de direcţia
de laminare.
Rezistenţă la încovoiere prin şoc [J]
<longitudinal/transversal> la temp [oC]
S...Q
0 40/30
-20 30/27
S...QL
0 40/35
SR EN 10045-1
-20 40/30
-40 30/27
S...QL1
0 60/40
-20 50/35
-40 40/30
-60 30/27

86
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sudabilitate (compoziţie chimică) maximă: Conţinutul este
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22 ≤ P=0.025% şi
Si % 0.86 S=0.012%
Mn % 1.80 pentru oţeluri
P% 0.30 cu terminaţia L
S% 0.017 şi L1.
N% 0.016 Pentru mărimea
B% 0.0060 grăuntelui
Cr % 1.60 conţinutul ≥
Cu % 0.055 Al=0.012%
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.65
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.77
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm 0.83
Durabilitate (compoziţie chimică) 0.22
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.86
Si % 1.80
Mn % 0.30
P% 0.017
S% 0.016
N% 0.0060
B% 1.60
Cr % 0.055
Cu % 0.74
Mo % 0.007
Nb % 2.1
Ni % 0.07
Ti % 0.14
V% 0.17
Zr % 0.65
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.77
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.83
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm

87
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

Sistem Referenţial pentru


Utilizare Referenţial aplicabil de metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale obligatorii Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs atestare a a caracteristicii
conformităţii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
produse profile/secţiuni SR EN 10025-6 2+ Toleranţe la dimensiuni şi la formă Valoare de proiectare SR EN 10025-6 admis/respins
plate din metalice 2005 Alungire după rupere pentru: L0=5.65√S0 SR EN 10002-1:2001 Pentru table,
oţel cu pentru [%] 14 benzi şi benzi
limită de construcţii late cu lungimea
curgere Limită de curgere pentru grosimea [mm] [N/mm2] ≥600mm se
ridicată în ≥3... ≤50 690 aplică sensul
stare călită >50... ≤100 650 transversal faţă
şi revenită >100... ≤150 630 de direcţia de
laminare. Pentru
oţel celelalte
Rezistenţă la tracţiune pentru grosimea [N/mm2]
S690Q produse se
[mm]
S690QL aplică sensul
≥3... ≤50 770...940
S690QL1 paralel (long)
>50... ≤100 760...930
faţă de direcţia
>100... ≤150 710...900
de laminare.
Rezistenţă la încovoiere prin şoc [J]
o
<longitudinal/transversal> la temp [ C]
S...Q
0 40/30
-20 30/27
S...QL
0 40/35
SR EN 10045-1
-20 40/30
-40 30/27
S...QL1
0 60/40
-20 50/35
-40 40/30
-60 30/27

88
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sudabilitate (compoziţie chimică) maximă Conţinutul este
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22 ≤ P=0.025% şi
Si % 0.86 S=0.012%
Mn % 1.80 pentru oţeluri cu
P% 0.30 terminaţia L şi
S% 0.017 L1.
N% 0.016 Pentru mărimea
B% 0.0060 grăuntelui
Cr % 1.60 conţinutul ≥
Cu % 0.055 Al=0.012%
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.65
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.77
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm 0.83
Durabilitate (compoziţie chimică)
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22
Si % 0.86
Mn % 1.80
P% 0.30
S% 0.017
N% 0.016
B% 0.0060
Cr % 1.60
Cu % 0.055
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.65
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.77
CEV % pentru grosimea >100... ≤150mm 0.83

89
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

Sistem Referenţial pentru


Utilizare Referenţial aplicabil de metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale obligatorii Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs atestare a a caracteristicii
conformităţii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
produse profile/secţiuni SR EN 10025-6 2+ Toleranţe la dimensiuni şi la formă Valoare de proiectare SR EN 10025-6 admis/respins
plate din metalice 2005 Alungire după rupere pentru: L0=5.65√S0 Pentru table,
oţel cu pentru [%] 11 benzi şi benzi
limită de construcţii late cu lungimea
curgere Limită de curgere pentru grosimea [mm] [N/mm2] ≥600mm se
ridicată în ≥3... ≤50 890 aplică sensul
stare călită >50... ≤100 830 transversal faţă
şi revenită de direcţia de
SR EN 10002-1
laminare. Pentru
oţel Rezistenţă la tracţiune pentru grosimea [N/mm2]
celelalte
S890Q [mm] 940...1100
produse se
S890QL ≥3... ≤50 880...1100
aplică sensul
S890QL1 >50... ≤100
paralel (long)
faţă de direcţia
de laminare.
Rezistenţă la încovoiere prin şoc [J]
o
<longitudinal/transversal> la temp [ C]
S...Q
0 40/30
-20 30/27
S...QL
0 40/35
SR EN 10045-1
-20 40/30
-40 30/27
S...QL1
0 60/40
-20 50/35
-40 40/30
-60 30/27

90
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sudabilitate (compoziţie chimică) maximă: Conţinutul este
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22 ≤ P=0.025% şi
Si % 0.86 S=0.012%
Mn % 1.80 pentru oţeluri cu
P% 0.30 terminaţia L şi
S% 0.017 L1.
N% 0.016 Pentru mărimea
B% 0.0060 grăuntelui
Cr % 1.60 conţinutul ≥
Cu % 0.055 Al=0.012%
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.72
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.82
Durabilitate (compoziţie chimică)
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22
Si % 0.86
Mn % 1.80
P% 0.30
S% 0.017
N% 0.016
B% 0.0060
Cr % 1.60
Cu % 0.055
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.72
CEV % pentru grosimea >50... ≤100mm 0.82

91
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

Sistem Referenţial pentru


Utilizare Referenţial aplicabil de metoda de evaluare
Produs Caracteristici esenţiale obligatorii Performanţă Observaţii
preconizată pentru produs atestare a a caracteristicii
conformităţii esenţiale
1 2 3 4 5 6 7 8
Produse profile/sectiuni SR EN 10025-6 2+ Toleranţe la dimensiuni şi la formă Valoare de proiectare SR EN 10025-6 admis/respins
laminate la metalice 2005 Alungire după rupere pentru: L0=5.65√S0 [%] 10 Pentru table,
cald din pentru benzi şi benzi
oţeluri constructii Limită de curgere pentru grosimea [mm] [N/mm2] late cu lungimea
pentru ≥3... ≤50 960 ≥600mm se
construcţii – aplică sensul
produse transversal faţă
plate din Rezistenţă la tracţiune pentru grosimea [mm] [N/mm2] de direcţia de
≥3... ≤50 980...1150 SR EN 10002-1:2001
oţel cu laminare. Pentru
limită de celelalte
curgere produse se
ridicată în aplică sensul
stare călită paralel (long)
şi revenită. faţă de direcţia
de laminare.
oţel Rezistenţă la încovoiere prin şoc [J]
o
S960Q <longitudinal/transversal> la temp [ C]
S960QL S...Q
0 40/30
-20 30/27 SR EN 10045-1
S...QL
0 40/35
-20 40/30
-40 30/27

92
3.13.2 Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare

(continuare)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sudabilitate (compoziţie chimică) maximă: Conţinutul este
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.22 ≤ P=0.025% şi
Si % 0.86 S=0.012%
Mn % 1.80 pentru oţeluri cu
P% 0.30 terminaţia L şi
S% 0.017 L1.
N% 0.016 Pentru mărimea
B% 0.0060 grăuntelui
Cr % 1.60 conţinutul ≥
Cu % 0.055 Al=0.012%
Mo % 0.74
Nb % 0.007
Ni % 2.1
Ti % 0.07
V% 0.14
Zr % 0.17
CEV % pentru grosimea ≤50mm 0.82
Durabilitate (compoziţie chimică) 0.22
C % pentru gosimi ≤ 16mm 0.86
Si % 1.80
Mn % 0.30
P% 0.017
S% 0.016
N% 0.0060
B% 1.60
Cr % 0.055
Cu % 0.74
Mo % 0.007
Nb % 2.1
Ni % 0.07
Ti % 0.14
V% 0.17
Zr % 0.82
CEV % pentru grosimea ≤50mm

93

S-ar putea să vă placă și