Sunteți pe pagina 1din 8

Nașterea Domnului

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


Acest articol (sau secțiunea de mai jos) conține greșeli
de ortografie sau de punctuație.
Puteți consulta manualul de stil și contribui prin corectarea greșelilor.

Acest articol sau această secțiune pare să conțină cercetare originală.


Dacă textul nu poate fi rescris conform politicii Wikipedia, atunci va fi
șters.

Adorarea Magilor, pictură de Gerard van Honthorst (1622)

Nașterea Domnului, Nașterea lui Iisus sau denumită pe scurt Nașterea se referă la descrierea
nașterii lui Iisus Hristos așa cum apare în Evanghelia după Luca și cea după Matei și uneori la
descrierea din unele texte apocrife.
Evanghelia canonică a lui Luca cât și cea a lui Matei descriu pe Iisus ca fiind născut
în Betleem, Iudeea din mamă fecioară. În relatarea din Evanghelia după Luca, Iosif și Maria
călătoresc de la Nazaret la Betleem pentru recensământ, iar Iisus este născut acolo și pus într-o
iesle.[1] Îngeri apar și declară că Iisus este un salvator al întregii omeniri și păstorii vin ca să-l adore.
În relatarea lui Matei, magii urmează o stea până la Betleem pentru a aduce daruri lui Iisus, născut
ca regele iudeilor. Regele Irodordonă masacrul tuturor băieților din Betleem care au mai puțin de doi
ani, dar familia lui Iisus fuge în Egipt, iar mai târziu se restabilește în Nazaret.
Nașterea Domnului sau popular Crăciunul este o sărbătoare creștină celebrată la 25
decembrie (în calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (în calendarul iulian) în fiecare an. Ea face parte
din cele 12 sărbători domnești (praznice împărătești) ale bisericilor de rit bizantin. Totuși nu există
nici o dovada biblică că Iisus s-ar fi născut pe data de 25 decembrie (în calendarul gregorian) sau 7
ianuarie (în calendarul iulian), deoarece Biblia nu menționează data nașterii lui Iisus.
Unele culte cum ar fi cele neoprotestante, nu sărbătoresc Nașterea
Domnului sau Crăciunul susținând că nu există nici o dovadă biblică că Iisus s-ar fi născut pe
această dată și că, din contra există dovezi care arată că Iisus nu s-a născut pe această dată.
Nașterea Domnului, icoană din patrimoniul muzeului grăniceresc năsăudean

Cuprins
[ascunde]

 1Originea obiceiurilor de Crăciun


 2Semnificație
 3Textul Noului Testament
o 3.1Evanghelia după Matei
o 3.2Evanghelia după Luca
 4Analize istorice
o 4.1Data nașterii
o 4.2Nu s-a născut iarna
 5Referințe și note
 6Bibliografie
 7Legături externe
 8Vezi și

Originea obiceiurilor de Crăciun[modificare | modificare sursă]


1. Sărbătorirea nașterii lui Isus. „Primii creștini nu celebrau nașterea [lui Isus] deoarece
considerau că sărbătorirea zilelor de naștere era un obicei păgân.“ (The World Book
Encyclopedia)
2. Ziua de 25 decembrie. Nu există nicio dovadă că Iisus s-a născut în această zi. După cât se
pare, conducătorii religioși au ales data de 25 decembrie ca să coincidă cu sărbătorile
păgâne care erau ținute în preajma solstițiului de iarnă.
3. Oferirea de daruri și petrecerile de Crăciun. O enciclopedie afirmă: „Saturnaliile, o
sărbătoare romană ținută la mijlocul lunii decembrie, constituie modelul multor obiceiuri de
petrecere cu ocazia Crăciunului. De exemplu, în această sărbătoare își au originea
petrecerile fastuoase, oferirea de daruri și aprinderea de lumânări" (The Encyclopedia
Americana). Potrivit unei alte enciclopedii, „orice fel de muncă era întreruptă“ în timpul
Saturnaliilor (Encyclopædia Britannica).
4. Luminile de Crăciun. Potrivit cu The Encyclopedia of Religion, ,,europenii își împodobeau
locuințele cu lumini și cu arbori sau arbuști cu frunza veșnic verde“ pentru a sărbători
solstițiul de iarnă și pentru a alunga spiritele rele.
5. Vâscul și laurul. „Druizii (preoții celților) atribuiau vâscului proprietăți magice. Laurul, o
plantă veșnic verde, era venerat întrucât simboliza întoarcerea soarelui.“ (The Encyclopedia
Americana)
6. Pomul de Crăciun. „Cultul arborelui era larg răspândit în rândul europenilor păgâni și a
continuat să fie practicat și după convertirea lor la creștinism.“ Cultul arborelui s-a păstrat
până în zilele noastre prin obiceiul „de a așeza un pom de Crăciun la intrarea sau în
interiorul unei locuințe în perioada sărbătorilor de iarnă“ (Encyclopædia Britannica).

Semnificație[modificare | modificare sursă]


În teologia creștină, Nașterea lui Iisus se referă la Întruparea lui Isus ca al doilea Adam[2] ca împlinire
a voinței divine a lui Dumnezeu, dezlegarea daunelor cauzate de căderea primului om,
Adam. Reprezentarea artistică a Nașterii Domnului (en) a fost un subiect major pentru artiștii creștini
din secolul al IV-lea. Începând cu secolul al XIII-lea, Scena Nașterii a subliniat umilința lui Iisus și a
promovat o imagine diferită de simbolistica timpurie ca "Domnul și Stăpân", afectând abordările de
bază ale evanghelizării pastorale creștine.[3][4][5]

Textul Noului Testament[modificare | modificare sursă]


Evanghelia după Matei[modificare | modificare sursă]
Evanghelia după Luca[modificare | modificare sursă]

Analize istorice[modificare | modificare sursă]


Data nașterii[modificare | modificare sursă]
Iată ce se spune într-o enciclopedie: „Motivul pentru care sărbătoarea Crăciunului se ține la 25
decembrie este destul de obscur, dar în general se crede că această zi a fost aleasă ca să coincidă
cu sărbătorile păgâne care se țineau în preajma solstițiului de iarnă, când zilele încep să crească,
pentru a se celebra "renașterea soarelui". Saturnaliile romane (o sărbătoare dedicată lui Saturn, zeul
agriculturii, și forței reînnoite a soarelui) se țineau tot în acea perioadă și se consideră că unele
obiceiuri de Crăciun își au rădăcinile în această sărbătoare păgână antică“. — The Encyclopedia
Americana (1977), vol. VI, p. 666.
O altă lucrare declară: „Data nașterii lui Cristos nu se cunoaște. Evangheliile nu indică nici ziua, nici
luna acesteia. Potrivit ipotezei lui H. Usener, care este acceptată în prezent de cei mai mulți erudiți,
data nașterii lui Cristos a fost fixată la solstițiul de iarnă (25 decembrie în calendarul iulian, 6 ianuarie
în cel egiptean), pentru că în această zi, în care soarele își începe drumul înapoi spre cerul nordic,
închinătorii păgâni ai lui Mithra celebrau dies natalis Solis Invicti (ziua nașterii soarelui invincibil). La
25 decembrie 274, Aurelian a proclamat zeul-soare drept principalul zeu protector al imperiului și i-a
dedicat un templu în Campus Martius. Crăciunul a luat ființă într-un timp când cultul soarelui era
deosebit de înfloritor la Roma“. — New Catholic Encyclopedia (1967), vol. III, p. 656.
Cercetători moderni, cum ar fi E. P. Sanders, Geza Vermes și Marcus Borg consideră narațiunile
privind nașterea lui Isus ca fiind non-istorice, argumentând că există contradicții între ele.[6][7][8] Pe de
altă parte, cercetătorul biblic Mark D. Roberts încearcă să găsească o relatare armonizată a nașterii
lui Iisus, susținând că orice contradicție poate fi reconciliată.[9] Mulți cercetători biblici consideră
discuția privind istoricitatea ca fiind secundară, având în vedere că evangheliile au fost scrise în
primul rând ca documente teologice și nu ca relatări istorice.[10][11][12][13]
Nu s-a născut iarna[modificare | modificare sursă]
Turmele de oi. Păstorii trăiau sub cerul liber și . . . făceau noaptea de strajă lângă turmele lor (Luca
2:8). O carte remarcă faptul că oile stăteau sub cerul liber începând cu săptămâna dinaintea
Paștelui [sfârșitul lunii martie] până la jumătatea lunii noiembrie. Apoi adaugă: Iarna [oile] stăteau în
staule, iar acest amănunt este suficient pentru a înțelege că data la care se ține de obicei Crăciunul,
într-o lună de iarnă, este puțin probabil să fie corectă, deoarece Evanghelia spune că păstorii se
aflau pe câmp (Daily Life in the Time of Jesus).

Referințe și note[modificare | modificare sursă]


1. ^ "biblical literature." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica
Online. Encyclopædia Britannica, 2011. Web. 22 ianuarie 2011. [1]
2. ^ Cap. 7. Ultimul Adam, Un articol de F. W. Grant
3. ^ The image of St Francis by Rosalind B. Brooke 2006 ISBN 0-521-78291-0 pp. 183–184
4. ^ The tradition of Catholic prayer by Christian Raab, Harry Hagan, St. Meinrad Archabbey
2007 ISBN 0-8146-3184-3 pp. 86–87
5. ^ The vitality of the Christian tradition by George Finger Thomas 1944 ISBN 0-8369-2378-
2 pp. 110–112
6. ^ Vermes, Géza (2 noiembrie 2006). The Nativity: History and Legend. Penguin Books Ltd.
p. 64. ISBN 0-14-102446-1
7. ^ Sanders, E. P. The historical figure of Jesus. Penguin, 1993. Sanders discusses both birth
narratives in detail, contrasts them, and judges them not historical on pp. 85–88.
8. ^ Marcus Borg, 'The Meaning of the Birth Stories' in Marcus Borg, N T Wright, The Meaning
of Jesus: Two Visions (Harper One, 1999) page 179: "I (and most mainline scholars) do not
see these stories as historically factual."
9. ^ Mark D. Roberts Can We Trust the Gospels?: Investigating the Reliability of Matthew,
Mark, Luke and John Good News Publishers, 2007 p. 102
10. ^ Interpreting Gospel Narratives: Scenes, People, and Theology by Timothy Wiarda
2010 ISBN 0-8054-4843-8 pp. 75–78
11. ^ Jesus, the Christ: Contemporary Perspectives by Brennan R. Hill 2004 ISBN 1-58595-303-
2 p. 89
12. ^ The Gospel of Luke by Timothy Johnson 1992 ISBN 0-8146-5805-9 p. 72
13. ^ Recovering Jesus: the witness of the New TestamentThomas R. Yoder Neufeld 2007 ISBN
1-58743-202-1 p. 111

Bibliografie[modificare | modificare sursă]


 Allen, O. Wesley, Jr. (2009). „Luke”. în Petersen, David L.; O'Day, Gail R.. Theological Bible
Commentary. Westminster John Knox Press
 Allison, D.C. (2004). Matthew: A Shorter Commentary. T&T Clark. ISBN 978-0-567-08249-7
 Aune, David E. (ed.) (2001). The Gospel of Matthew in current study. Eerdmans. ISBN 978-0-
8028-4673-0
 Aune, David E. (1988). The New Testament in its literary environment. Westminster John Knox
Press. ISBN 978-0-664-25018-8
 Balch, David L. (2003). „Luke”. în Dunn, James D. G.; Rogerson, John William. Eerdmans
Commentary on the Bible. Eerdmans
 Beaton, Richard C. (2005). „How Matthew Writes”. în Bockmuehl, Markus; Hagner, Donald
A.. The Written Gospel. Oxford University Press. ISBN 978-0-521-83285-4
 Boring, M. Eugene (2012). An Introduction to the New Testament: History, Literature, Theology.
Westminster John Knox Press
 Buckwalter, Douglas (1996). The Character and Purpose of Luke's Christology. Cambridge
University Press
 Burkett, Delbert (2002). An introduction to the New Testament and the origins of Christianity.
Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-00720-7
 Carroll, John T. (2012). Luke: A Commentary. Westminster John Knox Press
 Casey, Maurice (2010). Jesus of Nazareth: An Independent Historian's Account of His Life and
Teaching. Continuum. ISBN 978-0-567-64517-3
 Charlesworth, James H. (2008). The Historical Jesus: An Essential Guide. Abingdon Press
 Clarke, Howard W. (2003). The Gospel of Matthew and Its Readers. Indiana University
Press. ISBN 978-0-253-34235-5
 Collins, Adela Yarbro (2000). Cosmology and Eschatology in Jewish and Christian
Apocalypticism. BRILL. ISBN 978-90-04-11927-7
 Davies, W.D.; Allison, D.C. (2004). Matthew 1–7. T&T Clark. ISBN 978-0-567-08355-5
 Davies, W.D.; Allison, D.C. (1991). Matthew 8–18. T&T Clark. ISBN 978-0-567-08365-4
 Davies, W.D.; Allison, D.C. (1997). Matthew 19–28. T&T Clark. ISBN 978-0-567-08375-3
 Duling, Dennis C. (2010). „The Gospel of Matthew”. în Aune, David E.. The Blackwell
Companion to the New Testament. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-0825-6
 Dunn, James D.G. (2003). Jesus Remembered. Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3931-2
 Ehrman, Bart D. (1999). Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Oxford University
Press. ISBN 978-0-19-512474-3
 Ehrman, Bart D. (2012). Did Jesus Exist?: The Historical Argument for Jesus of Nazareth.
HarperCollins. ISBN 978-0-06-220460-8
 Ehrman, Bart D. (1996). The Orthodox Corruption of Scripture : The Effect of Early Christological
Controversies on the Text of the New Testament. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-
510279-6
 Ehrman, Bart D. (1999). Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium. Oxford University
Press
 Ehrman, Bart D. (2005). Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never
Knew. Oxford University Press
 Ellis, E. Earl (2003). The Gospel of Luke. Wipf and Stock Publishers
 Evans, Craig A. (2011). Luke. Baker Books
 Fuller, Reginald H. (2001). „Biblical Theology”. în Metzger, Bruce M.; Coogan, Michael D.. The
Oxford Guide to Ideas & Issues of the Bible. Oxford University Press
 France, R.T (2007). The Gospel of Matthew. Eerdmans. p. 19. ISBN 978-0-8028-2501-8
 Gamble, Harry Y. (1995). Books and Readers in the Early Church: A History of Early Christian
Texts. Yale University Press. ISBN 978-0-300-06918-1
 Green, Joel (1995). The Theology of the Gospel of Luke. Cambridge University Press
 Green, Joel (1997). The Gospel of Luke. Eerdmans
 Hagner, D.A. (1986). „International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 3: K-P”. în Bromiley,
Geoffrey W.. International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 3: K-P. Wm. B. Eerdmans.
pp. 280–8. ISBN 978-0-8028-8163-2.
 Harrington, Daniel J. (1991). The Gospel of Matthew. Liturgical Press. ISBN 9780814658031
 Holladay, Carl R. (2011). A Critical Introduction to the New Testament: Interpreting the Message
and Meaning of Jesus Christ. Abingdon Press
 Hurtado, Larry W. (2005). Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity.
Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3167-5
 Johnson, Luke Timothy (2010). The New Testament: A Very Short Introduction. Oxford
University Press
 Kowalczyk, A. (2008). The influence of typology and texts of the Old Testament on the redaction
of Matthew’s Gospel. Bernardinum. ISBN 978-83-7380-625-2
 Kupp, David D. (1996). Matthew's Emmanuel: Divine Presence and God's People in the First
Gospel. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-57007-7
 Keener, Craig S. (1999). A commentary on the Gospel of Matthew. Eerdmans. ISBN 978-0-
8028-3821-6
 Levine, Amy-Jill (2001). „Visions of kingdoms: From Pompey to the first Jewish revolt”. în
Coogan, Michael D.. The Oxford History of the Biblical World. Oxford University
Press. ISBN 978-0-19-513937-2
 Levison, J.; Pope-Levison, P. (2009). „Christology”. în Dyrness, William A.; Kärkkäinen, Veli-
Matti. Global Dictionary of Theology. InterVarsity Press
 Lincoln, Andrew (2013). Born of a Virgin?: Reconceiving Jesus in the Bible, Tradition, and
Theology. Eerdmans
 Lössl, Josef (2010). The Early Church: History and Memory. Continuum. ISBN 978-0-567-
16561-9
 Luz, Ulrich (2005). Studies in Matthew. Eerdmans. ISBN 978-0-8028-3964-0
 Luz, Ulrich (1995). The Theology of the Gospel of Matthew. Cambridge University
Press. ISBN 978-0-521-43576-5
 Luz, Ulrich (1992). Matthew 1–7: a commentary. Fortress Press. ISBN 978-0-8006-9600-9
 Luz, Ulrich (2001). Matthew 8–20: a commentary. Fortress Press. ISBN 978-0-8006-6034-5
 Luz, Ulrich (2005). Matthew 21–28: a commentary. Fortress Press. ISBN 978-0-8006-3770-5
 McMahon, Christopher (2008). „Introduction to the Gospels and Acts of the Apostles”. în Ruff,
Jerry. Understanding the Bible: A Guide to Reading the Scriptures. Cambridge University Press
 Miller, Philip M. (2011). „The Least Orthodox Reading is to be Preferred”. în Wallace, Daniel
B.. Revisiting the Corruption of the New Testament. Kregel Academic
 Morris, Leon (1990). New Testament Theology. Zondervan. ISBN 978-0-310-45571-4
 Morris, Leon (1992). The Gospel according to Matthew. Eerdmans. ISBN 978-0-85111-338-8
 Nolland, John (2005). The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text.
Eerdmans. ISBN 0802823890
 Peppard, Michael (2011). The Son of God in the Roman World: Divine Sonship in Its Social and
Political Context. Oxford University Press
 Perkins, Pheme (1998). „The Synoptic Gospels and the Acts of the Apostles: Telling the
Christian Story”. în Barton, John. The Cambridge companion to biblical interpretation.
Westminster John Knox Press. ISBN 978-0-521-48593-7
 Perkins, Pheme (2009). Introduction to the Synoptic Gospels. Eerdmans. ISBN 978-0-8028-
6553-3
 Powell, Mark Allan (1998). Jesus as a Figure in History: How Modern Historians View the Man
from Galilee. Eerdmans. ISBN 978-0-664-25703-3
 Powell, Mark Allan (1989). What Are They Saying About Luke?. Paulist Press
 Ryken, Leland; Wilhoit, James C.; Longman, Tremper (2010). „Birth stories”. Dictionary of
Biblical Imagery. InterVarsity Press
 Strelan, Rick (2013). Luke the Priest - the Authority of the Author of the Third Gospel. Ashgate
Publishing
 Theissen, Gerd; Merz, Annette (1998). The historical Jesus: a comprehensive guide. Eerdmans
 Thompson, Richard P. (2010). „Luke-Acts: The Gospel of Luke and the Acts of the Apostles”. în
Aune, David E.. The Blackwell Companion to The New Testament. Wiley–Blackwell. pp. 319
 Tremmel, Robert (2011). The Four Gospels. Xlibris
 Saldarini, Anthony (2003). „Matthew”. Eerdmans commentary on the Bible. ISBN 0802837115,
in Dunn, James D.G.; Rogerson, John William (2003). Eerdmans Commentary on the Bible.
Eerdmans. ISBN978-0-8028-3711-0
 Saldarini, Anthony (1994). Matthew's Christian-Jewish Community. University of Chicago
Press. ISBN 978-0-226-73421-7
 Sanford, Christopher B. (2005). Matthew: Christian Rabbi. Author House
 Scholtz, Donald (2009). Jesus in the Gospels and Acts: Introducing the New Testament. Saint
Mary's Press
 Senior, Donald (2001). „Directions in Matthean Studies”. The Gospel of Matthew in Current
Study: Studies in Memory of William G. Thompson, S.J. ISBN 0802846734, in Aune, David E.
(ed.) (2001). The Gospel of Matthew in current study. Eerdmans. ISBN 978-0-8028-4673-0
 Senior, Donald (1996). What are they saying about Matthew?. PaulistPress. ISBN 978-0-8091-
3624-7
 Stanton, Graham (1993). A gospel for a new people: studies in Matthew. Westminster John
Knox Press. ISBN 978-0-664-25499-5
 Strecker, Georg (2000). Theology of the New Testament. Walter de Gruyter. ISBN 978-0-664-
22336-6
 Tuckett, Christopher Mark (2001). Christology and the New Testament: Jesus and His Earliest
Followers. Westminster John Knox Press
 Turner, David L. (2008). Matthew. Baker. ISBN 978-0-8010-2684-3
 Twelftree, Graham H. (1999). Jesus the miracle worker: a historical & theological study.
InterVarsity Press. ISBN 978-0-8308-1596-8
 Van de Sandt, H.W.M. (2005). „Introduction”. Matthew and the Didache: Two Documents from
the Same Jewish-Christian Milieu ?. ISBN 9023240774, in Van de Sandt, H.W.M, ed.
(2005). Matthew and the Didache. Royal Van Gorcum&Fortress Press. ISBN 978-90-232-4077-8
 Vermes, Geza (2006). The meaning of the Dead Sea scrolls: Their significance for
understanding the Bible, Judaism, Jesus, and Christianity. Penguin UK
 Wansbrough, Henry (2009). „The Infancy Stories of the Gospels Since Raymond E. Brown”. în
Corley, Jeremy. New Perspectives on the Nativity. Bloomsbury
 Weren, Wim (2005). „The History and Social Setting of the Matthean Community”. Matthew and
the Didache: Two Documents from the Same Jewish-Christian Milieu ?, in Van de Sandt,
H.W.M, ed. (2005). Matthew and the Didache. Royal Van Gorcum&Fortress Press. ISBN 978-
90-232-4077-8

 Brown, Raymond E. The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in
Matthew and Luke. London: G. Chapman, 1977.
 Calkins, Robert G. Illuminated Books of the Middle Ages. Ithaca, New York: Cornell University
Press, 1983.
 Carter, Warren. Matthew and Empire. Harrisburg: Trinity Press International, 2001.
 France, R.T. The Gospel According to Matthew: an Introduction and Commentary. Leicester:
Inter-Varsity, 1985.
 Ghose, Tia (22 decembrie 2014). „A Christmas Tale: How Much of the Nativity Story is
True?”. LiveScience.
 Gundry, Robert H. Matthew a Commentary on his Literary and Theological Art. Grand Rapids:
William B. Eerdmans Publishing Company, 1982.
 Gundry, Robert H. "Salvation in Matthew." Society of Biblical Literature – 2000 Seminar
Papers. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2000.
 Hill, David. The Gospel of Matthew. Grand Rapids: Eerdmans, 1981
 Jones, Alexander. The Gospel According to St. Matthew. London: Geoffrey Chapman, 1965.
 Levine, Amy-Jill. "Matthew." Women's Bible Commentary. Carol A. Newsom and Sharon H.
Ringe, eds. Louisville: Westminster John Knox Press, 1998.
 Schaberg, Jane. Illegitimacy of Jesus: A Feminist Theological Interpretation of the Infancy
Narratives (Biblical Seminar Series, No 28) Sheffield Academic Press (March 1995) ISBN 1-
85075-533-7
 Schweizer, Eduard. The Good News According to Matthew. Atlanta: John Knox Press, 1975
 Vermes, Geza "The Nativity: History and Legend". Penguin (2006) ISBN 0-14-102446-1

Legături externe[modificare | modificare sursă]

Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Nașterea Domnului

Portal Religie

Portal Creștinism

Portal Biblia

Portal Sărbători

Portal Crăciun

 Când s-a născut Isus, jw.org/ro


 Nașterea lui Iisus, Hristosul, ro.orthodoxwiki.org